m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Kaplica Zygmuntowska Jedna z najważniejszych katolickich uroczystości - Boże Ciało. Tradycyjna procesja wraca na Drogę Królewską i spod Wawelu, ulicą Grodzką, przejdzie na Rynek.

Procesję,  którą poprowadził metropolita krakowski, poprzedziła msza w katedrze wawelskiej (godz. 9). Tym razem asumpt do religijnych rozmyślań dała 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Kard. Stanisław Dziwisz zdecydował, że tegoroczna procesja w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej będzie dziękczynieniem za dar pielgrzymki i jej owoce.

Do papieskiego przesłania z 1979 r. nawiązywały cztery ołtarze, przy których zatrzymywała się procesja Bożego Ciała. Hasła, które się na nich pojawią, to cytaty zaczerpnięte z homilii i przemówień Jana Pawła II (Bądźcie mocni wiarą, Bądźcie mocni nadzieją, Bądźcie mocni miłością, Bierzmowanie dziejów).

Procesja zeszła ze wzgórza wawelskiego do ulicy Grodzkiej. Ostatni ołtarz ustawiony był przed bazyliką Mariacką - tu mszę odprawił i homilię wygłosił kard. Dziwisz.
Przepiękne figury niesione przez wiernych. Przepiękne figury niesione przez wiernych. Z uroczystością Bożego Ciała związane były przesądy i zwyczaje ludowe. Wierzono między innymi, że zdobiące ołtarze gałązki, kwiaty i wianki mają magiczną siłę. Jak pisze Józef Smosarski w książce Świętowanie doroczne w Polsce, jeszcze pod koniec lat 90. ludzie zabierali je po procesji do domów, bo miały chronić przed chorobami i złymi mocami.

baszta Sandomierska Brama Bernardyńska - jedna z bram wjazdowych na wzgórzu wawelskim, położona w południowo-zachodniej części wzgórza, w pobliżu baszty Sandomierskiej. Zbudowana w okresie okupacji hitlerowskiej na miejscu bramy z mostem zwodzonym - jednej z 4 bram fortecznych wzniesionych w latach 1849-1854 przez Austriaków w trakcie przekształcania Wawelu w cytadelę twierdzy Kraków. Baszta Sandomierska
Fragment z wieżą zegarową.  Baszta Senatorska (zwana także Lubranką). Baszta była wielokrotnie uszkadzana przez pożary, m.in. w 1656 r. w czasie okupacji szwedzkiej, i odnawiana. Około roku 1858 została przebudowana (podobnie jak inne baszty wawelskie) przez Austriaków, z usunięciem spadzistego dachu i wprowadzeniem pseudogotyckiego krenelaża. Dalsze niekorzystne przeróbki miały miejsce w okresie okupacji hitlerowskiej. Wielokrotnie proponowane przywrócenie historycznego kształtu baszty z nakryciem dachem zostało zrealizowane dopiero w latach 2002-2003 według projektu arch. Piotra Stępnia i dr inż. Stanisława Karczmarczyka. Prace te połączone były z konserwacją całości murów baszty.  Baszta Senatorska (zwana także Lubranką) Baszta Senatorska na Wawelu  Baszta Senatorska (zwana także Lubranką) - najwyższa z trzech w pełni zachowanych baszt na wzgórzu wawelskim. Wraz z basztą Sandomierską tworzy unikatowy zespół tzw. baszt ogniowych.
Wzniesiona została w połowie XV wieku, w dolnych kondygnacjach z kamienia, w górnych z cegły. W 1534 roku połączono ją z południowym skrzydłem pałacu królewskiego i przebudowano dolne kondygnacje, m.in. z przeznaczeniem na komnatę dla młodego króla tj. Zygmunta Augusta. Według Kroniki Bielskiego w 1595 r. została obniżona dla wielkiego ciężaru, który na sobie miała. Jej najstarsza nazwa, Lubranka, pochodzi od nazwiska prokuratora generalnego zamku, Grzegorza z Lubrańca. W XVII i XVIII w. nazywaną ją także Olbramką, Wolbromką i Skarbową. Ostatecznie przyjęła się nazwa baszty Senatorskiej. Baszta Sandomierska na Wawelu
Baszta Złodziejska Smok wawelski ziejący ogniem. Baszta Złodziejska - jedna z trzech zachowanych w pełni baszt na Wzgórzu Wawelskim, położona w zachodniej części wzgórza. Wzniesiona została w XIV wieku w linii gotyckiego muru obronnego. W w. XVI owa wieża fortyfikacyjna kędy złocznyńcę sadzają była niszczona przez pożary i kilkakrotnie odnawiana. W połowie XIX wieku została przebudowana przez Austriaków, podobnie jak pozostałe baszty wawelskie. W latach 1950-1951 przywrócono jej stan z XVIII wieku, zgodnie z projektem opracowanym pod kierunkiem prof. Witolda Minkiewicza. W podziemnej części baszty zachował się do dziś dawny loch więzienny.W głębi wieża zegarowa. Wawel - wzgórze o charakterze antropogenicznym na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły, o wysokości 228 m n.p.m. Historyczna dzielnica Krakowa.
Wawel ma charakter zrębu tektonicznego powstałego w miocenie (23-5 mln lat temu) i zbudowanego z górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego (161-155 mln lat temu). Na wzgórzu znajdują się dwa zabytkowe zespoły budowlane Wieża Zegarowa Zamek Królewski na Wawelu i
bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława. Częścią tego kompleksu są także fortyfikacje Wzgórza Wawelskiego. Odnalezione zostały relikty innych budowli, pochodzących z różnych epok. Baszta Sandomierska na Wawelu w wielu odsłonach. Baszta Sandomierska na Wawelu w wielu odsłonach.
Baszta Sandomierska na Wawelu w wielu odsłonach. Wikarówka, zwana również Domem kapitulnym po Koniecpolskim lub Domem wikariuszy zamkowych - budynek nr 3 na wzgórzu wawelskim w Krakowie. Mieści się na zachód od Katedry Wawelskiej. Wikarówka,  na zachód od Katedry Wawelskiej. Nieistniejący obecnie kościół pod wezwaniem św. Jerzego znajdował się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie. Nie znamy jego początków. Istnieją wzmianki o ufortyfikowaniu kościoła św. Jerzego na Wawelu w roku 1243 oraz o wzniesieniu świątyni murowanej pod tym wezwaniem za czasów Kazimierza Wielkiego. Kościół ten znajdował się na dzisiejszym zewnętrznym dziedzińcu wawelskim, gdzie dzisiaj widnieją zarysy jego fundamentów, wyprowadzone ponad poziom gruntu podczas badań archeologicznych.Kościół kazimierzowski był budowlą jednonawową z prostokątnym prezbiterium od wschodu oraz zakrystią od południa. Pod nawą znajdowała się duża krypta. Kres istnieniu kościoła przyniosły rządy austriackie w Krakowie - zburzony został w latach 1803-1804. Budynek, w którym mieści się wystawa. W tle baszta Senatorska. Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie - kościół katedralny, położony na Wzgórzu Wawelskim stanowiący własność archidiecezji krakowskiej. Miejsce koronacji królów Polski oraz spoczywania ich szczątków.
Pochowani tu są św. Stanisław ze Szczepanowa i inni biskupi krakowscy aż po czasy współczesne, prawie wszyscy królowie od Władysława I Łokietka do Stanisława Leszczyńskiego (łącznie 17 królów wliczając Jadwigę i Annę Jagiellonkę) i członkowie rodzin królewskich oraz wielcy wodzowie i wieszcze narodowi, a także prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Wieża Srebrnych Dzwonów, za nią Wieża Zegarowa.
Wieża Srebrnych Dzwonów, zw. także Wikaryjską - jedna z wież katedry wawelskiej. Jej przyziemie (do wysokości 12 m) pochodzi z drugiej katedry (tzw. hermanowskiej) z XII w. W XIV wieku Wieża Wikaryjska spaliła się, zachowując samoprzyziemie (odbudowana została na początku XV wieku).
Znajdują się na niej trzy dzwony: Maciek, Nowak i Gaworek. W spiżu tych dzwonów znajduje się znaczna domieszka srebra - stąd nazwa Wieża Srebrnych Dzwonów. W przyziemiu wieży znajduje się kaplica rodu Szafrańców. Wśród wielu kaplic znajduje się przy niej kaplica Zygmuntowska, nakryta złoconą kopułą oraz kaplica Wazów, stanowiąca architektoniczną kopię Zygmuntowskiej. U podnóża wieży Srebrnych Dzwonów znajduje się wyjście z grobów królewskich, nakryte baldachimem z lat 30. XX w. Do wykonania baldachimu użyto m.in. nefrytowych kolumn z dawnego zboru prawosławnego w Warszawie. Na granitowej posadzce znajdują się herby ziem polskich. kaplica Zygmuntowska cz1.
kaplica Zygmuntowska cz2. kaplica Zygmuntowska cz3. Wieża Duńska (po lewej) i Kurza Stopka, zw. także Kurzą Nogą, to wieża - belwederek, stanowiąca podporę wschodniego skrzydła Zamku Królewskiego na Wawelu. Zbudowana została pod koniec XIV wieku. Budynek administracji - gmach nr 8, wchodzący w skład zabudowy Wzgórza Wawelskiego. Wybudowano go po II wojnie światowej na miejscu domów wikaryjskich. Znajdują się tu biura Państwowych Zbiorów Sztuki (dawniej także Kierownictwa Odnowienia Zamku Kólewskiego). Fragment Budynku administracji. Smocza Jama - jaskinia krasowa w obrębie zrębu Wawelu, jedna z turystycznych atrakcji Krakowa. Z jaskinią wiąże się legenda o smoku wawelskim, upamiętniona w 1972 r. jego pomnikiem autorstwa Bronisława Chromego.
Główny ciąg jaskini stanowi trasa turystyczna o długości 81 m. Rozpoczyna się ona na terenie zamku na Wawelu, za pomocą kręconych schodów o długości ok. 21 m zwiedzający dostają się do jaskini. Na trasie znajdują się trzy komory, największa o długości 25 m i wysokości do 10 m. W niektórych miejscach ściany i sklepienie jaskini wzmocnione są ceglanymi murami i filarami, jeden z nich zasłania komin prowadzący do innego otworu jaskini. Wyjście znajduje się poza obrębem murów zamku, w pobliżu koryta Wisły.
Pozostałe części jaskini są niedostępne dla turystów. Stanowią je dwa ciągi korytarzy: pierwszy rozpoczynający się w pobliżu wyjścia, prowadzi w kierunku południowym w stronę rzeźby Smoka Wawelskiego. Do drugiego, znacznie dłuższego, uzyskano dostęp po przebiciu tunelu w 1974. Jest to system niewielkich sal i korytarzy z syfonem w początkowej części. Osobliwością znajdujących się tam jeziorek jest rzadki skorupiak - studniczek tatrzański.
Wawel.

najbliższe galerie:

 
KRAKÓW WIDZIANY Z WISŁY
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix
Królewska stolica (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Kraków-2017
1pix użytkownik tereza odległość 0 km 1pix
Kraków
1pix użytkownik maryush odległość 0 km 1pix
Kraków, kościół Św. Andrzeja
1pix użytkownik felix odległość 0 km 1pix
Wianki - Kraków
1pix użytkownik camel17 odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (5):

 
mieczysaw użytkownik mieczysaw(wpisów:2099) dodano 17.05.2011 19:37

Wawel to dla mnie kultowe miejsce.Będąc w Krakowie zawsze tam zaglądam.Na rzecz Smoczej Jamy zrezygnowałbym z kilku zdjęć.Warto ją pokazać,bo pięknie się prezentuje.A czy smok jest już ognisty?.Ostatnio jak byłem to nawet nie zionął ogniem.Pewnie nie zapłacił rachunku za gaz.Pozdrawiam

mocar użytkownik mocar(wpisów:2778) dodano 17.05.2011 10:07

Ile razy byłem w Krakowie i tak jak go znam, tak w Smoczej Jamie jeszcze nie byłem i nie poznałem :)

pipol użytkownik pipol(wpisów:9050) dodano 17.05.2011 09:51

;))))))))), miałem chwilową utratę przytomność, " podobnych ujęć" ;)))))))))))))))))

watcher użytkownik watcher(wpisów:1927) dodano 17.05.2011 09:26

Pipol co to sa "bardzo podjecia" ?? :D Bylem w Krakowie ! Piekne miasto.

pipol użytkownik pipol(wpisów:9050) dodano 17.05.2011 07:43

fajny spacer, ale jak dla mnie za dużo tych (bardzo podjeć) jednej baszty ( sandomierska jest chyba na 6 fotkach)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!