m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (43):

 
King's College Chapel. Detale architektoniczne. Na terenie King's College. Widok na budynki Old Schools. King's College Chapel. Detale architektoniczne nad tzw. Południowym Gankiem. King's College Chapel ma długość 88 m. Szerokość głównego sklepienia wynosi 12 m, wysokość we wnętrzu - 24 m, zaś wysokość zewnętrzna - 29 m. King's College Chapel. King's College Chapel. Detale architektoniczne.
King's College Chapel. King's College Chapel. King's College. Widok sprzed Gibb's Buiding w kierunku głównej bramy wejściowej od strony ulicy King's Parade. Na frontowym dziedzińcu stoi pomnik fundatora Kolegium - króla Henryka VI Lancastra. King's College Chapel. King's College Chapel i Gibbs Building - widok od strony rzeki Cam. Jeden z gotyckich kościołów (niestety, nie zapamiętałem, kto jest jego patronem).
Uliczny skrzypek. Kaplica Kolegium św. Jana (St John's College Chapel) widziana od strony St John's Street. Budynek bramny Kolegium św. Trójcy (Trinity College) Uniwersytetu Cambridge. Wieża bramna Trinity College jest zbudowana według wzoru, zastosowanego wcześniej w Christ's College i Queens' College. Została wzniesiona w 1516 roku. Sklepienie pod bramą pochodzi z tego samego czasu co jej konstrukcja i zostało być może zaprojektowane przez Williama Swayne'a, mistrza murarskiego pracującego w King's College Chapel. Wieżę bramną Trinity College zdobią krenelaże i herby fundatorki, lady Margaret Beaufort. Nad nimi znajduje się tabernakulum z figurą św. Jana Ewangelisty, mającego orła u swych stóp i dzierżącego zatruty kielich w dłoniach. Brama prowadzi na Pierwszy Dziedziniec. Powstał on w latach 1511-1520 i choć ulegał zmianom, jego wschodnia część zachowała XVI-wieczny wygląd. Południowa strona została przebudowana w latach 1772-1776 w stylu georgiańskim przez Jamesa Essexa. Największe zmiany wniosła jednak wiktoriańska przebudowa w latach 60. XIX wieku pod kierunkiem George'a Gilberta Scotta. Dekoracje nad bramą do St. John's College. Przedstawiają herby lady Margaret Beaufort - różę Lancastrów i bronę. Herb Kolegium podtrzymywany jest przez mityczne stwory o postaciach antylop z ogonami słoni i głowami kóz, zwieńczonymi zakręconymi rogami.
W ciągu 500 lat swej historii St. John's College rozbudowało się w kierunku rzeki Cam. Obecnie posiada ono 11 dziedzińców - najwięcej ze wszystkich kolegiów akademickich, istniejących w Oksfordzie i Cambridge. Mottem Kolegium są słowa lady Margaret Beaufort Souvent me souvient, widoczne w wielu elementach architektury gmachów uczelni (nad bramami, w nadprożach i tympanonach). Oznaczają one: Często pamiętam lub Wspominaj mnie często. Kaplica Kolegium św. Jana (St. John's College Chapel). Została zbudowana w latach 1866-1869 i zastąpiła mniejszą średniowieczną kaplicę, pochodzącą z XIII wieku. Jej architektem był George Gilbert Scott, twórca wielu budowli neogotyckich. Inspiracją dla Scotta była architektura paryskiej XIII-wiecznej Sainte-Chapelle. Architektura wieży kaplicy Kolegium św. Jana wzorowana jest na wieży opactwa Pershore w hrabstwie Worcestershire, pochodzącego jeszcze z czasów anglosaskich. Ma ona wysokość 50 m i jest najwyższą budowlą w starej części Cambridge. Na bramie widnieje motto Kolegium - słowa lady Margaret Beaufort  Souvent me souvient. W przedsionku St. John's College Chapel znajdują się posągi lady Margaret Beaufort i biskupa Johna Fishera. Część wyposażenia pochodzi z pierwotnej kaplicy, a witraże z XIX wieku. Posągi i tablice upamiętniają dobroczyńców i absolwentów Kolegium. W transepcie znajduje się grobowiec Hugha Ashtona, jednego z pierwszych wykładowców. Jeden z witraży przedstawia Sąd Ostateczny. Ciekawostką jest, że jeden z aniołów gra na banjo, a napis informujący o fundatorach witrażu - byłych członkach Kolegium (słowa: JUNIORES COLLEGII ALUMNI) umieszczono pod postaciami potępionych, strącanych w ogień piekielny. St. John's Street - w głębi widoczna jest Kaplica Kolegium św. Jana, a po lewej tzw. Old Divinity School. Kaplica słynie z chóru, wykonującego dzieła muzyki sakralnej i kultywującego tradycje, sięgające lat 70. XVII wieku. W czasie wakacji akademickich chór występuje często z koncertami w kraju i za granicą. Zespół nagrał również wiele audycji i płyt. Tzw. Old Divinity School przy St Johns Street. Gmach został zbudowany w latach 1878-1879 przez Basila Champneysa dla Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Cambridge na terenie wynajętym od St John's College. Kolegium odzyskało kontrolę nad budynkem po przeniesieniu wydziału teologii do nowego budynku w roku 2000. Dziś w części budynku Old Divinity School mieszczą sie biura, obsługujące stypendystów St John' College (The Bursary St John's College). Inne pomieszczenia budynku są aktualnie remontowane. Po zakończeniu remontu ma się tu mieścić centrum konferencyjne Kolegium.
Detale architektoniczne Old Divinity School przy st John's Street. Po lewej stronie widoczny jest posąg Thomasa Cranmera, jednego z przywódców reformacji i anglikańskiego biskupa Canterbury, zaś po prawej - statua Josepha Barbera Lightfoota, anglikańskiego teologa i biskupa Durham. The All Saints Garden Art and Craft Market to działający od przeszło 30 lat rynek wyrobów rzemieślniczych i pamiątek. Zlokalizowany jest naprzeciw uniwersyteckiego Kolegium św. Trójcy (Trinity College). Na rogu Trinity Street i All Saints Passage. Domy przy Bridge Street. Anglikański kościół p.w. Grobu Świętego, zwany Okrągłym Kościołem (Round Church) na rogu Round Church Street i Bridge Street. Jest on jednym z czterech okrągłych średniowiecznych kościołów w Anglii, pełniących do dziś funkcje sakralne. Został zbudowany około roku 1130. Była to kaplica dla pielgrzymów, zlokalizowana na dawnej rzymskiej drodze „Via Devana”. W połowie XIII wieku kaplica została kościołem parafialnym. W przeciągu wieków świątynia była wielokrotnie przebudowywana. Kościół jest zbudowany z kamienia. Trinity College (Kolegium św. Trójcy) Uniwersytetu Cambridge uchodzi za czołową w świecie instytucję akademicką o wyjątkowych wynikach edukacji i badań naukowych i zarazem za najbardziej arystokratyczne kolegium w Cambridge. Kształcą się tu członkowie rodziny królewskiej. W XX wieku naukowcy z Trinity College, zdobyli 32 nagrody Nobla, z ogólnej liczby 75, będących udziałem naukowców z Uniwersytetu Cambridge. Wśród laureatów są: Niels Henrik David Bohr, Piotr Leonidowicz Kapica, Ernest Rutherford, Subrahmanyan Chandrasekhar czy Bertrand Arthur William Russell.
Wielka Brama Trinity College. Kolegium założył Henryk VIII Tudor w 1546 roku. Powstało z połączenia dwóch istniejących kolegiów: Michaelhouse, założonego w 1324 roku przez Herveya de Stantona i King’s Hall, założonego w 1317 przez Edwarda II Plantageneta i ponownie - przez Edwarda III Plantageneta w roku 1337. Henryk VIII przejmował dobra kościelne. Uniwersytety, będąc instytucjami związanymi z Kościołem, obawiały się konfiskaty mienia. Udało się jednak uprosić żonę monarchy, Katarzynę Parr, która przekonała króla, by nie zamykał uczelni, lecz przeciwnie - utworzył nowe kolegium. Wielka Brama (Great Gate) Trinity College. Większość głównych budynków Trinity College została wzniesiona w XVI i XVII wieku. Thomas Nevile, który został mistrzem Kolegium w 1593 roku, przebudował i przeprojektował wiele z jego obiektów. W trakcie tych prac powiększono rozmiary i zakończono budowę Wielkiego Dziedzińca (Great Court) i rozpoczęto budowę tzw. Dziedzińca Nevila, który ukończono u schyłku XVII wieku. W roku 1695 ukończono też budowę gmachu biblioteki (tzw. Wren Library), zaprojektowanego przez Christophera Michaela Wrena. Trinity College - kaplica Kolegium (Trinity Chapel). Wśród absolwentów Trinity jest sześciu brytyjskich premierów, król Jerzy VI Windsor, kilka głów innych państw, fizycy Izaak Newton, James Clerk Maxwell i Niels Henrik David Bohr, filozofowie Ludwig Josef Johann Wittgenstein i Bertrand Arthur William Russell, politycy Arthur James Balfour i Pandit Jawaharlal Nehru, poeci George Gordon Byron i John Dryden, a także … znani sowieccy szpiedzy: Harold Adrian Russell Kim Philby, Guy Francis de Moncy Burgess i Anthony Frederick Blunt. Trinity College - Wielki Dziedziniec (Great Court) z XVIII-wieczną fontanną. Dziedziniec powstał w latach 1599-1608 z inicjatywy Thomasa Nevile'a. Do jego stworzenia przyczynili się różni architekci, a w czasie jego budowy wyburzono wiele starszych budynków. Jest to największy dziedziniec uniwersytecki w Cambridge i Oksfordzie. Ciekawym zwyczajem jest tzw. Great Court Run - bieg odbywający się w dniu immatrykulacji. Studenci próbują przebiec wokół dziedzińca po jego obwodzie liczącym 400 jardów w ciągu 43 sekund, gdy zegar na wieży wybija godzinę 12.00. Zadanie jest naprawdę bardzo trudne. Brama Króla Edwarda (King Edward's Gate) w Trinity College, zwana także Wieżą Zegarową i kaplica Kolegium. Pierwotnie, widoczna na zdjęciu brama stanowiła wejście do kolegium King's Hall, które w 1546 roku po połączeniu z kolegium Michaelhouse utworzyło obecne Trinity. W czasie budowy Wielkiego Dziedzińca brama została rozebrana i odbudowana około 30 m na północ od swego pierwotnego położenia. Zegar z dzwonem umieścił na wieży Bramy Króla Edwarda Thomas Tennant z Londynu w 1610 roku. Dzwon działa do dziś, widnieje na nim napis: Trinitas in unitate resonat  1610  Ricardus  Holdfeld me fecit (Trójca w jedności rozbrzmiewa  1610  Richard Holdfeld mnie stworzył). W latach 1726-1727 na wieży umieszczono nowy zegar i kuranty, a mechanizm z 1610 roku przekazano kościołowi w Orwell, gdzie działa do dziś. W roku 1910 zegar znów wymieniono na nowy, zbudowany wg projektu Lorda Grimthorpe'a. Zegar ten działa do dziś. Pod nim widoczny jest posąg króla Edwarda III Plantageneta.
Wielka Brama Trinity College, widziana od strony Wielkiego Dziedzińca. Jest to główne wejście do Kolegium. W niszy nad bramą od strony Trinity Street umieszczono posąg króla Henryka VIII, fundatora Kolegium. W roku 1704 na wieży zbudowano pierwsze obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Cambridge. Warto też wiedzieć, że kolegia Trinity, St John's i King’s były głównymi środowiskami, z których rekrutowali się tzw. Apostołowie Cambridge (Cambridge Apostles), tajne stowarzyszenie elity intelektualnej, założone w 1820 roku przez George’a Tomlinsona, późniejszego biskupa Gibraltaru. Trinity College Chapel. Kaplica została zbudowana za panowania Marii I Tudor i Elżbiety I Tudor i miała służyć mistrzowi, wykładowcom i studentom do odprawiania codziennych nabożeństw. Dziś pełni również funkcje sakralne, a także jest miejscem odbywania różnych uroczystości akademickich. Odbywają się w niej także koncerty. Organy umieszczone w Kaplicy zostały zbudowane w 1976 roku przez szwajcarską firmę Meztler. Zawierają one część oryginalnych piszczałek z instrumentu zbudowanego przez o. Bernarda Smitha w latach 1694-1708. Budowa Trinity College Chapel rozpoczęła się w latach 1554-1555, za panowania Marii I Tudor, a zakończona została w roku 1567, za panowania jej przyrodniej siostry Elżbiety I Tudor. Stalle, drewniane boazerie, tło ołtarza i prospekt organowy pochodzą z początków XVIII wieku, natomiast herby nad stallami - z lat 1755-1756. Posągi w przedsionku Kaplicy są w większości XIX-wieczne. Posadzka we wschodniej części Kaplicy oraz główny ołtarz zostały wykonane w 1636 roku. Obraz nad ołtarzem został namalowany w roku 1768 przez Benjamina Westa. Witraże w oknach Kaplicy pochodzą z lat 1871-1875. Trinity College Chapel. Marmurowy posąg z 1845 roku, przedstawiający filozofa Francisa Bacona - dzieło rzeźbiarza Henry'ego Weekesa. Jest to kopia posągu z Gorhambury w hrabstwie Hertfordshire. Marmurowy posąg Izaaka Newtona w Trinity College Chapel. Jego autorem jest francuski rzeźbiarz Louis-François Roubillac. Tzw. Jabłonka Newtona obok Trinity College. Oczywiście, nie jest to oryginał słynnego drzewa. Drugie takie drzewko można oglądać w Uniwersyteckim Ogrodzie Botanicznym. Oba te drzewka są potomkami słynnej jabłoni, która rosła w ogrodzie posiadłości Woolsthorpe Manor koło Grantham i uschła około 1815-1820 roku. Odmiana tej jabłoni nosi nazwę Flower of Kent (Kwiat Kentu).
W centrum miasta. W wieku XIX i XX Cambridge - podobnie jak i inne angielskie miasta - szybko się rozwijało. W 1845 roku doprowadzono tu linię kolejową. W wyniku nacisków ze strony Uniwersytetu, stację zlokalizowano jednak poza centrum. Rozwijała się także produkcja przemysłowa. Podczas II wojny światowej Cambridge było ważnym ośrodkiem obrony wschodniego wybrzeża. Powstało tu centrum szkoleniowe RAF oraz miały tu siedzibę regionalne dowództwa dla kilku hrabstw. Samo miasto nie ucierpiało wiele w wyniku bombardowań niemieckich, których celem były głównie obiekty kolejowe.

najbliższe galerie:

 
Cambridge w trzech odsłonach (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Cambridge w trzech odsłonach (2)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Cambridge
1pix użytkownik travelopolis odległość 1 km 1pix
Cambridge
1pix użytkownik andred odległość 1 km 1pix
CAMBRIDGE - angielska wiosna
1pix użytkownik przemyslaw odległość 1 km 1pix
Cambridge
1pix użytkownik andy odległość 4 km 1pix

komentarze do galerii (5):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5557) dodano 26.06.2014 19:35

AK - dziękuję i zapraszam na spacer. Pozdrawiam.:)

Andred - dziękuję za sprostowanie. Zaraz poprawię. Cóż, errare humanum est, a bramy są faktycznie podobne. Z tą nogą od krzesła też ciekawa historia. Pozdrawiam. :)

Marcin1980 i Klavertjevier - dziękuję i pozdrawiam. :)

klavertjevier użytkownik klavertjevier(wpisów:2700) dodano 26.06.2014 14:13

Achernar, serdeczne dzięki za pokazanie Cambridge. Pozdrawiam!

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 26.06.2014 13:31

ciekawe te detale architektoniczne.

andred użytkownik andred(wpisów:4757) dodano 26.06.2014 10:58

Pozwolę sobie na małe sprostowanie. Na fot 16 jest brama Trinity College, a nie St, John's College. O pomyłkę tu nie jest trudno, ponieważ bramy tych College są bardzo podobne, ale nie piszę tego dlatego żeby wytknąć pomyłkę, tylko dlatego, że warto zwrócić uwagę na figurę Henryka VIII nad wejściem do Trinity College. Niestety na zdjęciach tego nie widać, ale za sprawką studentów, Henryk VIII ma w ręce zamiast berła......nogę od krzesła :-)
Podobno kiedyś zrobili taki dowcip i tak już pozostało i nawet wpisało się w historię uczelni :-)
Bardzo fajnie się wędrowało po Cambridge we wszystkich trzech częściach.
Pozdrawiam,
andred

ak użytkownik ak(wpisów:6258) dodano 26.06.2014 07:35

z miłą chęcią pospaceruję :)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!