m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (39):

 
Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu. Gotycki murowany kościół parafialny został zbudowany w roku 1325 na miejscu wcześniejszej, drewnianej świątyni. Wiadomość o następnym kościele murowanym pochodzi z 1624 roku. W latach 1655-1660 został on zniszczony i ograbiony przez żołnierzy Karola X Gustawa podczas potopu szwedzkiego. Niedługo po zakończeniu wojny został odbudowany. Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu. W roku 1807 w wyniku pożaru została zniszczona górna, drewniana część kościoła. Została ona naprawiona w roku 1821. W roku 1869 drewniana część została rozebrana, a na jej miejsce wzniesiono murowaną ośmioboczną kondygnację, zakończoną ostrosłupowym dachem, wg projektu jednego z największych architektów XIX wieku, Karola Fryderyka Schinkla. Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu. Zachowały się nieliczne fotografie, dające jednak dość dokładne wyobrażenie o wyglądzie kościoła w końcu XIX wieku. Jego wnętrze nakryte było płaskim stropem deskowym, pokrytym malowidłami. Zasadnicze elementy wyposażenia tamtego wnętrza, takie jak ołtarze, ambona i chrzcielnica, istnieją do dziś. Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu. Z biegiem czasu dawna świątynia stawała się zbyt mała. Nowy kościół wzniesiono w latach 1905-1906 na planie krzyża greckiego, nadając mu cechy neogotyku i manieryzmu niderlandzkiego, nawiązujące do form poprzedniej świątyni. Dobudowano go w miejscu dawnej, mniejszej budowli, do istniejącej gotyckiej wieży, na której po rozebraniu ostrosłupowego dachu umieszczono ośmioboczny cebulasty hełm, kryty miedzianą blachą. Okazała budowla świątyni w niezmienionej formie istnieje do dnia dzisiejszego. Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu - malowidła na sklepieniu świątyni. Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu. Do dziś zachowało się zabytkowe wyposażenie barokowe i rokokowe. Szczególnie warto zobaczyć ołtarze: główny (z początku XVIII wieku) i Mariacki (z XVII wieku). Wśród nagrobków znajduje się płyta z 1581 roku Anzelma Rabe z Waplewa oraz jego żony Justyny Reitein. Wśród innych obiektów wyposażenia należy wymienić granitową kropielnicę i drewnianą skarbonkę z 1696 roku.
Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu - ambona. Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu - XVII-wieczny ołtarz NMP. Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu - jeden z obrazów zdobiących wnętrze. Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu - fragment chrzcielnicy z przedstawieniem chrztu Jezusa w Jordanie. Kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu - organy. Krzyż przed kościołem p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu.
Jeden z zabytkowych budynków w Starym Targu. W 1807 roku, podczas wojny napoleońskiej, miał miejsce wielki pożar wsi, który zniszczył wiele domostw. Okiennica w jednym z domów w Starym Targu. Budynek plebanii przy kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starym Targu. Pomnik, upamiętniający zawarcie w dniu 26 października 1629 roku rozejmu pomiędzy Polską i Szwecją. W negocjacjach pośredniczyła Francja. Na mocy rozejmu Szwedzi zatrzymali Inflanty na północ od Dźwiny i Ekwiszty oraz porty w Prusach Książęcych, z wyjątkiem Królewca, zaś Sztum Malbork i Iławę oddano w zarząd elektorowi brandenburskiemu. Kościół parafialny p.w. św. Stanisława Kostki w Rodowie. Parafia katolicka powstała na początku XIV wieku. W 1414 roku kościół spłonął w czasie tzw. „wojny głodowej” z Krzyżakami. Kościół protestancki powstał w 1624 roku. Widoczną na zdjęciu świątynię wybudowano w roku 1754. Obecnie służy katolikom. Sama wieś powstała około 1285 roku. Była własnością Dietricha Stange, który otrzymał ziemię od biskupa pomezańskiego Henryka. Po śmierci Dietricha Stange, Rodowo - noszące nazwę Gross Rohdau lub Rodau, stało się ponownie własnością biskupią. Nie jest znana dokładna data lokowania wsi. Kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Rodowie. Wewnątrz znajduje się m.in. ambona z 1690 roku autorstwa Joachima Sebastiana Doebla. Na balustradzie chóru widnieje sygnatura pastora lub cieśli - G. Selcke. W roku 1361 biskup pomezański Mikołaj lokował Rodowo na prawie chełmińskim na prośbę sołtysa Segeharda, zaś w roku 1561 przywilej lokacyjny wystawił książę Albrech Hohenzollern. W 1570 roku właścicielem został radca książęcy Wenzel Schack von Stangenberg. W rękach tej rodziny, która zmieniła nazwisko na Schack von Wittenau wieś pozostawała przez 200 lat.
Kościół p.w. św. Stanisława Kostki w Rodowie. W końcu XVIII wieku Rodowo było wsią szlachecką. Około roku 1890 powstała w Rodowie szkoła. W roku 1900 założono mleczarnię i Towarzystwo Mleczne, a od 1891 roku działało krótko Towarzystwo Gospodarcze. We wsi istniała sala katechetyczna oraz Turnhalle (sala ludowa). Po II wojnie światowej wieś nazywano początkowo Rudawą. W 1947 przyjęto urzędową nazwę Rodowo. Kościół p.w. św. Stanisława Kostki. Do 1945 roku na cmentarzu przykościelnym istniał pomnik poległych w I wojnie światowej. Dziś można tam obejrzeć lapidarium i głaz upamiętniający dawnych mieszkańców Rodowa - polską i niemiecką ludność wyznania ewangelicko-augsburskiego. Pochowano tu m.in.: pastora Paula Hallpaapa, jego syna Karla - żołnierza poległego w 1915 roku oraz miejscowego szlachcica - kapitana pruskiej kawalerii Augusta von Kolzenberga. W latach 90. XX wieku proboszczem parafii Rodowo był ks. Waldemar Dylewski - autor kilku tomów opublikowanych kazań. Z jego inicjatywy, mieszkanka Rodowa, absolwentka krakowskiej ASP, Beata Ewa Białecka, namalowała dla kościoła Drogę Krzyżową. Posiada tutaj swoją pracownię rzeźbiarską również jej mąż Mariusz Białecki. Na zdjęciu - rzeźba Chrystusa frasobliwego przed kościołem parafialnym p.w. św. Stanisława Kostki. Spacerując po Rodowie napotykamy artystyczne instalacje, nieraz w nieoczekiwanych miejscach. Wiele budynków w Rodowie zdobią murale lub rzeźby. W 1990 roku mieszkaniec wsi, Ryszard Rabeszko zorganizował plener malarsko-rzeźbiarski. Od 1993 roku inicjatywę tę przejął Wydział Rzeźby ASP w Gdańsku, a impreza uzyskała nazwę Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego Pole Sztuk. Rodowo z powodu działań artystycznych uzyskało nazwę Wioski Cudów. Rodowo - krucyfiks umieszczony na drzewie.
Jedna z instalacji rzeźbiarskich w Rodowie - trochę przypomniało mi to słynną sekwencję z filmu Stanisława Barei Nie lubię poniedziałku. Rodowo - jeszcze inne instalacje rzeźbiarskie. Do roku 2010 odbyło się łącznie 20 plenerów prowadzonych przez mieszkańca Rodowa, rzeźbiarza dra hab. ASP w Gdańsku Mariusza Białeckiego i jego żonę - malarkę Beatę Ewę Białecką, absolwentkę ASP w Krakowie. Rodowo - instalacje rzeźbiarskie. Podczas realizacji filmu Król Olch, reżyser Volker Schlöndorff zorganizował we wsi poligon dla statystów. W Rodowie ustawiono wiele rzeźb Tomasza Skórki, absolwenta ASP w Gdańsku. Rodowo - jedna z rzeźb Tomasza Skórki. Rodowo - jedna z rzeźb Tomasza Skórki.
Neogotycki kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich. Jako wczesnośredniowieczne siedlisko słowiańskie, wieś nosiła nazwę Borucin lub Boruty. W niemieckim źródle z 1248 roku pojawiła się niemiecka nazwa Niklausdorf. Miejscowość znajdowała się wówczas w granicach komturii dzierzgońskiej państwa krzyżackiego. Jeszcze w XIII wieku w Mikołajkach powstała samodzielna parafia Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich. Dokument lokacyjny dla wsi wydał w 1438 roku wielki mistrz Zakonu - Paul Bellitzer von Russdorff. Po wojnie trzynastoletniej, na mocy II pokoju toruńskiego Mikołajki znalazły się w granicach nowo utworzonego województwa malborskiego. Miejscowy kościół popadł w ruinę w XVII wieku, został potem odbudowany, a potem ponownie zniszczony w czasie wojny północnej na początku XVIII wieku. W tym samym czasie większość wsi na tym terenie opustoszała także w wyniku epidemii cholery. Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich. Istniejący wcześniej kościół, popadł w ruinę w XVII wieku, został odbudowany, a potem ponownie zniszczony w czasie wojny północnej na początku XVIII wieku. W roku 1883 we wsi powstała prywatna kaplica, ufundowana przez rodzinę Szreiberów. Na przełomie XIX i XX wieku powołano także wspólnotę ewangelicko-augsburską z własną świątynią. Nową świątynię katolicką, istniejącą do tej pory, wybudowano w 1896 roku, a konsekrowano w roku 1903. Parafia została ponownie erygowana w 1900 roku przez biskupa warmińskiego Andrzeja Thiela. Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego. W wyniku I rozbioru Polski z 1772 roku Mikołajki Pomorskie znalazły się w granicach Królestwa Prus. Na początku XX wieku nieznaczną przewagę miała we wsi ludność niemiecka W wyniku plebiscytu z lipca 1920 roku wieś pozostała w granicach Niemiec. Na terenie wsi prowadzona była jednak polska działalność kulturalno-oświatowa. W 1930 roku otwarta została szkoła polska. Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich. Podczas II wojny światowej wielu polskich mieszkańców wsi aresztowano lub wywieziono do obozów, wielu mężczyzn wcielono do Wehrmachtu. W 1945 roku Mikołajki znalazły się w granicach Polski. Kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich. W wiosce są dwa kościoły: katolicki i ewangelicki. Od kilku lat organizowane są tu nabożeństwa ekumeniczne.
Witraż w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich, przedstawiający św. Łukasza. Wielki głaz narzutowy ustawiony przed kościołem p.w. św. Antoniego Padewskiego w Mikołajkach Pomorskich dla upamiętnienia papieża Jana Pawła II. Eko-turystyka w Mikołajkach Pomorskich.

najbliższe galerie:

 
Stążki - ciekawy pomysł,  by zatrzymać podróżnych
1pix użytkownik King_Kong odległość 2 km 1pix
Waplewo Wielkie
1pix użytkownik cestaw odległość 4 km 1pix
Powiśle (1)  - Sztum i Dzierzgoń
1pix użytkownik achernar-51 odległość 9 km 1pix
Pomerania rowerowo by Satan cz.   VIII
1pix użytkownik satan odległość 9 km 1pix
Żuławska Kolej Ogrodowa
1pix użytkownik wanieczka odległość 11 km 1pix
Malbork.
1pix użytkownik halszka odległość 12 km 1pix

komentarze do galerii (5):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5353) dodano 06.12.2014 18:15

Afrodyta - dziękuję, że Ci się podoba. Ale i Twoje galerie dostarczają mnóstwa ciekawych informacji. Dziś np. obejrzałem relację z Ojcowskiego Parku Narodowego i też jestem pod wrażeniem. Pozdrawiam. :)

Heidi - Kwidzyn przedstawiłem już wcześniej, w odrębnej galerii. Pozdrawiam. :)

Lucy56 - dziękuję. Mnie też się podobały Twoje amerykańskie galerię i mam nadzieję, że nie był to koniec. Pozdrawiam. :)

Klavertjevier - dziękuję i też pozdrawiam. :)

klavertjevier użytkownik klavertjevier(wpisów:2700) dodano 06.12.2014 16:13

Achernar, oglądam zawsze Twoje galerie, ale nie zawsze pozostawiam jakiś tam ślad...
Wiem, że wkładasz w te galerie całą swoją duszę, co przekłada się na detaliczny opis każdego odwiedzanego przez Ciebie miejsca.
Pozdrawiam.

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:2941) dodano 06.12.2014 15:40

Z Tobą miło się podróżuje, czy to za granicą czy w Polsce. Docierasz wszędzie gdzie chcesz i dzielisz się wiedzą ,zamiłowanie historyczne czuć w każdej niemalże galerii. Pozdrawiam:)

heidi użytkownik heidi(wpisów:149) dodano 06.12.2014 14:10

Czekam na stolicę Powiśla :D...

Pozdrawiam!

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4132) dodano 06.12.2014 13:49

No cóż, znów jestem pod wrażeniem. Podróżowanie z Tobą, to znakomite spędzanie czasu, zapoznawanie się z ogromem historii naszej pięknej Polski. Wspaniale się ogląda i czyta. Twoje galerie to skarbnica wiedzy.
Pozdrawiam serdecznie.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!