m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (49):

 
Ateny to świetny przykład na to, że koleje losu są zmienne. W czasach starożytnych stolica Grecji od małego miasta urosła do rangi dumnego polis i ośrodka potęgi wojskowej, lecz w późniejszych wiekach znów została nieco zapomniana. Współczesne Ateny to jedna z najciekawszych stolic europejskich. W tej hałaśliwej, zatłoczonej i tętniącej życiem metropolii przetrwały zabytki, których sława wykracza daleko poza granice Grecji. Najważniejszym symbolem starożytnej świetności Aten jest Akropol. Oglądany pod odpowiednim kątem nadal roztacza majestat, w obliczu którego zapomina się o ponurej betonowej zabudowie dookoła. Na szczycie Akropolu wznoszą się imponujące ruiny Partenonu, ogromnej świątyni wzniesionej na cześć bogini Ateny, patronki stolicy Grecji. Poniżej Akropolu, tuż obok stacji metra, otwarto Centrum Studiów nad Akropolem wraz z muzeum przeznaczonym na wszystkie pochodzące z Partenonu rzeźby.Przecinająca Agorę, najstarsza linia ateńskiego metra. Po południowej stronie Akropolu przetrwały pozostałości Teatru Dionizosa. Archeolodzy uważają, że przedstawienia oglądano tu już w V wieku p.n.e. Areopag - ho Areios pagos - wzgórze Aresa).Nieco na północ od Akropolu rozpościera się starożytna Agora. Podczas gdy Akropol pełnił głównie funkcje religijne, tutaj zajmowano się wszystkim innym - handlem, polityką, sprawami publicznymi, nauką, teatrem, sportem.
Dziś na terenie Agory, najbliżej Areopagu, znajduje się budynek kościoła pod wezwaniem Świętych Apostołów. Wzniesiono go pod koniec X stulecia na fundamentach antycznej świątyni poświęconej nimfom. Został zachowany nie tylko ze względu na swój wiek, ale również dlatego, że zastosowane przy jego budowie nowatorskie rozwiązania stały się wzorem dla wielu późniejszych świątyń Grecji - na wzór tej zaczęto budować kopuły i mniejsze absydy, przez co nawa uzyskiwała kształt zbliżony do rombu. Kościół pw. Świętych Apostołów to budowla centralna, wzniesiona na planie krzyża greckiego, posiadająca trzy główne absydy. Niestety w dniu dzisiejszym turyści mogą podziwiać kościół jedynie z zewnątrz. Hefajstejon, górująca nad Agorą świątynia Hefajstosa i Ateny, został zbudowany w latach 449-425 p.n.e. i był pierwszą świątynią na terenie Aten, która została wykonana w całości z marmuru. Świątynia powstała w porządku doryckim na planie prostokąta i posiada po sześć kolumn w fasadach oraz po trzynaście w dłuższych bokach.  Hefajstejon jest najlepiej zachowaną świątynią antyczną na terenie Grecji właściwej. Związane jest to z faktem, że aż do 1834 r. spełniał funkcje sakralne. Początkowo, zgodnie z przeznaczeniem był świątynią pogańską. Następnie w V w. zamieniony został na kościół chrześcijański pod wezwaniem św. Jerzego. Niestety na przestrzeni wieków, wraz ze zmianą sytuacji politycznej i społecznej Grecji, Agora traciła swe znaczenie. Jej budowle popadły w ruinę, a na ich gruzach powstały nowe domy. Na początku XX w. stanowiła obszar zamieszkały przez ok. 5 tys. osób.
Wschodnią krawędź Agory ozdabiała od połowy II w. p.n.e., Stoa ufundowana przez Attalosa II, króla Pergamonu w latach 159-138 p.n.e.
Pozostałości po budynku heliai na ateńskiej Agorze.Heliaja, wielki trybunał (sąd ludowy) w starożytnych Atenach o charakterze sądu przysięgłych, jeden z najważniejszych organów władzy w Atenach w V i IV wieku p.n.e. Budowla w całości została wykonana z wapienia i marmuru pentelickiego. Była dwukondygnacyjna i miała 116 m długości oraz 20 m szerokości. Na obu jej poziomach od strony zachodniej znajdowały się ciągi 21 pomieszczeń, które były wykorzystywane jako miejsca targowe. Stoa była miejscem spotkań i handlu przez 4 wieki. Została następnie zniszczona przez Gotów w poło wie III w. Jej ruiny zidentyfikowali archeologowie greccy w drugiej  połowie XIX w. Od 1931 r. teren ten poddany został badaniom archeologicznym Amerykańskiej Szkoły Studiów Klasycznych.
Następnie w latach 1953-1956 stoa została całkowicie zrekonstruowana według planów J. Travlosa. Dziś mieści się tu Muzeum Agory dostępne bezpłatnie w ramach zwiedzania Agory. W muzeum tym zgromadzono wszelkie rzeźby i przedmioty odkryte w czasie badań archeologicznych Agory - posągi, sarkofagi, kamienie wotywne itp. Agora , gwarny rynek, na którym handlowano, spotykano się i dyskutowano, to dziś przestronne, spokojne i zielone miejsce. Z dawnego centrum miasta zachowały się resztki murów, podstawy kolumn, cokoły pomników, bruk ulic. Dopiero patrząc na Stoę Attalosa po wschodniej stronie agory, odbudowaną w drugiej połowie XX w. ściśle według pierwowzoru (teraz muzeum z odkrytymi tu zabytkami), uświadamiam sobie, jak reprezentacyjne musiało to być miejsce w czasach rozkwitu Aten. Imponuje długością, przestrzenią skrytą pod dachem i rzędami kolumn. Takich portyków i podcieni było wokół rynku dużo - stały tu najważniejsze budynki publiczne, rzeźby i pomniki. To tu prowadzono debaty filozoficzne, z których zasłynął zwłaszcza Sokrates. Przez agorę biegła Droga Święta - chadzała nią procesja do świętego okręgu w Eleusis i Panatejska na Akropol.
Ze starożytnej agory ocalała tylko świątynia zwana Tezejonem (choć poświęcona Hefajstosowi i Atenie) z lat 449-444 p.n.e. To najlepiej zachowana antyczna świątynia w Grecji, której nie brak ani jednej kolumny, przykryta dachem. Przetrwała, bo od V w. przez stulecia była chrześcijańskim kościołem, także za panowania tureckiego.  Mniejsza od Partenonu, ale także w stylu doryckim, nie sprawia jednak wrażenia tak lekkiej jak on, choć nie brak jej wyrafinowanej prostoty i harmonii. Agora  leży na północ od wzgórza Areopagu. Słowo agora oznacza w języku greckim wiec, zgromadzenie. Mianem tym określano również miejsce, na którym w polis greckim spotykali się obywatele. Początkowo zbierali się oni, aby wysłuchać poleceń i woli władz, natomiast z czasem zyskali prawo do wypowiadania się, a nawet do podejmowania decyzji. Agora w Atenach początkowo również była tylko miejscem spotkań. Później zaczęła się przekształcać w centralny plac miasta zaprojektowany na planie prostokąta, przez który ukośnie przebiegała święta droga będąca trasą procesji panatenajskiej. Plac ten spełniał funkcje polityczne, religijne oraz handlowe. Agora w starożytnej Grecji stanowiła centralny plac Aten. Dziś jest to park, w którym znajdują się tylko trzy budynki: kościół świętych Apostołów, świątynia Hefajstosa i Ateny oraz od budowana w XX w. antyczna stoa. Kierując się na prawo, zaraz za graniczną ul. Vasilisis Olgas wychodzi się na pozostałości świątyni Zeusa Olimpijskiego, największej w starożytnej Grecji (30 m wysokości, 108 m długości). Budowano ją przez 700 lat, skończono w 130 r. za cesarza Hadriana. Otaczał ją podwójny rząd 104 marmurowych kolumn, z których 15 jeszcze stoi. Od zachodu przetrwał także samotny Łuk Hadriana ze 132 r. - brama między Atenami starożytnymi a rzymskimi.
Jeśli wrócimy do Parku Narodowego i przejdziemy przez niego na wschód, wyjdziemy na ruchliwą arterię Vasileosa Konstandinou, za którą znajduje się Stary Stadion Olimpijski. Wzniesiono go na I Igrzyska Olimpijskie w 1896 r. jako dokładną replikę zbudowanego w tym miejscu Stadionu Likurga z 330 r. p.n.e., na którym rozgrywano Igrzyska Panatenajskie. Owalny, wąski, z jednej strony bez trybun, 204-metrowej długości obiekt ma tak ostre łuki bieżni, że dziś nie rozgrywa się tu zawodów. Widownia, której marmurowe ławy wspinają się na zbocza leżących naprzeciw siebie pagórków, może pomieścić do 70 tys. widzów, jak w starożytności. Plac Syntagma to najstarszy i najbardziej znany z placów miejskich w dzisiejszych Atenach. Jest centrum komunikacyjnym miasta i miejscem demonstracji i manifestacji ateńczyków. Jest też atrakcją turystyczną, głównie dzięki sąsiadującemu z placem budynkowi parlamentu greckiego. Placu Syntagma nie sposób pominąć, zwiedzając centrum stolicy Grecji, chcąc nie chcąc na pewno na niego trafimy. Historia placu Syntagma (czyli placu Konstytucji) jest długa i burzliwa. Kiedy w latach 30-tych XIX w. w Grecji wybuchło powstanie przeciwko panującym tu Turkom, zostało one poparte przez wielkie europejskie mocarstwa, mające w uzyskaniu przez Grecję niepodległości swoje własne interesy. Ostatecznie w 1832 r. Grecja stała się niepodległym państwem, a w wyniku ugód pokojowych, wielkie mocarstwa (Anglia, Francja i Rosja) wyznaczyły na króla Grecji Ottona I, syna króla Bawarii. Ale Otto był zbyt młody by rządzić, rządzili więc w jego imieniu regenci, którzy otrzymali władzę absolutną i w zasadzie byli dyktatorami. Grecy więc ponownie zbuntowali się (1843 r.)  i wylegli masowo na plac przed pałacem królewskim, żądając uchwalenia Konstytucji oraz zwołania Zgromadzenia Narodowego. Król ugiął się pod presją - na pamiątkę wydarzeń z 1843 r. plac przemianowano właśnie na Plac Konstytucji (plac Syntagma).
Do dziś plac ten jest zwyczajowym miejscem demonstracji i celebracji ważnych wydarzeń, zarówno społecznych, jak i politycznych czy sportowych. Jest też codziennym wieczornym miejscem spotkań ateńczyków oraz atrakcją dla dzieci. Zwieńczeniem Syntagmy są schody prowadzące na górę, przed dzisiejszy budynek Parlamentu, który pierwotnie był pałacem królewskim Ottona I, wybudowany właśnie przez niego w 1840 r. za pieniądze jego ojca, Ludwika I, króla Bawarii. Pierwotnie podobno Otto I miał ochotę na budowę pałacu na Akropolu, na szczęście nie doszło do tego. Budynek Parlamentu nie jest udostępniony do zwiedzania, nawet w dniach w których nie ma posiedzeń i obrad. Największą atrakcją turystyczną, związaną z placem Syntagma jest bez wątpienia Grób Nieznanego Żołnierza, znajdujący się tuż przed budynkiem Parlamentu i czczący wszystkich Greków, poległych za ojczyznę w całej jej długiej historii. Grób Nieznanego Żołnierza jest ochraniany 24 godziny na dobę przez Straż Prezydencką - elitarny oddział wojskowy, strzegący także Parlamentu. Żołnierze wchodzący w skład tego oddziału są specjalnie selekcjonowani (kryteriami są m.in. wzrost i tężyzna fizyczna), a ich strój, jakże widowiskowy dla turystów, jest zaszłością historyczną i nawiązuje do rewolucji z czasów Ottona I. Straż przy Grobie Nieznanego Żołnierza zmieniana jest co godzinę, ale najbardziej uroczysta zmiana odbywa się w niedzielę o godz. 11:00 - jeśli jesteście w niedzielę w Atenach, zdecydowanie polecamy zarezerwować sobie trochę czasu – warto tu przybyć z lekkim wyprzedzeniem, aby znaleźć sobie dobre miejsce (parada jest oblegana przez turystów). Niedzielna zmiana warty bardzo swoją widowiskowością przypomina tę londyńską pod pałacem Buckingham, aczkolwiek jej charakter jest inny - nie ma oddziałów konnych, za to są niezwykle barwnie ubrane oddziały piesze. Zdjęcie z członkiem Straży Prezydenckiej, strzegącym grobu jest punktem obowiązkowym dla wielu przybywających tu turystów.
Na czas niedzielnej zmiany warty zamykana jest główna ulica, przebiegająca przed parlamentem, a publiczność oddzielana jest specjalnymi barierkami. Miasto ma trzy linie metra oznaczone kolorami, aktualnie o długości 73 km, systematycznie rozbudowywane o nowe odcinki i stacje. Linia niebieska dociera na lotnisko. Na obszarze całych Wielkich Aten funkcjonuje gęsta sieć autobusowa i trolejbusowa oraz kilka linii nowoczesnych szybkich tramwajów. Aglomerację przecina nowoczesna kolej podmiejska Proastiakos, wzdłuż jednej z autostrad, docierając także na główne lotnisko.  Miasto przecięte jest dwiema autostradami oraz opasane trzema ich odgałęzieniami (obwodnicami zewnętrznych dzielnic). W Atenach obowiązuje żółty kolor dla taksówek, więc łatwo je rozpoznać i zatrzymać z każdego miejsca. Na posiłki zapraszają setki tawern usytuowanych wzdłuż ulic, które zapraszają pysznym jedzeniem.
kali sas orexi...

najbliższe galerie:

 
Grecja - Ateny
1pix użytkownik herika odległość 0 km 1pix
Ateny
1pix użytkownik szumeister odległość 1 km 1pix
Greckie wakacje 2017 - Ateny (3)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 1 km 1pix
greckie klimaty
1pix użytkownik pedro1912 odległość 1 km 1pix
Grecja - Ateny -film
1pix użytkownik filmdil odległość 1 km 1pix
Greckie wakacje 2017 - Ateny (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (9):

 
woja użytkownik woja(wpisów:568) dodano 04.11.2014 19:30

Ciekawy przewodnik wyszedł:-)
Pozdrawiam

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7589) dodano 03.11.2014 16:59

Byłem i widziałem ..., niestety była to raczej gonitwa, niż prawdziwe zwiedzanie. Więcej czasu straciliśmy na podróż z Paralii i z powrotem, niż było samego chodzenia po tych wszystkich atrakcjach ..., ale coś tam się jednak zobaczyło:) Zmiana warty bardzo mi się podobała, ale przy czterdziestu stopniach naprawdę współczułem tym chłopakom, normalnie masakra:)
Miło było powspominać ..., pozdrawiam:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 03.11.2014 16:46

iwonka55 - Zmiana warty jest "obowiązkiem", zatem musiała się odbyć. Pozostałe miejsca są również w Atenach obowiązkowe :)
Zapraszam do następnych galerii. które będą jeszcze z Aten.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 03.11.2014 15:49

iwonka55 - Zmiana warty jest "obowiązkiem", zatem musiała się odbyć. Pozostałe miejsca są również w Atenach obowiązkowe :)
Zapraszam do następnych galerii. które będą jeszcze z Aten.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 03.11.2014 15:46

achernar-51 - Bardzo dziękuję za piosenkę. Nana Mouskouri, to gwiazda wielkiego formatu i wszystkie jej piosenki są piękne.
Będzie jeszcze ze dwie galerie z Aten, bo niestety nie da się upchnąć tego wszystkiego w jednej galerii. W pozostałych galeriach odnajdziesz na pewno inne miejsca, w których byłeś.
Serdecznie pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4243) dodano 03.11.2014 15:42

olaf43 - -Dziękuję. Miło mi, że galeria się podobała. Będą następne, bo Ateny to ogrom historii i mnóstwo zwiedzania :)
Pozdrawiam serdecznie.

iwonka55 użytkownik iwonka55(wpisów:626) dodano 03.11.2014 14:51

z wielką przyjemnością powspominałam moją wizytę w Atenach, zmiana warty jak zwykle debeściak.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5703) dodano 03.11.2014 14:24

Dzięki za ateńską galerię, w której oczywiście odnalazłem sporo znajomych miejsc z mojej jedynej wizyty w Grecji, którą miałem okazję odbyć przed laty. W prezencie przesyłam Ci piosenkę o Atenach: https://www.youtube.com/watch?v=-uudYSk-BrM
Pozdrawiam.:)

olaf43 użytkownik olaf43(wpisów:1520) dodano 03.11.2014 11:52

Fajnie i ciekawie opisane :)
pozdrawiam...

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!