m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Megalo Meteoro (Wielki Meteor, Przemienienia Pańskiego)(Μεγάλο Μετέωρο ).Olbrzymi grecki monastyr wchodzący w skład kompleksu klasztornego Meteorów. Męski monastyr Wielki Meteor, a właściwie klasztor Przemienienia Pańskiego (Metamorfosis), stoi na najwyższej i najbardziej wysuniętej skale Meteorów, szczycie Szerokiej Skały (Plathilithos; 613 m n.p.m.), która od podnóża do szczytu liczy 250 m. Jest najstarszym i najważniejszym monastyrem Meteorów. Opatowi Wielkiego Meteoru od 1940 podlegają wszystkie pozostałe klasztory  (wcześniej podlegały przeorowi skitu Dubiani). Tutaj przechowuje się najwięcej dokumentów i relikwii. Sam klasztor został założony około 1340 przez św. Atanazego. Jego uczniem, następcą i współzałożycielem monastyru był św. Joasaf - wcześniej król Jan Uresis-Paleologos. Na przełomie XX i XXI stulecia wszystkie zabudowania monastyru poddano gruntownej renowacji: zmodernizowano cele mnichów i zaplecze, zrekonstruowano dawne hospicjum i urządzono w nim muzeum sakralno-historyczne, oczyszczono freski w katolikonie.
Do klasztoru prowadzi 115 wykutych w skale schodów. Jest najstarszym i najważniejszym monastyrem Meteorów.
Do najważniejszych zabytków Wielkiego Meteora, które zostały udostępnione do zwiedzania, zaliczają się: wieża z balkonem, ossuarium, cerkiew Przemienienia Pańskiego i refektarz. Oprócz powyższych obiektów na terenie monastyru znajdują się jeszcze, nie udostępnione do zwiedzania: szpital-dom starców z 1572 oraz kaplice pod wezwaniem - Matki Bożej (Bogurodzicy Meteorskiej Skały - XIV w.), św. Jana Chrzciciela (XVII w.), Świętych Konstantyna i Heleny (z 1789), św. Nektariusza. Cerkiew (katolikon) pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego pochodzi z 1388, przy czym część prezbiterium z 1545, a główna część i przedsionek z około 1552).Cerkiew ta stanowi największą i najcenniejszą świątynię Meteorów. Została wybudowana według typu athoskiego, wzbogacona bizantyjską polichromią w 1483. Budowla powstała w trzech fazach. Najpierw stanął kościółek św. Atanazego z połowy XIV w., następnie, pod koniec tego wieku, tę samą świątynię rozbudował i ozdobił freskami Joasaf. Ostatnia przebudowa miała miejsce w połowie XVI w. (dodano nawę i narteks; pierwotna świątynia stała się sanktuarium). W jej wyniku świątynia uzyskała trójkonchowo -prostokątny plan z absydami po bokach nawy i dwunastokątną kopułą wspartą na czterech kolumnach. Cała świątynia pokryta jest malowidłami o bogatej treści i stylistyce. Najstarsze freski (z 1483, należące do tzw. szkoły macedońskiej) widnieją na ścianach sanktuarium i w kopule, zaś malowidła w nawie i narteksie pochodzą z 1552 (szkoła kreteńska). Najbardziej charakterystyczne i wartościowe to Chrystus Pantokrator w kopule głównej oraz Przemienienie, Wskrzeszenie Łazarza, Wjazd do Jerozolimy, Ostatnia Wieczerza, Ukrzyżowanie, Zstąpienie do Otchłani, Wniebowzięcie Matki Bożej (w górnych partiach ścian) oraz wizerunki założycieli monastyru, świętych Atanazego i Joasafa.
Na uwagę zasługuje Bogurodzica Tronująca, Trzej Mędrcy i sceny Męki Chrystusa. W nawie wymalowano chyba całą historię życia Chrystusa od Narodzenia po spotkanie z Tomaszem oraz liczne postaci świętych. Narteks pokrywają sceny męczeństwa oraz, na ścianie południowej, pełnowymiarowe wizerunki świętych Atanazego i Joasafa, trzymających zbudowany przez siebie katolikon. Wystroju świątyni dopełniają: rzeźbiony ikonostas z XVIII w., tron biskupi z XVII w. inkrustowany macicą perłową, bogato zdobione inkrustowane pulpity oraz ikony Najcenniejsze ikony to: Bogurodzica i Święty Mikołaj (obie z przełomu XIV i XV w.),Chrystus i Madonna z Dzieciątkiem (obie z XVI wiek), Maria Panna z Chrystusem (zwana Rodon Amaranton, Matką Boską Zielną) z 1790. Biblioteka Wielkiego Meteora zawiera 640 ręcznie pisanych kodeksów o wielkim znaczeniu literackim, złote encykliki, dokumenty patriarchów i różne pisma o dużym znaczeniu historycznym, a także rzadkie wydawnictwa (XV-XIX wiek), przenośne późnobizantyjskie ikony (XIV-XV wiek), stare rękodzieła, w tym rzeźby w drewnie, szaty haftowane złotem, utensylia.
Na przeciwko Megalo Meteoro znajduje się Klasztor Warłama (Μονή Βαρλαάμ).Monastyr stoi na drugiej co do wysokości skale Meteorów (na najwyższej znajduje się Wielki Meteor), prowadzą do niego schody o około stu stopniach. Został założony w 1350 przez pustelnika Warłama (stąd nazwa), który wspiął się na wierzchołek i wybudował trzy kościółki, cele i cysternę na wodę. Po jego śmierci miejsce opustoszało na 200 lat. Wieża wyciągowa z balkonem z 1520 r, na którą niegdyś mnisi byli wciągani przy pomocy sieci, aby dostać się do monastyru. Mieści się w niej obecnie muzeum, w którym są eksponowane stare naczynia i narzędzia pracy oraz stary sprzęt gospodarczy używany niegdyś w klasztorze m.in. narzędzia do uprawy winnej latorośli i produkcji wina... oraz drewnianą kilkusetlitrową cysternę na wodę. W końcu XVI i na początku XVII wieku na terenie klasztoru działały renomowane pracownie kopiowania manuskryptów oraz haftu sakralnego.
W początkach XIX wieku zbudowano schody i drewniane mostki, które zastąpiły system drabin nad przepaściami. Po długich latach opuszczenia i zaniedbania monastyr rozpoczął nową egzystencję w 1961 roku, kiedy powtórnie zaludnili go mnisi, wśród których znajdowali się m.in. późniejsi hierarchowie Greckiego Kościoła Prawosławnego. Podczas gruntownego remontu na przełomie XX i XXI wieku rozbudowano i unowocześniono zaplecze mieszkalne oraz pracownie, a także odnowiono zabytkowe budynki. Zabudowania klasztorne pochodzą z początku XVI wieku. Między katolikonem a furtą klasztorną znajduje się dawna kuchnia klasztorna, w której wnętrzu urządzono niewielką wystawę historyczną zawierającą czarno-białe fotogramy i stare przedmioty ilustrujące przeszłość Meteorów. Monastyry Meteory są jedną z największych atrakcji turystycznych Grecji. Ten słynny masyw skał z piaskowca z kompleksem klasztorów na ich szczytach znajduje się w środkowej Grecji na północno-zachodnim krańcu równiny tesalijskiej w okolicy miasta Kalambaka.
Skały osiągają wysokość do 613 m n.p.m. Na szczytach skał umiejscowiony jest zespół prawosławnych klasztorów (monastyrów). Początkowo wszelkie materiały potrzebne do budowy i życia mnichów wciągane były na linach, również odwiedzający mogli dostać się do monastyrów jedynie w ten sposób. Obecnie część z monastyrów udostępniona jest dla zwiedzających i dla ich wygody zostały wybudowane schody i pomosty. W roku 1988 klasztory Meteory zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Monastyr Rusanu (Μονή Ρουσάνου).Żeński monastyr Rusanu położony jest w centrum Meteorów na wysokiej skale, zajmując praktycznie całą jej niewielką powierzchnię. Aby się do niego dostać, należy przejść po kamiennych, niezbyt stromych stopniach i po dwóch solidnych mostkach nad przepaścią.Geneza jego tradycyjnej nazwy jest nieznana. Przypuszcza się, że pochodzi od imienia jakiegoś ascety Roussanosa, żyjącego niegdyś na skale, choć również nie jest wykluczone, że upamiętnia dwóch mnichów rosyjskich, którzy jakoby go wybudowali. Druga nazwa monastyru brzmi Ajia Warwara (czyli św. Barbara), a święto tej patronki (4 grudnia) jest tam obchodzone szczególnie uroczyście, chociaż główna świątynia (katolikon) poświęcona jest Przemienieniu Pańskiemu. Początki klasztoru są nieznane. Niepotwierdzone historycznie wzmianki mówią o 1288 jako o roku powstania. Wiadomo natomiast, że w 1529 dwaj bracia zakonni, hieromnisi Josafat i Maksym, pochodzący z Janiny, wspięli się na skałę, gdzie zastali ruiny klasztoru. Za zgodą władz kościelnych postawili na nich nowe budynki: katolikon i cele. Klasztor Świętej Trójcy [Μονή Αγίας Τριάδος - Moni Ajias Triados].Średniowieczny monastyr w greckich Meteorach.Zgodnie z tradycją został on początkowo wybudowany w 1438 przez mnicha Dometiusza. Gromadzenie materiałów do budowy miało trwać prawie siedemdziesiąt lat, a sama budowa - osiemnaście. Jednakże z pisma wodza Symeona Uresi-Paleologa wynika, że monaster Świętej Trójcy już w 1362 był zorganizowanym zespołem klasztornym.
Klasztor został splądrowany podczas okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Biblioteka (ze 120 manuskryptami oraz osobistymi zbiorami cennych książek podarowanych przez biskupa Stagi, Paischiosa) oraz skarbiec (z cennymi sprzętami liturgicznymi i kodeksami) zostały zdziesiątkowane, a utracone skarby bezpowrotnie stracone. Święte ikony przeniesiono wówczas do klasztoru Warłama, a manuskrypty do Ajos Stefanos. Dawniej w klasztorze przebywało dziesięciu mnichów, obecnie (stan na czerwiec 2008) - trzech.Główna świątynia klasztorna (katolikon) wybudowana została w 1476 na planie równobocznego krzyża zwieńczonego kopułą. Ozdobiona jest freskami pochodzącymi z 1741, nawiązującymi stylowo do późnobizantyjskiej epoki malarskiej, wykonanymi przez dwóch braci - prezbiterów Antoniego i Mikołaja. W kopule umieszczony jest Chrystus Pantokrator w otoczeniu czterech ewangelistów, z których święty Łukasz przedstawiony jest jako rysujący ikonę Matki Boskiej. Absydę katolikonu zdobią okna triforia otoczone dekoracją z ceglanych „zębów” z monogramami Chrystusa i krzyżami. Wewnątrz nawy stoi nowy, rzeźbiony, złocisty ikonostas. Stary ikonostas wraz z cennymi ikonami (Chrystus z 1662 i Maria Panna z 1718) został skradziony w 1979. Zachowały się natomiast ikony Trójcy Świętej i Chrystusa ubranego w strój tesalski. Przedsionek świątyni (narteks) o wypukłej kopule, wybudowano w 1689, a ozdobiono malowidłami w roku 1692.
W kompleksie znajduje się mała, okrągła kaplica pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, wyciosana w skale, ozdobiona freskami w 1682. Powstała najprawdopodobniej na miejscu wcześniejszej pustelni.
Klasztor Świętego Stefana (Μονή Αγίου Στεφάνου ).Klasztor św. Stefana Pierwszego Męczennika jest jednym z dwóch żeńskich klasztorów w Meteorach. Skała, na której stoi klasztor, oddzielona jest od masywu głęboką przepaścią, nad którą przerzucono stały most. Dawniej był tutaj most zwodzony, dzięki czemu wejście do tego klasztoru było znacznie łatwiejsze niż do innych. Pierwszy klasztor założono prawdopodobnie w 1192. Fundatorami i głównymi organizatorami obecnego klasztoru byli: ówczesny archimandryta - syn władcy serbskiego i księżniczki bizantyjskiej - św. Antoni (I połowa XV w.) oraz św. Filoteusz, który w 1545 rozbudował stary katolikon św. Stefana, dodał szereg budynków mieszkalnych (z celami dla mnichów) i gospodarczych.
W 1798 wzniesiono katolikon św. Charalambosa. Pierwsza połowa XX w. była dla monastyru okresem upadku. W czasie II wojny światowej został zbombardowany przez hitlerowców. W 1961 przejęły go siostry zakonne, które zadbały o ocalałe dziedzictwo. W 2008 klasztor zamieszkiwało dwadzieścia osiem zakonnic, które zajęły się m.in. rejestracją i konserwacją zdeponowanych tu starych ksiąg z kilku klasztorów oraz prowadzą sklepik z pamiątkami i dewocjonaliami. W 1333 klasztor gościł cesarza bizantyjskiego Andronika Paleologa. Wizyta wywarła na nim na tyle głębokie wrażenie, że hojnie obdarował klasztor. Innym darczyńcą był władca Wołoszczyzny Jan Vladislavos, który zapisał klasztorowi grunty w swoim kraju oraz cenne relikwie Jana Chrzciciela i Krzyża Świętego. Najstarszym budynkiem zespołu klasztornego jest główna świątynia klasztoru (katolikon) pod wezwaniem św. Stefana Pierwszego Męczennika w południowo-wschodniej części zabudowań. Czworokątny, kryty drewnianym stropem kościółek z XIV lub XV w. (przebudowany w 1545) jest jednonawową bazyliką z narteksem. Wnętrze zdobią malowidła z początku XVI wieku, przedstawiające sceny z życia Chrystusa, Bogurodzicy i wizerunki licznych świętych. Około 25-30 milionów lat temu całą równinę Tesalii pokrywało jezioro (morze) Tesalskie. Jedna z najpopularniejszych teorii głosi, że wpływająca w tym miejscu do jeziora rzeka naniosła warstwy osadów - kamieni i iłu. Podobnie z resztą jak ma to miejsce w deltach współczesnych wielkich rzek. W skutek procesów geologicznych zachodzących w masywach Olimpu i Ossa, wody jeziora znalazły ujście przez Temby do Morza Egejskiego. Po cofnięciu się morza, pod wpływem trzęsień ziemi, erozji wód (młodej rzeki Pinios) i wiatrów, w monolicie utwardzonych osadów powstały rysy i pęknięcia. Na przestrzeni milionów lat delta prehistorycznej rzeki rozpadła się na częściowo odseparowane, gigantyczne głazy i kominy skalne.Legenda mówi, że św. Atanazy wzniósł się na szczyt skały na grzbiecie orła. W rzeczywistości mnichom pomagali zapewne biegli we wspinaczkach mieszkańcy pobliskiej wioski Stagi, która w średniowieczu leżała w miejscu dzisiejszej Kalambaki. W 1340r. św. Atanazy ustanowił pierwszy zorganizowany monastyr - Megali Meteorou czyli Wielki Meteor, pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Zmarł niedługo potem, bo w 1344r. jednak jego dzieło kontynuowali następcy. Nadanie pierwszemu klasztorowi reguły jednocześnie zaświadcza o powstaniu Monastycznego Skalnego Państwa Świętych Meteor. Odtąd też zaczęto używać nazwy meteory (gr. meteora) w odniesieniu do wszystkich skał oraz Święte Meteory w odniesieniu do skupiska klasztorów. Klasztor Świętego Mikołaja Odpoczywającego (Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά)najmniejszy ze współcześnie działających klasztorów w Meteorach. Położony jest w zachodniej części Meteorów, tuż ponad wioską Kastraki, na szczycie wąskiej 80-metrowej skały, pomiędzy ruinami monasterów św. Jana Chrzciciela i Pantokratora. Prowadzi do niego osiemdziesiąt bardzo stromych stopni. Dość trudne, strome podejście oraz maleńkie rozmiary budowli sprawiają, że należy on do rzadziej odwiedzanych przez turystów.
Słynie (oprócz typowych zabytków) z niezwykłych pejzaży formacji skalnych, których widok roztacza się z jego tarasu. Zorganizowane życie monastyczne pojawiło się tutaj w pierwszej połowie XIV w., a klasztor istniał już pod koniec XIV w. Cerkiew św. Mikołaja została wybudowana i pokryta malowidłami w XVI w. W 1909 w klasztorze nikt nie mieszkał, a mury niszczały. W pierwszych latach II wojny światowej został uszkodzony przez niemieckie bomby. W latach sześćdziesiątych XX w. rozpoczęto renowację, ukończoną na początku XXI w. Oczyszczono wtedy freski, wzmocniono budynki oraz zbudowano kamienny chodnik, wiodący do furty klasztornej przez zarośla. Brak jest informacji na temat, ilu mnichów zamieszkiwało klasztor w czasach świetności. Współcześnie żyje tu tylko jeden mnich - archimandryta Polikarp. Jego układ architektoniczny charakteryzuje się nietypową konstrukcją. Usytuowanie na szczycie iglicy skalnej wymusiło piętrowy układ budynków, wtopionych częściowo w skałę.

najbliższe galerie:

 
METEORY
1pix użytkownik wo odległość 0 km 1pix
Grecja - Meteory - film
1pix użytkownik filmdil odległość 0 km 1pix
Meteory
1pix użytkownik jo_ta odległość 1 km 1pix
Grecja 2008- Meteory
1pix użytkownik metuzalech odległość 1 km 1pix
Grecja - Meteory
1pix użytkownik omektron odległość 1 km 1pix
Meteory - wiszące klasztory (Grecja)
1pix użytkownik beata odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (25):

 
magdar użytkownik magdar(wpisów:3155) dodano 11.01.2015 15:38

Klasztory na skałach zachwycają .Pozdrawiam :

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 09.11.2014 10:00

klavertjevier- Grecję warto zobaczyć, [szczególnie Meteora]. Każdemu gorąco polecam.
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 09.11.2014 09:58

batsheba - Dziękuję Elu. Pozdrawiam cieplutko.

klavertjevier użytkownik klavertjevier(wpisów:2700) dodano 08.11.2014 15:32

Grecję, którą pokazujesz, warto zobaczyć. A to miejsce mnie szczególnie zauroczyło. Dzięki!

batsheba użytkownik batsheba(wpisów:492) dodano 08.11.2014 11:26

Ślicznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 21:34

gabi - Masz rację. Grecy bardzo szanują swoje ziemie i nie uprawiają turystyki podobnej do np. hiszpańskiej. Kiedy byłam na Majorce, miałam wrażenie, że jestem w Berlinie. W Grecji, gdziekolwiek jesteś, to po prostu jesteś w Grecji. Tam jest klimat, tam jest historia, tam chce się żyć i odpoczywać. I Ellada einai o, ti einai omorfo...[Grecja to jest to co jest piękne].
Dikos sas :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 21:27

michal1988 - Moich galerii z samego Peloponezu jest chyba 9, a dodatkowo z Grecji kontynentalnej jeszcze około pięciu, a będą jeszcze następne, bo będzie Kalambaka, Saloniki, Delfy i może jeszcze jakieś się ukażą. Jeśli masz możliwość, to skorzystaj z okazji. Jak zaczniesz w Atenach, to blisko masz Peloponez, albo w górę do Salonik. Polecam gorąco.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 21:23

gabi - Ja Grecją jestem oczarowana od zawsze, bo korzenie moje sięgają historycznej Hellady.Każda podróż do Grecji jest podróżą sentymentalną i kiedy tam wracam, jestem po prostu u siebie. Każdemu polecam ten piękny kraj, bo to kolebka nas wszystkich.
Dziękuję, pozdrawiam cieplutko.

gabi użytkownik gabi(wpisów:2464) dodano 07.11.2014 21:07

Michał, nie czekaj, bookuj już teraz, Grecja jest przepiękna i bardzo klimatyczna. A rejony Meteorów są wyjątkowo urokliwe, Saloniki masz w pobliżu, przepiękne miasto, rejs na Athos, soczyście zielone góry, ja tam byłam 13 lat temu, wyjątkowo mi sie podobało. I Grecy nie zrobili tego co Bułgarzy albo Hiszpanie. Nie sprzedali gruntów przymorskich pod budowę wielkich hoteli molochów, dlatego wszędzie jest .... tak po grecku ... Będzie Ci się podobało, jestem pewna.
pozdr. i czekam tez na Twoje obietnice,
Gabi

michal1988 użytkownik michal1988(wpisów:909) dodano 07.11.2014 20:29

Gabi ja czekam na Twoja galerie z Korfu i doczekać się nie mogę :D... Jeszcze trochę tej Grecji w Waszym (Twoim i Afrodyty) wykonaniu a przysięgam - bookuje bilet i lece na początek do Aten :D
Meteory wyglądają zjawiskowo :)

gabi użytkownik gabi(wpisów:2464) dodano 07.11.2014 20:10

Afrodyta, powiedz i jak tu nie być Grecją oczarowanym? przecież to jest kraj, który ma tyle do zaoferowani, a Meteory to jedna z pereł. Świetnie pokazałaś ich unikatową lokalizację, ja tego nie widziałam tak dobrze, bo była straszna mgła, teraz widzę, ze wiele straciłam,
pozdr.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 20:06

paulus - Na mnie również, dlatego nie zawahałam się powiedzieć, że to najpiękniejsze miejsce w Grecji.
Dziękuję i pozdrawiam :)

paulus użytkownik paulus(wpisów:323) dodano 07.11.2014 19:55

Na mnie klasztory zrobiły ogromne wrażenie. Fajnie było powspominać. Galeria super. Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 18:03

surykatka - Jeśli wymarzyłaś sobie to miejsce, to na pewno tam dotrzesz, bo marzenia trzeba spełniać, w miarę możliwości.
Dziękuję i serdecznie pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 18:01

achernar-51 - Klasztory są niesamowite, a jeszcze bardziej niesamowite jest miejsce. Dla mnie bez wątpienia, to najpiękniejsze miejsce w Grecji.Musisz je odwiedzić.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 17:59

michal1988 - Skuś się, polecam Grecję z całego serca.
Serdecznie pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 17:58

paweller75 - Paweł, ja właśnie byłam tam trzeci raz. Dwa razy przejazdem, a teraz zatrzymałam się w hotelu. W jutrzejszej galerii zobaczysz jakie widoki miałam z Hotelu Edelweiss. To mały hotel 3*** i jak na trzy gwiazdki standard ma własnie taki, ale widoki za oknem rekompensują wszystko: w dzień, w nocy i o świcie.
Dzieki za odwiedziny. Pozdrawiam serdecznie.

surykatka użytkownik surykatka(wpisów:7088) dodano 07.11.2014 17:32

to miejsce wymarzyłam sobie już w dzieciństwie, kiedyś w końcu muszę tam dotrzeć :) dzięki za ciekawą prezentację, pozdrawiam :)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5007) dodano 07.11.2014 17:12

Niesamowite są te klasztory. To jeden z obowiązkowych punktów podróży, jeśli uda mi się pojechać do Grecji. Pozdrawiam. :)

michal1988 użytkownik michal1988(wpisów:909) dodano 07.11.2014 16:55

Afrodyto kusisz i kusisz ta Grecja cały czas :D Mimo ze nie bralem Grecji pod uwage, mimo uwielbienia dla historii, tak teraz zastanawiam się czy się nie skusić :)
Podobało mi się :)
Pozdrawiam

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7218) dodano 07.11.2014 16:51

Moja ulubiona grecka miejscówka ... jak pojadę tam trzeci raz, to chyba jakiś nocleg sobie wykupie, bo zawsze brakuje czasu aby wszystko zwiedzić ... miło powspominać:)
Pozdrawiam :)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 16:19

marcin1980 - Dziękuję :)
Pozdrawia serdecznie.

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1917) dodano 07.11.2014 14:16

piękna wyprawa, piękne zdjęcia

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4032) dodano 07.11.2014 13:18

przemyslaw- Przemku. Objechałam w tym roku Grecję od Salonik do Peloponezu. Zajrzałam do najciekawszych i najpiękniejszych miejsc, dlatego chcę w skrócie pokazać te wszystkie miejsca, jednocześnie przekazując wraz ze zdjęciami troszkę historii.
Miło mi, że galerie się podobają.
Pozdrawiam serdecznie.

przemyslaw użytkownik przemyslaw(wpisów:5946) dodano 07.11.2014 12:47

Jestem pełen uznania dla Twojej pracowitości i zaangażowania w tworzenie tego przewodnika po Grecji.
Dotyczy to nie tylko tej galerii, lecz wszystkich jakie ostatnio zamieściłaś, nawet jeśli nie zostawiłem w nich swojego widocznego śladu..
Pozdrawiam serdecznie!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!