m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (35):

 
Po II wojnie światowe Prymas Polski Kardynał Augusto Hlond postanowił zrekonstruować pierwotną formę świątyni, przywracając dawną wysokość dachu; gotycką formę wszystkich elewacji. Rekonstrukcji dokonał prof. dr Jan Zachwatowicz, konstrukcję opracował prof. Stanisław Hempel, budował kierował prof. Stanisław Marzyński. Przez gotycki portal, wzniesiony z profilowanej cegły wchodzi się do kruchty, nad którą znajduje się chór wzniesiony przez Wazów. Kruchę od nawy oddziela siedemnastowieczna krata, która została według rysunku samego króla. Wykonawcą był złotnik - króla Zygmunta III. W bazylice archikatedralnej w większe uroczystości kościelne i święta państwowe Msze św. celebruje arcybiskup metropolita warszawski, tutaj odbywają się rokrocznie święcenia kapłańskie. W ostatnich latach kościół stał się ważnym, o znaczeniu międzynarodowym, centrum promocji muzyki sakralnej, zwłaszcza polskiej. Archikatedra św. Jana Chrzciciela - katedra archidiecezji warszawskiej znajdująca się na Starym Mieście w Warszawie przy ul. Świętojańskiej 8. Jedna z najstarszych świątyń Warszawy. Stanowi jedno z najważniejszych miejsc kultury i tradycji narodowej Polski. W jej murach wygłaszał kazania ksiądz Piotr Skarga, Władysław IV Waza zaprzysiągł swoje pacta conventa, tu miały miejsce śluby, koronacje 2 władców Polski, pogrzeby wielu osobistości oraz została zaprzysiężona Konstytucja 3 maja.
Fasada katedry św. Jana w Warszawie Pierwszą świątynią w tym miejscu była wybudowana na przełomie XIII i XIV wieku drewniana kaplica zamkowa, która w 1339 stała się kościołem parafialnym miasta (w 1390 staraniem księcia Janusza I Mazowieckiego powstała tu budowla murowana), a także miejscem pochówku książąt mazowieckich. Krypta Książąt Mazowieckich. Na ścianach umieszczono tablice upamiętniające ważkie wydarzenia i tych, których zasługi nie przemijają. Stefan Starzyński - Prezydent Warszawy 1934-1939. Sklepienie kaplicy NP.NMP. Kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Literacka)
Bazylika Archikatedralna św. Jana
Kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Literacka)
Bazylika Archikatedralna św. Jana Kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Literacka)
Bazylika Archikatedralna św. Jana Kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Literacka)
Bazylika Archikatedralna św. Jana W Archikatedrze w Kaplicy Literackiej znajduja sie relikwie błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego Kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Literacka)
Bazylika Archikatedralna św. Jana  Sklepienie Kaplicy Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Literacka)
Bazylika Archikatedralna św. Jana
Wnętrze Archikatedry wzbogacano nowymi dziełami sztuki, kolorami witraży przypominających dzieje Polski i polskich świętych, brzmieniem wspaniałych organów niemieckiej firmy Eule, zbudowanych w 1987 roku. Prezbiterium - Barokowe Stalle
Bazylika Archikatedralna św.Jana. Witraże w oknach prezbiterium ze scenami z życia św. Jana Jerozolimskiego (Chrzciciela), witraże w oknach nawy południowej zawierające postacie z historii Polski oraz w oknach ściany zachodniej ze scenami z księgi Genezis i księgi Apokalipsy św. Jana. Witraże projektował i kartony wykonał Wacław Taranczewski. Ołtarz główny z obrazem MB Częstochowskiej. Bazylika posiada surowe i mroczne wnętrze ze sklepieniem gwiaździstym. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny z obrazem MB Częstochowskiej oraz zrekonstruowane barokowe stalle.
Nawa główna archikatedry. Organami dysponowała średniowieczna kolegiata już przed 1462 rokiem. Po pożarze kościoła w 1598r. okazały instrument ufundował król Zygmunt III Waza. Organy te, jako niesprawne, rozebrano w w XIX w. podczas przebudowy świątyni. W latach 1837 - 1841 nowe, bardzo wówczas nowoczesne i duże organy (IV klawiatury reczne i pedał, 51 głosów) zbudował Wilhelm Bredow. Jednak już w 1863r. odnotowano ich poważną niesprawność. Budowę kolejnego instrumentu rozpoczął w 1865r. Mateusz Mielczarski, ukończyła ją firma E.F. Walcker. Organy te służyły Archikatedrze od 1878 do września 1939r., kiedy to strawił je pożar wzniecony bombą lotniczą. Organy w kaplicach uległy zagładzie wraz z Archikatedrą w 1944r. Po wojnie sprowadzono do odbudowanej Archikatedry trzy używane już instrumenty: organy Walckera-Sauera umieszczono w prezbiterium, organy Berschdorfa w kaplicy Literackiej, a organy ćwiczebne na wieży. Na wielkim chórze stał od lat sześćdziesiątych do 1987r. nie ukończony instrument, który przeniesiono do Katedry św. Floriana na warszawskiej Pradze. Na głównym (zachodnim) chórze Archikatedry warszawskiej znajdują się nowe organy wzniesione przez niemiecką firmę Hermann Eule z Budziszyna. Prace przy projektowaniu instrumentu, rozpoczęte w 1983r., prowadzono przy współudziale warszawskiego rzeczoznawcy, prof. dr hab. Jerzego Erdmana. Projekt szafy organowej wykonał znany niemiecki specjalista, muzyk i architekt, Walter Supper. Poświęcenia instrumentu dokonał Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp w dniu 8 grudnia 1987 roku. Organy posiadają 60 głosów, liczba ich piszczałek wynosi 4301, wyposażone są w 3 klawiatury ręczne - manuały, i klawiaturę nożną - pedał. Traktura gry i traktura rejestrowa są mechaniczne. połączenia manuałów są częściowo mechaniczne, częściowo elektryczne, wszystkie połączenia manuałów z pedałem są mechaniczne.
Witraże ze scenami z księgi Genezis i księgi Apokalipsy św. Jana. kaplice z sarkofagami kryjącymi doczesne szczątki Prymasów Polski - Sług Bożych: Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Kardynała Augusta Hlonda. Mauzoleum kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski. Prymas Wyszyński pozostawił te znamienne słowa: Gdy wchodzisz w progi Katedry, stąpaj ze czcią, bo idziesz po śladach ofiarnej krwi Rodaków, i wracaj do pracy, gotów naśladować najlepszych Synów Polski.... Kaplica Pana Jezusa
Bazylika Archikatedralna św.Jana Gotycki szczyt katedry Obecna bazylika archikatedralna św. Jana, pierwotnie pod wezwaniem Męczeństwa (Ścięcia) św. Jana Chrzciciela, została odbudowana po II wojnie światowej, w l. 1947-1952, i zrekonstruowana w stylu gotyckim, pod kierunkiem profesorów Jana Zachwatowicza i Stanisława Marzyńskiego.
Kościół w części prezbiterialnej zbudowany został ok. 1350 r., a następnie poszerzony. Murowany korpus świątyni pochodzi z XV w. Wielkim dobroczyńcą tego kościoła był książę Janusz I Starszy, który też uzyskał pozwolenie na przeniesienie doń kolegiaty czerskiej. Spośród mieszczan największą hojnością zapisała się rodzina Baryczków. Przez cały rok (zazwyczaj w ostatnie niedziele miesiąca) odbywają się koncerty w cyklu Muzyka Religijna w Archikatedrze Warszawskiej. Rokrocznie na przełomie maja i czerwca Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej z koncertami muzyki oratoryjno-kantatowej, organowej i chóralnej, a we wszystkie niedziele począwszy od pierwszej niedzieli lipca do trzeciej niedzieli września o godz. 16 Międzynarodowy Festiwal Organy Archikatedry z udziałem najwybitniejszych wirtuozów z całego świata. Katedra to serce Stolicy, symbol wieków historii, miejsce ważne dla Polaków i dla przybyszów ze świata, sacrum Narodu i Państwa Polskiego, nekropolia wielkich Polaków. To miejsce pamięci o książętach mazowieckich i królach polskich. Od zarania swych dziejów ta czcigodna świątynia jest ściśle związana z Zamkiem Królewskim i warszawską Starówką - razem z nimi przez wieki przeżywała dni chwały i dni cierpienia Kaplica katedry.Bazylika posiada surowe i mroczne wnętrze ze sklepieniem gwiaździstym. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny z obrazem MB Częstochowskiej oraz zrekonstruowane barokowe stalle.

najbliższe galerie:

 
WARSZAWA.  NOWA PRAGA
1pix użytkownik wo odległość 0 km 1pix
Warszawski poranek
1pix użytkownik ogi odległość 1 km 1pix
WARSZAWA W ŚWIĄTECZNEJ SZACIE 2016/2017 ROK (2)
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix
Warszawa - Kirkut Praski
1pix użytkownik mgfoto odległość 1 km 1pix
ZWIEDZAMY WARSZAWĘ 14 - PRAGA 1
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix
WARSZAWA ZE ZNAKIEM KOTWICY. . .
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!