m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (48):

 
Pierwsza osada na terenie współczesnego Radomia powstała w VIII w. Gród radomski powstał na bagnistych terenach w pobliżu rzeki Mlecznej w drugiej połowie X w.Pozostałością po nim jest wzgórze zwane dzisiaj Piotrówką. U stóp wzgórza znajduje się kamień-pomnik oraz wybudowano schody zwieńczone elementami palisady i kartuszami z herbem Radomia. Nieopodal wzgórza Piotrówka znajduje się Kościół św.Wacława.Kościół ufundowany został w XIII w. przez księcia Leszka Białego. Od 1222 r.był parafialnym kościołem Radomia.W 1440 r.został rozbudowany w stylu gotyckim.W XIX w.urządzono w nim magazyn,potem kolejno areszt wojskowy,przytułek i szpital psychiatryczny. Od 1978 r.ponownie pełnił funkcję sakralną.Pod koniec XX w.odrestaurowany wg.projektu architekta prof.Wiktora Zina.
Mury miejskie budowane wraz z zamkiem od 1364 r.przez Kazimierza Wielkiego. Mury posiadały ponad trzydzieści baszt oraz trzy bramy.Do dziś zachował się fragment murów wtopiony w południowe skrzydło Kolegium oo.Pijarów. Zamek Królewski wzniesiony w latach 1360-1370 staraniem Kazimierza Wielkiego.Póżniej kilkakrotnie przebudowywany.Zachowane elementy zamku obejmują parter i podziemia tzw.Domu Wielkiego W 1401 r. w Radomiu zawarto unię wileńsko-radomską tj.unię Polski z Litwą.A to tablica upamiętniająca to wydarzenie. W 1505 r.na zamku w Radomiu uchwalono konstytucjęNihil novi.Datę tę wielu historyków uważa za początek nowożytnego Państwa Polskiego i demokracji szlacheckiej.Rok póżniej ustanowiono Statut Łaskiego,pierwszy zbiór prawa polskiego od czasów Kazimierza Wielkiego. Ratusz radomski był pierwotnie budowlą gotycką i stał pośrodku Rynku.W 1818 r.został rozebrany.
Obecny Ratusz został wzniesiony w 1847-1848 r.wg.projektu arch.Henryka Marconiego,w stylu neorenesansowym.Wnętrze przebudowane w 1941 r.Obecnie siedziba Archiwum Państwowego. Widok na Ratusz od strony Kolegium Pijarów. W Rynku znajduje się Dom Esterki i Gąski.Dom Esterki(z lewej)wziął nazwę od imienia domniemanej faworyty króla Kazimierza Wielkiego,która miała tu zamieszkiwać.Badania wykazują,że obiekt ten pochodzi z XV lub XVI w. Dom Gąski został wzniesiony na przełomie XVI i XVII w.przez sławnego radomskiego mieszczanina i radcę miejskiego Adama(lub Stanisława)Gąskę.W lipcu 1656 r.mieszkał tu król szwedzki Karol Gustaw. Obecnie obydwa budynki są siedzibą Muzeum Sztuki Współczesnej. W obrębie Rynku mieści się też Kolegium Pijarów.Zakon pijarów został sprowadzony do Radomia w 1682 r.i początkowo zajmował kilka kamienic w rynku,gdzie prowadził szkołę.
W 1773 r.rozpoczęto prace nad budową gmachu kolegium,który zaprojektował Antonio Solari.W 1864 r.budynek przeszedł na własność rządu. Obecnie mieści się w nim Muzeum im.Jacka Malczewskiego.Budynek zaliczany jest do budowli barokowo-klasycystycznych. Na Rynku-Pomnik Czynu Legionów-z 1998 r.w 80 rocznicę odzyskania niepodległości. Kościół farny pw.św.Jana Chrzciciela jest to budowla gotycka,pierwotnie jednonawowa,wybudowana w latach 1360-1370 z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W latach 1908-1909 kościół został gruntownie przebudowany.
Na północnej i wschodniej ścianie kościoła znajdują się epitafia poświęcone dawnym mieszkańcom Radomia.Litery D.O.M.są skrótem łacińskiej sentencji Deo Optimo Maximo,czyli Bogu Najlepszemu,Największemu,zastąpionej dzisiaj przez Ś.P. Na placu przykościelnym,który kiedyś pełnił funkcję cmentarza,znajduje się osiemnastowieczny pomnik św.Jana Nepomucena... ...oraz dziewiętnastowieczna rzeżba Chrystusa u słupa. Kościół Ewangelicko-Augsburski,pierwotnie był kościołem drewnianym.Wzniesiony został w II poł.XIV w.Od 1784 r.jest murowany w stylu klasycystycznym,fundowany przez Benedyktynów Sieciechowskich.
W 1802 r.zruinowany kościół zostaje zamieniony na magazyn,a następnie na teatr miejski.W 1827 r.parafia ewangelicko-augsburska nabywa budowlę,dokonuje przebudowy,budując w miejsce baszty wieżę.W latach 1893-1895 kościół przebudowano w stylu eklektycznym. Kościół św.Trójcy stanowi część zespołu klasztornego Sióstr Benedyktynek,ufundowanego w 1616 r. Po pożarze podczas potopu szwedzkiego został w latach 1678-1691 odbudowany wg.projektu Tylmana z Gameren. Pod zaborem rosyjskim pełnił rolę cerkwi.W czasie I wojny światowej Austriacy urządzili w nim magazyn. W latach 1524-25 przebudowany w stylu neobarokowym.Od 1947 r.pod zarządem oo.Jezuitów. Budynki klasztorne od początku XIX w.pełniły funkcję lazaretu i więzienia.Obecnie są siedzibą Centrum Duszpasterstwa Administracyjnego Diecezji Radomskiej.
Klasztor i kościół oo.Bernardynów ufundowany został przez króla Kazimierza Jagiellończyka w 1468 r.wspólnie ze starostą radomskim Dominikiem z Kazanowa. Pierwotnie drewniany,do 1507 r. w całości wymurowany. W skład zespołu wchodzi kościół p.w.św.Katarzyny Aleksandryjskiej i klasztor z unikalną kuchnią. Od 1864 r. na skutek kasaty klasztoru,był użytkowany przez służby rządowe i komunalne. W latach 1911-12 gruntownie odrestaurowany wg.projektu architekta Stefana Szyllera . W 1935 r.został ponownie objęty przez Ojców Bernardynów.
Przed kościołem znajdują się kamienne figury i kapliczka pełniąca jednocześnie funkcję bramy. W murach dawnego cmentarza zwracają uwagę terakotowe Stacje Drogi Krzyżowej. Klasztor oo.Bernardynów jest jednym z najlepiej zachowanych kompleksów klasztornych w Polsce i jest najcenniejszym średniowiecznym zabytkiem miasta. W ołtarzu głównym pasja ze szkoły Wita Stwosza w kościele oo.Bernardynów. Sklepienie kościoła jest krzyżowo- żebrowe. W kościele znajdują się portrety trumienne,epitafia oraz sarkofag z prochami walczącego w powstaniu styczniowym Dionizego Czachowskiego.

najbliższe galerie:

 
Radom dziewiętnastowieczny
1pix użytkownik tereza odległość 0 km 1pix
Radom
1pix użytkownik robson odległość 0 km 1pix
Radom-spacerkiem po mieście
1pix użytkownik tereza odległość 0 km 1pix
Radom
1pix użytkownik popekpawel odległość 1 km 1pix
Radom 2009-wystawa statyczna
1pix użytkownik siuda odległość 1 km 1pix
Air Show - Radom 2013
1pix użytkownik caprio72 odległość 3 km 1pix

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!