m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (41):

 
Jerozolima istniała od bardzo dawna. Była to niewielka twierdza Jebuzytów o obszarze zaledwie 6,5 ha, obwarowana kamienistym wałem obronnym. Król Dawid, pod koniec X wieku przed Chrystusem, zdobywając miasto, otoczył je murem z z białego kamienia. Później mury były kilkakrotnie niszczone i ulegały przebudowie. Spełniło się proroctwo Izajasza: ”Cudzoziemcy odbudują twe mury, a ich królowie będą ci służyli. Bo uderzyłem cię w moim gniewie, lecz w mojej łasce okazałem ci litość” (Iz 59,17). Zachowane do dziś mury Jerozolimy zostały zbudowane w XVI i XVII wieku za czasów panowania Turków Osmańskich. Z tego też okresu pochodzi widoczna na zdjęciu tzw. Wieża Dawida. Dzielnica poza murami Jerozolimy, którą zbudował z przeznaczeniem dla Żydów sir Moses Montefiore (1784-1885), znany żydowski londyński przedsiębiorca i filantrop. Zbudował on także istniejący do dziś wiatrak widoczny na zdjęciu. Montefiore w młodości był mało religijny. Zmieniła to jego pierwsza wizyta w Jerozolimie, odrodził się religijnie i sam pisał o Jerozolimie następująco: miasto naszych praojców, wspaniały i długo pożądany obiekt naszych marzeń i podróży. Widok na dolinę Gehenny (Hinnom), która w czasach starożytnych wyznaczała granice Jerozolimy. Znajdowała się ona za bramą Hersit. Była pierwotnie wysypiskiem śmieci, miejscem kremacji zwłok przestępców oraz tych, którym odmówiono z różnych względów normalnego pogrzebu. W Dolinie Hinnom utrzymywano stale palące się ognie, na jej środku znajdowało się wzniesienie zwane Tofet, na którym żydowski król Achaz złożył niegdyś bogu Molochowi w ofierze własnego syna. Od tego momentu w judaizmie Dolina Hinnom jest symbolem bałwochwalstwa, kultu fałszywego boga, hańby oraz niegodziwości.
Jedna z uliczek starego miasta (Ha'ir ha'atika) w Jerozolimie.  Na terenie Starego Miasta znajdują się budowle i miejsca o kluczowym znaczeniu religijnym dla chrześcijaństwa, judaizmu i islamu: Wzgórze Świątynne z Kopułą na Skale, meczetem Al-Aksa i Murem Zachodnim, oraz bazylika Grobu Świętego i wiele innych. Współcześnie Stare Miasto dzieli się na dzielnice: muzułmańską, chrześcijańską, żydowską i ormiańską. Widok Wzgórza Syjon. Pierwotnie nazwą tą oznaczano wzgórze w Jerozolimie, na którym znajdowała się twierdza Jebuzytów, zdobyta przez Dawida, który umieścił tam Arkę Przymierza. Później zaczęto tak nazywać samą Jerozolimę. Od około IV wieku Syjonem nazywane jest wzgórze znajdujące się poza murami Starego Miasta. Na jego terenie mieści się Wieczernik i symboliczny grobowiec króla Dawida. Najbardziej okazałą budowlą jest wybudowany w 1906 roku przez niemieckich benedyktynów kościół i klasztor Zaśnięcia Marii Panny. Na zboczu wzgórza znajduje się także Kościół św. Piotra in Gallicantu.
Kościół Pater Noster (Ojcze nasz) na Górze Oliwnej w Jerozolimie został wzniesiony na polecenie późniejszej świętej, cesarzowej Heleny (ok. 250-ok. 330) tuż obok groty, w której Jezus miał nauczać apostołów. Został on zniszczony w roku 614 przez Persów i odbudowany przez krzyżowców w roku 1106. W krużgankach jerozolimskiego Kościoła Pater Noster umieszczono płytki z tekstem Modlitwy Pańskiej w ponad 60 językach, także w języku Braille'a. 
Na dziedzińcu Kościoła Pater Noster na Górze Oliwnej w Jerozolimie. Widok z Góry Oliwnej (Har ha-Zeitim) na jerozolimskie Stare Miasto. Na pierwszym planie widoczna jest Kopuła Skały, zwana też Meczetem Omara, choć nie jest ona typowym meczetem, ale czymś w rodzaju pomnika i osłony dla świętej skały, z której wg Koranu prorok Mahomet miał udać się w nocną podróż do nieba. Wraz z meczetem Al-Aksa tworzy ona jedno z trzech najświętszych miejsc islamu, ustępując jedynie Mekce i Medynie. Została zbudowana po śmierci kalifa Omara ibn al-Chattaba (ok. 591-644) za rządów kalifa Abd al-Malika ibn Marwana (646-705), a ukończono ją w 691 roku. Kościół Dominus Flevit w Jerozolimie został zbudowany w miejscu, gdzie według Ewangelii św. Łukasza Jezus Chrystus zapłakał i przepowiedział upadek miasta. Pierwsza świątynia powstała w czasach bizantyjskich. Obecna budowla została wzniesiona przez franciszkanów w latach 1953-1955 według projektu Antonio Barluzziego (1884-1960). Architekt nadał jej kształt obróconej łzy. Wewnątrz zachowała się mozaika podłogowa z V wieku.  Na drugim planie widoczne są kopuły cerkwi prawosławnej p.w. św. Marii Madaleny, wzniesionej w Ogrodzie Getsemani w latach 1885-1888. Cmentarz żydowski na Górze Oliwnej jest najstarszym istniejącym cmentarzem żydowskim. Znany jest jako miejsce pochówku jeszcze z czasów biblijnych. Jego znaczenie związane jest z przekonaniem, że będzie to miejsce zmartwychwstania zmarłych w Dniu Sądu, kiedy nadejdzie Mesjasz. W latach 1948-1967, kiedy znalazł się na terenach Jordanii zniszczono kilkadziesiąt tysięcy nagrobków z ponad stu tysięcy istniejących. Po wojnie „sześciodniowej”, w roku 1967, cmentarz znalazł się na terenie Państwa Izrael i został odrestaurowany.
Meczet Al-Aksa na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie jest jedną z najważniejszych świątyń muzułmańskich na świecie. Został zbudowany wraz z Kopułą na Skale w latach 660-691 n.e. Obie budowle wzniesiono na pamiątkę nocnej podróży proroka Mahometa do Tronu Bożego zwanej Al-Isrā i późniejszego jego wniebowstąpienia - Al-Miradż. Meczet Al-Aksa jest największą światynią w Palestynie, mieści do 30.000 wiernych. Niektórzy historycy architektury uważają, że ma on typową budowę rzymskiej bazyliki i sugerują, że zbudowano go w 536 roku na rozkaz cesarza Justyniana I Wielkiego (483-565), jako kościół Świętej Marii. Bazylikowy charakter meczetu Al-Aksa może też być wynikiem wzorowania się jego budowniczych na budowlach chrześcijańskich. Kopuła meczetu Al-Aksa w Jerozolimie. Niedawno Ismail Radwan, minister religijnego rządu Hamasu w Gazie powiedział, że „władze okupacyjne zamierzają zorganizować sztuczne trzęsienie ziemi, po którym Al - Aksa zostanie całkowicie zniszczony, zaś czołowy palestyński portal informacyjny Palestine Today rozpowszechniał informacje, że  Izraelczycy usiłują rozpuścić chemikaliami fundamenty meczetu. W dodatku robią to pod osłoną nocy, a przed wschodem słońca je usuwają, żeby zatrzeć ślady... Oczywiście po to, żeby meczet sam się zawalił... Widok ogrodu Getsemani w Jerozolimie. Widoczna jest także prawosławna cerkiew p.w. św. Marii Magdaleny. Jest ona główną cerkwią żeńskiego monasteru Zmartwychwstania Pańskiego w Ogrodzie Oliwnym. Przy tzw. Murze Zachodnim (הכותל המערב), zwanym także Ścianą Płaczu. Mur jest jedyną zachowaną do dnia dzisiejszego pozostałością Świątyni Jerozolimskiej i najświętszym miejscem judaizmu. Jest to fragment drugiej świątyni, wybudowanej na wzgórzu Moria za czasów króla Judei Heroda Wielkiego (73 p.n.e. - 4 n.e.).
 Mur Zachodni (הכותל המערב - Ha Kotel ha-maarawi). Mur, zwany też Ścianą Płaczu był celem pielgrzymek i miejscem modlitwy Żydów od wieków. Pierwsze wzmianki o tym pochodzą z IV wieku. Poczynając od połowy XIX wieku Żydzi podjęli wiele prób wykupienia muru, jednak żadna z nich nie zakończyła się sukcesem. W 1948 roku, po wojnie arabsko-izraelskiej mur przeszedł pod kontrolę Jordanii i pozostawał pod nią przez 19 lat, aż do zajęcia Jerozolimy przez Izrael w 1967 roku. W czasie tym mur był dla Żydów niedostępny.
Przy Bramie Lwów (שער האריות, Shaar ha-Arajot), jednej z ośmiu bram w murach Jerozolimy. Nazwa arabska (Bab-al-Ghor) nawiązuje do tradycyjnego miejsca narodzin Matki Chrystusa, które pokazywane jest w położonym w pobliżu kościele św. Anny. Chrześcijanie zwykli nazywać ją Bramą św. Szczepana, ukamienowanego poniżej bramy w Dolinie Cedronu. Została wybudowana w 1538 roku przez sułtana Sulejmana Wspaniałego (1494-1566) na miejscu wcześniejszej rzymskiej bramy. Ulica przy pozostałościach Twierdzy Antonia w Jerozolimie, wybudowanej w 31 p.n.e. przez Heroda Wielkiego na końcu wschodniej części murów, w miejscu wcześniejszych umocnień machabejskich. Nazwa twierdzy wiąże się z patronem Heroda - Markiem Antoniuszem. Budowla została zniszczona w 70 roku przez wojska Tytusa podczas oblężenia Jerozolimy. Przypuszcza się, że na jej terenie podczas święta Paschy mógł przebywać Poncjusz Piłat. Łuk Ecce homo na Drodze Krzyżowej (Via Dolorosa) w Jerozolimie. Jest to XIX-wieczna imitacja łuku, który istniał w tym miejscu jako wschodnia brama miasta za panowania Heroda Agryppy I (37-44). Łuk oznaczać ma miejsce, z którego Piłat spojrzał na Chrystusa i rzekł Oto Człowiek (Ecce homo). Oczywiście, łuk zwany popularnie Ecce Homo nie ma nic wspólnego z Piłatem i z wyprowadzonym przezeń do Żydów ubiczowanym Jezusem. To wydarzenie miało miejsce w obrębie Twierdzy Antonia, na jakiejś galerii otwartej na plac zatłoczony ludźmi. Na Drodze Krzyżowej (Via Dolorosa) w pobliżu Łuku i kościoła Ecce homo. Jedna z uliczek w dzielnicy muzułmańskiej w Jerozolimie. Przy kaplicy III stacji Drogi Krzyzowej (Via Dolorosa), upamiętniającej pierwszy upadek Jezusa, pod ciężarem krzyża. Kaplica ta została odrestaurowana dzięki hojności i pracy polskich żołnierzy z armii generała Andersa. Tutaj znajduje się płaskorzeźba Tadeusza Zielińskiego, obrazująca upadek Jezusa. W samej kaplicy również znajdują się polskie akcenty. Również kaplica następnej stacji została odbudowana dzięki staraniom polskich żołnierzy.
Na Drodze Krzyżowej (Via Dolorosa) w pobliżu IV stacji, upamiętniającej spotkanie Jezusa z Matką. Via Dolorosa na pierwszy rzut oka nie różni się niczym od pozostałych uliczek w starej Jerozolimie. Panuje tu tłok, uliczki są wąskie, ciemne i w znacznej mierze brudne. Pełno na nich straganów. Stacja V na Drodze Krzyżowej (Via Dolorosa) w Jerozolimie upamiętnia pomoc Szymona Cyrenejczyka w niesieniu krzyża Jezusa. Dzisiaj w tym miejscu stoi kapliczka, należąca do franciszkanów. Wzmianki o tej stacji sięgają XIII wieku, ale współczesny obraz kapliczka uzyskała dopiero w XX wieku Droga Krzyżowa (Via Dolorosa). Obecna trasa Drogi Krzyżowej nie pokrywa się z drogą, jaką przeszedł Jezus od Antonii na Golgotę. Została opracowana i wytyczona przez franciszkanów przybyłych w XIV wieku do Ziemi Świętej i ma charakter pokutny i modlitewny, nie historyczny. Droga Krzyżowa (Via Dolorosa) zaczyna piąć się coraz bardziej stromo ku górze. Tu również robi się coraz bardziej hałaśliwie i ciasno, a to za sprawą licznych straganów i miejscowej ludności arabskiej, która nie dba o moment ciszy i skupienia pielgrzymów chrześcijańskich. Muzułmanie nie robią tego w złej wierze - po prostu nie uznają męczeńskiej śmierci Jezusa, uważając Drogę Krzyżową za zafałszowany obraz historii. Wyznawcy islamu wierzą w Jezusa, ale jako Proroka, a nie Zbawiciela. Według Koranu, Bóg nigdy nie pozwoliłby na takie potraktowanie Proroka. Na Drodze Krzyżowej (Via Dolorosa) w Jerozolimie. Na Drodze Krzyżowej (Via Dolorosa) w Jerozolimie.
Kolejne stacje Drogi Krzyżowej znajdują się w Bazylice Grobu, która łączy pod jednym dachem Górę Golgotę i Grób Jezusa. Dziś próżno szukać tu wzgórza i skał. Przez wieki Kalwaria została zabudowana i zupełnie nie przypomina skalistego wzgórza za murami miasta, na którym ukrzyżowano Jezusa.  Bazylika Grobu Pańskiego jest de facto świątynią wielu wyznań chrześcijańskich. Pierwsza świątynia na Golgocie została poświęcona w 336 roku. W roku 614 została ona zniszczona przez Persów. Odbudowana przez Bizantyjczyków na krótko przed arabskim podbojem, została ponownie zniszczona przez fatymidzkiego kalifa Al-Hakima w 1009 roku. Odbudowę rozpoczęto już w 1012 roku i zakończono w latach 40. XI wieku. Po zdobyciu Jerozolimy w 1099 roku krzyżowcy rozpoczęli przebudowę bazyliki, która trwała do roku 1149. W późniejszych wiekach była ona jeszcze wielokrotnie przebudowywana i remontowana. Bazylika Grobu Pańskiego na Golgocie. Świątynia prezentuje dość chaotyczną architekturę. Obecny kształt uzyskała głównie w czasie wypraw krzyżowych. Główną opiekę nad budowlą sprawują obecnie duchowni prawosławni (głównie greccy i ormiańscy) i katoliccy (franciszkanie). W jerozolimskiej Bazylice Grobu Pańskiego wyróżnić można następujące jej części: rotundę z kaplicą Grobu Chrystusa w centrum, chór Greków, kaplicę Golgoty, kryptę św. Heleny, klasztor franciszkanów z kaplicą Najświętszego Sakramentu, klasztor grecki z dziedzińcem oraz szereg kaplic, usytuowanych przy wspaniałej średniowiecznej dzwonnicy. Betlejem leży na terytorium Autonomii Palestyńskiej, w odległości 10 km od Jerozolimy. Według Ewangelii wg św Mateusza i Łukasza miasto jest miejscem narodzenia Jezusa Chrystusa, dlatego też jest ośrodkiem kultu religijnego chrześcijan i miejscem licznych pielgrzymek. Na zdjęciu - widok w kierunku tzw. Pola Pasterzy, które znajduje się w pobliskiej wiosce Beit Sahur. Według tradycji, znajduje się tam grota, gdzie anioł oznajmił pasterzom narodziny Jezusa. Obecnie na tym miejscu znajduje się kościół. Na jednej z uliczek Betlejem. Pierwotnie Betlejem nazywano Efrata, o czym mówi Księga Rodzaju. Hebrajska nazwa miasta - Bêṯ Leḥem; בית לחם oznacza dosłownie Dom chleba, zaś nazwa arabska - Bajt Lahm; بيت لحم oznacza Dom mięsa.
Wejście do Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Bazylika jest jednym z najstarszych nieprzerwanie funkcjonujących kościołów na świecie. Pierwszą świątynię chrześcijańską wzniesiono tu w latach 327-333. W następnych wiekach była ona wielokrotnie przebudowywana. Pod prezbiterium bazyliki znajduje się, poświadczone tradycją i w źródłach pisanych, miejsce narodzin Jezusa w grocie. Opiekę nad bazyliką sprawują mnisi greccy i ormiańscy. Na terenie Groty Narodzenia znajduje się Kaplica Żłóbka, która jest własnością franciszkanów. Sanktuarium maryjne Groty Mlecznej, zwane także Grotą Panny Maryi w Betlejem. W grocie, tej Święta Rodzina miała przygotowywać się do wyruszenia do Egiptu. Wg palestyńskich podań, gdy Józef ponaglił Maryję, kilka kropel mleka z piersi karmiącej miało upaść na skałę, zmieniając ubarwienie całej groty na białe.  Sanktuarium maryjne Groty Mlecznej w Betlejem. Kult maryjny w tym miejscu był szczególnie żywy w czasach krzyżowców, i nieco później - nawet do około połowy XIV wieku, zaś relikwie w postaci sproszkowanego białego tufu  pobierane były z Groty Mlecznej do początku XX wieku. Widok na minaret betlejemskiego meczetu Al Jazeera, znanego także jako meczet Omara. Został on zbudowany w 1860 roku. Grunty wykorzystywane do jego budowy zostały podarowane przez grecki kościół prawosławny. Imię Omara nosi on po Omarze ibn al-Khattab (ok. 581-644), drugim muzułmańskim kalifie. W arafatce, do nabycia której namawiał mnie staruszek Palestyńczyk w Betlejem.

najbliższe galerie:

 
Jerozolima nocą
1pix użytkownik tama odległość 0 km 1pix
Jerozolima mistyczna
1pix użytkownik tama odległość 0 km 1pix
Jerozolima w Szabat
1pix użytkownik tama odległość 0 km 1pix
Jerozolima - centrum świata
1pix użytkownik tama odległość 0 km 1pix
Jerozolima
1pix użytkownik plan_podrozy odległość 1 km 1pix
Jerozolima
1pix użytkownik ryzykant odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (14):

 
voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 12.08.2017 18:36

Trochę Ci zazdroszczę takiej pracy

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5067) dodano 12.08.2017 18:18

Owszem, nie da się ukryć. Teraz też czasami zdarzają mi się takie wyjazdy, choć już nie w tak odległe miejsca. Pozdrawiam. :)

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 08.08.2017 20:43

trochę świata zobaczyłeś przy okazji tych targów

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5067) dodano 11.02.2014 12:34

Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.

mlochowskijacek użytkownik mlochowskijacek(wpisów:858) dodano 10.02.2014 15:54

Przywołałeś moje wspomnienia z wędrówek po Izraelu. Ładna galeria. Pozdrawiam.

caprio72 użytkownik caprio72(wpisów:989) dodano 10.02.2014 11:11

Bardzo ciekawe miejsce odwiedziłeś i fajnie nam je pokazałeś.
Pozdrawiam

skuza użytkownik skuza(wpisów:4121) dodano 10.02.2014 09:38

Z paru fotek bym zrezygnowała,opisy interesujące:)Pozdrawiam:)

woja użytkownik woja(wpisów:549) dodano 09.02.2014 20:43

Bardzo ciekawe opisy, świetnie się czytało.
A w ogóle to mam wrażenie, że zwiedziłeś kawałek świata:-)
Pozdrawiam

olaf43 użytkownik olaf43(wpisów:1520) dodano 09.02.2014 11:44

fajna galeria, podoba mi się :)
pozdrawiam...

paulus użytkownik paulus(wpisów:323) dodano 09.02.2014 08:17

Fajna galeria i ciekawie opisana. Pozdrawiam.

martyna użytkownik martyna(wpisów:942) dodano 09.02.2014 08:05

Fajna fotorelacja, z ciekawymi opisami. Pozdrawiam !!!!!! ;)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5067) dodano 08.02.2014 23:26

Nata14 i AK - dziękuję i pozdrawiam.

nata14 użytkownik nata14(wpisów:1093) dodano 08.02.2014 22:33

Bardzo dużo się dowiedziałam z Twojej galerii. Świetnie się oglądało i czytało . Bardzo mi się podobało . Pozdrawiam.:))

ak użytkownik ak(wpisów:6023) dodano 08.02.2014 21:54

świetny fotoreportaż, opisy bardzo interesujące , zdjęcia super.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!