m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Plac Graben otoczony przez najbardziej eleganckie i najdroższe sklepy w Wiedniu. W połączeniu z Placem św. Szczepana i Kärntnerstrasse tworzy dość duży teren spacerowy, wyłączony z ruchu pojazdów mechanicznych, dzięki czemu jest jednym z ulubionych miejsc spacerowych zarówno turystów, jak i mieszkańców miasta. Jego nazwa pochodzi od znajdującego się w połowie drogi między Hofburgiem, a katedrą św. Szczepana, wykopu w którym pośpiesznie grzebano zwłoki ofiar zarazy dżumy z roku 1679. Dziś na jego miejscu znajduje się jeden z najbardziej niecodziennych przykładów austriackiego baroku - Kolumna Morowa (Pestsäule), zwana również Kolumna Trójcy Świętej Wzniesiona na polecenie Leopolda I na pamiątkę ocalenia miasta i jego mieszkańców od epidemii, początkowo była drewniana, później zastąpiono ją kolumną marmurową, zaprojektowaną przez Matthiasa Rauchmillera. Kolumna symbolizuje zwycięstwo Wiary nad Zarazą. Pomnik i fontanna św.Leopolda na Graben
Katedra św. Szczepana. Widoczna z daleka charakterystyczna sylwetka katedry, jest świadectwem znajomości gotyckiej sztuki budowlanej która zrodziła się w Île-de-France, choć na tereny Austrii styl gotycki uobecnił się stosunkowo późno. Wiedeńska katedra ma następujące wymiary:Długość: 107,2 m; Szerokość: 34,2 m;
Wysokość naw bocznych: 22,4 m; Wysokość nawy głównej: 28,0 m; Wysokość prezbiterium: 22,4 m; Wieża południowa - tzw. Steffl: 136,44 m; Wieża północna: 68,3 m; Wysokość wież fasady zachodniej: 66,3 m. oraz 65,3 m; Wysokość dachu (wraz z kalenicą): 47,85 m. Dominantą katedry jest południowa wieża, wysoka blisko 137 metrów (445 stóp). Mieszkańcy Wiednia nazywają potocznie wieżę Steffl (zdrobnienie imienia Szczepan). Budowa jej trwała 65 lat, od 1368 do 1433. Podczas oblężeń miasta w 1529 oraz 1683 stanowiła główny punkt obserwacyjny, ponadto znajdował się w niej punkt komendanta, który zarządzał obroną miejskich obwarowań, po odbudowie ze zniszczeń wojennych, od 1955 stała się ogólnodostępnym punktem widokowym. Stephansplatz, Plac św. Szczepana - centralny plac Wiednia, na którym stoi Katedra św. Szczepana. Bez mała na przeciwko Katedry stoi Hotel Vienna, w którego oknach pięknie odbijają się wieże katedry. Oprócz zachodniej Bramy Olbrzymów (pierwotnie otwierano ją wyłącznie dla cesarza) do wnętrza katedry wchodzi się innymi wejściami, dwa z nich wyróżniają się pod względem historyczno-artystycznym. Od strony północnej - brama Biskupia (Bischofstor), powstała w 1360 z gotyckim portalem.
Wewnątrz czterech wież katedry wiszą 22 dzwony z lat 1280-1960. Najsławniejszym dzwonem jest Dzwon Marii Panny bardziej znany jako Pummerin, który wisi w górnej kondygnacji wieży północnej. Jest to największy dzwon Austrii i trzeci co do wielkości bijący dzwon w Europie. Dzwon został odlany w 1711 za pontyfikatu biskupa Franza Ferdinanda Freiherra von Rummel. Odlano go z tureckich armat zdobytych podczas Odsieczy Wiedeńskiej. Po zniszczeniu katedry w 1945 w wyniku pożaru spowodowanego przez działania wojenne, Pummerin ponownie odlano w 1951 z resztek pierwotnego spiżu. Obecny dzwon waży 20,13 tony, wysoki na 2,15 m, bije w główne uroczystości kościelne oraz na Nowy Rok. Zespół jedenastu dzwonów zwanych świątecznymi - Festgeläut wisi wewnątrz Steffla. Wszystkie dzwony odlała w 1960 ludwisarnia Pfundner. Największy z nich, Szczepan, znany jest także jako Półpummerin (Halbpummerin). Spośród nich trzy biją codziennie na msze w dni powszechne oraz na Anioł Pański. W górnej części Steffla wiszą także dwa dzwony zegarowe - Uhrschelle oraz Primglöcklein. Ponadto dzwony wiszą na wieżach zachodnich. Pięć dzwonów wisi na wieży północno-zachodniej. Pozostałe trzy wiszą na wieży południowo-zachodniej, wśród nich Mały Dzwon (Kleine Glocke), datowany na schyłek XIII w. Jest to najstarszy dzwon katedry. Kiedy weszliśmy do katedry, oczom naszym ukazał się niezwykły widok. Słońce świecące centralnie w witraże dało zjawiskowy koncert barw na sklepieniu i filarach. Gotycki poliptyk z Wiener Neustadt wykonany na zamówienie Fryderyka III dla opactwa cysterskiego w Viktring (okolice Klagenfurtu), rzeźbiony w drewnie i polichromowany.
Główna scena składa się z dwóch części, na dole ukazano Matkę Bożą z Dzieciątkiem i Świętymi Katarzyną i Barbarą w typie Sacra Conversazione, górną partię tworzy przedstawienie Koronacji NMP. Na rewersach malowane sceny z życia NMP i Chrystusa, oraz wizerunki świętych Apostołów, Męczenników i Dziewic. Nazwę swoją zawdzięcza miejscowości położonej w Dolnej Austrii, gdzie znajdował się od 1786 do 1885. Prezbiterium. Spośród kilkunastu barokowych ołtarzy wyróżnia się ołtarz główny, z 1647 z obrazem pędzla Tobiasa Potzla przedstawiający ukamienowanie Św. Szczepana; obraz przedstawia oprócz biblijnego wątku sferę niebiańską, gdzie ukazany jest Chrystus trzymający krzyż symbolizujący jego cierpienie i męczeńską śmierć. Jest to sui generis trójnawowa pseudohala z mocno uwydatnionym starszym tzw. chórem albertyńskim z prezbiterium pośrodku oraz najstarszą częścią - dwuwieżową fasadą zachodnią, przy których dobudowano prostokątne pomieszczenia mieszczące niegdyś skarbiec, gdzie król Rudolf IV przechowywał swój zbiór relikwii oraz pomieszczenia i reprezentacyjna empora Ołtarz który w swojej formie nawiązuje do idei Porta-Coelis (Bramy Niebiańskiej) powstał w ciągu sześciu lat, od 1641. Zleceniodawcą był ówczesny biskup Wiednia Philipp Friedrich Graf Breuner. Nastawę ołtarzową wykonano z trzech rodzajów marmuru, który został sprowadzony z Polski oraz Styrii i Tyrolu.  Wnętrze korpusu nawowego nakryte jest sklepieniem sieciowym, natomiast chór albertyński sklepieniem krzyżowo-żebrowym. po lewej stronie późnogotycka kazalnica, wykonana z piaskowca w 1513. Pod schodami ambony znajduje się autoportret artysty ukazany w sposób bardzo realistyczny, tworzący jednocześnie scenę rodzajową - patrzy się na widza przez okno, wyciągając na zewnętrzny jego parapet naostrzone dłuto. Najprawdopodobniej jest to autoportret Antona Pilgrama, przy czym istnieje inna wersja iż twórcą dzieła był Mikołaj z Lejdy.
 Sama ambona posiada bogatą dekorację na którą tworzą formy gotyckiej architektury. Wśród licznych rzeźb i reliefów wyróżniają się popiersia czterech Ojców Kościoła, Świętych: Hieronima, Augustyna, Ambrożego oraz Grzegorza. Dolną kondygnację ołtarza zdobią posągi świętych Leopolda, Floriana, Sebastiana i Rocha. W górnej kondygnacji znajduje się obraz przedstawiający Wniebowzięcie NMP. Na zwieńczeniu rzeźba Madonny z Dzieciątkiem. Trójnawowy chór, którego poświęcenie miało miejsce w 1340 r. posiada trzy wezwania, prezbiterium dedykowane jest Wszystkim Świętym oraz św. Szczepanowi, nawa północna chóru Marii Pannie zaś południowa Dwunastu Apostołom. Obraz Matki Boskiej z Pócs jest otoczoną wielkim kultem ikoną Marii z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii, o wymiarach 50x70 cm. Pod względem artystycznym należy do prowincjonalnego karpacko-ruskiego kręgu artystycznego. Namalowany został według tradycji 1676, jako wotum dla greckokatolickiej cerkwi w Máriapócs (dawniej węg. Pócs) we wschodnich Węgrzech. Czczony był jako ikona płacząca i palladium, dzięki któremu arcyksiążę Eugeniusz Sabaudzki odniósł zwycięstwo nad Turkami pod Zentą Katedra ta należy do największych świątyń europejskich, jej całkowita długość wynosi 107, zaś szerokość 34 metry. Ponad dachami katedry wznoszą się cztery wieże: najwyższa z nich potocznie nazywana Steffl ma 136,4 metry wysokości, podczas gdy północna (której budowy nigdy nie ukończono) zaledwie 68 metrów. Fragment gotyckiego portalu Bramy Biskupiej z posągiem Rudolfa IV i jego żony Katarzyny Luksemburskiej Asystują im heroldowie z tarczami herbowymi.
Wieża północna.  Elementy rzeźbiarskie oraz ambonę wzniósł Anton Pilgram, znany także m.in. w Brnie. Niedokończoną wieżę północną zwieńczono renesansowym hełmem. Elewacje północna i południowa z przylegającymi do nich kaplicami czytelnie obrazują poszczególne fazy rozbudowy katedry w XIV i XV w. Spójności dodaje galeria z balustradą wieńcząca oszkarpowane, zwieńczone wimpergami ściany boczne naw (z parzystymi ostrołukowymi oknami), oraz elewacje prezbiterium i wież. Wszystko to jest urozmaicone bogatym detalem z motywami charakterystycznymi dla dojrzałego gotyku, są to liczne zoomorficzne zwieńczenia przypór, stylizowane gargulce oraz umieszczone pod nimi rzeźbione konsole Ponad dachami katedry wznoszą się cztery wieże, dwie oktogonalne, wtopione w bryłę zachodniej części pochodzącej z dawnej romańskiej świątyni Babenbergów oraz para monumentalnych wież przylegających doń do naw bocznych. Usytuowane przy ostatnim przęśle korpusu nawowego wieże mają w przyziemiu plan kwadratu, w dolnych kondygnacjach umieszczone są wejścia do wnętrza kościoła. Hotel Vienna DO & CO jest położony w centrum Wiednia, w pobliżu znanej Katedry Św.Szczepana
Zachodnią fasadę katedry flankują dwie oktogonalne wysokie na 65 metrów wieże.  Charakterystycznym akcentem katedry są dachy o specyficznej barwnej dekoracji dachówek. Korpus nawowy i prezbiterium są przykryte dwoma osobnymi dachami. Szacuje się, iż powierzchnię wszystkich połaci dachów pokrywa około 230 000 glazurowanych dachówek. Dach katedry św. Szczepana z orłem Habsburgów. O ile dekoracja dachu korpusu nawowego ma charakter geometryczno-ornamentalny, w przypadku nakrycia prezbiterium układ dachówek tworzy dekorację figuralną którą są po dwa cesarskie orły, z herbami Habsburgów i miasta Wiednia. Nacisk na detal architektoniczny położono na elewacje wież bocznych, co najlepiej jest widoczne w wieży południowej, której podstawą jest kwadrat, przechodzący od 2/3 wysokości w ośmiobok. Oprócz zdumiewającej wysokości, jej wertykalność i plastyczność podkreśla bogactwo fiali oraz wimperg. Historia Domu Mozarta przy Domgasse 5 w Wiedniu to również historia przyjaźni Haydna z młodszym o 24 lata Mozartem, Haydn bowiem bywał jego częstym gościem. To tutaj zabrzmiały po raz pierwszy kwartety Mozarta, których pierwszym słuchaczem i krytykiem był Józef Haydn. Krzyżacki kościół stanowi część domu zakonnego na Singerstraße 7. Obecna gotycka świątynia została poświęcona w 1395 roku. Centralny obraz w prezbiterium autorstwa Tobias Pocka z 1667 roku przedstawia główną patronkę zakonu Maryję z dzieciątkiem Jezus  w towarzystwie św. Elżbiety, Jerzego i Heleny.
Na ścianach wisi ponad 80 herbów różnych niemieckich rodów z których wywodzili się rycerze zakonni. W świątyni znajdują się trzy pomniki nagrobne wybitnych krzyżaków i wodzów z czasów wojen tureckich z XVIII wieku (Erasmus Graf Starhemberg, Guidobald Graf Starhemberg, Josef Philipp Graf Harrach).  Istniał zwyczaj, że w kościele w którym dany rycerz zakonny składał przysięgę tam zawieszał swój herb, stąd herby zwane są tarczami przysięgi „Aufschwörschilde. Ołtarz skrzydłowy powstał w 1520 roku dla kościoła mariackiego w Gdańsku, a w 1864 przywędrował do Gdańska. Dlaczego? , tego nie wyjaśniają żadne przewodniki.
Kościół pod wezwaniem św. Elżbiety. Gotycka nawa posiada sklepienie gwieździste, od strony południowej (od ulicy Singerstraße) oświetlają wnętrze 4 wielkie okna. Kościół św. Elżbiety, w Siedzibie Zakonu Krzyżackiego

najbliższe galerie:

 
Austria_2008 (01) - WIEDEŃ/spacer po mieście
1pix użytkownik charlie odległość 0 km 1pix
Wiedeń centrum 3
1pix użytkownik maryush odległość 0 km 1pix
Wiedeń centrum 4
1pix użytkownik maryush odległość 0 km 1pix
WIEN + HUNDERWASSER
1pix użytkownik zielonadesign odległość 0 km 1pix
Wiedeń - Nowy Rok 1
1pix użytkownik maryush odległość 0 km 1pix
Wiedeń
1pix użytkownik ewka odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (20):

 
afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 30.12.2013 10:05

Ups...pewnie przy wyborze państwa, zamiast Austria kliknęła mi się Australia. A może to znak ???...może pora na Australię:)
Pozdrawiam serdecznie.

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 30.12.2013 10:03

achernar-51,przesuń sobie mapkę,czerwony znacznik jest dobrze ustawiony:)
Zaintrygował mnie Twój wpis,więc tu zajrzałam i sprawdziłam:)
A dlaczego Australia wyskoczyła tutaj? Być może Afrodyta przeglądała właśnie Australię:)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 30.12.2013 09:50

Galeria ciekawa, ale dlaczego zamieszczona w Australii???

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 25.07.2013 10:53

mlochowskijacek - Jacku, akurat miejsca, które wymieniłeś, to była jedna wycieczka na Dolny Śląsk i Dolinę Kłodzką. W międzyczasie odwiedziłam Czechy ( Zaclerz, Brno, jaskinie Punkevni, Znojmo,Svitavy) oraz Wiedeń i kilka miast w Polsce. Dwa tygodnie w autokarze jest bardzo męczące.
Pozdrawiam serdecznie.

mlochowskijacek użytkownik mlochowskijacek(wpisów:858) dodano 24.07.2013 00:14

Afrodyto, jesteś niezmordowana, sądząc po Twoich galeriach potrafisz być w wielu miejscach naraz - Książ, Świdnica, Wiedeń......... Jak Ty to robisz? Pozdrawiam.

magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 21.07.2013 22:49

Ciekawy spacer .Pozdrawiam :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 21.07.2013 12:53

pablo87 - Oczywiście wybór należy do każdego turysty. Jednak jest wiele miejsc w Wiedniu, które warto zobaczyć i zapamiętać na długo.
Pozdrawiam.

pablo87 użytkownik pablo87(wpisów:561) dodano 20.07.2013 23:34

Szczerze mówiąc jakoś do zwiedzania mnie nie ciągnęło mimo, że pare razy przez niego przejeżdżałem ale powoli zaczynam zmieniać zdanie szczególnie patrząc na zdj katedry. Pozdrawiam

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 20.07.2013 23:10

sniezka - Na wieży nie byłam i zdjęć z góry niestety nie mam. Wszystko za szybko się działo, czas gonił, a Wiedeń ogromny. Będą za to inne atrakcje. Pozdrówka :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 20.07.2013 23:09

anek11 - Tak Aniu (dobrze zauważyłaś, tak jest lepiej). Mam nadzieję i życzę Ci żebyś zobaczyła taki piękny pokaz.Pozdrawiam.

sniezka użytkownik sniezka(wpisów:3379) dodano 20.07.2013 23:03

Wow, co też to słonko nawyprawiało!!! CUDO! Byłaś na wieży? Jeśli tak, to wrzuc obrazki koniecznie:)

anek11 użytkownik anek11(wpisów:2746) dodano 20.07.2013 22:54

Asiu (bo tak zauważyłam;)) Więc jest szansa że za którymś kolejnym razem zostanę wynagrodzona a nie od razu pazernie bym chciała całą jej urodę zobaczyć :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 20.07.2013 22:47

anek11 - Aniu. Podobne zjawisko widziałam też pierwszy raz w tej Katedrze.

anek11 użytkownik anek11(wpisów:2746) dodano 20.07.2013 22:35

Przepięknie, byłam tam w okresie świąteczno-noworocznym w dzień pochmurny na dokładkę i ominęła nas bajkowa iluminacja o której nie miałam pojęcia że taka tam bywa, zaś sama katedra jak i inne gotyckie mnie wprawia w podziw i zachwyt. Pozdrawiam

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 20.07.2013 22:10

halszka - Ja też widziałam katedrę wewnątrz kilka razy. To co się wydarzyło tym razem, to była chyba nagroda za wszystkie pochmurne dni. Słonko zrobiło koncert barw.
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 20.07.2013 22:08

kordula157 - Dziękuję. Piękna jest katedra, a pokaz jaki zafundowało nam słońce przeszedł moje oczekiwania.
Pozdrawiam.

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 20.07.2013 22:08

Wiedeńska Katedra jest wspaniała i robi wrażenie:) Byłam,widziałam,podziwiałam parę razy.
Można ją zwiedzać i oglądać godzinami,ale najlepiej bez tłumów.Wycieczki robią atmosferę jarmarku:(

kordula157 użytkownik kordula157(wpisów:6138) dodano 20.07.2013 20:24

Alez ta katedra jest piekna:)))jak zawsze interesujaco Afrodyto:))) pozdrawiam:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 20.07.2013 18:17

patryk80 - w Katedrze był tłum i chyba każdemu się podobało, bo zewsząd słychać było westchnienia.

patryk80 użytkownik patryk80(wpisów:4831) dodano 20.07.2013 17:19

Fantastyczna gra światła w tej katedrze. Podobało się

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!