m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Mikołaj Kościelecki herbu Ogończyk, który był właścicielem Wioski Skępskiej i okolic, uzyskał w 1445 roku przywilej królewski na założenie miasteczka. Przywilej nadał Kazimierz Jagiellończyk, a miasteczko zlokalizowano na przesmyku jeziornym. Na zdj. Rzeka Mień wpadająca do jeziora Świętego A jezior mamy tu wiele, a szczególnym jest jezioro Wielkie,Średnie i Święte to właśnie nad tymi trzema rozłożone jest miasto Skępe. Stryj Mikołaja Kościeleckiego - również Mikołaj - sprowadził w 1498 roku z Koła nad Wartą zakonników zwanych bernardynami. Wznieśli oni kościół i klasztor.  W XVIII wieku powstała w miasteczku gorzelnia, tartak i młyn. Skępe było miejscem jarmarków i ośrodkiem pątniczym, do którego udawały się pielgrzymki z ziemi dobrzyńskiej, Kujaw i Mazowsza. Na zdj. Kapliczka w okolicy Skępego. Skępe leżące na gościńcu toruńskim, nękały oddziały krzyżackie, a potem najazdy szwedzkie.Mimo że wiekszych bitew nie było na ziemi dobrzyńskiej, zniszczyły ją w dość dużym stopniu maszerujące oddziały szwedzkie i polskie. Na zdj. Jezioro Średnie
W 1463 roku rycerz Ulryk Czerwonka rozgromił oddział Krzyżaków pod Laluszką. W 1657 roku przez ziemię dobrzyńską przeciągnął Stefan Czarniecki. Skępe często nawiedzały klęski. Na zdj. Rzeka Mień Długa historia Skępego, położenie tej miejscowości oraz wydarzenia odcisnęły swój znak w krajobrazie okolicy i pozostawiły liczne zabytki oraz miejsca godne obejrzenia. Na zdj. Nowy z 2011r Kościół Parafialny pw.Miłosierdzia Bożego. Dla mieszkańców zabytki wpisały się w codzienność życia, dla turysty mogą być ciekawym powodem do refleksji i zadumy nad przeszłością ziemi dobrzyńskiej. Na zdj. Jezioro Święte Na zdj. Ulica Kościelna prowadząca do centrum miasta i Rynek Główny. Wielu osobom słowo zabytki kojarzy się tylko z okazałą budowlą czy manuskryptem. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że do zabytków zaliczyć należy również żywe okazy krajobrazu. A tych w Skępem i okolicy jest niemało. Na zdj. Jezioro Święte. Ulica Kościelna oraz budynek Urzędu Miasta i Gminy Skępe.
Omawiając zabytki Skępego nie można pominąć nieodłącznego znaku Skępego, jakim jest sylwetka kozła, w centrum rynku. Gdzie wcześniej do 1942 r. stała figura M B Niepokalanej, zniszczona przez Niemców. Na zdj. Głowa jako pozostałość z rozbitej przez Niemców figury MB Niepokalanej stojącej do 1942 roku w miejscu obecnej fontanny z koziołkiem. Fragment pozostałości głowy przechowywany jest w klasztorze OO.Bernardynów w Skępem. Najstarszą częścią Skępego jest czworoboczny rynek, usytuowany w kierunku południowym od historycznego szlaku komunikacyjnego toruńsko - litewskiego. Od narożników rynku pod kątem prostym odchodzą wąskie uliczki, z których dwie łączą się z traktem prowadzącym przez przesmyk między jeziorami. 
Na zdj. Rynek Główny.  W 1979 roku miejscowi rzemieślnicy i handlowcy ufundowali na rynku fontannę, a na dużym, polnym kamieniu umocowano metalowy odlew koziołka. Skępski koziołek stojący na Rynku jest często fotografowany przez turystów odwiedzających Skępe. We wschodnich i zachodnich pierzejach rynku zachowane zostały domy o skromnych cechach barokowo - klasycystycznych z końca XVIII i pierwszej połowy XIX stulecia. Są to budynki parterowe z pięterkami w szczytach usytuowane do rynku szczytowo.  Na zdj. Aleja 1 Maja
Do lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na rynku znajdowała się parterowa karczma pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku, w której mieścił się urząd gminy. Strawiona przez pożar nie została już odbudowana. Na zdj. Aleja 1 Maja W samym miasteczku jaki okolicy znajduj się wiele zabytkowych kapliczek i krzyży przydrożnych, oto jedna z wielu z nich. Wiele drewnianych zabudowań bezpowrotnie zniknęło (najczęściej strawił je pożar lub uległy zniszczeniu).  Na ziemi dobrzyńskiej przeważała zabudowa drewniana stopniowo wypierana przez murowaną. Najstarsze drewniane domy były najczęściej jednotraktowe z sienią i izbą w układzie amfiladowym. Na zdj. Kapliczka na zbiegu ulicy Krótkiej a Płockiej. Na zdj. Ciąg dalszy Alei 1 Maja w kierunku cmentarza , ul. Klasztornej i Borku.
Wychodząc z cmentarza zachodnią furtką w odległości zaledwie kilkuset metrów znajdziemy się w środku zabytkowego Borku, który oprócz walorów przyrodniczych, posiada bogata historię. Przeszłość Borku nierozerwalnie wiąże się z sanktuarium Matki Bożej Skępskiej, a jej początki sięgają momentu sprowadzenia do Skępego figury MB. W środku pozostałości starej puszczy wierni mieli doznawać objawień Matki Bożej. Kiedy więc do Skępego sprowadzono figurę MB Skępskiej, pewnej nocy zniknęła z kaplicy, a rankiem odnaleziono ją w Borku. Przeniesiona w przygotowane w kaplicy miejsce, kilkakrotnie miała powracać jeszcze do serca puszczy. W końcu wierni uprosili Matkę Bożą, by pozostała w nowo budowanym kościele, jednak Borek otoczony został szczególną czcią. W ramach przygotowań do koronacji figury Matki Bożej Skępskiej w 1755 r. w miejscu cudownych objawień pobudowano niewielką kapliczkę. Kapliczka jest zbudowana z cegły na planie prostokąta, posiada kolebkowe sklepienie. Całość posiada skromne cechy barokowe. Wyposażenie kaplicy stanowi drewniany ołtarzyk z rzeźbą Matki Bożej Skępskiej pochodzącej z przełomu XIX i XX wieku. Całość ogrodzona metalowym płotem. W 2009 r. przy kaplicy Na Borku ustawiono tablice informacyjne przedstawiające historię tego miejsca. Kaplica w Borku cieszyła się coraz większym uznaniem wiernych. Wzrastający kult Matki Bożej Skępskiej oraz urokliwość cudownego miejsca spowodowała, że lokatorzy miejscowego klasztoru i kościoła okolice kaplicy w Borku pragnęli wybrać na miejsce wiecznego spoczynku. Na zdj. Katakumby, szkic.
Około 1805 r. obok kaplicy powstał niewielki cmentarz utworzony przez dwa ramiona grobowych krypt zwanych katakumbami. Krypty w Borku zostały rozbudowane w 1836 r., kiedy to powstała trójkondygnacyjna budowla. W grobowych kryptach chowano zwłoki znakomitych obywateli Ziemi Dobrzyńskiej, w tym członków rodziny Zielińskich. Na zdj. Krzyż z bramy głów. nie istniejących już katakumb. W 1881 r. w katakumbach w Borku spoczęły zwłoki wybitnego przedstawiciela rodu Zielińskich, poety, żołnierza, organizatora życia społeczno - gospodarczego ziemi dobrzyńskiej, Gustawa Zielińskiego. W ciągu XIX stulecia wokół kapliczki w Borku usytuowano mogiły powstańców - Powstania Listopadowego, a w szczególności Powstania Styczniowego 1863/1864 r.Na zdj. alejka w Borku. Kaplica w Borku oraz otaczający ją cmentarz musiały spełniać istotnie rolę szczególną, skoro hitlerowcy postanowili miejsce zniszczyć. Decyzję o likwidacji tego cennego dla skępian obiektu hitlerowcy podjęli w marcu 1941 r. Do rozebrania zarówno katakumb oraz uszkodzenia kaplicy Matki Bożej zostali zmuszeni mieszkańcy Skępego i okolicy. Gruz powstały ze zburzenia katakumb nakazano wywieźć na drogę łączącą Skępe z Łąkiem. Na zdj. Jezioro Łąkie. Okazały budynek znajduje się przy ulicy Klasztornej. Gospodarstwo leśników przylega do Borku, miejscowego parku. Leśniczówka powstała na początku XIX wieku i była dwukrotnie gruntownie przebudowywana w roku 1903 i 1933. Obecnie jest to parterowy budynek zwrócony do drogi ścianą frontową. Na zdj. Leśniczówka. Po prawej stronie ulicy Klasztornej, idąc od strony Borku, warto zwrócić uwagę na pozostałości przydrożnego zajazdu należącego kiedyś do klasztoru. Na zdj.Były zajazd obecnie własność prywatna, mieszkanie.  Kompleks klasycystycznego zajazdu został wzniesiony na początku XIX wieku. Murowane z cegły budynki zajazdu usytuowano wokół czworobocznego dziedzińca. Na zdj. jw.
Po za dawniejszą karczmą i zajazdem, bierze początek ulica Polna i prowadzi aż po obwodnice Skępego. Najcenniejszym zabytkiem Skępego jest zespół sakralny kościoła i klasztoru ojców bernardynów sprowadzonych z Koła nad Wartą w 1498 roku. Na zdj. Widok Sanktuarium Vis-à-vis klasztoru znajduje sie zabytkowy budynek rodu Zielińskich który służył jako mieszkania dla służby dworku Zielińskich, dziś jako posiadłość prywatna. Najpierw w 1495 roku zbudowano drewnianą kaplicę. W latach 1508 - 1510 wzniesiono kościół parafialny pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Na zdj. Fronton Sanktuarium i wejście na plac krużgankowy. W ołtarzu głównym kościoła w Skępem znajduje się rzeźba Najświętszej Marii Panny jako Służebnicy Pańskiej zwana Matką Boską Skępską. Została przywieziona z Poznania przez Zofię Kościelecką w 1496 roku. Madonna ze Skępego jest gotycką rzeźbą wotywną o wysokości 95 - 96 cm wykonaną z drewna lipowego i pokrytą warstwą polichromii. Rzeźba jest dziełem nieznanego artysty. Na zdj. kapliczka na froncie bramy klasztornej . Dziedziniec odpustowy założono i otoczono krużgankami zbudowanymi na planie zbliżonym do kwadratu w I połowie XVIII wieku. Na zdj. krużganki klasztorne.
Razem z budową kościoła w pierwszych latach XVI wieku wzniesiono budynek klasztorny. W następnych latach i wiekach był rozbudowywany, w XVII wieku otrzymał wydłużenie wschodniego skrzydła w kierunku północnym oraz północnego w kierunku zachodnim. W latach 1755 - 1777 dobudowano drugie piętro z fundacji rodziny Zboińskich.  
  Na zdj. Widok Sanktuarium od str.Wioski. Po kasacie konwentu w 1864 roku kościół i klasztor bernardynów przejęli księża świeccy,a w 1933 roku ponownie Klasztor wraca w posiadanie OO. Bernardynów do dnia dzisiejszego. Na zdj. Widok klasztoru od strony południowej z nad jeziora Wielkiego. Praktycznie pierwszy lub ostatni budynek mieszkalny Skępego od strony Lipna i Włocławka. Kolejna miejscowość która przylega do Skępego to wieś Wioska. Dworek Zielińskich znajdował się w Wiosce. Z roku 1571 pochodzi informacja, że istniał tu dom urzędniczy, wieża mieszkalna, kuchnia i niewielki browar. Dwór rodziny Zielińskich został wzniesiony na początku XIX wieku. Był dwukrotnie przebudowywany.
Po dworku Zielińskich pozostała parterowa oficyna w stylu eklektycznym. Budynek został zbudowany na planie kwadratu. Obecnie pozostaje bez użyteczny.
Jezioro Wielkie wchodzi w skład zespołu jezior Skępego, stanowiących obszar chronionego krajobrazu. Zdjęcie wykonałem w okolicach wsi Józefkowo.

Dziękuje.

najbliższe galerie:

 
SKĘPE - SANKTUARIUM
1pix użytkownik mocar odległość 2 km 1pix
Złota Polska Jesień
1pix użytkownik mocar odległość 2 km 1pix
Skępe - Babie Ławy
1pix użytkownik mocar odległość 2 km 1pix
Skępe - Jezioro Wielkie
1pix użytkownik mocar odległość 3 km 1pix
Wieczór nad Jeziorem Łęckim
1pix użytkownik mocar odległość 3 km 1pix
Skępe - piękno Ziemi Dobrzyńskiej
1pix użytkownik mocar odległość 6 km 1pix

komentarze do galerii (6):

 
mieczysaw użytkownik mieczysaw(wpisów:2099) dodano 26.04.2012 18:32

Fajne małe miasteczko.Takie lubię zwiedzać.Nie przeszedłbym obojętnie obok leśniczówki i kamienicy na zdjęciu 17-tym.Ładna zabudowa.Pozdrawiam

herika użytkownik herika(wpisów:1713) dodano 21.04.2012 13:08

Klasztor ciekawy. ale generalnie miejsce specjalnie nie zachęca, gdybym się tam znalazła, to poszłabym nad jeziora. widoki takie jak na zdjęciu 6, 50 czy 46 z klasztorem są zdecydowanie najgodniejsze uwagi:)
pozdrawiam serdecznie!

anikm użytkownik anikm(wpisów:4509) dodano 19.04.2012 21:39

Otoczenie miejscowości urocze. Przyjemne te jeziorka, mieszkańcy miasteczka mają gdzie wypoczywać latem.
Sama miejscowość nieco zaniedbana, zapewne brakuje funduszy, choć po Urzędzie Miasta i Gminy tego nie widać;) Przydałyby się remonty, szczególnie nawierzchnia ulic straszy.
Pozdrawiam serdecznie:)

elise użytkownik elise(wpisów:971) dodano 18.04.2012 17:29

Bardzo ciekawa galeria, pięknie opisana.Są to rodzinne strony mojego męża, pochodzi z Rypina.Okolica rolnicza-cukrownie przetwarzające buraki cukrowe. Pełno jezior,a jednocześnie mało turystów. Jechaliśmy zawsze przez Skępe z Torunia do Rypina.Pozdrawiam

mocar użytkownik mocar(wpisów:2771) dodano 18.04.2012 15:17

O tak - dzięki .Pozdrawiam:)

magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 18.04.2012 13:03

Sympatyczne miejsce.Pozdrawiam :)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!