m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (31):

 
Ostańce skalne Skał Kroczyckich, Podlesickich i Rzędkowickich wyznaczają przestrzeń, gdzie od pradziejów zachodziły szczególne relacje między człowiekiem i przyrodą. Projekt, wynikający z potrzeby czynnej ochrony odchodzącego w przeszłość krajobrazu kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej jest koordynowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Projekt pod nadzorem naukowym Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, przy współpracy z wieloma instytucjami oraz przedstawicielami lokalnej społeczności - mieszkańcami wsi Podlesie. Rezerwat przyrody Góra Zborów leży na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000, Ostoja Kroczycka oraz na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Obszar objęty projektem to liczne ostańce skał wapiennych, nierzadko kilkudziesięciometrowej wysokości z jaskiniami, w tym udostępnioną do ruchu turystycznego Jaskinią Głęboką oraz wydmy śródlądowe. Ta część Jury odznacza się wyjątkowym zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych. W Kruczych Skałach, podobnie jak w większości skalnych wzgórz w okolicy Podlesic, eksploatowano krystaliczny kalcyt, zwany szpatem. Minerał ten, występujący w postaci nacieków jaskiniowych i żył w szczelinach skalnych, wydobywano w tej okolicy do początku lat 50. XX w. na potrzeby przemysłu szklarskiego.
Bezleśne stoki zajmują zarośla z szakłakiem, dereniem, głogami, tarniną i leszczyną oraz murawy kserotermiczne i roślinność naskalna. W wielu miejscach dużą powierzchnię porastają priorytetowe płaty jałowca pospolitego na podłożu wapiennym. Na skałach rozwinęły się murawy naskalne i zbiorowiska paproci szczelinowych, z rzadkimi gatunkami roślin, m.in.: goździk siny, skalnica gronkowa (relikt glacjalny). Na uwagę zasługują także system źródliskowy Białki Zdowskiej i Grzybówki.
Obszar objęty projektem należy do kluczowych terenów warunkujących zachowanie bioróżnorodności i krajobrazu - w skali regionu, kraju i Europy. Dysponuje zróżnicowanymi atrakcjami turystycznymi, ale przede wszystkim jest to jeden z istotniejszych obszarów intensywnie uprawianej wspinaczki skałkowej i jaskiniowej w Polsce.
Jaskinia Głęboka znajduje się w zachodniej części Góry Zborów zwanej Kruczymi Skałami, w rezerwacie przyrody Góra Zborów. Jest to największa znana aktualnie podziemna forma krasowa rezerwatu przyrody „Góra Zborów”. Jej długość wynosi 190 m., a różnica wysokości między skrajnie położonymi punktami jaskini - 22,4 m. Pierwszą dokumentację jaskini wykonał Kazimierz Kowalski w 1948 roku. On też nadał jej dzisiejszą nazwę. Okolice Jaskini Głębokiej, jak i sama jaskinia, to najbardziej przekształcony przez człowieka fragment rezerwatu przyrody „Góra Zborów”.  Walory przyrody nieożywionej zostały tu w znacznej mierze zniszczone w wyniku dawnej eksploatacji surowców mineralnych. W okresie II wojny światowej został tu na krótko uruchomiony przez Niemców kamieniołom wapieni. W kamieniołomie można do dziś obserwować liczne szczeliny uskoków tektonicznych.
Jaskinia Głęboka jest siedliskiem wielu organizmów żywych. Najbardziej spektakularne są nietoperze, wykorzystujące jaskinię jako dzienne schronienie od wiosny do jesieni, jak również jako miejsce zimowego spoczynku - hibernacji. W ostatnich latach ich populacja w jaskini rośnie.
W efekcie przecięcia ciągu Jaskini Głębokiej ścianą kamieniołomu przed ponad 70 laty zmieniły się warunki mikroklimatyczne w jej wnętrzu, a co za tym idzie warunki do życia organizmów podziemnych. Stabilny mikroklimat jaskiniowy Komory Południowej (prawie stała temperatura powietrza jaskiniowego oraz stała, duża wilgotność) został zaburzony bardzo dynamicznymi jego zmianami nawiązującymi do warunków zewnętrznych. W wyniku prac zabezpieczających jaskinię w 2010 roku zlikwidowane zostały otwory jaskini w dnie kamieniołomu. W efekcie, jaskinia mająca pierwotnie dwa otwory wejściowe w leju u podnóża Skały Dwoistej górującej nad kamieniołomem, została podzielona na dwie części i uzyskała dodatkowe dwa otwory na dnie wyrobiska.  Pozwoliło to na powolny powrót do warunków mikroklimatu sprzed uruchomienia eksploatacji.  Ukształtowanie Jaskini Głębokiej sprzyja występowaniu zjawiska pułapki dla zimnego powietrza i wychładzania Komory Południowej aż do jej dna. Nawet w najcieplejszych okresach roku temperatura w tej komorze nie przekracza 8°C. W Jaskini Głębokiej eksploatację kalcytu prowadzono w dwóch okresach - przed II wojną światową w tzw. Leju Szpatowców (przez niego wchodzimy dziś do jaskini) oraz w Komorze Południowej.
Wydobycie w Komorze Południowej rozpoczęto po wojnie, wykorzystując otwory w dnie kamieniołomu. Ślady działalności górników (szpatowców) widoczne są w wielu miejscach Jaskini Głębokiej - pozostałości grubych warstw kalcytu z otworami po wierceniach górniczych. Fragmenty połamanych nacieków jaskiniowych i brył kalcytu do dziś można znaleźć w całej okolicy. Skały pozyskiwano między innymi na potrzeby budowy drogi z Kroczyc do Żarek. W trakcie eksploatacji, w roku 1942, odsłonięto i zniszczono środkową część Jaskini Głębokiej. Jeden z nich do dziś wykorzystywany jest jako otwór technologiczny podziemnej trasy turystycznej, drugi został zamurowany w 2010 roku. Komorę Północną jaskini zamieszkuje licznie sieciarz jaskiniowy (Meta menardi) - pająk, którego można zaobserwować zwiedzając jaskinię.
WEJŚCIE DO JASKINI TYLKO W NAKRYCIU GŁOWY. W latach 70. XX w. podjęte zostały pierwsze próby udostępnienia turystycznego Jaskini Głębokiej. W tym celu wzdłuż ściany Komory Południowej zbudowano betonowe schody z barierką. Zniszczoną i nie remontowaną infrastrukturę wewnątrz jaskini odnowiono w latach 2006-2008. Dzisiejszy kształt podziemna trasa turystyczna uzyskała w wyniku prac zabezpieczających i udostępniających, wykonanych w 2010 r. DZIĘKUJĘ :)

najbliższe galerie:

 
Rezerwat Góra Zborów
1pix użytkownik piotr54 odległość 0 km 1pix
Podlesice - jurajskie skałki
1pix użytkownik romana odległość 0 km 1pix
Jura:  Góra Zborów 11. 11. 11
1pix użytkownik kriss72 odległość 1 km 1pix
Jura Krakowsko-Częstochowska-skały podlesickie
1pix użytkownik tereza odległość 1 km 1pix
Jura-Góra Zborów
1pix użytkownik marek4m4 odległość 1 km 1pix
Jura:  Okiennik Wielki i Góra Zborów
1pix użytkownik kriss72 odległość 1 km 1pix

komentarze do galerii (8):

 
afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 10.12.2014 21:20

kapsell - Tutaj nikt nie mówił o zakazie robienia zdjęć. Jedynie w miejscu, gdzie były kokony pająków, prosili o wyłączenie flesza. Jeśli potrzebujesz zdjęcie z jaskini, bardzo proszę...możesz sobie użyczyć :), lub mogę Ci podesłać :)
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 10.12.2014 21:17

rozmusiaki - to właśnie były damskie :)....a co brzydkie?, takie zieleniutkie :):):)
Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 10.12.2014 21:16

elise - Zdjęcia robię Nikonem D3100 lustrzanką oraz Nikonem kompaktem. Czasami małym Olympusem.
Teresko, oglądałam w wiadomościach i serce bardzo bolało. Tak niedawno tam była, zwiedzałam ten piękny zamek i fotografowałam przecudne tarasy. Jak zobaczyłam to w wiadomościach, po prostu zaniemówiła. To straszna wiadomość, zważywszy, że w Polsce odrestaurowanie będzie trwało latami. Straszne.
Pozdrawiam serdecznie. Głowa do góry.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 10.12.2014 21:10

achernar-51 - Jeśli chodzi o jaskinię, zupełnie nie wiem kiedy została udostępniona turystom do zwiedzania. Natomiast skałki Kroczyckie znam, bo ceremonią były wyjazdy ze szkoły na Jurę.Miło mi, że przywołałam fajne wspomnienia.
Pozdrawiam :)

kapsell użytkownik kapsell(wpisów:884) dodano 10.12.2014 20:27

Miałem okazję zwiedzać górę i jaskinie, tylko zakazano robienia zdjęć w jaskini. Niektórzy próbowali robić komórką, jak im tam wyszło, to nie wiem.
Ja nie mam ani jednej fotki. Pozdrawiam.

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4876) dodano 10.12.2014 20:18

A damskich nakryć głowy nie było ? ;DDD
Pozdrawiam.

elise użytkownik elise(wpisów:982) dodano 10.12.2014 20:01

Jest tam ładnie. Na ostatnim zdjęciu widzę że masz dobry aparat. Pozdrawiam.
Jest mi smutno z powodu pożaru dachu Zamku w Książu.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5681) dodano 10.12.2014 19:36

Afrodyta - w okolicy Skałek Kroczyckich byłem jeszcze w czasach studenckich. Nie wiem, czy wówczas (w 1971 roku) była już udostępniona pokazana przez Ciebie jaskinia, w każdym razie w niej nie byłem. Pamiętam natomiast, że nocowaliśmy w namiocie rozbitym w sąsiedztwie bardzo malowniczych ostańców wapiennych. Miło było przypomnieć sobie tę scenerię dzięki Twojej galerii. Pozdrawiam. :)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!