m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (45):

 
Praszka jest jedną z najstarszych osad dawnej ziemi wieluńskiej. Pierwsze wzmianki źródłowe o osadzie, zwanej pierwotnie Michałowem, pochodzą z 1260 r. Rok 1392 r. w którym król Władysław Jagiełło wydał Piotrowi Kowalskiemu herbu Wierusz przywilej na założenie miasta stał się początkiem jego dziejów. W XV wieku ludność Praszki trudniła się wytapianiem żelaza z rudy darniowej. Pierwsze dwa wieki istnienia miasteczka odznaczały się dużym rozwojem gospodarczym. Związane to było z jego położeniem nadgranicznym ze Śląskiem, którędy prowadził szlak handlowy jak również z nadaniem w 1542 r. przywileju pobierania cła mostowego. W II połowie XVII w. zaczęto tu tworzyć organizacje cechowe. Cechy : krawiecki i garncarski były najstarszymi cechami w mieście. Okres pomyślnego rozwoju gospodarczego miasta został zahamowany w XVII i XVIII wieku w związku ze zniszczeniami z okresu najazdu szwedzkiego, a później wojny północnej oraz z polityką jego właścicieli, Wężyków, którzy obciążając mieszczan powinnościami pańszczyźnianymi rujnowali rzemiosło i handel. Dopiero w okresie Sejmu Wielkiego kolejny właściciel Praszki, Wojciech Mączyński, zaczął zabiegać o rozwój miasteczka i utrzymanie jego rzemieślniczego i handlowego charakteru. W połowie XVIII w. prawie 1/3 mieszkańców trudniła się rzemiosłem. W 1791 r. w 158 domach mieszkało 751 obywateli miasta. Między innymi ze względu na drewnianą zabudowę miasto często padało ofiarą pożarów. Do dużych należy zaliczyć ten z 1705 i 1791 r. 12 lipca 1852 r. Praszka prawie doszczętnie spłonęła. W roku 1860  mieszkańcy miasta ufundowali pomnik św. Floriana - na zdjęciu. Wysiłkiem całej społeczności miasto zostało odbudowane wg projektu inż. Brochockiego. Wokół rynku zachowany został staromiejski układ urbanistyczny. Na zdjęciu : budynek Urzędu Miejskiego w Praszce.
W 1817 roku było w nim już 45 rzemieślników (między innymi 29 szewców, 4 krawców, 3 stolarzy, 2 bednarzy, 2 kowali). W roku 1820 w Praszce było 186 domów i 1508 mieszkańców a ich liczba stale rosła. Tyle o historii. Przejdźmy do czasów współczesnych. Jednym z ciekawszych obiektów kulturalnych miasta jest Muzeum, o którym opowiem Wam w osobnej galerii. Jeden z eksponatów muzealnych nie zmieścił się wewnątrz budynku i skłonił mnie do opowiedzenia historii kolei w Praszce. Władze rosyjskie były niechętne inwestycjom na przygranicznych terenach i prawdopodobnie właśnie dlatego aż do wybuchu I wojny światowej kolej nie dotarła do Praszki mimo wcześniejszych starań rodziny Potockich będących właścicielami miasta. Po wybuchu wojny ziemie polskie będące dotychczas pod zaborem rosyjskim zostały zajęte przez wojska niemieckie i austriackie i właśnie wtedy pojawiła się propozycja budowy wąskotorowej linii kolejowej na ziemi wieluńskiej. Plan przewidywał połączenie jej z istniejącą od 1896 r. wąskotorową linią - zwaną popularnie „Paulinką”, łączącą nadgraniczną wówczas wieś Zawisnę z Olesnem. Budowa pierwszego odcinka kolei, łączącego Praszkę z okolicami Działoszyna trwała od 1914 do 1915 r. Linia miała długość 34,5 km i służyła do transportu zaopatrzenia dla wojska oraz surowców do Niemiec. Drugi odcinek biegnący przez Praszkę (łączył Wieluń z Zawisną ) oddano do użytku w 1916 r.
Polska administracja przejęła kolej w 1918 r. W połowie lat dwudziestych XX w. zlikwidowano połączenie z Działoszynem natomiast linia wiodąca do Wielunia służyła okolicznym mieszkańcom aż do 31 sierpnia 1987 r. Moją opowieść o kolei ilustrują zdjęcia zachowanego składu, który w latach dziewięćdziesiątych XX w. stał na dawnym dworcu kolejki wąskotorowej a w chwili obecnej eksponowany jest w okolicy rynku na tyłach budynku mieszczącego muzeum. Przejdźmy do miejsca nazwanego Kalwarią Praszkowską. Jest to kompleks składający się z kościoła NMP Kalwaryjskiej, kaplic i drogi krzyżowej, wybudowany w 2004 r.  Pierwsza z kaplic znajduje się przy ulicy Kardynała St. Wyszyńskiego wiodącej do kalwarii. To Kaplica Jana Pawła II. „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie.”  To napis, który widnieje na postumencie. Słowa te wypowiedział Jan Paweł II gdy 19 sierpnia 2002 r., w czasie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej poświęcił kopię wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej przeznaczoną dla sanktuarium w Praszce. Z prawej strony widoczny jest fragment ołtarza poświęconego męczennikom II wojny światowej pochodzącym z ziemi wieluńskiej dzieło Jerzego Kumali z Krakowa.
Nastawa ołtarza głównego, została wykonana z drewna dębowego przez górali . Z prawej strony ołtarza, w marmurowej niszy, znajdują się relikwie Świętego Krzyża. Stacje Drogi Krzyżowej zostały wykonane przez artystę rzeźbiarza Krzysztofa Toczyńskiego z Lublina. Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej znajduje się w prezbiterium kościoła sanktuaryjnego. Został on wykonany przez kilka artystycznych pracowni pod kierunkiem znanego krakowskiego artysty malarza Jerzego Kumali. Odsłonięcie obrazu odbywa się przy dźwiękach hymnu kalwaryjskiego. Kościół kalwaryjski został konsekrowany we wrześniu 2002 r. a miesiąc później został ogłoszony sanktuarium maryjnym. Z bocznej kaplicy można przejść do widocznego w głębi Domku Zaśnięcia Matki Bożej. 22 Ta gablota została wykonana specjalnie po to by wyeksponować w niej ornat Jana Pawła II podarowany przez kardynała Dziwisza. Betesda - Kaplica Aniołka - nawiązuje do kaplicy o tej samej nazwie znajdującej się na dróżkach w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycja chrześcijańska w ewangelii podaje, że dom narodzin Maryi znajdował się w pobliżu Świątyni Jerozolimskiej, przy Sadzawce Owczej, zwanej po hebrajsku Betesda.
W 1988 r. w Praszce powstała druga parafia a na tzw. Makowym Wzgórzu po raz pierwszy została odprawiona msza. Dziś w tym miejscu znajduje się kaplica Narodzenia Matki Bożej  (niewidoczna na zdjęciu). Na rozległym stoku wzgórza zbudowano Dróżki Pana Jezusa  o długości 4 kilometrów. W głębi widoczny jest szczyt Golgoty i Kaplica Grobu Chrystusa. Poszczególne kaplice i krzyże rozmieszczone są według tzw. kroków jerozolimskich tzn. odtwarzają faktyczny, choć pomniejszony rozkład miejsc z Jerozolimy. Na pierwszym planie kaplica - Przybicie do krzyża, w głębi - Obnażenie. Idea powstania kalwarii w Praszce narodziła się w związku ze zbliżającą się rocznicą 400-lecia powstania Kalwarii Zebrzydowskiej - najsłynniejszego sanktuarium pasyjno-maryjnego w Polsce. W Praszce wybudowano dwa kościoły : wspomniane wcześniej Sanktuarium NMP oraz przedstawiony na tym zdjęciu kościół parafialny Świętej Rodziny. Przed kościołem widoczna jest Statua św. Józefa. Z okazji 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej podarowano powstającej kalwarii, oryginalnej wielkości metalowy krzyż będący kopią krzyża zamontowanego na szczycie Giewontu - widoczny po lewej stronie zdjęcia. W prawo od niego znajduje się opisana wcześniej kaplica JPII. Pierwszy budynek z prawej strony to kościół sanktuaryjny.
Przejdźmy do wnętrza kościoła parafialnego Świętej Rodziny. W nastawie ołtarza głównego znajduje się obraz Świętej Rodziny - dar archikatedry w Częstochowie. Wokół nawy rozwieszone są płaskorzeźby w drewnie przedstawiające sceny drogi krzyżowej - dar górali. Jedna z bocznych kaplic to Kaplica Miłosierdzia Bożego, w której znajdują się relikwie św. Faustyny. Po drugiej stronie nawy położona jest Kaplica Matki Bożej Fatimskiej. Znajdują się w niej przedstawione na zdjęciu relikwie dzieci fatimskich Franciszka i Hiacynty oraz drzewa na którym objawiła im się Matka Boska 17 maja 1917 r.
Chrzcielnica w kościele Św. Rodziny. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu Sanktuarium Maryjnego, u podnóża Wzgórz Brunatnych  znajduje się cmentarz żydowski. Nieznana jest dokładna data jego założenia. Pozostałe do dziś macewy pochodzą z XIX i XX w. Wiadomo, że kirkut otoczony był kamiennym murem, teren porastały brzozy, a przez środek biegła szeroka aleja. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali nekropolię a macew i kamieni z ogrodzenia użyli do utwardzenia lokalnych dróg. 12 sierpnia 1942 r. podczas akcji likwidacji getta w Praszce hitlerowcy zamordowali na cmentarzu 17 Żydów. Egzekucję przeprowadziło czterech niemieckich policjantów, którzy ustawili rozstrzeliwanych przed wykopanym wcześniej rowem. Na zbiorowej mogile rozstrzelanych Żydów wystawiono tablicę pamiątkową. Na powierzchni 1,5 ha zachowało się ok. 400 nagrobków, wykonanych z piaskowca i kamienia wapiennego z inskrypcjami w językach hebrajskim i niemieckim. Wszystkie są przewrócone i poukładane w stosy. Teren jest zdewastowany, zarośnięty krzakami i zaśmiecony. W latach dziewięćdziesiątych XX w. narodziła się idea restauracji cmentarza. Zamierzano uporządkować teren nekropolii, zasiać trawę, a z płyt nagrobnych wznieść pomnik. Niestety plany te nie zostały zrealizowane.
W mieście znajdziemy też wybudowaną około 1836 r., murowaną Synagogę. Podczas wojny została ona zdewastowana przez hitlerowców.  Obecnie budynek jest siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Czy tylko mi się wydaje, że „mało znane” wcale nie musi być synonimem nieciekawego?

najbliższe galerie:

 
Ludzie pozytywnie zakręceni - Wystawa dzwonków
1pix użytkownik mgfoto odległość 1 km 1pix
BYCZYNA
1pix użytkownik dreptak odległość 18 km 1pix
Kluczbork
1pix użytkownik irkas odległość 19 km 1pix
Załęczański Park Krajobrazowy
1pix użytkownik kazelot odległość 19 km 1pix
Zaćmienie słońca 2015
1pix użytkownik andred odległość 20 km 1pix
POLANOWICE-gród
1pix użytkownik dreptak odległość 20 km 1pix

komentarze do galerii (19):

 
u-optymisty użytkownik u-optymisty(wpisów:910) dodano 06.06.2018 21:39

Ostatnio byłem w Praszce chyba w 2009 r. - mam nadzieję, że zdążę jeszcze zamieścić mojej spojrzenie na to miasto. pozdrawiam

praszkowianka użytkownik praszkowianka(wpisów:1) dodano 07.05.2014 08:48

Trzy lata temu zostały umieszczone powyższe komentarze, ale ja dopiero teraz tutaj trafiłam. Myślę, że faktycznie warto byłoby uzupełnić galerię o zdjęcia wspaniałego starego kościoła z prawdziwie zabytkowymi elementami, ale także pokazać piękną przyrodę - rezerwaty nadrzeczne. Kiedyś nasze miasteczko przyciągało letników (dzieci z miast przyjeżdżały do rodzin, w szkole były umieszczone kolonie). Teraz, aby takie miejsce "daleko od szosy" było atrakcyjne, trzeba byłoby jakiś dodatkowych atrakcji, a o nie nasze lokalne władze jakoś nie dbają :(

whisky1979 użytkownik whisky1979(wpisów:124) dodano 09.12.2012 12:09

Miejsce mi znane bo mam tam rodzinę, ale historię Praszki kiepsko znam. Przy okazji następnej wizyty u rodzinki już wiem, że chcę odszukać cmentarz żydowski i poszperać trochę w historii z tamtego okresu. Pozdrawiam

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 19.06.2011 20:06

Caprio : Mój konsultant w sprawach Praszki prosił o przekazanie informacji, że lokomotywa i tender są poddawane konserwacji. Szara powłoka to pierwsza warstwa antykorozyjna. Jeszcze w tym roku odbędzie się kolejna faza remontu.

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 31.05.2011 23:07

Caprio : Może zaczęła rdzewieć? A może taką farbę ktoś podarował? ;)))) Na archiwalnych zdjęciach była czarna więc spróbuję się dowiedzieć... Może to też jakaś ciekawa historia? :)))
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i znikam na troszkę :)

caprio72 użytkownik caprio72(wpisów:989) dodano 31.05.2011 21:48

Ciekawe miejsce, tylko czemu zrobili ciuchcię na szaro?
Pozdrawiam :))

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 30.05.2011 23:24

Deszcz : Tak sobie pomyślałam, że świat jest mały... a mało znane miejsca wypuszczają w ten mały - wielki świat wartościowych ludzi. Wzbogaciłeś historię Praszki opowiadając o swoim znajomym. Pięknie dziękuję i serdecznie pozdrawiam :)

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 30.05.2011 23:16

Skuza : Faktycznie jestem troszkę zaskoczona ale wcale się nie dziwię, czytając co Ci się bardziej podoba :) Myślę, że stary kościół, który pokażę przy następnej okazji wzbudzi większe zainteresowanie. Tylko proszę o cierpliwość. Pozdrawiam serdecznie :)

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 30.05.2011 23:10

Surykatka : Rozumiemy się w pół słowa :)) Pozdrawiam

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 30.05.2011 23:09

Tereza, Carmel, Margo : Dzięki za wizytę i zainteresowanie. Pozdrawiam :)

tereza użytkownik tereza(wpisów:3906) dodano 30.05.2011 15:09

Interesująco pokazałaś Praszkę i zachęciłaś do odwiedzenia.Pozdrawiam:)

surykatka użytkownik surykatka(wpisów:7334) dodano 30.05.2011 12:42

Znamy sie tylko z widzenia, ale jedno o drugim nic nie wie... :-))))) Czekam więc na galerię z muzeum :-) Pozdrawiam

carmel użytkownik carmel(wpisów:1169) dodano 30.05.2011 07:45

nie byłam...nie znałam...dlatego z przyjemnością obejrzałam galerię :)))) pozdrawiam

skuza użytkownik skuza(wpisów:4121) dodano 29.05.2011 22:43

Zaskoczę Cie pewnie,ale o istnieniu takiego miasta wiedziałam,tylko o istnieniu tych wszystkich ciekawych zakątków,nie miałam pojęcia.Szczególnie zainteresował mnie cmentarz,mniej te nowe sanktuaria,muzeum tez bym chętnie obejrzała,...obejrzę w następnej Twojej galerii:)))Pozdrawiam serdecznie:)

deszcz użytkownik deszcz(wpisów:2891) dodano 29.05.2011 22:34

... i do tego mieszka w tej Praszce znany redaktor Radia Wolna Europa. Poznałem Go w Monachium i dlatego Praszka, co na roztaju dróg sobie leży jest mi bliska i z daleka. Pozdrawiam serdecznie.

margo użytkownik margo(wpisów:2557) dodano 29.05.2011 19:18

Mapa świetnie to ujął. Wszystko może być ciekawe, Praszka też. Pozdrawiam

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 29.05.2011 19:11

Mapa : Bardzo lubię Twoje puenty. Potrafisz w trzech słowach zawrzeć mnóstwo treści. Tym razem te trzy słowa to : "wystarczy być zainteresowanym". Pięknie dziękuję :)

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 29.05.2011 19:08

Anikm : Dziękuję :) Chwilowo mianowałam się samozwańczym ambasadorem Praszki więc zależało mi na ciekawym pokazaniu tego miejsca. Jak się domyślasz, mnie nie trzeba przekonywać o tym, że mało spektakularne miejsca leżące z dala od szlaków turystycznych też mają swój urok i ciekawą historię. Na galerię z muzeum niestety trochę musisz poczekać. Nie zdążę jej przygotować przed wyjazdem na wycieczkę w poszukiwaniu nowych wrażeń. Pozdrawiam serdecznie :)

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 29.05.2011 12:33

Mgfoto nie tylko mało znane miejsce, nie jest synonimem nieciekawego, ale też jak widać każda nawet najmniejsza miejscowość kryje w sobie ciekawą przeszłość i warta jest pokazania. Trzeba tylko pokusić się o poznanie historii danego miejsca i umieć je ciekawie pokazać.
Tobie udało się to bardzo dobrze.
Czekam na galerię z muzeum.
Pozdrawiam:)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!