m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (31):

 
Jedziemy do Galilei. W drodze mijamy widoczną na zdjęciu miejscowość Nain, znaną ze wskrzeszenia syna wdowy przez Jezusa, który to cud opisuje Ewangelia św. Łukasza (Łk 7,11-17). Było to pierwsze wskrzeszenie zmarłego, o jakim wspominają Ewangelie. Współczene Nain to mała wioska na równinie Ezdrelonu, u północnego stoku góry Djebel ed-Dahi. Góra Tabor (הר תבור, Har Tawor) to góra położona na wschodnim krańcu Doliny Jezreel w Dolnej Galilei. Wznosi się na wysokość 575 metrów n.p.m. Wiele osób uważa, że jest to miejsce Przemienienia Jezusa Chrystusa i z tego powodu czasami nazywana Górą Przemienienia Pańskiego. Zbocza góry Tabor są strome i porośnięte lasem. Góra Tabor jest kilkakrotnie wymieniana w Biblii. Pierwszy raz przy podziale ziemi, jako granica między trzema plemionami Izraela - Zabulona, Issachara i Naftalego. Następnie jest wspominana w wypowiedzi prorokini Debory i proroka Samuela. Odnoszą się do niej także prorocy Jeremiasz, Ozeasz oraz Księga Psalmów. Szczyt Góry Tabor był wielokrotnie wykorzystywany jako ufortyfikowane miejsce obronne. Działo się tak od czasów Antiocha III Wielkiego (ok. 242-187 p.n.e.) do zniszczenia Jerozolimy w 70 roku przez Wespazjana (9-79). Podczas wojny żydowsko-rzymskiej góra była przez 40 dni broniona przez Żydów. Fortyfikacje zostały całkowicie zburzone po stłumieniu powstania Szymona Bar-Kochby, które miało miejsce w latach 132-135. Według chrześcijańskiej tradycji Góra Tabor to miejsce Przemienienia Jezusa Chrystusa. Trzej apostołowie ujrzeli tu swego mistrza rozmawiającego z Mojżeszem i Eliaszem. Na pamiątkę tego wydarzenia na górze wznoszono kościoły. Pierwszy klasztor benedyktyński powstał w okresie wypraw krzyżowych w 1100 roku, i działał do bitwy pod Hittin w 1187 roku. W 1241 roku powrócili do niego chrześcijańscy mnisi. Od 1631 roku na górze istniał klasztor franciszkański. W 1862 roku wybudowano tu klasztor prawosławny, a w latach 1921-1924 katolicy rozbudowali swój klasztor w Bazylikę Przemienienia Pańskiego. Dojeżdżamy do Jeziora Genezaret. Często jest ono nazywane Jeziorem Tyberiadzkim albo Jeziorem Galilejskim, czasami Morzem Galilejskim. We współczesnym hebrajskim jest znane pod swoją biblijną nazwą: Morze Kinneret (ים כנרת). Jezioro ma obwód około 53 km, długość 21 km i szerokość 13 km. Całkowita powierzchnia jeziora wynosi 166 km², maksymalna głębokość 43 m. Jest to najniżej położone jezioro słodkowodne na Ziemi (209 m p.p.m.). Jest zasilane licznymi strumieniami, jednak głównym źródłem wody jest przepływający przez nie Jordan.
Nad Jordanem w miejscowości Yardenit w Galilei. Mająca długość 251 km rzeka bierze swój początek na południowych stokach gór Antyliban w Libanie. Jej potokami źródłowymi są: Hasbani, Banias, Dan i Ajoun. Łączą się one w dolinie Hula. Jordan płynie na południe dnem tektonicznego rowu i w górnym biegu tworzy liczne progi. Przepływa przez Jezioro Hula, następnie przez Jezioro Genezaret. W dolnym biegu meandruje. Uchodzi deltą do Morza Martwego na wysokości 396 m p.p.m. W Starym Testamencie Jordan wymieniony jest  jako główna rzeka Ziemi Obiecanej. Jordan w miejscowości Yardenit. Jest to miejsce często odwiedzane przez chrześcijańskich pielgrzymów. Nie jest to jednak - jak wielu z nich sądzi - miejsce biblijnego chrztu udzielanego przez Jana, które większość biblistów lokalizuje w pobliżu Jerycha (w Betabara/Qasr el Yahud). Yardenit jest położony w pobliżu miejsca, gdzie Jordan wypływa z Jeziora Genezaret. Miejsce to należy do kibucu Kvutzat Kinneret (קְבוּצַת כִּנֶּרֶת), który zarządza ośrodkiem. Gaj w Yardenit w Galilei. Miejscowość Kafarnaum (כְּפַר נַחוּם, Kfar Nahum) została założona w II wieku p.n.e. Była to niewielka wioska rybacka, pozbawiona muru obronnego. Przebiegający w pobliżu szlak handlowy przyczynił się do szybkiego rozwoju osady do rozmiarów miasta, które rozciągnęło się na długości 3 km wzdłuż brzegów jeziora, w kierunku Tabga. Z kart Ewangelii Kafarnaum jest znane, jako miasto w którym często przebywał i prowadził publiczną działalność Jezus Chrystus. Kafarnaum (כְּפַר נַחוּם). Prawdopodobnie miasto nie uczestniczyło w wojnie żydowsko-rzymskiej (w latach 66-73) i powstaniu Szymona Bar-Kochby (w latach 132-135) i zostało oszczędzone przez Rzymian. Żydzi wypędzeni wówczas z Judei masowo osiedlali się w Galilei, także i w Kafarnaum. Po inwazji muzułmańskiej w roku 638 miasto podupadło i z czasem zostało opuszczone. Ruiny starożytnego Kafarnaum odkrył w 1838 roku amerykański podróżnik, a zarazem protestancki teolog i biblista Edward Robinson (1794-1863). Pod koniec IV lub na początku V wieku wzniesiono w Kafarnaum nową synagogę, której pozostałości widoczne są na zdjęciu. W roku 1866 roku brytyjski kapitan Charles William Wilson zidentyfikował pozostałości tej synagogi. Synagoga, zwana białą jest jedną z najstarszych zachowanych synagog na świecie. Jej nazwa wywodzi się od białych kamieni wapiennych z których została wybudowana. Wyróżnia się ona w ten sposób spośród wszystkich okolicznych budowli wykonanych z miejscowego czarnego bazaltu. Pod jej fundamentami odkryto pozostałości starszej synagogi.
Ruiny synagogi z przełomu IV i V w. n.e. w Kafarnaum. W 1894 roku franciszkanin Giuseppe Baldi odkupił znaczną część tutejszej ziemi. Umożliwiło to franciszkanom ochronę ocalałych ruin. Aby utworzyć oazę dla pielgrzymów zasadzono palmy i drzewa eukaliptusowe sprowadzone z Australii. Zbudowano też przystań na jeziorze Genezaret. Wykopaliska zostały rozpoczęte w 1905 roku przez Heinricha Kohla (1877-1914) i Carla Watzingera (1877-1948) i były kontynuowane przez franciszkanów Vendelina von Benden i Gaudenzio Orfali. Odkryli oni pozostałości budynków użyteczności publicznej, synagogę i kościół. Tzw. Biała Synagoga w Kafarnaum składała się z czterech części: głównej sali modlitw, patio, balustrady i małej sali. Ściany były pokryte malowanym tynkiem i sztukaterią. Przypuszczano, że istniało piętro dla kobiet, lecz wykopaliska nie potwierdziły tej tezy. W budynku zachowały się dwie inskrypcje: grecka i aramejska oraz rysunki pięcio- i sześcioramiennych gwiazd na drzewach palmowych. Pod ruinami wapiennej synagogi znajdują się fundamenty z bazaltu należące zapewne do synagogi z I wieku, w której nauczał Jezus Chrystus. Pozostałości domu św. Piotra w Kafarnaum. W trakcie prac wykopaliskowych odkryto pozostałości widocznego na zdjęciu domu. Jest on położony między synagogą a brzegiem jeziora. Na tym miejscu wybudowano w późniejszym okresie dwa kościoły. Łącząc to z faktem, że już od I wieku czczono w Kafarnaum dom apostoła Piotra, wyciągnięto przypuszczenie, że jest to właśnie ten dom. Nad nim wznosi się ośmiokątny kościół z V wieku. Według tradycji chrześcijańskiej, po zmartwychwstaniu Jezusa, w Kafarnaum obok lokalnej gminy żydowskiej działała jedna z pierwszych gmin judeochrześcijańskich. Na Górze Błogosławieństw nad jeziorem Genezaret. Jest to niewysokie wzgórze na północnym brzegu jeziora w okolicach Kafarnaum, które tradycja chrześcijańska wiąże z nauczaniem Jezusa i wygłoszeniem przez Niego Kazania na Górze. Bazylika na Górze Błogosławieństw. W roku 1935 odkryto w okolicach Góry Błogosławieństw ruiny kaplicy z mozaikami z IV-VI wieku. Wznosiła się ona nad grotą, o której pisała Egeria - hiszpańska pątniczka, która w latach 381-384 nawiedziła Ziemię Świętą pozostawiając opis swojej podróży. Sanktuarium widoczne na zdjęciu zbudowano w roku 1937 wg projektu Antonio Barluzziego (1884-1960). Budowla ma kształt ośmiokąta, o ośmiu oknach z witrażami do łacińskich tekstów z Kazania na Górze, nawiązującymi do liczby błogosławieństw. Na dziedzińcu sanktuarium Rozmnożenia Chleba w Tabgha koło Góry Błogosławieństw. Pierwotny kościół powstał tu około roku 350, zbudowany przez nawróconego Żyda o imieniu Józef. W roku 450 zbudowano kościół bizantyjski z fundacji patriarchy Jerozolimy Martyriosa (418-186). W IX wieku mnich Epifaniusz poświadczył istnienie dużego kościoła w miejscu cudu. Wykopaliska potwierdzające pozostałości tych świątyni przeprowadzili niemieccy archeolodzy Mader i Schneider w 1923 roku. Benedyktyni wznieśli obecny klasztor w roku 1956, a w roku 1982 wybudowano nowy kościół.
Na dziedzińcu sanktuarium Rozmnożenia Chleba w Tabgha koło Góry Błogosławieństw. W usytuowanym na południe od Kafarnaum klasztorze benedyktyńskim znajdują się pozostałości bizantyjskiej bazyliki, upamiętniającej cud rozmnożenia. Przed głównym ołtarzem starożytny twórca mozaik przedstawił kosz z chlebami i rybami. Chleby są cztery. Piątym, brakującym na mozaice chlebem ma być, zgodnie z intencjami artysty, chleb eucharystyczny, spoczywający na ołtarzu ponad mozaiką w czasie Mszy św. Nad brzegiem Jeziora Genezaret przy kościółku Prymatu Piotra w Tabgha. To tu po raz trzeci ukazał się zmartwychwstały Jezus swoim uczniom wracającym z nieudanego połowu ryb. Doradził im wówczas, by zarzucili sieć po prawej stronie łodzi. Gdy to zrobili, złowili aż 153 wielkie ryby. Następnie spożyli wspólny posiłek. Pierwszy kościół, upamiętniający to zdarzenie powstał tu już w IV wieku. W późniejszych wiekach zbudowano tu kilka kolejnych, niezachowanych do dziś świątyń. Obecny kościół wystawiła franciszkańska Kustodia Ziemi Świętej w 1933 roku. Kościółek Prymatu Piotra w Tabgha nad jeziorem Genezaret. Jest to mała świątynia z czarnego bazaltu, wspierająca się na fundamentach starszej, pochodzącej z przełomu IV i V wieku. Kościół wznosi się na nadbrzeżnej skale, na której pielgrzymi czcili pamięć drugiego cudownego połowu ryb, oraz prymatu, jakiego Jezus udzielił św. Piotrowi. Świątynia jest pod opieką franciszkanów. Przekazanie Piotrowi najwyższej władzy w Kościele przedstawia piękny pomnik na tle Jeziora Genezaret, postawiony tuż obok kościółka. Pokazuje on klęczącego, zalęknionego i zdumionego Piotra, przyjmującego laskę pasterską z ręki Chrystusa, który unosi nad nim dłoń przekazując władzę pasterską nad całym Kościołem. Na brzegu jeziora Genezaret. Na brzegu jeziora Genezaret. W tle widoczne są Wzgórza Golan. W 1986 roku w wodach jeziora koło Kafarnaum odkryto dobrze zachowaną starożytną łódź rybacką datowaną na I wiek. Znalezisko można oglądać w sąsiednim kibucu Ginosar.
Pomnik św. Piotra na dziedzińcu kościoła p.w. św. Piotra w Tyberiadzie (טְבֶרְיָה). Jest to kopia znanej rzeźby z bazyliki watykańskiej, dar francuskich pielgrzymów z 1883 roku. Na dziedzińcu kościoła p.w. św. Piotra w Tyberiadzie. Widoczny tu ołtarz z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, godłem i herbami polskich miast, ufundowany został i wykonany przez żołnierzy II Korpusu generała Władysława Alberta Andersa (1892-1970) w 1945 roku. Artystą, który zaprojektował ten ołtarz był porucznik Tadeusz Zieliński. Kana Galilejska (כפר כנא, Kafr Kanna) znana jest z Ewangelii św. Jana, jako miejscowość, w której Jezus dokonał swojego pierwszego cudu przemiany wody w wino na godach weselnych. Na zdjęciu widoczne jest sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa, zbudowane przez franciszkanów w latach 1879-1906. Przy budowie wykorzystano materiał z leżącego w ruinach kościoła z III-IV wieku. Kolumny z tamtej budowli można oglądać w fasadzie dzisiejszego kościoła. Bazylika Zwiastowania w Nazarecie (נצרת). Według Ewangelii św. Łukasza Nazaret był domem Józefa i Maryi i miejscem dorastania Jezusa Chrystusa. Wykopaliska prowadzone w latach 1955-1968 przez franciszkańskiego archeologa o. Bellarmino Bagatti (1905-1990) wykazały, iż w miejscu Zwiastowania w różnych okresach wzniesiono cztery następujące po sobie budowle: kościół-synagogę, bizantyńską bazylikę, średniowieczną katedrę oraz kościół franciszkański w XVIII wieku. Piątą i ostatnią budowlą jest istniejąca obecnie Bazylika Zwiastowania widoczna na zdjęciu. Bazylika Zwiastowania w Nazarecie. Pod mozaikami bizantyjskimi odnaleziono pozostałości pierwotnej budowli judeochrześcijańskiej z II-III wieku. Na jej istnienie wskazują również graffiti na tynku odnalezionych fragmentów ściennych. Na szczególną uwagę zasługuje napis w języku greckim: Zdrowaś, Maryjo! (Χε Μαρία), najstarsze świadectwo kultu maryjnego na świecie. Kościół-synagoga sąsiadował z czczoną w okresie przedbizantyjskim Grotą Zwiastowania. Świątynię bizantyjską wzniesiono około 427 roku staraniem diakona Konona z Jerozolimy. Bazylika Zwiastowania w Nazarecie. W czasach wypraw krzyżowych Nazaret był siedzibą arcybiskupstwa, a nowa świątynia wzniesiona przez księcia Tankreda z Hauteville (1072-1112) była katedrą. Artefakty z tej świątyni odnaleziono podczas wykopalisk. Kolejny kościół wzniesiono po powrocie franciszkanów do Ziemi Świętej w XVII wieku. Kościół rozbudowano w 1877 roku. Kościół franciszkański rozebrano w 1955 roku.
Bazylika Zwiastowania w Nazarecie (נצרת). Obecną bazylikę, zbudowaną wg projektu włoskiego architekta Giovanniego Muzio (1893-1982) ukończono w 1959 roku. Jej fasadę otaczają krużganki z przedstawieniami Madonn z różnych stron świata (m.in. widocznej na zdjęciu Matki Bożej Kozielskiej), a wieńczy posąg Zbawiciela. Płaskorzeźby fasady przedstawiają scenę Zwiastowania i łaciński tekst modlitwy Anioł Pański (Angelus Domini).

najbliższe galerie:

 
Jezioro Tyberiadzkie
1pix użytkownik ryzykant odległość 8 km 1pix
ZIEMIA  ŚWIĘTA - Przemierzając Galileę
1pix użytkownik mocar odległość 9 km 1pix
Izrael - Galilea
1pix użytkownik marucha odległość 12 km 1pix
Izrael-Egipt-Palestyna - III
1pix użytkownik mereks odległość 14 km 1pix
Mój pierwszy Izrael cz.  2
1pix użytkownik katia odległość 22 km 1pix
ZIEMIA ŚWIĘTA - Góra Tabor
1pix użytkownik mocar odległość 27 km 1pix

komentarze do galerii (11):

 
irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3036) dodano 14.02.2014 10:41

i ja...serdecznie odpozdrawiam...

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5584) dodano 13.02.2014 22:51

Nata14 i Irenko - wielkie dzięki za miłe słowa. Pozdrawiam.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5584) dodano 13.02.2014 22:51

Podróżninko, miło mi, że podobają Ci się moje stare fotki. Pozdrawiam.

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3036) dodano 13.02.2014 13:43

i cóż...też pozdrawiam...na szlaku Twoich wspomnień...ciekawe rzeczy się działy....i też lubię je popodziwiać...

podrozninka użytkownik podrozninka(wpisów:868) - Użytkownik usunięty. dodano 11.02.2014 21:48

Powiem tak.
Jest tu wiele galerii z być może ładniejszymi zdjęciami.
Jest tu wiele galerii z być może z ciekawszymi opisami.
Nie wiem więc, co jest w tych Twoich galeriach takiego, że uwielbiam je oglądać.
Działają na mnie jak miodek na Kubusia Puchatka :)

nata14 użytkownik nata14(wpisów:1093) dodano 11.02.2014 21:33

Powtarzam się ,ale znowu powiem - świetne opisy. Ciekawie się taką galerię ogląda. :))

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5584) dodano 11.02.2014 12:35

Patryk i Martyna - dzięki. Pozdrowienia.

martyna użytkownik martyna(wpisów:943) dodano 11.02.2014 08:18

Wspomnienia powrocily, pozdrawiam ;))

patryk80 użytkownik patryk80(wpisów:4831) dodano 11.02.2014 08:04

Oglądając Twoją galerię mogłem nawiązać do świeżutkich wspomnień z Izraela. Zaliczyłem tę samą trasę ;)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5584) dodano 10.02.2014 22:41

Afrodyto, dzięki, że otworzyłaś mi oczy na te dziwne daty.Przez moment myślałem, że może to wg kalendarza żydowskiego, ale gdy byłem w Izraelu to był u nich rok 5752, więc nie pasuje. Muzułmański też nie - bo dla nich był rok 1414. Najprawdopodobniej, jakiś "chochlik" wkradł się podczas skanowania. Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 10.02.2014 22:13

Podoba mi się. Fajne masz daty przy niektórych zdjęciach:01.01.4501
Pozdrawiam.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!