m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (49):

 
W ubiegłym roku w czerwcu zobaczyłam miniaturę Kościoła Pokoju w Parku Miniatur w Kowarach.Obiecałam sobie przy pierwszej sposobności odwiedzić Świdnicę i zobaczyć kościół w rzeczywistości. MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ:) Na mocy Pokoju Westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią, cesarz Ferdynand III. został zobowiązany przez Szwedów do wyrażenia zgody na budowę przez ewangelików w księstwach dziedzicznych w Jaworze, Głogowie i Świdnicy po jednym tzw. ”Kościele Pokoju”. Dzwonnica - wybudowana została w 1708 roku w odległości 50 m od Kościoła Pokoju. Pierwsze trzy dzwony odlano 4.10.1708 r. w odlewni braci Götz we Wrocławiu. W 1714 roku na Kościele Pokoju dobudowano wieżę z małym dzwonem. Na początku i na końcu nabożeństwa najpierw rozbrzmiewał mały dzwon, a w ślad za nim odzywały się duże dzwony. Kościół jest duży i stoi w gąszczu ogromnych drzew. Zrobienie zdjęcia w całości jest niemożliwe. Kościoły zbudowane jedynie z drewna, gliny i słomy, co miało prowadzić do nietrwałości budowli. Dokonano tego przy udziale i wsparciu tysięcy wiernych, którzy później uczestniczyli w życiu religijnym. Kościół w Głogowie uległ zniszczeniu w czasie pożaru w 1758 roku, natomiast kościoły w Jaworze i w Świdnicy do dzisiaj pełnią swoją rolę. Habsburgowie nie uznawali w ten sposób równorzędności wiary protestantów i katolików, lecz traktowali zezwolenie na budowę jako bardziej lub mniej wymuszony akt tolerancji. Powołano do życia cesarskie komisje, które konfiskowały kościoły na Śląsku. W latach 1653/54, w samych tylko dziedzicznych księstwach, w Świdnicy i w Jaworze odebrano parafiom ewangelickim ponad 250 kościołów!
Po rozmaitych petycjach skierowanych na dwór wiedeński, przy wskazaniu planowanego placu budowy, 13 sierpnia 1652 r. cesarz udzielił swojej zgody, a już 10 dni później wyznaczono teren i przekazano go przewodniczącemu ewangelickiego Urzędu Rent z Otterau. Plac miał kształt kwadratu (200 x 200 kroków), sam kościół miał mieć 100 kroków długości i 50 kroków szerokości. Miał on być poświęcony Świętej Trójcy. Zgodnie z zarządzeniem cesarskim kościół mógł być wybudowany jedynie poza murami miasta, bez wieży i dzwonów. Jako materiałów budowlanych można było użyć jedynie drewna, piasku, gliny i słomy. Szczególnym utrudnieniem dla gminy miało być zarządzenie, że okres budowy nie może przekroczyć jednego roku. Przy budowie Kościoła Pokoju w Świdnicy można było skorzystać z doświadczeń zdobytych przy budowie kościołów w Głogowie i Jaworze. Świdniccy protestanci zlecili w roku 1656 wrocławskiemu mistrzowi budowlanemu Albrechtowi von Saebisch i miejscowemu cieśli Andreasowi Kaemperowi budowę Kościoła Pokoju w Świdnicy. Wejście przez salę ślubów.Kamień węgielny położono 23 sierpnia tego samego roku. 24.06.1657 r. można było w Kościele Pokoju w Świdnicy odprawić pierwsze nabożeństwo.
Kościół w Świdnicy jest bazyliką wzniesioną na planie krzyża. Konstrukcja nośna trzonu budowli składa się z drewnianych słupów o wymiarach od 30 x 50 do 40 x 50 cm. Nawa główna ma ok. 44 m długości i 20 m szerokości. Nawa poprzeczna - ok. 30 m długości i 20 m szerokości. Wysokość nawy głównej ok. 15 m. Kościół jest klasyczną konstrukcją szkieletową. Na powierzchni 1090 m2 mieściło się w kościele 7500 ludzi, w tym 3000 miejsc siedzących. Z okazji dwusetnego jubileuszu powstania kościoła przeprowadzono w 1852 r., rozległe prace renowacyjne.
50 lat później przeprowadzono ponownie obszernie zakrojone naprawy. Odnowiono konstrukcję szkieletową, a od strony południowej dobudowano nowy przedsionek. Szczególną uwagę poświęcono restauracji malowideł. Kościół Pokoju w Świdnicy jest jednym z dwu zachowanych tego typu obiektów w Europie. Posiada więc olbrzymią wartość historyczną i artystyczną. Po II. wojnie światowej Parafia Ewangelicka pod względem liczby wiernych bardzo się zmniejszyła. Około 120 parafian nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania kościoła. W ostatnich latach kilka mniejszych prac restauratorskich można było przeprowadzić dzięki finansowej pomocy kościelnej fundacji im. Gustawa Adolfa. W 1991 r. Ambasada Niemiecka sfinansowała częściowy remont dachu gontowego. W 1988 r. zainteresowało się kościołem Niemieckie Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków w Fuldzie i przeprowadziło badania jego konstrukcji szkieletowej. Kierownik Centrum Manfred Gemer w ekspertyzie zwrócił uwagę na katastrofalny stan, w jakim znajduje się Kościół Pokoju i podał pierwsze wskazówki dotyczące konserwacji i restauracji. Jednak dopiero w 1991r. doszło do konkretnych rozmów między Parafią, Konserwatorem Generalnym, Konserwatorem Wojewódzkim, Uniwersytetem w Toruniu, niemieckim Federalnym Ministerstwem Badań i Technologii oraz Niemieckim Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków.
Skutkiem tego niemieckie Federalne Ministerstwo Badań i Technologii w Bonn, Federalna Fundacja Ochrony Środowiska w Osnabrück oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie wyasygnowały poważne środki finansowe, dzięki którym możliwe jest prowadzenie w kościele prac badawczych, konserwatorskich i restauratorskich. Uwagę poświęcono nie tylko samemu kościołowi, jako niepowtarzalnej budowli historycznej, lecz również całemu Placowi Pokoju. Do znajdujących się tu obiektów należą: mur kościelny, dzwonnica, cmentarz, plebania, dom kościelnego, budynek byłego liceum (”Lutherheim”), dom wdów, prymariat, dom kantora i rendantura. Pośród potężnych cisów i dębów znajduje się zabytkowy cmentarz Kościoła Pokoju.Ze względu na specyfikę stosunków międzywyznaniowych na Śląsku i warunki traktatu westfalskiego był jedynym cmentarzem ewangelickim dla terenów całego księstwa świdnickiego. Barokowe i klasycystyczne epitafia, XIX-wieczne kwatery i nagrobki z XX wieku. Oglądając te unikatowe groby przechodzimy poprzez epoki i style. Funkcję taką spełniał od roku 1654 do ok. roku 1745, kiedy to powstały cmentarze przy tzw. domach modlitwy, późniejszych wiejskich kościołach ewangelickich. To tutaj spoczywa pradziadek kanclerza Bismarcka, czy syn jednego z doradców Fryderyka Wielkiego -Samuel von Görne. Świdnicki cmentarz wybierali na ostatnie miejsce spoczynku duchowni. Pastor Kunowski, który wyprosił u króla pruskiego likwidację twierdzy świdnickiej i przekazanie tych terenów pod budowę miasta; naukowcy, artyści i urzędnicy. Niezależnie od tego tutejszy cmentarz spełniał swą funkcję nieprzerwanie do roku 1957.Spacerując po świdnickim cmentarzu łatwo oddać się chwili zadumy. Duch niełatwej przecież historii obecny jest w każdej alejce, w każdym drzewie, każdym nagrobku…
Na świdnickim cmentarzu Kościoła Pokoju pochowany jest Hugo Roither, konstruktor pierwszej rakiety tenisowej poza Wielką Brytanią. Odnajdziemy tu także rodzinę pierwszego burmistrza Berlina Zachodniego. Cmentarz, o czym należy pamiętać, ma również znaczenie ekumeniczne. W roku 1848 pochowano tutaj ofiary Wiosny Ludów. W jednej mogile pochowano wspólnie katolików i ewangelików, po raz pierwszy w historii Świdnicy. Zajrzyjmy jeszcze na chwilę do wnętrza...Zobaczmy kilka szczegółów,które warto zapamiętać na dłużej.Ozdobą Świdnickiej świątyni, są malowidła na drewnie, ambona i chrzcielnica.Trójnawowy korpus główny krzyżuje się w centrum kościoła z również trójnawowym transeptem. Do zasadniczej bryły kościoła dobudowano początkowo od wschodu jedynie zakrystię. W późniejszych latach dodano od zachodu Halę Zmarłych, następnie od południa Halę Ślubów, a od północy tzw. Halę Polową.  Hala Chrztów, to obszerne pomieszczenie za ołtarzem, gdzie stoi drewniana, polichromowana chrzcielnica, dzieło Pankratiusa Wernera z Jeleniej Góry, z roku 1661. Na ścianach wystawy obrazów i zdjęć. Na ścianach Hali Chrztów umieszczono portrety duchownych, którzy w ciągu trzech stuleci odprawiali w kościele nabożeństwa.W Hali Chrztów znajduje się również oszklona szafa zawierająca bogate stroje liturgiczne używane aż do XIX wieku. W Sali Chrztów prezentowane są najnowsze elektroniczne organy.W 1909 r. wprowadzono zasilanie elektryczne i oddzielono kontuar od instrumentu. Dzięki Związkowi do spraw ratowania organów na Dolnym Śląsku w 1991 roku instrument ten został odrestaurowany i jest jednym z piękniejszych instrumentów tego typu na Dolnym Śląsku.
Zdjęcie pochodzi z wystawy Hali Chrztów. Malowidło ponad Halą Ołtarzową przedstawia Niebiańskie Jeruzalem wg. Objawienia Św. Jana 21-22. Postacie po obu jego stronach to anioł i apostoł Jan. Malowidło nad Halą Ślubów to ilustracja 14. rozdziału Objawienia Św. Jana. Tematem jest upadek grzesznego miasta Babilonu. Wyżej znajduje się baranek i modlący się do niego zbawieni. Na chmurze siedzi Chrystus na tronie z pieczęcią (werset 14). Obok niego widoczny anioł z otwartą księgą, w której widnieje napis: ”Ewiges Evangelium” (”Wieczna Ewangelia”). U dołu obrazu upadający Babilon, zagrożony z lewej strony powodzią. Malowidło nad Halą Polową nawiązuje do 20. rozdziału Objawienia i przedstawia Sąd Ostateczny. Jezus na łuku tęczy w otoczeniu zbawionych i aniołów. W dolnej części anioł, nawołujący zmarłych do zmartwychwstania i wskazujący jednym drogę do nieba, a drugim do piekła. Loża rodziny Hochberg, wyróżnia się swoim kształtem i jest zauważona od razu po wejściu. Na balustradzie loży umieszczono herby rodzin Hochberg (po lewej)...
...i Reuss (po prawej), a po środku tablicę pamiątkową ku czci hrabiego Hansa Heinricha Hochberga. Ołtarz - powstał z okazji setnej rocznicy kościoła w 1752 roku, zbudowany przez Gottfrieda Augusta Hoffinana i mistrza ciesielskiego Grunwaldu. Ambona ufundowana została przez papiernika Konrada Riedigera. Starą ambonę wymieniano po raz pierwszy w 1660 roku. W 1728 powstała kolejna ambona z ręki stolarza artystycznego Gottfrieda Augusta Hoffmana, którą możemy podziwiać do dziś. Stropy wokół obrazów oraz stropy empor i filary malowane są w desenie roślinne.Empory na całej długości pokryte są 78 tekstami wersetów biblijnych i 47 scenami alegorycznymi. Obrazy te malowane na deskach ilustrują sens znajdujących się obok cytatów biblijnych. Balustrady empor są bogato zdobione rzeźbami i malowidłami. Firma Gottfrieda Klose z Brzegu w latach 1666-1669 zbudowała organy ze wspaniałym barokowym prospektem.
Malowidło nad Halą Zmarłych (przed dużymi organami) dotyczy V. rozdziału Objawienia: Bóg Ojciec, nad którego głową, otoczoną siedmioma językami płomieni krąży orzeł, ma na kolanach złożoną księgę z siedmioma pieczęciami, na której spoczywa baranek. Wokół klęczy 24 starców, poniżej widać modlącego się Jana. Kościół w Świdnicy został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.
Świdnicka świątynia została zbudowana w rekordowym okresie dziesięciu miesięcy. Kościół Pokoju jest największą w Europie drewnianą budowlą sakralną. Wnętrze posiada 3000 miejsc siedzących i 4500 miejsc stojących.Na chwilę obecną ilość miejsc jest mocno zredukowana.
Ważnym momentem w najnowszej historii Kościoła jest wpisanie tego obiektu 13 grudnia 2001 roku w Finlandii na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO. Jest to ogromna nobilitacja nie tylko dla samego obiektu, ale także dla regionu i całej Polski. Dziękując za zapoznanie się z historią siedemnastowiecznego Kościoła Pokoju w Świdnicy, mam nadzieję, że będą Państwo chcieli odwiedzić to wspaniałe miejsce polecić swoim bliskim.
Dziękuję :)

najbliższe galerie:

 
Letnia noc świdnicka.
1pix użytkownik ak odległość 0 km 1pix
Rowerkowo - Świdnica Śl. czI
1pix użytkownik ak odległość 0 km 1pix
Rowerkowo - Świdnica Śl.  czII
1pix użytkownik ak odległość 0 km 1pix
Bazar ojczysty
1pix użytkownik ak odległość 0 km 1pix
ŚWIDNICA - Kościół Pokoju w Świdnicy
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix
Plac Pokoju w Świdnicy
1pix użytkownik ak odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (34):

 
toman użytkownik toman(wpisów:188) dodano 22.09.2015 08:27

Piękny kościół i świetnie pokazany!! Dużo mamy ciekawych zabytków w tym właśnie starych kościołów.
Dolny Śląsk jest dobrym wskazaniem na wycieczki krajoznawcze!!!
Pozdrawiam serdecznie :-)
Tomek

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3033) dodano 28.02.2014 09:47

miejsce niesamowite...i pięknie je pokazałaś...gratuluję i pozdrawiam...

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 08.02.2014 22:18

barsolis - Dziękuję za odwiedziny mojej galerii. Miło mi, że się podoba.
Pozdrawiam.

barsolis użytkownik barsolis(wpisów:374) dodano 08.02.2014 20:48

Koscioly pokoju JAWAR , SWIDNICA -piekno architektury -cudo w Polsce .

piekna galeria zdjec na 10 .


Pozdrawiam Karol Barsolis

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 01.08.2013 10:51

mieczysaw - Jeśli masz Świdnicę blisko, to skorzystaj z okazji w zajrzyj tam. Ja jechałam tam aż z Warszawy i nie żałuję:)
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 01.08.2013 10:49

romana - Warto odwiedzić to miejsce, bo jest bardzo interesujące i ma ciekawą historię. Polecam :)
Pozdrawiam.

mieczysaw użytkownik mieczysaw(wpisów:2098) dodano 01.08.2013 09:22

Obydwie części bardzo interesujące. Mam Świdnicę w zasięgu ręki.Pewnie niebawem tam zawitam dzięki Twoim galeriom.Pozdrawiam

romana użytkownik romana(wpisów:5222) dodano 29.07.2013 22:10

Bardzo fajnie pokazałaś ten uroczy Kościół. Muszę o nim pamiętać gdy będę znowu kiedyś pomykała A4 ponieważ widzę, że naprawdę warto nadłożyć drogi.
Pozdrawiam :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 29.07.2013 21:30

sniezka - Witaj. Tak już mam...jak jestem w jakimś fajnym miejscu, wtedy staram się zwracać uwagę na detale i najważniejsze rzeczy.
U mnie w cieniu było 37 st., a w słońcu też 50 :) Ja ostatnio miałam kontakt z taką temperaturą w Luksorze, w Polsce już dawno nie. A ja w maju na wyjeździe miałam taką wredną pogodę. Pozdrawiam serdecznie :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 29.07.2013 21:26

marcin1980 - Dziękuję. Starałam się, żeby wszystko było opisane.
Pozdrawiam.

sniezka użytkownik sniezka(wpisów:3334) dodano 29.07.2013 21:10

A jeśli mowa o temperaturze - u mnie w słońcu było 50:) Jak żyję, nigdy tyle nie widziałam na termometrze. W tym samym czasie w cieniu 36.

sniezka użytkownik sniezka(wpisów:3334) dodano 29.07.2013 21:08

Przepiękny. Zwłaszcza wnętrze. Nigdy tam nie byłam.
Umiesz fajnie i dokładnie pokazywac takie obiekty (pamiętam kilka poprzednich galerii;))

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1971) dodano 29.07.2013 20:21

bardzo ciekawie przybliżona historia kościoła.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 29.07.2013 18:58

przemyslaw - U mnie dzisiaj w cieniu 37 st. Masakra!!! siedzę przy wiatraku i nie wyrabiam :):):)
Jeśli chodzi o niebo w Świdnicy... co chwila padał deszcz, było pochmurno i niebo było sine. Zwiedzanie było dla mnie największą przyjemnością tego dnia i zupełnie nie zwracałam uwagi na pogodę. Miejsce jest tak piękne, że interesowało mnie tylko to. Dziękuję za wizytę w mojej galerii.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 29.07.2013 18:53

gabi - specjalnie dla Ciebie wystawiłam drugą galerię ze Świdnicy, żebyś zobaczyła nie tylko środek kościoła, ale i jego otoczenie. Jeśli przeczytałaś pod zdjęciami opisy, to teraz trzeba tylko oglądać, bo już wszystko wiesz i wiesz na co zwrócić uwagę. Gorąco polecam.
Pozdrawiam serdecznie.

przemyslaw użytkownik przemyslaw(wpisów:6077) dodano 29.07.2013 12:59

Już pierwsze zdjęcie - okładka zachęca, by obejrzeć więcej, zwłaszcza, że reszta też niezła. Szkoda, że nie miałaś błękitnego nieba, które pięknie kontrastowałoby z z bielą ścian i czernią szachulców. Ale trudno, nie zawsze ma się wszystko, a i tak efekt jest. też. Podobnie jak Halszka, i ja zajrzałem około północy, ale klejące powietrze odbierało ochotę na pisanie czegokolwiek. Dziś "tylko" 28, ale "kleju" w powietrzu chyba jeszcze więcej, masakra. Pozdrawiam!

gabi użytkownik gabi(wpisów:2501) dodano 29.07.2013 11:48

Afrodyta, jadę tam jak tylko odpuszczą te straszne upały.
pozdr.
Gabi

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 29.07.2013 10:25

grace - Dziękuję Grażynko, staram się :))
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 29.07.2013 10:23

halszka - Polska jest tak piękna, że zwiedzić ją trzeba, a Dolny Śląsk ma tyle zabytków , o których dużo ludzi nie słyszało, że warto tam jeździć, zwiedzać i dzielić się refleksjami.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 29.07.2013 10:20

rozmusiaki - Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

grace użytkownik grace(wpisów:3357) dodano 29.07.2013 03:39

Druga czesc rownie interesujaca:)
Pozdrawiam:)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 29.07.2013 00:05

Piękne i bardzo ciekawe miejsca zwiedzasz Asiu:) Przeglądam z wielką przyjemnością:)
Wrócę jutro/dzisiaj doczytać,bo już po północy i w tym upale mózg mi się lasuje:(
Pozdrawiam wakacyjnie:)

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4488) dodano 28.07.2013 21:10

Wnętrze po prostu rewelacyjne :)
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 28.07.2013 20:50

popekpawel - niewątpliwie... bardzo polecam :)
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 28.07.2013 20:49

kapsell - Dziękuję bardzo. teraz ciekawość będzie mnie prowadziła do kościoła w Jaworze. Muszę go zobaczyć :))
Pozdrawiam.

popekpawel użytkownik popekpawel(wpisów:3615) dodano 28.07.2013 20:41

Miejsce niewątpliwie godne odwiedzin. Dzięki za wycieczkę.

kapsell użytkownik kapsell(wpisów:884) dodano 28.07.2013 20:28

Nie dałem odpowiedzi w tamtej galerii i teraz nadrabiam. Oba kościoły są podobne. ,różnica jest niewielka w budowie wnętrza , malowidła jakby takie same. Bryła kościoła, też z niewielką różnicą. Jedynie otoczenie kościołów jest inne. Ten w Jaworze umieszczony jest na terenie parku, lekko na uboczu. Ten w Świdnicy - wiadomo. Ale to moje spostrzeżenia, znawcy na pewno znaleźli dużo szczegółów. Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 28.07.2013 20:15

patryk80 - Dziękuję. Robiłam co mogłam. Robienie zdjęć wewnątrz kościoła, to niezła ekwilibrystyka. Nie dość, że oświetlenie w kościele jest bardzo słabe, to jeszcze głowy zwiedzających przemykające co chwila przed obiektywem. Na zewnątrz też nie jest łatwo. Wszędzie drzewa...Ale udało się i jakoś wyszło :))
Pozdrawiam.

patryk80 użytkownik patryk80(wpisów:4814) dodano 28.07.2013 20:09

Całkiem niedawno byłem w sali, w której podpisano pokój westfalski ;) Może kiedyś jakąś relację zrobię... Pięknie zaprezentowałaś kościół w Świdnicy

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 28.07.2013 20:04

ak - Dzięki. Weszłam do kawiarenki, była kawka i ciacho :))
Pozdrawiam serdecznie.

ak użytkownik ak(wpisów:6148) dodano 28.07.2013 19:13

ehhh... szkoda, że nie weszłaś do kawiarenki "u ciecia" tak ją nazywam..., bo zaadaptowano na nią stary budynek i mieszkanie bramnego :)

ak użytkownik ak(wpisów:6148) dodano 28.07.2013 19:10

śliczny fotoreportaż z mojego rodzinnego miasta ! :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4051) dodano 28.07.2013 18:23

Witaj ))
Nie wiem, czy widziałeś moją poprzednią galerię :http://obiezyswiat.org/index.php?gallery=23133 . Tutaj wróciłam do kilku zdjęć z wnętrza. Tamta pokazuje całe wnętrze kościoła.Dziękuję za odwiedziny. Pozdrawiam serdecznie.

dispar użytkownik dispar(wpisów:5302) dodano 28.07.2013 18:13

Byłem w ubiegłym roku. Robi wrażenie.
Dobra robota.
Pozdrawiam:)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!