m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
W Supraślu zaczynamy od zwiedzenia Monastyru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. O historii, dniu dzisiejszym monasteru i całej społeczności prawosławnej ciekawie opowiada jeden z zakonników. Dla nas, mieszkańców Polski, to ekscytujące spotkanie z inną kulturą i religią Monaster jest jednym z sześciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Monaster w  XVI w. był największym ośrodkiem zakonnym na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Powstanie jego datuje się na rok 1498. W tym roku wojewoda nowogrodzki i marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander Chodkiewicz wraz z arcybiskupem smoleńskim Józefem Sołtanem (od 1504 r. metropolitą kijowskim) ufundowali zgromadzenie zakonne w Gródku. Większość mnichów do tego ośrodka przybyła z klasztorów kijowskich. Gródek jako miasto tętniące w tym okresie życiem dworskim, nie odpowiadał kanonom życia klasztornego, więc po pewnym czasie brać klasztorna zaczęła się rozpraszać. We wnętrzu cerkwi znajdował się zespół fresków przedstawiających sceny z życia Maryi i Jezusa, wizerunki aniołów, świętych apostołów, ewangelistów, męczenników, mnichów i biskupów pierwszych wieków chrześcijaństwa, proroków. W głównej kopule znalazła się postać Chrystusa Pantokratora wzorowana na analogicznej kompozycji z soboru Mądrości Bożej w Nowogrodzie. W czterech kwadratach między sklepieniami umieszczono wyobrażenia Boga Ojca Pana Zastępów Na terenie monastyru znajduje się Cerkiew św. Jana Teologa Główna cerkiew monasterska jest obiektem łączącym funkcje obronne i sakralne. W swojej konstrukcji przypomina cerkwie w Połocku, Synkowiczach i Małomożejkowie. Świątynie te zawierają cechy stylu bizantyńskiego i gotyckiego. Cerkiew w monasterze supraskim posiada cztery wieże w narożnikach, zaś w głównym gzymsie znajdują się strzelnice
Niestety, zwiedzając klasztor i cerkiew, mamy do czynienia z rekonstrukcjami. Zburzona w czasie wojny, została odbudowana w latach 80-tych. Monaster każdego roku odwiedza ponad 50 tys wiernych i turystów. W Supraślu zachowało się dużo starych domostw. np Dom Ogrodnika to Stara Karczma, a obecnie dom mieszkalny zbudowany XVIII/XIX w. Miasto jest atrakcyjnie położone. Otaczają je lasy i jeziora - to miejsce stworzone zarówno do wypoczynku aktywnego jak i leniuchowania. Jest to zakątek Podlasia o bogatej tradycji, kulturze i przyrodzie. . Z południowo-wschodnich krańców Wysoczyzny Białostockiej wypływa malownicza rzeka Supraśl Rzeka to podobno atrakcyjny szlak kajakowy - do sprawdzenia, może kiedyś.
Inną atrakcją miasta jest Pałac Buchholtzów - obecnie Liceum Plastyczne. Secesyjny pałac, siedziba jednej z najsłynniejszych rodzin supraskich fabrykantów, zbudowany w latach 1892-1903. We wnętrzu zachowane polichromie, stolarka, sztukateria i żeliwna secesyjna klatka schodowa. Przy pałacu park przekomponowany na początku XX w. To jedyny zachowany przykład secesyjnego ogrodu w województwie podlaskim. Zewnętrzne ściany pałacu są przepięknie zdobione wypukłymi kolumienkami i ciekawym wzornictwem, zaś całość ściany frontowej dopełnia portyk balkonowy wsparty 4 kolumnami z głowicami. Ruszamy dalej, na wschód naszym celem są Kruszyniany - jeden z dwóch meczetów znajdujących się w tych okolicach i tworzących szlak tatarski. Tuż obok meczetu mizar - muzułmański cmentarz w sosnowym lesie otoczony kamiennym murem. Leży na zboczu jednego ze wzgórz, opadającym ku wsi. Jest tak zarośnięty, że niektóre nagrobki trudno dojrzeć wśród drzew i bujnych traw.
Stare obejścia, piaszczyste drogi, niesamowita cisza i XVII-wieczny meczet, drewniany, ze spadzistym dachem z gontu i półksiężycami na kopułach wież. Kruszyniany to niewątpliwie kolebka kultury tatarskiej na ziemiach polskich. W samej wsi możemy jeszcze spotkać ślady z zamierzchłych czasów. Znajdują się tutaj stare zabytkowe, Tatarzy licznie zamieszkiwali te rejony Podlasia. Atrakcją samą w sobie jest możliwość spróbowania niezwykłej kuchni tatarskiej, np. kołdunów, pierekaczewników, trybuszoków. Kompleks terenowy „U Dżennety” umożliwia także bliższe zapoznanie się z kulturą tatarską, można tu zwiedzić prawdziwe jurty, a co roku jest tu organizowany Festiwal Tradycji i Kultury Tatarów Polskich. Wieś została założona prawdopodobnie w wieku XVI. W dniu 12 marca 1679 Jan III Sobieski nadał Tatarom m.in. Kruszyniany oraz pobliskie wsie Nietupa, Łużany jak też część Poniatowicz. Osadzeni muzułmanie, zwani Lipkami walczyli po stronie Polski w wojnie z Turkami. W Kruszynianach osiadł na stałe płk Samuel Murza Krzeczowski, który uratował życie królowi w bitwie pod Parkanami. Kruszyniany są miejscem wartym odwiedzenia. Ciekawa i już rzadko spotykana architektura domów zachęca do obejrzenia i uwiecznienia na zdjęciach.
Meczet pochodzi z XVIII wieku, ale jego historia sięga króla Jana III Sobieskiego. Budynek jest zachowany w doskonałym stanie, można również zwiedzać jego wnętrze. Konstrukcja świątyni jest drewniana i postawiona na planie prostokąta. Ozdabiają ja dwie wieżyczki wykończone półksiężycami. Wnętrze jest podzielone na dwie części - oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Typowe podlaskie widoki. Choroszcz to miejscowość położona kilka kilometrów za Białymstokiem. Położone w dolinie Narwi miasteczko szczególnie upodobał sobie dawniej Jan Klemens Branicki. Zespół pałacowo - parkowy Branickich z barokowym pałacem Jana Klemensa odbudowanym po wojnie w latach 60. XX w. oraz dawny park pałacowy z licznymi ścieżkami i urokliwymi miejscami do odpoczynku. Obecnie w Pałacu znajduje się muzeum, którego nie wspominamy zbyt przyjemnie ze względu na obsługę, która w upierdliwy sposób pilnuje by chociaż nie zrobić jakiegoś zdjęcia czy też nie dotknąć jakiegoś eksponatu. Pałac otaczały kanały, przez które przerzucono trzy mostki. Oś kompozycyjną założenia podkreśla kanał główny, którego perspektywę w kierunku północnym zamyka sztucznie usypane wzgórze Parnas. Kanał główny w połowie długości przecina kanał poprzeczny, zachodnie ramię kończy staw z kwadratową wyspą, na której wzniesiony był pawilon chiński, wschód zamykał posąg bogini Diany. Od północy i zachodu graniczą z parkiem łąki nadrzeczne i pastwiska.
Będąc w Choroszczy trafiamy na regionalny XXIII Jarmark Dominikański. Dziesiątki straganów z regionalnym jadłem, miodami, wyrobami rękodzielników i artystów - także jadło i ..............  ...... popitka. Swoją historię Choroszcz zaczyna w XV w. kiedy to ziemie te otrzymali na własność Chodkiewiczowie. To właśnie im zawdzięcza się rozwój miasta dzięki karczowaniu puszczy, budowie młyna, foluszy oraz dzięki osadzeniu tutaj osadników z Rusi i Mazowsza. W 1507 roku Choroszcz otrzymała od Zygmunta Starego prawa miejskie. Miasto w XVI wieku rozwijało się bardzo intensywnie oraz kwitł handel i gospodarka -  miasto niewątpliwie zawdzięcza sprowadzeniu w te strony osadników żydowskich. ... miasto lalka, miasto sen - tak o Tykocinie pisze Agnieszka Osiecka w swojej książce Na początku był negatyw. Przechadzka po mieście wymaga wyciszenia - tutaj z każdego zakamarka wygląda historia dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  Centrum Tykocina to rynek paradny z pomnikiem Stefana Czarnieckiego. Wschodnią pierzeję wypełnia późnobarokowy kościół z okazałą elewacją frontową.
W środku zobaczyć można cenne polichromie, ołtarze, konfesjonały, ambonę i chrzcielnicę. Zabytkowe organy, dzięki gruntownej renowacji w latach 1997-1999, nadal są instrumentem koncertowym. Kościół powstał w dwóch etapach. Budowę rozpoczęto w roku 1742, a wieże powstały pod koniec roku 1748. W kościele znajduje się kielich, którego Papież Jan Paweł II używał w czasie mszy świętej podczas swojej pielgrzymki do Łomży w 1991 r. Kielich obecnie jest używany przy odprawianiu się mszy świętych w największe uroczystości kościelne. Dzieje się tak od dnia 2 kwietnia 2005 - daty śmierci Papieża Polaka. Od głównej bryły z dwóch stron biegną arkadowe półkoliste skrzydła, które łączą się z rozstawionymi na narożnikach placu wieżami. Charakterystycznie dla tego regionu kościół pokryty jestjasnożółtym tynkiem glinowym oraz czerwonym pokryciem Przedwojenna zachowana zabudowa miasta. Wędrując ulicami, nietrudno wyobrazić sobie turkoczące po kocich łbach królewskie powozy i żydowskie bałaguły. Zachodnia część miasteczka, choć nie ma już tu Żydów, ciągle nazywana jest Kaczorowem. Jak niegdyś jej centralne miejsce zajmują synagoga i wiekowe kamieniczki. Teraz w synagodze i domu talmudycznym mieści się muzeum, głównie z zabytkami kultury żydowskiej, która rozwijała się tutaj przez 400 lat.
Okazała, zachowana do dziś synagoga została wzniesiona w 1642 r., w miejscu wcześniejszej drewnianej bożnicy z XV w., w centrum żydowskiej dzielnicy Kaczorowo. Jest ona przykładem bożnicy dziewięciopolowej z bimą kaplicową, jaki wykształcił się w l. 20 XVII w. w południowo-wschodniej części ówczesnej Rzeczypospolitej. Sala modlitewna na planie kwadratu jest obniżona względem przedsionka. Centralnie usytuowana dwukondygnacyjna bima ujęta jest w cztery filary, zbiegające się w pojedynczą podporę wspierającą sklepienie W czasie okupacji Niemcy częściowo zdewastowali synagogę, wykorzystując ją jako magazyn i zagrabili bogate wyposażenie bożnicy, w tym m.in. słynne parochety. Po zakończeniu wojny, w budynku dawnej synagogi działał magazyn nawozów sztucznych. W 1965 r. budynek został częściowo zniszczony przez pożar, jednak w l. 70. odrestaurowano go. W 1977 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku, przeprowadził w synagodze gruntowne prace konserwatorskie, po których budynek dawnej bożnicy został oddany do użytku Muzeum Okręgowemu w Tykocinie, Obok w domu talmudycznym urządzone jest małe muzeum z pamiątkami po kulturze żydowskiej - np. wyposażenie starej apteki. Jest tu tak cicho iż trudno uwierzyć że tutaj bywali królowie, książęta, hetmani. Ogniś na słynnych jarmarkach roiło się od ludzi, tu handlowano w żydowskich kramach, słychać było nieustający gwar i śpiew kantora w synagodze. Niewątpliwie do najbardziej atrakcyjnych turystycznie i rekreacyjnie terenów podlasia należy położona w centralnej jej części dolina rzeki Narew. Jest to jeden z najpiękniejszych zakątków północno-wschodniego Podlasia. Można tu znaleźć elementy pierwotnego krajobrazu z charakterystycznymi nadnarwiańskimi mokradłami oraz czystą i bogatą w różne gatunki ryb rzekę.
Most na Narwi - udajemy się na drugi brzeg rzeki - tam położony jest Tykociński zamek. Swoją dawną świetność właśnie odzyskuje tykociński zamek. Położony po drugiej stronie Narwi odbudowany został dosłownie z ruin. Jego początki sięgają aż XV wieku, ale dopiero po rozbudowie przez Zygmunta Augusta stał się jedną z najpotężniejszych twierdz nizinnych w Polsce. Pełnił funkcję królewskiej rezydencji, mieszcząc główny arsenał koronny, skarbiec i bibliotekę sprowadzoną z Wilna. Zamek znany jest z kart Potopu Sienkiewicza, który barwnie opisał jego oblężenie i zdobycie przez wojska hetmana wielkiego litewskiego Lwa Sapiehę.

najbliższe galerie:

 
NA TATARSKIM SZLAKU
1pix użytkownik beem odległość 3 km 1pix
Tatarzy polscy - Kruszyniany i Bohoniki
1pix użytkownik kazelot odległość 3 km 1pix
KRUSZYNIANY
1pix użytkownik wo odległość 3 km 1pix
Podlaskie wędrówki - Kruszyniany i okolice
1pix użytkownik achernar-51 odległość 3 km 1pix
Kruszyniany
1pix użytkownik wmp57 odległość 3 km 1pix
Tatarskim szlakiem
1pix użytkownik jotwu odległość 3 km 1pix

komentarze do galerii (19):

 
mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 07.04.2013 22:18

Pięknie tam :) Pozdrawiam

zibid użytkownik zibid(wpisów:2270) dodano 06.04.2013 09:56

margo - dzięki że zajrzałaś. Może warto nadrobić zaległości ;)

margo użytkownik margo(wpisów:2557) dodano 05.04.2013 22:16

Raz jeden byłam na Podlasiu, była to wycieczka pracownicza, bardzo sympatyczna zresztą. Tak się złożyło, że miejsc, które pokazujesz akurat nie widziałam. Przyznaję, że to ładny zakątek kraju, zarówno w realu jak i tu w galerii. Pozdrawiam.

zibid użytkownik zibid(wpisów:2270) dodano 04.04.2013 21:33

surykatka - niestety nie wchodziłem do środka - to własność prywatna i świeżo odbudowana,

surykatka użytkownik surykatka(wpisów:7307) dodano 04.04.2013 20:42

Sielsko. Piękne zakątki Podlasia prezentujesz. A zamek w Tykocinie w środku warto zobaczyć?, nie masz fotek? Bo tak nagle się urwało :-). Pozdrawiam :-)

zibid użytkownik zibid(wpisów:2270) dodano 03.04.2013 22:21

satan - więcej tam takich zakątków!. Też to lubię - ale tylko tam pierwsze co się narzuca to niesamowity spokój. Czas stoi w miejscu. Ciekawe doświadczenie

zibid użytkownik zibid(wpisów:2270) dodano 03.04.2013 22:18

gimper - raczej polecam spotkanie z miastem jako turysta, a nie pacjent :)

zibid użytkownik zibid(wpisów:2270) dodano 03.04.2013 22:17

nola - też tak myślałem. Ale jak widzisz jest konkurencja dla Gdańska :)

nola76 użytkownik nola76(wpisów:6786) dodano 03.04.2013 20:03

Bardzo fajna i ciekawa galeria:) Ładne miasteczka, monastery, cerkwie, meczet. Myślałam, że Jarmark Dominikański to tylko w Gdańsku się odbywa;)
pozdrawiam:)

gimper użytkownik gimper(wpisów:681) dodano 03.04.2013 17:14

Bardzo dobra galeria ,ładne dobrze mi znane widoczki i nawet niebo dopisało. Prawie każdy mieszkaniec Podlasia słyszał o Choroszczy mimo że tam nigdy nie był ponieważ jest to odpowiednik Tworek koło Warszawy

kabaczek użytkownik kabaczek(wpisów:1148) dodano 03.04.2013 17:13

Ciężko wybrać najpiękniejsze zdjęcia. Same miasteczka, przynajmniej na Twoich fotkach, zachwycają schludnością i swoim urokiem.
Pozdrawiam.

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 03.04.2013 13:21

Świetna i starannie opracowana prezentacja Podlasia:)
Ciekawe opisy i piękne zdjęcia zachęcają w tamte strony.
Widzę tu kilka wspaniałych perełek architektury:))

magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 03.04.2013 12:04

Wspaniały monaster .Pozdrawiam :)

thalassa użytkownik thalassa(wpisów:15) dodano 02.04.2013 22:24

Ciekawa galeria. Już od jakiegoś czasu zastanawiałam się co można zwiedzić na Podlasiu... teraz już wiem.

satan użytkownik satan(wpisów:3227) dodano 02.04.2013 21:10

Dobrze, ze cały czas jeździmy do takich miejsc.
Uwielbiam takie małomiasteczkowe klimaty jak z foto 41.

Pozdrawiam ;-)

foto-jaro użytkownik foto-jaro(wpisów:186) dodano 02.04.2013 20:42

Piękne tereny.
Jak dla mnie - 20 ma klimat chociaż w pionie...
Pozdrawiam.

zibid użytkownik zibid(wpisów:2270) dodano 02.04.2013 20:37

dispar - 27 na wizytówce - pasuje ?

dispar użytkownik dispar(wpisów:5391) dodano 02.04.2013 20:27

7 albo 28 na wizytówkę.
Moim skromnym zdaniem.

dispar użytkownik dispar(wpisów:5391) dodano 02.04.2013 20:25

27-super.
2- jak nie Twoje. Nie pamiętam takich zniekształceń w twoim wykonaniu.
12- tak sobie.
Ale za to reszta... bardzo fajna.
Pozdrawiam:)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!