m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Wilczyca kapitolińska . I tą drugą część galerii, zwiedzanie Rzymu rozpoczynamy od Kapitolu spoglądają raz jeszcze w przybliżeniu, na symbol antycznego Rzymu i Forum Romanum. Forum Romanum (łac. - rynek rzymski), inna nazwa to Forum Magnum - plac w starożytnym Rzymie, otoczony sześcioma z siedmiu wzgórz: Kapitolem, Palatynem, Celiusem, Eskwilinem, Wiminałem i Kwirynałem. Centrum polityczne, religijne i towarzyskie Rzymu. Forum Trajana - - największe (zajmuje plac o wymiarach ok. 300,0 na 185,0 m) i najpóźniej zbudowane rzymskie forum w sąsiedztwie Forum Augusta i Forum Cezara, pomiędzy wzgórzami Kapitol i Kwirynał. Jego fundatorem był Trajan, a projektantem Apollodoros z Damaszku. Budowa została rozpoczęta w 107 r., uroczyste otwarcie placu odbyło się 18 maja 113 r. Wejście na Forum Trajana prowadziło z Forum Augusta przejściem pod łukiem triumfalnym. Sam plac wyłożony był płytami z marmuru. Na środku stał posąg Trajana na koniu. Ściany boczne zamykały eksedry z portyki zdobione wizerunkami sławnych Rzymian, na attyce ustawiono posągi Daków. Naprzeciwko wejścia wybudowana została Bazylika Ulpia, a za nią pobudowano biblioteki Hale Trajana, Mercatus Traiani - hale targowe wzniesione na początku II wieku przez cesarza Trajana i jego architekta Apollodorosa z Damaszku. Ich zbudowanie wymagało zniwelowania części Kwirynału. Położone na wzgórzu; razem z bazyliką sklepami i biurami, cały kompleks składał się w sześciu poziomów. Pierwsza kondygnacja to tabernae, na drugiej znajdowały się pomieszczenia sklepowe, przylegające do skał zbocza. Po obu stronach tabernae zbudowano dwie wielkie hale z oknami, zwieńczone dwiema półkopułami. Hale te mogły być używane jako szkoły. Na trzeciej kondygnacji ciągnie się stroma droga.
Na zdj Forum Augusta
Idąc od Kapitolu w stronę Circus Maximus po lewej stronie via del Cerchi mijamy bardzo ciekawe i imponujące ruiny Paedagogium Po czym dochodzimy po kilku set metrach drogi do via Celio Vibenna i kerujemy się w kierunku Coloseum i łuku tryumfalnego Konstantyna. Na zdj. Via Celio Vibennai i w oddali Coloseum Idąc ulicą Celio Vibenna cały czas po lewej stronie ciągną się ruiny antycznego Rzymu, a w oddali za uwarzymy majestatyczna Apsydę Świątyni Wenery i Romy, za nią wieża kościoła Św. Franciszki Rzymianki (X w.) Łuk Konstantyna - - medaliony: scena polowania na niedźwiedzi i ofiary składanej Dianie (strona południowa, część prawa) Łuk Konstantyna Wielkiego - zbudowany w latach 312 - 315 dla uhonorowania dziesięciolecia sprawowania władzy przez cesarza Konstantyna oraz dla uczczenia jego zwycięstwa nad Maksencjuszem. Budowla o szerokości 25,7 m, wysokości 21,0 m i murach grubości 7,4 m ustawiona została w pobliżu Koloseum. Łuk ma konstrukcję trójprzęsłową. Przeloty, na każdej fasadzie, rozdzielają cztery kolumny w porządku korynckim nad którymi, w attyce umieszczono posągi uosabiające podbite przez Trajana plemiona.
Koloseum, Colosseo - amfiteatr wzniesiony w latach 70-72 do 80 n.e. przez cesarzy z dynastii Flawiuszów. Jest to duża eliptyczna budowla o długości 188 m i szerokości 156 m, obwodzie 524 m, wysokości 48,5 m, z pojemną widownią, która mogła pomieścić od 45 do nawet 90 tysięcy ludzi; z 4 galeriami komunikacyjnymi oraz areną z systemem podziemnych korytarzy. W 445 zostało poważnie uszkodzone przez trzęsienie ziemi. W 528 odbyły się tu ostatnie igrzyska. Pod koniec VI wieku wewnątrz amfiteatru wybudowano mały kościół, arenę przekształcono w cmentarz.Około 1200 rodzina Frangipani przejęła Koloseum i ufortyfikowała je, używając jako zamku. W 1349 w wyniku trzęsienia ziemi zawaliła się zewnętrzna część południowej ściany. W 1744 zostało ogłoszone miejscem męczeństwa chrześcijan. Od II poł. XVIII wieku w Wielki Piątek odbywa się tutaj droga krzyżowa pod przewodnictwem papieża. 7 lipca 2007 obiekt został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata. Przed Łukiem Konstantyna Wielkiego w dzisiejszych czasach można zobaczyc dzieła współczesnych artystów rzeżbiarzy z białego marmuru i nieco dalej z czarnego. Nieco obok łuku Konstantyna i Coloseum, w zasięgu wzroku wznosi się Świątynia Wenus i Romy Templum Veneris Et Romae W starożytnym Rzymie znajdowało się aż cztery łuki 
 * Łuk triumfalny Tyberiusza (15 lub 16 r.), nie zachowany do naszych czasów
  * Łuk Tytusa jedno-przęsłowy na wzgórzu Weila z 81 r.
  * Łuk Septymiusza Sewera z 203 r.
  * Łuk Konstantyna Wielkiego 312 - 315 r.
 za to w Polsce mamy tylko jeden :  * Jabłonna - łuk księcia Józefa Poniatowskiego, 1842
Zwiedzając Rzym warto nieco czasu poświęcić na bardzo piękny i spokojny spacer wzdłóż rzeki Tybr do mostu Anioła. Na zdj. Stara zabudowa Rzymu tuż w okolicach Tybru Podziwiając piękne widoki na bazylikę Św.Piotra, przechodzimy przez most kierując się na Zamek Anioła. Ważnym elementem całego kompleksu architektonicznego zamku jest most na Tybrze, który do niego prowadzi. W starożytności nosił on nazwę pons Aelius (Helios - drugie imię Hadriana), w średniowieczu most św. Piotra lub most pielgrzymów, a w czasach nowożytnych most Anioła. Swój ostateczny kształt architektoniczny zawdzięcza interwencji artystów papieskich z okresu baroku - ozdobiono go wtedy posągami aniołów z narzędziami męki Chrystusa, rzeźbionymi według projektu Berniniego i jego naśladowców. Przez wiele stuleci przez ten most prowadziła główna droga z Pól Marsowych do Bazyliki św. Piotra. Zamek Świętego Anioła
Jest to antyczne mauzoleum Hadriana. Budowę monumentalnego grobowca w kształcie ogromnego cylindra o średnicy 64 m, opartego na kwadratowej podstawie, rozpoczął cesarz Hadrian w 135 r., na 3 lata przed swą śmiercią, a dokończył w 139 r. jego następca, Antonin Pius. Most św. Anioła (dla Włochów Ponte San Angelo) powstał na miejscu Mostu Eliasza, który został wybudowany na polecenie cesarza Hadriana. Owy cesarz zażyczył sobie rodzinnego mauzoleum na drugim brzegu Tybru, a ośmio przęsłowy Most Eliasza miał umożliwiać łatwe dojście do tegoż. Jego budowa zakończyła się w 134 r. n.e.
Później Mauzoleum Hadriana przemianowano na Zamek św. Anioła, siłą rzeczy więc i most zmienił nazwę. To, co możemy podziwiać dzisiaj, to pięcio przęsłowa konstrukcja, licząca 35 metrów długości i 7 metrów wysokości.  W XVI wieku postawiono na nim rzeźby dwóch świętych - Piotra i Pawła, a wkrótce most ozdobiły wspaniałe posągi aniołów. W drugiej połowie XVII wieku na cokołach ponad balustradami ustawiono natomiast barokowe rzeźby Berniniego. Obecna nazwa wiąże się z legendą z VI w. W 590 r., podczas zarazy dziesiątkującej miasto, papież Grzegorz Wielki ogłosił pokutną procesję z Lateranu na Watykan. Gdy procesja wchodziła na most, nad szczytem twierdzy ukazał się Archanioł Michał w akcie wkładania do pochwy ognistego miecza. Od tego momentu zaraza ustała. Z tej okazji na budowli wzniesiono kościół p.w. Michała Archanioła, a w XVI w. na kościele ustawiono posąg Archanioła (obecny pochodzi z 1573 r.). Bonifacy IX (1389-1404) ufortyfikował grobowiec ponownie, przeznaczając na twierdzę papieską. Aleksander VII kazał połączyć zamek z pałacami watykańskimi podziemnymi przejściami. Z pod zamku Anioła kierujemy się nie podziemnym przejściem :) lecz przestrzenną ulicą della Conciiliazione w prost na Pl. Św. Piotra i Watykan. Bazylika św. Piotra
Do przebudowy starej, grożącej zawaleniem bazyliki konstantyńskiej przystąpiono na polecenie papieża Mikołaja V w 1452 r., jednak prace nie przyniosły spodziewanych efektów i 50 lat później Juliusz II (1503-12) zdecydował się na rozebranie starej i zbudowanie zupełnie nowej świątyni. Projekt, oparty na planie krzyża greckiego, opracował Donato Bramante. 17 IV 1506 r. papież położył kamień węgielny i 2500 robotników przystąpiło do wznoszenia pilastrów, które miały podtrzymywać ogromną kopułę.
Prace murarskie zakończono w 1614 r., a dekoratorskie w 1624 r. 18 XI 1626 r. świątynię konsekrował Urban VIII - 1300 lat po konsekracji dawnej bazyliki.
Wymiary świątyni: powierzchnia - 15 160 m2
długość całkowita - 211,5 m
nawa centralna - 186 m długości, 27,5 m szerokości i 44 m wysokości
długość transeptu: 137,5 m
fasada: 114,7 m długości i 45,44 m wysokości
portyk: 71 m długości, 13,5 m szerokości, 20 m wysokości.
Bazylika posiada 44 ołtarze, 20 kaplic, 104 posągi z marmuru, 161 z trawertynu, 40 z brązu i 90 ze stiuku, ponad 800 kolumn. Ulica Rzymu prowadząca na plac della Rotonda i Panteon. Panteon - miejsce poświęcone wszystkim bogom), to okrągła świątynia na Polu Marsowym, ufundowana przez cesarza Hadriana w roku 125 na miejscu wcześniejszej z 27 r. p.n.e., zniszczonej w pożarze w 80 r. n.e. Budową kierował Apollodoros, stracony później przez cesarza. Panteon
Znajduje się przy placu della Rotonda, w centrum którego stoi renesansowa fontanna z egipskim obeliskiem. Obecnie (od VII w.) Panteon jest użytkowany jako kościół katolicki pw. Santa Maria ad Martyres - Najświętszej Marii Panny od Męczenników.
Jest jedną z najwspanialszych i jednocześnie najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnego Rzymu. Budowla ma kształt rotundy o średnicy 43,3 m - równej wysokości. Pośrodku ogromnej kopuły, którą jest pokryty znajduje się - oculus, otwór o średnicy ok. 9 m - jedyne źródło światła dziennego. Mury gmachu mają 7 m grubości.
Wśród wąskich uliczek starego miasta, pomiędzy Tybrem a via del Corso mieści się piękny eliptyczny plac, miejsce, do którego turyści bardzo chętnie wracają. To Piazza Navona. Pośrodku placu znajduje się jedno z najpiękniejszych dzieł sztuki baroku - Fontanna Czterech Rzek Ogromna fontanna została wzniesiona w latach 1650-51 na polecenie papieża Innocentego X, a zaprojektował ją Jan Wawrzyniec Bernini. Nad dość dużym basenem wznosi się skała z grotą,fantazyjnie ozdobiona;  czterej muskularni mężczyźni z białego marmuru znajdujący się na skale to posągi symbolizujące cztery rzeki: Nil, Ganges, Dunaj i Rio de la Plata oraz cztery wówczas znane kontynenty: Afrykę, Azję, Europę i Amerykę. Kolejny imponujący plac Rzymu to: Piazza della Repubblica     oraz fontanna delle Naiadi przedstawiająca igraszki nimf rzecznych, uznawana za najładniejszą współczesną fontannę w Rzymie. Półkolisty kształt placu powtarza zarys wielkiej niszy (eksedry) w murze otaczającym niegdyś pobliskie Termy Dioklecjana. W latach 298-306 z polecenia cesarza Dioklecjana wzniesiono największy kompleks rekreacyjny miasta - gigantyczne termy mieszczące ponad 3 tys. osób. Mimo prowadzonej przez wieki rozbiórki ruiny nadal wywierają duże wrażenie. W XVI w. trzon zabudowań postanowiono zamienić w kościół Santa Maria degli Angeli. W 1566 r. przebudowy podjął się sędziwy już wówczas Michał Anioł. ( widok na zdjęciu) Idąc od stacji kolejowej Termini w kierunku placu Republoka i term Dioklecjana, mijamy wiele pięknych zabytkowych kamiennic rzymskich, na naszej drodze spotykamy kolejną świątynię ...
San Bernardo alle Terme jest bazyliką zbudowaną w 1598 roku w rotundzie Termy Dioklecjana, opiekę nad kościołem sprawują o.Cystersi Bazylika San Bernardo jest podobna do Panteonu, ponieważ posiada kształt cylindryczny o średnicy 22 metrów. Na zdj. Wnętrze świątyni z figurami świętych franciszkańskich z 1600 r. Tuz obok wiza wi przy Piazza di San Bernardo znajduje się Kościół Santa Susanna, jest jedną z pierwszych chrześcijańskich świątyń na obrzeżach Rzymu. Historia jej sięga ok 290r. W pierwszych wiekach chrześcijanie spotykali się w domach i w nich odbywały się praktyki religijne. Takim miejscem był dom św. Zuzanny, należący do prominentnych chrześcijan jej ojca św. Gabina i wuja św. Kaja. Kaj był papieżem. Jego pontyfikat przypadał na lata 283 - 296. Był on źródłem wielu cennych informacji na temat wczesnych Chrześcijan. Na polecnie św. Kaja w ok 290 r dom został adaptowany na kościół pod wezwaniem jego siostrzenicy, która zginęła śmiercią męczeńską za panowania cesarza Dioklecjana. W 1603 Carlo Maderna ukończył fasadę, która ma charakter wczesno barokowy. W 1605 r Paweł V mianuję go naczelnym architektem Bazyliki św. Piotr na Watykanie, gdzie ukończy nawy i wspanialą fasadę bazyliki. Tuz obok przez ulicę znajduje się kolejna przepiękny Kościół Santa Maria della Vittoria. (Kościół Matki Boskiej Zwycięskiej ) Tu znajduje się słynne dzieło Berniniego - Ekstaza Św. Teresy. Św. Teresa urodziła się 28 marca 1515 r w mieście Avila w Hiszpanii. Jedną z pierwszych rzeczy, którą postanowiła dokonać, było przywrócenie surowej reguły zakonnej w klasztorze karmelitańskim.
 Św. Teresa ma również wielkie osiągnięcia jako pisarka. Ma tytuł doktora kościoła, bowiem zostawiła po sobie dzieła, które można nazwać w dziedzinie mistyki „klasycznymi”. Doczekały się przekładów na niemalże wszystkie języki świata. Do najważniejszych należą: „Życie”, „Droga doskonałości”, „Twierdza wewnętrzna”. Zostawiła też po sobie liczne poezje i listy, do naszych czasów zachowało się ich 440. Jak widać Bazylika warta tak zacnej Patronki - byłem wyjątkowo oczarowany pięknem tej budowli. Rzym jest jednym z szczególnych miast w którym znajduje się 502 najpopularniejszych miejsc do zwiedzenia, tu w moim opracowaniu pokazałem Państwu zaledwie kilka wybranych, najbardziej godnych i szczególnych miejsc. DZIĘKUJE .

najbliższe galerie:

 
Forum Romanum & Palatino-Rzym
1pix użytkownik baracuda77 odległość 0 km 1pix
Rzym - centrum świata cz-2
1pix użytkownik darekpawlowski odległość 0 km 1pix
Rzym
1pix użytkownik muzelea odległość 0 km 1pix
Italia - migawki z Rzymu
1pix użytkownik marucha odległość 0 km 1pix
Rzymskiej opwiesci czesc druga
1pix użytkownik do-re-mi-fa odległość 0 km 1pix
Rzym
1pix użytkownik kabaczek odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (19):

 
mocar użytkownik mocar(wpisów:2774) dodano 24.01.2010 21:45

Dziękuje Dziękuje Dziękuje bardzo !!! i Pozdrawiam serdecznie Wszystkich.

doris użytkownik doris(wpisów:744) dodano 24.01.2010 20:51

Wydaje mi się, iż Rzym jest dziś jednym z największych skarbów Europy. Bogata historia skłania do refleksji, a piękno i klimat urzeka chyba każdego.
Mocar, galeria wzorowa :-)
Gratuluję i pozdrawiam serdecznie.

konwalia użytkownik konwalia(wpisów:3259) - Użytkownik usunięty. dodano 24.01.2010 20:41

Mocar...
Galeria piękna i uzupełnienie części 1.
Rzym jest miastem jedynym w swoim rodzaju.A Ty doskonałym przewodnikiem.
Pozdrawiam-)

ryzykant użytkownik ryzykant(wpisów:145) dodano 24.01.2010 20:03

No i sam zrobiłem lapsusa. Uwaga dotyczyła Rzymu I. Tak to jest jak ogląda się dwie galerie na raz.

ryzykant użytkownik ryzykant(wpisów:145) dodano 24.01.2010 19:55

Galeria bardzo ciekawa. Muszę koniecznie ponownie tam się wybrać. W opisie na 36 wkradł się chyba mały lapsus językowy. Akwedukt doprowadzający wodę zbudowany został w 19 r p.n.e. przez Marka Agryppę, a nie w XIX w.
Pozdrawiam

zahara użytkownik zahara(wpisów:68) dodano 24.01.2010 18:05

Tak to prawda, ja sie zdziwilam w jednej restauracji,
chyba w parku nad Piazza del Popolo,
w menu byly dwie ceny jedna na miejscu, druga na wynos (taniej),
nie wiem jednak jak mozna jesc Pasta na wynos:)

mocar użytkownik mocar(wpisów:2774) dodano 24.01.2010 17:59

Spacerowałem po Rzymie przez 5 dni i nieco w nocy, gdy zmęczenie dawało się w znaki przysiadałem przy stoliczkach restauracji i pizzerii, gdzie o dziwo zaskoczyło mnie zdziwienie że muszę zapłacić za to że usiadłem przy stoliku, a jeśli nie, to na stojaka taniej :) zwróćcie na to uwagę.

zahara użytkownik zahara(wpisów:68) dodano 24.01.2010 17:42

Cos w tym jest Kordula,
mnie tez Rzym sie kojarzy z bolacymi nogami,
ale nie wyobrazam sobie inaczej,
po Rzymie po prostu trzeba sie szwedac!
Pozdrawiam

mocar użytkownik mocar(wpisów:2774) dodano 24.01.2010 17:36

kordula157 ale żeś mnie rozbawiła swoja przygodą - u mnie było zupełnie odwrotnie :))
zahara zapraszam do moich pozostałych siedmiu galerii - na czas obecny wyczerpałem temat.
Dzięki Pozdrawiam .

zahara użytkownik zahara(wpisów:68) dodano 24.01.2010 17:12

Mialam nadzieje ze dodasz wiecej Rzymu..
Mocar pieknie opowiadasz,
az mi sie zachcialo znowu tam jechac!
Spacer wzdluz rzeki Tybr to po prostu koniecznosc!
Pozdrawiam

kordula157 użytkownik kordula157(wpisów:6138) dodano 24.01.2010 17:03

Brawo !!!!!!! Zgadzam się z Soną. Pamiętam moja krótka przygodę z Rzymem bardzo dawno temu ; jak od 6 rano do 1 w nocy chodziłam , chodziłam , jeszcze mnie nigdy tak nogi nie bolały. Wtedy to były czasy ,ze każdy dolar był oglądany 10 razy , więc jeszcze oprócz bolących nóg, bolał mnie żołądek z głodu. Było pieknie:)))Dzieki za piekna galerie:)

mocar użytkownik mocar(wpisów:2774) dodano 24.01.2010 16:56

Miejsca Rzymu które tu poniżej wymieniłem to praktycznie podstawa aby poznać nieco to piękne miasto - możecie zwiedzić Rzym za pomocą tej aktywnej mapki bardzo ładnie i dokładnie opracowana, za pomocą niej bezbłędnie mogłem się sam poruszać po mieście. TO JEST PODSTAWA, MIEĆ ORIENTACJĘ GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY I CO CHCEMY ZWIEDZIĆ.

mocar użytkownik mocar(wpisów:2774) dodano 24.01.2010 16:38

Moi Drodzy - Rzym warto na 100% zobaczyć, można tu znalezć praktycznie wszystko i dla ducha i la ciała . Najlepiej wybrać się indywidualni ( tak jak ja ) za rezerwować sobie pokój w hotelu http://pl.4hotele.com/hotele-rzym najlepiej w pobliżu dworca kolejowego Termini bo blisko do metra którym najłatwiej się poruszać i najtaniej, bilet kupować na cały dzień na wszystkie środki lokomocji. Najbardziej odpowiednia pora na Rzym to wiosna lub jesień znośne temperatury i nie ma tłoku . Zwiedzanie zaczynamy od głównych placów i np. Św. Piotra - Republika - Popolo - Hiszpański - Wenecki - della Rotonda - Piazza Navona bądz od Koloseum - Antyczny Rzym no i koniecznie ul. Korso praktycznie przy której zasięgu mamy wszystko. Przy tych wszystkich placach mamy przystanki metra. Polecam mapę Rzymu na stronie: http://wikimapia.org/#lat=41.8948942&lon=12.4812412&z=18&l=28&m=b jest najlepsza mapa cyfrowa, warto zobaczyć i sprawdzić wirtualnie Rzym. Dziękuje i pozdrawiam

filmdil użytkownik filmdil(wpisów:1408) dodano 24.01.2010 14:40

My podobnie jak B&Z ciągle omijamy Rzym , mysląc, że zawsze zdążymy. W końcu trzeba sie wybrać.

raul użytkownik raul(wpisów:2023) dodano 24.01.2010 14:34

Za sprawą Twoich galerii Mocar, dochodzę do wniosku, że mam po co jechać do Rzymu po raz trzeci. Myślałem, że poznałem go w miarę dokładnie.
Teraz widzę, że byłem w wielkim błędzie :)
Pozdrawiam

beata-zbychu użytkownik beata-zbychu(wpisów:1002) dodano 24.01.2010 11:47

Przepięknie - jeszcze tu nas nie zaniosło - a trzeba by tu być koniecznie.

sona_dora użytkownik sona_dora(wpisów:2091) dodano 24.01.2010 10:44

Fajny spacer, powróciły wspomnienia. W Rzymie byłam dość zaszokowana tym, że tam "depcze" się po zabytkach. Odczucie takie opadło mnie na Forum Romanum, ale miasto, to jeden wielki zabytek i może dlatego Włosi podchodzą "lekko" do tego bogactwa. Pozdrawiam

glockerka użytkownik glockerka(wpisów:741) dodano 24.01.2010 10:00

Chyba nie powinnam oglądać takich ładnych rzymskich galerii. Potem nie mogę uwolnić się od natrętnej myśli zobaczenia go.
A realiai są takie, że o wyjazdach mogę tylko pomarzyć...

robertno1 użytkownik robertno1(wpisów:93) dodano 24.01.2010 09:39

Będąc ostatnio iw w Rzymie bardzo podobnie to widziałem. Dobra galeria.Pozdrawiam

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!