m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (20):

 
Gród w miejscu obecnego Knyszyna został założony prawdopodobnie w XIV wieku przez księcia Witolda, Gród spełniał funkcję granicznej warowni litewskiej od strony Mazowsza. W latach 1509-1520 biskup żmujdzki Mikołaj Radziwiłł wzniósł w miejscu zniszczonego grodu dwór obronny. Później darował dobra knyszyńskie królowi Zygmuntowi I Staremu. Po 1537 roku z inicjatywy króla dwór obronny został rozbudowany w zapewne murowany zamek. Na zdj. Postument z figurą MB na placu przed kościołem Przed 1568 roku został nieopodal centrum miasta został wzniesiony dla Zygmunta Augusta drugi zamek, na Górze Królowej Bony. Knyszyn był ważnym miejscem dla Zygmunta, który często tu przebywał, między innymi w 1568 roku powołując tu do życia Komisję Morską. Także tutaj zmarł w 1572 roku. Był tu starostą Jan Zamojski hetman wielki koronny. W 1663 roku Knyszyn został zastawiony Orsettim, kolejnymi właścicielami dóbr byli Gnińscy,
 Czapscy, a później Krasińscy. Na zdj. Postument z figurą MB , część dolna.
Parafia w Knyszynie swoje powstanie zawdzięcza fundacji wojewody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła z 1520 r. On też zbudował murowany kościół pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty.  Był to kościół nieduży, bez wieży. W protokole wizytacji generalnej z 1731 r. jest już mowa o dwóch kościołach w Knyszynie: murowanym i drewnianym. Na zdj. herby rodowe właścicieli Knyszyna , umieszczone nad portalem wejściowym kościoła. Na zdj. Bardzo stara kropielnica wykonana z jednego głazu,ustawiona na placu obok kościoła Murowany znajdował się w pobliżu narożnika rynku, a drewniany w rynku.  Przed drewnianym był ustawiony sarkofag z sercem zmarłego w Knyszynie w dniu 7 VII 1972 r. króla Zygmunta Augusta. Centrum miasta
Urzędzie Miejskim w Knyszynie Na zdj. Pomnik króla Zygmunta Augusta na knyszyńskim Rynku.W 1568 r. Knyszyn otrzymał prawa miejskie od króla Zygmunta Augusta. Czasy Zygmuntowskie były złotym wiekiem dla Knyszyna. Wybudowano wówczas ratusz na rynku, łaźnie, budynek wagi, wybrukowano ulice. Udokumentowanych jest 19 pobytów króla w naszym mieście, łącznie około 500 dni, w latach 1533 - 1572. W Knyszynie król chętnie wypoczywał, stąd władał Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Podpisał wiele dokumentów m.in. pierwszą w Polsce Ustawę Morską i Leśną. Król Zygmunt August zmarł w Knyszynie 7 lipca 1572r. Na rynku miejskim stoi pomnik poświęcony jego pamięci. W 1574 r. król Henryk Walezy nadał starostwo i leśnictwo knyszyńskie Janowi Zamojskiemu, który był Kanclerzem i Hetmanem Wielkiem Koronnym.
Starostami knyszyńskimi byli między innymi Marszałek Sejmu Wielkiego, Stanisław Małachowski oraz generał napoleoński, Winceny Krasiński i jego syn, Wieszcz Narodowy, Zygmunt Krasiński. Krasińscy pobudowali zameczek w położonej nieopodal Knyszyna siedzibie starosty.
Na zdj. Stara zabudowa miasta.
Zródło powstania nazwy miasta Knyszyn to: knysz, czyli pyszne pierogi z cebulką. Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Knyszynie, ul. Rynek 39, czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.45 do 15.45
tel. (85) 7279988

najbliższe galerie:

 
Krypno Sanktuarium - na  królewskim szlaku.
1pix użytkownik mocar odległość 5 km 1pix
Ruda, kolonia - stawy rybne Popielewo
1pix użytkownik alquere odległość 6 km 1pix
Morusy
1pix użytkownik jotwu odległość 11 km 1pix
Podlasie - cerkwie, meczety i molenny
1pix użytkownik misiog odległość 11 km 1pix
Podlasie cz 1 ( lato 2017 )
1pix użytkownik agra60 odległość 13 km 1pix
Tykocin- bitwa ze Szwedami
1pix użytkownik dispar odległość 15 km 1pix

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!