m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej - stacje Drogi Krzyżowej przy kościele p.w. Zwiastowania NMP. Sanktuarium MB Kazimierskiej. Mieszczanie Bartłomiej i Mikołaj Przybyłowie wybudowali w roku 1589 kościół p.w. Zwiastowania NMP. Odnowiony po pożarze z 1827 roku przybrał on w bryle wiele cech klasycyzmu. Kościół zachował wystrój pierwotny. Główny ołtarz został wykonany w 1770 roku. Jest dziełem T. Hoffmana, artysty z Puław. Obraz Zwiastowania NMP, pędzla miejscowego malarza Stanisława, pochodzi z 1600 roku. Artysta wzorował się na miedziorycie holenderskiego twórcy Hendricka Goltziusa (1558-1617). Czczony od wieków, jako łaskami słynący, został ozdobiony koroną papieską w 1986 roku. Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej - kościół p.w. Zwiastowania NMP. Widok z Góry Plebaniej (Wietrznej) sprzed Sanktuarium MB Kazimierskiej na kościół p.w. św. Anny. Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej - w zabudowaniach klasztornych. Portret majora Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora (1918-1949) - cichociemnego, legendarnego dowódcy oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN. Stworzył najliczniejszy na Lubelszczyźnie oddział partyzancki typu lotnego. Oddział ten, liczący ponad 300 żołnierzy dokonał wielu brawurowych akcji bojowych. Aresztowany przy próbie przedostania się na Zachód, po okrutnym śledztwie został skazany na śmierć i 7 marca 1949 roku stracony. Do dziś nie są znane miejsca pochówku Zapory i jego ludzi. Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej - kościół p.w. Zwiastowania NMP.
Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej - stacje Drogi Krzyżowej przy kościele p.w. Zwiastowania NMP. Sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej - prowadzące na dziedziniec kościelny schody zbudowane przez jednego z zakonników. Pensjonat i restauracja Pod Wietrzną Górą u zbiegu ulic Krakowskiej, Cmentarnej i Klasztornej u stóp Sanktuarium MB Kazimierskiej. Ulica Senatorska. Kamienica Celejowska przy ulicy Senatorskiej, zwana inaczej Kamienicą pod św. Bartłomiejem, ponieważ w attyce na jej fasadzie znajduje się figura tego świętego. Zwano ją też Kamienicą Czarną, ze względu na ciemną barwę tynku ściany przedniej. Została wzniesiona około 1635 roku dla kupca i rajcy Bartłomieja Celeja, przedstawiciela spolszczonej rodziny Celli, pochodzącej z Włoch. Do budowy użyto wapienia. Elewacja pokryta jest tynkami, imitującymi kamień. Bogata dekoracja zdobi obramienia okienne oraz bramę wejściową. Najpiękniej ozdobiona jest attyka, oddzielona od piętra masywnym gzymsem. Dekoracja grzebienia attyki Kamienicy Celejowskiej odwołuje się do motywów religijnych. W czterech wnękach podziwiać możemy postaci, poczynając od lewej- św. Jana, Chrystusa Zbawiciela, Maryi Królowej Nieba oraz św. Bartłomieja. W 1964 roku budynek został siedzibą Muzeum Regionalnego, przemianowanego w 1972 roku na Muzeum Kazimierza Dolnego, a w końcu w 1987 roku na Muzeum Nadwiślańskie. W Kamienicy Celejowskiej mieszczą się zbiory, liczące ponad 5000 eksponatów z dziedziny archeologii, historii, sztuk pięknych.
Okno Kamienicy Celejowskiej. Kamienica Celejowska przy ulicy Senatorskiej. Kamienica Celejowska przy ulicy Senatorskiej. Kamienica przy ulicy Senatorskiej, sąsiadująca z Kamienicą Celejowską. Ulica Senatorska. Kamienica, sąsiadująca z Kamienicą Białą. Kamienica Biała przy ulicy Senatorskiej pochodzi z XVII wieku. Została zbudowana w 1640 roku. Chociaż podczas jej budowy czerpano natchnienie z Kamienicy Celejowskiej, to ma ona znacznie prostszy wygląd. Jej jedynym zdobniczym akcentem jest attyka. Prosta fasada znajduje praktyczne zastosowanie. Służy mianowicie do zasłaniania dachu. Podzielona jest na dwa pasy. Pas dolny jest gładki, natomiast górny - podzielony w ten sposób, żeby powstało coś na podobieństwo trzech edykułów, które wieńczą attykę celejowską.
Tablica na Kamienicy Białej. Może to dobry pomysł, by tak manifestować swoje uczucia... Zabytkowy budynek dawnej łaźni miejskiej przy ulicy Senatorskiej. Powstała ona w 1921 roku na miejscu dawnego szlachtuza, zaprojektowana została przez znakomitego architekta Jana Koszczyc-Witkiewicza (1881-1958). Początkowo budynek spełniał funkcje łaźni miejskiej i pralni. Obecnie mieści hotel i restaurację Stara Łaźnia. Na ścianie wmurowana jest tablica pamiątkowa: ”Zakład Kąpielowo-Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami, 1921”. Nad Wisłą. Ulica Senatorska - na pierwszym planie widoczna jest XVII-wieczna Kamienica Biała. Ściany starych kamienic, jak tej przy ulicy Senatorskiej, są często wykorzystywane do wystawiania oferowanych do sprzedaży obrazów. Na ulicy Senatorskiej.
Odchodząca od Rynku ulica Lubelska - w głębi widoczny jest XVII-wieczny szpitalny kościół p.w. św. Anny. Tuż przy Rynku, prawie u stóp kościoła farnego, znajduje się brązowy posążek psa. Choć na temat uwiecznionego tu psa istnieją liczne legendy - prawda jest prozaiczna. Pies wabił się Werniks i przewodził wszystkim kazimierskim psim ulicznikom. Przygarnął go Zbigniew Szczepanek, malarz. Wkrótce potem wraz z psem wyjechał na stałe do Gdańska. Werniks jeszcze do Kazimierza powrócił - by pozować rzeźbiarzowi przy tworzeniu posągu. Był już wtedy bardzo stary (miał 16 lat) i prawie ślepy. Posąg Werniksa powstał w 2000 roku i był to pierwszy posąg kundla w Polsce. Kebab Pod Psem zawdzięcza swoją oryginalną nazwę bynajmniej nie kiepskiemu jedzeniu, lecz swojemu usytuowaniu. Lokal znajduje się na rynku kazimierskim w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika kundla. Takie sąsiedztwo zobowiązuje. Wewnątrz można obejrzeć zdjęcia znanych psów kazimierskich - Kwadrata, Grubcia, Bukieta, Klocka, Piwka i oczywiście - Werniksa, który był modelem rzeźbiarza Bogdana Markowskiego - autora pomnika kundla. Widok sprzed kazimierskiej Fary na Rynek i wznoszący się na tzw. Górze Plebaniej (zwanej też Wietrzną Górą) kościół p.w. Zwiastowania NMP i klasztor oo. franciszkanów-reformatów. W drugiej połowie XVIII wieku naprzeciw absydy kościoła farnego, po drugiej stronie ulicy, na miejscu istniejącego wcześniej budynku wzniesiono widoczną na zdjęciu dzwonnicę. W roku 1853 budynek spłonął w pożarze. Został odbudowany i rozbudowany z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną w 1886 roku. Przez pewien czas, tuż obok działała także piekarnia. Obecnie mieści się tu jedyne w Polsce Muzeum Sztuki Złotniczej z bogatymi zbiorami. Masywna bryła kościoła farnego dominuje nad Rynkiem i nad miasteczkiem. Patronami kościoła są święci Jan Chrzciciel i Bartłomiej. Niestety, obecnie świątynia jest w remoncie i jest niedostępna do zwiedzania - można jedynie uczestniczyć w nabożeństwach. Na zdjęciu - widok Fary z ulicy Krzywe Koło.
Detal na jednej z kamieniczek przy ulicy Lubelskiej. Kościół p.w. św. Anny. Nazywany jest kościołem szpitalnym. Drewniany budynek istniał tu co najmniej od 1530 roku. Murowany stanął około roku 1670. Świadczy o tym napis na belce tęczowej. Inny napis, na ścianie północnej, ustala datę konsekracji dokonanej przez biskupa Mikołaja Oborskiego (1611-1689) na 1671 rok. Kościół wzorowany jest w planie, bryle, kształcie, grubości murów a nawet w ważniejszych partiach dekoracyjnych na kazimierskiej Farze. Kamieniczka przy ulicy Lubelskiej. Kazimierskie klimaty - przy jednym z licznych w miasteczku sklepów, oferujących prace malarzy. Kazimierskie klimaty - przy jednym z licznych w miasteczku sklepów, oferujących prace malarzy. Kazimierskie klimaty - podwórze przy ulicy Lubelskiej.
Kazimierskie klimaty. Knajpa u Fryzjera przy ulicy Stanisława Ignacego Witkiewicza oferuje klimat starego szynku. Żydowska kuchnia, na ścianach zdjęcia przedwojennego Kazimierza, stare reklamy, zamglone lustra i muzyka klezmerska grana w sobotnie wieczory. Ciekawostką jest to, że budynek, w którym mieści się restauracja powstał w dopiero 1950 roku według projektu Karola Sicińskiego (1884-1965). Mało kto chce w to uwierzyć, większość gości jest przekonana, że jest to dom przedwojenny. Spichlerz - hotel Król Kazimierz przy ulicy Puławskiej. Według mnie, mariaż dawnej i współczesnej architektury nie jest tu zbyt udany. Na Rynku. Budynek dawnej synagogi. Dziś mieści się tu księgarnia wydawnictw o tematyce żydowskiej oraz pokoje do wynajęcia. W sali głównej na parterze latem odbywają się koncerty, spektakle, pokazy filmowe. Na Rynku.
Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Jego bryła, wraz z Górą Trzech Krzyży, dominuje nad miastem. Partia zachodnia jest reliktem budowli romańskiej. W połowie XIV wieku z fundacji Kazimierza III Wielkiego (1310-1370) kościół przebudowano, stąd ma on wiele elementów gotyckich. Renesansowa przebudowa, zakończona w roku 1613, dodała ozdobne szczyty oraz sygnaturkę. Obeliski w szczytach, jako odwzorowanie egipskich znaków astronomicznych, przypominają o naszej przemijalności. Należą do potrydenckiego repertuaru znaków kontrreformacji, głoszących maksymę Memento mori. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Jego miejsce w przestrzeni urbanistycznej zostało wyznaczone kompozycją perspektywiczną - zbieżną i kulisową. Obie pierzeje rynku zostały wykreślone i uformowane tak, by ich przedłużenia zbiegały się w bryle fary. Dla patrzącego spod kościoła reformatów fara jest elementem współtworzącym stopniowanie brył: fara - zamek - baszta. Linia poprowadzona równolegle do Wisły tworzy szczególną oś miasteczka, swoistą strunę grzbietową, łączącą najważniejsze elementy jego przestrzeni: baszta - zamek - fara - środek Rynku - kościół reformatów. Okno w kościele farnym p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Bardzo cennym zabytkiem kazimierskiej fary są także organy. Pochodzą z początku XVII wieku. W roku 1656 zostały zniszczone przez Szwedów, po czym odremontowane. Od roku 1721 postępowało stopniowe niszczenie instrumentu, aż do 1860 roku, kiedy to organy przestały działać. W 1883 roku przeprowadzono remont generalny. Do dziś były przebudowywane 5 razy. Instrument zachował większość oryginalnych głosów oraz trakturę mechaniczną z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi. Przełączanie głosów dokonywane jest również mechanicznie za pomocą metalowych cięgieł. Organy są używane do dziś. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja - fragment stalli. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja - fragment wnętrza.
Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja - fragment polichromii we wnętrzu. Kościół farny p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja. Przeprowadzona pod kierunkiem Jakuba Balina (?-1623) przebudowa nadała budowli obecny wygląd wewnętrzny z charakterystycznymi sztukatoryjnymi dekoracjami sklepiennymi, znanymi i z innych budowli Lubelszczyzny. Jednonawowy korpus kościoła i półkoliste prezbiterium mają sklepienie kolebkowe z lunetami. Wnętrze zdobią także rzeźbione głowice pilastrów i dekorowany portal jednej z kaplic. Architektura belkowania oparta jest na wzorniku włoskiego architekta Sebastiana Serlio (1475~1554).

najbliższe galerie:

 
PRZEMIJANIE....
1pix użytkownik doris odległość 0 km 1pix
Urokliwy Kazimierz Dolny
1pix użytkownik januszek52 odległość 0 km 1pix
Kazimierz Dolny nad Wisłą
1pix użytkownik m_k odległość 0 km 1pix
Kazimierz Dolny + Majdanek
1pix użytkownik focus206 odległość 0 km 1pix
Kazimierz Dolny-2017 cz.I
1pix użytkownik tereza odległość 0 km 1pix
ZAMKI I PAŁACE POLSKI
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (9):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5703) dodano 25.01.2020 00:26

Nie wiem, czy wstyd... Nie można przecież być wszędzie, ale do Kazimierza wpaść warto. Pozdrawiam. :)

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4886) dodano 24.01.2020 16:30

Wstyd się przyznać,ale w Kazimierzu jeszcze stopy nie postawiłem ...
Pozdrawiam!

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5703) dodano 31.07.2014 21:32

Magdar, Irena2005n - dziękuję i pozdrawiam.

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3055) dodano 19.07.2014 13:49

fajnie...kolejna wizyta w tym mieście też bardzo mi się podoba i pozdrawiam serdecznie....

magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 16.07.2014 11:07

Bardzo ładne miasteczko .Pozdrawiam :)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5703) dodano 13.07.2014 23:45

Paweller75 - Kazimierz wart jest extra podróży. Z pewnością się nie rozczarujesz. Pozdrawiam. :)

Marcin1980, AK - zgadzam się, miasteczko jest bardzo urokliwe. Pozdrawiam. :)

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 13.07.2014 10:31

urokliwe miasto.

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7589) dodano 12.07.2014 12:06

Dla mnie Kazimierz to takie miejsce, gdzie chciałbym dotrzeć, ale nigdy mi tam po drodze ..., trzeba będzie kiedyś się tam extra wybrać:)
Pozdrawiam:)

ak użytkownik ak(wpisów:6367) dodano 12.07.2014 09:21

bardzo ładnie

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!