m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (49):

 
Kapliczka w miejscu reduty Matki Boskiej, która znajdowała się od 24 sierpnia 1944 roku na terenie posesji przy Długiej 27/29. Dziś jest tu północna jezdnia al. Solidarności. Idziemy Al. Solidarności w kierunku Trasy W-Z. Mijamy Sąd Rejonowy w Warszawie VI, VII, IX, X, XIII, XV Wydział Ksiąg Wieczystych al. Solidarności 58 Z tyłu za nami Pomnik Nike i widok w stronę Placu Bankowego, Błękitny Wieżowiec.Uliczką Kapucyńską dochodzimy do Miodowej.Ulica Miodowa zaczyna bieg z Krakowskiego Przedmieścia, następnie otacza szerokim łukiem Stare Miasto i część Nowego, by zakończyć swój bieg na Placu Krasińskich, u zbiegu z ulicą Długą. Pałac Młodziejowskich od strony ulicy Miodowej 10.(zwany także pałacem Młodziejowskiego lub Morsztynów); z oficynami od strony ulicy Podwale 7, wzniesiony w stylu barokowym z końca XVII wieku. Pałac utworzony został na planie litery E, na działce o powierzchni 3314 m². Sąsiaduje z pałacami Branickich i Szaniawskich. Kościół Przemienienia Pańskiego - stojący przy ulicy Miodowej. Barokowy kościół ojców kapucynów.Powstał wraz z klasztorem w latach 1683-1694 z inicjatywy króla Jana III Sobieskiego jako wotum dziękczynne za zwycięstwa w bitwach pod Chocimiem i pod Wiedniem. Pałac Paca-Radziwiłłów, w stylu barokowym, znajdujący się w Warszawie przy ul. Miodowej 15.Przed pałacem znajduje się brama o półkolistym kształcie. Budynek jest utworzony na planie kwadratu, w narożnikach posiada cztery pawilony.Jest obecnie siedzibą Ministerstwa Zdrowia.
Uliczką Kapitulną, przylegającą do Miodowej przechodzimy na Podwale.U zbiegu z Podwalem znajduje się głaz narzutowy upamiętniający stojący tu w XIX wieku dom, w którym w latach 1879-1882 mieszkała Maria Konopnicka. Uroczystość odsłonięcia kamienia miała miejsce 16 października 1962. Przy skrzyżowaniu ulicy Piekarskiej z Podwalem stoi pomnik Jana Kilińskiego, odsłonięty w tym miejscu 10 listopada 1959 roku.Ulica Piekarska w Warszawie - jedna z ulic Starego Miasta, biegnąca od ul. Piwnej do linii murów obronnych i ulicy Podwale. Pod numerem 20 mieści się (obecnie nieczynne) Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, utworzone w 1966. Na fasadzie XVIII-wiecznej kamienicy umieszczony jest zegar z kurantem wygrywający pierwsze takty melodii do wiersza Marii Konopnickiej A jak poszedł król na wojnę. Schody ruchome na trasie W-Z - pierwsze uruchomione w Warszawie schody ruchome, powstały w związku z budową trasy W-Z w latach 1947-1949 i połączyły al. Świerczewskiego (dziś Solidarności) z kamienicą Johna przy placu Zamkowym. Wystrój wnętrz tunelu pierwotnie był socrealistyczny. Trzy wybudowane przez radziecką firmę Metrostroj (Метрострой) ciągi schodów o długości 30 m i przepustowości 10 000 osób na godzinę były niegdyś dużą atrakcją turystyczną Warszawy. Górny peron schodów znalazł się w Kamienicy Johna (Nowickiego), którą na potrzeby budowy schodów przedłużono o 80 cm na północ i obniżono o jedną kondygnację. Radziecka maszyneria schodów ważyła 150 ton i zajęła całe podziemia kamienicy. W pieszym tunelu, wykończonym klinkierem, prowadzącym do schodów, umieszczono dwie płaskorzeźby: Razem w boju i Razem w odbudowie, mające symbolizować przyjaźń pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim. Wystrój rzeźbiarski to dzieło Jerzego Jarnuszkiewicza. Będąc na Placu Zamkowym warto zwrócić uwagę nie tylko na Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta. Miejscem godną uwagi jest też taras widokowy, znajdujący się w południowo-wschodniej części placu, nad wylotem tunelu Trasy W-Z. Roztacza się stąd ładny widok na trasę W-Z, Pałac Pod Blachą i osiedle Mariensztat. W oddali widać też pylon Mostu Świętokrzyskiego i znajdującą się po drugiej stronie Wisły neogotycką katedrę Św. Floriana i Stadion Narodowy.
Można również przejechać się tramwajem konnym. Wieża Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, przy ul. Świętojańskiej 10.Ta renesansowa świątynia to najwyższa budowla Starego Miasta. Mimo to pozostaje niejako w cieniu leżącej tuż obok katedry. Ulica Kanonia w Warszawie - trójboczny placyk położony na tyłach katedry św. Jana w Warszawie, u zbiegu ulic Dziekanii, Jezuickiej i uliczki wiodącej z dziedzińca kuchennego Zamku Królewskiego. Placyk Kanonia jest terenem dawnego cmentarza przykościelnego, zwanego w XV wieku Farskim, zlikwidowanego ostatecznie w roku 1780. Od roku 1406 używano już nazwy Cmentarz alias Kanonie, w nawiązaniu do przekazania tego terenu przez Janusza I Starszego pod budowę domów dla trzynastu kanoników sprowadzonych do Warszawy po przeniesieniu kapituły z Czerska. Dzwon na Kanonii Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, znajduje się w Warszawie przy ul. Freta 16. Mieści się w XVIII-wiecznej kamienicy mieszczańskiej, w której, w 1867 r. urodziła się Maria Skłodowska-Curie i w której obecnie mieści się również siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem).
Muzeum ma charakter ściśle biograficzny tzn. jest poświęcone głównie życiu i rodzinie Marii Skłodowskiej-Curie i w mniejszym stopniu jej dokonaniom naukowym. Muzeum prezentujące dokonania naukowe Marii Skłodowskiej-Curie znajduje się w Paryżu, w dawnych laboratoriach Instytutu Radowego.Maria Skłodowska przebywała w domu na Freta niecały rok, gdyż w 1868 r. przeniosła się razem z rodzicami do domu na ulicy Nowolipki. Dawny dom na Nowolipki, gdzie Maria Skłodowska spędziła większość swojego dzieciństwa, nie został jednak po II wojnie światowej zrekonstruowany. Rynek Nowego Miasta, wyłożony kostką, położony w środkowej części Nowego Miasta; odchodzą od niego uliczki Przyrynek, Freta, Koźla i Stara.Rynek powstał przed 1408 rokiem, początkowo miał kształt prostokąta o wymiarach 135 na 120 metrów, był więc większy od rynku staromiejskiego. Wówczas stały przy nim kościoły św. Jerzego i Najświętszej Maryi Panny, w 1680 roku przy rynku powstał ratusz, który rozebrano w 1818 roku.Na środku rynku stoi ustawiona w 1958 roku, a pochodząca XIX wieku, żeliwna studzienka, na którym można dojrzeć Herb Nowego Miasta. Rynek został zburzony w 1944 roku po powstaniu warszawskim, obecnie odbudowany, jego kształt jest nieforemny, zauważalna jest różnica poziomów. Przy rynku stoi Kościół Sakramentek,  obok niego budynek klasztorny służący kiedyś za pałac dla rodziny Kotowskich.Z czasem przy rynku pojawiały się nowe zabudowania, które zmniejszały jego powierzchnię, m.im. Kościół św. Kazimierza czy kamienice od strony ulicy Freta.Przy rynku mieściło się także kiedyś kino Wars, w którego miejscu planowano apartamentowiec, jednak na skutek protestów budynek wpisano do ewidencji zabytków - obecnie w tym miejscu działa Teatr WarSawy, będący kontynuacją Teatru Konsekwentnego. 20 września 2008 roku na rynku odsłonięto tablicę upamiętniającą 600 lat istnienia Nowego Miasta. Jej odsłonięcie połączone było z rycerskim przemarszem oraz turniejem na Podzamczu.
Multimedialny Park Fontann; kompleks czterech fontann znajdujący się na Skwerze 1 Dywizji Pancernej WP pomiędzy ulicami Boleść, Wybrzeże Gdańskie, Sanguszki i Rybaki na Nowym Mieście w Warszawie.W przeszłości w tym miejscu znajdował się zbiornik wodny o nerkowatym kształcie. Teren, na którym zlokalizowano fontanny, nazywany jest czasem niesłusznie Podzamczem.  W rzeczywistości do Podzamcza, czyli podnóża Zamku Królewskiego, jest stąd ponad 500 m.Zespół fontann uruchomiono 7 maja 2011, w związku z jubileuszem 125-lecia Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). W piątkowe i sobotnie wieczory (a czasami również w inne dni) o 21.00 lub 21.30 od maja do września odbywają się tutaj 30-minutowe pokazy multimedialne „woda-światło-dźwięk” z wykorzystaniem reflektorów LED i laserów. Obok fontann odsłonięto pomnik Williama Heerleina Lindleya, który zaprojektował sieć kanalizacyjną Warszawy i w 1886 uruchomił miejskie wodociągi. Skwer 1 Dywizji Pancernej WP pomiędzy ulicami Boleść, Wybrzeże Gdańskie. Z Rynku Nowego Miasta przechodzimy ulicą Świętojerską w stronę pl. Krasińskich. Przed nami gmach Sądu Najwyższego.Na 67 kolumnach budynku umieszczono osiemdziesiąt sześć paremii prawniczych w języku polskim i łacińskim przygotowanych przez zespół romanistów pod kierunkiem prof. Witolda Wołodkiewicza. Gmach Sądu Najwyższego ma m.in. trzy kariatydy (symbolizujące cnoty wiarę, nadzieję i miłość) oraz orła, umieszczonego nad głównym wejściem. Kariatydy mają twarze żony i dwóch córek Marka Budzyńskiego - architekta.Są one umieszczone z drugiej strony gmachu przy zjeździe do garaży.
Kariatydy i orzeł miały być oryginalnie od strony placu Krasińskich, ale były biskup polowy Wojska Polskiego Sławoj Leszek Głódź zaprotestował przeciwko nagim kobietom (w pobliżu placu również znajduje się Katedra Polowa Wojska Polskiego.Biskup nie uznał tunik, w które są ubrane kobiety za wystarczające. Obok Pomnika Powstania Warszawskiego znajduje się mur z napisem Powstanie Warszawskie. Gmach Sądu Najwyższego - budynek zlokalizowany przy placu Krasińskich w Warszawie będący siedzibą Sądu Najwyższego. Plac Krasińskich wykształcił się z dawnego dziedzińca XVII-wiecznego pałacu Krasińskich, w pełni ukształtował się XVIII wieku Udostępniono go w 1779 roku, a nazwę uzyskał w 1815 roku. Katedra Polowa Wojska Polskiego NMP Królowej Polski w Warszawie, kościół garnizonowy przy ul. Długiej 13/15 w Warszawie, na przeciwko Gmachu Sądu Najwyższego. Plac Krasińskich - plac położony w północnej części Śródmieścia, u zbiegu ulic Długiej, Miodowej, Bonifraterskiej, Świętojerskiej oraz Nowiniarskiej. Placowi patronuje rodzina Krasińskich, która było długoletnim właścicielem znajdującego przy placu pałacu.W 2008 roku na placu stanęło pięć 3,5 metrowych, kolorowych pegazów, upamiętniających Rok Zbigniewa Herberta, które są dziełem Beaty i Pawła Konarskich. Znajdujemy się ponownie na Placu Zamkowym. Widok na Krakowskie Przedmieście.Krakowskie Przedmieście - jedna z najbardziej znanych i reprezentacyjnych ulic staromiejskiej części Warszawy, fragment Traktu Królewskiego, długa na około 1,1 kilometra, biegnie od placu Zamkowego do skrzyżowania z Oboźną i Nowym Światem.
Kościół św. Anny (Kościół Bernardynów lub Kościół Franciszkanów Obserwantów) to jeden z najstarszych kościołów w Warszawie oraz najstarszy przy Trakcie Królewskim, położony przy Krakowskim Przedmieściu 66/68, w pobliżu skrzyżowania z Miodową. Do dziś funkcjonuje jako kościół akademicki. Krakowskie Przedmieście wywodzi się z dawnego traktu Zakroczym-Czersk, biegnącego na południe do Jazdowa, Czerska i dalej do Krakowa. Przedmieścia przy Bramie Krakowskiej zaczęły się tworzyć już w XIV wieku, natomiast przy nich w 1454 roku powstał kościół Bernardynów. Mniej więcej w XVII wieku od Krakowskiego Przedmieścia odchodziły tylko uliczki Krótka (nieistniejąca dziś, na wysokości kamienicy nr 59) oraz Rzeźnicza (ob. Bednarska). W 1683 roku ustawiono figurę Matki Boskiej Passawskiej. Pomnik Adama Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu. Kościół Wizytek w Warszawie, pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi. Późnobarokowy kościół, zbudowany w 1728-1761 według projektu Karola Baya, zlokalizowany w dzielnicy Śródmieście przy ulicy Krakowskie Przedmieście 34. Należy do parafii pod wezwaniem św. Krzyża.
Fragment Pałacu prezydenckiego i boczna strona Hotelu Bristol. Hotel Bristol,  pięciogwiazdkowy hotel w Warszawie znajdujący się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 42/44, położony w sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego. Jest on najstarszym i najdroższym działającym hotelem w Warszawie. Mieszczą się w nim m.in. dwie restauracje, dwie sale bankietowe, centrum biznesu (10 sal), biblioteka, basen, solarium, sauna, łaźnia parowa, siłownia i kasyno. Część wnętrz posiada secesyjną dekorację. Pierwotnie w miejscu hotelu (druga połowa XIX wieku) znajdował się pałac Tarnowskich, gdzie mieściły się instytucje publiczne. W 1895 nieruchomość została kupiona przez spółkę: Ignacy Paderewski, Stanisław Roszkowski i Edmund Zaremba. W 1895 na fragmencie zakupionego gruntu powstała rotunda, w której prezentowana była Panorama Golgota Jana Styki. A to, takie ciekawostki. Na Krakowskim Przedmieściu, ławeczka zaprasza na wypoczynek :)) Takiego Trabanta chciałoby się mieć...chociaż w ogródku...dla dekoracji.
Dziękuję za spacer.

najbliższe galerie:

 
Warszawa (Starówka przygnębiająco)
1pix użytkownik pipol odległość 0 km 1pix
Warszawa niechcący
1pix użytkownik maniana odległość 0 km 1pix
Warszawa nocą.
1pix użytkownik szarykot odległość 0 km 1pix
Warszawa.  Świąteczny spacer po Starówce.
1pix użytkownik pipol odległość 0 km 1pix
Warszawa 18 - Nowe Miasto
1pix użytkownik popekpawel odległość 0 km 1pix
Warszawa... jest kobietą!
1pix użytkownik porzeczka odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (11):

 
irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3036) dodano 29.03.2014 13:47

oj...oj...miejsc napisać chciałam....

olaf43 użytkownik olaf43(wpisów:1520) dodano 29.03.2014 13:39

ładna galeria, i fajnie się zwiedzało :)
miłego dnia :) pozdrawiam...

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3036) dodano 29.03.2014 13:38

wiele miejsce poznaję i miło wspominam...dzieki za kolejny spacerek i pozdrawiam...

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 29.03.2014 13:28

mlochowskijacek - Jacku, ja rzeczywiście nie wypuszczam aparatu z ręki.Zawsze mam przy sonie kompakcik ( w torebce). Przy większych wyprawach fotograficznych również konieczne są dwa aparaty.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 29.03.2014 12:15

mlochowskijacek - Jacku, ja rzeczywiście nie wypuszczam aparatu z ręki.Zawsze mam przy sonie kompakcik ( w torebce). Przy większych wyprawach fotograficznych również konieczne są dwa aparaty.
Pozdrawiam serdecznie.

mlochowskijacek użytkownik mlochowskijacek(wpisów:858) dodano 28.03.2014 00:57

Afrodyto już nie nadążam za Twoimi Galeriami. Wędrujesz wśród skał, fruwasz po niebie aby po chwili znaleźć się na warszawskiej Starówce i to wszystko nie wypuszczając aparatu z dłoni. Jak Ty to robisz? Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 27.03.2014 22:04

rozmusiaki - Warszawa, to największe miasto Polski:) Całej Warszawy nie da się pokazać. To tylko fragmenty dzielnic.
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 27.03.2014 22:02

tereza
achernar-51
Dziękuję za wizytę. Miło mi, że się podobało.
Pozdrawiam serdecznie.

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4802) dodano 27.03.2014 21:42

Jakaś duża ta Warszawa ;DDDD
Pozdrawiam :)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 27.03.2014 07:35

Też tak uważam. Pozdrawiam.

tereza użytkownik tereza(wpisów:3887) dodano 27.03.2014 06:18

Bardzo fajny spacer.Miło powspominać.Pozdrawiam serdecznie:)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!