m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (34):

 
Neogotycki dawny kościół ewangelicko-augsburski przy ulicy Piłsudskiego. Obecnie jest to rzymskokatolicki kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski. Kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski. Świątynia została zbudowana dla gminy ewangelicko-augsburskiej przez fabrykantów supraskich na początku lat 80. XIX wieku. Od momentu opuszczenia obiektu przez wiernych w 1939 roku, kościół przestał pełnić funkcje sakralne. Kościół parafialny p.w. NMP Królowej Polski. W 1990 roku archidiecezja białostocka wykupiła budynek od Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego i po wyremontowaniu go przez parafię supraską, utworzono nową parafię dzieląc Supraśl na dwie jednostki duszpasterskie. Nową parafię erygował abp Wojciech Ziemba 23 czerwca 2005 roku. Pierwszym jej proboszczem został ks. Wojciech Kraśnicki. Supraski ratusz widziany od strony ulicy Ogrodowej. Pierwotnie była to szkoła, zbudowana w 1906 roku. dzięki ofiarności Józefiny Zachert. W okresie zaborów prowadzone były tu lekcje języka polskiego i historii. Supraski ratusz widziany z ulicy Dolnej. W 1927 roku budynek został podarowany społeczności Supraśla z zastrzeżeniem użytkowania go wyłącznie na cele oświatowe. Obecnie rozbudowany, użytkowany jest przez Urząd Miejski. Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy przy ulicy Piłsudskiego. W 1849 roku Supraśl otrzymał pozwolenie od władz carskich na wystawienie kościoła. Świątynię, ufundowaną przez fabrykantów, wystawiono w latach 1861-1863. Najpierw w wykazach figurowała ona jako kaplica, a od 1868 roku, jako filia parafii Białystok. Ponieważ władze carskie nie pozwalały na tworzenie parafii, filia w Supraślu praktycznie była ośrodkiem, który prawa parafii uzyskał dopiero w 1906 roku. W 1902 roku kościół rozbudowano dodając wieżę.
Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy. Świątynia jest zbudowana w stylu neobarokowym. W wyposażeniu kościoła znajdują się zabytkowe, 5-głosowe, mechaniczne organy piszczałkowe zbudowane w 1885 roku przez organmistrza Floriana Ostromęckiego z Grodna. W latach 1985-1988 obok kościoła wybudowano dom katechetyczny. Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy. Stary dom na rogu ulic Piłsudskiego i 3 Maja. Domy Tkaczy przy ulicy 3 Maja. Powstały w połowie XIX wieku. Inicjatorem ich budowy był znany fabrykant Wilhelm Fryderyk Zachert. Pełniły funkcje zarówno mieszkań, jak również warsztatów tkackich, tworząc podwaliny supraskiego ośrodka włókienniczego. Jeden z Domów Tkaczy przy ulicy 3 Maja. Ulica 3 Maja.
Przy jednym z Domów Tkaczy przy ulicy 3 Maja. Detal z jednego z podwórek przy ulicy 3 Maja. Domy Tkaczy przy ulicy 3 Maja. Domy Tkaczy przy ulicy 3 Maja. Jeden z budynków przy ulicy 3 Maja. Pałac Buchholtzów wzniesiono prawdopodobnie w latach 1892-1903, a następnie rozbudowano. Brak jest informacji o autorze projektów zespołu. Prawdopodobnie Adolf Buchholtz zbudował pałac wkrótce po zawarciu związku małżeńskiego z Adelą Marią Scheibler. Początkowo był to niewielki pałacyk, usytuowany w pobliżu fabryki, który w późniejszym okresie został rozbudowany, poprzez dodanie skrzydła bocznego i wieży. Po II wojnie światowej pałac użytkowany był przez Technikum Finansowe, a w roku 1950 przekazano go Liceum Plastycznemu.
Pałac jest budynkiem murowanym z cegły, otynkowanym, z dachem krytym blachą miedzianą. Prawie wszystkie stropy są drewniane, wzmocnione prętami. Jedynie nad piwnicami są sklepienia ceglane. Schody są z białego marmuru. Rzut pałacu ma kształt litery L. W miejscu złączenia znajduje się czterokondygnacyjna wieża, kryta dachem czterospadowym. Oba budynki są dwukondygnacyjne, podpiwniczone, kryte mansardowymi, łamanymi dachami. Na osi korpusu głównego znajduje się portyk balkonowy. Facjata zakończona jest szczytem z blendą okienną ujętą w parę pilastrów i wolut. Pałac posiada bardzo bogaty wystrój w stylu secesyjnym. Pod nadzorem konserwatora zabytków, przy udziale funduszy z Unii Europejskiej, odzyskuje on aktualnie dawną świetność. W ramach prac remontowych odnowiono plafonierę w czytelni, część polichromii, odrestaurowano elewację zgodnie z oryginalną kolorystyką, a także zrekonstruowano atlanty na kolumnach portalu. Secesyjny pałac Buchholtzów był siedzibą jednej z najsłynniejszych rodzin supraskich fabrykantów. W jego wnętrzu zachowały się polichromie, stolarka, sztukateria i żeliwna secesyjna klatka schodowa. Przy pałacu powstał park, który jest jedynym przykładem secesyjnego ogrodu w województwie podlaskim. Drewniany dom przy ulicy abp. gen. Mirona Chodakowskiego. Ulica nosi imię prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, który zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. W latach 1984-1998 kierował on monasterem p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu, prowadząc jego odbudowę ze zniszczeń dokonanych w czasie II wojny światowej i doprowadzając do ponownej organizacji męskiej wspólnoty monastycznej. Złota polska jesień. Monaster p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa (Ławra Supraska) to jeden z sześciu prawosławnych klasztorów męskich w Polsce. Monaster został ufundowany przez Aleksandra Chodkiewicza przed rokiem 1497. Początkowo jego siedzibą był Gródek, jednak kilka lat później zakonnicy przenieśli się na uroczysko Suchy Hrud w pobliżu dzisiejszego Supraśla.
W roku 1510 w nowej siedzibie klasztoru rozpoczęto prace nad główną cerkwią - obronną świątynią p.w. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy. Mnisi utrzymywali szerokie kontakty z innymi prawosławnymi wspólnotami monastycznymi na ziemiach ruskich i na Bałkanach, co sprawiło, że w XVI wieku monaster w Supraślu stał się jednym z najważniejszych ośrodków prawosławnych w I Rzeczypospolitej. Zakonnicy zajmowali się także gromadzeniem i kopiowaniem ksiąg. Szczególnym kultem otaczana była w nim uważana za cudotwórczą Supraska Ikona Matki Bożej. Po zawarciu unii brzeskiej w 1596 roku, mnisi monasteru z archimandrytą Hilarionem odmówili przyjęcia jej postanowień. Konflikt o przynależność klasztoru trwał przez kilka dziesięcioleci. Ostatecznie, w 1635 roku monaster przeszedł w ręce unitów i do 1824 roku był administrowany przez bazylianów. Rozbudowali oni kompleks budynków, zaś z inicjatywy unickiego metropolity kijowskiego Cypriana Żochowskiego rozpoczęli w Supraślu działalność wydawniczą. Drukowano tu większość ksiąg liturgicznych na potrzeby Kościoła unickiego, a od XVIII wieku drukowano również dzieła świeckie. Po znalezieniu się Supraśla pod zaborem rosyjskim, klasztor został przejęty w 1824 roku przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Prawosławny męski monaster funkcjonował do roku 1915, gdy mnisi udali się na tzw. „bieżeństwo” do Rosji. W okresie międzywojennym zabudowania klasztoru należały do salezjanów. W 1944 roku wycofujący się Niemcy wysadzili w powietrze główną cerkiew monasteru. Po wojnie w obiektach klasztornych działała szkoła rolnicza, od lat 80. XX wieku zabudowania były stopniowo przekazywane Polskiemu Autokefalicznemu Kościołowi Prawosławnemu i remontowane. Zespół klasztorny p.w.  Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa jest również siedzibą Akademii Supraskiej - prawosławnego centrum konferencyjnego, ośrodka szkoleniowego i oświatowego oraz miejscowej parafii prawosławnej. Na terenie monasteru znajduje się też Muzeum Ikon. Jeden z drewnianych domów przy ulicy abp. gen. Mirona Chodakowskiego w sąsiedztwie monasteru supraskiego. Park nad brzegiem rzeki Supraśl.
Dom Ogrodnika, zwany także Starą Karczmą lub Starą Pocztą jest przepięknym  przykładem budownictwa drewnianego. Zwraca on uwagę przede wszystkim rzadkim dachem polskim łamanym, krytym gontem. Budynek jest wzniesiony na otynkowanej podmurówce z cegieł. Jest on konstrukcji zrębowej, ściany z belek związane są na jaskółczy ogon. Dom Ogrodnika został wzniesiony na planie prostokąta w drugiej połowie XVIII wieku dla ogrodników pracujących w ogrodach supraskiego monasteru. Początkowo mnisi klasztorni zbudowali dwa drewniane budynki, służące za mieszkania dla ogrodników. Do dziś zachował się z nich tylko tylko jeden. Po latach w budynku Domu Ogrodnika urządzono karczmę, a w okresie międzywojennym - urząd pocztowy. Obecnie ten zabytkowy dom jest w rękach prywatnych. Dom Ogrodnika jest rzadkim już przykładem drewnianego budownictwa terenów puszczańskich. Zbudowany jest w konstrukcji zrębowej, w typie dworku, czworoboczny, parterowy, z dwutraktowym układem pomieszczeń. Nakryty jest dachem łamanym, pokrytym gontem.

najbliższe galerie:

 
SUPRAŚL -Wizyta na Podlasiu . . .
1pix użytkownik afrodyta odległość 0 km 1pix
Supraśl
1pix użytkownik maca odległość 0 km 1pix
Supraśl.  Prawosławny klasztor.
1pix użytkownik jotwu odległość 0 km 1pix
to, co w Supraślu najlepsze
1pix użytkownik michal odległość 1 km 1pix
Spacerkiem po Supraślu
1pix użytkownik ru_da odległość 1 km 1pix
Supraśl
1pix użytkownik wmp57 odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (11):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 26.03.2019 02:37

Gabi - do odwiedzenia Podlasia gorąco zachęcam. To przepiękny region naszego kraju. Pozdrawiam. :)

gabi użytkownik gabi(wpisów:2692) dodano 14.10.2014 10:50

Acherner, wstyd powiedzieć, ale nawet nie potrafiłabym umiejscowić tego miejsca na mapie Polski. A tu zdecydowanie miasto warte odwiedzenia. Pałac i klasztor robią wrażenie, drewniane domki tak samo, muszę kiedyś wybrać się na tą ścianę Polski, jest mi najmniej znana, dużo pracy wkładasz w swoje prezentacje, piszesz obszernie. można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć.
pozdr.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 13.10.2014 15:02

Antala - dom pełni do dziś funkcje mieszkalne, stąd te nowe żaluzje. Pozdrawiam. :)

Irena2005n - miejscowość z pewnością ma swój klimat i zasługuje na odwiedzenie. Miło, że Ci się podobało. Pozdrawiam. :)

antala użytkownik antala(wpisów:1037) dodano 12.10.2014 19:52

Fajne to zdjęcie starego domu - a w oknach całkiem współczesne żaluzje... Ale to znaczy, że dom żyje...

irena2005n użytkownik irena2005n(wpisów:3036) dodano 12.10.2014 14:34

niekonwencjonalna architektura....ciekawie się z Toba wędrowało po urokliwych uliczkach miasteczka....pozdrawiam serdecznie...

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 11.10.2014 23:09

Kapsell - być może, ale jakoś nie kojarzę tej piosenki... Pozdrawiam.:)

Bartekplk - masz rację, miasto jest ciekawe i oferuje sporo do zobaczenia oraz atrakcje regionalnej kuchni (babki i kiszki ziemniaczane, czy kartacze). Z monasteru zamieściłem tym razem niewiele fotek, bo dotarliśmy tam już późnym popołudniem i nie zwiedzaliśmy ani cerkwi, ani muzeum, które mieliśmy okazję poznać w czasie jednej z poprzednich podróży w te strony. Pozdrawiam. :)

bartekplk użytkownik bartekplk(wpisów:1908) dodano 11.10.2014 20:33

Będąc w Supraślu ten monastyr zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Zresztą sam Suprasl bardzo zacne miasteczko. pozdrawiam

kapsell użytkownik kapsell(wpisów:884) dodano 11.10.2014 19:35

O Supraślu ( o ile pamiętam ) śpiewał Tomasz Szwed:-)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 11.10.2014 18:58

AK, Marcin1980 - dziękuję. Lubię czasami wpaść na Podlasie, bo to naprawdę piękny i bogaty w zabytki wielu kultur region. Dawniej, gdy mieszkałem w Warszawie jeździliśmy tam częściej. Z Pomorza jest ciut dalej, a i dojazd jest nieco gorszymi drogami. Tę wycieczkę z ubiegłego tygodnia (Choroszcz, Krynki i Supraśl) też odbyliśmy z Warszawy. Pozdrawiam. :)

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 11.10.2014 16:18

bardzo fajna wędrówka

ak użytkownik ak(wpisów:6327) dodano 11.10.2014 00:22

fajnie, że dajesz galerie z tamtych terenów, to piękne i historyczne okolice, z ciekawością czytam i oglądam bo w najbliższych latach było by mi trudno zwiedzić te interesujące strony.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!