m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (46):

 
POMNIK ADAMA MICKIEWICZA. Neoklasycystyczny monument Adama Mickiewicza znajdujący się na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.Pomnik zaprojektowany przez Cypriana Godebskiego został odsłonięty 24 grudnia 1898r.30 stycznia 1968 pod pomnikiem miała miejsce manifestacja studencka przeciwko zdjęciu (na żądanie ambasady ZSRR) z afisza Teatru Narodowego w Warszawie Dziadów. W 1942 zdemontowany przez Niemców i wywieziony do Rzeszy, gdzie po wojnie w Hamburgu polska misja wojskowa odnalazła m.in. głowę i fragment torsu. Kopię odlewu wykonał Jan Szczepkowski, odtworzono także cokół i ogrodzenie. Był to trzeci odbudowany pomnik warszawski. Odsłonięty ponownie 28 stycznia 1950 na zamknięcie jubileuszowego Roku Mickiewiczowskiego, jednak otoczenie jego nie zostało wtedy do końca odtworzone. Żeliwne znicze wokół pomnika powróciły do Polski dopiero w latach 80. XX wieku i wtedy to wróciły na swoje miejsce. POMNIK CHWAŁA SAPEROM-znajdujący się w Parku marsz. Śmigłego-Rydza w Warszawie przy Wisłostradzie.Pomnik odsłonięto przed trzydziestą rocznicą zakończenia II wojny światowej - 8 maja 1975 roku. Jego autorem jest Stanisław Kulon. Pomnik składa się z trzech części:głównego monumentu symbolizującego eksplozję miny (sześć 17-to metrowych pylonów ustawionych w okrąg) oraz postaci sapera rozbrajającego minę;tablicy umieszczonej w przejściu podziemnym pod Wisłostradą (po stronie wschodniej);
żelbetowego słupa wbitego w dno rzeki, przy wejściu do portu czerniakowskiego. Na słupie znajdują się postaci trzech żołnierzy wbijających pal. Treść napisu na pomniku: Wolna Warszawa nigdy nie zapomni tych, którzy trudem swym i krwią pierwsi rozpoczęli dzieło jej odbudowy (z rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 39 z 14 III 1945 roku).Obok napisu znajdują się tablice z nazwiskami i numerami jednostek poległych saperów.
Na pylonach znajdują się płaskorzeźby (18 sztuk) opisujące ciężką pracę saperów podczas odbudowy kraju i stolicy (rozminowywanie, budowę mostów, itp.).
Pomnik odlany został w Zakładach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki w Warszawie. POMNIK BOLESŁAWA PRUSA - posąg Bolesława Prusa, według projektu Anny Kamieńskiej-Łapińskiej.Postać pisarza o wysokości 3,6 m wykonana jest z brązu i stoi na granitowym cokole. Bolesław Prus został przedstawiony jako starszy człowiek, trzymający laskę w założonych za plecami rękach. Pomnik stoi w pobliżu skrzyżowania Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Karowej, na skwerze im. ks. Jana Twardowskiego, między klasztorem Wizytek i hotelem Bristol. POMNIK WANDY TAZBIR - w formie kamiennej ławki, umieszczony na dziedzińcu Instytutu Głuchoniemych w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 4/6, upamiętniający harcmistrzynię Wandę Tazbir (ur. 1920, zm. 2006) - instruktorkę Związku Harcerstwa Polskiego, uczestniczkę powstania warszawskiego. Został odsłonięty 21 października 2007. Pomnik przedstawia Wandę Tazbir w mundurze harcerskim siedzącą na kamiennej ławeczce. Postać ma lewą rękę wyciągniętą w geście trzymania kwiatów. U stóp posągu znajduje się kamienny krąg, w który wpisana jest lilijka harcerska i napis: „1920 WANDA TAZBIR 2006”. Na lewo od monumentu znajduje się mniejszy głaz z tablicą w kształcie otwartej książki. Na lewej karcie znajduje się inskrypcja w języku polskim: POMNIK BOHATERÓW GETTA - pomnik na warszawskim Muranowie upamiętniający bohaterów getta warszawskiego, wzniesiony w pobliżu miejsca pierwszych walk bojowców żydowskich z hitlerowcami w czasie powstania w warszawskim getcie w kwietniu 1943.
W latach 1784-1792 po zachodniej stronie placu przed pomnikiem, w miejscu, w którym obecnie znajduje się gmach Muzeum Historii Żydów Polskich, wzniesiono zabudowania Koszar Artylerii Koronnej (tzw. Koszary Wołyńskie). Od 1918 do czasów II wojny światowej mieściło się tam więzienie wojskowe. Ściana wschodnia monumentu z reliefem Pochód na zagładę i Menora. POMNIK KSIĘDZA SKORUPKI - stoi na placu weteranów 1863 roku przed Katedrą warszawsko-praską. Przedstawia on ks. Ignacego Skorupkę - kapelana 236. Ochotniczego Pułku Legii Akademickiej, uczestnika Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Autorem rzeźby jest Andrzej Renes.Pomnik ufundowany został przez diecezję warszawsko-praską z okazji 85. rocznicy Cudu nad Wisłą. Odsłonięcia 13 sierpnia 2005 roku dokonali harcerze hufca praskiego. Pomnik wykonany ze spiżu przedstawia księdza trzymającego w lewej ręce krzyż oraz pokazującego prawą kierunek ataku. Całość z granitowym cokołem mierzy 9 metrów, sama rzeźba ma 4 metry. Napis na cokole głosi:
Ksiądz Ignacy Jan Skorupka urodzony 31 VII 1893 w Warszawie. Kapelan Garnizonu Praskiego Wojska Polskiego. Kapelan I Batalionu 236 pp. Armii Ochotniczej. 14 sierpnia 1920 poległ w walce z bolszewikami pod Ossowem. Kawaler Krzyża Virtuti Militari. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 13 sierpnia 2005 w 85 rocznicę Bitwy Warszawskiej. POMNIK WINCENTEGO WITOSA - usytuowany jest na Placu Trzech Krzyży, na skwerku między Alejami Ujazdowskimi a ulicą Wiejską. Jego autorem jest rzeźbiarz prof. Marian Konieczny. Odsłonięto go 22 września 1985 r. 4,5 metrowa postać, stojąca w chłopskich butach, z książką i kapeluszem w dłoniach ustawiona jest na cokole z szarego granitu strzegomskiego. Z Warszawą Wincentego Witosa łączyło niewiele, gdyż ten wybitny polityk pochodził z Galicji i z tym regionem był szczególnie związany. W stolicy, ze względu na pełnione ważne funkcje państwowe (m.in. był 3-krotnie premierem: 1920-21, 1923 i 1926) pracował i mieszkał.
POMNIK 27 WOŁYŃSKIEJ DYWIZJI PIECHOTY AK;projektu rzeźbiarza Kazimierza Danilewicza znajduje się na Skwerze Wołyńskim przy Al. Armii Krajowej w pobliżu ul. Gdańskiej. Został odsłonięty 12 września 1993. Pomnik ma kształt wielkiego kamiennego miecza. 13 lipca 2003 ustawiono 11 kamiennych kolumn-świec upamiętniających męczeństwo Polaków z 11 wołyńskich powiatów, ofiar rzezi wołyńskiej. Na każdej z kolumn umieszczono herb i nazwę powiatu. Kolumny zakończone są od góry knotami - lampami, od dołu są podświetlane reflektorami ukrytymi w bruku. Na prawo od pomnika znajduje się popiersie generała Jana Wojciecha Kiwerskiego. POMNIK NIKE - monument znajdujący się przy ulicy Nowy Przejazd (przy skrzyżowaniu z aleją „Solidarności”) w Warszawie. Pomnik w pierwotnej lokalizacji na Placu Teatralnym.Pomnik został odsłonięty 20 lipca 1964 na Placu Teatralnym, przed Teatrem Wielkim (w miejscu gdzie obecnie znajduje się odbudowany gmach pałacu Jabłonowskich).Na początku lat 90., w związku z projektem odtworzenia zabudowy północnej pierzei placu Teatralnego, pojawiła się konieczność przeniesienia monumentu w nowe miejsce. 14 listopada 1995 roku pomnik został zdjęty z cokołu i umieszczony tymczasowo na zapleczu budowy pałacu Jabłonowskich.Nowy cokół został zaprojektowany przez Martę Pinkiewicz-Woźniakowską. Ponieważ pomnik miał stanąć na skarpie powstałej z nasypu gruzu, konieczne było wykonanie głębokiego fundamentu. Cokół został wykonany z żelbetu imitującego naturalny kamień. Jest on w środku pusty, co ułatwia dostęp do rzeźby podczas prac konserwacyjnych.
15 grudnia 1997 rzeźbę umieszczono na nowym cokole w nowym miejscu przy Trasie W-Z.
POMNIK MAUZOLEUM CMENTARZ ŻOŁNIERZY RADZIECKICH- Widok ogólny Cmentarza Mauzoleum.Wojenna nekropolia Żołnierzy Radzieckich poległych lub zmarłych w wyniku ran i chorób odniesionych w czasie II wojny światowej i tuż po niej, znajdująca się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 10. Cmentarz został założony w latach 1949-1950, skrywa prochy 21 468  żołnierzy radzieckich 1 Frontu Białoruskiego, którzy polegli w walkach o Warszawę w latach 1944-1945. Ich prochy zostały ekshumowane z cmentarzy lokalnych oraz tymczasowych i przeniesione tu po 1949 roku. Nekropolię zaprojektowali Bohdan Lachert (ogólne założenie) i Władysław Niemirski (zieleń), ma ona charakter rozległego parku z elementami mauzoleum o powierzchni 19,2 ha. Otwarto go dokładnie w piątą rocznicę kapitulacji Niemiec.  Po obu stronach obelisku znajdują się monumentalne rzeźby żołnierzy Armii Czerwonej dłuta Jerzego Jarnuszkiewicza (Bohaterstwo) i Stanisława Lisowskiego (Ofiarność). Cmentarz otacza artystycznie skomponowana zieleń, dzieło Władysława Niemirskiego. Prochy żołnierzy pogrzebano w 834 mogiłach, z których 294 to groby indywidualne. Centralną część cmentarza stanowi szeroka aleja, która poprzez trzy tarasy prowadzi do 21-metrowego granitowego obelisku. Napis na obelisku głosi: „Ku wiecznej chwale bohaterskich żołnierzy niezwyciężonej Armii radzieckiej, poległych w bojach z hitlerowskim najeźdźcą o wyzwolenie Polski i naszej stolicy Warszawy”.
POMNIK KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO-monument znajdujący się w warszawskim Śródmieściu przy ul. Krakowskie Przedmieście, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.Pomnik przedstawia księcia Józefa Poniatowskiego dosiadającego konia i trzymającego w prawym ręku miecz. Postać księcia wzorowana jest na pomniku Marka Aureliusza z rzymskiego Kapitolu. Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego powstał staraniem polskiej arystokracji. Zgodę na postawienie monumentu przed Pałacem Namiestnikowskim wyjednała u cara Anna z Tyszkiewiczów Potocka. Monument został zamówiony w 1817 u duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Te zdjęcia wykonane były 10 kwietnia 2010 roku, w dniu katastrofy smoleńskiej. POMNIK JULIUSZA SŁOWACKIEGO - odsłonięty w 29 września 2001 r. pomnik narodowego wieszcza znajdujący się w centralnej części pl. Bankowego w Warszawie. Figurę poety odlano w brązie na podstawie zachowanego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie modelu wykonanego w 1932 z myślą o pomniku dla Lwowa. Akt erekcyjny budowy Pomnika Juliusza Słowackiego w Warszawie został podpisany 28 marca 2001 r. w Pałacu Prezydenckim, dokument został wcześniej podpisany przez Jana Pawła II. Pomnik dłuta Edwarda Wittiga odsłonięto w 2001 roku, zastąpił on puste miejsce po rozebranym w 1989 roku pomniku Feliksa Dzierżyńskiego.
POMNIK MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-zlokalizowany na skwerze na rogu ul. Wawelskiej i Skłodowskiej-Curie,przed Instytutem Onkologii.Pomnik powstał na polecenie prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, a odsłonięto go w niewiele ponad rok od śmierci uczonej - 5 września 1935 roku. Autorką pomnika jest rzeźbiarka Ludwika z Kraskowskich Nitschowa. Pomnik odsłoniła druga żona Prezydenta RP Maria Mościcka. Moment ten obserwował tłum, zaś z okien instytutu, jak wspominała pisarka Maria Dąbrowska, wychylały się zmęczone, schorowane głowy pacjentów przebywających na dobroczynnej kuracji w Instytucie.Pomnik przetrwał niemiecką okupację. Dopiero w czasie Powstania Warszawskiego został uszkodzony. Na ramieniu, plecach i piersi widać ślady po kulach. Strzelaniem do pomnika zabawiali się żołdacy RONA. W 1997 roku Urząd Dzielnicy Ochota sfinansował konserwację pomnika, ślady po kulach pozostawiono dla upamiętnienia jego wojennych losów. Przy jego ponownym odsłonięciu po renowacji, wzięli udział przedstawiciele ambasad Wielkiej Brytanii i Francji. POMNIK MARII KONOPNICKIEJ - zlokalizowany w północno-zachodniej części Ogrodu Saskiego.Pomnik upamiętniający Marię Konopnicką został odsłonięty 22 maja 1966 roku w 124. rocznicę urodzin pisarki. Monument powstał z inicjatywy gazety Płomyczek oraz Towarzystwa im. Marii Konopnickiej, dzięki której czytające ją dzieci zebrały około 600 tysięcy ówczesnych złotych. Autorem rzeźby jest Stanisław Kulon, pomnik ma dwa i pół metra wysokości i wykonany został ze sjenitu. Za swoją pracę autor otrzymał Złotą Honorową Odznakę m.st. Warszawy. POMNIK DOM POD KRÓLAMI - Ul. Hipoteczna 2. Budynek, który został ustanowiony Pomnikiem. Dom Pod Królami - Powstał między 1616 a 1624 dla podskarbiego koronnego Mikołaja Daniłowicza z Żurowa. W 1660 zakupili go jezuici, ale w 1736 nabył go kanclerz wielki koronny bp Andrzej Załuski, umieszczając tu zbiory swojego brata, Józefa Załuskiego. 08.08.1747 otwarto tu publiczną Bibliotekę Załuskich (jedną z najwcześniejszych w Europie!). W XIX w. właścicielem był Stanisław Nowakowski.
W 1944 został zniszczony, ale szybko go odbudowano. W 1960-2 dostawiono skrzydła i oficyny. Dziś mieści się tu ZAiKS.W budynku ocalały oryginalne schody i portal z XVII w., a także fryz z popiersiami królów i książąt polskich. W 1824 St. Nowakowski odkrył owe rzeźby w piwnicy; nie wiadomo kto je tam włożył, prawdopodobnie należały do pierwotnego wystroju pałacu. Odnowił je, dorobił brakujące (od Władysława IV do księcia warszawskiego, Fryderyka Augusta). POMNIK ODDZIAŁU AK OSJAN ,ul. Kasprowicza przy ul.Wergiliusza.Kamień- pomnik Oddziału AK „Osjan”.Tuż przy jednej z głównych arterii Bielan, pomiędzy dwoma stacjami metra, przy ulicy Kasprowicza schowany jest pomnik, który upamiętnia atak na miejsce, którego już nie ma. Było to  Lotnisko na Bielanach. Ostatecznie lotnisko zostało zlikwidowane w latach 50-tych. Początkowo powstały tu użytki rolne Wawrzyszew, a z czasem osiedla mieszkaniowe. POMNIK WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ-Pomnik odsłonięto w 50. rocznicę Powstania Warszawskiego. Ufundowały go Światowy Związek Żołnierzy AK i Urząd do Spraw Kombatantów. Stoi przed Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Sterniczej 125. Na tablicy pomnika widnieje fragment wiersza K. K. Baczyńskiego.

najbliższe galerie:

 
Warszawa - warszawskie judaikum
1pix użytkownik marioli odległość 0 km 1pix
Flash Mob 18.00 Plac Zamkowy
1pix użytkownik pipol odległość 1 km 1pix
Warszawa (Starówka przygnębiająco)
1pix użytkownik pipol odległość 1 km 1pix
Warszawa-Stare i Nowe Miasto
1pix użytkownik tereza odległość 1 km 1pix
Warszawa - 2016 cz.I
1pix użytkownik tereza odległość 1 km 1pix
POLSKA Warszawa
1pix użytkownik paweller75 odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (10):

 
afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4279) dodano 07.03.2014 22:37

irena2005n - Dziękuję:) Będzie jeszcze galeria Pomniki Warszawy. Niestety, nie zmieściły się wszystkie pomniki w dwóch galeriach.

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3055) dodano 07.03.2014 18:32

też uważam, że fajny pomysł na galerię....i pozdrawiam serdecznie

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4279) dodano 07.03.2014 00:01

rozmusiaki - W książeczce "Warszawskie Pomniki" W. Głębockiego z 1990 w spisie treści jest 110 pomników - jeśli odliczyć od tego tak szacunkowo około 25 rozebranych pomników bohaterów PRL-u plus kilka nieistniejących, to zostaje gdzieś około 80, a od lat 90-tych powstało kilka nowych.Samych tablic pamiątkowych jest ponad 600, lub więcej:)
Pozdrawiam serdecznie.


afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4279) dodano 06.03.2014 23:54

achernar-51-Nie jest to ostatnia część, bo tak jak mówisz, jeszcze sporo pomników jest w "poczekalni", ale muszę popracować nad nimi do utworzenia kolejnej galerii.
Dziękuję i pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4279) dodano 06.03.2014 23:51

romana - Uwierz mi, że robię to z największą przyjemnością i wiem, że czas poświęcony galerii, a jest to kilka godzin z przygotowaniem zdjęć i opisami, nie jest dla mnie czasem straconym.Jest mi przyjemnie czytać takie komentarze, bo robię to nie tylko dla siebie.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4279) dodano 06.03.2014 23:48

harmony - Dziękuję. Tak sobie kiedyś pomyślałam, żeby stworzyć taką galerię, jak zaczęłam przeglądać swoje zdjęcia Warszawy, ale pomników jest tak dużo, że nie udało się umieścić w jednej galerii.
Pozdrawiam.

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4953) dodano 06.03.2014 21:20

Ileż jeszcze pomników ma ta nasza Warszawa ?
Pozdrawiam :)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5734) dodano 06.03.2014 15:56

Rozumiem, że będzie ciąg dalszy, bo kilkanaście ciekawych warszawskich pomników czeka. Pozdrawiam.

romana użytkownik romana(wpisów:5222) dodano 06.03.2014 14:36

Jestem pełna podziwu dla Twojej pracowitości, dla tego ile czasu i energii poświęcasz na tworzenie kolejnych galerii, dzięki którym możemy poznawać coraz lepiej naszą stolicę.
Pozdrawiam :)

harmony użytkownik harmony(wpisów:2855) dodano 06.03.2014 07:55

Bardzo fajny pomysł na galerię :) Pozdrawiam.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!