m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (42):

 
Wędrując po ścieżkach Beskidu Niskiego warto odwiedzić poniższe miejscowości w których po kilku wiekach niewątpliwie ocalała prawie w komplecie drewniana architektura cerkiewna. Chyrowa - We wsi stoi dawna unicka cerkiew parafialna p/w Orędownictwa Matki Boskiej (Pokrow). Świątynia była jeszcze przed drugą wojną miejscem licznych pielgrzymek, zwłaszcza z terenów Słowacji. Dążyły one do cudownego obrazu Matki Boskiej, który podobno niegdyś w niepojęty sposób przywędrował tu z Węgier. W miejscu, w którym na drzewie pojawiła się ikona, wybudowano prawdopodobnie już w 1707 roku murowaną z kamienia i cegły niewielką kaplicę. W 1770 roku wykorzystano ją jako sanktuarium, dobudowując drewnianą nawę i babiniec.Na zdj.Potok wpadający do rzeki Wisłok. Krempna - Dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem śś Kosmy i Damiana (obecnie kościół katolicki pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego) Krempna - Cerkiew w Krempnej to budowla orientowana, o konstrukcji zrębowej, trójdzielna (nawa, prezbiterium i babiniec) z zakrystią przy prezbiterium. Na zdj. Wnętrze świątyni. Krempna - Wzniesiono ją najprawdopodobniej w 1778 roku (taka data widnieje na nadprożu przedsionka)
Zabytkowy feretron z cerkwi w Krempnej. Współczesna figura MB. w okolicy cerkwi w Krempnej. Kotań - Dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem śś Kosmy i Damiana (obecnie kościół.Cerkiew w Kotani znajduje się zaledwie 4 kilometry od Krempnej. Kotań - Nie jest znana dokładna data powstania cerkwi, przypuszcza się że zbudowano ją na przełomie XVIII i XIX wieku ale też bardzo często jako datę budowy podaje się rok 1841 (taka data widnieje nad wejściem do babińca), nie wiadomo jednak czy jest to faktyczna data powstania czy być może pierwszy generalny remont.  Wisłoka bierze źródła w środkowej części Beskidu Niskiego na wyskości 575 m n.p.m. Długość rzeki wynosi 164 km Swiątkowa Mała - jest jedną ze starszych wiosek w okolicy, istniała już w 1510 roku, wcześniej niż sąsiednia Świątkowa Wielka.Przy nieutwardzonej drodze, odchodzącej na południe niedaleko od przystanku PKS-u stoi cerkiew p/w św. Michała Archanioła. Świątynię wzniesiono w 1762 roku.
 Swiątkowa Wielka - Dziś ta dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła, po przejęciu w 1986 roku przez kościół katolicki jest filią parafii w Desznicy. Świątkowa Wielka - Cerkiew wzniesiono prawdopodobnie w 1757 roku (widoczna data na nadprożu portalu zachodniego) z inicjatywy właściciela wsi Piotra Paszkiewicza. Świątkowa Wielka - Dzisiejszy jej wygląd odbiega od pierwowzoru, który powstał w XVIII wieku.
Po 1947 roku nieużytkowana, dopiero po przejęciu przez kościół katolicki w 1986 roku, przystąpiono do remontu. Swiątkowa Wielka - Cerkiew trójdzielna, z zakrystią przy prezbiterium od strony północnej. Wieża słupowo-ramowa (słupy obejmują babiniec) o ścianach pochyłych, wokół wieży zachata z kruchtą. Nad nawą i prezbiterium kopuły namiotowe, dwukrotnie łamane. Cerkiew bardzo łatwa do odnalezienia, stoi w centrum wsi przy drodze a o klucze do świątyni można pytać w domu oznaczonym numerem 27 (350 metrów w stronę Krempnej).
 Polany - Nazwa wsi sugeruje, że początkowo na jej terenie prowadzono wypasy, a dopiero później rozpoczęto budowę stałych gospodarstw. Wzmianka z 1581 roku wspomina o osadzie jako posiadłości Stadnickich (w ich władaniu pozostawała do XIX wieku), należącej do parafii Misczowa (Myscowa). W 1624 roku wieś została zniszczona przez napad Tatarów. Polany - Budowę murowanej cerkwi grekokatolickiej p/w św. Jana Złotoustego rozpoczęto w pierwszych latach naszego wieku, przy wsparciu przebywających w Ameryce łemkowskich emigrantów. Projektantem świątyni był Rudnicki ze Lwowa, zaś pracami kierował Polak Solecki z Dukli. Bryłę budynku wzorowano na cerkwiach kijowskich — wzniesiono ją na planie krzyża greckiego, nakryto centralnie położoną wielką kopułą. W założeniu dekoracja świątyni miała być bardzo bogata. Kopułę pozłocono w warsztacie w Sanoku, na niej umieszczono krzyż z „czeskich kryształów. Huta Polańska, położona 4 kilometry na południe od Polan.Nazwa pochodzi od huty szkła, czynnej do drugiej połowy XIX wieku. Przed II wojną rozpoczęto budowę kościoła, którego konsekracja miała odbyć się 1 września 1939 roku. Nie doszło do niej, a dzień później — w wyniku pierwszych działań wojennych — kościół został częściowo zniszczony. W 1998 roku ukończono kompletnie odbudowę świątyni p.w. Św. Jana z Dukli i Św. Huberta. Zabytkowa kapliczka przy drodze prowadzącej do Olchowca. Wieś została założona przez osadników wołoskich w XVI wieku. Należała wpierw do Wojszyków, a od 1541 roku do Stadnickich, którzy jeszcze w 1828 roku są wymieniani jako właściciele. Nazwa wsi pochodzi od olchy.
Pierwszą cerkiew postawiono we wsi w roku 1792. Budynek przeniesiono podobno ze Słowacji. Gdy zaczął chylić się ku upadkowi, wokół niego wybudowano nową cerkiew. Potem ściany starej świątyni, znajdujące się teraz we wnętrzu nowej, rozebrano. Działo się to w 1934 roku. Dziś we wsi mieszkają niemal sami Łemkowie. Są wyznania katolickiego, przeważnie wschodniego obrządku.
Nadal stoi wspominana cerkiew p/w Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, w której odbywają się nabożeństwa katolickie obu obrządków. Obrazy ze starej cerkwi zostały rozkradzione w latach czterdziestych. Zawadka Rymanowska znajduje się koło Dukli na trasie Rzeszów - Barwinek. Jest to niewielka wieś w dolinie Jasiołki, która obecnie liczy 218 mieszkańców. Znajduje sie tu dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy (obecnie kościół filialny parafii w Trzcianej . Cerkiew w Zawadce Rymanowskiej to budowla orientowana, o konstrukcji zrębowej, trójdzielna (nawa, prezbiterium i babiniec), jednak w odróżnieniu od innych cerkwi łemkowskich, wszystkie pomieszczenia są jednej wysokości. We wnętrzu cerkwi, późnobarokowy ikonostas z początku XVIII wieku uzupełniony ikonami W. Buczkowskiego (dziś zaledwie cztery ikony pochodzą z oryginalnego ikonostasu). On również, w 1931 roku wykonał polichromię wewnątrz cerkwi.Na zdj. Obraz z późnobarokowego ikonostasu z początku XVIII w. Cerkiew w Zawadce Rymanowskiej została wybudowana w 1855 roku na miejscu poprzedniej świątyni, powstałej prawdopodobnie z początkiem XVI wieku.
 W 1931 roku przeszła gruntowny remont, wykonano min. wspomniane prace przy ikonostasie i wykonano polichromię. Na zdj. Fragment późnobarokowego ikonostasu z początku XVIII wieku .  Łemkom z Zawadki i okolicznych wsi, służyła do tragicznych wydarzeń 1947 roku - od tego czasu służy jako kościół rzymskokatolicki pod zwierzchnictwem oo.Bernardynów z Dukli). Trzciana - Zabytkowa cerkiew p.w. Narodzenia Bogarodzicy, obecnie kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla, Parafia Trzciana pod opieka oo.Bernardynów . W północnej części wsi, w kępie drzew nad Jasiołką, 300 m od szosy stoi murowana cerkiew grekokatolicka p.w. Narodzenia Bogarodzicy z II poł. XVII w., obecnie kościół parafialny pod opieką ojców Bernardynów z Dukli. Wewnątrz znajduje się neobarokowy ikonostas z II poł. XIX w. W dzwonnicy XVI - wieczne dzwony. Cerkiew ta jest wymieniana bardzo często w opracowaniach o cerkwiach połemkowskich, np.: „Murowane cerkwie były nieliczne, ich architektura przypominała w dużym uproszczeniu styl drewniany, wszystkie miały kalenicowe dachy zwieńczone barokowymi hełmami i wieżę nad wejściem. Najstarsza, z końca XVII w. znajduje się w Trzcianie W cieniu drewnianych świątyń powstawały nieliczne murowane. Ich architektura zwykle powielała, z dużymi uproszczeniami, rozwiązania wypracowane przez cieślów. Wszystkie miały kalenicowe dachy zwieńczone barokowymi hełmami i wieżę nad wejściem.
Daliowa - Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Paraskewy

Świątynia swoją bryłą odbiega od wyobrażenia typowej cerkwi łemkowskiej, gdyż jest zbudowana na planie krzyża, według wzoru zaczerpniętego z terenu dzisiejszej Ukrainy, taki styl zwany jest często ukraińskim stylem narodowym. Myscowa - przepięknie polożona w dolinie Wisłoki wsi  na skraju Magurskiego Parku Narodowego. Na zdj. Dawna grekokatolicka cerkiew parafialna p/w Świętej Męczennicy Paraskewii . W roku 1581 istniała już w Myscowej cerkiew parafialna. Zbudowana została podobno w początku XV wieku i przetrwała aż do 1796 roku, kiedy postawiono nową, murowaną świątynię. Zachowały się duże fragmenty ikonostasu, zdemontowanego i rozstawionego po całym wnętrzu. Środkowe ikony namiestne stanowią ołtarze boczne. Cerkiew św. Paraskewy w Daliowej - cerkiew greckokatolicka z 1933. Królik Polski, w 1843 roku zbudowano cerkiew pod wezwaniem Przeniesienia Relikwi św. Mikołaja. Obecnie opuszczona w ruinie. Zyndranowa - Charakterystyczną cechą wsi liczącej niewiele ponad siedemdziesiąt numerów domów jest współistnienie czterech prężnie działających wyznań religijnych: rzymskokatolickiego, prawosławnego (autokefalia), greckokatolickiego i Świadków Jehowy. We wsi znajduje się współczesna prawosławna cerkiew autokefaliczna św. Mikołaja z 1985. na zdj.

najbliższe galerie:

 
Łemkowskie Cerkwie Podkarpacie.
1pix użytkownik popekpawel odległość 1 km 1pix
Magurski Park Narodowy
1pix użytkownik mocar odległość 1 km 1pix
BESKID NISKI - ŚWIĄTYNIE DREWNIANE
1pix użytkownik wo odległość 1 km 1pix
Kotań - dawna cerkiew greckokatolicka
1pix użytkownik mocar odległość 2 km 1pix
Beskid Niski - Kotań
1pix użytkownik mirak odległość 5 km 1pix
Nieznajowa i Czarne - zostały tylko krzyże
1pix użytkownik mirak odległość 8 km 1pix

komentarze do galerii (14):

 
zibi11111 użytkownik zibi11111(wpisów:100) dodano 09.11.2011 20:41

Ładnie pokazana architektura.

carmel użytkownik carmel(wpisów:1169) dodano 14.04.2011 21:33

bardzo ciekawe i inspirujące :) pozdrawiam

spaww użytkownik spaww(wpisów:288) dodano 13.04.2011 13:37

Bardzo ciekawa galeria. pozdrawiam

pedro1912 użytkownik pedro1912(wpisów:476) dodano 28.03.2011 14:08

ciekawe
pozdr.

mieczysaw użytkownik mieczysaw(wpisów:2099) dodano 27.03.2011 20:54

No to miałem dzisiaj dzień z cerkwiami.Cierkiew w Zawadce pięknie sie prezentuje.Zdjęcie 40 bardzo mi się podoba .Ładna galeria.Pozdrawiam

konwalia użytkownik konwalia(wpisów:3259) - Użytkownik usunięty. dodano 25.03.2011 17:41

Beskid Niski zdecydowanie zasługuje na zwiedzenie.
Piękne cerkwie.
Pozdrawiam.

mocar użytkownik mocar(wpisów:2814) dodano 24.03.2011 20:47

tereza -
marcowadziewczyna -
olazim - Z ogromnym szacunkiem Wszystkim dziękuje pięknie i pozdrawiam.

olazim użytkownik olazim(wpisów:2270) dodano 24.03.2011 20:39

Wszystkie Twoje cerkiewki bardzo ciekawe ,piękne/wybieram jednak .zd.21,28,34 i 37/Jest w tej galeri dużo oddania,pracy i
klimatu-miło się zwiedzało-pozdrawiam.

marcowadziewczyna użytkownik marcowadziewczyna(wpisów:1527) dodano 24.03.2011 20:29

Kolejny fajny szlak , do zaliczenia :)
Pozdrawiam:))

tereza użytkownik tereza(wpisów:3936) dodano 24.03.2011 06:26

Bardzo ładne cerkwie i malownicze okolice.Pozdrawiam:)

mocar użytkownik mocar(wpisów:2814) dodano 23.03.2011 23:47

mgfoto - O wiele mam planów, tylko czy starczy czasu.
magdalena - Faktycznie Cerkiew Kotaniu jest piękna, nawiedziłem ja wiele razy i dlatego poświęciłem jej oddzielną galerie.A druga ulubiona moja cerkiew to Chyrowa.
anikm - Zgadzam sie zupełnie mieszkałem w tym rejonie przez trzy lata i poznawałem te tereny - naprawdę są piękne i ciekawe.

Dziękuje miłym Paniom za wizytę i Pozdrawiam .

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 23.03.2011 23:01

Ile jeszcze miejsc do odkrycia... Pozdrawiam :)

magdalena użytkownik magdalena(wpisów:3682) dodano 23.03.2011 22:26

Cerkiew w Kotaniu najbardziej mi się spodobała. Dziękuję za wędrówkę szlakiem cerkwi:-)

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 23.03.2011 21:18

Bardzo ciekawy szlak.Wspaniała architektura w pięknych okolicznościach przyrody.
Pozdrawiam:)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!