m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Plac Czerwony (Красная площадь) to najbardziej znany plac stolicy Rosji. Uważany jest za centralne miejsce zarówno Moskwy, jak i całej Rosji. Pierwotnie plac otaczała drewniana zabudowa, lecz z powodu niebezpieczeństwa pożaru usunięto ją na mocy edyktu wielkiego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego (1440-1505) z 1493 roku. Nazwa Plac Czerwony nie ma komunistycznych odniesień - pochodzi od starosłowiańskiego przymiotnika красьнъ (piękny). Plac Czerwony w listopadzie 1982 roku - fragment kolejki do Mauzoleum Włodzimierza Iljicza Uljanowa - Lenina (1870-1924). Mauzoleum zostało wzniesione w pobliżu murów Kremla w latach 1929-1930. W latach 1953-1962 spoczywał w nim również następca Lenina - Józef Wissarionowicz Dżugaszwili - Stalin (1878-1953). Mauzoleum Lenina, wzniesione w latach 1929-1930 wg projektu Aleksieja Wiktorowicza Szczusiewa (1873-1949) w stylu konstruktywistycznym. Architekta zainspirowały piramida schodkowa faraona Dżosera i grobowiec Cyrusa Wielkiego (~590-529 p.n.e.). Mauzoleum wzniesiono z porfiru, granitu, marmuru i labradoru. Mieści ono kryształowy, pancerny sarkofag Włodzimierza Lenina. Jest on dziełem rzeźbiarza Nikołaja Wasiliewicza Tomskiego (1900-1984). Ciało wodza opuściło mauzoleum jeden raz - w 1941 roku, gdy wywieziono je z zagrożonej niemieckim atakiem Moskwy do Tiumenia. Widok Placu Czerwonego i Cerkwi Wasyla Błogosławionego. Po lewej stronie widoczny jest nieistniejący już Hotel Rossija, rozebrany w 2006 roku. Sobór Zaśnięcia NMP (Успенский Собор) na Kremlu. Pierwszy sobór wybudował książę Iwan I Kalita (~1288-1340) ok. 1326 roku. W roku 1472 rozpoczęto budowę nowej cerkwi, która niemal gotowa zawaliła się na skutek trzęsienia ziemi. W tej sytuacji, wielki książę Iwan III Srogi zaprosił do wykonania nowej budowli bolońskiego architekta Ridolfo Aristotele Fioravantiego (~1415/1420-1486). W 1479 roku prace były ukończone. Fioravanti połączył cechy architektury rosyjskiej z elementami renesansu włoskiego. Sobór Zaśnięcia NMP na Kremlu. W roku 1547 w cerkwi został ukoronowany na cara Iwan IV Groźny (1530-1584). Sobór był miejscem intronizacji rosyjskich patriarchów prawosławnych oraz ich pochówku, jak i miejscem koronacji carów od XVII wieku. W roku 1812 został splądrowany przez wojska napoleońskie. Pełnił funkcje sakralne do czasu wprowadzenia się na Kreml Rady Komisarzy Ludowych z Leninem na czele. Od tamtej pory nabożeństwa odbywały się sporadycznie, a po II wojnie światowej urządzono w cerkwi muzeum.
Sobór Zaśnięcia NMP zbudowany jest z wapienia i cegły i przykryty złoconymi kopułami. Budowla obok to Pałac Patriarchy z Soborem Wierchospasskim  i Cerkwią Złożenia Szat. Sobór Zaśnięcia NMP na Kremlu - polichromia nad wejściem do świątyni. Pałac patriarchy, Sobór Wierchospasski (Патриарший дворец и Верхоспасский собор) i Cerkiew Złożenia Szat (Церковь Ризоположения) na Kremlu. Cerkiew Złożenia Szat (Церковь Ризоположения) na Kremlu. Została zbudowana na miejscu wcześniejszej świątyni z 1451 roku, zniszczonej przez pożar. Była budowana w latach 80. XV wieku przez architektów z Pskowa. Do XVII wieku pełniła funkcję prywatnej kaplicy patriarchów Moskwy. Po rewolucji październikowej została zamknięta dla wiernych. Po II wojnie światowej obiekt został zmieniony w galerię drzeworytnictwa i rzeźby drewnianej z XV-XVII wieku. Tę funkcję pełni do dziś. Jedna z ikon w Soborze Zaśnięcia NMP na Kremlu. Wnętrze świątyni wspiera sześć filarów. Jest ono bogato dekorowane ikonami i freskami z XVI i XVII wieku. Wśród nich wyróżnia się monumentalne malowidło, przedstawiające Wniebowzięcie. W czasach sowieckich część ikon została przeniesiona do Galerii Tretiakowskiej. Wysoki na szesnaście metrów ikonostas cerkwi pochodzi z XIX wieku. Wnętrze Soboru Michała Archanioła (Архангельский собор) na Kremlu. Pierwszą cerkiew ufundował książę Iwan I Kalita. Obecny kształt zawdzięcza ona przebudowie z lat 1505-1508. Cerkiew otrzymała wówczas nowy, renesansowy kształt. Sobór zdobią freski i ikony, wykonane w XVII wieku przez Jakowa z Kazania, Stiepana z Riazania i Osipa Władimirowa. Bogata jest też dekoracja rzeźbiarska. Ikonostas pochodzi z XVII wieku, jednak wypełniają go XIX-wieczne ikony.
Działo Car-Puszka (Царь-пушка) na Kremlu - jedna z największych armat na świecie pod względem kalibru (900 mm). Została odlana z brązu na polecenie cara Fiodora I Rurykowicza (1557-1598) w 1586 roku. Wbrew legendom, że Car-Puszka nie była w stanie strzelać, badania prowadzone w 1980 roku wykazały, że oddano z niej przynajmniej jeden strzał. Natomiast nigdy nie była użyta w działaniach bojowych. Przed armatą Car-Puszka na Kremlu. Listopadowy dzień 1982 roku na Kremlu. Po lewej widoczna jest widoczna jest Dzwonnica Iwana Wielkiego (Колокольня Ивана Великого) o wysokości 81 metrów, pełniąca funkcje wspólnej dzwonnicy soborów Archangielskiego, Zaśnięcia NMP oraz Zwiastowania. Budowa tej najwyższej kremlowskiej wieży, nazywanej również dzwonnicą Iwana Groźnego została rozpoczęta w 1505 roku przez Marco Bono, a zakończona w roku 1600. Po lewej stronie widoczny jest kremlowski Sobór Michała Archanioła (Архангельский собор), w którym pochowanych jest 8 carów. Do XVII wieku odbywały się tam uroczyste nabożeństwa po zwycięskich bitwach, koronacje, śluby i pogrzeby carów. Po prawej stronie widoczny jest Sobór Zwiastowania (Благовещенский собор), wzniesiony przez zespół architektów z Pskowa w latach 1484-1489. Sobór Zwiastowania na Kremlu w momencie oddania do użytku miał jedynie trzy z obecnych siedmiu kopuł. W latach 70. XVI wieku sobór został rozbudowany z inicjatywy Iwana IV Groźnego. On też, nie mogąc po zawarciu czwartego małżeństwa wchodzić na teren cerkwi, rozkazał zbudować tylko dla siebie dodatkową kaplicę. Po wprowadzeniu się na Kreml pierwszej Rady Komisarzy Ludowych z Leninem na czele, obiekt został całkowicie zamknięty. Dopiero po II wojnie światowej, podobnie jak inne sobory kremlowskie, i ta cerkiew została zmieniona w galerię sztuki sakralnej, którą to funkcję pełni do tej pory. Sobór Zwiastowania z zewnątrz jest skromnie dekorowany. Wnętrze wyróżnia się bogactwem dekoracji, szerokim wykorzystaniem złota i obfitością fresków. Większość dekoracji malarskiej pochodzi z kolejnych remontów w XVII i XIX wieku. Można jednak znaleźć fragmenty pierwszych malowideł, wykonanych przez Teodozego w roku 1508. Filary pokrywają wizerunki książąt moskiewskich. XVII-wieczny ikonostas wypełniają zarówno ikony, przeniesione jeszcze z nieistniejącej cerkwi z XIV wieku, jak i dzieła późniejsze. Są tam prace Andrieja Rublowa (ok. 1360-1430) oraz Teofana Greka (1340/1350-1405/1415).
Wielki Pałac Kremlowski (Большой кремлёвский дворец), zbudowany w latach 1838-1850 w stylu neoruskim na zgliszczach starszego, strawionego przez pożar w 1812 roku. Nad pracami zespołu architektów czuwał Konstantin Ton. Była to moskiewska rezydencja imperatorów Rosji. Na drugiej kondygnacji znajdują się słynne sale reprezentacyjne: Aleksandrowska (połączona z Andriejewską) oraz Gieorgijewska. Pałac jest siedzibą prezydenta Federacji Rosyjskiej. Tzw. Car-kołokoł (Царь-колокол), największy na świecie dzwon. Nigdy nie zadzwonił. Waży 160 ton (wg danych muzeum kremlowskiego - 202 tony), ma średnicę 6,6 m, wysokość (z uszami) 6,14 m. Został odlany z brązu przez mistrza ludwisarskiego Michała Iwanowicza Matorina w 1735 roku. Prace przygotowawcze przed odlaniem dzwonu trwały 1,5 roku, a samo odlewanie - 72 minuty. Późniejsze prace nad zdobieniami dzwonu ciągnęły się dwa lata. W 1737 roku ukończony, ale jeszcze nie wydobyty z dołu odlewniczego dzwon pękł wskutek zalania wodą rozgrzanego metalu przez gaszących pożar, który wybuchł na Kremlu. Uszkodzony dzwon, wraz z ułamanym kawałkiem ważącym 11,5 tony, wydobyto dopiero w 1836 roku i ustawiono na kamiennym postumencie autorstwa francuskiego architekta Auguste'a de Montferranda (1786-1858). Listopadowy dzień 1982 roku na Kremlu. Na Placu Czerwonym. Widoczna jest Wieża Zbawiciela oraz Cerkiew Wasyla Błogosławionego. Wieża Zbawiciela (Спасская башня) ze słynnym zegarem. Znajduje się w murach moskiewskiego Kremla od strony Placu Czerwonego. Rozbudowana w 1625 roku, obecnie wznosi się na wysokość 71 m.
Cerkiew Wasyla Błogosławionego (Собор Василия Блаженного), początkowo nazywana Soborem Pokrowskim. Zbudowana w latach 1555-1560 przez cara Iwana IV Groźnego miała upamiętniać zwycięstwo w wojnie z Tatarami i zdobycie Kazania. Legenda głosi, że po ukończeniu budowy car rozkazał oślepić architektów, by nigdy więcej nie stworzyli takiego cudu. Jednakże nie wydaje się to prawdą, gdyż główny architekt Postnik Jakowlew pracował później przy budowie kremla kazańskiego. Cerkiew Wasyla Błogosławionego. Cerkiew Wasyla Błogosławionego.  Przed świątynią wznosi się, wykonany z brązu pomnik Kuźmy Minicza Minina (?-1616) i księcia Dymitra Michajłowicza Pożarskiego (1577-1642), którzy pomogli wyprzeć z miasta Polaków, okupujących Kreml w latach 1610-1612. Konkurs na stworzenie monumentu, który miał powstać na 200-lecie tego wydarzenia, wygrał w 1808 roku Iwan Pietrowicz Martos (1754-1835). Wskutek inwazji Napoleona Bonaparte (1769-1821) pomnik wzniesiono jednak dopiero w 1818 roku. Pomnik Kuźmy Minicza Minina i Dymitra Michajłowicza Pożarskiego przed Cerkwią Wasyla Błogosławionego. Ulica 25 Października (Улица 25 Октября) - tę nazwę nosiła w latach 1935-1990 ulica Nikolska (Никольская улица). Jest ona położona na miejscu zbudowanego w 1390 roku klasztoru Mikołaja Starego, stąd jej dawna i obecna nazwa. Nazwa 25 Października została nadana przez władze komunistyczne dla uczczenia przewrotu bolszewickiego z 1917 roku. Jedna z kremlowskich baszt - listopad 1982.
Państwowe Muzeum Historyczne (Государственный исторический музей) przy Placu Czerwonym istnieje od 1872 roku. Jego gmach został wzniesiony w latach 1875-1881 wg projektu Władimira Osipowicza Sherwooda (1832-1897). Muzeum posiada ok. 4,5 mln eksponatów i 15 mln dokumentów. Tylko 0,5% zbiorów jest udostępnione zwiedzającym. Plac Czerwony i południowy mur Kremla z Wieżą Zbawiciela i położonym za nim Wielkim Pałacem Kremlowskim. GUM (Главный Универсальный Магазин), niegdyś najbardziej znany moskiewski dom towarowy. Obecnie mieści on dziesiątki ekskluzywnych butików. Po prawej stronie widoczne jest Łobnoje Miesto (Лобное место). Uważano, że było ono szafotem, na którym ścinano skazańców. W rzeczywistości prawie nigdy nie dokonywano tu egzekucji, natomiast ogłaszano stąd carskie ukazy. Mury Kremla widziane z placyku za Cerkwią Wasyla Błogosławionego. Sobór Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Pierwsza wzmianka o drewnianej cerkwi, ufundowanej przez księcia Pożarskiego jako votum za wypędzenie Polaków, pochodzi z roku 1625. Padła ona ofiarą pożaru i ze środków cara Michała I Fiodorowicza Romanowa (1596-1645) wzniesiono murowaną cerkiew. W roku 1801 została wzniesiona dzwonnica. W latach 1925-1930 przeprowadzono remont pod kierownictwem Piotra Dmitrijewicza Baranowskiego (1892-1984). W 1936 roku władze stalinowskie zdecydowały o zniszczeniu obiektu i wzniesieniu na jego miejscu publicznej toalety. Sobór został odbudowany w latach 1990-1993. Widok na Kreml z Ogrodu Aleksandrowskiego (Александровский сад).
Pomnik Józefa Wissarionowicza Dżugaszwili - Stalina pod murem Kremla. Swoją drogą, ciekawe jak świat zareagowałby na podobny, skromny pomnik Adolfa Hitlera stojący np. w Berlinie? Grób Nieznanego Żołnierza (Могила Неизвестного солдата) istniejący od 1966 roku. Położony jest w Ogrodzie Aleksandrowskim pod murami Kremla. Inspiracją dla jego budowy był Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Kryje on prochy żołnierzy poległych w bitwie pod Moskwą w grudniu 1941 roku. Moskiewski Kreml. Klasztor Nowodziewiczy (Новодевичий монастырь) to najpiękniejszy w Moskwie żeński klasztor prawosławny. Wybudowany został w 1524 roku dla uczczenia zdobycia Smoleńska. Widoczna na zdjęciu budowla to nadbramna cerkiew Przemienienia Pańskiego (Преображенская церковь), budowana od 1687 do 1689 roku w stylu moskiewskiego baroku. Sobór Smoleński (Смоленская церков) w zespole Klasztoru Nowodziewiczego, wzniesiony w latach 1524-1525, wzorowany na kremlowskim soborze Zaśnięcia NMP. Przez lata do klasztoru wysyłane były żony bojarów rosyjskich i rosyjskich carów. W zasadzie, klasztor stawał się ich więzieniem. W 1922 roku klasztor został zamieniony w Muzeum Emancypacji Kobiet. W roku 1934 stał się filią Państwowego Muzeum Historycznego. Cerkiew Wielebnego Szymona Słupnika (Храм преподобного Симеона столпника) znana była od 1625 roku jako cerkiew Wielebnego Szymona Słupnika za Bramą Arbacką. Obecny budynek świątyni pochodzi z roku 1679.
Arbat lub Stary Arbat (Арбат) to jedna z najbardziej znanych ulic Moskwy. Pochodzenie nazwy nie jest jasne, ale najczęściej przyjmuje się, że wywodzi się ona z języka tatarskiego, w którym słowo arbad oznacza przedmieście. Pierwsze wzmianki o Arbacie pochodzą z 1493 roku, gdy stanowił on część drogi z Kremla do Smoleńska. Jako ulica funkcjonuje od 1592 roku. W XVIII wieku Arbat stał się jedną z najmodniejszych lokalizacji w mieście i de facto pozostaje nią do dziś. Większość wczesnych zabudowań spłonęła w czasie pożaru Moskwy w 1812 roku. Większość współczesnej zabudowy Arbatu pochodzi z początków XX wieku i stanowi ciekawe przykłady architektury secesyjnej oraz konstruktywistycznej. W drugiej połowie lat 80. XX wieku ulicę przebudowano, zamieniając ją w deptak, który stał się jedną z atrakcji turystycznych miasta. Od tego czasu Arbat gromadzi handlarzy pamiątkami oraz drobnych artystów i żebraków. Ulica jest opiewana przez pisarzy i poetów. Śpiewał o niej m. in. Bułat Okudżawa (1924-1997). Na Arbacie. Fontanna Księżniczka Turandot na Arbacie, zbudowana w 1997 roku przed Teatrem im. Wachtangowa. Przypomina ostatni spektakl reżyserowany przez Jewgenija Bagrationowicza Wachtangowa (1883-1922) tuż przed jego śmiercią. Autorem fontanny-pomnika jest Aleksander Nikołajewicz Burganow. Gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej (Министерство иностранных дел Российской Федерации) u wylotu Arbatu. W okresie międzywojennym wyburzono większość okolicznych cerkwi, a u jednego z końców ulicy pojawił się widoczny na zdjęciu stalinowski wieżowiec Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nabrzeże Kremlowskie (Кремлёвская набережная). Było to pierwsze kamienne nabrzeże w Moskwie. Na początku XVI wieku na nabrzeże wychodził mur obronny tzw. Białego Miasta. W latach 1817-1823 nabrzeże zostało przedłużone do ulicy Leniwka. Dzisiejszy wygląd ulica uzyskała w 1936 roku. Większa jej część przebiega wzdłuż murów Kremla, obok baszt: Wodowzwodnej, Błagowieszczeńskiej, Tajnickiej, 1 i 2 Bezimiennej, Pietrowskiej i Beklemiszewskiej (Moskworieckiej).
Wszechroryjskie Centrum Wystawowe (Всероссийский выставочный центр), znane dawniej jako Wystawa Osiągnięć Gospodarki Narodowej ZSRR (Выставка достижений народного хозяйства СССР). Kaprysy moskiewskiej pogody. Po upalnej końcówce kwietnia 1-majowy ranek powitał nas taką scenerią.

najbliższe galerie:

 
Moskwa 2016
1pix użytkownik taipan odległość 0 km 1pix
Rosja-Moskwa cz. II
1pix użytkownik tereza odległość 0 km 1pix
Rosja-Moskwa cz. I
1pix użytkownik tereza odległość 0 km 1pix
Moskwa - Zęby Stalina
1pix użytkownik kubafoto odległość 0 km 1pix
Moskwa bardziej współcześnie
1pix użytkownik wo odległość 0 km 1pix
Moskwa - Kreml
1pix użytkownik perelka odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (11):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5734) dodano 23.04.2014 21:26

Anek11 - Sergijew Posad za czasów ZSRR nazywał się Zagorsk. Pewnie tę nazwę łatwiej byłoby odmieniać. Polecam piękny romans Aleksandra Podbołotowa "Po drodze do Zagorska", wykonywany przez wielu artystów, między innymi przez Żannę Biczewską lub Ninę Szacką: http://www.youtube.com/watch?v=hkwNrQ0STO8.

Paweller75 - cerkiew ta jest rzeczywiście architektoniczną perełką i ikoną Moskwy, choć wnętrze nieco rozczarowuje.

Irena2005n - dziękuję za spacer. Miło mi, że Moskwa widziana moimi oczami spodobała się i Tobie.

Andred - masz rację, W przeciwieństwie do jeszcze niewyeksmitowanego lokatora moskiewskiego mauzoleum, my nie jesteśmy wiecznie żywi. Wierzę jednak, że przyjdą dla lepsze czasy dla turystów chcących odwiedzić Moskwę i będziesz mógł zobaczyć jej wspaniałości (niekonieczne Włodka, ale jeśli chcesz...). W każdym razie, jeśli znasz rosyjski, polecam Ci tę balladę Igora Talkowa pt. "Bal szatana": http://megalyrics.ru/lyric/ighor-talkov/bal-satany.htm Jeśli miały by się spełnić słowa pieśni, to musisz się spieszyć ...

Wszystkich serdecznie pozdrawiam.

andred użytkownik andred(wpisów:4780) dodano 23.04.2014 19:00

Też kiedyś chciałem do Moskwy, spotkać się z wiecznie żywym Władimirem Iliczem Ulianowem, ale w obecnej sytuacji i przy tych ograniczeniach turystycznych poczekam......mam nadzieję, że nie będzie trzeba długo czekać, ponieważ w przeciwieństwie do Lenina ja chyba nie będę wiecznie żywy ;-)
Dobra ta armata co nie strzela i dzwon co nie bije. Dobrze, że nie zrobili światła co nie świeci.
Fajnie się ogląda stare zdjęcia......mają klimat.
Pozdrawiam,
andred

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3055) dodano 23.04.2014 11:43

dzięki za ciekawy spacerek....i pozdrawiam serdecznie....

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7612) dodano 22.04.2014 21:56

Dla mnie Cerkiew Wasyla Błogosławionego jest najcudniejsza ..., na pewno chciałbym ją zobaczyć wieczorem, kiedy jest fajnie oświetlona:)
Pozdrawiam:)

anek11 użytkownik anek11(wpisów:2751) dodano 22.04.2014 21:55

Z przyjemnością obejrzałąm i poczytałam, pewien czas temu byłam w Moskwie,sławny GUM odwiedziłam, kolejkę pod mauzoleom obejrzałam, i sztandarowy Kreml, Arbat a w okolicy Sergijewą Posad czy jak to się odmienia która zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, miejsce piękne. Chciałabym tam znów pojechać, lub w zastępstwie galerię zobaczyć. Pozdrawiam

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5734) dodano 22.04.2014 21:48

Kordula157, Bartak - na pewno warto pojechać. Moskwa w ciągu ostatnich kilkunastu lat zmieniła się zdecydowanie na plus, choć sporo jest jeszcze reliktów dawnego ZSRR.

Bartekplk - Warto zobaczyć wszystkie z wymienionych przez Ciebie miejsc. Ja z "Zołotogo Kolca" miałem okazję zobaczyć Sergijew Posad, Włodzimierz nad Klaźmą i Suzdal. Z tych trzech miejsc zdecydowanie najbardziej do gustu przypadł mi Suzdal. Sołowki też są ciekawe. A co do "polityki" turystycznej Rosjan, to jest ona rzeczywiście mało zrozumiała i wpycha turystę w tryby bezsensownej biurokracji. Do tego dochodzą odrębne ceny dla miejscowych i cudzoziemców (choć przy znajomości rosyjskiego można to czasami obejść) i zdecydowanie (w stosunku do zachodnich) zawyżone ceny hoteli i dość uboga (zwłaszcza na prowincji) infrastruktura.

Marekpic - dziękuję za wizytę i uznanie dla "Car-Puszki".

Harmony - miło mi, że Ci się podobało, życzę byś mogła zobaczyć to w realu.

Wszystkich serdecznie pozdrawiam.

marekpic użytkownik marekpic(wpisów:629) dodano 22.04.2014 21:17

o armata potężna;-) pozdrawiam

bartak użytkownik bartak(wpisów:936) dodano 22.04.2014 20:41

Z wielką ochotą chciałabym tam pojechać, pozdrawiam :)

bartekplk użytkownik bartekplk(wpisów:1908) dodano 22.04.2014 15:38

no ja do Moskwy też chętnie, a jeszcze chętniej na Zołotje Kalco, czy na Sołowki, tylko Rosjanie mają obecnie bezsensowną politykę turystyczną, bo jak mam nie tylko wizę załatwić, ale jeszcze jakieś vouchery na rezerwacje usług turystycznych, to mi się odechciewa, pozdrawiam

harmony użytkownik harmony(wpisów:2855) dodano 22.04.2014 15:14

Świetna galeria. Mam nadzieję, że za dużo się tam nie zmieniło, bo to co na fotkach fajnie byłoby zobaczyć na żywo. Pozdrawiam :)

kordula157 użytkownik kordula157(wpisów:6142) dodano 22.04.2014 15:08

Bardzo chciałam tam pojechać, ale teraz nie wchodzi to w grę.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!