m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Budynek dawnej Rejencji przy ulicy Emilii Plater. Wybudowany został w latach 1908-1911 na potrzeby ówczesnej władzy Rejencji, tzw. Regierungsbezirk. W 1920 roku w gmachu tym pracowała aliancka komisja nadzorująca przebieg plebiscytu na Warmii i Mazurach, a jej przewodniczący Ernest Renine miał tu swoją siedzibę. W czasach III Rzeszy mieściło się tu olsztyńskie Gestapo. Podczas drugiej wojny światowej budynek nie uległ wielkiemu zniszczeniu. Obecnie jest siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Okno w budynku dawnej Rejencji przy ulicy Emilii Plater. Budynek dawnej Rejencji - widok od alei Marszałka Józefa Piłsudskiego. Budynek aresztu śledczego przy Alei Marszałka Jozefa Piłsudskiego. Pamiętam, że ze 20 lat temu funkcjonował w jego sąsiedztwie bar Przy Kiciu. Dom przy ulicy Dąbrowszczaków w centrum miasta. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gmach Urzędu Wojewódzkiego.
Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, pierwotnie nazwany Pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej, potocznie określany Szubienicami. Znajduje się w centrum Olsztyna, na placu Xawerego Dunikowskiego niedaleko Alei Marszałka Piłsudskiego. Odsłonięto go w 1954 roku. Projekt pomnika wykonał Xawery Dunikowski. Monument został wykonany z elementów kamiennych pochodzących z pomnika bitwy pod Tannenbergiem (Tannenberg-Denkmal), przekształconego później na mauzoleum Paula von Hindenburga, znajdującego się niegdyś w Sudwie pod Olsztynkiem. Budynek Nowego Ratusza przy placu Jana Pawła II. Został wzniesiony w stylu neorenesansu holenderskiego w latach 1912-1915 na miejscu rozebranego w 1806 roku Kościoła Świętego Krzyża. Ostateczny kształt budynku osiągnięto w połowie lat 20. XX wieku, po dobudowaniu skrzydła południowo-zachodniego. Obecnie jest siedzibą prezydenta Olsztyna, a także miejscem, gdzie odbywają się sesje Rady Miejskiej. Budynek Nowego Ratusza przy Placu Jana Pawła II - siedziba Prezydenta Olsztyna. Budynek Nowego Ratusza przy Placu Jana Pawła II - siedziba Prezydenta Olsztyna. Niebo nad Olsztynem. Widok na plac Jedności Słowiańskiej i gmach Nowego Ratusza. A swoją drogą, ciekawa nazwa placu. Bo jak dobrze się zastanowić i prześledzić dzieje, to nigdy nie istniało coś takiego, jak jedność słowiańska.
Targ Rybny. Budynki na placu odbudowano w pierwszych latach XXI wieku. Oddano je do użytku z końcem 2002 roku, wraz z nowymi budynkami na wschodniej pierzei od ulicy Staromiejskiej i na południowo-zachodniej części targu. Wraz z odbudową placu postanowiono podkreślić charakter Targu Rybnego. W tym celu z kostek brukowych ułożono kilka wzorów ryb. Podczas remontu ustawiono nowe ławki i lampy. Na zdjęciu widoczny jest także neogotycki kościół ewangelicko-augsburski p.w. Chrystusa Zbawiciela. Na ulicy Staromiejskiej. Dom Gazety Olsztyńskiej na Targu Rybnym na Starym Mieście. W latach 1920-1939 w budynku mieściła się redakcja i drukarnia „Gazety Olsztyńskiej” oraz księgarnia. W listopadzie 1939 roku budynek został zrównany z ziemią. Po zrekonstruowaniu i odbudowie, budynek został ponownie oddany do użytku 1 września 1989 roku. Obecnie, mieści się tu oddział Muzeum Warmii i Mazur. W zasobach muzeum znajdują się zbiory i ekspozycje dotyczące przede wszystkim historii Olsztyna. Kościół ewangelicko-augsburski p.w. Chrystusa Zbawiciela. Projekt opracował inspektor budowlany Schwinck, wg wzoru Karla Friedricha Schinkla. Budowa ruszyła w 1876 roku. Na wieży umieszczono dzwony, odlane w firmie Petit & Edelbrock z Gescher w Westfalii. Na największym znajduje się napis: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen - Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Drugi nosi inskrypcję: Lobe den Herrn meine Selle - Uwielbiaj duszo moja Pana, a trzeci - Ich bete, ich rufe, ich weine - Modlę się, wołam, płaczę. Neogotycki kościół ewangelicko-augsburski p.w. Chrystusa Zbawiciela z lat 1876-1899. Wnętrze wyposażono w trzy okna ołtarzowe z witrażami, wykonanymi przez fabrykę dra Gidtmanna w Linnich. W kościele zawieszono dwa żyrandole, a także dwa trzyramienne lichtarze ścienne z brązu. Dębowe podstawy ołtarza, ambony i chrzcielnicy wykonał warsztat Fr. Baeslacka z Pruskiej Iławki. Do kościoła trafiły dwa obrazy, które umieszczono w zakrystii: Chusta Weroniki oraz portret Marcina Lutra. Z zamku przeniesiono drewniany korpus krzyża ołtarzowego. Organy są dziełem znanej firmy Terletzkiego z Królewca. Neogotycki kościół ewangelicko-augsburski p.w. Chrystusa Zbawiciela.
Tzw. Ławeczka z Kopernikiem, pomnik znajdujący się przy zbiegu ulic Zamkowej i Okopowej na Starym Mieście, przed zamkiem i przy kościele ewangelicko-augsburskim p.w. Chrystusa Zbawiciela. Grobla nad dawną fosą na drodze do zamku kapituły warmińskiej. W roku 1758 doprowadzono do zamku dojazd od strony miasta W roku 1845 most nad fosą zastąpiono groblą łączącą zamek z miastem, fosę zaś osuszono. Po prawej stronie, u stóp zamku mieści się amfiteatr im. Czesława Niemena. Amfiteatr im. Czesława Niemena. Ulica Zamkowa. Widok z grobli prowadzącej na zamek kapituły warmińskiej. Widoczne kamieniczki położone są w sąsiedztwie zamku. Zamek kapituły warmińskiej - widok z grobli prowadzącej od strony miasta.
Zamek kapituły warmińskiej - tablica upamiętniająca bojowników o polskość Warmii i Mazur umieszczona przy bramie wejściowej w 1966 roku. Zamek kapituły warmińskiej widziany od strony dziedzińca. Został wybudowany w latach 1347-1353 w stylu gotyckim. Stanowił siedzibę administratora dóbr ziemskich kapituły warmińskiej. Najsławniejszym administratorem pełniącym te obowiązki w latach 1516-1521 był Mikołaj Kopernik. Największa sala ekspozycyjna to dawny refektarz z finezyjnym sklepieniem kryształowym z około 1520 roku. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur. Zamek kapituły warmińskiej. W 1779 roku zatrzymywał się tutaj Ignacy Krasicki. Po zaborze Warmii w 1772 roku zamek przeszedł na własność zarządu państwowych majątków ziemskich. Zamek kapituły warmińskiej. Zamek kapituły warmińskiej - detale architektoniczne. Zamek kapituły warmińskiej. Dojście do zamku, otoczonego pasem murów obronnych i fosą, prowadziło od strony Łyny mostem zwodzonym.
Przy zamku kapituły warmińskiej. Za drzewami widoczna jest wieża kościoła garnizonowego p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. Zamek kapituły warmińskiej. Przebywający tu Mikołaj Kopernik, mieszkał w północno-wschodnim skrzydle. Komnaty otrzymały na początku XVI wieku piękne, kryształowe sklepienie, były jednak dość niskie i dopiero cztery wieki później podwyższono je przez obniżenie podłogi. Kopernik napisał tu swą rozprawę o monecie, tu obserwował ruch planet, a na krużganku sporządził tablicę umożliwiającą mu śledzenie wiosennych i jesiennych zrównań dnia z nocą. Tablica ta jest po dziś dzień zachowaną pamiątką po nim. Kopernik przebywał jeszcze na zamku w latach 1524, 1531, 1535 i 1538, jako wizytator. Przy zamku kapituły warmińskiej. Za drzewami widoczna jest wieża kościoła ewangelicko-augsburskiego p.w. Chrystusa Zbawiciela. Zamek kapituły warmińskiej. W XVI wieku gościli tu też dwaj biskupi warmińscy, a zarazem wielcy pisarze: w latach 1538 i 1541 - Jan Dantyszek, pierwszy poeta sarmacki, obdarzony cesarskim wawrzynem za pieśni łacińskie, zaś w 1580 roku - Marcin Kromer, z równą swobodą tworzący po łacinie i po polsku dzieła naukowe i literackie. Kromer poświęcił wówczas kaplicę św. Anny, zbudowaną w południowo-zachodnim skrzydle zamku i obdarzoną misternym siatkowym sklepieniem. Pomnik Mikołaja Kopernika w parku nad Łyną. Wykonał go był berliński rzeźbiarz Johannes Götz w 1914 roku. Uroczystość odsłonięcia odbyła się w listopadzie 1916 roku. Popiersie umieszczono na cokole pod neogotyckim baldachimem. Zwieńczenie stanowił czterospadowy dach z analogicznymi wieżyczkami w czterech rogach. Popiersie ustawiono przed zamkiem, na rogu obecnych ulic Zamkowej i Okopowej. W maju 1945 roku popiersie umieszczono na cokole z drugiej strony zamku, na skwerze (znajduje się tam obecnie). Kościół garnizonowy p.w. Matki Boskiej Królowej Polski. Zbudowany został w latach 1913-1914. Pierwotnym jego właścicielem było ewangelicko-augsburskie duszpasterstwo wojskowe. Po II wojnie światowej został przejęty przez katolickie duszpasterstwo Wojska Polskiego. Kościół posiada trzy nawy, transept oraz wyodrębnione, prosto zamknięte prezbiterium. Jednowieżowa fasada wyposażona jest w podwójny hełm. Projektantem owej neogotyckiej świątyni był Ludwik Dihm. Wewnętrzne ściany kościoła bogate są w neogotycką polichromię.
Zamek kapituły warmińskiej i prowadzący na jego teren most nad Łyną. Zamek należał do kapituły warmińskiej, która, wraz z biskupem warmińskim, do 1454 roku podlegała wojskowej opiece Zakonu Krzyżackiego. Z tego względu odegrał sporą rolę podczas wojen polsko-krzyżackich. W roku 1410, po bitwie pod Grunwaldem, poddał się bez walki Polakom, zaś w 1414 roku zdobyli go oni po kilkudniowym oblężeniu. W czasie wojny trzynastoletniej przechodził z rąk do rąk. Krzyżacy zagrozili zamkowi i miastu jeszcze w 1521 roku, obrona jednak była tak skuteczna, że poprzestali na jednym, nieudanym szturmie. Zamek kapituły warmińskiej. Wieżę z połowy XIV wieku, położoną w zachodnim narożniku dziedzińca, przebudowano w początku XVI wieku, nadając jej kształt okrągły na czworokątnej podstawie i wysokość 40 m. Jednocześnie, zamkowe mury obronne podwyższono do wysokości 12 m i uzupełniono drugim pasem niższych murów, wzmocnionych basztami. System zamkowych murów połączono częściowo z murami miejskimi, przez co zamek stał się, jak gdyby, potężnym bastionem wysuniętym poza miasto i broniącym do niego dostępu. Wieża zamku kapituły warmińskiej. Zamek kapituły warmińskiej. Łyna płynąca u podnóża zamku.
Widok z rynku staromiejskiego na ulicę Hugona Kołłątaja. Rynek staromiejski - po lewej stronie widoczne są kamieniczki pierzei północno-zachodniej, na wprost - domy w pierzei północno-wschodniej. Widok na północno-wschodnia pierzeję staromiejskiego rynku. Po prawej stronie widoczne zabudowania tzw. Starego Ratusza. Jedna z kamieniczek w północno-zachodniej pierzei staromiejskiego rynku. Jedna z kamieniczek w północno-zachodniej pierzei staromiejskiego rynku. Widok na południowo-wschodnią pierzeję staromiejskiego rynku. Za kamieniczkami widoczna jest wieża bazyliki konkatedralnej p.w. św. Jakuba Apostoła.
Kamieniczki w południowo-wschodniej pierzei staromiejskiego rynku. Kamieniczki w południowo-zachodniej pierzei staromiejskiego rynku.

najbliższe galerie:

 
Olsztyn zimową porą (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Olsztyn z lotu  balonem
1pix użytkownik gimper odległość 0 km 1pix
Warmia - Olsztyńskie Jeziora
1pix użytkownik zibid odległość 0 km 1pix
Polskie Miasta - OLSZTYN
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 0 km 1pix
Olsztyn-Muzeum Warmii i Mazur na zamku
1pix użytkownik mieczysaw odległość 0 km 1pix
Olsztyn raz jeszcze
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (9):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5681) dodano 18.11.2014 22:48

Iwonka66 - pogoda była miła, miasto jest miłe, to i spacerek musiał być taki. Dziękuję! Pozdrawiam. :)

Anek11 - w Olsztynie bywam dość często, przynajmniej raz w miesiącu. Ale mieszkam stosunkowo blisko, bo od Olsztyna dzieli mnie zaledwie 70 km. Pozdrawiam. :)

AK - będą trzy odcinki. Serdecznie zaprasza,m i pozdrawiam. :)

Harmony - zgadzam się, Olsztyn to naprawdę ładne miasto. A czy kamienica, o której piszesz była inspirowana Gaudim? Być może tak, bo niektóre jej elementy wykazują podobieństwo do fragmentów np. Casa Batlò, ale czy autor świadomie inspirował się Gaudim? Nie wiem. Pozdrawiam. :)

Przemysław - skoro bywasz często na Warmii, to warto zaplanować przynajmniej sobie półdniową wizytę w jej stolicy. Gorąco zachęcam i pozdrawiam. :)

przemyslaw użytkownik przemyslaw(wpisów:6364) dodano 18.11.2014 11:49

Nigdy tam nie byłem, choć w regionie bardzo często...
Pozdrawiam!

ak użytkownik ak(wpisów:6366) dodano 18.11.2014 08:13

@anek11- nie :)

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:3123) dodano 17.11.2014 23:07

Rzeczywiście miło:)Ja ostatnio byłam w Olsztynie na koncercie Roberta Randolpha,ech kiedy to było...ale przyjemny spacerek też był.

harmony użytkownik harmony(wpisów:2855) dodano 17.11.2014 21:16

Ładne miasto. Ozdoby na kamienicy z fot. 46 inspirowane Gaudim ;)
Pozdrawiam :)

anek11 użytkownik anek11(wpisów:2751) dodano 17.11.2014 21:08

Ak Ty zdasz swoja relację?:)

ak użytkownik ak(wpisów:6366) dodano 17.11.2014 21:06

zapowiada się ciekawa seria :)

anek11 użytkownik anek11(wpisów:2751) dodano 17.11.2014 21:05

Miło:) następnym razem daj znać kiedy będziesz spacerował. Pozdrawiam

iwonka55 użytkownik iwonka55(wpisów:626) dodano 17.11.2014 20:25

Miły spacerek po mieście.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!