m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Kościół p.w. MB Królowej Polski przy ulicy Gdańskiej na Marymoncie. Od wzgórza, na którym stoi ten kościółek, wzięła nazwę okolica - Marymont, czyli „wzgórze Marii”. Tu król Jan III Sobieski zbudował letnią rezydencję dla swej ukochanej żony „Marysieńki”. Później pałacyk ten pełnił funkcję willi myśliwskiej Augusta II Mocnego, Augusta III Sasa i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dziś na jego fundamentach stoi widoczny na zdjęciu kościół. A u jego podnóża rozciąga się najstarszy w Warszawie Park Kaskada, będący pozostałością parku pałacowego. Początki dzisiejszego kościoła parafialnego p.w. MB Królowej Polski sięgają 1916 roku, kiedy to w pałacyku popadającym w ruinę księża marianie urządzili publiczną kaplicę dla mieszkańców Marymontu. W 1924 roku kaplicę gruntownie przebudowano. Prace ukoronowało w uroczyste poświęcenie kaplicy i nadanie jej wezwania Matki Bożej Królowej Polski. Była to pierwsza w Polsce świątynia pod takim wezwaniem. Kościół p.w. MB Królowej Polski przy ulicy Gdańskiej na Marymoncie - wnętrze świątyni. Marianie zorganizowali tu filię swojej bielańskiej parafii. Prawa kościoła parafialnego świątynia uzyskała w 1959 roku, a po wielu przebudowach i wyposażeniu wnętrza, jej uroczysta konsekracja w 1966 roku dokonana została przez prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Obecny wystrój kościoła to efekt prac, zainicjowanych przez ks. Michała Kozaka, a ukoronowanych poświęceniem światyni w 2003 roku przez prymasa Józefa kardynała Glempa. Kępa Potocka to około 18-hektarowy obszar zieleni i teren rekreacyjno-wypoczynkowy położony na Żoliborzu. Ograniczają go ulice: Wybrzeże Gdyńskie, Aleja Armii Krajowej i Gwiaździsta. Został założony w latach 60. XX wieku na terenach między Wisłą a jej starorzeczem, które jeszcze przed wojną oddzielało od Marymontu wyspę Kępa Potocka. Projektantami założenia byli Karol Kozłowski i Elżbieta Janina Jankowska. Kępa Potocka. Centralnym elementem parku jest starorzecze Wisły, nazywane przez okolicznych mieszkańców kanałkiem. Dookoła niego wytyczono alejki dla pieszych, ustawiono ławki i utworzono ścieżki rowerowe. W pobliżu kanałku znajduje się też niewielki pawilon z punktem gastronomicznym, a także plac zabaw dla dzieci. Północną część parku zajmują ogródki działkowe. Nazwa parku wzięła się od Kępy Potockiej - łachy, która niegdyś istniała w miejscu parku. Połączenie ze stałym lądem Kępa otrzymała po 1931 roku - wtedy w naturalny sposób dzisiejszy kanałek stał się starorzeczem. Ulica Gwiaździsta położona jest na Bielanach i Żoliborzu. Łączy ulice Krasińskiego i Dewajtis. Powstała w miejscu dawnego traktu z Marymontu do klasztoru bielańskiego. Pierwotnie biegła tuż przy brzegu Wisły. W tym czasie nosiła nazwę Kamedułów i dochodziła przez Lasek Bielański do Marymonckiej. W 1952 roku nazwę ulicy zmieniono na Gwieździstą, a w 1956 na Gwiaździstą. W 1968 roku odcinek biegnący przez Lasek Bielański nazwano ulicą Dewajtis. W drugiej połowie lat 70. XX wieku równolegle do Gwiaździstej, przez Kępę Potocką, przebito Wisłostradę.
Widok sprzed stacji metra Marymont w kierunku ulic Słowackiego i Potockiej. Widoczny gmach mieści Szkołę Główną Służby Pożarniczej (SGSP) - publiczną wyższą uczelnię kształcąca pożarniczą kadrę oficerską oraz specjalistów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i cywilnego. SGSP jest państwową uczelnią techniczną MSWiA, mającą pełne prawa akademickie oraz jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Uczelnia prowadzi studia inżynierskie i magisterskie w systemie dziennym oraz zaocznym. Hala Marymoncka to jeden z większych supermarketów w dzielnicy. Ma dwa piętra - na pierwszym - artykuły spożywcze, a na drugim - artykuły chemiczne. Sklep jest dobrze zaopatrzony, a powierzchnia jest wystarczająca by pomieścić wielu klientów. Wejście na stację metra przy Hali Marymonckiej. Plac Konfederacji położony u zbiegu ulic Schroegera, Lipińskiej, Daniłowskiego i Płatniczej, jest centralnym placem bielańskiego osiedla Zdobycz Robotnicza. Wokół placu znajdują się niskie budynki pochodzące z końca lat 20. XX wieku, zaprojektowane przez Janusza Dzierżawskiego. Zbudowane są w stylu dworkowym. Na środku Placu Konfederacji znajduje się głaz upamiętniający żołnierzy walczących podczas II wojny światowej w 77. pułku piechoty Wojska Polskiego. Plac Konfederacji na Bielanach. Na Placu Konfederacji znajduje się również kościół p.w. św. Zygmunta, projektu Zbigniewa Pawelskiego, zbudowany w I połowie lat 80. XX wieku.
Wnętrze kościoła parafialnego p.w. św. Zygmunta przy Placu Konfederacji na Bielanach. Ulica Płatnicza na osiedlu Zdobycz Robotnicza na Starych Bielanach. Wytyczona została w II połowie lat 20. XX wieku. Nosiła wówczas nazwę ulicy Chełmżyńskiej. Wzdłuż ulicy znajduje się wiele domów oraz willi wpisanych na listę obiektów zabytkowych. Projektowane one były przez Janusza Dzierżawskiego, Borysa Zinserlinga, Jerzego Przymanowskiego i Romana Morgulca. Ulica wyposażona jest w zabytkowe latarnie gazowe, przeniesione tam w okresie międzywojennym podczas elektryfikacji centrum Warszawy. Kapliczka na skrzyżowaniu ulic Płatniczej i Stefana Żeromskiego na Bielanach. Ulica Lucjana Rydla na Bielanach. Ulica Leopolda Staffa na Bielanach. Nowa siedziba Urzędu Dzielnicy Warszawa-Bielany przy ulicy Stefana Żeromskiego.
Przed Urzędem Dzielnicy Bielany w dniach Euro-2012. Ulica Jana Kasprowicza to długa na 3,1 kilometra arteria na Bielanach i Wrzecionie, główna oś osiedla. Rozpoczyna się na północy pod Hutą Arcelor-Mittal (dawna Huta Warszawa) i biegnie do skrzyżowania z ulicą Żeromskiego (zwanego Serkiem Bielańskim). Odbywa się nią ruch autobusowy, pod ulicą przebiega I linia metra ze stacjami Słodowiec, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. Na odcinku od ulicy Przy Agorze do alei Zjednoczenia wzdłuż ulicy biegnie ścieżka rowerowa. Jesień na jednym z bielańskich osiedli w okolicach ulic Włodzimierza Perzyńskiego i Antoniego Magiera. Kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego przy ulicy Władysława Broniewskiego na Bielanach. Liczne elementy nawiązują do wezwania kościoła - na tabernakulum umieszczono napis: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, na ścianie ołtarzowej widnieje napis „Veni, Sancte Spiritus reple Tuorum corda fidelium: et Tui amoris in ignem accende”, zwraca uwagę witraż-rozeta, przedstawiająca Zesłanie Ducha Świętego. Kościół jest dziełem Stanisława Sołtyka (projekt), Andrzeja Krawczyka (konstrukcja) i Jerzego Machaja (wystrój). Wnętrze zdobią witraże Hanny Szczypińskiej. Ulica Leopolda Staffa na Bielanach zimą. Zimowy obrazek z Parku im. Zbigniewa Herberta na Bielanach, położonego między ulicami Włodzimierza Perzyńskiego i Teodora Duracza.
Wejście do budynku stacji metra Słodowiec na Bielanach. Na stacji metra Słodowiec. Kamieniczka na rogu ulic Jana Kasprowicza i Lipińskiej na Bielanach. Latarnia gazowa na ulicy Płatniczej na Bielanach. Budynek stacji metra Stare Bielany położony przy skrzyżowaniu Alei Zjednoczenia i ulicy Jana Kasprowicza. Na peronie stacji metra Stare Bielany.
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego to państwowa uczelnia wywodząca się z Akademii Teologii Katolickiej. W 1954 roku na Uniwersytecie Warszawskim oraz Jagiellońskim zostały zamknięte wydziały teologiczne, które zostały przekształcone w Akademię Teologii Katolickiej (ATK) oraz ewangelicko-prawosławną Chrześcijańską Akademię Teologiczną (ChAT). ATK otrzymała opuszczony klasztor pokamedulski na warszawskich Bielanach. Prężny rozwój uczelni miał miejsce w latach 90. XX wieku. Otwarte zostały nowe kierunki studiów i w 1999 roku przekształcono ją w uniwersytet. Siedziba Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Dewajtis. Uczelnia kształci ponad 16 000 studentów na 33 kierunkach studiów. Na wszystkich kierunkach można uzyskać licencjat i magisterium. Uniwersytet ma także prawo nadawania doktoratu w siedmiu dyscyplinach (teologia, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, historia, socjologia, fizyka, z wnioskiem o uprawnienia wystąpiła też matematyka). Istnieje również możliwość uzyskania habilitacji w sześciu dyscyplinach naukowych (teologia, prawo kanoniczne, filozofia, psychologia, historia, socjologia). Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, św. Józefa i św. Ambrożego w dawnym zespole klasztornym kamedułów na Bielanach. Został wzniesiony w latach 1669-1710 dla kamedułów, przybyłych tu z Krakowa. Prace wykończeniowe ciągnęły się przez następne pół wieku. Kościół wzniesiony został w stylu późnobarokowym na planie wydłużonego ośmioboku z dwoma dużymi kaplicami. Oprócz kościoła w dawnym zespole klasztornym kamedułów na warszawskich Bielanach zachowane są do dziś inne zabudowania klasztorne: refektarz, infirmeria, dom gościnny i trzynaście domków pustelniczych - eremów z II połowy XVII wieku, widocznych na zdjęciu. Eremy kamedułów w dawnym zespole klasztornym na Bielanach. Z upływem lat liczba kamedułów malała, a ostatni z nich zmarł w 1910 roku. Grób księdza Stanisława Wawrzyńca Staszica przy kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, św. Józefa i św. Ambrożego w dawnym zespole klasztornym kamedułów na Bielanach.
Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, św. Józefa i św. Ambrożego w dawnym zespole klasztornym kamedułów na Bielanach. Wnętrza kościoła zdobi stiukowa dekoracja rokokowa oraz cenne obrazy. W zakrystii na sklepieniu znajdują się malowidła Michała Anioła Palloniego z drugiej połowy XVII wieku. W kościele znajduje się urna z sercem króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, św. Józefa i św. Ambrożego w dawnym zespole klasztornym kamedułów. Obecnie mieści się tu parafia p.w. bł. Edwarda Detkensa. Jej patron był polskim duszpasterzem środowisk akademickich w Warszawie i inicjatorem akademickich pielgrzymek na Jasną Górę w latach 30. XX wieku. W czasie okupacji hitlerowskiej był prześladowany za swoją działalność duszpasterską, dwukrotnie aresztowany i osadzany na Pawiaku przez Gestapo. Został wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen, a następnie do Dachau, gdzie zginął w komorze gazowej. Las Bielański jest pozostałością dawnej Puszczy Mazowieckiej. Poprzez Park i Las Młociński łączy się z Puszczą Kampinoską, z której czasami docierają tu dziki, jelenie, sarny, lisy, zające, a nawet łosie. W mniej dostępnych fragmentach lasu, mieszkają kuny, wiewiórki i różne ptaki, między innymi dzięcioł czarny - symbol Lasu Bielańskiego. Od XIX wieku las pełnił funkcje rekreacyjne dla mieszkańców Warszawy. Po ostatniej wojnie powstał tu Park Kultury ze sławną karuzelą. W 1973 roku utworzono rezerwat i rozpoczęto likwidację Parku Kultury, który zamknięto na w 1986 roku. Cmentarz Żołnierzy Włoskich. Powstał w 1926 roku. Zlokalizowany jest na obrzeżach Lasku Bielańskiego, na przedpolu Fortu Bielany I przy ulicy Marymonckiej. Cmentarz Żołnierzy Włoskich. W 1926 roku na powierzchni 0,8 hektara pochowano 898 włoskich żołnierzy poległych i zmarłych na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej. Po II wojnie światowej pochowano tu dalszych 1415 Włochów zmarłych lub zamordowanych w hitlerowskich obozach jenieckich i koncentracyjnych. Cmentarzem opiekuje się Ambasada Włoch. Cmentarz Żołnierzy Włoskich. Jego projekt przygotowało Biuro Techniczne Komisariatu Głównego ds. Cmentarzy Wojskowych w Rzymie, a budowę sfinansował włoski rząd. Z Włoch do budowy cmentarza przywieziono białe kamienie nagrobne oraz elementy ołtarza i ogrodzenia. Całość utrzymana jest w stylu sztuki czasów Benito Mussoliniego.
Cmentarz Żołnierzy Włoskich. W ogrodzenie nekropolii wkomponowana jest krata z przedstawieniem gałęzi wawrzynu i tarczy legionów rzymskich. Cmentarz Żołnierzy Włoskich. Na środku cmentarza znajduje się pamiątkowa tablica, upamiętniająca zamordowanie 25 stycznia 1945 roku pięciu włoskich generałów w Kuźni Żelichowskiej. Cmentarz Żołnierzy Włoskich. Tablica informacyjna. Pasaż przy stacji metra Młociny. Ulica Lipińska na Bielanach, położona na przedwojennym osiedlu domków jednorodzinnych Zdobycz Robotnicza. Ulica wytyczona została w latach 20. XX wieku. Przy ulicy położony jest szereg domów wpisanych na listę zabytków, wszystkie zaprojektowane zostały przez Janusza Dzierżawskiego w stylu neoklasycyzmu narodowego. Ulica biegnie od Placu Konfederacji do ulicy Kasprowicza. Zdjęcie pochodzi z września 1970 roku. Ulica Twardowska na Bielanach. Biegnie między ulicami Barcicką i Marymoncką, południowym skrajem Lasku Lindego. Okolice ulicy znalazły się w granicach Warszawy około roku 1930. Zamieszczone zdjęcie pochodzi ze stycznia 1971 roku.
Ulica Płatnicza na Bielanach, położona na przedwojennym osiedlu Zdobycz Robotnicza. Biegnie od ulicy Szepietowskiej do ulicy Kasprowicza. Wytyczona została w II połowie lat 20. XX wieku i wówczas nosiła nazwę Chełmżyńska. Wzdłuż ulicy znajduje się wiele domów oraz willi wpisanych na listę obiektów zabytkowych. Zamieszczone zdjęcie pochodzi ze stycznia 1971 roku. Uliczne graffiti z czasów stanu wojennego. Zdjęcie zrobione wiosną 1982 roku na Bielanach.

najbliższe galerie:

 
ZWIEDZAMY WARSZAWĘ 15
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix
Kościół św.  Zygmunta w Warszawie
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix
PODGLĄDAJĄC LATO
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix
SKWER WOŁYŃSKI W WARSZAWIE
1pix użytkownik afrodyta odległość 1 km 1pix
ZWIEDZAMY WARSZAWĘ 6
1pix użytkownik afrodyta odległość 2 km 1pix
WARSZAWA - POWAZKI
1pix użytkownik donita odległość 2 km 1pix

komentarze do galerii (7):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5681) dodano 24.06.2014 16:08

Jo_ta, Irena2005N -da się lubić, zwłaszcza jeśli się pochodzi (jak ja) z tego miasta. Pozdrawiam. :)

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3055) dodano 24.06.2014 12:22

to prawda...Warszawa da się lubić.....tutaj w tej dzielnicy zawsze mi się podobało...i sama nie wiem dlaczego...i pozdrawiam serdecznie....

jo_ta użytkownik jo_ta(wpisów:400) dodano 23.06.2014 22:32

''Warszawa da się lubić.....'' :) Pozdrawiam.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5681) dodano 23.06.2014 19:37

AK - fakt. A w sąsiedztwie klasztoru w czasach licealnych chodziliśmy grywać w piłkę. Pozdrawiam serdecznie. :)

Afrodyta - ja również dziękuję. I też serdecznie pozdrawiam. :)

Sylwia80 - dokładnie tak, jak piszesz. To moja dwudziesta warszawska galeria. Pozdrawiam serdecznie. :)

sylwia80 użytkownik sylwia80(wpisów:627) - Użytkownik usunięty. dodano 23.06.2014 18:25

Czy ta 20 w tytule oznacza liczbę galerii z Warszawy jaką stworzyłeś? Oj umknęły mi wszystkie :) Chyba za rzadko tu zaglądam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 23.06.2014 16:41

Dziękuję :)
Pozdrawiam serdecznie.

ak użytkownik ak(wpisów:6366) dodano 23.06.2014 07:12

pustelnicy mieli niezły wypas :)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!