m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (44):

 
Stojący pośrodku Rynku Staromiejskiego monumentalny Ratusz Staromiejski jest jedną z największych i najwspanialszych tego typu budowli w Europie. Jest prawdziwym pomnikiem świetności Torunia, dawnego emporium handlowego Hanzy. Powstał w końcu XIV wieku w oparciu o przywilej wielkiego mistrza krzyżackiego Konrada von Wallenrode (1330/1340-1393). Toruński Ratusz należy do najwybitniejszych osiągnięć średniowiecznej architektury mieszczańskiej w Europie. Już w XIII wieku na rynku powstały sukiennice, ławy chlebowe, waga miejska, sąd i wieża rynkowa. Pod koniec XIV wieku powstał jednopiętrowy ratusz w kształcie czworoboku z dziedzińcem pośrodku i wieżą. Na początku XVII wieku władze miejskie podjęły decyzję o jego rozbudowie. Sprowadzony z Gdańska budowniczy Anton van Obberghen (1543-1611) podwyższył ratusz o jedno piętro, powiększył otwory okienne, a na narożnikach ustawił renesansowe wieżyczki. Manierystyczna przebudowa w latach 1602-1605, z inicjatywy burmistrza Henryka Strobanda (1548-1609) i prawdopodobnie wg projektu Antona van Obberghena, nie zatarła gotyckiego charakteru ratusza, wprowadziła natomiast elementy znane z architektury Gdańska - narożne nadwieszone wieżyczki i szczyty o niderlandyzującej dekoracji pośrodku każdego ze skrzydeł. Przebudowa toruńskiego ratusza jest ciekawym świadectwem uszanowania gotyckiej formy przez manierystycznego architekta. Pomnik Mikołaja Kopernika (1473-1543) na Rynku Staromiejskim. Z inicjatywą budowy wystąpił w 1765 roku książę Józef Aleksander Jabłonowski (1711-1777). Następną próbę podjął Stanisław Wawrzyniec Staszic (1755-1826) i w 1809 wmurowano kamień węgielny pod budowę, ale pomysł doczekał się realizacji dopiero w 1853 roku. Autorem pomnika jest berliński rzeźbiarz Chrystian Fryderyk Tieck (1776-1851). Na granitowym cokole widnieje łaciński napis: Nicolaus Copernicus Thorunensis. Terrae motor, Solis Caelique stator (Mikołaj Kopernik Torunianin. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo). Ratusz Staromiejski. U zbiegu skrzydeł południowego i wschodniego wznosi się czworoboczna wieża w typie flandryjskich wież strażniczych (beffroi). Wszystkie skrzydła i dziedziniec są podpiwniczone, sklepienia piwnic pod skrzydłem wschodnim wspierają się na masywnych kamiennych kolumnach. Ratusz Staromiejski od strony dziedzińca. Artykulacja wszystkich elewacji (w tym również od strony dziedzińca) jest ujednolicona i składa się z wysokich, wąskich wnęk o silnie oprofilowanych narożach, przechodzących przez całą wysokość budynku i zamkniętych spłaszczonym łukiem ostrym.
Jedna z czterech bram, prowadzących na dziedziniec Ratusza Staromiejskiego. Obecnie w ratuszu mieści się główny oddział Muzeum Okręgowego. Na parterze skrzydła wschodniego zgromadzono zbiory sztuki gotyckiej i późnogotyckiej, w skrzydle zachodnim umieszczono zbiory średniowiecznego i nowożytnego rzemiosła artystycznego. Piętro służy głównie jako galeria malarstwa nowożytnego i nowoczesnego. W Sali Królewskiej, od 1454 roku upamiętnionej pobytem niemal wszystkich królów polskich i śmiercią jednego z nich - Jana I Olbrachta (1459-1501), znajduje się najstarszy poczet królów polskich. Ratusz funkcjonalnie łączył dwie role: parter zajmowały pomieszczenia handlowe (sukiennice, hala ław chlebowych, sala wagi oraz sala sądowa), piętro zaś przeznaczone było dla organów władzy miejskiej. Najstarszą częścią gmachu jest wieża z około 1274 roku, podwyższona w roku 1385, wzorowana na flandryjskich wieżach rynkowych (beffroi). W wieży przechowywano archiwalia, zbroje i kosztowności, mieściło się tu też więzienie. Ok. 1430 roku wieżę zwieńczono iglicą, na szczycie której zawieszona była złota korona. Została ona zniszczona w czasie oblężenia szwedzkiego w 1703 roku. W latach 1603-1604 Ratusz przebudowano wg projektu Antona van Obberghena. Na formy gotyckie nałożyły się nowe, manierystyczne. Podwyższono budynek o jedno piętro, zachowując ostrołukowe gotyckie blendy fasad, dodano manierystyczne wieżyczki narożne i piękne szczyty na każdej z elewacji, wzbogacono wystrój sal. Dzisiejsza forma Ratusza Staromiejskiego ukształtowała się w 1738 roku, kiedy to do odbudowanego ze zniszczeń gmachu uroczyście wprowadzono Radę. Jest ona jednak jedynie cieniem dawnej świetności i splendoru, zarówno w zakresie bogactwa zdobień zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Gotyckie szczyty zachodniej fasady Ratusza Staromiejskiego. Galeria Filutek w Ratuszu Staromiejskim. Ratusz Staromiejski.
Rynek Staromiejski - herb Torunia na ścianie Ratusza Staromiejskiego. Ratusz Staromiejski. Statuetka grającego na skrzypkach flisaka, otoczonego zasłuchanymi żabami. Ma formę fontanny. Jej atorem jest Georg Wolf (1858-1930) z Berlina. Stanęła w 1914 roku na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego i jest nawiązaniem do legendy. W 1943 roku została ona rozebrana przez władze okupacyjne. Po II wojnie światowej pomnik stał w różnych miejscach. Po konserwacji w 1983 roku został on ustawiony w obecnym miejscu - w Rynku Staromiejskim przy południowo-zachodnim narożniku Ratusza Staromiejskiego. Jedna z żab, słuchających flisaka grającego na skrzypcach - fragment pomnika-fontanny na Rynku Staromiejskim. Rynek Staromiejski - turyści przy pomniku flisaka. Z lewej strony widoczny jest neogotycki gmach Poczty Głównej. Rynek Staromiejski został wytyczony pomiędzy rokiem 1252 a 1259. Obecny rynek jest prawdopodobnie drugim z kolei głównym placem ośrodka staromiejskiego. Początkowo był nim plac, zajmowany obecnie przez kościół katedralny. Rynek Staromiejski od wieków pełnił funkcję wielkiego placu targowego, był także miejscem straceń, czy kar wymierzanych przy znajdującym się na placu pręgierzu. Odbywały się na nim też wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe. Gołębie na Rynku Staromiejskim.
Toruński Dwór Artusa przy Ryku Staromiejskim to okazały gmach o formach neorenesansowych. Powstał wprawdzie w 1891 roku wg projektu Rudolpha Schmidta, ale nawiązuje do dawnego Dworu z roku 1386. Dawny Dwór Artusa - siedziba ekskluzywnego Bractwa św. Jerzego i innych bractw - należał do najbardziej reprezentacyjnych gmachów w Toruniu. Kamienica pod Gwiazdą w Rynku Staromiejskim jest jednym z najokazalszych i najlepiej zachowanych barokowych domów mieszczańskich w środkowej i północnej Europie. Zachwyca bogato zdobioną żółtą fasadą ze stiukowymi ornamentami o motywach kwiatów i owoców. Jej szczyt ozdobiony jest złotą gwiazdą, od której pochodzi nazwa. W ten sposób przebudował ją ówczesny właściciel Johann Georg Zöbner w roku 1697. Wcześniej, w roku 1495, należała do znanego włoskiego humanisty i wychowawcy synów Kazimierza IV Jagiellończyka (1427-1492), Filippo Buonaccorsiego (1437-1496), zwanego Kallimachem. Kamienica Pod Gwiazdą przy Rynku Staromiejskim.   Neogotycki gmach Poczty Głównej przy Rynku Staromiejskim. Kościół jezuitów p.w. św. Ducha przy Rynku Staromiejskim - kościół akademicki UMK. Powstał jako świątynia protestancka. W 1741 roku wybrano projekt Andreasa Adama Bähra, po jego śmierci prace powierzono Efraimowi Schroegerowi (1727-1783). Jego projekt zatwierdzono w 1755 roku. Pracami kierował August Konrad Hoffmann. Wieżę dobudowano w latach 1897-1899 wg projektu Hugona Hartunga (1855-1932). Wnętrze Kościoła Akademickiego p.w. Ducha Świętego. Duża część wyposażenia świątyni uległa zniszczeniu podczas pożaru w 1989 roku. Spłonęły wówczas m. innymi rokokowe organy z lat 1756-1759, dzieło gdańskiego warsztatu Fryderyka Rudolfa Dalitza (1721-1804).
Kościół Akademicki p.w. Ducha Świętego. Rokokowe organy z lat 1756-1759, dzieło gdańskiego warsztatu Fryderyka Rudolfa Dalitza, znanego z udziału w budowie słynnych organów oliwskich. Duża ich część spłonęła w pożarze w 1989 roku. Instrument został zrekonstruowany z wykorzystaniem zachowanych fragmentów rzeźb. Kościół Akademicki p.w. Ducha Świętego. Fragment baldachimowego ołtarza głównego autorstwa Efraima Schroegera, z rzeźbami mistrza toruńskiego Jana Antoniego Langenhahna Starszego (1700-1757). Nawiązuje on do ołtarza głównego w Kościele Mariackim. Kościół Akademicki p.w. Ducha Świętego. Fragment późnobarokowego intarsjowanego dębowego portalu do zakrystii w nawie północnej świątyni, pochodzącego z 1756 roku. Widok z Rynku Staromiejskiego w kierunku ulicy Różanej. W barze Miś na Rynku Staromiejskim. Wystrój i rekwizyty lokalu nawiązują do znanej komedii Stanisława Bareji (1929-1987). W barze Miś na Rynku Staromiejskim.
Sklep z toruńskimi specjałami w sąsiedztwie Dworu Artusa na Rynku Staromiejskim. Kamieniczki przy Rynku Staromiejskim. Kamieniczki przy Rynku Staromiejskim i kościół p.w. Wniebowzięcia NMP. Apteka Królewska przy Rynku Staromiejskim, zwana także Apteką Pod Orłem. Jest najstarszą apteką toruńską i jednocześnie jedną z najstarszych aptek w Polsce. Została założona w 1389 roku przez aptekarza Alberta, który przybył z Wrocławia, w wyniku porozumienia burmistrzów obu miast. W 1652 roku apteka otrzymała obecną nazwę, w 1901 roku zmienioną na Aptekę Pod Orłem, którego rzeźba stanowi jej godło, a znajduje się nad wejściem. Apteka mieści się w dwóch budynkach gotyckich, które zostały połączone w 1822 roku. Dawny Zajazd Pod Trzema Koronami na Rynku Staromiejskim - obecnie hotel o tej samej nazwie. Jest to jeden z najstarszych zajazdów i hoteli toruńskich (działa od XVII wieku), przebudowany w połowie XIX wieku z budynku gotyckiego, nadbudowany w 1873 roku. Z tego okresu pochodzi klasycystyczna fasada. Hotel Pod Trzema Koronami na Rynku Staromiejskim. Gościli tu m.in. królowa Maria Kazimiera d'Arquien Sobieska (1641-1716) z synami, król August II Mocny (1670-1733), car Piotr I Wielki (1672-1725) z carową i carewiczem, Jan Matejko (1838-1893), Zygmunt Krasiński (1812-1859), Helena Modrzejewska (1840-1909). O pobycie tu trzech koronowanych głów przypominają tablice pamiątkowe na fasadzie.
Widok na kamieniczki północnej i zachodniej pierzei Rynku Staromiejskiego oraz kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (Kościół Mariacki). Kamienica przy Rynku Staromiejskim. Popisy ulicznych artystów na Rynku Staromiejskim. Rynek Staromiejski - jedna z kamienic. Rynek Staromiejski - jedna z kamienic. Latarnia przed Ratuszem Staromiejskim.
Rynek Staromiejski zimą. Filuś. Brązowy odlew małego pieska z melonikiem w pysku i stojącego obok parasola opartego o uliczną latarnię stanął u zbiegu Rynku Staromiejskiego i ul. Chełmińskiej 2 lutego 2005 roku, w 86-tą rocznicę urodzin Zbigniewa Lengrena (1919-2003). W ten sposób Toruń postanowił uhonorować tego zmarłego w 2003 roku autora rysunkowej opowieści, znanego satyryka, felietonistę i rysownika, który był związany z Toruniem. Przez kilkadziesiąt lat przygody profesora Filutka i jego sprytnego kundelka Filusia podbijały serca czytelników krakowskiego ”Przekroju”.

najbliższe galerie:

 
TORUŃ - RYNEK STAROMIEJSKI
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix
Toruń - gotyk na dotyk (11)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
TORUŃ NA WEEKEND 2019 (1)
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix
Toruń - gotyk na dotyk (6)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Spacer po toruńskim Starym Mieście.
1pix użytkownik strabsenfilm odległość 0 km 1pix
Toruń
1pix użytkownik morswin odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (13):

 
afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 13.02.2020 23:44

O, jaki przypadek ! Właśnie u mnie pojawiły się galerie z Torunia :)
Pozdrawiam.

pisanka użytkownik pisanka(wpisów:572) dodano 12.02.2020 19:24

Lubie bardzo to miasto, fajna galeria, pozdro

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5702) dodano 12.02.2020 12:33

Warusek - Dzięki, że wpadłeś i że podobała Ci się moja relacja z Torunia. Swoją drogą dziwne, bo korekty w podpisach wprowadziłem do kilku z galerii z tego miasta, które zamieściłem już wcześniej, a ta jedna niespodziewanie pojawiła mi się jako nowa... Pozdrawiam. :)

warusek użytkownik warusek(wpisów:237) dodano 11.02.2020 22:39

Fajny fotoreportaż :)

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3055) dodano 17.08.2014 14:38

odpozdrawiam...napisać chciałam....

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3055) dodano 17.08.2014 14:37

...tak myślałam...i opozdrawiam....

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5702) dodano 10.08.2014 23:13

Irenko, to bardzo fajny pomnik i bardzo lubiany przez mieszkańców Torunia. Pozdrawiam. :)

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3055) dodano 10.08.2014 13:11

i ludzi tlum i ostatnia fotka.....to chyba podoba mi się najbardziej....

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5702) dodano 09.08.2014 10:53

Marcin1980 - do Torunia warto się zawsze wybrać. Pozdrawiam. :)

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 07.08.2014 13:33

zachęcająco aby wybrać się ponownie i dokładniej zwiedzić.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5702) dodano 06.08.2014 16:40

AK - oczywiście "Miś" gotycki nie jest, ale... mieści się przy rynku, więc posilając się np. kaszanką ma się za oknami gotyckie budowle. Pozdrawiam. :)

Marekpic - dzięki. Ja w Toruniu bywam dość często, przynajmniej 4-5 razy w roku, ale miasto też mi się jeszcze nie znudziło. I chyba nie znudzi. Pozdrawiam. :)

marekpic użytkownik marekpic(wpisów:629) dodano 06.08.2014 13:55

posąg Filusia zawsze robił na mnie duże wrażenie, a galerie z Torunia nigdy mi się nie znudzą, pomimo, że byłem tam rok temu, w tym roku również pojadę;-)

ak użytkownik ak(wpisów:6367) dodano 06.08.2014 07:48

bar miś niezbyt gotycki ale uśmiech powraca :) Jak zwykle barzo interesująca galeria .

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!