m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Katedra p.w. św. Piotra (Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais) należy do najśmielszych dokonań w architekturze gotyku. Posiada ona najwyższe sklepienie gotyckie na świecie, o wysokości 48,5 m. W wyniku trzech kolejnych katastrof podczas jej budowy powstało tylko prezbiterium i transept, zaś nawa, której strop runął w 1573 roku, nie została do dziś ukończona. Katedra jest siedzibą arcybiskupa Beauvais. Budowa katedry rozpoczęła się w roku 1225 i trzeba przyznać, że tempo prac było imponujące. Jednak już po siedmiu latach prace zostały wstrzymane. Królewska kasa, wyczerpana wydatkami na  krucjatę, świeciła pustkami, więc Ludwik IX w naturalny sposób ograniczył swój udział w finansowaniu katedry. Po sześciu latach wszystko wróciło do normy i prace znów ruszyły pełną parą. W roku 1272 udało się ukończyć monumentalne prezbiterium, które runęło dwanaście lat później. Prezbiterium przeprojektowano i odbudowano. Gdy dostawiono do niego pierwsze przęsło nawy głównej, wybuchła wojna stulenia. Prace wstrzymano w roku 1347. Budowa ruszyła na nowo w roku 1500 i to ruszyła energicznie. Po pięćdziesięciu latach transept katedry był niemal gotowy i budowniczowie rozpoczęli budowę monumentalnej wieży. Gdy osiągnęła ona wysokość 149 metrów postanowiono ją podeprzeć, dobudowując kolejne przęsło nawy głównej. Na nic jednak się zdały te zabiegi, bo w 1573 w święto Wniebowstąpienia, najwyższa na świecie wieża kościelna runęła z hukiem, przebijając dach prezbiterium. Postanowiono już nie dobudowywać wieży i nie dobudowywać kolejnej nawy. Wyrwę w dachu świątyni zwieńczyło zwykłe sklepienie. Brakującą nawę zasklepiono prowizoryczną ścianką. I tak trwa katedra, niedokończona od roku 1605. O dziwo, ominęły ją zniszczenia podczas II wojny światowej, choć Beauvais było bombardowane. Katedra p.w. św. Piotra stoi nadal niedokończona, ale niezmiennie piękna. Będąca nie tylko zachwycającym monumentem, ale i niedościgłym marzeniem. Pękająca, pospinana klamrami, prętami wzmacniającymi, zabezpieczona stalowymi i drewnianymi prowizorycznymi konstrukcjami po to, by kolejne pokolenia mogły podziwiać jej urodę. Dlaczego nigdy nie została ukończona? Przez pychę, brak szczęścia, partactwo, czy słabą jakość materiałów? Naukowcy twierdzą, że główne przyczyny katastrof były dwie: niestabilny grunt i próba przekroczenia naturalnej bariery technologicznej. Katedra p.w. św. Piotra - rozeta południowego ramienia transeptu. Budowę transeptu rozpoczął w 1500 roku Martin Chambiges, wspomagany przez Jeana Vaasta. Fasadę transeptu ukończono w 1552 roku, 20 lat po śmierci Chambigesa. Dlatego też zwieńczenia wieżyczek mają już raczej charakter renesansowy i z pewnością zostały stworzone przez jego następcę, Michela de Lalicta. Również południowy portal, którego autorem jest rzeźbiarz Jean le Pot, ma charakter renesansowy.
Katedra p.w. św. Piotra - widok zewnętrzny prezbiterium od strony północno-wschodniej. Prezbiterium wspiera 10 wielkich przypór, wysokich na 50 m. Dach nad nim jest pokryty blachą ołowianą o grubości 4-5 mm i nadano mu wyjątkowy, jak na XIII wiek, okrągły kształt. Pierwsze piętro prezbiterium katedry p.w. św. Piotra jest bardzo wysokie, ma ponad 23 m. Po katastrofie w XIII wieku filary zostały rozdwojone. Ostrołukowe okna, oświetlające prezbiterium, mają wysokość prawie 17 m. Gotyckie ostrołukowe sklepienia wywierają dzięki temu słabszy nacisk na filary, co pozwoliło na osiągnięcie jego nieprawdopodobnej wysokości. Po obu stronach prezbiterium znajdują się kaplice: św. Teresy i św. Leonarda, zaś tuż przed transeptem - św. Angadremy i najśw. Sakramentu. Katedrę p.w. św. Piotra zdobią piękne witraże i dwie duże rozety w fasadach transeptu - północna i południowa. Pochodzą one z różnych okresów (od XIII do XX wieku). Autorami XX-wiecznych witraży są Max Ingrand, Claude Courageux, Michel Durand, Jacques Lechevallier i Loius Barillet. Średniowieczny zegar z 1305 roku, umieszczony obok kaplicy św. Teresy w katedrze p.w. św. Piotra. Jego fundatorem był kanonik Etienne Musique. Oprócz godzin, zegar pokazuje także położenie Księżyca oraz wygrywa melodie pieśni religijnych, w zależności od pór roku. Umieszczony jest na wysokości 5 m. W roku 1976 jego mechanizm został odnowiony przez miejscowego zegarmistrza z Beauvais i działa do dziś. Katedra p.w. św. Piotra. Piękny zegar astronomiczny, mający 12 m wysokości i szerokość 2,80 m został zbudowany w latach 60. XIX wieku. Jego autorem jest zegarmistrz z Beauvais Auguste-Lucien Vérité (1806-1887). Katedra p.w. św. Piotra. Budowa zegara astronomicznego trwała 3 lata, a jego mechanizm składa się z 90 tys. części. W 1988 roku zegar przestał działać. Powstało wówczas stowarzyszenie „Espace”, zrzeszające najlepszych rzemieślników i zegarmistrzów francuskich, mające na celu uratowanie zabytku. Dokonało ono naprawy mechanizmu zegara i do dziś spawuje nad nim pieczę. Duże zasługi przy naprawie i konserwacji zegara położył zegarmistrz Jean-Paul Crabbe.
Katedra p.w. św. Piotra - fragment dekoracji malarskich wnętrza. Katedra p.w. św. Piotra - fragment dekoracji rzeźbiarskiej wnętrza. Muzeum Departamentu Oise mieści się w dawnym pałacu biskupim. Jego budynki zostały wzniesione w XII wieku i opierały sie o mury miejskie z epoki galo-romańskiej. Po zamieszkach, do których doszło w Beauvais w 1305 roku, król nakazał mieszczanom wypłacić odszkodowanie biskupowi Szymonowi de Nesle. Za otrzymane pieniądze zbudował on bramę wjazdową do pałacu, flankowaną dwiema wieżami. Na początku XVI wieku, biskup Louis Villiers przebudował główny budynek pałacu w duchu renesansu, zachowując jego gotyckie ozdoby. W okresie I Cesarstwa w roku 1811 budynek został zajęty na potrzeby prefektury. Został on zwrócony biskupom w 1822 roku. W roku 1848 gmach przekształcono w pałac sprawiedliwości, mieszczący sądy. Od roku 1912 mieści się tu muzeum departamentalne. Uliczka w pobliżu katedry p.w. św. Piotra i dawnego pałacu biskupiego. Stare szachulcowe domy.
Stary szachulcowy budynek w pobliżu katedry p.w. św. Piotra. Najstarszy dom w Beauvais, pochodzący z około 1410 roku. Znajdował się w bardzo złym stanie do czasu, gdy lokalne stowarzyszenie, działające na rzecz ochrony i konserwacji zabytków weszło w jego posiadanie. Budynek został rozebrany, poddany zabiegom konserwacyjnym i ustawiony na nowym miejscu w pobliżu katedry p.w. św. Piotra. W XVI wieku w domu tym mieszkał prawdopodobnie Martin Chambiges, architekt budujący transept w katedrze oraz prezbiterium w kościele p.w. św. Szczepana w Beauvais. W starej części miasta w pobliżu katedry p.w. św. Piotra. Pomnik Jeana Racine’a (1639-1699), jednego z trzech najwybitniejszych dramaturgów francuskich z XVII wieku. Racine kształcił się w klasztorze Port-Royal des Champs pod Paryżem w latach 1649-1653, później na blisko dwa lata przeniósł się do kolegium do Beauvais, a w roku 1655 powrócił na dalsze studia do Port-Royal. Rue Carnot w centrum miasta i Hotel Pod Łabędziem (Hôtel du Cygne), w którym nocowaliśmy. W centrum miasta na rogu rue Carnot i rue des Jacobins. Budka telefoniczna i ławeczka obok niej są darem miasta partnerskiego Beauvais - angielskiego Maidstone.
Ratusz (L’ hôtel de ville) został zbudowany w roku 1752. Jest miejscem, z którego  dowódca Wojsk Sprzymierzonych marszałek Ferdinand Foch kierował operacjami wojennymi w 1918 roku. Kościół p.w. św. Szczepana (L'église Saint-Étienne de Beauvais). Pierwszy kościół w tym miejscu powstał już w III wieku. Został zbudowany przez św. Firmina z Pampeluny, zwanego też Firminem z Amiens. Był poświęcony św. Vaastowi z Arras. Budowa obecnego kościoła p.w. św. Szczepana została rozpoczęta w XII i ukończona w XVI wieku. Kościół p.w. św. Szczepana jest jednym z najważniejszych kościołów romańskich, zachowanych do dziś na terenach na północ od Paryża. Romańskie prezbiterium jest znane dzięki pracom wykopaliskowym z 1950 roku. Zostało ono rozebrane w pierwszej ćwierci XVI wieku i zastąpione większym, zbudowanym w stylu gotyku płomienistego. Kościół p.w. św. Szczepana - przypory, pinakle i gargulce w części świątyni, zbudowanej w stylu gotyku płomienistego. Kościół p.w. św. Szczepana - romański portal północny. Choć tu zachowały się jego dekoracje, to w czasie rewolucji rozbito większość rzeźb w zachodnim portalu kościoła. Kościół p.w. św. Szczepana - nawa główna i okno w absydzie. Prezbiterium kościoła jest bardzo jasne dzięki umieszczeniu sklepienia na wysokości 29,5 m i wysokim oknom o powierzchni ponad 40 m² każde, wypełniającym niemal całą dostępną przestrzeń między filarami.
Kościół p.w. św. Szczepana - dolna część rzeźbionego ołtarza w transepcie światyni. Kościół p.w. św. Szczepana - witraż w kaplicy chrzcielnej, przedstawiający wygnanie Adama i Ewy z raju. Pochodzi prawdopodobnie z pierwszej ćwierci XVII wieku i jest dziełem pracowni van Doorne' a. Został podarowany kościołowi przez księdza Spey Broecka. Początkowo był umieszczony w prywatnej kaplicy, zniszczonej w czasie I wojny światowej. Scena oddana jest z wielką starannością szczegółów i przypomina dzieła Albrechta Dürera. Kościół p.w. św. Szczepana - wnętrze. Nawa główna posiada trzypiętrową elewację z triforium. Kościół p.w. św. Szczepana - rzeźby w ołtarzu św. Marty. Kościół p.w. św. Szczepana. Okna świątyni zostały ozdobione witrażami, wykonanymi przez najlepszych witrażystów w regionie. Nawet w czasie rewolucji francuskiej, która przyniosła dewastację wnętrza, witraże te zostały oszczędzone. Witraż na zdjęciu przedstawia drzewo Jessego. Jego autorem jest Engrand Le Prince, a dzieło powstało w latach 1522-1524. Kościół p.w. św. Szczepana - witraż w oknie ambitu obok kaplicy św. Mikołaja, przedstawiający Sąd Ostateczny.
Kościół p.w. św. Szczepana - północna nawa boczna. Żebrowane ostrołukowe sklepienia naw bocznych prawdopodobnie zaczęto budować ok. roku 1120. Kaplica p.w. św. Józefa (La chapelle de Saint-Joseph). Wybudowana w roku 1858 w stylu neogotyckim wg projektu Victora Delefortrie z inicjatywy dyrektora archikonfraterni ks. Armanda Claverie i biskupa Beauvais Armanda Josepha Gignoux. Konsekrowana w 1862 roku. Wewnątrz można obejrzeć malowidła ścienne z końca XIX wieku, neogotycki XIX-wieczny ołtarz i XVIII-wieczną ambonę. Okna zdobią XX-wieczne witraże, których autorami są Jacques Lechevallier i Louis Barillet. Rue Carnot w centrum miasta. W staromiejskim zaułku. Szachulcowe budynki na Starym Mieście. Szachulcowe budynki na Starym Mieście.
Szachulcowe budynki na Starym Mieście. Szachulcowe budynki na Starym Mieście. Okna w staromiejskim domu. Na Starym Mieście. Okna w staromiejskim domu. Staromiejski zakątek.
Staromiejski zakątek. Fontanna na rogu rue Carnot i rue des Jacobins w centrum miasta.

najbliższe galerie:

 
Beauvais-Paryż
1pix użytkownik fafolot odległość 2 km 1pix
Tillé i Beauvais
1pix użytkownik warika odległość 2 km 1pix
Francja - Chantilly Chateau
1pix użytkownik zibid odległość 39 km 1pix
Parki rozrywki Europy - Parc Astérix
1pix użytkownik raul odległość 48 km 1pix
Francja -  d´Ermenonville Chateau
1pix użytkownik zibid odległość 48 km 1pix
Maisons Laffitte
1pix użytkownik pirania odległość 54 km 1pix

komentarze do galerii (16):

 
voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 16.03.2017 23:31

tak mi się kojarzy z nazwy, ale nie byłem

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4954) dodano 16.03.2017 23:21

W ogóle miasto jest warte by potraktować je lepiej, niż tylko najbliższe Paryża miejsce, gdzie lądują tanie linie. Pozdrawiam. :)

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 16.03.2017 21:52

Katedra robi wrażenie

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4954) dodano 30.09.2014 19:04

Irena 2005n - Irenko, sam jestem ciekawy, który odcinek uznasz za najciekawszy. Mnie bardzo do gustu przypadła Normandia. Pozdrawiam. :)

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:2941) dodano 30.09.2014 01:31

piękna była cała francuska seria....i cóż ...chyba czas zobaczyć ją raz jeszcze i się zastanowić....gdzież najbardziej mi się spodobało....pozdrawiam serdecznie....

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4954) dodano 24.09.2014 23:17

AK, Batsheba - dziękuję, że śledziliście moje francuskie galerie. Pozdrawiam. :)

ak użytkownik ak(wpisów:5924) dodano 24.09.2014 08:20

fajny serial, o niektóre miejscowości się otarłem i dzięki Twoim galeriom do kilku "wdepnę" napewno :)

batsheba użytkownik batsheba(wpisów:492) dodano 24.09.2014 07:27

Świetna końcówka objazdu po kraju Franków. Katedra i starówka miasta - piękne, no i fajna brama wjazdowa, taka nieco inna od tych, które widziałam.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4954) dodano 23.09.2014 22:30

Antala - co racja, to racja... Pozdrawiam. :)

antala użytkownik antala(wpisów:1037) dodano 23.09.2014 21:15

To bardzo fajne, tak nagle coś odkryć... Uwielbiam to, bo niby zawsze idę gdzieś już przygotowana i niby wszystko wiem a tu bach - niespodzianka!

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4954) dodano 23.09.2014 17:33

Antala - w ogóle Beauvais zaskoczyło nas bardzo pozytywnie, bo choć o katedrze wiedzieliśmy, to już kościół świętego Szczepana i piękne szachulcowe domy na starówce były kompletną niespodzianką. Pozdrawiam. :)

antala użytkownik antala(wpisów:1037) dodano 22.09.2014 19:19

Ta katedra, to rzeczywiście coś niebywałego, ale inne budowle też ...niczego! :) Czuje się ten powiew historii...

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:4954) dodano 21.09.2014 17:21

Agra60 - prawdę mówiąc my też nie planowaliśmy wizyty i zwiedzania Beauvais. Do Beauvais dolatywaliśmy z Warszawy, tu wypożyczaliśmy samochód i tu kończyliśmy naszą podróż po Francji. Ponieważ po oddaniu samochodu mieliśmy jeszcze ponad dobę do odlotu i nocleg w Beauvais, to wykorzystaliśmy ten czas na zwiedzenie tego, często pomijanego przez turystów miasta. Pozdrawiam. :)

Caisteczkowypotwór - i to duże! Pozdrawiam. :)

Klavertjevier - może kiedyś tam wrócę, bo zostało sporo do zobaczenia np. Alzacja, Lotaryngia, Nord, Bretania, Poitou-Charentes. Pireneje, Prowansja, Franche-Comté, większa część Owernii, Dordogne, czy Korsyka. Ciekawe tylko kied, bo na przyszłe wakacje planujemy inny kierunek. Miło mi, że serial się podobał. Pozdrawiam. :)

klavertjevier użytkownik klavertjevier(wpisów:2700) dodano 21.09.2014 16:12

Podziwiam Was za ‘’zdobyte’’ kilometry… Francja to kraj na pewno warty odwiedzenia, ale wiem, że w ciągu kilku tygodni nie da się zobaczyć tego co byśmy chcieli. Achernar, musisz tam wrócić bo Francja oferuje bardzo, bardzo wiele… Twój francuski serial przybliżył mi co niektóre miejscówki, za co jestem Tobie bardzo wdzięczna.

ciasteczkowypotwor użytkownik ciasteczkowypotwor(wpisów:201) dodano 21.09.2014 11:53

Katedra robi wrażenie.
Pozdrawiam. :)

agra60 użytkownik agra60(wpisów:1204) dodano 21.09.2014 02:16

Udowadniasz ta galerią ze w planowaniu podróży wybory są trudną rzeczą -ja akurat swojej podrózy po Francji pominąłem tą miejscowość a nawet region -oglądając fotografie tej galerii to mi troche szkoda,wiem że Francja ma wiele takich klimatycznych miejsc -a czas wyprawy nie z gumy naciagnąć się da.Ładnie się ogladło-poznawcza galeria.Pozdrawiam

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!