m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (49):

 
Zamek w Olesku wzniesiony na wzgórzu. Tu w roku 1629 urodził się król Jan III Sobieski, zwycięzca spod Wiednia w 1683r. W zamku znajdują się cenne zbiory muzealne, które zwiedzam innym razem (Na zielonej Ukrainie I). Obok zamku znajduje się kościół i klasztor oo. Kapucynów z XVII wieku. Z murów zamku roztacza się rozległy widok na okolicę. Naszą bazą wypadową był klasztor Sióstr Niepokalanek w Jazłowcu. Jest to cichy zakątek dokąd zdaje się nie docierają sygnały telefonii komórkowej oraz fale radiowe. Założycielką klasztoru Sióstr Niepokalanek była bł. Marcelina Darowska (1863r.). Siedzibą klasztoru jest dawny pałac zbudowany przez hetmana Koniecpolskiego, który następnie należał do rodziny Poniatowskich. Tu spędzał młodość Stanisław August Poniatowski. Obok klasztoru znajdują się ruiny zamku Jazłowieckich.
Widok ze wzgórza zamkowego na okolicę. Po lewej cerkiew, po prawej ruina kościoła w Jazłowcu, miejsce pochówku wybitnego kompozytora doby renesansu Mikołaj Gomółka. Buczacz miasto na Strypą. W XVIII w. Buczacz był rezydencją Mikołaja Potockiego - starosty kaniowskiego, wojewody bełskiego. Zbudował on tu późnobarokowy kościół farny Wniebowzięcia NMP (z l. 1761-1763; wewnątrz ołtarz, zabytkowa ambona i zachowane częściowo freski), rokokowy ratusz (z l. 1750-1751; ozdobiony niegdyś rzeźbami przedstawiającymi prace Herkulesa, z 35-metrową wieżą), oba według projektu Bernarda Meretyna i rzeźbiarza Jana Jerzego Pinsla. Na horyzoncie ruiny zamku w Buczaczu. Po upadku Kamieńca Podolskiego i przegranej wojnie, król Michał Korybut Wiśniowiecki podpisał w Buczaczu traktat pokojowy z Turcją (tzw. traktat w Buczaczu), zrzekając się na jej korzyść części Ukrainy i Podola oraz zobowiązując do płacenia rocznego haraczu. Widok na miasto Buczacz. Po lewej wieża kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Wnętrze kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Buczaczu. Na pierwszym planie ks. Ludwik Rutyna, wielce zasłużony dla odbudowy kościoła w Buczaczu. Opowiadał, że po osiągnięciu wieku emerytalnego przeniósł się z Polski (Kędzierzyn) do pracy na Kresy, do parafii w Buczaczu. Kościół i klasztor Bazylianów w stylu baroku.
Podkamień - miejscowość u stóp Góry Różańcowej, na szczycie której znajduje się klasztor oo. Dominikanów. Klasztor założył św. Jacek Odrowąż w XIII w. w ramach misji okupionej męczeńską krwią braci, którzy zginęli z rąk Tatarów, według innej wersji klasztor powstał w 1464 r., i również zniszczyli go Tatarzy W kościele znajdował się łaskami słynący obraz Matki Bożej Podkamieńskiej, namalowany na wzór obrazu Matki Bożej Śnieżnej Salus Populi Romani. Obraz obecnie znajduje sie we Wrocławiu. Miejsce to odwiedzali królowie Polski: Michał Korybut Wiśniowiecki i Jan III Sobieski. Widok wnętrze kościoła w 2005 roku podczas remontu prowadzonego przez kościół greckokatolicki. Na ścianach liczne freski ze śladami po pociskach. W czasach rzezi ludności polskiej na Wołyniu w warownych murach klasztoru schroniła się przed atakami UPA ludność polska, w tym żołnierze AK. W dniach 12-16 marca 1944 klasztor został zaatakowany, doszczętnie rozgrabiony i zniszczony przez oddział UPA. Zginęło około 250 osób. Obok klasztoru znajduje się słynny kamień, zwany diabelskim. Dość łatwo było na niego wejść, ale znacznie trudniej zejść, bywało więc, że ofiary wspinaczki głośno szlochały podczas próby powrotu na ziemię. Ludowa legenda głosi, że diabły niosły ogromne kamienie dla zniszczenia kalwarii, ale o świcie, na dźwięk piania kogutów, upuściły je przed celem. Na horyzoncie Poczajów położony na grzbiecie wyniosłego wzgórza opodal Podkamienia, między Brodami a Krzemieńcem, słynie jako ośrodek pielgrzymkowy prawosławnych i grekokatolików. W mieście znajduje się Ławra Poczajowska - jeden z najważniejszych klasztorów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.
Pierwsi prawosławni mnisi osiedli w pieczarach na poczajowskiej górze już w 1240 r. Jednemu z nich objawiła się Matka Boża, pozostawiając odciśnięty w skałach ślad stopy, z którego trysnęło źródło o uzdrawiającej mocy. Jednym z protektorów klasztoru był Mikołaj Bazyli Potocki, starosta kaniowski, który około 1758 r. przeszedł na grekokatolicyzm. Krzemieniec. Na wzgórzu nad miastem, górują ruiny Zamku Krzemienieckiego z XII wieku. Był to jedyny zamek na Rusi, który nie został podbity przez Mongołów, lecz zniszczony przez Kozaków (Maksym Krzywonos). Ruiny zamku na Górze Bony w Krzemieńcu. Widok Krzemieńca z góry zamkowej. Prawa miejskie Krzemieniec uzyskał w 1431 roku. W 1538 roku, Królowa Bona Sforza ufundowała w Krzemieńcu kościół farny, który przekazano Franciszkanom w XVII wieku. W latach 1805-1831 działało liceum zarządzane przez Jezuitów. Było to tak zwane „Liceum Krzemienieckie”, które dzięki dobremu zarządzaniu i wysokiemu poziomowi nauki - stało się ważnym ośrodkiem edukacyjnym w Polsce. Niestety w roku 1832, rząd rosyjski przeniósł zbiory i bibliotekę Liceum Krzemienieckiego do Kijowa, na bazie których stworzony został Uniwersytet Kijowski. Zbaraż - miasto symbol obrony i poświęcenia. Główna siedziba książąt Zbaraskich (Księstwo Zbaraskie). Po ich wygaśnięciu wszedł w posiadanie książąt Wiśniowieckich, a później - drogą spadku - na Potockich. Aż trzy razy w swojej historii Zbaraż był oblegany przez wrogie wojska, ale skuteczna i najsłynniejsza obrona miała miejsce w 1649 roku. Klasztor i kościół oo. Bernardynów pw. św. Antoniego i św. Jerzego w Zbarażu ufundowany w XVII wieku przez Janusza Wiśniowieckiego. Ponownie poświęcony przez metropolitę lwowskiego ks. abp Mariana Jaworskiego 3 września 2000r.
Pomnik Adama Mickiewicza w parku zamkowym w Zbarażu. Stał kiedyś na placu centralnym, ustąpił miejsca Bohdanowi Chmielnickiemu. Mała Cerkiew w Zbarażu pw. Zaśnięcia Matki Bożej z XVIII w. (Uspienska). Polski cmentarz w Zbarażu. Cerkiew w Łubiankach Wyższych. Figura MB w Łubiankach Wyższych k/Zbaraża ufundowana przez Marię i Szymona Tokarczuków, rodziców ks. abp. Ignacego Tokarczuka, późniejszego metropolity w Przemyślu. Ruiny kościoła w Maksymówce k/Zbaraża.
Były kościół oo. Dominikanów w Tarnopolu. Obecnie cerkiew obrządku greckokatolickiego. Kamieniec Podolski, miasto nad Smotryczą, stolica województwa podolskiego. Wielonarodowa społeczność Rusinów, Ormian i Polaków na ważnym szlaku handlowym sprzyjała rozwojowi miasta i jego mieszkańców. Zwiedzanie miasta zaczęliśmy od katedry pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Na plac katedralny weszliśmy przez bramę, przez którą kiedyś przechodzili znamienici goście, jak król Stanisław August Poniatowski. 
Przy katedrze stał minaret z czasów tureckich z pozłacaną figurą NMP na szczycie. Na placu mogliśmy podziwiać pomnik poświęcony płk. Jerzemu Michałowi Wołodyjowskiemu, bohaterowi twierdzy Kamienieckiej. W katedrze widzieliśmy wiele pamiątkowych epitafiów, tablic i nagrobków - śladów historii Polski na Kresach. Istnym cudem architektury wydawała się być twierdza w Kamieńcu Podolskim, zabytek minionych czasów. Twierdzę otacza rzeka Smotrycz. Jedyne połączenie twierdzy z miastem, stanowi most Turecki z końca XVII w. Dziedziniec twierdzy stanowi obszerny plac otoczony przez liczne budynki, mury oraz baszty. Ważnym elementem obrony twierdzy i całego Kamieńca były również budowle hydrotechniczne.
Chocim słynie w historii Polski z dwóch wielkich bitew wojsk Rzeczpospolitej z Turkami w 1621r. i 1673r. 
W 1621 roku zamknięte w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie Karola Chodkiewicza stanęły na drodze armii osmańskiej pod Chocimiem. Oblężenie zakończyło się taktycznym zwycięstwem armii Rzeczypospolitej, ukoronowanym podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia pokoju w Buszy z 1617 roku.
Pod Chocimiem w 1673r. wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad wojskami tureckimi pod wodzą Husejna Paszy. Zamek w Chocimiu jest usytuowany na wysokim, skalistym brzegu Dniestru. Budowa zamku rozpoczęła się w roku 1325, a prace nad nią trwały do 1380 roku. W roku 2007 budowla została zaliczona do siedmiu cudów Ukrainy. Dużym zaskoczeniem jest niewielki dziedziniec twierdzy. Brama Lwowska - Okopy Świętej Trójcy - dawna twierdza w Polsce, nad Dniestrem, u ujścia Zbrucza. Budowę twierdzy rozpoczęto 25 września 1692 roku. Jej zadaniem, razem ze znajdującą się 43 kilometry na zachód twierdzą Szaniec Panny Marii, było trzymanie w szachu sił tureckich stacjonujących w odległym o 20 kilometrów Chocimiu i zdobytym w 1672 roku Kamieńcu Podolskim. Rzeka Zbrucz - dopływ Dniestru w okolicy Okopów Świętej Trójcy. Żółkiew została założona w 1597 przez hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Wśród zabytków wyróżnia się kościół farny wzniesiony w latach 1606-1618 z fundacji hetmana Stanisława Żółkiewskiego, pod wezwaniem św. Wawrzyńca z grobowcami Jakuba i Konstantego Sobieskich
Żółkiew - zamek Sobieskich. Żółkiew to jedno z najważniejszych miejsc w życiu Jana III Sobieskiego. Król spędził tu dzieciństwo i lata młodzieńcze. Synagoga w Żółkwi. Ratusz we Lwowie. Miasto Lwów ma wielokulturową historię. Założone w roku 1256 przez ruskiego księcia, powtórnie lokowane przez Kazimierza Wielkiego w 1356 na prawie magdeburskim. Przez wieki zamieszkiwane przez społeczność polską, żydowską oraz w mniejszej liczbie przez ukraińską i niemiecką. Teatr Wielki we Lwowie był zaprojektowany przez prof. Zygmunta Gorgolewskiego. Jest to nie tylko dzieło sztuki architektonicznej, ale także rzeźby i malarstwa. Reprezentuje eklektyzm w sztuce. Kaplica Boimów - grobowa kaplica lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów, usytuowana obok katedry łacińskiej. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy (György) Boim, kupiec i rajca miejski, sekretarz króla Stefana Batorego. Zwykle spotykamy się pod pomnikiem Adama Mickiewicza we Lwowie.
Nasza pielgrzymka kończy się na cmentarzu Orląt Lwowskich.

najbliższe galerie:

 
Cmentarz Lyczakowskij we Lwowie
1pix użytkownik avkolyaskin odległość 6 km 1pix
Kresy
1pix użytkownik futermama odległość 17 km 1pix
Zbaraż 1996
1pix użytkownik szustakowskimieczyk odległość 17 km 1pix
Na Zielonej Ukrainie II (2012)
1pix użytkownik szustakowskimieczyk odległość 17 km 1pix
Na Kresach 2015
1pix użytkownik szustakowskimieczyk odległość 18 km 1pix
Zbaraż
1pix użytkownik rs1 odległość 18 km 1pix

komentarze do galerii (6):

 
szustakowskimieczyk użytkownik szustakowskimieczyk(wpisów:260) dodano 23.04.2013 09:19

Kalina! Bardzo dziękuję za miły komentarz.Pozdrawiam.

kalina użytkownik kalina(wpisów:18) dodano 22.04.2013 22:09

Podoba mi się Twoja galeria z wyprawy na Ukrainę, jak również opisy historyczne. Niektóre zdjęcia są interesujące.

szustakowskimieczyk użytkownik szustakowskimieczyk(wpisów:260) dodano 16.04.2013 17:57

Dziękuję Jacku za miły i życzliwy komentarz. Przyznam, że na Kresach kieruję się bardziej sentymentem niż jakością zdjęć lub komentarzy. Stąd niedostatki, przepraszam. Dziękuję za porady i sugestie. Postaram się je spełnić. Pozdrawiam!

mlochowskijacek użytkownik mlochowskijacek(wpisów:858) dodano 15.04.2013 21:13

mieczyku: kolejna interesująca wyprawa na Ukrainę, ładnie opisana i zilustrowana ciekawymi zdjęciami. Obejrzałem ją z przyjemnością tym bardziej iż z twoich galerii można wyczuć, że komentarze są osobiste i wiążą się z rodzinnymi korzeniami. Dla mnie to są ziemie dość egzotyczne, aczkolwiek mocno związane z historią naszego kraju. Jak już mi do reszty obrzydnie "strefa euro" i związane z nią "Disneylandy" to chyba znów odwiedzę naszych sąsiadów ze wschodu i południa. Pozdrawiam.

szustakowskimieczyk użytkownik szustakowskimieczyk(wpisów:260) dodano 15.04.2013 19:33

Dziękuję Magdar!

magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 15.04.2013 18:38

Ciekawa trasa .Podoba mi się ratusz w Buczaczu .Pozdrawiam :)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!