m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (37):

 
Kościół św. Mikołaja w Słupsku - był to kościół, którego dokładna data powstania nie jest znana. Najpewniej ze względu na wezwanie - św. Mikołaja, powstał bardzo wcześnie, jeszcze przed napływem zasadniczego rzutu kolonistów niemieckich. Powstał bowiem na lewym brzegu rzeki Słupi a więc tam gdzie owi koloniści stworzyli podstawy by powstało miasto. Obecnie jest tu Miejska Biblioteka Publiczna. Kino Millenium na Placu Stary Rynek. 17.XII.2010 po prawie pół wieku nieprzerwanej pracy skończyła się jego historia. Na ostatni seans przyszło ponad 200 osób. Zobacz zdjęcia i wideo. I znów, jak za dawnych lat, widownia zapełniła się widzami. Niektórzy robili sobie pamiątkowe zdjęcia.  W kinie grali ten sam film, który przed półwieczem otwierał w Słupsku panoramiczne kino - Zerwany most” Jerzego Passendorfera. Nawet bilety kosztowały tyle samo, co w 1963 roku - 15 złotych. Plac Stary Rynek.
Widok na zabytkowy, neogotycki budynek poczty w Słupsku. Deptak na ulicy Nowobramskiej. Zabytkowy tramwaj już dalej nie pojedzie. Można usiąść i coś zjeść.
Poczta w Słupsku - zabytkowy, neogotycki budynek poczty w Słupsku znajduje się u zbiegu ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej. Ten budynek poczty głównej wybudowano w 1879 roku. W 1814 roku, przed przeprowadzką poczta mieściła się przy ul. Środkowej (nazwa ulicy po dosłownym tłumaczeniu z języka niemieckiego), zatrudniano tam 3 do 5 osób obsługi. Kursy pojazdów (dyliżansów) odbywały się na trasach Szczecin - Gdańsk, Królewiec i do Bytowa. W 1838 r, po śmierci majora Kleista dom z pocztą sprzedano młynarzowi. W 1850 r. budynek wykupił nowy dyrektor poczty płk von Gerhardt, który posiadał już poczthalterię. W Słupsku w XIX w. nastąpił wzrost liczby mieszkańców, powstały połączenia kolejowe, wkroczył postęp techniczny przez wprowadzenie do użytku telegrafu i telefonu. Zaistniała konieczność wybudowania nowego gmachu poczty. Budowę uroczyście rozpoczęto 20 listopada 1879, gościem uroczystości był też generalny pocztmistrz Heinrich von Stephan. Projekt budynku wykonał S. Kind zgodnie ze wskazówkami H. Stephana, który też projekt zatwierdził. Prace budowlane były nadzorowane przez radcę pocztowego Wolfa i architekta Flessburga. Wykonawcami byli miejscowi specjaliści. Forma budynku nie uległa do naszych czasów przemianom. Kościół Mariacki w Słupsku - kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego - trójnawowy, wzniesiony w XIII w. w stylu gotyckim, później przebudowywany. Jego budowa rozpoczęła się w latach 1276 i 1280. Po prawdopodobnych zniszczeniach został odbudowany w 1350. Podczas pożaru miasta w 1476 został zniszczony,po czym odbudowany w znacznie okazalszej formie. W 1803 całkowicie zostały rozebrane kaplice od strony północnej. W 1853 została dokonana radykalna przebudowa kościoła. Wewnątrz m.in. ciekawa barokowa ambona, gotycka grupa pasyjna, współczesne witraże. W 2004 zrekonstruowano barokową głowicę wieży kościoła, która ucierpiała po wielkim pożarze miasta w 1945 po wkroczeniu Armii Czerwonej do Słupska. Część funduszy na rekonstrukcję pochodziła ze zbiórki publicznej, reszta od sponsorów i Urzędu Miasta. W 2009 przywrócono nieistniejące od II wojny światowej zegary na wieży i zsynchronizowane z nimi dzwony.
Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku były plany, aby kościół mariacki był katedrą nowej diecezji. Od początku swego istnienia kościół ten obsługiwał gminę niemiecką. Około 1500 r. kościół Mariacki został poważnie rozbudowany. W 1525 r. w okresie zamieszek związanych z wprowadzeniem w mieście reformacji wzburzony tłum wtargnął do kościoła niszcząc jego wyposażenie, m.in. ołtarz, figury świętych i obrazy. Zmiany w architekturze kościoła, m.in. likwidacja kilku kaplic, miały również miejsce w późniejszych czasach, zwłaszcza w XIX w, np. podczas gruntownej przebudowy w latach 1858 - 1860 kościół uzyskał pseudogotycką formę zewnętrzną, m.in. szczyty nad nawami bocznymi. Zniszczony w znacznym stopniu w marcu 1945 r., został odbudowany w latach 1945 -1948. Kościół NMP jest trójnawową bazyliką (nawa główna wyższa od bocznych), orientowany, z dużym wydzielonym prezbiterium zamkniętym pięcioboczną apsydą, od zachodu nawę główną zamyka masywna wieża wysokości około 50 m, typowa dla gotyckich świątyń Pomorza. Nowa Brama - stanowi część obwarowań Słupska. Nazwę taką brama przyjęła bo została ona dość późno wybudowana, a więc dla współczesnych była „nowa”. Obwarowania w Słupsku wzniesiono w okresie od początku XIV w. do połowy XV w. Wszystkie bramy były zbudowane z cegły. Mury o wysokości 6,5 m okalały ówczesne miasto. Trzy bramy na rzucie prostokąta pozwalały na bezpieczne kontakty miasta ze światem zewnętrznym. Bramy posiadały szczyty sterczynowe, dekorowane blendami. Od zachodu, gdzie potencjalnie istniało najmniejsze zagrożenie prowadziła do miasta Nowa Brama. Mury były bronione ponadto wodami rzeki Słupi i jej odnogami oraz rozlewiskami i bagnami. Opis architektoniczny bramy - na rzucie prostokąta (12,3 x 10,5 m), trójkondygnacyjna, z ostrołukowym otworem przejazdu. Elewacje wyższych kondygnacji wydzielone fryzami. Elewacja zach. od strony pola siedmioosiowa, podzielona dwudzielnymi, zamkniętymi odcinkowko blendami. W elewacji wsch. od strony miasta zamurowany dawny ostrołukowy otwór, ujęty po bokach i w przyłuczach blendami. Była zaadaptowana w 1924 i 1974-75 na cele wystawowe. Dziś mieści sie tam między Galeria sztuki współczesnej Nowa Brama.
Budynek ratusza został oddany do użytku 4 lipca 1901. Zaczęto go budować w kwietniu 1899 r. na podstawie projektu berlińskiego architekta prof. Karla Zaara i inżyniera Rudolfa Vahla, z inicjatywy burmistrza Hansa Matthesa. Jest to budowla w stylu neogotyckim, która znajduje się przy Placu Zwycięstwa. Została ona wpisana na listę zabytków chronionych prawem. Budynek od początku spełnia funkcję siedziby władz miejskich. Nowy ratusz miał zastąpić stary, mniejszy, usytuowany na Starym Rynku w Słupsku (budynek ten został rozebrany wkrótce po wybudowaniu nowego ratusza). Początkowo miał stanąć przy al. Sienkiewicza (niem. Blücherplatz, następnie Bismarckplatz), ale ze względu na tamtejszy podmokły grunt wybrano obecne miejsce. Wcześniej, w miejscu obecnego pl. Zwycięstwa, przy którym stoi obecny ratusz, do połowy XIX wieku falowało sobie spokojnie bajorko zwane Quebbe, na zlecenie Rady Miejskiej zasypane w ciągu siedmiu lat przez mistrza piekarskiego, niejakiego Wienandta (imię nieznane). W latach 1848-1855 rozkopał on Górę św. Piotra , skąd wywiózł ponad 30 tysięcy furmanek piasku. Tak powstał plac Zwycięstwa, zwany z początku Wollmarktem (Targiem Wełnianym), a następnie, do końca II wojny światowej pl. Heinricha von Stephana, słupszczanina, ministra poczty Rzeszy Niemieckiej i wynalazcy kartki pocztowej - pocztówki. W wyrobisku pozostałym po piaskowni w latach 1924÷1926 zbudowano reprezentacyjny stadion sportowy, któremu w dniu 15 sierpnia 1926 roku uroczyście nadano imię feldmarszałka Rzeszy Niemieckiej Paula von Hindenburga, w jego obecności zresztą. Obecnie w tym miejscu znajduje się Stadion 650-lecia. Ówczesny burmistrz Słupska (a właściwie Stolp im Pommern), Hans Matthes (funkcję burmistrza sprawował w latach 1893-1905), wydał na budowę sumę dwukrotnie przekraczającą kwotę przeznaczoną na ten cel przez Radę Miejską, tj. 600 tys. marek zamiast przewidzianych 300 tys.
Nowy ratusz był zdecydowanie za duży, jak na potrzeby ok. 30-tysięcznego miasta. Dodatkowo, rozbudowując miasto i kanalizując je, zadłużył kasę miejską na ok. 2 mln marek. Trzy lata po oddaniu ratusza do użytku musiał zrezygnować z urzędu. W roku 1924 słupszczanie uznali w pełni zasługi Hansa Matthesa dla rozwoju miasta i przyznali mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Jego imieniem nazwali też jedną z miejskich ulic. Po ponad stu latach od wzniesienia siedziba władz miejskich jest już za ciasna dla blisko 100-tysięcznego Słupska. We wnętrzu można zobaczyć między innymi:
- Gabinet prezydenta miasta Słupska - unikatowe, zabytkowe (przeszło stuletnie) tapety, biurko, witraże, gazowy żyrandol; - monumentalne malowidła: m.in. przedstawiające alegorię nadania praw miastu - w sali konferencyjnej, Targ Rybny w Słupsku, wyładunek w porcie w Ustce; witraże (sala 211 i 212, gabinet prezydenta, klatki schodowe) - Słupski Bursztynowy Niedźwiadek Szczęścia; - Kolekcja herbów Polskich na wieży Ratusza; - Obrazy przedstawiające prezydentów Słupska na wieży Ratusza; - Słupska srebrna jednodolarówka i bursztynowy Klucz do Zjednoczonej Europy W 1998 ogłoszono Ogólnopolski Konkurs na Słupski Hejnał. Jury przyznało nagrodę Grand Prix Prezydenta Miasta Słupska Jackowi Stańczykowi ze Słupska. Od 1999 hejnał rozbrzmiewa codziennie o godz. 12.00. Od 1 stycznia 2009 na wieży Słupskiego ratusza rozbrzmiewają dwa hejnały - Słupska i Ustki. W ramach współpracy Dwumiasta w Ustce również grane są hejnały Ustki i Słupska. Ratusz znajduje się w centralnej części miasta, zamykając obszerny plac Zwycięstwa od zachodu. Takie usytuowanie czyni z tej budowli ważny element w układzie przestrzennym. Budynek założony jest na planie zbliżonym do litery U. Elewacja główna zwrócona jest na wschód w stronę placu, dwa skrzydła boczne biegną równolegle do ulic Deotymy i Tuwima. Tak korpus główny jak, i skrzydła pokryte są dwuspadowymi dachami.
Ratuszowy zegar z niewielkimi przerwami działa od roku 1901. Na jego ramie wybite jest nazwisko budowniczego tego chronometru: OTTO PILA, STOLP, który w roku 1915 mieszkał przy Schillerstrasse 17 (obecnie ul. Solskiego) i był „rentierem”, czyli człowiekiem, który żył z kapitału zgromadzonego wcześniej w banku. Zegar przez wiele lat nie był właściwie konserwowany.

najbliższe galerie:

 
Słupsk - książęce miasto
1pix użytkownik dsk odległość 0 km 1pix
Słupsk wiosną malowany
1pix użytkownik seerene odległość 0 km 1pix
Słupsk - cz.II
1pix użytkownik robson odległość 1 km 1pix
PDŚJ 7 Ustka - Słupsk
1pix użytkownik kabaczek odległość 8 km 1pix
PDŚJ 8 Słupsk - Sławno
1pix użytkownik kabaczek odległość 12 km 1pix
Spływ kajakowy Słupią
1pix użytkownik muztaghata odległość 12 km 1pix

komentarze do galerii (4):

 
u-optymisty użytkownik u-optymisty(wpisów:763) dodano 21.03.2017 18:12

wszystkie miasta na pomorzu posiadają swoisty klimat i urok - pozdrawiam http://www.turystykapolska.entro.pl/slupsk-856-p.html

watcher użytkownik watcher(wpisów:1927) dodano 02.07.2011 13:25

Zmieniaja sie blyskawicznie nasze miasteczka a raczej ich reprezentacyjne czesci , jestem czesto mocno zaskoczony (pozytywnie oczywiscie).

robson użytkownik robson(wpisów:353) dodano 02.07.2011 13:15

Tak, jest tam bardzo przyjemnie.Warto się tam zatrzymać jadąc nad morze lub wracając.

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 02.07.2011 12:17

Miasto wyładniało od czasu mojego oststniego w nim pobytu.
Ciekawe informacje.
Pozdrawiam:)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!