m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
70 lat temu, 16 maja 1943 r., Warszawą wstrząsnął potężny wybuch. To Niemcy wysadzili Wielką Synagogę.Zaprojektowana przez Leandra Marconiego Wielka Synagoga była najwspanialszą budowlą w dziejach warszawskich Żydów, pomnikiem kultury zarówno żydowskiej, jak i polskiej. Inicjatorami i fundatorami jej budowy byli przedstawiciele wielkiej warszawskiej burżuazji pochodzenia żydowskiego, dążącej do asymilacji z Polakami. Otwarcia dokonano we września 1878 r. W latach międzywojennych synagoga stanowiła najważniejszą świątynię żydowskiego odłamu społeczeństwa polskiego. W rocznicę tego wydarzenia, na Tłomackiem, pomiędzy studnią Gruba Kaśka a Muzeum Niepodległości, niedaleko miejsca, w którym stała synagoga, otwarta została odtworzona w skali 1 : 10 makieta budowli wraz z otaczającym ją placem. Wysadzenie synagogi miało być dla Niemców symbolicznym aktem rozwiązania kwestii żydowskiej w Warszawie. Jürgen Stroop, generał SS pacyfikujący powstanie w getcie, już dzień wcześniej donosił o swoim zamiarze w raporcie zwierzchnikom w Krakowie. Te raporty potem pięknie oprawił, uzupełnił w fotografie ukazujące zagładę getta i z dumą podarował m.in. szefowi SS Heinrichowi Himmlerowi. Po zwycięskiej dla Niemców wojnie miały być dowodem heroicznej walki dla przyszłych pokoleń. Stały się oskarżycielskim dowodem przerażającej zbrodni. Stroop był dumny ze swych zbrodniczych osiągnięć, ale album i teatralny akt wysadzenia synagogi na Tłomackiem jedynie przykrywały bezradność Niemców wobec zdecydowanego oporu Żydów w getcie uzbrojonych głównie w nieliczne pistolety, granaty i butelki z benzyną. Likwidacja getta rozpoczęta 19 kwietnia 1943 r. miała trwać góra dwa, trzy dni. Trwała blisko miesiąc. To nie było dla Niemców spektakularne zwycięstwo. 30 marca 1942 roku na polecenie Heinza Auerswalda synagoga została zamknięta, a jej klucze trafiły do Służby Porządkowej. Synagoga stała się miejscem tymczasowego lokowania Żydów zwożonych m.in. z okupowanych Czech. W 1942 roku, po zmniejszeniu obszaru getta, synagoga znalazła się poza jego obszarem. Ze względu na dużą powierzchnię budynku hitlerowcy urządzili w niej magazyn mebli i zrabowanego mienia żydowskiego[2]. Magazynem kierował komisarz getta warszawskiego do spraw nieruchomości, Karol Nabe. Kres istnienia synagogi nastąpił po krwawym stłumieniu powstania w getcie warszawskim, 16 maja 1943 roku. Wtedy to o godzinie 20.15 została osobiście wysadzona w powietrze przez Jürgena Stroopa, co było symbolem ostatecznej likwidacji dzielnicy żydowskiej. Po jej zburzeniu Stroop powiedział:
Piękną klamrą oficjalnego zamknięcia Wielkiej Akcji było wysadzenie w powietrze Wielkiej Synagogi. Przygotowania trwały 10 dni. Synagoga była gmachem solidnie zbudowanym. Stąd, aby ją za jednym zamachem wysadzić w powietrze, należało przeprowadzić pracochłonne roboty saperskie i elektryczne. Ależ to był piękny widok! Z punktu widzenia malarskiego i teatralnego obraz fantastyczny. Oficer saperów wręczył mi aparat elektryczny, wywołujący detonację ładunków wybuchowych... ...Przedłużałem chwilę oczekiwania. Wreszcie krzyknąłem: Heil Hitler! - i nacisnąłem guzik. Ognisty wybuch uniósł się do chmur. Przeraźliwy huk. Bajeczna feeria kolorów. Niezapomniana alegoria triumfu nad żydostwem. Getto warszawskie skończyło swój żywot. Bo tak chciał Adolf Hitler i Heinrich Himmler Zgodnie z projektem Jana Strumiłło makieta została wycięta z grubej sklejki. Przez okna można zajrzeć do środka synagogi, która wraz z kopułą ma ponad 2,5 metra wysokości. Zbieranie fotografii kamienic wokół pl. Tłomackie, było bardzo żmudna pracą. Sa pocztówki ukazujące synagogę i jedynie niektóre pierzeje placu wytyczonego jeszcze w XVIII wieku i potem przekształcanego. Część fotografii pochodzi już z czasów okupacji, gdy plac znalazł się w obrębie getta Synagoga otoczona jest ścianami placu Tłomackie. Tworzą je płyty ustawione w pionie, na które zostały nalepione fotografie kamienic stojących wokół placu przed wrześniem 1939 r. Zdjęcia są rozmydlone. Można je można odczytać dopiero z pewnej odległości. Dają wrażenie zabudowy, jednak nie odtwarzają jej ze szczegółami. To dlatego, że zwyczajnie brakuje ikonografii tego miejsca, stwierdził główny architekt Jan Strumiłło.
W ślad za zarządzeniami niemieckich władz okupacyjnych getto zostało odcięte od reszty miasta dnia 16 listopada 1940 roku. Otoczony murem obszar miał z początku około 307 ha, potem był zmniejszony; od stycznia 1942 roku, dzielił się na tak zwane duże i małe getto. Stłoczono tu około 360 tysięcy Żydów z Warszawy i około 90 tysięcy z innych miejscowości. Około 100 tysięcy osób zmarło z głodu. W lecie 1042 roku Niemcy wywieźli i zamordowali w komorach gazowych Treblinki około 300 tysięcy osób. 19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie ; do połowy maja, powstańcy i ludność cywilna ginęli w walce i płomieniach systematycznie palonego getta. Pozostałych przy życiu, Niemcy zamordowali w listopadzie 1043 roku na Majdanku, w Poniatowej i Trawnikach. Przeżyli nieliczni.. Tablice murów Getta zlokalizowane są w 22 miejscach w Warszawie. Pomniki granic getta - zespół dwudziestu dwóch pomników umieszczonych w Śródmieściu i na Woli, które znajdują się w miejscach, gdzie w latach 1940-1943 przebiegał mur getta warszawskiego. Na pomysł takiego upamiętnienia synagogi wpadli Jan Strumiłło oraz Anna Chylak z Żydowskiego Instytutu Historycznego, którego siedziba znajduje się tuż obok miejsca, gdzie stała synagoga, a dziś stoi Błękitny Wieżowiec.
Pomnik ten postawiono w 2008 roku ku pamięci tych, którzy walczyli , cierpieli, zginęli.
Getto obejmowało tu wielką Synagogę na Tłomackiem i jej bibliotekę. Obszar ten został wyłączony z Getta 20 marca 1942 roku.
Dziś nie ma nie tylko synagogi, ale też placu, sąsiednich uliczek, zaułków i placyków. 
70 lat temu, 16 maja 1943 r. osobiście wysadził ją w powietrze generał SS Jürgen Stroop, dowodzący akcją likwidacji getta. Jej zburzenie miało być symbolem likwidacji dzielnicy żydowskiej w Warszawie. 
Fragment getta, w którym w latach 1940-1942 znajdowała się Wielka Synagoga, upamiętnia od 2008 jeden z pomników granic getta przy ulicy Bielańskiej róg A. Corazziego. Błękitny Wieżowiec od strony ulicy A. Corazziego, część podium wieżowca w miejscu Synagogi Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ul. Tłomackie 3/5, odbity w Błękitnym Wieżowcu. Muzeum Niepodległości mieści się w Warszawie przy Al. Solidarności 62. Powstało jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, w wyniku przekształcenia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego.
Siedzibą Muzeum jest pałac Przebendowskich - Radziwiłłów. Muzeum gromadzi eksponaty dokumentujące historię dążeń niepodległościowych Polaków począwszy od powstania kościuszkowskiego do czasów współczesnych, a ponadto losy Polaków rozrzuconych po całym świecie. Dział zbiorów posiada ponad 55 000 muzealiów, wśród nich dzieła sztuki, militaria, medale, numizmaty, druki ulotne, fotografie i pocztówki, sztandary i inne symbole narodowe, przedmioty i archiwalia powstałe dla upamiętnienia rocznic ważnych wydarzeń. Najstarsze muzealia pochodzą z 1794 r. Są to Odezwy i Rozporządzenia Komisji Porządkowej Województwa Krakowskiego. Historię Powstania Listopadowego 1830 dokumentują druki ulotne, np. Manifest cara Mikołaja I Do Narodu Polskiego, Manifest Sejmu z 20 XII 1830 oraz odezwy Rządu Narodowego. Polonia Restituta -Strzały w Sarajewie oddane do arcyksięcia Ferdynanda Habsburga latem 1914 r. stały się sygnałem do rozpoczęcia wielkiej wojny światowej, do której mocarstwa szykowały się od dawna. Ziemie polskie podzielone pomiędzy trzech zaborców walczących teraz przeciwko sobie w dwóch wrogich obozach, stały się rezerwuarem rekruta, a Polakom zmobilizowanym do trzech wrogich armii przyszło zmagać się w bratobójczych bojach.
Teresa Trautman, żołnierz Związku walki zbrojnej na Wołyniu, zamordowanej podczas masakry więzienia dubieńskiego. Główna siedziba muzeum została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Radziwiłłów, gdzie poprzednio mieściło się Muzeum Włodzimierza Lenina (1955-1989). W 1991 r. placówka uzyskała nową nazwę, która obowiązuje nadal. W 1992 r. Muzeum Niepodległości uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury. Odezwa Wołyńskiego Komitetu Wojewódzkiego, Uczczenia Dziesięciolecia Odrodzonej Niepodległej Polski, w języku polskim, ukraińskim, yiddish i czeskim. Obecnie w muzeum działają dwie wystawy stałe:„Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914-1921” oraz „Z Orłem Białym przez wieki. Godło i herb państwa polskiego w rozwoju historycznym”. Z Orłem Białym przez wieki -Wystawa przygotowana ukazuje historię Orła Białego od czasów legendarnych po nam współczesne. Liczne modyfikacje i zmiany, jakich doświadczały nasze godło i herb, były niczym żywa historia państwa i narodu. W zależności od upodobań epoki Orzeł przybierał różne szaty stylowe.
Ze względu na przemiany polityczne i ideowe dodawano lub odejmowano mu niektóre elementy. W herbie Rzeczypospolitej występował w towarzystwie innych znaków rodowych i państwowych, dokumentując żywe więzi Polski z Europą. Po raz pierwszy na mapach Warszawy pałac pojawia się na planie C. F. Wernecka z 1732 r. Wiadomo, że fundatorem budynku był Jan Jerzy Przebendowski, podskarbi wielki koronny, bliski i wierny współpracownik króla Augusta II. W styczniu 1863 roku nabył go za połowę dawnej wartości Jan Zawisza, majętny obywatel z Litwy. W latach 1863-1868 dokonał przebudowy i renowacji budowli. Reduta Bank Polski. Ten budynek, a właściwie jego pozostałość interesowała mnie od wielu lat.Zdając sobie sprawę, że stoi w centrum Warszawy, u zbiegu ulic Al.Solidarności, Bielańskiej i blisko Placu Teatralnego,przy Senatorskiej, poświęciłam mu sporo czasu, by udokumentować jego historię, rok po roku. Kiedy wkroczyły dźwigi, wiedziałam, że już niedługo, ten pomnik historii zniknie i pojawi się coś szklanego. To jeden z symboli powstańczej Warszawy. Budynek powstał w pierwszej dekadzie XX wieku, jednak to nie przedwojenna część jego historii jest najistotniejsza. W czasie Powstania Warszawskiego teren intensywnych walk, po wojnie częściowo wyburzony, przetrwał w opłakanym stanie aż do chwili obecnej i jest jednym z niewielu, na którym aż tak wyraźnie widać ślady wydarzeń sprzed ponad 60 lat.
Wystarczy przyjrzeć się fasadzie od strony ul. Bielańskiej, gęsto usianej śladami po kulach. Jest to swego rodzaju enklawa ruin w otoczeniu odbudowanych bądź wybudowanych od nowa budynków. Gmach dawnego Banku Polskiego był pierwszym typowanym na siedzibę Muzeum Powstania Warszawskiego - to tu już w roku 1981 Społeczny Komitet Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizował akcję zbierania eksponatów. Ostatecznie muzeum znalazło swoje miejsce przy ul. Grzybowskiej, a ostatnia zachowana reduta powstańcza została w roku 1993 sprzedana prywatnemu inwestorowi. Aktualnie budynek poddawany jest renowacji, a wewnątrz od kilku lat wynajmowane są sale na potrzeby rozmaitych bankietów itp. imprez. Takie a nie inne przeznaczenie Reduty nie spotykało się oczywiście z pochlebnymi opiniami środowisk kombatanckich.Budynek ten powstał w latach 1907-1911 według projektu Leontija Benois. Od roku 1918 znajdowała się w nim siedziba Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Od roku 1926 mieścił się w nim Bank Polski. W czasie okupacji znajdował się w nim Bank Emisyjny. Podczas powstania warszawskiego rejon ciężkich walk. Po wojnie wyburzono jego znaczną część, pozostawiając jedynie zachodnie skrzydło, które wpisane jest do rejestru zabytków. Budynek ten powstał w latach 1907-1911 według projektu Leontija Benois. Od roku 1918 znajdowała się w nim siedziba Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. Od roku 1926 mieścił się w nim Bank Polski. Jako miejsce stanowiące symbol obrony Starego Miasta, był gmachem, w którym początkowo planowano organizację Muzeum Powstania Warszawskiego. W roku 1993 został sprzedany.
Symbol Polski Walczącej widoczny na zdjęciu w dole ( przy połączeniu budynków starego i nowego) nie jest pozostałością z lat 40-tych, ale efektem podjętej kilka lat temu inicjatywy anonimowych kibiców warszawskiej Legii. W miejscu dawnego Banku Polskiego, firma Ghelamco wybudowała, z zachowaniem zabytkowych elementów ścian i fundamentów, biurowiec Senator

najbliższe galerie:

 
ZWIEDZAMY WARSZAWĘ 10
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix
JESZCZE TROSZKĘ ŚWIĄTECZNA - WARSZAWA
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix
ZWIEDZAMY WARSZAWĘ 11
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix
Warszawskie kreskówki
1pix użytkownik mieczysaw odległość 0 km 1pix
Warszawa 17 - Długa, Miodowa i okolice
1pix użytkownik popekpawel odległość 0 km 1pix
Warszawa. Kościół św. Antoniego Padewskiego (Śródmieście)
1pix użytkownik wo odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (21):

 
afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 12.07.2013 00:05

foto-jaro - chyba nie jest tak źle...Warszawa istnieje na portalu i myślę, że jest coraz więcej galerii. Dzięki za wizytę.
Pozdrawiam.

foto-jaro użytkownik foto-jaro(wpisów:186) dodano 11.07.2013 12:13

Dobra robota.
Faktycznie trzeba ruszyć na Warszawę żeby zaistniała na portalu ;)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 11.07.2013 00:37

bartak - Miło mi, że spełniłam oczekiwanie odbiorców i zainteresowałam historią Warszawy, skrawkiem kilu ulic, które mają spore znaczenie historyczne.
Pozdrawiam:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 11.07.2013 00:35

batsheba - Jest mi bardzo miło, że gościsz w moich galeriach, a jeszcze przyjemniejsze jest to, że galerie odbierasz pozytywnie.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

bartak użytkownik bartak(wpisów:936) dodano 10.07.2013 20:03

Czytałam i oglądałam z dużym zainteresowaniem. Pozdrawiam :)

batsheba użytkownik batsheba(wpisów:492) dodano 10.07.2013 17:04

Ciekawy, nieznany mi kawałek historii udokumentowany dość dobrymi fotkami.
Miłych chwil.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 10.07.2013 10:38

skuza - Zdjęcia go galerii były zrobione w ciągu godziny u zbiegu trzech ulic. Kilka zdjęć jest tylko z poprzednich lat. Galerię natomiast tworzyłam kilka godzin. Myślę, że sprostałam oczekiwaniom. Dziękuję.
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 10.07.2013 10:35

rozmusiaki- Robię wszystko, by odbiorca miał satysfakcję z oglądanej galerii.
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 10.07.2013 10:34

mgfoto - Miło mi, że mogłam zainteresować galerią.
Pozdrawiam.

skuza użytkownik skuza(wpisów:4121) dodano 10.07.2013 08:28

Afrodyto,bardzo dobra robota,wprawdzie historia to domena mojego małżonka,jednak opisami mnie tez wciągnęłaś.Pozdrawiam:)

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4886) dodano 09.07.2013 22:30

Lubię historię ,więc Twoja galeria jak najbardziej przypadła mi do gustu ;)
Pozdrawiam.

mgfoto użytkownik mgfoto(wpisów:6141) dodano 09.07.2013 21:09

Dobrze udokumentowane i opisane. Ciekawie się ogląda. Pozdrawiam :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 09.07.2013 14:21

kabaczek - Miło mi, że galeria się podobała.
Pozdrawiam.

kosi użytkownik kosi(wpisów:43) dodano 09.07.2013 14:20

oddalem krew za to miasto w 45

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 09.07.2013 14:20

popekpawel - To nie była mobilizacja, tylko okoliczność 70 -tej rocznicy :)
Rzeczywiście Warszawa pięknieje, jak wiele miast, tylko te szklane domy nie pasują w wielu miejscach. Nie dba się o zabytki, tylko "produkuje" beznadziejne wieżowce. Ale cóż, takie czasy.
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 09.07.2013 14:09

kordula157 - Dziękuję i zapraszam :)
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 09.07.2013 14:07

grace - Dziękuję Grażynko. Jest mi bardzo miło.
Pozdrawiam serdecznie.

kabaczek użytkownik kabaczek(wpisów:1290) dodano 09.07.2013 13:23

Obejrzałem z przyjemnością.
Pozdrawiam.

popekpawel użytkownik popekpawel(wpisów:3654) dodano 09.07.2013 10:33

A to zaskoczenie. Świetny pomysł z tą makietą. Biurowiec na ostatnich fotkach jak najbardziej na tak. Ta część miasta wyglądała masakrycznie, a przecież to centrum. Ładnie to połączyli. Trzeba warszawiaków częściej prowokować, bo potrafią wtedy się zmobilizować i pokazać coś nowego i ciekawego:)))

kordula157 użytkownik kordula157(wpisów:6141) dodano 09.07.2013 09:32

Zgadzam sie z Grace :)))

grace użytkownik grace(wpisów:3357) dodano 09.07.2013 04:31

Afrodyto bardzo, bardzo interesujaca galeria!
Dobre zdjecia, udokumentowalas swietnym komentarzem. Jestem pod wrazeniem Twojej pracy.
Pozdrawiam.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!