m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (41):

 
Kościół i klasztor p.w. NMP w Sierpcu. Zbudowany w stylu gotyckim, po wielu renowacjach utracił ten charakter. Kościół składa się z prostokątnie zamkniętego prezbiterium i głównej nawy z okazałą ścianą frontową. Budowę kościoła rozpoczęto w 1483 roku, w miejscu domniemanego objawienia się NMP klerykowi Andrzejowi. Budowę ukończono w 1488 roku. Fundatorami byli bracia Prokop i Feliks Sierpscy. Kościół był drewniany. W 1513 roku padł pastwą pożaru. Na jego miejscu w tym samym roku, staraniem Prokopa Sieprskiego, postawiono gotycki kościół murowany. Kościół i klasztor p.w. NMP w Sierpcu. Przy południowej ścianie prezbiterium w 1566 roku dobudowano kaplicę grobową, na życzenie Urszuli Lwowskiej, wnuczki Prokopa Sieprskiego, wdowy po Marcinie Ostrorogu, kasztelanie kowalskim. Kaplica otwarta jest ku prezbiterium wysoką, półkoliście zamkniętą arkadą. Przy nawie znajduje się kruchta. Kościół posiada okna zamknięte półkoliście i dachy dwuspadowe. Początkowo jedynie prezbiterium miało murowane sklepienie, reszta kościoła miała dach drewniany. Z czasem dach pokryto dachówką. Kościół i klasztor p.w. NMP w Sierpcu. Główne wejście do kościoła od strony zachodniej zdobi gotycki portal z profilowanej cegły. Kościół początkowo miał także dwa wejścia boczne. Przy kościele usytuowany był dawniej cmentarz, otoczony drewnianym parkanem. Kościół i klasztor p.w. NMP w Sierpcu. W neogotyckim ołtarzu głównym, umieszczona jest gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z połowy XIV wieku. Znajdowało się tu dawniej 9 ołtarzy, od 1699 roku jest ich 8. Ołtarz główny murowany, o dwukondygnacyjnej nastawie posiadał rzeźbioną scenę zaśnięcia NMP w otoczeniu apostołów, a w górnej scenę koronacji Matki Bożej przez Boga Ojca i Syna. Kościół stracił w pożarze z 1794 roku dach i wyposażenie wnętrza. Obecne pochodzi z XIX wieku. Kościół i klasztor p.w. NMP w Sierpcu. W latach 1965-1975 przeprowadzono gruntowny remont kościoła starając się przywrócić czystość dawnego stylu. Obecnie ten zabytkowy obiekt jest zagrożony poprzez usuwanie się wzgórza, na którym stoi. Kościół i klasztor p.w. NMP w Sierpcu. Przy kościele znajduje się barokowy budynek klasztorny z początku XVIII wieku, murowany z cegły. Zbudowany jest na planie odwróconej litery L i jest dwukondygnacyjny. Pomieszczenia przyziemia sklepione są kolebkowo-krzyżowo, a okna są prostokątne. Dach jest czterospadowy, nad łącznikiem siodłowy, kryty dachówką.
Kościół i klasztor p.w. NMP w Sierpcu. Wewnątrz klasztoru znajdują się barokowe obrazy. W skład zespołu architektonicznego wchodzi również barokowa, murowana z cegły dzwonnica, zbudowana w końcu XVIII wieku. Ma kształt czworoboku, z dwiema półkoliście zamkniętymi arkadami i dwuspadowym dachem, krytym dachówką. Kościół i klasztor p.w. NMP w Sierpcu. W 1620 roku staraniem Zofii Potulickiej ze Zbąskich, sprowadzono benedyktynki z Chełmna, dla których wybudowano drewniany klasztor. W 1624 roku Zofia Potulicka w klasztorze sierpeckim przyjmowała obiadem króla Zygmunta III Wazę. W tym samym roku przepisała ona na uposażenie klasztoru połowę Sierpca, przyległe wioski, a także kilka młynów. Dzięki temu klasztor sierpecki stał się jednym z największych właścicieli ziemskich na Mazowszu. W 1630 roku klasztor spłonął. Kościół i klasztor p.w. NMP w Sierpcu. W 1655 roku, oddział szwedzki pod dowództwem płk. Izraela obrabował odbudowany klasztor. Ponownie klasztor spłonął w 1703 roku, po czym został odbudowany w stylu barokowym. Wybudowano wówczas przy nim drewniany kościół p.w. Św.Rocha. Spłonął on w 1794 roku, podobnie jak i pozostałe kościoły Sierpca. Klasztor zlikwidowano w 1896 roku, przenosząc pozostałe zakonnice do Łomży, a budynki przeznaczono na więzienie. Funkcje te zabudowania pełniły do 1945 roku. W roku 1947 budynek klasztoru sierpeckiego przywrócono benedyktynkom. Ratusz w Sierpcu wzniesiono w 1841 roku przy Starym Rynku (obecnie plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Mieści się w nim współcześnie Muzeum Wsi Mazowieckiej. Jest to murowana z cegły budowla w stylu klasycystycznym. Piętrowy budynek ratusza wzniesiony został na planie prostokąta, na kolebkowo sklepionych piwnicach. Ma on pięcioosiową fasadę o kondygnacji rozdzielonej gzymsem kordonowym. Pośrodku, ponad wejściem, znajduje się balkon z żeliwną balustradą. Dach jest dwuspadowy z czworoboczną wieżyczką zegarową, zwieńczoną ażurową latarnią na dzwon. Ratusz w Sierpcu. Do wybuchu II wojny światowej mieścił się w nim magistrat, gabinet burmistrza oraz posterunek policji. Odbywały się w nim także posiedzenia rady miejskiej. Przy placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sierpcu.
Ulica Stefana Żeromskiego w Sierpcu - po prawej stronie widoczny jest kościół p.w. św. Ducha, a dalej, w głębi, sierpecka fara p.w. św. św. Wita, Modesta i Krescencji. Jeden z drewnianych domów przy ulicy Stefana Żeromskiego w Sierpcu. Jeden z drewnianych domów przy ulicy Stefana Żeromskiego w Sierpcu - detale. Jeden z drewnianych domów przy ulicy Stefana Żeromskiego w Sierpcu - detale. Sierpc. Gotycki, ceglany kościół p.w. św. Ducha istniał już pod koniec XV wieku. Jego budowniczym był zapewne murator Jan z Przasnysza z synami Mikołajem i Piotrem. Kościół jest jednonawowy z niewyodrębnionym prezbiterium. Posiada okna ostrołukowe, dach dwuspadowy z ażurową wieżyczką na sygnaturkę, zwieńczoną cebulastym, blaszanym hełmem. Na ołtarzu głównym umieszczono, istniejącą do dzisiaj, rzeźbę św. Trójcy, przypisywaną szkole Wita Stwosza. W roku 1614 kościół, po pożarze otrzymał wystrój barokowy. W roku 1794 roku kolejny pożar miasta strawił także kościół p.w. św. Ducha. Kościół p.w. św. Ducha w Sierpcu. Obok kościoła i przykościelnego cmentarza stał murowany dom mieszkalny dla prepozyta i drugi drewniany. Był to przytułek dla starców i chorych, wzniesiony w latach 1518-1519, z fundacji króla Zygmunta I Starego. Od 1518 roku kościół funkcjonował jako kaplica szpitalna, przy w/w przytułku. W 1939 roku stacjonowała w Sierpcu i okolicy Nowogródzka Brygada Kawalerii, a na plebanii przy kościele św. Ducha kwaterował jej dowódca gen. Władysław Anders.
Widok ulicy Benedyktyńskiej w Sierpcu. Jeden z drewnianych domów przy ulicy Benedyktyńskiej w Sierpcu. Jeden z drewnianych domów przy ulicy Benedyktyńskiej w Sierpcu - detale. Jeden z drewnianych domów przy ulicy Benedyktyńskiej w Sierpcu. Jeden z drewnianych domów przy ulicy Benedyktyńskiej w Sierpcu. Kościół farny p.w. św. św. Wita, Modesta i Krescencji jest najstarszym zabytkiem Sierpca. Jest on świątynią jednonawową, murowaną z cegły z użyciem kamieni polnych i młyńskich. Dokładna data budowy nie jest znana. Mógł on powstać już w XI wieku. Patronowie świątyni byli czczeni głównie przez benedyktynów, możliwe więc, iż to oni sprawowali duszpasterstwo. Ponadto, kult św. Wita na ziemiach polskich w wieku XII już zanikał. W murach prezbiterium zachowały się fragmenty kościoła romańskiego z XII wieku. Poza tym, przekazy mówią, że parafia powstała tu w 1003 roku.
Sierpc - kościół farny p.w. św. św. Wita, Modesta i Krescencji. Od strony południowej znajduje się kaplica z barokowym szczytem i spływami wolutowymi, podkreślonymi ornamentacją rokokową. Kaplica ta przewidziana była na nekropolię jej fundatorów - Sieprskich. Pierwszym pochowanym w niej był Prokop Sieprski, starosta płocki, zmarły w styczniu 1515 roku. Kaplica ta była naprawiana w 1569 roku. Ozdobiono ją wówczas polichromią, która jednakże była nietrwała i częściowo odpadała już w 1609 roku. Od strony północnej prezbiterium znajdowały się, nieistniejące już dziś zakrystia i skarbiec. Kościół farny p.w. św. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu zwieńczony jest trójkątnym przyczółkiem w profilowanym obramieniu. W polu szczytu znajduje się tablica piaskowcowa z herbem Prawdzic Sierpskich. Od zachodu świątynię wieńczy masywna, czterokondygnacyjna wieża z kruchtą w przyziemiu. Okna w nawie zamknięte są półkoliście i koszowo. Dachy są dwuspadowe, nad wieżą znajduje się dach namiotowy z wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz znajdują się barokowe ołtarze i rokokowe organy z II połowy XVIII wieku. Sierpc - kościół farny p.w. św. św. Wita, Modesta i Krescencji. Obecny kościół można datować na XIV lub XV wiek. Staraniem proboszcza Jana Siepskiego, kanonika katedralnego płockiego, w 1520 roku był on konsekrowany, dobudowano też wieżę. W roku 1569 staraniem Andrzeja Sierpskiego, wojewody rawskiego i starosty płockiego, kościół został rozbudowany. Część ta stanowi dzisiaj nawę. W pożarze z 1794 roku spłonęło całe wyposażenie wnętrza. Kościół w pełni odbudowano dopiero w 1864 roku. W czasie okupacji hitlerowskiej kościół zamieniono na magazyn. Renowacji dokonano w latach 1952-1953. Jeden z drewnianych domów przy ulicy Benedyktyńskiej w Sierpcu. Jeden z drewnianych domów przy ulicy Benedyktyńskiej w Sierpcu. Sierpc. Jeden z drewnianych budynków mieszkalnych w mieście - też już chyba zabytek. W pobliżu znajdują się XIX-wieczne, neogotyckie murowane jatki wybudowano w 1830 roku. Ich 12 pomieszczeń przeznaczono na jatki rzeźnicze, 8 na piekarnicze. Starozakonni mieszkańcy mogli zaopatrywać się w nich także w mięso koszerne. Pierwsi Żydzi osiedlili się w Sierpcu na przełomie XV i XVI wieku. W okresie między wojennym funkcjonowały w Sierpcu synagogi, 13 chederów, żydowska żeńska szkoła Bliny Ajerbach i 3 żydowskie kluby sportowe - Makabi, Morgenstern oraz Stern.
Zapomniany zakątek w okolicach ulicy Wojska Polskiego w Sierpcu. Zapomniany zakątek w okolicach ulicy Wojska Polskiego w Sierpcu. Drewniana zabudowa przy ulicy Wolności w Raciążu. Ślady osadnictwa sięgają X wieku. Między XIII, a XVII wiekiem Raciąż był siedzibą kasztelanii. W 1254 roku doszło w Raciążu do układu książąt Ziemowita I Mazowieckiego i Daniela I Romanowicza Halickiego z  Zakonem NMP, reprezentowanym przez mistrza krajowego Burcharda von Hornhausena, w którym to książę mazowiecki uzyskał prawo do 1/3 ziem Jaćwingów. Drewniana zabudowa przy ulicy Wolności w Raciążu. Prawa miejskie otrzymał Raciąż w 1425 roku z rąk księcia Ziemowita IV. Po 1495 roku miasto stało się siedzibą powiatu. W 1512 roku Raciąż przeszedł na własność biskupa płockiego. W XVI wieku liczył ponad 1000 mieszkańców i był jednym z najludniejszych miast w województwie płockim. W Raciążu odbywały się sejmiki województwa płockiego. Upadek znaczenia miasta nastąpił w wyniku wojen w XVII wieku. Raciąż prawa miejskie utracił po upadku powstania styczniowego, a odzyskał je w 1922 roku. Budynek plebanii parafii p.w. św. Wojciecha w Raciążu. Budynek plebanii parafii p.w. św. Wojciecha. Jest to jedna z najstarszych parafii na Mazowszu. Jej historia sięga początków państwa polskiego. Według legendy, w 997 roku w Raciążu zatrzymał się św. Wojciech udający się na misję do Prus. Już w drugiej połowie XI wieku biskupstwo misyjne Płocka objęło swoją opieką gród raciąski. Parafia została erygowana w 1373 roku przez biskupa płockiego Dobiesława Sówkę z Gulczewa. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Raciążu. W 1598 roku kościół parafialny był drewniany. Znajdowały się w nim cztery ołtarze: główny i trzy boczne. W kościele tym obradowały sejmiki szlacheckie. W  1725 roku podczas obrad sejmiku wybuchł pożar, którego pastwą padł kościół i część ulicy w pobliżu, a ogień dotarł aż do rynku, gdzie spłonęło kilka budynków. W 1729 roku kościół został odbudowany, jako drewniany i jednonawowy. W odbudowanym kościele znajdowało się osiem ołtarzy - główny z obrazem św. Wojciecha i figurą Matki Boskiej Wniebowziętej oraz siedem ołtarzy bocznych.
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Raciążu. Ponieważ kościół z 1729 roku był zbyt mały, zaistniała potrzeba wybudowania nowej murowanej świątyni. Kamień węgielny położono w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w 1875 roku, w czasie urzędowania księdza proboszcza Rocha Filochowskiego. Prace budowlane trwały 11 lat. W dniach 17-20 sierpnia 1886 roku, odbyło się poświęcenie nowego kościoła przez biskupa Henryka Piotra Dołęgę Kossowskiego, podczas którego otrzymał on wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i patrona - św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Raciążu. Pierwszym zamkniętym elementem nowego kościoła była zakrystii dobudowana do drewnianego kościoła. Została ona przekazana do użytku w 1876 roku. Gdy w roku 1877 roku rozpoczynano budowę prezbiterium, proboszczem był już ks. Gracjan Marcin Rzewuski, były profesor i rektor Seminarium Duchownego w Płocku. Do 1887 roku wymalowano wnętrze kościoła i wstawiono nowy neogotycki ołtarz do kaplicy różańcowej, a także zamontowano nową ambonę. Nowy ołtarz główny został umieszczony w kościele w 1892 roku. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Raciążu. W 1893 roku w czasie urzędowania księdza proboszcza Ludomira-Dunin Wolskiego doposażono kościół i zmodernizowano organy. Świątynia przetrwała I wojnę światową, natomiast w czasie II wojny światowej hitlerowcy urządzili w niej magazyn. Kościół nie doznał jednak większych uszkodzeń. Dla raciąskiej świątyni wiele uczynił proboszcz ksiądz Jan Gach. W drugiej połowie XX wieku doprowadził on do wymiany blachy na dachu kościoła, wybudował dom parafialny i zakupił nowe organy. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Raciążu. Również ostatnie lata dla świątyni, od 1997 roku - kiedy proboszczem został ks. kan. Stanisław Czyż były pomyślne - gruntownie została odnowiona polichromia w kościele, łącznie z freskami, zmieniono posadzkę i umeblowano prezbiterium, przebudowano zakrystię. A w 2004 roku sprowadzono z Gniezna relikwie św. Wojciecha. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Raciążu. Cztery dzwony kościelne umieszczono w 2 wieżach. Znajdujący się w wieży północnej - największy ze wszystkich dzwonów otrzymał imię Leona na pamiątkę papieża Leona XIII ówcześnie rządzącego Kościołem, znajdujący się zaś z nim w tej wieży drugi dzwon - najmniejszy spośród czterech - otrzymał imię Gracjana na pamiątkę proboszcza parafii; kolejne dwa dzwony średnie, umieszczone w wieży południowej ochrzczono imionami ówczesnego arcybiskupa metropolity Warszawskiego Wincentego Popiela i biskupa-konsekratora Henryka Kossowskiego.

najbliższe galerie:

 
Skansen w Sierpcu
1pix użytkownik annaoj odległość 0 km 1pix
Sierpc - miasto
1pix użytkownik mocar odległość 0 km 1pix
Palmowa niedziela w Sierpcu
1pix użytkownik futermama odległość 1 km 1pix
Sierpc - skansen.
1pix użytkownik wmp57 odległość 2 km 1pix
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
1pix użytkownik ogi odległość 3 km 1pix
Polska - Sierpc - Muzeum Wsi Mazowieckiej
1pix użytkownik maria37 odległość 3 km 1pix

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!