m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Parking przed klasztorem. Po ilości autokarów można było się spodziewać tłumów. 18 listopada 1655 r. pod Jasną Górą znalazły się szwedzkie wojska, które zaczęły oblężenie klasztoru, które składało się głównie z drobnych potyczek i wymiany ognia artyleryjskiego. Kilkakrotnie przerywano też chaotyczne działania zbrojne z powodu rokowań, a polska załoga usiłowała zmusić przeora Augustyna Kordeckiego do poddania twierdzy przeciwnikowi. W nocy z 26 na 27 grudnia wojska szwedzkie ostatecznie wycofały się spod twierdzy.W okresie potopu miasto zostało w znacznej części zniszczone. Wieczernik powstał w latach 1921-1927 na miejscu dawnego cmentarza. Projektantem wieczernika był krakowski architekt Adolf Szyszko-Bohusz. Wieczernik zamknięty jest trzema bramami od strony zachodniej, środkowa z nich zdobiona jest herbem Potockich herbu Pilawa (fundatorów). Środek wieczernika to duży plac z trzech stron otoczony krużgankami. W wieczerniku ma miejsce również dwukondygnacyjna kaplica. Ze względu na rolę (Wieczernik jest miejscem, gdzie udzielana jest komunia św. i spowiedź św., szczególnie w czasie znacznego napływu pielgrzymów) został wyposażony w windę umożliwiającą dostęp niepełnosprawnym. 
Co roku w Wieczerniku prezentowana jest szopka, w której znajdują się żywe zwierzęta - w tym ulubienica dzieci oślica Amelka.
Ponad jasnogórskim zespołem architektonicznym góruje wysoka, bardzo wysmukła wieża, do niedawna najwyższa w Polsce. Obecna wieża, piąta w historii sanktuarium, w dolnej części pochodzi z 1714 r., natomiast jej szczyt pochodzi z początku XX wieku. Całość jest niezwykle spójna i nosi cechy baroku.
Kaplica Matki Bożej.Otoczony szczególnym kultem Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej był ośrodkiem, wokół którego rozbudowano zespół obiektów sakralnych. Pierwotnie Obraz został umieszczony w drewnianym kościółku, który Paulini otrzymali w 1382 r. z rąk księcia Władysława Opolczyka. Kaplica Cudownego Obrazu. Właściwie nosi nazwę Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, niemniej w użyciu są także inne pojęcia, jak Kaplica Cudownego Obrazu, czy Kaplica Matki Boskiej Jasnogórskiej. Kaplica znajduje się na północ od bazyliki, na wschód od dziedzińca gospodarczego, poprzedzona jest własnym dziedzińcem. Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej uznawana jest przez wiernych za miejsce szczególne. Jan Paweł II nazwał ją w czasie 6. pielgrzymki do Polski „Ołtarzem Narodu”.Historia Kaplicy Matki Boskiej rozpoczęła się w latach 1367-1372, kiedy to piastowski książę Władysław Opolczyk, za zgodą władz kościelnych, sprowadził z Węgier mnichów z Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (Paulinów).  22 czerwca 1382 biskup Krakowski wydaje zgodę na przekazanie przez plebana Henryka Bielę generalnemu przeorowi Paulinów drewnianej świątyni parafialnej na szczycie Jasnej Góry. 9 sierpnia 1382 roku został wydany dokument powołujący do życia cały konwent klasztorny wraz z dwiema wsiami w darze od Opolczyka. Prawdopodobnie w tym samym czasie książę oddał pod opiekę ojców paulinów Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej który znajduje się w tym samym miejscu od początku działalności paulinów na Jasnej Górze. Na potrzeby licznie przybywających pielgrzymów pod koniec XIV wieku, a według tradycji zakonnej około lat 1384-1391 została wzniesiona pierwotna kamienna świątynia z fundacji Władysława Opolczyka. Była usytuowana od północnej strony dzisiejszego kościoła klasztornego i zbudowana z łamanego wapienia powszechnie występującego w okolicy. Zbudowana na planie prostokąta. Pierwotnie surowa i bez ozdób swoją prostotą i białym kolorem miała nawiązywać do prostoty ducha paulinów. Nie przetrwała do czasów obecnych jednak badania archeologiczne przeprowadzone w latach 1976-1977 prowadzone w zespole jasnogórskim ujawniły istnienie fragmentów fundamentów i północnej ściany tej kaplicy w miejscu obecnej. Przez całą historię klasztoru stosowano liczne zabiegi mające na celu zgromadzenie środków i ozdobienie świątyni np. 23 września 1430 roku biskup Krakowski Zbigniew Oleśnicki ofiarowywał 40 dni odpustu dla wszystkich którzy zdecydują się na wspomaganie tego projektu.
W jej budowie wyróżnia się trzy części w zależności od daty powstania:pierwsza z nich, prezbiterium, ufundowana przez Władysława Jagiełłę pochodzi z lat 1429-1452,	druga - renesansowa, ufundowana przez prymasa Macieja Łubieńskiego - pochodzi z 1641-1644,zaś trzecia (najmłodsza), zwana przybudówką, z 1929-1933 wg projektu Adolfa Szyszko-Bohusza. Prezbiterium jest częścią najciekawszą, a zarazem mającą największe znaczenie religijne i sentymentalne. Zbudowane jest na planie prostokąta i składa się z dwóch przęseł nakrytych sklepieniem kolebkowym z lunetami. Fragment ścian i sklepienia pokrywają freski wykonane najprawdopodobniej przez Tomasza Dolabelli około roku 1600. Kaplica wyposażona jest w przejście do zakrystii oraz dwa ostrołukowe okna wychodzące w kierunku północnym (na wirydarz). Ołtarz główny kaplicy pochodzi z 1645-1650, ufundowany został przez Jerzego Ossolińskiego. Cały jest drewniany, obłożony hebanem - dodatkowo zdobiony ozdobami (głównie figurami) ze srebra ufundowanymi przez Zygmunta III Wazę. W jego centralnym miejscu znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W ołtarz wmontowana jest ruchoma trybowana, pozłacana zasuwa z 1723 przedstawiająca Niepokalana Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Jej obramowanie (bordiura) jest starsze i pochodzi z 1673, wykonane zostało przez złotnika Jana Lemana z fundacji Działyńskich. Po prawej (północnej) stronie ołtarza znajdują się dwa insygnia władzy królewskiej - berło i jabłko, podarowane przez kobiety polskie 3 maja 1926, wykonane w tym samym roku w warszawskiej firmie Bracia Łopieńscy. Po lewej ręce MB znajduje się złota róża, dar Pawła VI złożony przez Jana Pawła II w 1979 oraz dar papieża-Polaka (1982) - złote serce z napisem „Totus Tuus”. W bocznych wnękach ołtarza (na dole prostokątnych, na górze półkolistych) znajdują się figury świętych: Pawła Pierwszego Pustelnika oraz patrona Litwy - Kazimierza. Obok złotej róży papieskiej wisi srebrna, przeszklona szkatuła, w której złożono przestrzelony i zakrwawiony pas sutanny Jana Pawła II, który miał na sobie w czasie zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku. Jan Paweł II przekazał go 19 czerwca 1983 roku jako wotum wdzięczności za cudowne ocalenie. Początkowo pas był przechowywany w zamknięciu, zgodnie z życzeniem Papieża, aby wotum nie pokazywać publicznie. Od 2004 roku, za zgodą Jana Pawła II, pas sutanny zawisł na ołtarzu, tuż przy Cudownym Obrazie. Prezbiterium od drugiej części oddzielone jest kratą gdańską z 1644 roku (dodatkowo ozdobioną w 1910) fundacji prymasa Macieja Łubieńskiego. Część druga nakryta jest sklepieniem kolebkowym z lunetami, zdobionym malunkami z 1882 autorstwa Jana Strzałeckiego (wcześniejsze medaliony z lat 90. XVII wieku wykonane przez Karola Dankwarta). Przedstawiają one Apostołów i świętych katolickich (także polskich). Centralnie znajduje się fresk Najświętsza Maria Panna z Dzieciątkiem - Królowa Światła. Nawy boczne nakrywa sklepienie krzyżowe. Na zachodnim „balkonie” tej części znajdują się organy.
W drugiej części Kaplicy znajduje się sześć ołtarzy. Dwa najbardziej wysunięte w kierunku wschodnim (i zarazem najciekawsze) leżą na niewiele przesuniętej na zachód osi kraty gdańskiej. Oba są późnorenesansowe, z XVIII wieku. Północny - Matki Boskiej Bolesnej, pochodzi z 1759, w jego centralnym miejscu znajduje się piętnastowieczna (prawdopodobnie z początku wieku) rzeźba Piety. Południowy, Krzyża Świętego, z 1749 zawiera drewniany krucyfiks z końca XV wieku. Pozostałe to ołtarze: Ofiarowania MB (za pierwszym filarem licząc od wschodu, po stronie północnej); Narodzenia MB (za pierwszym filarem licząc od wschodu, po stronie południowej);Nawiedzenia św. Elżbiety (za drugim filarem licząc od wschodu, po stronie północnej); Zwiastowania NMP (za drugim filarem licząc od wschodu, po stronie południowej). W II części Kaplicy do ścian przywieszone są liczne wota, głównie medaliki, wisiorki, kule rehabilitacyjne, Część trzecia, tak zwana przybudówka lub atrium została wybudowana zastępując krużganek z XVI wieku (stąd obie zwyczajowe nazwy tej części). W okna wprawione są witraże z lat 80. XX wieku. W kaplicy znajduje się kilka epitafiów (w II i III części). 3 maja 2012 roku na ścianie przed wejściem do kaplicy Matki Bożej odsłonięto Epitafium Smoleńskie, upamiętniające ofiary katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku i zbrodni katyńskiej, w formie tablicy mającej 4,5 m wysokości i prawie 2 m szerokości. [Tych zdjęć niestety nie mam, ze względu na obecność w kaplicy w czasie mszy świętej.] Wkrótce jednak kościół ten okazał się niewystarczający dla potrzeb miejsca pielgrzymkowego, jakim szybko stała się Jasna Góra. Dlatego też już za panowania króla Władysława Jagiełły, przy wydatnej pomocy jego żony, św. Jadwigi, zbudowano gotycką kaplicę, stanowiącą obecnie prezbiterium, oddzielone od reszty świątyni kratą gdańską z 1644 roku. W prezbiterium znajduje się hebanowy ołtarz barokowy ze srebrną bogatą dekoracją rzeźbiarską z 1650 r., ufundowany przez wielkiego kanclerza koronnego Jerzego Ossolińskiego. Srebrna zasłona, która zakrywa Cudowny Wizerunek, pochodzi z 1673 roku.
Na ścianie północnej, koło przejścia do części drugiej, znajduje się oszklona nisza zwierająca urnę z prochami obrońcy Jasnej Góry - ojca Augustyna Kordeckiego. Liczne na ścianach są tablice upamiętniające walczących o niepodległość Polski (głównie w czasie II wojny światowej). kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.[Historia obrazu]:W 1382 książę Władysław zapragnął przewieźć ikonę Matki Bożej Bełzkiej do Opola, lecz po drodze wóz z obrazem miał zatrzymać się w Częstochowie, a konie nie chciały ruszyć z miejsca. Uznając to za znak Boży książę pozostawia ikonę w miejscowym klasztorze. Takie są początki obrazu na Jasnej Górze.W 1430 sanktuarium zostało napadnięte przez grupę zawodowych przestępców dowodzonych przez szlachciców - Jakuba Nadobnego z Rogowa herbu Działosza, Jana Kuropatwę z Łańcuchowa herbu Szreniawa i księcia wołyńskiego Fryderyka Ostrogskiego. W połowie XVII wieku szwedzki król Karol X Gustaw, zająwszy Warszawę i Kraków, poniósł klęskę pod częstochowskim klasztorem na Jasnej Górze. To wydarzenie dodało otuchy Polakom, a król Jan Kazimierz, powróciwszy do Lwowa, ogłosił manifest, po którym polecał swoje państwo protekcji Bożej Matki, nazywając Częstochowski jej obraz „Polską Królową”. Nad wejściem do jednej z kaplic króluje obraz Śluby Króla Jana Kazimierza. W latach 1642 - 1644 dołączono do gotyckiej kaplicy trójnawową budowlę barokową, typową dla polskiej architektury z przełomu okresu manieryzmu i baroku, często określaną jako styl lubelski. Dziś zalicza się ją do czołowych dzieł polskiego budownictwa doby kontrreformacji. Budowle klasztoru i kościoła na Jasnej Górze powstały w różnym czasie. Najstarsze, bazylika, prezbiterium Kaplicy Cudownego Obrazu i zakrystia, w wieku XV, zaś najmłodsze w XX.
Wśród pięciu ołtarzy tej części Kaplicy na szczególną uwagę zasługuje ołtarz Jezusa ukrzyżowanego ... ...z cennym krucyfiksem z końca XV w., wykonanym w szkole Wita Stwosza. Ściany tej części Kaplicy pokryte są licznymi wotami, będącymi świadectwem wdzięczności za cuda i łaski otrzymane za pośrednictwem Matki Bożej. Na galeriach mieszczą się figury: na górnej autorstwa Piusa Welońskiego (świętych: Wojciecha, Stanisława i Augustyna oraz papieża Leona XIII), a na dolnej zaprojektowane przez Władysława Rudlickiego (świętych Jadwigi, Floriana, Kazimierza i Pawła Pierwszego Pustelnika). Na wieży, pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją, usytuowany jest wyposażony w 36 dzwonów zegar. Napędza się samoczynnie mechanizmem trzech przeciwwag i co kwadrans wygrywa melodie maryjne. Budowę muru rozpoczęto w 1620, z inicjatywy króla Zygmunta III Wazy. Projekt fortyfikacji stworzył zaś królewski architekt Andree dell’Aqua, wzorując się na architektonicznych prądach włoskich i holenderskich. Miało to znaczenie nie tylko dla ochrony obrazu, czy znajdujących na terenie klasztoru darów wotywnych, ale także biegnącej w pobliżu Częstochowy granicy państwa. Po śmierci Zygmunta duży nacisk na rozwój umocnień Jasnej Góry położył jego syn Władysław IV Waza.
Kolejna brama, obecnie druga od wewnątrz, zwana bramą Matki Boskiej Bolesnej wzniesiona została w 1641 po dziesięcioletniej budowie. Przebudowano ją w 1891, z wykorzystaniem kamienia ciosanego. W okresie, gdy Jasna Góra pełniła także funkcję twierdzy brama ta była połączona mostem zwodzonym z bramą wałową i w jej obrębie wyraźnie zaznaczały się umocnienia obronne. Dwa kolejne bastiony powstały w 1631 pod okiem Jana Zywerta - przybyłego z Krakowa muratora włoskiego pochodzenia. Wybudowano także wtedy od strony zachodniej rowem otoczonym dodatkowo wałem („sucha fosa”) o długości 5 i głębokości 6 łokci. Wszystkie bastiony zostały wybudowane w oparciu o holenderski styl budowy umocnień zakładający użycie znacznej ilości ziemi (wytrzymalszej od innych materiałów na ataki artylerii). Wysunięcie bastionów ku przodowi umożliwiło strzelanie na tył i boki atakujących oddziałów. Jasnogórska twierdza otoczona była murem już w roku 1624, z wejściem jedynie od strony wschodniej - obecna brama Jana Pawła II - pierwotnie zwana wjazdową. Brama ta zmieniła nazwę w 1987 po ozdobieniu jej papieskim herbem i mottem Totus Tuus. Kolejne prace miały na celu wybudowanie bastionów od strony wschodniej (bastion królewski i bastion św. Trójcy), ukończone w 1631 roku. Zdobienie południowej ściany Pokoi Królewskich. Pokoje Królewskie zostały wybudowane na planie litery „L” w 1644, jako miejsce zakwaterowania dostojników państwowych. Wynikało to z faktu, że reguła paulinów zabraniała wstępu nieduchownym na teren klasztoru. Parter zajmowała apteka, wzmiankowana w I połowie XVII wieku, zreorganizowana i poważnie unowocześniona w 1714. Obecnie na parterze tego budynku znajduje się punkt informacji turystycznej. Jasnogórska wieża, dzięki której klasztor widoczny jest z odległości kilkunastu kilometrów, powstała dopiero w latach 1617-1622. Pięciokrotnie została odbudowana po pożarach, ostatnim z 1900, kiedy nieostrożni pątnicy, puszczając sztuczne ognie, spowodowali zaprószenie ognia.
 Wały Jasnogórskie. Ołtarz wznoszący się nad Placem przed Szczytem  Plac przed Szczytem to miejsce ważnych uroczystości, zebrań i spotkań z Pielgrzymami, znajduję się tam figura Niepokalanej. Plac przed Szczytem. Z ważnych uroczystości odbywających się na placu wymienić można np. Hołd z białych kwiatów i akt zawierzenia Kościoła, Papieża oraz Polski Matce Bożej, czy ważne Msze Święte.  Wały Jasnogórskie ozdobione licznymi rzeźbami.  Wały Jasnogórskie.
Obecnie wieża mierzy 106,3 m (17 m więcej od swojej poprzedniczki), jest odchylona od pionu o 78 cm. Jej podstawa pochodzi z 1714, a resztę dobudowano w 1906. Pod jej podstawą znajduje się zasypana średniowieczna studnia. Na wieżę prowadzi 519 schodów. Na wierzchołku znajduje się krzyż, a pod nim kruk z bochenkiem chleba w dziobie (herb paulinów). Budowla nosi cechy wieży barokowej. Przepraszam za jakość zdjęć z wnętrza kaplicy. Nie chciałam używać lampy, ponieważ trwała msza i widziałam spojrzenia ludzi...też bym chyba nie chciała, żeby błyskano mi w oczy :))). Dziękuję.

najbliższe galerie:

 
Częstochowa-Jasna Góra
1pix użytkownik tereza odległość 0 km 1pix
Jura Krakowsko-Częstochowska zaprasza
1pix użytkownik irkas odległość 0 km 1pix
Częstochowa
1pix użytkownik vipepol odległość 0 km 1pix
Jasnogórskie sanktuarium (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Częstochowa - Jasna Góra
1pix użytkownik mocar odległość 0 km 1pix
Aaa... ta Góra Jasna jest - galeria na powitanie!
1pix użytkownik porzeczka odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (12):

 
wrowal użytkownik wrowal(wpisów:115) - Użytkownik usunięty. dodano 25.11.2012 11:30

Ciekawie pokazana i opisana galeria.
Pozdrawiam

tereza użytkownik tereza(wpisów:3863) dodano 24.11.2012 06:53

Miejsce szczególne dla katolików i chyba nie tylko.Ładna prezentacja.Pozdrawiam serdecznie:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4116) dodano 20.11.2012 22:18

paweller75 - Dziękuję za wizytę w mojej galerii. Jak wcześniej napisałam, nie znam Archikatedry Świętej Rodziny ani jej historii, więc nie mogę jej porównać z jasnogórską. Tę znam i znam jej historię.
Serdecznie pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4116) dodano 20.11.2012 22:13

popekpawel - Pawełku, ja też nie tęsknię za tym miejscem, bo przytłaczają mnie tłumy. Zawsze jak jestem w Częstochowie, to oczywiście fotografuję co mogę, bo tam ciągle jakieś zmiany. Nie znam archikatedry Świętej Rodziny i zapewne żałuję, że nie miałam okazji jej zobaczyć, ale niestety moja wycieczka prowadziła w zupełnie inne miejsca. Mam nadzieję, że kiedyś tam trafię zupełnie przypadkowo.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4116) dodano 20.11.2012 22:09

wielkopolanko - każdy kto był przed Cudownym Obrazem w momencie jego odsłonięcia, chyba miał ciary:) Niestety, nie dane mi było zbliżyć się tak, by zrobić zdjęcie z bliska. Stałam gdzieś daleko i trudno mi było robić zdjęcia, tym bardziej, że widziałam oburzenie ludzi, aczkolwiek tam mało kto zwraca na to uwagę. Ja zrobiłam co mogłam :)))
Dziękuję i pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4116) dodano 20.11.2012 22:05

halszka - Halinko, ja na Jasnej Górze byłam kilka razy. Mam sporo zdjęć bardzo starych, które musiałabym zeskanować. Z Jasną Górą to jest tak: raz jest otwarty arsenał, raz muzeum, innym razem Refektarz, a jeszcze innym razem sala rycerska. Trzeba mieć szczęście, żeby zwiedzić choć trzy miejsca jednocześnie.Ja zwiedziłam wszystkie, ale byłam tam kilka razy.
Pozdrawiam i cieszę się, że mogłaś ze mną zobaczyć więcej.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4116) dodano 20.11.2012 21:57

piotr54 - Witam Piotr. Przyznam, że ja też nigdy nie byłam z pielgrzymką. Przerażają mnie takie tłumy i to ogromne tempo. Ja jestem typem człowieka, którego nic nie powinno gonić. Lubię zwiedzanie indywidualne i lubię dysponować swoim czasem. Tutaj niestety byłam na wycieczce na Dolny Śląsk. O Częstochowę "zaczepiliśmy" po drodze, ale mieliśmy sporo czasu, więc zrobiłam parę fotek. Opis jest z przewodnika jasnogórskiego pod redakcją kś. Jerzego Tomzińskiego, wydawnictwa Zakonu Paulinów. Dzięki za wizytę. Pozdrawiam:)

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7220) dodano 20.11.2012 21:15

Paweł - jeśli miałbym oceniać pod względem architektury, to stawiam na Jasną górę. Katedra też fajna, ale to nie to:)

popekpawel użytkownik popekpawel(wpisów:3622) dodano 20.11.2012 20:10

Jakoś nie tęsknię za tym miejscem:) Szkoda że nie podjechałaś w okolice Galerii Jurajskiej. Stoi przy niej archikatedra Świętej Rodziny. Jest o wiele ładniejsza.

wielkopolanka użytkownik wielkopolanka(wpisów:1878) dodano 20.11.2012 19:37

Piękna i ciekawa galeria! byłam wielokrotnie na Jasnej Górze , zawsze chętnie wracam! dla mnie największe wrażenie sprawia odsłona względnie zasłona Cudownego Obrazu.
pozdrawiam serdecznie:))))

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 20.11.2012 17:28

Na Jasnej Górze byłam przejazdem i na krótko.Z Tobą zwiedziłam Klasztor dokładnie:)
Dziękuję i pozdrawiam:)

piotr54 użytkownik piotr54(wpisów:788) dodano 20.11.2012 09:12

Z pielgrzymką na Jasnej Górze nigdy nie byłem, ale indywidualnie to parę razy. Tam zawsze tłumy. Ciekawe zdjecia pokazujesz Asiu w swojej galerii, a i opis przedni.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!