m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
ŁAZISKA RYBNICKIE - Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych z XVI w., konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty gontem, od zachodu wieża czołowa z izbicą. Wewnątrz polichromia XVI w., wyposażenie barokowe. WISŁA ŁABAJÓW - Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego z 1983 r. z wieżą słupową z 1575 r., przeniesioną w 1982 r. z Połomii, wieża kryta gontem, zakończona izbicą zwieńczoną hełmem piramidalnym. ISTEBNA KUBALONKA - Kościół parafialny p.w. Świętego Krzyża z 1779 r., przeniesiony w 1958 r. z Przyszowic, konstrukcji zrębowej, prezbiterium w kierunku północnym. Wyposażenie barokowe z XVII i XVIII w LALIKI POCHODZITA - Kościół filialny p.w. NMP Nieustającej Pomocy z 1947 r., rozbudowany w 1965 r., konstrukcji zrębowej, od wschodu wieża nad nawą. Wewnątrz ludowe wyposażenie twórców z Koniakowa i Lalik. KAMESZNICA RYBNIK LIGOCKA KUŹNIA - Kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca z 1717 r., przeniesiony z pobliskich Boguszowic, konstrukcji zrębowej, na planie krzyża greckiego, szalowany i pokryty gontem. Wieża czołowa z 1830 r. Wyposażenie barokowe z XVII i XVIII w. (pocysterskie z Rud).
SOBLÓWKA - Kościół parafialny Niepokalanego Serca NPM z 1939 r ŁĄKA - Kościół parafialny  p.w. Św. Mikołaja z 1660 r., konstrukcji zrębowej, szalowany i pokryty gontem, wieża wolnostojąca konstrukcji słupowej. Wewnątrz m.in. Stacje Męki Pańskiej XVIII/XIX w. ŁĄKA - dzwonnica USTROŃ NIERODZIM - Kościół Z  XVIII w., p.w. Św. Anny z 1769 r. Wyposażenie wnętrza z XVIII i XIX w. WISŁA MAŁA - kościół Św. Jakuba Mł. i Matki Bożej Dobrej Rady z lat 1775-82 JASTRZĘBIE ZDRÓJ - Kościół parafialny p.w. Św. Barbary z 1. poł. XVII w., przeniesiony w 1974 r. z Jedłownika, konstrukcji zrębowej, szalowany i pokryty gontem, nad zakrystią loża kolatorska, wieża czołowa. Wewnątrz m.in. obrazy z XVIII w.
JANKOWICE RYBNICKIE - Kościół parafialny p.w. Bożego Ciała z ok. 1675 r., na planie krzyża greckiego, konstrukcji zrębowej, szalowany i pokryty gontem. Wewnątrz obrazy z XVII w. PIELGRZYMOWICE - Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny z 1675 r., konstrukcji zrębowej, szalowany i pokryty gontem, przybudówka z lożą kolatorską, kaplica, od zachodu wieża konstrukcji słupowej z 1746 r. Wnętrze barokowe z XVIII w. KOŃCZYCE WIELKIE - Kościół parafialny p.w. Michała Archanioła z 1777 r., ze starszą wieżą z 1751 r. (z poprzedniego kościoła). Wyposażenie wnętrza barokowe i rokokowe z XVIII i XIX w. ZAMARSKI - Kościół parafialny Św. Rocha z 1731 r., konstrukcji zrębowej, dach kryty gontem, od zachodu wieża z 1585 r. z izbicą, kryta hełmem stożkowym. Wyposażenie barokowe (3 ołtarze 1730-40). LUBOMIA - Kaplica p.w. Św. Jana Nepomucena z ok. 1700 r., konstrukcji zrębowej, szalowana deskami, dach z wieżyczką na sygnaturkę, kryty gontem. Wewnątrz figura św. Jana Nepomucena. GLIWICE OSTROPA - Kościół p.w. Św. Jerzego, murowane prezbiterium z XV w., drewniana nawa z 1640 r. konstrukcji zrębowej i wieża konstrukcji słupowej, pokryty gontem, zachowane portale. Wewnątrz: polichromia 1668 r. i wyposażenie XVII i XVIII w.
SMOLNICA - Kościół cmentarny p.w. Św. Bartłomieja z ok. 1603 r., konstrukcji zrębowej, ściany i dachy pokryte gontem, wieża czołowa szalowana deskami. Wewnątrz tryptyk z ok. 1600 r., szafa zakrystyjna z XVII w. ŻERNICA - Kościół p.w. Św. Michała z 1661 r. na majdanie dawnego grodziska, konstrukcji zrębowej z lisicami i wydatnym okapem, dach kryty gontem, od zachodu wieża słupowa, pobita gontem, z izbicą i ośmiobocznym hełmem. Wewnątrz polichromia barokowa XVII w. Wyposażenie przeniesione do nowego kościoła. WILCZA - Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja z 1. poł. XVIII w., konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty gontem, wieża czołowa. Wewnątrz ołtarze z XVII i XVIII w. i obraz wotywny Matki Boskiej Frydeckiej z 1709 r. WIELOPOLE - Kościół parafialny p.w. Św. Katarzyny z 1534 r., przeniesiony w 1976 r. z Gierałtowic, konstrukcji zębowej, pokryty gontem. Wieża czołowa z 1844 r. Wewnątrz polichromia patronowa z XVI w., ławka kolatorska z 1691 r. WIELOPOLE - dzwonnica ĆWIKLICE -  Kościół parafialny p.w. Św. Marcina z XVI/XVII w., konstrukcji zrębowej, pokryty gontem, od zachodu wieża czołowa, kaplica konstrukcji słupowej z dębowymi drzwiami zdobionymi okuciami. Wnętrze barokowe z XVII i XVIII w., tryptyk z XV w.
GRZAWA - Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela z pocz. XVI w., konstrukcji zrębowej z sobotami, szalowany i pokryty gontem, od zachodu wieża czołowa. We wnętrzu obrazy z XVII i XVIII w., w prezbiterium pozorne okna. MIEDŹNA - Kościół parafialny p.w. Św. Klemensa Papieża z XVII w., powiększony XVIII w., konstrukcji zrębowej z sobotami i lisicami, szalowany i pokryty gontem, wieża czołowa konstrukcji słupowej. Wnętrze barokowe z XVIII w. MLASKAWKA - Kościół filialny p.w. Św. Józefa z 1952 r., przeniesiony z Jaworzynki Trzycatka w 1995 r., konstrukcji zrębowej, kryty blachą. BUKÓW - Kaplica Różańcowa z 1770 r., konstrukcji zrębowej, kryta gontem, na dachu wieżyczka na sygnaturkę. Wewnątrz obraz św. Jana Nepomucena. BOBROWNIKI - Kościół parafialny p.w. Św. Wawrzyńca z 1669 r. (wg innych źródeł w 1699 r.), przebudowany w latach 1888-89, konstrukcji zrębowej, ściany oszalowane deskami, rzadki przykład kościoła dwuwieżowego, Wystrój barokowy, w ołtarzu głównym obraz św. Wawrzyńca . BRUSIEK - Kościół filialny p.w. Św. Jana Chrzciciela z ok. 1670 r., konstrukcji zrębowej, szalowany i pokryty gontem. Od zachodu wieża czołowa. We wnętrzu polichromia szablonowa z XVII w.
LUBLINIEC - Kościół parafialny Św. Mikołaja, gotycki z XVI w., przebudowany w XVIII i XIX w. GLIWICE - Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia MB z 1493 r., przebudowany XVII w., wieża z 1777 r., konstrukcji zrębowej, pokryty gontem, zakrystia z emporą. Przeniesiony w 1925 r. z Zębowic koło Olesna; na obecnym miejscu od 1999 r. We wnętrzu polichromia XVIII w. i barokowe wyposażenie XVIII w. SZAŁSZA - Kościół filialny p.w. Matki Boskiej z XVI/XVII w., zrekonstruowany po pożarze, konstrukcji zrębowej, pokryty gontem, wieża czołowa. Wewnątrz: drzwi z okuciami i zamkiem XVII-XVIII w., ławka kolatorska z 1. poł. XIX w BIERUŃ STARY - Kościół cmentarny p.w. Św. Walentego z lat 1624-26, konstrukcji zrębowej, ściany oszalowane, wzmocnione pionowymi lisicami, dach gontowy. We wnętrzu fragmenty polichromii z XVII w. KSIĘŻY LAS - Kościół filialny p.w. Św. Michała z 1494 r., powiększony o ceglaną przybudówkę z 1905 r., konstrukcji zrębowej z sobotami, ściany i dach pokryty gontem. Wyposażenie XVIII/XIX w. CIĘCINA -  kościół św. Katarzyny z 1542 r., powiększony w 1667 i 1895 r., z barokowymi ołtarzami, kaplicą św. Franciszka z 1895r. oraz kamienną chrzcielnicą kielichową z 1705r. Gruntownie przebudowany (pokrycie eternitem) w okresie międzywojennym.
SADÓW - Kościół Św. Józefa, gotycki z 1331 r, odnowiony w 1671 r., obok XVII-wieczna drewniana dzwonnica. Dzwonnica dwukondygnacyjna, u dołu murowana, góra drewniana konstrukcji słupowej, oszalowana i pokryta gontem. Dzwony z 1486 r. i XVII w. GOŁKOWICE - Kościół p.w. Św. Anny z 1878 r., konstrukcji słupowej, szalowany i pokryty blachą, nad prezbiterium wieżyczka na sygnaturkę, wieża czołowa z hełmem piramidalnym. Wyposażenie głównie neogotyckie, rzeźba Pięknej Madonny z XVI w. PALOWICE - Kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej z 1595 lub 1606 r., przeniesiony w 1981 r. z Leszczyn, konstrukcji zrębowej, z wieżą i kruchtami konstrukcji słupowej. PALOWICE - dzwonnica SZCZYRK - Kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła z l. 1797-1800, przebudowany w 1935 r. Wewnątrz późnobarokowe wyposażenie z końca XVIII w. KOSZĘCIN - Kościół odpustowy p.w. Świętej Trójcy z 1724 r., konstrukcji zrębowej, nad zakrystią loża kolatorska, szalowany i pokryty gontem, od zachodu wieża. Wnętrze barokowo-rokokowe XVIII w.
MIKOŁÓW BOROWA WIEŚ - Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja z 1720 r., przeniesiony w latach 1937-9 z Przyszowic, konstrukcji zrębowej, szalowany i pokryty gontem, od zachodu wieża czołowa. Wewnątrz wyposażenie z XVIII w., w kaplicy ołtarz z 1600 r. PANIOWY - Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła z 1757 r., konstrukcji zrębowej z lisicami i wydatnym okapem, od zachodu wieża. Ściany nawy, prezbiterium i dachy kryte gontem. Wyposażenie barokowe (ołtarz główny z pocz. XVII w.). PANIOWY - dzwonnica BIELSKO BIAŁA MIKUSZOWICE -  kościół św. Barbary  z 1690 r., z piękną polichromią J. Mentila . ŁODYGOWICE - Kościół parafialny p.w. ŚŚ. Szymona i Judy Tadeusza z 1635 r., powiększony w XVIII w., konstrukcji zrębowej, od zachodu wieża z 1797 r. GÓRA - Kościół parafialny p.w. Św. Barbary z 2. poł. XVI w., pierwotnie kaplica, powiększony w 1961 r., konstrukcji zrębowej z sobotami i lisicami, szalowany i pokryty gontem, od zachodu wieża czołowa.
GÓRA - dzwonnica Dziękuję.

najbliższe galerie:

 
Rybnik i okolice z lotu ptaka
1pix użytkownik patryk80 odległość 5 km 1pix
Śląskie na rowerze:  Rybnik,  Racibórz i okolice
1pix użytkownik szy odległość 5 km 1pix
ŚLĄSKIE  ...   kolekcje
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 6 km 1pix
Jesienne obrazki
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 6 km 1pix
W zgodzie z naturą
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 6 km 1pix
Rybnik i okolice
1pix użytkownik seerene odległość 7 km 1pix

komentarze do galerii (37):

 
rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4959) dodano 12.01.2016 18:22

Witaj Hakszko,
dziękuję za odwiedziny i odkurzenie tej galerii ...
Dawno sam tu nie zaglądałem ...
Pozdrawiam !

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 11.01.2016 11:03

Wspaniałą galerię zabytkowych drewnianych kościołów na Śląsku stworzyłeś:)
Wiele z tych budowli sakralnych znam,zwłaszcza te z okolic Pszczyny i z Beskidów:)
Pamiętam z czasów swojej młodości piękny drewniany kościół w Bielsku-Białej obok dworca PKS.
I nie wiem,co się z nim stało,chyba został rozebrany i gdzieś przeniesiony:)Muszę się dowiedzieć:)

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4959) dodano 02.05.2014 16:20

Jarek4441,bardzo dziękuję za uznanie ...
Jedna galeria mieści 50 zdjęć,zatem może w drugiej znajdziesz to czego oczekujesz :)
Pozdrawiam.

jarek4441 użytkownik jarek4441(wpisów:182) - Użytkownik usunięty. dodano 30.04.2014 19:56

SZANOWNY PANIE GRATULACJE ZA UPÓR W ŚLEDZENIU TYCH OBIEKTÓW. ALE MINUS NAD MINUSAMI - GDZIE NAJŁADNIEJSZY KOŚCIÓŁ ZE ŚLĄSKA?????????? CZYLI Z CHORZOWA

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4959) dodano 30.04.2014 19:48

Irena2005n ,dziękuję :)
Pozdrawiam.

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3055) dodano 28.04.2014 21:45

piękne....podziwiam i pozdrawiam....

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4959) dodano 27.02.2014 20:17

Katiu,owszem byłem i widziałem i powiem,że nawet mam album w przygotowaniu o Wang :)

katia użytkownik katia(wpisów:130) dodano 27.02.2014 20:14

Wiem, że drewnianych kościołów wcale tak mało nie ma, ale o ten na Stecówce pytałam, bo choć sama byłam w nim wiele razy to na zdjęciu go nie mam :(( Bajkowa jest też Świątynia Wang w Karpaczu. Zapewne byłeś, widziałeś.

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4959) dodano 27.02.2014 19:49

Katiu,jak zapewne wiesz,obiektów architektury drewnianej na Śląsku jest około 100 ...
Kosciół na Stecówce mam akurat w swych zbiorach,ale zdjęcie jest średniej jakości,w związku z czym nie znalazło dla siebie miejsca w tym albumie ...
Jak dozbieram resztę brakujących obiektów,to zrobię z tego drugi album i wtedy już na pewno się znajdzie wśród pozostałych,gdyż wiem że kościółek się spalił i nie jestem w stanie mu zrobić nowego,lepszego zdjęcia ...
Dziekuję za wizytę i pozdrowionka przesyłam :)

katia użytkownik katia(wpisów:130) dodano 27.02.2014 18:45

Nie ma tu kościółka na Stecówce (Trójwieś). Może masz jego zdjęcia? Niestety w zeszłym roku spłonął a był bardzo ładny. Górale planują jego odbudowę, ale kto wie ...

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4959) dodano 25.02.2014 15:20

Barsolis,dziękuję za odwiedziny :)
Pozdrawiam.

barsolis użytkownik barsolis(wpisów:375) dodano 23.02.2014 20:15

piekna galeria drewnianych kosciolow =.na 10-tke

Karol Barsolis

pS.

zapraszam do Wielkopolski szlakiem 100 drewnianych kosciolow

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4959) dodano 19.02.2014 21:08

Śnieżko,bardzo mi miło ...
Pozdrowionka przesyłam :)

sniezka użytkownik sniezka(wpisów:3507) dodano 18.02.2014 21:54

Fajny pomysł. Te od 43 do końca najbardziej mi się podobają. Czarne, wyglądają, jakby były malowane ropą.

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4959) dodano 18.02.2014 18:51

Baracudo,dziękuję za uznanie ...
Pozdrawiam serdecznie :)

baracuda77 użytkownik baracuda77(wpisów:3571) dodano 18.02.2014 13:29

Wykonałeś kawał dobrej roboty:) Widzę, że zajęło to Tobie parę lat-gratuluję zbioru:)
Pozdrawiam:)

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4959) dodano 17.02.2014 21:59

Kochani,pięknie dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za miłe komentarze oraz wysokie noty ...
Miałem wątpliwości,czy wstawiać tyle kościołów na raz,ale na szczęście rozwialiście je ...
Co do wnętrz,to niestety,nie ze wszystkich kościółków posiadam zdjęcia,a bierze się to stąd,że nie każdy Proboszcz ma na to ochotę :(
A ja prosić się nie lubię ...
Więc wnętrz nie będzie,natomiast brakuje mi jeszcze tylko paru kościółków,aby mieć komplet ...
Jak uzbieram resztę,to wstawię drugą część :)
Jeszcze raz piękne dzięki i wszystkich serdecznie pozdrawiam :)

anek11 użytkownik anek11(wpisów:2754) dodano 17.02.2014 14:27

Fajnie...gratuluję;)

wielkopolanka użytkownik wielkopolanka(wpisów:1989) dodano 17.02.2014 09:36

Ciekawa kolekcja! pięknie pokazałeś , miły spacer szlakiem drewnianej architektury! tereny przedstawione w galerii zupełnie mi obce ! dziękuję i pozdrawiam:)

magdalena użytkownik magdalena(wpisów:3738) dodano 17.02.2014 07:59

Wspaaaaniała kolekcja! Bardzo lubię drewniane budowle.
Pozdrawiam:-)

kabaczek użytkownik kabaczek(wpisów:1357) dodano 16.02.2014 19:14

Piękna jest drewniana architektura. Też bym chętnie zobaczył ich wnętrza.
Pozdrawiam.

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 16.02.2014 15:58

Super pokazane.

magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 16.02.2014 15:50

Polskie skarby .Pozdrawiam :)

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7617) dodano 16.02.2014 01:22

Zarąbisty pomysł na galerię ... w następnej pokaż wnętrza tych kościołów:)
Pozdrawiam:)

herika użytkownik herika(wpisów:1713) dodano 15.02.2014 21:53

ależ ich tam jest! a niektóre wręcz wspaniałe (lubię takie drewniane kościółki). podobało mi się bardzo:)

annuus80 użytkownik annuus80(wpisów:1361) dodano 15.02.2014 21:44

Ciekawy zbiór.
Pozdrawiam:)

romana użytkownik romana(wpisów:5222) dodano 15.02.2014 20:58

Niezła kolekcja. Muszę jednak przyznać, że do końca galerii miałam nadzieję, że zobaczę również "mój" kościółek w Katowicach :)
Pozdrawiam :)

elise użytkownik elise(wpisów:988) dodano 15.02.2014 18:42

Uwielbiam drewniane kościołki. Znam w Soblówce, byłam w zeszłym roku. Od tego kościołka prowadzi szlak na Rycerzową.Serdecznie pozdrawiam.

anek11 użytkownik anek11(wpisów:2754) dodano 15.02.2014 18:17

Ładna ta galeria, jakby specjalnie dla mnie;) Podoba się bardzo. Pozdrawiam

surykatka użytkownik surykatka(wpisów:7383) dodano 15.02.2014 18:02

Imponujący zbiór. Urokliwe, drewniane kościółki, szkoda ,że nie można zobaczyć wnętrz, a może masz jakieś fotki?
Pozdrawiam serdecznie :)

ak użytkownik ak(wpisów:6369) dodano 15.02.2014 17:40

piękna i bogata zbiórka ... zabrakło tylko małej mapki ale to nic , jest super :)

gabi użytkownik gabi(wpisów:2696) dodano 15.02.2014 17:40

Rozmusiaki, gratuluję, super jest ta galeria. Takie kościoły lubię , skromne, proste, pachnące drzewem. Imponujący zbiór.
pozdr.
Gabi

dispar użytkownik dispar(wpisów:5393) dodano 15.02.2014 17:07

No panie Kolego, bardzo dobra robota.
Fajny pomysł, dobre fotografie, miejsca mało znane.
Podobało się bardzo.
Pozdrawiam:)

nata14 użytkownik nata14(wpisów:1104) dodano 15.02.2014 15:46

Niesamowita galeria . Nie zdawałam sobie sprawy z tego ile mamy pięknych, drewnianych Kościołów . Pouczająca galeria . :)

patryk80 użytkownik patryk80(wpisów:4836) dodano 15.02.2014 15:38

Ładna kolekcja

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4325) dodano 15.02.2014 15:00

Trafiłeś mi prosto w serce tą galerią. Lubię fotografować kościoły, szczególnie te bardzo stare, drewniane. Pięknie, podoba mi sie :
Pozdrawiam.

paulus użytkownik paulus(wpisów:323) dodano 15.02.2014 14:44

Ładna galeria. Fajny pomysł, żeby je pokazać.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!