m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (48):

 
Gmach Łotewskiej Opery Narodowej. Poprzednikiem opery był Ryski Teatr Miejski. W latach 1837-1839 nad swoją operą „Rienzi” pracował w nim Ryszard Wagner. Budowę obecnego gmachu ukończono w  1863 roku. W roku 1912 Pāvuls Jurjāns stworzył pierwszy łotewski zespół operowy, zaś w roku 1918 Jāzeps Vītols i Teodor Reiter założylili zespół pod nazwą „Opera Łotewska” („Latvju opera”), który  zadebiutował 23 stycznia 1919 roku wystawieniem „Latającego Holendra” Ryszarda Wagnera. Park w centrum Rygi, niedaleko Pomnika Wolności (Brīvības piemineklis). Pomnik Wolności (Brīvības piemineklis). Został on wzniesiony w latach 1931-1935 na miejscu dawnego pomnika Piotra I Romanowa. Pomnik ma wysokość 41 m i jest zwieńczony alegoryczną postacią kobiecą, zwaną Milda,  uosabiającą niezależność Łotwy. Pomnik Wolności (Brīvības piemineklis). W swoich dłoniach Milda trzyma trzy gwiazdy, symbolizujące trzy historyczne regiony państwa: Inflanty, Kurlandię z Semigalią i Łatgalię. W czasach komunizmu interpretowano to jako symbol zjednoczenia republik bałtyckich z ZSRR. Ponoć dzięki takiej interpretacji pomnik przetrwał. W centrum Rygi obok Pomnika Wolności (Brīvības piemineklis). Fragment Pomnika Wolności (Brīvības piemineklis). Na cokole umieszczono napis: Za Ojczyznę i Wolność (Tēvzemei un Brīvībai).
Warta honorowa przed Pomnikiem Wolności (Brīvības piemineklis). Co ciekawe - żołnierze nie stoją, lecz przechadzają się przed pomnikiem. Park w centrum Rygi, niedaleko Pomnika Wolności (Brīvības piemineklis). W centrum Rygi. Widoczna jest Baszta Prochowa (Pulvertornis), stanowiąca fragment dawnych murów obronnych miasta. Dzisiejsza baszta została wzniesiona w 1650 roku na fundamencie poprzedniej baszty z 1330 roku, zniszczonej w 1621 roku przez wojska szwedzkie. Baszta Prochowa (Pulvertornis) ma wysokość 25,5 m i mury grubości 3 m. Jest to jedyna baszta murów obronnych Rygi, która zachowała się do naszych dni. Od roku 1919 w jej murach znajduje się muzeum wojska (Kara muzejs). Fragment zrekonstruowanych murów miejskich, okalających ryską starówkę. Okna nad tzw.Bramą Szwedzką (Zviedru vārti), która jest jedyną zachowaną do dziś bramą w murach miejskich. Została zbudowana w 1698 roku.
Latarnia przed gmachem Sejmu Republiki Łotewskiej (Latvijas Republikas Saeima) w Rydze. Jednoizbowy łotewski parlament liczy 100 posłów. Detal architektoniczny gotyckiej rzymskokatolickiej archikatedry p.w. św. Jakuba w Rydze. Kościół pochodzi z XIII wieku. W roku 1522 po nadejściu reformacji stał się drugim protestanckim, niemieckojęzycznym kościołem Rygi. W 1523 roku w kościele po raz pierwszy wygłoszono kazanie w języku łotewskim. W 1582, kiedy Ryga dostała się pod panowanie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, kościół został przekazany jezuitom. W 1621 stał się znowu świątynią luterańską, by w roku 1923 powrócić do katolików. Najstarsza zachowana kamieniczka w Rydze, pochodząca z XV wieku. Stoi ona obok dwóch innych młodszych, niewidocznych na zdjęciu kamieniczek. Cały kompleks zwany jest Trzema Braćmi (Trīs brãli). Obecnie w kompleksie mieści się w nim siedziba Muzeum Architektury Łotwy. Katolicki Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej przy ulicy Zamkowej (Pils ielā). Z inicjatywą budowy świątyni wystąpił w 1780 roku podczas wizyty w Rydze cesarz Józef II Habsburg, na co wyraziła zgodę Katarzyna II Wielka. Środki na ten cel przekazali Józef II z matką Marią Teresą oraz król Stanisław August Poniatowski i carewicz - późniejszy monarcha Paweł I Romanow. W kościele tym są odprawiane nabożeństwa również w języku polskim. Przed Zamkiem Kawalerów Mieczowych w Rydze (Rīgas pils). Pierwotnie gotycki zamek, wzniesiony w latach 1330-1353, był główną siedzibą zakonu w Inflantach. W 1484 roku został zniszczony przez mieszczan, a następnie odbudowany. Dodano wtedy dwie okrągłe baszty w narożach. W 1562 roku Gotard Kettler złożył tu hołd przedstawicielowi króla Polski. Zamek do roku 1621 był rezydencją namiestnika króla Polski i obsadzony był przez polską załogę wojskową. Obecnie jest rezydencją prezydenta Łotwy oraz siedzibą kilku muzeów. Fragment ryskiej starówki. W widocznym po prawej stronie lokalu piliśmy wyśmienite mojito i słuchaliśmy muzyki kubańskiej. Szkoda jedynie, że patronem knajpki jest Ernesto Che Guevara, a nie któryś z autentycznych kubańskich bohaterów np. José Martí, czy choćby Armando Valladares.
Jedna z kamienic na Placu Katedralnym (Doma laukums) w Rydze. Luterańska katedra (Rīgas Doms) w Rydze, zbudowana około 1211 roku i wzorowana na katedrze w Ratzeburgu w Szlezwiku-Holsztynie. Obecnie pozostaje ona największą średniowieczną świątynią krajów bałtyckich. Wieża katedry wznosi się na wysokość 90 m, a jej wnętrze kryje wspaniałe organy Eberharda Friedricha Walckera z 6718 piszczałkami o trakturze mechanicznej, datowane na lata 1883-1884. Kamienna rzeźba znaleziona pod Rygą, umieszczona w lapidarium przy katedrze protestanckiej (Rīgas Doms). Witraże w luterańskiej katedrze w Rydze (Rīgas Doms). Niestety, nie dało się zrobić zdjęcia prospektu organowego, gdyż był zasłonięty rusztowaniem. Mieliśmy natomiast okazję posłuchać gry na słynnym instrumencie. Jeden z detali wyposażenia wnętrza luterańskiej katedry w Rydze (Rīgas Doms). Secesyjne detale ryskich kamienic.
Secesyjne detale ryskich kamienic. Secesyjne detale ryskich kamienic. Kamienica zwana Domem Kotów (Kaku nams) przy ulicy Meistaru w Rydze. Kamienica została zbudowana w 1909 roku według projektu Friedricha Scheffela. Jest to secesyjny budynek, stylizowany na architekturę średniowieczną. Jest głównie znany ze względu na rzeźby dwóch kotów z charakterystycznie wygiętymi grzbietami i uniesionymi ogonami umieszczone na dachu. Jedna z rzeźb kotów na dachu secesyjnej kamienicy w Rydze, zwanej Domem KOtów (Kaku nams). Jedna ze staromiejskich ryskich uliczek, tuż obok Domu Kotów (Kaku nams). Kolejny przykład pięknej ryskiej secesji.
Widok z zaułka przy luterańskim kościele p.w. św. Piotra. Świątynia ta jest jednym z największych zabytków architektury starej Rygi. Wzmianka o niej pojawia się w kronikach już w 1209 roku. Był to najważniejszy kościół w średniowiecznej Rydze. Znajdowała się przy nim jedna z najstarszych szkół w mieście. Przy pomniku Czterech muzykantów z Bremy przed luterańskim kościołem p.w. św. Jana Ewangelisty. Pomnik autortwa Gerharda Marcksa jest darem Bremy, która jest miastem partnerskim Rygi. Nawiązuje on do baśni braci Grimm Muzykanci z Bremy (Die Bremer Stadtmusikanten) o przygodach czterech zwierząt (osła, psa myśliwskiego, kota i koguta), zmuszonych do opuszczenia miejsca zamieszkania. Zasłużony obiadek w ogródku restauracji przed luterańskim kościołem p.w. św. Jana Ewangelisty. Panorama Rygi z wieży luterańskiego kościoła p.w. św. Piotra. Wieża, z której można podziwiać stolicę była budowana kilka razy - raz się zawaliła, dwa razy spłonęła, raz została zburzona - w wyniku działań niemieckich okupantów. Została jednak odbudowana, a jej obecna wysokość to 123,25 m. Widoczna jest luterańska katedra (Rīgas Doms), Zamek Kawalerów Mieczowych (Rīgas pils), katolicki Kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej (Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca) i katolicka archikatedra p.w. św. Jakuba (Svētā Jēkaba Katedrāle). Panorama Rygi z wieży luterańskiego kościoła p.w. św. Piotra. Widoczna jest luterańska katedra (Rīgas Doms), Zamek Kawalerów Mieczowych (Rīgas pils), anglikański kościół p.w. Zbawiciela (Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīca) i most wiszący (Vanšu tilts) na Dźwinie (Daugava). Jest to jeden z największych mostów tego typu w Europie. Ma 595 m długości i został otwarty w 1981 roku, jako Most Gorkiego. Tzw. Most Kamienny (Akmens Tilts) na Dźwinie (Daugava) widziany z wieży luterańskiego kościoła p.w. św. Piotra.
Panorama Rygi z wieży luterańskiego kościoła p.w. św. Piotra. Widoczny jest gmach Akademii Nauk Łotwy (Latvijas Zinātņu akadēmija) - 21-piętrowy budynek , zaprojektowali według wzoru stalinowskich wysokościowców architekci: Osvalds Tīlmanis, Vaidelotis Apsītis i Kārlis Plūksne. Na początku miał pełnić funkcję Domu Kołchoźnika, ale po oddaniu do użytku w roku 1960 został oddany Akademii Nauk Łotewskiej SRR. Panorama Rygi z wieży luterańskiego kościoła p.w. św. Piotra. Na pierwszym planie widoczne są dawne hangary sterowców, wykorzystywane jako hale targowe, a dalej - Most Wyspowy (Salu tilts) i Ryska wieża radiowo-telewizyjna (Rīgas radio un televīzijas tornis) - najwyższy obiekt Rygi i trzecia co do wysokości (368,5 m) wieża w Europie, wybudowana na rzecznej wyspie Zaķusala na Dźwinie. Kościół p.w. św. Piotra (sv. Pēter baznīca). Jego budowę można podzielić na trzy etapy. W pierwszej fazie wzniesiono centralną cześć kościoła, w następnej zbudowano nowy ołtarz oraz 136-metrową, pokrytą patyną wieżę z „piramidową” szpilą. W 1677 roku wieża spłonęła. W trzeciej fazie wybudowano zachodnią część kościoła i nową wieżę (54,5 m wysokości). Była to najwyższa drewniana szpila w Europie. Spaliła się ona ponownie w 1721 roku, a w latach 1745-1746 została odbudowana na podobieństwo pierwotnej, jednak była wyższa (120,7 m). Kościół p.w. św. Piotra (sv. Pēter baznīca). W 1941 roku podczas wojny wieża została zburzona, a konstrukcja świątyni naruszona. Z wyposażenia nie zostało prawie nic. W latach 1954-1984 kościół odnowiono. Wieżę odbudowano w latach 1968-1973 (dziś ma 123,25 m). Resztki drewnianej wieży zastąpiono nową ze stali, odtworzono też zegar, który co trzy godziny grywa melodię ludową „Riga dimd”. Wnętrze kościoła jest ciemne i skromnie wyposażone. Zachowało się jedynie kilkanaście epitafiów z XVII i XVIII wieku. Mimo przebudowy zabytku wciąż można dostrzec w niej wpływy romańskie. Dom Bractwa Czarnogłowych (Melngalvju nams) jest niewątpliwie najpiękniejszym budynkiem stojącym przy Placu Ratuszowym (Rātslaukuma) w Rydze. Został zbudowany na początku XIV wieku, a pierwsza wzmianka o nim w źródłach pisanych pochodzi z 1334 roku. Dom Bractwa Czarnogłowych (Melngalvju nams). Początkowo budynek był wynajmowany przez kupców zrzeszonych w Wielkiej Gildii, ale w 1713 roku został zakupiony przez założone w 1416 roku Bractwo Czarnogłowych. Jego członkami byli młodzi i nieżonaci kupcy zagraniczni. Przebudowy gmachu miały miejsce w 1580, 1619, 1625 i 1886 roku.
Dom Bractwa Czarnogłowych (Melngalvju nams). 28 czerwca 1941 roku dom został zniszczony w pożarze wywołanym przez niemieckie bombardowanie. W latach przynależności Łotwy do ZSRR gmach nie został odbudowany, a w roku 1948 jego ruiny zostały wyburzone. Dom Czarnogłowych został odbudowany dopiero w latach 1995-1999. Na placu ponownie stanął także 7 metrowy posąg Rolanda (autorstwa Augusta Folca) - średniowieczny symbol miasta, który znajdował się tu od 1896 do 1941 roku. Dom Bractwa Czarnogłowych (Melngalvju nams). Warto pamiętać, że w budynku tym w dniu 19 marca 1921 roku podpisano traktat pokojowy między Polską, Rosją i Ukrainą, kończący wojnę polsko-sowiecką (tzw. traktat ryski). Jedna z kamienic na Starym Mieście w Rydze. Gmach tzw. Małej Gildii św. Jana (Maza ģilde), skupiającej rzemieślników. Pierwsza Gildia Ducha Świętego (zrzeszająca kupców i rzemieślników), powstała w Rydze w 1252 roku. Wraz z rozwojem miasta, które od 1282 roku należało Hanzy, zaszła potrzeba rozdzielenia interesów tych wpływowych grup zawodowych, co nastąpiło w 1354 roku. W efekcie podziału Gildii Ducha Świętego powstała Mała Gildia św. Jana, skupiająca rzemieślników i Wielka Gildia Matki Boskiej (Lielā ģilde), zrzeszająca kupców. Gmachy obu Gildii wznoszą się w północno-zachodnim narożniku Placu Liwskiego (Livu laukums). Raz jeszcze secesyjna kamienica z początku XX wieku zwana Domem kotów (Kaku nams). Specjalnością Rygi są ciasteczka i inne wypieki, które degustujemy na tarasie jednej ze staromiejskich kawiarenek.

najbliższe galerie:

 
Łotwa - Ryga
1pix użytkownik omektron odległość 0 km 1pix
Riga - kilka godzin w Rydze - Łotwa.  2011
1pix użytkownik aniol_z_agh odległość 0 km 1pix
Łotwa - Ryga do południa
1pix użytkownik zibid odległość 0 km 1pix
Łotwa - Ryga
1pix użytkownik muczacza odległość 0 km 1pix
Ryga
1pix użytkownik perelka odległość 0 km 1pix
Ryga (1)
1pix użytkownik muzelea odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (10):

 
voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 29.03.2017 15:58

Tak, wszyscy chodzą tymi samymi ścieżkami :)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 29.03.2017 15:57

To samo mogę powiedzieć o Twoich ryskich galeriach. :))

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 29.03.2017 11:58

sporo znajomych miejsc tu widzę

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 22.02.2014 01:02

Irenko, dziękuję i też pozdrawiam.

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3036) dodano 21.02.2014 00:06

ciekawa ta część...pozdrawiam serdecznie....

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 22.01.2014 23:53

Dziękuję i pozdrawiam.

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 22.01.2014 17:38

ładna ta część.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 21.01.2014 23:07

Patryku, radzę poczekać do wiosny. Wtedy miasto znacznie lepiej się zaprezentuje. Zima w Rydze nie jest najlepszą porą roku. Pozdrawiam.

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7477) dodano 21.01.2014 16:41

Za panoramę miasta z wieży luterańskiego kościoła p.w. św. Piotra powiem ... wielkie dzięki:)
Pozdrawiam.

patryk80 użytkownik patryk80(wpisów:4831) dodano 20.01.2014 22:37

Ryga jest na liście miejsc, które muszę odwiedzić w najbliższym czasie, dlatego chętnie obejrzałem twoją relację

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!