m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Krzeszowskie dzieło Willmanna - Kościół pw. Św. Józefa w Krzeszowie jest pomnikiem monumentalnej twórczości Michaela Willmanna (1630 - 1706)., znanego twórcy obrazów sztalugowych w klasztorze lubiąskim, gdzie pracował 46 lat. Kościół wzniesiono w trybie halowo-emporowym. Wnętrze jest jednonawowe z rzędami kaplic, nad którymi podwieszono empory. Prezbiterium kościoła skierowane jest na północ. Jest to nietypowe rozwiązanie, jednakże bardzo przemyślane i dostosowane do najkorzystniejszego oświetlenia wnętrza dwoma rzędami okien w części emporowej. Prezbiterium ze źródłem światła przeniesionym do strefy sklepiennej uzyskało wielką powierzchnię ścienną, na której można było rozwinąć niezwykłą, panoramiczną scenę Pokłonu Trzech Króli.Na sklepieniu widnieje niebiańska Gloria Caelestis, z Trójcą Świętą, archaniołami, chórami anielskimi oraz z personifikacjami Czterech Stron Świata. Ambona jest dziełem wysokiej klasy kunsztu rzeźbiarskiego nieznanego artysty i powstała na początku XVIII wieku. Na daszku figura Boga Ojca w otoczeniu aniołków. Korpus ambony zdobią złocone płaskorzeźby w prostokątnych i owalnych polach przedstawiające sceny z życia św. Józefa: Anioł zwiastujący św. Józefowi tajemnicę macierzyństwa Maryi; Odpoczynek Świętej Rodziny w drodze do Egiptu, św. Józef trzymający dzieciątko na kolanach oraz Mały Jezus pomagający rodzicom w pracy.
Kolorystyka ambony utrzymana w błękicie, podobnie jak balustrady empor i organy, a pierwotnie również ławki, znakomicie koresponduje z błękitami występującymi w polichromiach Willmanna. Dolne partie ścian przeznaczone zostały na umieszczenie dużych polichromii ściennych. Tym sposobem światło naturalne, padające z górnych okien na ściany kaplic umożliwiało najefektowniejszą ekspozycję ich piękna.
Architektura pełni tu rolę służebną wobec monumentalnych polichromii, dla których przystosowano projekt budowli. Imponujące malowidła ścienne wykonał najwybitniejszy malarz śląskiego baroku Michael Willmann, sprowadzony z klasztoru lubiąskiego do Krzeszowa wraz z synem Michaelem i pasierbem Johannem Christophem Lischką. Smutki i radości św.Józefa kaplic wschodnich i zachodnich:Odpoczynek Świętej Rodziny na sklepieniu Powrót Świętej Rodziny z Egiptu [smutki św.Józefa-kaplice wschodnie] Obrzezanie Dzieciątka Jezus na sklepieniu św. Józef niesie Dzieciątko do obrzezania [Smutki św. Józefa - kaplice wschodnie] Postać w środku obrazu w okularach, to autoportret Willmanna. Okulary stosowano 200 lat później. Poszukiwanie noclegu w Betlejem na sklepieniu św.Józef i Maryja uczestniczą w spisie ludności. [Smutki św.Józefa - kaplice wschodnie] Tu również postać w kapeluszu, to autoportret Willmanna. Ucieczka do Egiptuna sklepieniu rzeź niewiniątek [Smutki św. Józefa - kaplice wschodnie]. Sceny smutku umieszczono po stronie wschodniej, do której dociera światło z zachodu.
Boże Narodzenie na sklepieniu -Aniołowie zwiastują pasterzom nowinę o Narodzeniu Pana [ Radości św,Józefa - kaplice zachodnie]Nie przypadkowo sceny radości umieszczono w kaplicach po stronie zachodniej, oświetlonej promieniami słońca wschodzącego Pokłon pasterzy na sklepieniu objawienie Dzieciątka cesarzowi Augustynowi -[Radości św.Józefa - kaplice zachodnie] Anioł zwiastuje św.Józefowi tajemnicę macierzyństwa Maryi,, na sklepieniu -św.Józef prosi o rękę Maryi. [Radości św. Józefa - kaplice zachodnie]. Najprawdopodobniej w scenach: Poszukiwania noclegu w Betlejem, Obrzezania i Nauczania w Świątyni, Willmann umieścił swoje autoportrety, odpowiadające kolejnym etapom życia tego wielkiego artysty i konwertyty. W wydłużonej absydzie prezbiterium, okna umieszczono wysoko, w strefie sklepienia i oddzielono wydatnym gzymsem , rezygnując z bezpośredniego źródła światła , które oświetlałoby polichromie panoramiczne w tej części kościoła. Dwa ołtarze przy prezbiterium wykonał Ignaz König w 1776 roku. Po stronie zachodniej widzimy ołtarz Zaślubin NMP ze św. Józefem. Obraz ten został namalowany w oparciu o kompozycję dzieła o tym samym tytule pędzla Rafaela Santi, mistrza włoskiego renesansu. Po bokach ołtarza anioły dzierżące pełne sakwy wotów
Po bokach ołtarza anioły dzierżące pełne sakwy wotów Po stronie wschodniej znajduje się obraz Zasmucenia św. Józefa macierzyństwem Maryi. Ołtarze rozpoczynają cykl przedstawień Siedmiu Radości i Siedmiu Smutków św. Józefa. Po bokach ołtarza anioły dzierżące pełne sakwy wotów Po bokach ołtarza anioły dzierżące pełne sakwy wotów Prezbiterium - na sklepieniu nawy na plafonach ujętych w bogaty ornament roślinny ukazano biblijnych przodków Józefa, Marii i Chrystusa. W kaplicach pod emporami tematem malowideł, które zastępują retabula ołtarzowe, są sceny z życia św. Józefa, ujęte wg słów hymnu Miscens gaudia fletibus w Siedmiu Radościach i Siedmiu Smutkach. Kościół św. Józefa słynie ze wspaniałych fresków wykonanych 
przez Michała Willmanna w latach 1693-1695.
Całe powierzchnie ścian prezbiterium przeznaczono na polichromie monumentalne o charakterze iluzjonistycznym. Opat Bernard Rosa zdecydował o umieszczeniu tu sceny Pokłonu Trzech Króli w ujęciu panoramicznym. 

W centrum przedstawienia widać Świętą Rodzinę. Na kolanach Maryi siedzi Emmanuel-Dzieciątko Jezus, adorowany przez anioły, Trzech Króli i pasterzy. W tle po bokach przedstawienia znajome krajobrazy śląskie z dość egzotycznie wyglądającymi w tym miejscu wielbłądami, których w naturze Willmann chyba nigdy nie widział. Stojący w prezbiterium tron opata oraz kredensja są dziełem klasztornego rzeźbiarza Josepha Lachela. Ołtarz główny - Został zaprojektowany tak, aby nie zasłaniał malowideł ściennych. Ufundowany przez opata Placyda Mundferinga (1768 - 1782), został wykonany w warsztacie klasztornego rzeźbiarza Josepha Lachela w 1755 r. Artysta jest także autorem rzeźb ołtarzowych :Emmanuela, Maryi i Józefa. Stojący w prezbiterium tron opata oraz kredensja są dziełem klasztornego rzeźbiarza Josepha Lachela. Rzeźbiarz wkomponował w rokokowy ołtarz tabernakulum z 1677 roku autorstwa Georga Schrottera , z wnętrzem ozdobionym figurkami siedmiu Archaniołów trzymających straże przy Najświętszym Sakramencie. Tabernakulum pochodzi z ołtarza głównego wcześniejszego kościoła klasztornego
Empora organowa Kompozycja empory organowej zwraca uwagę zastosowanym tu klasycznym motywem serliany , nawiązującym do formy łuku triumfalnego. Na tle wspaniałej formy architektonicznej umieszczono nieduże organy z bogato zdobionym prospektem otoczonym znakomitymi rzeźbami złoconych aniołów tworzących orkiestrę i chór anielski. W zwieńczeniu prospektu organowego umieszczona jest figura anioła z batutą, dyrygenta orkiestry anielskiej. Na prospekcie organowym umieszczono herb opacki. Balustradę empory pokrywa marmoryzacja w tonacji głębokiego błękitu. Instrument ufundował opat B.Rosa. Kompozycję sklepienia Michał Willmann wzorował na Kaplicy Sykstyńskiej. 
Sklepienie liczy 5 przęseł. Pierwsze przęsło przedstawia Abrahama spełniającego ofiarę. W lunetach: po lewej Dawid grający na harfie, po prawej Aaron z kadzielnicą. 
Drugie przęsło przedstawia grupę siedmiu osób spokrewnionych ze św. Józefem. W lunetach: po lewej Mataniasz (Matan) ze zwiniętą Torą, po prawej Matatiasz (Matat). 
Trzecie przęsło ukazuje Zachariasza i jego żonę Elżbietę patrzących na swego syna Jana Chrzciciela. W lunetach: po lewej przedstawiono Jakuba, ojca św. Józefa, po prawej Sobę. 

Czwarte przęsło pokazuje klęczące postacie Joachima i Anny, wdzięcznych za pobłogosławienie im w późnym wieku przyjściem na świat Maryi. W lunetach dwóch apostołów spokrewnionych ze św. Józefem: po lewej Juda Tadeusz, po prawej Jakub Mniejszy. 
Piąte przęsło ukazuje Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. W lunetach dwóch braci apostołów: po lewej Jakub Większy, po prawej Jan Ewangelista.
Od 1693 roku artysta wraz z zespołem rozpoczął realizację wielkiego cyklu polichromii ściennych techniką al fresco, obejmujących 50 przedstawień. Na sklepieniu kolebkowym z lunetami umieścił Willmann malowidła przedstawiające Przodków Świętej Rodziny, ujęte w geometryczne ramy.
Kompozycja polichromii na sklepieniach kościoła pw. św. Józefa przywodzi na myśl podobne rozwiązania artystyczne w katedrze w Sienie, w kaplicy Sykstyńskiej i w bazylice na Monte Cassino. Kościół Św. Józefa - 
świątynia zbudowana została w latach 1690-1696 na miejscu parafialnego, gotyckiego kościoła Św. Andrzeja, jako ostatnia z trzech powstałych za rządów opata Rosy pod wezwaniem Św. Józefa - związanych z rozpowszechniającym się kultem tego świętego i Świętej Rodziny - „Świętej Trójcy Stworzonej”. Pierwszy z tych kościołów powstał w Chełmsku (1670-1675), drugi w Starych Bogaczowicach (1685-1689). Pracami również w Krzeszowie kierował opacki budowniczy Marcin Urban, a po zawaleniu się wież budowę ukończył Michał Klein. W trzech niszach fasady, rozwiązanej po katastrofie już bez wież, umieszczono figury Świętej Rodziny. Drewniane, obite blachą miedzianą, pierwotnie polichromowane, pochodzą z kruchty barokizowanego przez opata Rosę kościoła klasztornego i zostały wykonane około lat 70-tych XVII w. przez Schröttera. Po zwiedzaniu kościoła św. Józefa, przeszliśmy cmentarz.Cmentarz składa się z dwóch części: poziom górny (zaraz za bramą wejściową) oraz poziom dolny (z tyłu Bazyliki). Każdy z poziomów obfituje w liczne zabytki kultury sakralnej. Groby benedyktynów położone w dolnej części cmentarza. Na terenie cmentarza znajdują się Stacje XXIV - XXIX oraz XXXIII Krzeszowskiej Drogi Krzyżowej. Schody prowadzące do cmentarza dolnego strzegą barokowe aniołki. 

Cmentarz znajduje się na drodze krzyżowej przy XXVIII stacji. Przedwojenne groby krzeszowskich zakonników na cmentarzu dolnym.
XXVIII stacja Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. Ta stacja jest najpiękniejsza i mieści się przy schodach wiodących na nowy cmentarz. Dziewiętnastowieczne nagrobki w górnej części cmentarza. Grupa rzeźb naturalnej wielkości wykuta w piaskowcu przedstawia Chrystusa Ukrzyżowanego. Rzeźba ustawiona jest na wysokim cokole. Stary cmentarz. Dziewiętnastowieczny krzyż nagrobny rodziny Scholz w górnej części Dziewiętnastowieczny nagrobek w górnej części cmentarza.
Nagrobek Johanna i Josefa Scholza w górnej części cmentarza klasztornego. Dziewiętnastowieczny nagrobek w górnej części cmentarza.

najbliższe galerie:

 
KRZESZÓW 1
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix
KRZESZÓW - MAUZOLEUM PIASTÓW
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix
KRZESZÓW - Bazylika NMP
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix
Europejska perła baroku
1pix użytkownik ak odległość 1 km 1pix
Krzeszów - kościół św. Józefa
1pix użytkownik waaw odległość 1 km 1pix
Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie
1pix użytkownik marcowadziewczyna odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (21):

 
ak użytkownik ak(wpisów:6148) dodano 01.02.2014 16:29

interesująca wycieczka

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 25.09.2012 20:28

marcin1980 - wszystko w Krzeszowie składa się z takich pięknych detali. Warto je zobaczyć własnym okiem.
Dzięki, że wpadłeś:))
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 25.09.2012 20:26

tereza - mam jeszcze jedną galerię w zanadrzu z Krzeszowa i wkrótce ja wystawię. Po obejrzeniu całości, chyba zapragniesz pojechać w to cudowne miejsce. Dziękuję Teresko za wizytę. Pozdrawiam serdecznie.

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1971) dodano 25.09.2012 18:09

piękne detale.

tereza użytkownik tereza(wpisów:3855) dodano 25.09.2012 16:19

Ładnie pokazałaś Krzeszów,ja niestety nie miałam jeszcze okazji tam być,muszę to nadrobić.
Dziękuję za galerie i pozdrawiam:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 21.09.2012 18:09

elise - powinnaś, powinnaś...przy najbliższej okazji, bo naprawdę warto.
Dzięki, że wpadłaś. Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 21.09.2012 18:08

piotr54 - dziękuję za wizytę i zapraszam ponownie.
Pozdrawiam:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 21.09.2012 18:07

grace - staram się spełniać oczekiwania odbiorców. Rzeczywiście napracowałam się przy opisach. Wszystkiego wyszukiwałam w książce „Krzeszów- europejska perła baroku”. Materiału bardzo dużo, więc nieźle ją przewertowałam. Uważam, że do takich zdjęć wszelkie informacje są bardzo ważne. Poza tym pilnie słuchałam przewodnika, który mówił tak, że sporo można było zapamiętać. Miło mi, że galeria przypadła do gustu.
Pozdrawiam:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 21.09.2012 18:01

surykatko, dzięki serdecznie. Nie rozbestwiaj mnie tak poezją bo się przyzwyczaję i za każdym razem będe oczekiwała wiersza :)))
Do Krzeszowa warto zajrzeć, zobaczyć i na długo zapamiętać.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 21.09.2012 17:59

dispar - dziękuję, że zajrzałeś do mnie. Miło mi po raz kolejny usłyszeć taką opinię.
Pozdrawiam cieplutko.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 21.09.2012 17:58

konwalio, dziękuję że wpadłaś. Jest mi miło, że galeria się podoba.
Pozdrawiam serdecznie.

elise użytkownik elise(wpisów:954) dodano 21.09.2012 11:12

Piękne miejsce. Znowu mi przypomniałaś ze powinnam tam pojechać. Pozdrawiam

piotr54 użytkownik piotr54(wpisów:788) dodano 21.09.2012 08:22

Bardzo ciekawe wnętrza.

grace użytkownik grace(wpisów:3357) dodano 21.09.2012 04:48

Afrodyto, z Ciebie prawdziwy tytan pracy, jestem pod wrazeniem :) Kolejny raz tyle drobiazgowych wiadomosci przytoczylas:)
Ogolnie, barok to nie jest styl, ktory lubie najbardziej, ale chyle czola przed kunsztem ludzkiej pracy. Galerie obejrzalam z ciekawoscia. Pozdrawiam serdecznie:)

surykatka użytkownik surykatka(wpisów:7135) dodano 20.09.2012 22:42

Ja do Krzeszowa nie dotarłam póki co . Nie mam dla Ciebie tym razem żadnego tematycznego wiersza ;-). Ale prozą Ci powiem,że także dzięki Twojej galerii już wiem,że warto tu zajrzeć. Pozdrawiam serdecznie :-)

dispar użytkownik dispar(wpisów:5302) dodano 20.09.2012 22:15

Na mnie Krzeszów zrobił duże wrażenie. Tym bardziej, że dotarłem tam w czasie pieszej wycieczki przez całe Sudety.
Dookoła pola, niewysokie górki i ogólnie pusto. A tu wyrasta takie cudo.
Fotograficznie coraz lepiej. Widać, że się uczysz. To się chwali.
Pozdrawiam serdecznie:)

konwalia użytkownik konwalia(wpisów:3259) - Użytkownik usunięty. dodano 20.09.2012 22:10

Dzięki Afrodyto za te galerię.
Piękna barokowa perełka.
Pozdrawiam-)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 20.09.2012 22:02

maju, jeśli będziesz miała okazję, to bardzo polecam. Bazylika jest przecudna, kościół św.Józefa przepiękny i mauzoleum Piastów warte zobaczenia.
Pozdrawiam.

maja-maja użytkownik maja-maja(wpisów:442) dodano 20.09.2012 21:58

I ja tam nie dotarłam jeszcze, wiec moja ciekawość jest duża. Pięknie pokazany kościół a i opisy obszerne i ciekawe. Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 20.09.2012 20:54

Zapraszam Halinko na dwie poprzednie galerie również z Krzeszowa. Będzie jeszcze jedna i ostatnia. Warto zwiedzić to miejsce, jest warte uwagi.

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 20.09.2012 20:52

Krzeszów to prawdziwa perła baroku:) Przeglądam z ciekawością,bo jeszcze tam nie byłam.
Pozdrawiam serdecznie:)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!