m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Opatów położony jest na Wyżynie Sandomierskiej, na wzgórzach o wysokości od 200 do 300 m n.p.m. Nieopodal rozciągają się pasma Jeleniowskie i Iwaniskie Gór Świętokrzyskich. Przez miasto przepływa rzeka Opatówka, rozdzielając je na dwie części i przecinając głęboką doliną. Brama Warszawska.Została ufundowana przez właściciela Opatowa, kanclerza wielkiego koronnego na dworze króla Zygmunta Starego, Krzysztofa Szydłowieckiego. Jest jedyną pozostałą z czterech bram - niegdyś wznosiły się nad miastem jeszcze: Krakowska, Lubelska i Sandomierska, i wraz z murami obronnymi stanowiły system obronny kupieckiego miasta. Brama Warszawska zbudowana została z kamienia na planie kwadratu w latach 1520-1530. Obecnie jest to budowla jednokondygnacyjna z drewnianym stropem - pierwotnie była wyższa. Wieńczy ją, stylizowana na renesansową, zrekonstruowana attyka, a w dwóch ścianach znajdują się dwa otwory kluczowe strzelnic. Nad arkadową bramą wjazdową widnieje dobrze zachowany herb rodziny Szydłowieckich - Odrowąż - podtrzymywany przez smoka, a nad nim obraz Matki Bożej zawieszony na bramie przez ks. Szymona Pióro w 1922 r., w rocznicę cudu nad Wisłą. Ziemia Sandomierska obfituje w zabytki romańskie. W położonym niedaleko Sandomierza Opatowie znajdujemy kolegiatę św. Marcina, monumentalny kościół, którego historia kryje wiele tajemnic.
Fragmenty budowli pochodzą z XII wieku, a kwestia jego fundacji jest niepewna (pojawiają się nawet hipotezy wiążące powstanie kościoła z Templariuszami. Najprawdopodobniej jednak mamy do czynienia z fundacją któregoś z książąt sandomierskich - Kazimierza Sprawiedliwego lub Henryka Sandomierskiego. Kolegiata św. Marcina jest budowlą monumentalną, nie tylko jak na czasy w których powstawała. Jest to dwu wieżowa, trójnawowa bazylika z transeptem. Bardzo dobrze zachowana bryła kościoła (choć przez wieki obrosła dobudówkami) doskonale ilustruje schemat romańskiej bazyliki z transeptem. Chór zamknięty jest prostą ścianą, a na wschodnich ścianach transeptu znajdujemy niewielkie apsydki. Fasada kościoła z zachodnim portalem (który pierwotnie był bardziej rozbudowany, ale jego boczne odgałęzienia zostały zamurowane już w średniowieczu) zachowała prawie w całości swój romański charakter. Jedynie umieszczone nad portalem okno zostało późnej znacznie powiększone. Wysilając wzrok (lepiej posłużyć się zoomem w aparacie fotograficznym) można doszukać się tutaj fryzu o motywach roślinnych i zwierzęcych. Wieże kościoła mieszczą trzy poziomy biforiów i zwieńczone są barokowymi hełmami.
W XVI wieku transept i prezbiterium zyskały gotyckie szczyty, podniesiono mury i przebito okna, jednak bryła budowli zachowała swój oryginalny charakter. Szkoda, że nie można tego powiedzieć o wnętrzu. Wnętrze kolegiaty św. Marcina w Opatowie robi niezwykłe wrażenie i to nie przez obfitość romańskich pozostałości. Barokowe iluzjonistyczne polichromie utrzymane są w kolorystyce błękitno - różowej i nadają wnętrzu bardzo specyficzny klimat. Całość przekryta jest późnogotyckim sklepieniem sieciowym i żaglastym z lunetami. Kolegiata św. Marcina w Opatowie, romański kościół parafialny pw. Świętego Marcina z Tours ulokowany w Opatowie, w województwie świętokrzyskim. Jest to najcenniejszy zabytek Opatowa. Posiada status kolegiaty. Podczas prac konserwatorskich prowadzonych w 2003 roku w kapitularzu kolegiaty odkryto kamienny nagrobek. Łacińska inskrypcja informuje, iż nagrobek ufundował w 1530 roku starosta solecki Baltazar Sobek z Sulejowa swojej ukochanej żonie Marynie. Na nagrobku znajduje się herb Leliwa, którym pieczętował się ojciec Maryny Abraham Ezofowicz (nobilitowany przez Zygmunta I w Wilnie 1 lipca 1507 r.). Nawa główna budowli pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku. Pokryta jest późnogotyckim sklepieniem kolebkowym. Zastąpiło ono pierwotny drewniany strop. Wnętrze kościoła pokryte jest polichromią barokową z XVIII wieku.
Na ścianach prezbiterium widnieją malowidła historyczno-batalistyczne. Wyposażenie wnętrza kolegiaty pochodzi z XVIII wieku. Ołtarz główny.W ołtarzu, na przedłużeniu prawej, południowej nawy - umieszczony jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI wieku. Monstrancja w stylu regencji z ok. 1730 roku, dwa kielichy barokowe: ok. poł. w. XVII i w. XVIII gładki, z pateną, pacyfikał rokokowy z 1752 roku z herbami Odrowąż, Jastrzębiec, Łabędź, Sulima. Ornaty z tkaniny renesansowej z XVI wieku, haftowany z XVII wieku, aplikowany w bukiety kwiatowe z datą 1741 roku i wiele innych. Kolegiata św. Marcina, świątynia w stylu romańskim pochodząca z II poł. XII w., w 2006 r. obchodząca 800-lecie nadania statusu kolegiaty; znajduje się w niej szereg unikatowych zabytków, np. odlany z brązu Lament Opatowski, przedstawiający rozpacz 41 mieszkańców Opatowa po śmierci Krzysztofa Szydłowieckiego, obok nagrobka kanclerza znajduje się także nagrobek jego córki, a także płyty nagrobne dwóch jego synów.
Ponadto w na ścianach kolegiaty znajdują się malowidła przedstawiające sceny słynnych bitew - odsiecz wiedeńską, Psie Pole i Grunwald. We wnętrzu najcenniejsze są - piętnastowieczne, późnogotyckie malowidło przedstawiające scenę ukrzyżowania oraz renesansowy nagrobek kasztelana i starosty krakowskiego Krzysztofa Szydłowieckiego - tzw. Lament Opatowski. Lament Opatowski - brązowa płaskorzeźba renesansowa, odlana w 1536 i umieszczona na cokole nagrobka kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego w kolegiacie św. Marcina w Opatowie.Nagrobek pochodzi z warsztatu Bartolommeo Berrecciego, jako współautora uważa się Jana (Giovanniego) Ciniego. Scena na płycie przedstawia 41 postaci (m.in. być może króla Polski Zygmunta I Starego), które wstają właśnie od uczty poruszone wiadomością o śmierci kanclerza. Postać centralna nie przypomina króla strojem ani wyglądem. Być może scena rodzajowa ma charakter nie dosłowny, ale alegoryczny. Realizm i różnorodność przedstawionych fizjonomii wskazują, że być może autor płaskorzeźby był współpracującym z włoskim warsztatem medalierem. Opatowska kolegiata pod wezwaniem św. Marcina z Tours zajmuje wyjątkowe miejsce wśród zabytków architektury romańskiej w Polsce. Jako jedna z nielicznych dobrze dochowana od XII wieku do naszych czasów swoimi rozmiarami, okazałością i wysoką klasą architektoniczną od ponad ośmiuset lat daje świadectwo kunsztu średniowiecznych budowniczych.
Z okresu renesansu zachował się również w kolegiacie drewniany strop pod chórem, zdobiony kasetami i polichromią. Poza wymienionymi dziełami sztuki w kolegiacie znajduje się jeszcze wiele innych cennych przedmiotów. Oryginalne schody prowadzące na chór. XVIII-wieczne ławki W nawach bocznych kolegiaty są osłonięte dawne romańskie okienka. Nawa główna budowli pochodzi prawdopodobnie z XVI wieku. Pokryta jest późnogotyckim sklepieniem kolebkowym. Zastąpiło ono pierwotny drewniany strop. Cenne są również XVIII-wieczne ławki i stalle, a także organy, dzieło sztuki organowej.
Kolegiata opatowska, zachowana w pierwotnym obrębie murów, uległa w ciągu swego istnienia kilku przebudowom. Pierwsza, znaczniejsza przebudowa obiektu miała miejsce w drugiej ćwierci XIII w., którą prawdopodobnie przeprowadził warsztat cysterskich budowniczych czynnych przy wznoszeniu zabudowań opactwa w Wąchocku. Najpoważniejsza przebudowa nastąpiła w pierwszej połowie XVI w., po spaleniu kościoła w 1502 r., podczas napaści Tatarów na Małopolskę V stacja drogi krzyżowej. Wybudowana w stylu romańskim świątynia zawiera wiele elementów gotyku oraz późniejsze renesansowe i barokowe szczegóły. Od strony zachodniej widzimy dwie wieże, z których południowa, wykonana z kamiennych ciosów, wyróżnia się romańskimi okienkami. Druga wieża, wybudowana później, ma prostszą formę. Między wieżami znajduje się portal główny, romański z osadzonym na nim gotyckim portalem. Obok widoczne są ślady zamurowanego niegdyś, trójarkadowego wejścia. Romański portal zachował się również w kruchcie północnej, do której wejście prowadzi przez ostrołukowy portal gotycko- renesansowy z 1514 roku. Został on ozdobiony motywami roślinnymi, w które wkomponowano herby Łabędź i Odrowąż. W nawach bocznych kolegiaty są osłonięte dawne romańskie okienka.
Przyjmuje się, że ok. 1237 r. z nadania książęcego Henryka Brodatego Opatów wraz z kilkunastoma wsiami przeszedł na własność biskupów lubuskich. W 1282 r. biskupi uzyskali od księcia Leszka Czarnego przywilej umożliwiający nadanie wsiom i miastom prawa niemieckiego.Dokument ten uznawany jest za akt tożsamy (choć zasadniczo różny od podobnych aktów z tego okresu) z nadaniem dla Opatowa prawa magdeburskiego... ...była to pierwsza lokacja na terenie grodziska (Żmigrodu), druga lokacja miała miejsce ok. 1328 r. i wiązała się z translacją na przeciwległy brzeg rzeki Opatówki. Od XV w. do utraty niepodległości Opatów był miejscem sejmików województwa sandomierskiego. Dom z podcieniami na Rynku z XVI w., zniszczony w czasie II wojny światowej i odbudowany po wojnie, obecnie urząd miasta (ratusz) W okresie powstania styczniowego, miasto było miejscem bitwy pomiędzy oddziałami II korpusu generała Józefa Hauke-Bosaka a Rosjanami. Opatów w czasie powstania styczniowego wielokrotnie przechodził z rąk do rąk. Oddziały gen. Bosaka zdobyły Opatów 25 listopada 1863 r. Poległ wtedy jedynie por. Tyszkiewicz.
Zdobyto broń i amunicję. Drugie uderzenie 21 lutego 1864 r. nie było udane. Bitwa opatowska przeszła do historii jako największa, a zarazem ostatnia bitwa powstańcza. W Opatowie nie ma stacji kolejowej; najbliższa stacja jest w Ostrowcu Świętokrzyskim (17 km). Dobrze rozbudowana jest sieć komunikacji PKS oraz prywatnych busów.

najbliższe galerie:

 
Klasztor OO. Bernardynów  w  Opatowie
1pix użytkownik mocar odległość 0 km 1pix
,, Magna Civitas  Opatów
1pix użytkownik mocar odległość 0 km 1pix
Opatów - kolegiata Św. Marcina
1pix użytkownik kikulisko odległość 0 km 1pix
Ujazd-Zamek Krzyżtopór.
1pix użytkownik jo_ta odległość 12 km 1pix
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
1pix użytkownik danielski odległość 13 km 1pix
Krzyżtopór
1pix użytkownik hana odległość 13 km 1pix

komentarze do galerii (17):

 
paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7377) dodano 01.05.2014 21:29

W Kolegiacie kiedyś byłem ..., kuzyn miał tam ślub:)))
Pozdrawiam:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 30.04.2014 16:47

harmony - We wszystkich kościołach w pierwszej kolejności fotografuję sklepienie, organy i ołtarz, a później resztę detali. Ludzi nie było, pomimo,że był to weekend.Kościół otworzyli dla nas, bo było zamówione zwiedzanie, stąd pustki wewnątrz. Na rynku też jakoś nie było ludzi ...
Dziękuję za wizytę. Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 30.04.2014 16:44

irena2005n - Dziękuję Irenko. Myślę, że czasy z których pochodzi kolegiata, to czasy bardzo obfite, stąd tyle złoceń i bogactwa w kościołach.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 30.04.2014 16:42

magdar - Dziękuję. Brama jest bardzo ciekawa, ale kolegiata znacznie ciekawsza.
Pozdrawiam.

harmony użytkownik harmony(wpisów:2786) dodano 30.04.2014 08:28

Bardzo ładne sklepienie kolegiaty. I znów prawie nie ma ludzi na Twoich zdjęciach, jak Ty to robisz ;)? Pozdrawiam :)

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3033) dodano 30.04.2014 08:28

...urocze miasto...ale kiedyś to musiało być tam bogato....kolegiata robi niesamowite wrażenie...dzięki za ciekawy spacerek i pozdrawiam serdecznie.....

magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 29.04.2014 20:22

Podoba mi się Brama Warszawska .Pozdrawiam :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 29.04.2014 15:08

marekpic - :) Miło mi Cię gościć w mojej galerii.

marekpic użytkownik marekpic(wpisów:629) dodano 29.04.2014 15:08

sorry za pomyłkę w nazwie Bramy;-)

marekpic użytkownik marekpic(wpisów:629) dodano 29.04.2014 15:07

z zewnątrz też prezentuje się nie najgorzej

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 29.04.2014 15:07

marekpic - Brama nazywa się Warszawska :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 29.04.2014 15:06

marekpic - Kolegiata jest piękna w środku. Szczególne wrażenie robią ołtarze, "Lament Opatowski", sklepienia i organy.
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 29.04.2014 15:04

marcin1980 - Dziękuję. Miło mi, że galeria się podoba.
Pozdrawiam.

marekpic użytkownik marekpic(wpisów:629) dodano 29.04.2014 15:03

kolegiata bogato wyposażona, a Brama Krakowska takze jest ładna, pozdrawiam

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 29.04.2014 15:02

ładnie się prezentuje kolegiata, jak i reszta miasta.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 29.04.2014 14:57

Miasteczko jest małe, ale bardzo czyste i kolorowe. Kolegiata robi wrażenie. Dziękuję.
Pozdrawiam.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5553) dodano 29.04.2014 14:39

Bardzo efektowna jest ta kolegiata w Opatowie. Byłem tam latem 2009 roku i miasteczko też mi się podobało. Pozdrawiam.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!