m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Heilig-Bloedprocessie odbywa się corocznie od XIII w. W średniowieczu niepiśmiennym chłopom nauki kościelne prezentowano w formie widowisk. Tradycja przetrwała po dziś dzień, mimo iż chłopi piśmienni już to miło że kultywuje się dawne obyczaje:) Cała procesja podzielona jest na dwie części: pierwsza to przedstawienia scen biblijnych, druga przybycie do miasta księcia Flandrii z drogocenną ampułką. Ampułka z krwią Chrystusa jest cenną relikwią. Przez cały rok jest przechowywana w górnej kaplicy bazyliki Najświętszej Krwi (Heilig-Bloedbasiliek) w srebrnym relikwiarzu, a w piątkowe poranki i wieczory oddaje się jej cześć. Procesja jest niezwykle widowiskowa, zachwycają nie tylko stroje, ale też role jakie odgrywają uczestnicy przed oglądającymi uroczystość. Procesja przesuwa się bardzo wolno, przystając co kilkadziesiąt metrów, aby zaprezentować scenki z Biblii. Sceny biblijne rozpoczyna postać z długą siwą brodą, ubrana w białe szaty, symbolizująca Boga, a za nim kroczą dzieci przebrane w stroje zwierząt. Pokazane jest stworzenie Świata. Kolejna scenka to Adam i Ewa w raju. Do niektórych przedstawień zostały przystosowane specjalne platformy.
Abraham, był pierwszym z hebrajskich patriarchów. 
Spośród wielu mieszkańców Ziemi, Bóg wybrał jednego człowieka - Abrahama i powiedział mu co uczyni: Abrahamie, sprawię że zostaniesz ojcem wielkiego narodu, a ludy całej ziemi otrzymają przez ciebie moje błogosławieństwo. Opuść teraz swój dom i udaj się do kraju, który ci wskażę. Abraham posłuszny Panu Bogu zabrał swoją rodzinę, służbę, cały dobytek - owce, woły, wielbłądy, namioty i wyruszył w daleką drogę. Kiedy przybył do kraju, który nazywał się Kanaan Bóg znów ukazał się Abrahamowi i rzekł: ,,Tę właśnie Ziemię oddaję tobie i twoim potomkom. I Abraham osiedlił się w ziemi Kanaan. Już na półtorej godziny przed przejściem procesji zajęliśmy miejsca przy barierkach, bowiem ludzi było naprawdę dużo przy całej trasie. Niestety ciężko było kadrować zdjęcia, bowiem przed barierkami siedziały Panie na wózkach inwalidzkich i aby zrobić zdjęcia bez ich głów na pierwszym planie musiałam stawać na palcach. Kolejna scena biblijna przedstawia losy Józefa.
Józef był ukochanym synem swego ojca Jakuba. Starsi bracia byli zazdrośni o uczucia ojca. 
Pewnego dnia bracia pilnowali stada owiec. Ojciec poprosił Józefa by ten poszedł i sprawdził jak sobie radzą. Bracia chcieli korzystając z nadarzającej się sposobności zabić Józefa, ale w rezultacie wrzucili go do studni i zaczęli się naradzać co też uczynić ze swoim najmłodszym bratem. Akurat przejeżdżali tamtędy Ismaelici i bracia wpadli na pomysł by sprzedać obiekt miłości ojca. Tak też uczynili otrzymując za niego 20 srebrników.
Następnie zabili kozła i parę razy umoczyli w jego krwi piękną szatę Józefa. Po powrocie do domu pokazali ją ojcu, a ten rozpoznał szatę syna. (Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego że pokazuję na zdjęciu wielbłąda, a nie kozła, ale kozła nie było w pobliżu;)) Jakub rozpaczał po nim długo, nie wiedząc że syn żyje w Egipcie. Po latach Józef spotkał swoich braci, wybaczył im doznane krzywdy i ...wszyscy żyli długo i szczęśliwie:)
Piękna przypowieść o miłości i przebaczeniu:) Kontynuacją Księgi Rodzaju jest Księga Wyjścia. Mojżesz niosący tablice z przykazaniami, które otrzymał od Boga na górze Synaj. Tora, to pierwsze pięć ksiąg Biblii. Głównym tematem Tory jest Przymierze pomiędzy Bogiem, a narodem Izraela za pośrednictwem Mojżesza zawarte podczas wędrówki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Dawid król Izraela zjednoczył społeczeństwo izraelskie w jeden naród.Biblia określa go jako poetę i pieśniarza, grającego na cytrze i flecie. Sześcioramienna gwiazda Dawida jest dziś symbolem ojczyzny Żydów i widnieje na fladze Izraela. Dawid dla Żydów jest symbolem tożsamości narodowej, wzorem idealnego władcy. Pod swoimi rządami nie tylko zjednoczył plemiona Izraelskie, ale stworzył prawdziwe imperium. W skład obszaru tego imperium wchodziły w przybliżeniu terytoria dzisiejszego Izraela, Autonomii Palestyńskiej, Jordanii i Syrii.
Scenki przeplatane były przez grupy śpiewające pieśni, a wszystko to tworzyło jedno piękne przedstawienie. Dalsza część to scenki z Nowego Testamentu. Rozpoczynają je w procesji narodziny Jezusa. W Ewangelii św.Łukasza mowa jest o pastuszkach składających hołd narodzonemu Synowi Bożemu. W ten sposób Łukasz przekazuje, że Jezus stanie się także Odkupicielem ludzi biednych i skromnych. Św. Mateusz w swojej Ewangelii wspomina o trzech Mędrcach, którzy przybyli ze wschodu. Wiedzeni gwiazdą, trafili do Betlejem, które wyznaczyli jako miejsce narodzin na podstawie proroctwa w Księdze Micheasza.
(Na zdjęciu Melchior). Opowiadanie Mateusza ukazuje, że Jezus od momentu urodzenia jest zapowiedzianym mesjaszem i że Jego misja jest uniwersalna, ogólnoświatowa. Pokłon trzech mędrców jest symboliczną zapowiedzią uznania przez świat pogański w Jezusie pomazańca-władcę wszystkich narodów, posłanego przez Boga.
(Na zdjęciu Baltazar).
W Ewangelii nie jest podana liczba Mędrców, jednak po liczbie darów można domyślać się ilu ludzi je przyniosło.
(Na zdjęciu Kacper). Mędrcy ofiarowali Jezusowi mirrę, złoto i kadzidło (kadzidło i mirra były wówczas w cenie złota, tę aromatyczną żywicę z rzadkich drzew palili w swoich pałacach jedynie najzamożniejsi ludzie). Kolejna scenka przedstawia dwunastoletniego Jezusa dyskutującego w jerozolimskiej świątyni z nauczycielami. Jest to jedyne wydarzenie opisane w Biblii dotyczące dzieciństwa Jezusa. Młody Jezus często bywa przedstawiany jako jasnowłosy chłopiec, co jest mało prawdopodobne ze względu na jego żydowskie pochodzenie. Herod obchodząc swoje urodziny. To bardzo ważne wydarzenie. Jan Chrzciciel naraził się Herodowi zarzucając mu niemoralne życie i potępiał za odebranie żony bratu (Herodiady). Herod uwięził Jana, ale bał się go zgładzić ze względu na popularność Jana wśród ludu. Herodiada pragnąca władzy i widząca w Janie zagrożenie knuje  intrygę. Podczas urodzin tańcząca przed Herodem córka Herodiady tak zawróciła mu w głowie że ten pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. Ona, przedtem namówiona przez swą matkę, rzekła:,,Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela! Posłał więc Herod kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce.
Oto zbliża się Święto Paschy. Ludzie z palmowymi gałązkami w dłoniach witają Jezusa... ...wjeżdżającego do miasta na osiołku. Ostatnia wieczerza. Najważniejszym wydarzeniem Ostatniej Wieczerzy jest ustanowienie sakramentu Eucharystii, który stanowi pamiątkę Nowego Przymierza między Bogiem a ludźmi. Przymierze to spełni się wraz ze śmiercią Jezusa na krzyżu: ofiara, którą Syn Boży złoży z własnego życia, ma zmazać grzechy popełnione przez ludzi. Jezus przed obliczem rzymskiego namiestnika, prokuratora Poncjusza Piłata. Piłat ,,umywa ręce przed tłumem domagającym się śmierci Jezusa.
Chrystus zostaje skazany na śmierć. Rzeżba przedstawiająca Jezusa umęczonego z koroną cierniową na skroniach.
Bardzo przejmująca scena. Naprawdę przechodziły mnie ciarki gdy postać prezentująca drogę krzyżową Jezusa z wysiłkiem niosła krzyż, a ten stukał o kamienie bruku. Jezus na krzyżu.
Śmierć na krzyżu była tradycyjnie najbardziej bolesną i długotrwałą formą egzekucji. Jezus zdjęty z krzyża. Józef z Arymatei. To on po śmierci Jezusa udał się do Poncjusza Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Według legend arturiańskich Józef z Arymatei był tym, który zebrał krew z przebitego boku Jezusa Chrystusa do legendarnego kielicha zwanego św. Graalem. Ewangelie nie zawierają jednak żadnej informacji o zachowaniu Krwi Chrystusa. Drobna wzmianka natomiast znajduje się w jednej z apokryficznych ewangelii: parę kropli Krwi, na szmatce, zachował, podczas przemywania zdjętego z krzyża Ciała Chrystusa, Józef z Arymatei. Owa szmatka z krwią znajduje się wewnątrz relikwiarza znajdującego się w Brugii. Jezus został pochowany w grobie wykutym w skale. Rzymscy żołnierze pilnie strzegli grobu w którym złożono ciało Jezusa. Otwór grobowca był zasłonięty wielkim głazem.
Trzeciego dnia po złożeniu jego zwłok w kamiennym grobie kamień był odsunięty, a grób pusty... ... Jezus zmartwychwstał.
Wszyscy głoszą dobrą nowinę:) Dalsza część procesji opowiada o przywiezieniu relikwii z krwią Chrystusa do Brugii, oraz prezentuje scenki z życia miasta. Według oficjalnej wersji relikwię przywiózł z Jerozolimy książę Diederik van den Elzas, biorący udział w drugiej krucjacie.Darował mu ją król Jerozolimy Baldwin III, który wcześniej w grobie Chrystusa odnaleźć miał, z pomocą zakonu templariuszy, pojemnik z Krwią Świętą. Ponoć gdy ampułkę z nasączoną krwią szmatką dotknęła Sybilla, żona Diederika, cierpiąca na trąd, miała zostać cudownie uzdrowiona.Niektórzy historycy sądzą że wywodzi się ona z Konstantynopola, a w Brugii znalazła się ona w wyniku splądrowania starożytnej stolicy imperium bizantyjskiego w czasie czwartej wyprawy krzyżowej.

Do Brugii wysłać ją miał jeden z krzyżowców, książę Flandrii Baldwin IX, który został pierwszym łacińskim cesarzem Konstantynopola.
Kawałek płótna z widocznymi śladami krwi umieszczony jest w kryształowej ampułce, zabezpieczonej korkiem obwiązanym złotym sznurkiem i zalakowanym czerwonym woskiem. Ampułka znajduje się z kolei w szklanym cylindrze uwieńczonym - po obu stronach - złotymi koronami. Wygrawerowana na cylindrze data („MCCCLXXXVIII die III maii” - 3 maj 1388 r.) wskazuje na czas jego zamknięcia.
Ampułka dotrzeć do Brugii miała w 1150 r. Najstarsze zachowane dokumenty mówiące o Najświętszej Krwi w Brugii pochodzą natomiast z 1256 r.
Po przywiezieniu do Brugii szmatka wyglądać miała, tak jak i dzisiaj - znajdowała się na niej zakrzepnięta Krew. Ale legendarne, przekazywane z pokolenia na pokolenie, podanie głosi, iż po paru tygodniach krew zaczęła się, w każdy piątek ok. 6:00 wieczorem, upłynniać… Zjawisko miało trwać aż do roku 1325… Jakkolwiek by nie było jest to niezwykle cenna relikwia.
W galerii pokazałam jedynie część tego co można było zobaczyć w trakcie tego niesamowitego wydarzenia.
Słowo ,,procesja kojarzyło mi się zupełnie odmiennie i byłam naprawdę zaskoczona widowiskowością tego wydarzenia i zapałem mieszkańców Brugii w odtwarzaniu tych niesamowitych scen.
Dziękuję za obejrzenie galerii i pozdrowienia ślę:)

najbliższe galerie:

 
Brugia
1pix użytkownik szarykot odległość 0 km 1pix
Belgia - Brugia`07. [I]
1pix użytkownik krushyna odległość 0 km 1pix
Brugia 4
1pix użytkownik robson odległość 0 km 1pix
Belgia - Brugia Two `07.
1pix użytkownik krushyna odległość 0 km 1pix
Brugia 2
1pix użytkownik robson odległość 0 km 1pix
Brugia
1pix użytkownik archipio odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (20):

 
anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 04.10.2012 20:21

Ak dzięki, cieszy mnie że galeria Ci sie spodobała:)
Pozdrawiam

ak użytkownik ak(wpisów:6367) dodano 03.10.2012 21:08

świetny fotoreportaż, wspaniałe zdjęcia i wyczerpujące opisy ... super.

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 15.06.2011 22:43

Madeleine dziękuję za zainteresowanie moją galerią i również serdecznie pozdrawiam:)

madeleine użytkownik madeleine(wpisów:1364) dodano 15.06.2011 21:03

Interesująca relacja. Bardzo lubię takie "imprezy" ;))) pozdrawiam serdecznie

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 14.06.2011 20:45

Dispar, oczywiście że pobieżna, przecież nikt w takiej procesji historii religii nie przedstawii, a i na Obieżyświecie ciężko Biblię opisać;)))
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie dziś już po raz kolejny:)

dispar użytkownik dispar(wpisów:5393) dodano 14.06.2011 20:38

To jest impreza.
Historia religii może trochę pobieżna, ale relacja podobająca.
Pozdrawiam.

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 12.06.2011 21:14

Niezbyt logicznie napisałam, ale wiadomo o co chodzi;)

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 12.06.2011 21:12

Alpina dziękuję że zajrzałaś, dziękuję. Pozdrawiam :)

alpina użytkownik alpina(wpisów:175) - Użytkownik usunięty. dodano 12.06.2011 16:16

Wspaniała relacja, podobnie jak ty jestem pod wrażeniem całej oprawy tego widowiska, pozdrawiam

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 10.06.2011 19:38

Skuza tak, Zielone Świątki też mamy wolne. Ale pogoda ma być paskudna. Mam nadzieję że nie będzie żle, bo mam zaplanowany wyjazd.
Miłego świętowania:)

skuza użytkownik skuza(wpisów:4121) dodano 10.06.2011 19:25

Poradziłaś sobie świetnie i to się chwali:)))Masz tez święto w poniedziałek?Pozdrawiam:)

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 10.06.2011 19:02

Mocar, Elise, Skuza, Tereza, Mgfoto, Surykatka cieszę się że podoba się Wam moja galeria:)

Elsie, Skuza rozpychać się nie musiałam, bo stałam przy barierce, musiałam tylko stawać na palcach, albo kadrować wyżej. Miałam widok na wprost i na lewo. Na prawo, skąd nadchodziła procesja w ostatnim momencie stanęło kilka osób przed barierkami i tak już tam zostały zasłaniając widok. Ale wiadomo że nigdy przy takich okolicznościach nie ma idealnych warunków, trzeba sobie radzić w miarę możliwości.

Dziękuję i pozdrawiam:)

surykatka użytkownik surykatka(wpisów:7370) dodano 10.06.2011 16:48

Dobra robota Anikm. Procesja niecodzienna. Rzeczywiście pięknie przedstawione sceny ze Starego i Nowego Testamentu. :-) Pozdrawiam

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 10.06.2011 16:20

Świetnie przedstawiłaś to niezwykłe widowisko. Gratuluję i pozdrawiam :)

tereza użytkownik tereza(wpisów:3975) dodano 10.06.2011 14:27

Wspaniałe widowisko.Świetnie sfotografowane i opisane.Gratuluję i pozdrawiam:)

skuza użytkownik skuza(wpisów:4121) dodano 10.06.2011 13:33

Niezmiernie interesujące widowisko,a może inaczej... lekcja religii na żywo ,jestem pod wrażeniem tych kolorowych kostiumów i żywych obrazów biblijnych.Fotki bardzo udane,musiałaś się sporo nagimnastykować lub rozpychać łokciami,przy fotografowaniu:))Szkoda ze można dać tylko jedna ocenę,za opisy należy Ci się jeszcze jedna dziesiątka,nawet z plusem:)Gratuluje i pozdrawiam serdecznie:)

elise użytkownik elise(wpisów:983) dodano 10.06.2011 09:26

Wspaniała galeria, ciekawe widowisko. Jak udało się Tobie to sfotografować (informacja na fotce nr10)? Wielkie uznanie dla fotoreporterki. Pozdrawiam

mocar użytkownik mocar(wpisów:2819) dodano 09.06.2011 23:23

Stary i nowy testament w obrazach jako misterium pięknie zrelacjonowany przez Ciebie w fotografii i słowie, cenny materiał. Gratuluje i pozdrawiam .

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 09.06.2011 21:07

Tak to naprawdę jedno wielkie, wspaniałe widowisko.
Dziękuję i pozdrawiam również serdecznie:)

babuch użytkownik babuch(wpisów:994) dodano 09.06.2011 20:53

Wspaniała procesja. Podziwiam pracę włożoną przez uczestników. Piękne szaty, tyle Osób...Świetnie uwieczniłaś to pouczające widowisko na kapitalnych fotach. Pozdrawiam serdecznie.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!