m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Pałac w Łomnicy.Pierwsze informacje na temat dóbr w Łomnicy pochodzą z lat 1475-1654. Ówcześnie majątek należał do rodziny Zedlitz. W latach 1654-1737 właścicielami była rodzina Tomagninich, a od III ćwierci XVII w. do roku 1811 do rodziny Metzlów. Łomnickie dobra przechodziły w ręce rodów Flach, von Roth. W roku 1835 Carl Gustaw von Küster kupuje dobra Łomnickie. Wczesnobarokowy dwór wzniesiono około II połowy XVII w. Z tego czasu pochodzi korpus oraz dwa narożne alkierze. W latach 20. XVIII w. w trakcie przebudowy dokonano zmian w wyglądzie elewacji oraz wnętrz. Projekt przebudowany przypisywany jest Martinowi Franzowi z Revala (obecnie Tallinn). Największych zmian w wyglądzie obiektu dokonano w latach 1838-1844. Autorem przebudowy był Albert Tollberg. Zmiany dokonano w zakresie układu pomieszczeń, wzniesiono reprezentacyjną klatkę, wzniesiono nowa kondygnacje, powiększono otwory okienne. Po wojnie do 1977 r. w pałacu znajdowała się szkoła. Opuszczony od końca lat 70. XX w. uległ dewastacji. W 1992 r. pałac zakupiła spółka polsko-niemiecka, po czym rozpoczęto prace remontowe.

Dom Wdowy wzniesiony w latach 1803-1804 przez Christiana Gottfrieda Mentzla. Obiekt przeznaczony był dla starszego członka rodziny von Menzel. Po wojnie dom przeznaczony był do celów mieszkalno-użytkowych.Obecnie w obiekcie znajduje się hotel oraz restauracja.

Na przestrzeni dziejów pałac Łomnica należał do:

  rodziny von Zedlitz - lata 1475-1654
  rodziny von Tomagnini - lata 1654-1737
  kupca jeleniogórskiego Christiana Mentzela - lata 1737-1811
  Johanna Georga Flacka z Kowar - lata 1811-1820
  barona Moritza von Roth - lata 1820-1835
  rodziny von Küster - lata 1835-1945
  po roku 1945 w pałacu mieściła się szkoła
  obecnie w rękach prywatnych
Pałac w Łomnicy Pałac w Łomnicy Pałac w Łomnicy Pałac w Łomnicy Pałac w Łomnicy
Sudety zamek w Bolkowie.Zgodnie z legendą wartownia na górze zamkowej stała już w IX w. jednak nie ma na to żadnych dowodów. W 807 r. miał zostać wzniesiony przez pogańskiego księcia Bolecka.

Prawdopodobnie pierwsza została wybudowana kamienna wieża usytuowana w najwyższym punkcie wzgórza, otoczona drewnianą zabudową, jednak nie ma na to dowodów w postaci pisanej.

Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1277 r. gdzie książę Bolesław II legnicki pisze o Hain castro nostro.

Zamek Bolków został założony przez księcia legnickiego Bolesława II Rogatkę zwanego Łysym, później rozbudowany przez jego syna Bolka I Surowego, księcia świdnicko-jaworskiego. Polityka Bolka I doprowadziła do rozbudowy warowni chroniących przejść przez masyw Sudetów. Przyczyniło się utrzymania niezawisłości księstwa świdnicko-jaworskiego do końca XIV w. (najdłużej ze wszystkich śląskich księstw).

W połowie XIV w. zamek połączono z systemem fortyfikacji miejskich, jego południowy i południowo-wschodni narożnik został połączony z miejskimi murami obronnymi.

W czasach piastowskich rezydentami zamku byli książęcy burgrabiowie, tacy jak: Logau, Schaffgotsch, Schweinichen, Salza.

W latach 1301-1368 za panowania książąt Bernarda świdnickiego i Bolka II Małego (od 1353 r.) zamek został powiększony. Według historyków zamek pełnił funkcję skarbca od czasów Bolka II, przez około 100 lat, później został przeniesiono do Pragi. Bolko II był bezdzietny, dlatego adoptował córkę zmarłego brata Henryka (1343 r.), Annę i ustanowił ją dziedziczką księstwa.

27 maja 1353 r. odbył się ślub Anny z królem czeskim Karolem IV. 3 lipca zapisał Bolko II Annie i Karolowi IV księstwa, warunkiem było to, że do swojej śmierci będzie mógł nimi władać, tak samo jak jego żona księżna Agnieszka Habsburska.

W 1392 r. zamek przeszedł na własność królów czeskich. Do tego roku najprawdopodobniej od czasów Bolka I zamek pełnił rolę skarbca.

W czasie napadów husytów miasto zostało zniszczone, ale zamek nie. W 1463 r. król czeski Jerzy z Podiebradów osadził w zamku rycerza (Hans von Tschirnhaus), który zasłynął w okolicy z rozbojów. Stało się to powodem zorganizowania przez mieszczan wrocławskich i świdnickich zbrojnej wyprawy na zamek w 1468 r. pod przywództwem Guncela II Świnki. W 1491 r. oblegał zamek król czeski Władysław II Jagiellończyk.

Na początku XVI w. zamek za sprawą króla Ferdynanda I zostaje przekazany wrocławskiemu biskupowi w dożywocie. Biskup na polecenie monarchy podejmuje rozbudowę zamku.

W latach 1539-1540 zamek pod kierownictwem lombardzkiego architekta Jakuba Parra został przebudowany. Powiększono przede wszystkim obszar warowny. Wybudowano, otoczone murami i bastejami, dziedzińce w części południowo-zachodniej oraz od strony miasta. Umocnienia te połączono z dwiema basztami miejskimi. Wieża zyskała jaskółczy ogon.

Po śmierci biskupa w 1543 r. zamek przechodzi jako lenno na jego rodzinę. Od 1570 r. właścicielem zamku jest Matthiasa von Logau.

W 1596 r. zamek przechodzi w ręce rodu Zedlitz.

W 1640 r. (podczas wojny trzydziestoletniej) zamek jest oblegany, ale nie pozostaje niezdobyty; 1646 r. zajęty przez wojska szwedzkie. W 1703 r. po wygaśnięciu bolkowskiej gałęzi rodziny Zedlitz zamek (i miasto) zostaje sprzedany cystersom z Krzeszowa. Od tego czasu zamek pozostaje niezamieszkany. W 1715 r. cystersi skończyli przebudowę wnętrz; edyktem z 30 października 1810 r. zamek przechodzi na własność skarbu państwa pruskiego (sekularyzacja). Zamek w tym czasie popadał w ruinę. W 1813 r. po wojnach napoleońskich na zamku zatrzymali się rosyjscy żołnierze. Szukając legendarnego złota, wykuli dziurę u podstawy wieży, by w efekcie dostać się do lochu głodowego.

W 1885 r. władze zezwoliły na rozbiórkę części murów, a pozyskany materiał przeznaczono na naprawę dróg.

10 marca 1913 r. burmistrz Bolkowa (Feige) powołuje Verein für Heimatpflege (Bolkowskiego Towarzystwa Regionalnego); miało ono na celu ożywieniu ruchu turystycznego. Wybuch wojny nie pozwolił jednak na realizację planu.

W 1922 r. odbudowany został Dom Niewiast, parter zagospodarowano na schronisko młodzieżowe, a piętro na muzeum regionalne.

Po dojściu Hitlera do władzy zamek stał się własnością państwa. Istnieją przypuszczenia, że na zamku mieścił się ośrodek badawczy zajmujący się nadzorem okolicznych fabryk. zamek w Bolkowie zamek w Bolkowie zamek w Bolkowie zamek w Bolkowie
Bolków Bolków Pałac w Sadach Dolnych.Pałac Sady Dolne - neogotycka budowla we wsi Sady Dolne koło Bolkowa. Pierwszy pałac został zbudowany w 1618 r. przez rodzinę von Tschirnhaus. Później właścicielami pałacu byli m. in. von Treskow (1844 - 1863), rodzina von Neyhaus - Cormons (1864 - 1899), hrabiowie Hoyos (w latach 1899 - 1945). Od 1998 r. jest własnością rodziny Megaiz - Lamczyk. [potrzebne źródło]

Przebudowany w 1844 r. w. założony na planie kwadratu, posiada czworoboczną wieżę. Pałac z charakterystycznym płaskim dachem, siedmioosiową fasadą, jest otoczony parkiem angielskim. Na terenie ogrodu znajduje się zabytkowa fontanna.

Obecnie pałac udostępniony jest przez obecnych właścicieli dla publiczności. W pałacu znajdują się pokoje gościnne. W pałacu ma siedzibę IBS Centre (centrum biznesu) oraz OFC-records (studio nagrań). Wojanów Dobra w Wojanowie w źródłach pisanych po raz pierwszy pojawiają się XIII w. Miejscowość jako lenno rycerskie w 1281 należało Eberharda von Schildau. Około połowy XIV w. jako właściciela dóbr dokumenty wymieniają Hansa von Zedlitza. W XVI w. część majątku przeszła pod władanie Schaffgotschów, a następnie von Zedlitz. Nickel von Zedlitz und Nimmersath buduje nowy renesansowy dwór. W trakcie wojny trzydziestoletniej dwór spalili Szwedzi. Odbudowa rozpoczęła się w 1667 r. kiedy właścicielem był Christoph von Zedlitz, w kolejnych latach obiekt zmieniał często właścicieli. W 1754 r. Wojanów nabył kupiec Daniel von Buchs, zlecił barokową przebudowę pałacu. Dobra wojanowskie w 1817 r. Karl Sigismund von Rothkirch, a po nim Karl Albrecht Ike, który w latach 1832-1833 zmodernizował pałac i założył park krajobrazowy. Obiekt przebudowano w duchu klasycystycznej odmianie neogotyku, autorem projektu był architekt z kręgu Karla Friedricha Schinkla. W roku 1839 r. księżna Luiza Niderlandzka, otrzymała od swojego ojca króla Prus Fryderyka Wilhelma III majątek w Wojanowie. Zadecydowano ówcześnie o przebudowie, która musiała rezydencje przystosować do nowej funkcji. Istnieją dwie koncepcje autorstwa przebudowy w latach 1839-1840. Mógł być nim Friedrich August Stüler lub Herman Wenzel. W latach 30. i 40. XIX w. przekształcono park wg planów Petera Josepha Lenne. Włości do rodziny królewskiej należały do 1908 r., kiedy został sprzedany przez ostatnią spadkobierczynię Marię zu Wied. Do 1945 r. pałac należał kolejno do: Carla Kriegowa, konsula Effenberga oraz wydawcy gazet Kammera. W trakcie trwania II wojny światowej w pałacu urządzono obóz pracy dla robotników przymusowych. Po 1945 r. w pałacu i folwarku znajdował się PGR. Obecnie pałac jest własnością prywatną, mieści się w nim kompleks hotelowo-konferencyjny. Wojanów
Wojanów Wojanów Wojanów Wojanów Wojanów Wojanów
Wojanów Wojanów w całej okazałości Wojanów Wojanów Wojanów Wojanów
Park przypałacowy z rzeką Bóbr Park przypałacowy z rzeką Bóbr Park przypałacowy z rzeką Bóbr Park przypałacowy z rzeką Bóbr Pałac w Mysłakowicach Pałac w Mysłakowicach.Pierwsze wzmianki na temat mysłakowickich dóbr lennych pochodzą z roku 1385. Jako właścicieli wymienia się braci von Kolberg. Między wiekiem XIV a XVI w Mysłakowicach rządziły dwie rodziny: von Stange i von Zedlitz. Majątek mysłakowicki w latach 1593-1759 należał do von Reibnitzów. Pałac w Mysłakowicach wzniesiono ok. pierwszej połowy XVIII w., a zlecenie budowy przypisuje się Maksymilianowi Leopoldowi von Reibnitz. Pierwsza przebudowa nastąpiła w 1816 na zlecenie hr. Augusta Neidharda von Gneisenau. Autorem klasycystycznej przebudowy był Josef Carl Raabe. Zmian dokonano w elewacji, nadbudowano mezzanino, na dachu skrzydła frontowego wzniesiono kryty kopułą belweder, zbudowano ogród zimowy.

Po śmierci von Gneisenaua, posiadłość odkupił w roku 1831 król pruski Fryderyk Wilhelm III i przekształcił ją w rezydencję cesarską. W latach 1832-1835 pałac przebudował stylistycznie Karol Fryderyk Schinkel. W trakcie przeprowadzanych prac zmianom poddano układ wnętrz. Pozostałe prace można zaliczyć do kosmetycznych - tyczyły się wystroju wnętrz oraz zmiany kolorystyki elewacji. Ówcześnie wokół pałacu utworzono rozległy park krajobrazowy, którego projektantem był Peter Joseph Lenne.

Mysłakowicką posiadłość po śmierci Fryderyka Wilhelma III odziedziczyła wdowa Augusta von Harrach, która odsprzedała pałac w 1840 następcy tronu Fryderykowi Wilhelmowi IV. Nowy właściciel zlecił gruntowną przebudowę obiektu, której autorem był uczeń Schinkla, August Stüler. Rezydencję przebudowano w stylu neogotyckim. Pałac powiększono: wzniesiono wieżę, wielką jadalnię w osobnym skrzydle, przebudowano dachy i elewacje oraz zmieniono układ pomieszczeń.

Po rozwiązaniu majoratu koronnego w roku 1909 dobra przeszły pod zarząd starostwa powiatu jeleniogórskiego. W latach 20. dobra w Mysłakowicach podzielono. Po 1945 założenie pałacowo-parkowe miało różnych właścicieli m.in. Lasy Państwowe i PGR. Obecnie w pałacu znajduje się siedziba szkoły podstawowej, co uchroniło pałac przed dewastacją. Przy pałacu znajduje się 13 hektarowy park z cennym drzewostanem oraz stawem.
Pałac w Mysłakowicach niemiecki folwark w Łomnicy niemiecki folwark w Łomnicy niemiecki folwark w Łomnicy niemiecki folwark w Łomnicy niemiecki folwark w Łomnicy,pozostałości po PGR i czasach PRL
niemiecki folwark w Łomnicy niemiecki folwark w Łomnicy niemiecki folwark w Łomnicy niemiecki folwark w Łomnicy niemiecki folwark w Łomnicy Pałac w Karpnikach.pierwotne założenie obronne w Karpnikach (wówczas Vischbach) wzniesiono w XIV wieku prawdopodobnie z inicjatywy rycerza Czirna. Było ono nieregularne i składało się z budynku mieszkalnego oraz narożnej cylindrycznej wieży. W dokumentach z 1369 roku zamek wymieniany był jako własność Clericiusa Bolcze (Clercos von Bolitz). W roku 1438 pozbył się go niejaki Cuncze von Predel, a szczęśliwym nabywcą został rycerz Cuncze Beeler von Rychenbach. Nowy właściciel szybko jednak zmienił zdanie (albo umarł) i kilka lat później dobra przeszły na własność Hansa Schoffa-Gotschego (*), kanclerza księstwa świdnicko-jaworskiego, Pana na Kamienicy i Chojniku. Niewielką budowlę powiększył w roku 1475 Kacper Schoff-Gotsch. Składała się ona wówczas z wieży oraz dwóch budynków, które połączone murami tworzyły dziedziniec. Całość usytuowana była na otoczonej fosą sztucznej wyspie. W 1580 roku Adam Schoff Gotsch sprzedał Karpniki Melchiorowi Friedrichowi baronowi von Kanitz und Talewitz. Nowy właściciel rozpoczął całkowitą przebudowę w stylu renesansowym i choć w 1593 zamek ucierpiał od uderzenia pioruna, prace budowlane ukończono. Podczas przebudowy z przełomu XVI/XVII stulecia wzniesiono nowe skrzydła, odnowiono wieżę, fosę otoczono murami i zmodernizowano wnętrza. Zakończenie prac przypadło na rok 1603, o czym świadczy data na jednym z istniejących do dziś portali. Między rozbudową renesansową a neogotycką dononano pomniejszych przekształceń m.in. wieża otrzymała barokowy hełm, a w XVIII wieku zamkowy czworobok podwyższono o jedną kondygnację.
rzez cały okres funkcjonowania zamek bardzo często zmieniał swych właścicieli. W okresie wojny trzydziestoletniej zmarł w nim Christoph Friedrich von Kanitz und Talewitz, który wcześniej cały majątek zapisał żonie Lucretti. Ta zaś przekazała go swemu wujowi Reimarowi Friedrichowi von Winterfeld. Wdowa po nim oddała posiadłość córce Elizabeth Christiane baronowej Schonaich Carolath Beuthen, a po jej zgonie Karpniki otrzymała przyrodnia siostra Anna Elizabeth. W roku 1679 sprzedała ona dobra karpnickie Balthazarowi Leopoldowi von Hayn. Pochodzący z tej rodziny Phillip Antoni odstąpił je w 1725 Franzowi Wilhelmowi von Schaffgotsch. Następnie po bezdzietnej śmierci Franza w roku 1774 majątek stał się własnością skarbu państwa, a trzy lata później krzeszowskiego klasztoru cystersów. Już jednak w 1784 pałac odkupił baron i późniejszy hrabia Friedrich Wilhelm von Reden auf Hameln und Bennigsen, by po trzech latach odsprzedać pruskiemu ministrowi do spraw Śląska, którym był wtedy Karol Georg Heinrich hrabia von Hoym. W roku 1789 nowym właścicielem wsi został Kaspar Konrad baron von Zedlitz. Od jego wuja w 1822 kupił zamek dla siebie oraz żony Marianny książę Wilhelm von Hohenzollern, brat króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III i wkrótce zlecił jego przebudowę w stylu neogotyku angielskiego. Projekt prac przygotował oraz kierował nimi wybitny niemiecki architekt Friedrich August Stuler. Zmiany rozpoczęto od założenia romantycznego ogrodu w stylu angielskim. Postawiono w nim różnorodne budowle, takie jak Chata Marianny, cieplarnia i szwajcarski domek. W południowej części parku stanął pomnik Archanioła Michała, upamiętniający Leopolda, brata księżnej.

ZAMEK NA XIX-WIECZNEJ RYCINIE

czasach, kiedy Karpniki należały do niemieckiej rodziny panującej, zgromadzono tu wiele pamiątek, organizując na pierwszym piętrze muzeum i udostępniając je wybranej publiczności. Prezentowano w nim wyroby rzemiosła artystycznego, rzeźby, zbiory klejnotów, dawną broń, stare witraże. Na pierwszym piętrze północnego skrzydła mieściła się biblioteka z bogatymi zbiorami rękopisów. W pałacu tętniło życie towarzyskie, a spośród utytułowanych gości wymienić można m.in. niemiecką rodzinę królewską, wielkie księżne rosyjskie Olgę i Aleksandrę Teodorownę, wielkiego księcia Mikołaja (późniejszego cara), licznych przedstawicieli arystokracji: Reussów, Radziwiłłów, księcia Wołkońskiego, Klaudynę z Działyńskich Potocką. Z okazji tych próżnych wizyt organizowano bale, koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne. Podczas drugiej wojny światowej urządzono w pałacu karpnickim składnicę muzealną stworzoną przez Gunthera Grundmanna, w której umieszczono zbiory zrabowane w państwach okupowanych przez sługi Hitlera. Tu także przeniósł z Darmstadtu swoją kolekcję dzieł sztuki ostatni właściciel Karpnik, książę Ludwig von Hessen und bei Rhein. Zaniedbany przez lata powojenne obiekt wyremontowano w 1962 roku z przeznaczeniem na ośrodek kolonijny. W roku 1993 (a oto Polska właśnie!) złodzieje odkuli renesansowy portal bramny i przygotowali go do wywiezienia. Na szczęście w porę udało się zauważyć szkodę, portal złożono w piwnicy i po konserwacji wrócił on na swoje miejsce. Obecnie zamek ponownie jest własnością prywatną, a jego właściciele planują (informacja niepotwierdzona) uruchomić tutaj jakąś placówkę o charakterze kulturalnym.
Pałac w Karpnikach Pałac w Karpnikach

najbliższe galerie:

 
Łomnica - pałac i okolice
1pix użytkownik robson odległość 1 km 1pix
Pałac Wojanów
1pix użytkownik zielas odległość 1 km 1pix
Pałace - Wojanów
1pix użytkownik ak odległość 1 km 1pix
Pałac Łomnica
1pix użytkownik irkas odległość 1 km 1pix
Wojanów sobotnim popołudniem
1pix użytkownik robson odległość 1 km 1pix
Wojanów, Łomnica, Mysłakowice
1pix użytkownik pesteczka123 odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (13):

 
wojankar użytkownik wojankar(wpisów:15) dodano 15.02.2016 15:05

Dolny Śląsk to tajemnicza i urokliwa kraina w Polsce . bardzo lubię tam przebywać .

magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 20.11.2011 20:24

Ciekawa wycieczka.Pozdrawiam:)

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 20.11.2011 20:14

Piszczel co do mojej wypowiedzi o dobrym wychowaniu, to była to odpowiedź na Twoją sugerującą że mamy zacząć od nauki obsługi komputera. Zauważ że moje zdanie zaczyna się od takich słów jakich Ty użyłeś- myślałam że będzie dla Ciebie jasne do czego się odnoszę.

piszczel użytkownik piszczel(wpisów:30) dodano 20.11.2011 20:03

< anikm> nikogo nie zmuszam do oglądania zdjęć,jeżeli nie masz takiej potrzeby to nie oglądaj i nie poświęcaj swojego czasu,ja tylko odpowiedziałem na twoje zarzuty co do problemów których ja nie widzę.to portal fotograficzny i nikt nikogo tu nie zmusza do pełnych opisów.wiele galerii ich nie posiada i to nie rzutuje bezpośrednio na prezentację zdjęć,opisy to dobrowolny dodatek jeżeli coś więcej chcę się dowiedzieć to chętnie korzystam z internetu bo to skarbnica wiedzy i dla mnie nie stanowi to żadnego problemu,ja dałem pełne opisy dla leniwych i nie uważam że kogoś olałem.Co do oceny to każdy ma swoje zdanie i nie zawsze jest ona obiektywna.Co do wychowania należałoby zacząć od siebie.Ja bardzo chętnie oglądam galerie,również Twoje ale ja powstrzymuje się od śmiesznych komentarzy bo chyba nie oto tutaj chodzi.Dziwi mnie Twoje zdenerwowanie i powtarzam nie chcesz nie oglądaj a jeżeli komentujesz to rób to bez zbędnych osobistych wycieczek co do wychowania innych osób na tym forum.Nie znasz mnie i nie wiesz jaki jestem i ocenę mojej osoby sobie zwyczajnie daruj.Pozdrawiam wszystkich oglądających i mam nadzieję że prawdziwa motywacja forumowiczów to oglądanie fajnych zdjęć i miejsc a nie usilne wytykanie błędów i krytyka.Jak wspomniałem moja fotografia nie jest wolna od błędów z uwagi iż nie mam czasu na mozolne kadrowanie ujęć a skupiam się na oddaniu charakteru miejsc które zwiedzam.Też mógłbym się czepiać wielu galerii ale tego nie robię bo nie widzę w tym żadnego sensu

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 20.11.2011 11:15

Przydałaby się podstawowa wiedza odnośnie dobrego wychowania;)

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 20.11.2011 11:14

Piszczel bardzo zaskoczyła mnie Twoja odpowiedź.
Nie spodziewałam się że będziesz tak niesympatyczny.
Zainteresowaliśmy się Twoją galerią, poświęciliśmy swój czas aby zobaczyć czym się chcesz z nami podzielić, wstawiliśmy komentarze, pochwaliliśmy tematykę galerii, a niektórzy zdjęcia. Wreszcie przesłaliśmy Ci pozdrowienia, a Ty nas zwyczajnie olałeś;)
Masz rację, po co czytać co jest napisane pod Twoją galerią, skoro wszystko jest w Internecie. W ogóle po co oglądać Twoje zdjęcia, zdjęcia tych obiektów znajdziemy także w internecie…
Ciekawy sposób oglądania galerii nam proponujesz… Chyba już więcej nie będę oglądała Twoich galerii, bowiem szkoda mi czasu na to by samemu szukać informacji do galerii, bądź włączać zdjęcia i co chwila wracać do miniatur by przeczytać opis.
Śmieszy mnie takie podejście do tematu, a oburza całkowity brak szacunku dla oglądających.
Powodzenia.

piszczel użytkownik piszczel(wpisów:30) dodano 20.11.2011 11:02

przydałaby się podstawowa wiedza na temat obsługi komputera :)

piszczel użytkownik piszczel(wpisów:30) dodano 20.11.2011 09:02

oj wystarczy to co jest wkleić w googlach i wejdziecie na pełne opisy lub najechać myszką na miniatury zdjęć nie wchodząc na nie.Trzeba się troszkę wysilić a nie narzekać.Marudzicie jak małe dzieci

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 19.11.2011 21:12

Piękne miejsca pokazujesz.
Oglądając galerię miałam takie same myśli jak Margo.
Po co się wysilać, szukać informacji o jakimś obiekcie, skoro póżniej wybiera się taką formę prezentacji, że nikt tego przeczytać nie może?
Radzę poprawić.
Pozdrawiam:)

margo użytkownik margo(wpisów:2557) dodano 19.11.2011 18:10

Podobają mi się te zdjęcia, na których widać pałace w całej okazałości, np. 15, 27, 36, 37 48.
Drażni mnie trochę sposób w jaki opisujesz dane miejsce. Wszystkie informacje próbujesz zmieścić pod pierwszym zdjęciem i przez to opisy są pourywane.
Gdybyś je podzielił na pewno lepiej by się to czytało i czytającemu nie uciekłyby żadne informacje.
A mnogości tak pięknych pałaców w swojej okolicy to bardzo ci zazdroszczę. Pozdrawiam

watcher użytkownik watcher(wpisów:1930) dodano 19.11.2011 17:07

Fajne foty. Podobalo sie.

zibid użytkownik zibid(wpisów:2270) dodano 19.11.2011 17:01

Miejsca - przednie, byłem i widziałem.
Jakość prezentacji - jestem na nie. Ładna pogoda to nie wszystko. Najbardziej przeszkadzają mi poucinane kadry. Jeżeli pokazujesz architekturę zwróć uwagę czy cały budynek masz w kadrze. Iglica czy wieża to nie błahy szczegół.

Zazdroszczę weekendowych wypadów - bardziej starannie oddaj to co oglądasz.
Pozdrawiam

pipol użytkownik pipol(wpisów:9086) dodano 19.11.2011 15:29

Fajny ten pałac w Karpnikach. pozdrawiam

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!