m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
 Krzyż jerozolimski, duży krzyż laskowany, w kątach którego umieszczono cztery małe krzyże greckie.
Ten znak obrała sobie za symbol Kustodia Ziemi Świętej. Duży krzyż ma symbolizować Ziemię Świętą, cztery małe - królestwa uczestniczące w wyprawach krzyżowych: Francji, Niemiec, Obojga Sycylii i Anglii.Pięć krzyży symbolizuje również pięć ran Chrystusa.
Przybrany także za godło przez Godfryda de Bouillon jako obrońcy Grobu Świętego. W tym roku 2010 Misterium Męki Pańskiej rozpocznie się w Niedzielę Palmowa 28 marca o godz. 15.oo. Na zdj. Uroczystości Niedzieli Palmowej na Placu Rajskim przed bazyliką Obszar ten najwyraźniej kojarzył się Zebrzydowskiemu ze wzgórzami świątynnymi Jerozolimy skoro miejsce to wybrał pod budowę sanktuarium.Symboliczne miejsca Męki Pańskiej oraz życia Matki Boskiej to system dróżek.  Dróżki Pana Jezusa tworzy 28 stacji, które opowiadają historię od wyjścia Pana Jezusa w Wielki Czwartek wieczorem z Wieczernika aż do Jego pogrzebu. Po śmierci fundatora, jego dzieło kontynuowali jego potomkowie, a następnie rodzina Czartoryskich. Dobudowano wtedy Dróżki Matki Boskiej, liczące 24 stacje. Na zdj. Kaplica Pałac Kajfasza Już ponad 600 lat Kalwaria stanowi cel pielgrzymek oraz odbywają się tu ważne święta religijne. Na zdj. Pałac Kajfasza
Pałac Kajfasza - (1609, arch. P. Baudarth) - składa się z kaplicy górnej i Piwnicy. Kaplica ma kształt elipsy, a w niej dwa obrazy ołtarzowe J. Jerzyczka: Chrystus przed Kajfaszem i Zaparcie się Piotra. W Piwnicy, na środku kaplicy, naturalnej wielkości, kamienny posąg Chrystusa, przykutego do kolumny - cieszący się dużym kultem wśród pielgrzymów. Nawet do 100 tysięcy pielgrzymów gromadzą jedne z największych i najstarszych Misteriów Męki Pańskiej. Do sanktuarium przyciąga również obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej znajdujący się w bazylice Matki Bożej Anielskiej. Na zdj. Widok na Wieczernik z Pałacu Kajfasza. W 1999 r. UNESCO umieszczając Kalwarię na liście światowego dziedzictwa doceniło jej projekt wpisujący się w krajobraz oraz znaczenie dla życia duchowego człowieka. Na zdj. Ołtarz w Pałacu Kajfasza, część górna Bogato zdobione sklepienia w Pałacu Kajfasza, część górna Misterium Męki Pańskiej scena z narady Arcykapłanów Żydowskich. Wieczernik - (1614, arch. P. Baudarth) konsekrowany jako kościół, powinien rozpoczynać kalwaryjską Drogę Męki Pańskiej. Tak było kiedyś; z kaplicy św. Rafała drogą przez Bugaj szła procesja do Wieczernika, a potem wyruszano do Ogrojca. Na obrazach J. Jerzyczka Wieczerza Pańska i Wyjście Zbawiciela z uczniami z Wieczernika (1811).
Ratusz Piłata -jest to jedna z najdawniejszych kaplic (1605), a także jedna z większych i piękniejszych. Wybudował ją Paweł Baudarth na rzucie krzyża greckiego. Strop zdobiony bogatą sztukaterią gipsową. W trzech ołtarzach obrazy J. Jerzyczka: Ratusz, Biczowanie i Cierniem koronowanie (ok. 1815). Czoło orszaku misterium Pierwsze nabożeństwa pasyjne odprawione były przy krzyżach postawionych w miejscach przyszłych kaplic w roku 1608. Na zdj.Ratusz Piłata Od 1930 r. w święto Znalezienia i Podwyższenia Krzyża oraz w Wielki Piątek, odprawiano drogę krzyżową (od Ratusza Piłata po Ukrzyżowanie). Początkowo z niewielkim udziałem aktorów bardziej liturgiczną, podobną do tej w Jerozolimie. Końcem XVII w. wprowadzono obchody w Wielki Czwartek: umywanie nóg 12 apostołom (wprowadzony przez Mikołaj Zebrzydowski który umywał nogi pątnikom) zwiększono liczbę postaci wymienianych w ewangeliach lub tradycji, procesja (droga Pojmania) od kaplicy św. Rafała do kaplicy Annasza gdzie w jej dolnej części zwanej Piwnicą trwała adoracja aż do rana w Wielki Piątek gdzie przy Ratuszu Piłata, Piłat odczytywał dekret skazującego Jezusa na śmierć.
 Następnie w kaplicy Włożenia Krzyża Chrystus brał krzyż i niósł go do kościoła Ukrzyżowana. Na zakończenie procesją eucharystyczna przenosiła Sakrament do Grobu Chrystusa gdzie trwała adoracja aż do rezurekcji. Po pierwszym rozbiorze w ramach zwalczania zabobonów przez władze austriackie, obrzęd znacznie zubożał, Na zdj. Gradusy przed Ratuszem Piłata pozostała jedynie procesja z kazaniami i krzyżem symbolizującym Chrystusa przy poszczególnych kaplicach oraz umywanie nóg i dekret Piłata. Na zdj Ratusz Pilata ,Gradusy i kaplica Włożenia Krzyża Po II wojnie światowej misterium pasyjne otrzymało nowy kształt, którego twórcą był ojciec Augustyn Chadam OFM. W misterium biorą udział gromadząc się na Dróżkach kalwaryjskich tysiące wiernych, szacunkowo około sto tysięcy.
W 1947 r. wprowadzono nowe stroje i postacie oparte na przekazach biblijnych i tradycji oraz sceny Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy w Niedziele Palmową, Uczty u Szymona i Zdrady Judasza w Wielką Środę wieczorem. Grecki termin misterion oznaczał tajemniczy obrządek na cześć bóstwa, wprowadzający uczestnika w tajemniczy świat czy stan uważany za zjednoczenie się z bóstwem. Nowy Testament przejął ten termin, ale nadał mu znaczenie szczególnie świętej tajemnicy. Czym zatem jest owo misterium?
Miało być i jest jedną z form głoszenia tu Chrystusowej Ewangelii, a zwłaszcza dzieła odkupienia. Jego właściwym tekstem jest Ewangelia, Wszystkie postacie przywołują postacie biblijne. Zwłaszcza czyni to postać Chrystusa. Kalwaryjskie sanktuarium było miejscem częstych wizyt i modlitw Karola Wojtyły. Jako papież Jan Paweł II był tu dwukrotnie (7 czerwca 1979 roku i 19 sierpnia 2002[2]. W 1998 r. przyjmuje Honorowe Obywatelstwo miasta. Obchody pasyjne w Kalwarii były zawsze obrzędami modlitewnymi. Były związane z ofiarą mszy św. i innymi nabożeństwami, takimi jak Gorzkie Żale, adoracje, śpiewy .Ważny element kalwaryjskiego misterium stanowią kazania głoszone przez kapłanów upoważnionych do spełniania funkcji duszpasterskich. Kalwaria ma w sobie coś takiego, że człowieka wciąga. Co się do tego przyczynia?
Może i to naturalne piękno krajobrazu, który się stąd roztacza u progu polskich Beskidów...

— Jan Paweł II, 7 czerwca 1979
Kaplica św. Weroniki - (po 1632) kapliczka otwarta, cała rzeźbiona w kamieniu. Wewnątrz figura św. Weroniki. Pałac Heroda - (1609, arch. P. Baudarth) - jest to wyniosła kaplica z kopułą. Mieści w sobie również trzy ołtarze z obrazami J. Jerzyczka: Chrystus odchodzący od Heroda, Ścięcie św. Jana i Uwolnienie św. Piotra z okowów (ok. 1811). Polichromia S. Jachymowicza. Sanktuarium Matki Bożej - i Dróżki. Nawiedzałem je wiele razy, począwszy od moich lat chłopięcych i młodzieńczych. Nawiedzałem je jako kapłan. Szczególnie często nawiedzałem sanktuarium kalwaryjskie jako arcybiskup krakowski i kardynał. (...) Jednakże najczęściej przybywałem tutaj sam i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki, rozpamiętywałem Ich najświętsze tajemnice.
— Jan Paweł II, 7 czerwca 1979 Pałac Heroda detale. Brama Zachodnia która prowadziła za miasto Jerozolimy na wzgórze Golgoty Kaplica II-go Upadku (Brama Zachodnia Jerozolimy) - wybudował ją w latach 1615-1616 P. Baudarth: Jest to jedna z większych kaplic - dwukondygnacyjna. Polichromia Karola Polityńskiego (1924).
Misterium Arcykapłani Sanhedryn

Przybywam dziś do tego Sanktuarium jako pielgrzym, tak jak przychodziłem tu jako dziecko i w wieku młodzieńczym. Staję przed obliczem kalwaryjskiej Madonny, jak wówczas, gdy przyjeżdżałem tu jako biskup z Krakowa, aby zawierzać Jej sprawy archidiecezji i tych, których Bóg powierzył mojej pasterskiej pieczy. Przychodzę tu i jak wtedy mówię: Witaj! Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia!...
— Jan Paweł II, 19 sierpnia 2002 Kaplica Płaczących Niewiast - wystawiona w roku 1782, przebudowana w 1902 roku.
Od tej kaplicy wchodzimy stromym i kamienistym zboczem na wzgórze Ukrzyżowania do Kościoła III -upadku PJ. Podejście pod III Upadek W drodze do Ogrojca Kościół III-go Upadku - Już za czasów Jana Zebrzydowskiego (po 1624) na Golgocie, tj. na kalwaryjskim Żarku, stanął mały kościółek. Na zdj. Strona południowa
 Po ponad stu latach na jego miejscu wybudował Franciszek z Rudz Russocki okazały kościół (1754). Na zdj. Strona północna Znajduje się w nim dwustronny ołtarz z kamienną figurą Pana Jezusa trzeci raz upadającego pod krzyżem. Figura uchodzi za cudowną. Potwierdzają to liczne wota.  Kaplica Obnażenia (1624) - stoi prawie u szczytu Golgoty. Na jej dachu umieszczono dwie kamienne figury: Chrystusa Frasobliwego i Matki Bożej Bolesnej.
Kościół Ukrzyżowania - jest to pierwszy (historycznie rzecz biorąc) obiekt, który dał początek całemu sanktuarium kalwaryjskiemu. Jako skromna kapliczka stanął w 1600 roku na Żarku, a ufundował ją Mikołaj Zebrzydowski a rozbudował po śmierci ojca do stanu obecnego, syn Jan Zebrzydowski.Wewnątrz kościoła znajdują się 4 wspaniałe obrazy z XVII w. pędzla o. Franciszka Lekszyckiego: Przybicie do krzyża, Ukrzyżowanie, Zdjęcie z krzyża i Namaszczenie. Liturgia Wielkopiątkowa w kościele Ukrzyżowania, celebrowana przez biskupa zamyka misterium kalwaryjskie.Na zdj. Adoracja Krzyża przez pątników Kalwaryjskich. Kościół Grobu Pana Jezusa - należy również do najwcześniejszych budowli kalwaryjskich (1609, arch. P. Baudarth). Jest to kościółek, ostatnia stacja na Dróżkach Pana Jezusa: Przy budowie Grobu Paweł Baudarth wzorował się na modelu kaplicy Grobu Chrystusa, przywiezionym z Jerozolimy.
 Pustelnia św. Heleny - z kaplicą znalezienia Krzyża Świętego powstała za czasów Jana Zebrzydowskiego po 1632 roku na północno wschodnim stoku góry Żar. Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zasługuje na szczególną uwagę i odwiedzenie. A jeśli do czego pragnę Was zachęcić i zapalić, to abyście nie przestali nawiedzać tego sanktuarium. (Jan Paweł II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 .VI. 1979 r.)
 SZCZĘŚĆ BOŻE - Wszystkim Tym których zainterysowałem tą galerią.

najbliższe galerie:

 
Dróżki Kalwaryjskie - Śladem JANA PAWŁA II. (Cz.II)
1pix użytkownik mocar odległość 0 km 1pix
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA Zlot w stylu retro
1pix użytkownik mocar odległość 0 km 1pix
MISTERIUM - WIELKI CZWARTEK -2016 - CZ. 2
1pix użytkownik mocar odległość 0 km 1pix
Dróżki Kalwaryjskie - Śladem JANA PAWŁA II. (Cz.I)
1pix użytkownik mocar odległość 0 km 1pix
Reminiscencje jesienne 2009 r.
1pix użytkownik mocar odległość 1 km 1pix
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA-Klasztor OO. Bernardynów
1pix użytkownik mocar odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (14):

 
mocar użytkownik mocar(wpisów:2795) dodano 03.04.2010 22:33

hzgora - O jakże miło mi że odwiedzacie mnie w tej galerii, dzięki za miłe, ciepłe i życzliwe słowa. Pozdrawiam !

hzgora użytkownik hzgora(wpisów:16) dodano 31.03.2010 13:59

Mocar jak zawsze pokazujesz to czego od ciebie najbardziej oczekuję. Doceniam twój wkład. Bardzo była potrzebna ta galeria pt. "Polska Jerozolima". Jest to niejako uzupełnienie tego wszystkiego co już pokazałeś o Kalwaryjskim Sanktuarium. Ale jak sam wiesz, można tę samą scenę fotografować w różnych porach dnia, pory roku, i za każdym razem wychodzi ona inaczej i to jest piekne.

mocar użytkownik mocar(wpisów:2795) dodano 27.03.2010 23:42

Konwalio - Kwiecie Ty mój i Wszystkie miłe Panie - cóż bym dla Was nie uczynił :) Pozdrawiam serdecznie !

hana użytkownik hana(wpisów:198) dodano 27.03.2010 22:00

Kolejna wartościowa ciekawie opisana galeria. Sama brałam kiedyś udział w Misterium Męki Pańskiej ale nie w Kalwarii, tylko w Górce Klasztornej. Pozdrawiam :)

tereza użytkownik tereza(wpisów:3894) dodano 27.03.2010 15:25

Interesująca galeria.Pozdrawiam:)

konwalia użytkownik konwalia(wpisów:3259) - Użytkownik usunięty. dodano 27.03.2010 14:07

Mocar!
Co za wiosenne oblicze.
Posłużyły Ci masaże,maseczki i okłady z błota;)
I tak trzymaj!

mocar użytkownik mocar(wpisów:2795) dodano 27.03.2010 13:51

Dzięki serdeczne - to szczególne ma znaczenie gdy tak mówi Kobieta. Pozdrawiam !

magdalena użytkownik magdalena(wpisów:3657) dodano 27.03.2010 11:08

Ja też wolę Twoje prawdziwe oblicze! Choć teraz podobasz mi się znacznie bardziej niż w wersji kwiatka! Pozdrawiam;-)

mocar użytkownik mocar(wpisów:2795) dodano 27.03.2010 10:51

Rozumiem że wolisz Konwalio patrzeć na moje autentyczne oblicze :) dzięki i Pozdrawiam !

konwalia użytkownik konwalia(wpisów:3259) - Użytkownik usunięty. dodano 27.03.2010 09:15

Mocar!
Jak zwykle dobra galeria i na czasie.
Ja wiem,że dzisiaj zmiana czasu,przesilenie wiosenne i można wpaść w dół po uszy.
Ale zmień awatar,idź na masaż do gabinetu odnowy biologicznej,pomoże;)
Pozdrowienia.

deszcz użytkownik deszcz(wpisów:2891) dodano 26.03.2010 21:40

Jak zwykle dużo treści i ciekawych ujęć. Pozdrawiam serdecznie.

caprio72 użytkownik caprio72(wpisów:989) dodano 26.03.2010 14:47

Mocar stworzyłeś fajną galerię i jak napisała "pesteczka" bardzo na czasie. Podziwiam i pozdrawiam!

pesteczka123 użytkownik pesteczka123(wpisów:1556) dodano 26.03.2010 11:55

Galeria bardzo na czasie, świetnie przygotowana.
Jednak chyba jestem przypadkiem beznadziejnym i nie potrafiłabym na poważnie przeżyć takiego Misterium z aktorami i kostiumami.
Jak widzę fotkę nr 13, to mi z miejsca szeroki uśmiech wypływa na twarz. Mam skojarzenia z moim ulubionym filmem: "Żywot Briana" :))

magnus użytkownik magnus(wpisów:35) dodano 26.03.2010 11:17

Mocar śiwetna jak zresztą wiekszość Twoich galerii. Doceniam i podziwiam smak i sakralne wyczucie w prezentowanej przez Ciebie galerii

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!