m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
WARSZAWA.Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) - najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. WARSZAWA.Wzniesiony jako „dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego”. Oddany do użytku w 1955 wybudowany w trzy lata według projektu radzieckiego architekta Lwa Rudniewa budynek inspirowany jest moskiewskimi drapaczami chmur, które z kolei inspirowane są amerykańskimi wieżowcami art déco. WARSZAWA.Architektonicznie jest mieszanką socrealizmu i polskiego historyzmu. Obecnie siedziba wielu firm oraz instytucji użyteczności publicznej, takich jak kina, teatry, księgarnia, kluby sportowe, wyższe uczelnie (m.in. Collegium Civitas), instytucje naukowe oraz władz Polskiej Akademii Nauk.Pałac jest najwyższym budynkiem w Polsce. Razem ze wspornikiem antenowym, będącym integralną częścią iglicy, ma wysokość 237 metrów. CZOCHA. Zamek Czocha - obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha (Czocha), gmina Leśna, nad Zalewem Leśniańskim na Kwisie w polskiej części Łużyc Górnych. Pierwotna nazwa brzmiała prawdopodobnie Czajków (1329: castrum Caychow), przed 1945 Tzschocha. Zamek posadowiony jest na gnejsowych skałach należących do metamorfiku izerskiego. Najstarszą część stanowi, stojący przy głównych bramach (istnieją dwie, starsza dolna i nowa górna), stołp - później obudowany częścią mieszkalną. Z części mieszkalnej najstarszy jest północny fragment.Powstał jako warownia graniczna na pograniczu śląsko-łużyckim w latach 1241–1247 z rozkazu króla czeskiego Wacława I. W 1253 przekazany biskupowi miśnieńskiemu von Weisenow (Łużyce były wówczas częścią korony czeskiej). OJCÓW.Zamek w Ojcowie - położony na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny.
OJCÓW.Tradycja głosi, że nazwa warowni, w swej pierwotnej formie brzmiąca Ociec, została nadana przez samego króla, na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca, Władysława Łokietka, który w okolicznych jaskiniach znajdował schronienie. WARSZAWA.Pałac Mniszchów - pałac znajdujący się przy ul. Senatorskiej 38/40 w Warszawie.Teren, na którym wznosi się pałac w 1714 zakupił marszałek wielki koronny Józef Wandalin Mniszech. W następnym roku przystąpiono do budowy pałacu. Robotami kierował Burchard Christoph von Munnich. Był on zapewne projektodawcą późnobarokowej rezydencji składającej się z korpusu głównego i dwóch prostopadłych skrzydeł bocznych ujmujących wielki dziedziniec honorowy. WARSZAWA.Przed 1762 przebudowany według projektu Pierre Ricaud de Tirregaille. Około 1780 Canaletto uwiecznił go na swoim obrazie, skąd można czerpać wiedzę o jego ówczesnym wyglądzie. W 1805 miał miejsce pożar pałacu. Budynek został odnowiony i urządzono w nim salę koncertową. W pałacu mieściło się też Towarzystwo Muzyczne Harmonia założone przez mieszkającego tu Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmanna. WARSZAWA.W 1829 pałac stał się własnością Resursy Kupieckiej i w tym samym roku został gruntownie przebudowany w stylu klasycystycznym przez Adolfa Schucha. Aż do 1939 odbywały się w nim zebrania, loterie, odczyty, bale i jubileusze.We wrześniu 1939 w pałacu ulokowano Szpital Maltański działający tutaj do powstania warszawskiego. W sierpniu 1944 szpital został ewakuowany. We wrześniu gmach został spalony przez Niemców.Po wojnie pałac odbudowano według projektu Mieczysława Kuźmy na siedzibę Ambasady Belgii. UJAZD.Krzyżtopór (dawniej Krzysztopór) - dawny zamek położony w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Wznoszony w XVII wieku. Obecnie znajduje się w stanie ruiny.Krzyżtopór zwany jest Wersalem wśród ruin. UJAZD.Budowany w latach 1627-1644 przez Krzysztofa Ossolińskiego; nigdy nie został w pełni ukończony. Jest to obszerny zamek w stylu włoskim typu palazzo in fortezza. Budowniczym, który sporządził plany i nadzorował wznoszenie pałacu, był Wawrzyniec Senes. Od strony północnej przylegały niegdyś piękne ogrody w stylu włoskim.
WARSZAWA.Pałac Na Wyspie, pałac Na Wodzie, pałac Łazienkowski, dawniej przed przebudową XVIII w., nazywany: Łazienką Lubomirskiego, Hippokrene - główny kompleks architektoniczny w parku Łazienkowskim. Zbudowany według projektu Tylmana z Gameren w 1683-1689 dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, przebudowany w 1788-1793 przez Dominika Merliniego i Jana Chrystiana Kamsetzera dla króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. WARSZAWA.Zespół pałacowy leży na sztucznej wyspie otoczonej przez jezioro. Jest połączony z lądem dwoma mostami zwieńczonymi klasycystycznymi kolumnami. Przy jeziorze znajduje się również Teatr na Wyspie, a przed przebudową pałacu, w roku 1767, utworzono ogród francuski. WARSZAWA.Pałac został rozbudowany na życzenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w latach 1772-1793 przez przebudowę Łazienki Lubomirskiego, zaprojektowanej i zbudowanej w latach 1680–1690 przez Tylmana van Gameren dla marszałka wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. WARSZAWA.Nowo powstały pałac był od 1775-letnią rezydencją króla. Tu w lecie odbywały się organizowane przez władcę obiady czwartkowe. W latach 1788-1793 pałac rozbudowano w stylu klasycystycznym według projektu Dominika Merliniego. Autorami dekoracji malarskiej i rzeźbiarskiej byli m.in. Marcello Bacciarelli i Jan Bogumił Plersch. WAŁBRZYCH.Książ, zespół rezydencjalny znajdujący się w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 w dzielnicy Książ, na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich. Obejmuje trzeci co do wielkości zamek w Polsce (po zamku w Malborku i Zamku Królewskim na Wawelu). WAŁBRZYCH.Został wybudowany w latach 1288-1292 przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego, na miejscu dawnego grodu drewnianego zniszczonego w 1263 przez Przemysła Ottokara II.
WAŁBRZYCH.Bolko I przeniósł do nowo wybudowanego zamku swoją siedzibę z Lwówka. Budynek rozbudował jego wnuk, Bolko II Mały. Po śmierci księżnej Agnieszki w 1392 roku i wygaśnięciu linii Książ wraz z resztą księstwa przeszedł pod berło monarchy czeskiego, Wacława IV i stał się siedzibą kolejnych starostów, nie zawsze lojalnych wobec królów. KRAKÓW.Pałace na Rynku w Krakowie: Pałac pod Krzysztofory; Pałac (Zbaraskich) Potockich WARSZAWA.Pałac Mostowskich (Hilzenów) - pałac znajdujący się przy przy ul. Nowolipie 2. Obecnie siedziba Komendy Stołecznej Policji. WARSZAWA.Historia pałacu Mostowskich zaczyna się za czasów króla Augusta III. Ok. 1735 stanął piętrowy dwór z trzyokienną fasadą i z bocznymi oficynami dziedzińcowymi, których właścicielem był Jan Zygmunt Deybel (architekt Warszawy pierwszej połowy XVIII w.). WARSZAWA.Po 1750 dwór ten (w tamtych czasach kolejno własność biskupów wileńskich Adama Ponińskiego i Adama Brzostowskiego) został przekształcony w pałac, poprzez podwyższenie go i dodanie dwóch skrzydeł z boku. Wschodnie było szersze, murowane i jednopiętrowe, a zachodnie - drewniane i parterowe. SANDOMIERZ.Pałac Biskupi wybudowano w 1864 roku, z budulca, jaki pozostał po rozbiórce kościołów Marii Magdaleny i św. Piotra. Jest to budynek w kształcie prostokąta, jednopiętrowy, zdobiony małą górną attyką. Fasada na piętrze dzielona jest wkomponowanymi filarami, a poziomy człon belkowania ozdobiony jest płaskorzeźbą.
SANDOMIERZ.Odstępstwem od formy prostokąta jest półkolisty bogato zdobiony ryzalitami narożnik północno-zachodni mieszczący kaplicę. Przed głównym wejściem znajduje się symboliczny ogródek z metalowym ogrodzeniem, natomiast z tyłu pałacyku jest większy ogród otoczony wysokim murem. NIDZICA.Gotycki zamek krzyżacki.
Bardzo dobrze zachowana krzyżacka warownia stoi na wzgórzu na wschód od centrum Nidzicy na lewym brzegu Nidy. Obiekt nie był powiązany z ufortyfikowanym miastem, otaczały go moczary i bagna. Całość zbudowano z cegieł na kamiennej podmurówce, na planie prostokąta. NIDZICA.Mury częściowo zdobione są cegłą zendrówką. Wjazd prowadzi przez przedzamcze z bramą, dwoma budynkami i basteją. NIDZICA. Pierwotną warownię drewnianą wznieśli Krzyżacy już połowie XIII wieku. Budowę murowanego zamku Neidenburg (Zamek nad Nidą) rozpoczęto w II poł. XIV wieku z inicjatywy wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode. Początkowe plany wzniesienia niewielkiego zamku zostały zmienione, postanowiono postawić potężną warownię mającą strzec granicy krzyżacko - mazowieckiej. WARSZAWA.Warszawski Pałac Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu w Warszawie znajduje się przy placu Bankowym 3/5.Pałac został zbudowany w 1825 w stylu klasycystycznym dla Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego. W latach 1829-1831 pracował w nim Juliusz Słowacki jako aplikant Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu. WARSZAWA.Przed gmachem pałacu wojsko rosyjskie w czasie powstania styczniowego rozstrzelało 30 września 1863 roku żandarma narodowego Jozafata Kosińskiego.Pałac został zniszczony przez niemieckie bomby w 1939 roku. Odbudowano go po wojnie.Obecnie mieści się w nim siedziba Prezydenta Warszawy i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
KRAKÓW.Zamek Królewski na Wawelu - rezydencja królewska o charakterze zabytkowym, mieszcząca się na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie, o powierzchni 7040 m² z 71 salami wystawowymi. Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki. KRAKÓW.Zamek był na przestrzeni wieków wielokrotnie rozbudowywany i odnawiany. Liczne pożary, grabieże i przemarsze obcych wojsk, połączone z niszczeniem rezydencji, powodowały, iż obiekt wielokrotnie odbudowywano w nowych stylach architektonicznych oraz remontowano jego szatę zewnętrzną, a także przekształcano i zmieniano wygląd i wyposażenie wnętrz. KRAKÓW.Zamek jest dwupiętrową budowlą z trzema skrzydłami (z pomieszczeniami) oraz jednym parawanowym (od południa). Jego szata zewnętrzna, jak i wnętrza mają charakter renesansowy, barokowy, a także częściowo klasycystyczny. Posiada dziedziniec z krużgankami arkadowymi, bramę wjazdową i pięć wież mieszkalnych. WARSZAWA.Zamek Królewski w Warszawie - barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się w Warszawie przy placu Zamkowym 4. Pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne.Pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). WARSZAWA.W swojej długiej historii Zamek Królewski był wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. W XIX wieku, po upadku powstania listopadowego, przeznaczony na potrzeby administracji rosyjskiej. W okresie I wojny światowej rezydencja niemieckiego generalnego gubernatora. W latach 1920-1922 siedziba Naczelnika Państwa, w latach 1926–1939 rezydencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. WARSZAWA.Rekonstrukcją zamku przeprowadzoną w latach 1971-1984 kierował Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1979 w zamku utworzono muzeum, powołując państwową instytucję kultury Zamek Królewski w Warszawie: Pomnik Historii i Kultury Narodowej, od 2014 działającej pod nazwą Zamek Królewski w Warszawie,Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej.
WARSZAWA.W 1980 Zamek Królewski wraz ze Starym Miastem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 wraz z historycznym zespołem miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem Królewskim został uznany za pomnik historii. WARSZAWA.Na Zamku Królewskim w Warszawie przechowywane są insygnia władzy Prezydenta RP: tłoki pieczętne Prezydenta Rzeczypospolitej, Chorągiew Rzeczypospolitej oraz dokumenty państwowe, które 22 grudnia 1990 roku Ryszard Kaczorowski przekazał Lechowi Wałęsie. BOŻKÓW.Pałac w Bożkowie - zabytkowy pałac z XVI w. wzniesiony przez Hrabiego von Magnis we wsi Bożków w województwie dolnośląskim. BOŻKÓW.Pałac w obecnym kształcie powstał w latach 1787-1791 z przebudowy wcześniejszej budowli z fundacji Aleksandra von Magnis[1]. Od strony północnej, na górze Grodziszcze, w 1800 roku założono park ze sztucznymi ruinami z płytami nagrobnymi i tarczami herbowymi z XVI i XVII w. oraz leśniczówkę. W 1813 roku na szczycie zbudowano wieżę widokową. WARSZAWA.Pałac Jabłonowskich - pałac w Warszawie, zlokalizowany w Śródmieściu przy placu Teatralnym pod adresem ul. Senatorska 14/16, wzniesiony w XVIII wieku, rozebrany przez władze komunistyczne w 1952 roku i przykryty brukiem, zrekonstruowany według projektu Lecha Klajnerta w 1997 roku. WARSZAWA.Zbudowany w latach 1773-1785 dla Antoniego Jabłonowskiego według projektu Jakuba Fontany i Domenico Merliniego. W latach 1817-1819 przebudowywany na ratusz miejski według projektu Fryderyka Alberta Lessla i Józefa Grzegorza Lessla, przejmując funkcje rozebranego starego ratusza na Rynku Starego Miasta. Około roku 1823 na dachu pałacu dodano belwederek, czyli podstawę pod telegraf optyczny.
WARSZAWA. PAŁAC SASKI-GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA. WARSZAWA.Trzonem Grobu Nieznanego Żołnierza były trzy środkowe arkady kolumnady Pałacu Saskiego. Środkowa była przeznaczona na głęboki na 1,5 m grobowiec. Wnętrze grobowca zostało wyłożone stalowym pancerzem zamykanym stalową płytą z napisem:Dnia 2 XI 1925 roku zostały złożone w tYm miejscu zwłoki nieznanego żołnierza polskiego, przeniesione z wybranego losem pobojowiska lwowskiego WARSZAWA.Trzy tylne arkady były przesłonięte ozdobnymi kratami wkutymi w filary. Krata środkowa zwieńczona była orłem stylizowanym na noszonego przez żołnierzy na czapkach. Orzeł był srebrny ze złotą koroną na głowie i szponami zaciśniętymi na tarczy. Krata po prawej stronie miała centralnie umieszczony Krzyż Walecznych, krata po lewej - Krzyż Virtuti Militari. Od krzyży odchodziły wiązki złotych promieni. WARSZAWA.Pałac Pod Blachą w Warszawie - późnobarokowy pałac, zbudowany w latach 1720-1730 przez Jakuba Fontanę u podnóża Zamku Królewskiego w Warszawie. WARSZAWA.W 1965 ocalałe fragmenty zamku oraz Bibliotekę Królewską, pałac Pod Blachą i Arkady Kubickiego wpisano do rejestru zabytków.W latach 2004-2008 przeprowadzono kompleksowy remont pałacu Pod Blachą (który w 1989 włączono do zespołu zamkowego) WARSZAWA.Swą nazwę zawdzięcza nietypowemu w dawniejszych czasach pokryciu blachą miedzianą, aczkolwiek wcześniej w II poł. XVIII wieku był pokryty dachówką co uwiecznił na swoim obrazie Barnado Belotto zwany Canaletto. Od roku 1798 mieszkał w nim m.in. książę Józef Poniatowski, któremu pałac podarował w 1794 Stanisław August Poniatowski. Przynajmniej raz był w pałacu Napoleon Bonaparte, a przez kilka miesięcy książę Józef Poniatowski gościł w nim swojego przyjaciela marszałka Francji Joachima Murata.
WOJANÓW.Pałac w Wojanowie - pałac w miejscowości Wojanów w województwie dolnośląskim. Usytuowany po południowej stronie drogi z Jeleniej Góry do Janowic Wielkich. WOJANÓW.Dobra w Wojanowie w źródłach pisanych po raz pierwszy pojawiają się XIII w. Miejscowość jako lenno rycerskie w 1281 należało Eberharda von Schildau. Około połowy XIV w. jako właściciela dóbr dokumenty wymieniają Hansa von Zedlitza. W XVI w. część majątku przeszła pod władanie Schaffgotschów, a następnie von Zedlitz. Nickel von Zedlitz und Nimmersath buduje nowy renesansowy dwór. W trakcie wojny trzydziestoletniej dwór spalili Szwedzi. Odbudowa rozpoczęła się w 1667 r., kiedy właścicielem był Christoph von Zedlitz, w kolejnych latach obiekt zmieniał często właścicieli. W 1754 r. Wojanów nabył kupiec Daniel von Buchs, zlecił barokową przebudowę pałacu.

najbliższe galerie:

 
Kraków w jeden dzień
1pix użytkownik warusek odległość 0 km 1pix
Polska - Kraków cz. 3
1pix użytkownik maria37 odległość 0 km 1pix
Liryczny spacer po Krakowie (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Kraków II
1pix użytkownik gosiamal odległość 0 km 1pix
Kraków
1pix użytkownik martin66 odległość 0 km 1pix
Parada Nowoorleańska 2012
1pix użytkownik vivi odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (13):

 
u-optymisty użytkownik u-optymisty(wpisów:910) dodano 19.03.2017 14:11

więcej pałaców niż zamków jak twierdzi "ak" może dlatego, że pałaców w stanie użytkowym jest więcej niż zamków - które dodatkowo w większości są w stanie zabytkowych ruin - interesująca galeria - pozdrawiam

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 23.01.2015 00:20

klavertjevier - Dziękuję :) Mam wiele takich kolekcji. Fotografuję całe lata i troszkę się nazbierało. Nie mam za bardzo czasu na grzebanie w tysiącach zdjęć. Czasami wybieram jakiś temat i wtedy tworzę galerie. Mam ogrom zdjęć z moich podróży, które odbyłam, a wciąż są nowe, więc trudno mi sobie z tym wszystkim poradzić. Mam jeszcze zaległą Turcję, Grecję, Francję, sporo Polski i mogłabym tak wymieniać...kiedy ja to zrobię ???? Nie mam czasu :) :) :)
Pozdrawiam serdecznie.

klavertjevier użytkownik klavertjevier(wpisów:2700) dodano 22.01.2015 21:02

Afrodyto, jestem pod wrażeniem. Masz piękną kolekcję w swoich zbiorach fotograficznych, gratuluję!
Pomysłowa galeria.
Pozdrowionka.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 22.01.2015 20:43

paweller75 - Koniecznie zaplanuj sobie te zamki, bo są warte odwiedzenia. To piękne miejsca i nie będziesz żałował.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 22.01.2015 20:41

agra60 - Galerii zamkowo-pałacowych było kilka. Nie wiem, czy widziałeś wszystkie. Tyle mam w swoich galeriach, a jeszcze sporo gdzieś w folderach i nie mam czasu znaleźć tych zdjęć. Dziękuję, że odwiedziłeś moją skromną galerię.
Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 22.01.2015 20:39

andred - Jest wiele takich zamków, o których i ja nie miałam pojęcia, póki nie zobaczyłam u kogoś w galerii. Trudno znać wszystkie zamki w Polsce czy w Europie. Mnie się udało widzieć i sfotografować sporo, ale jeszcze wiele mam do zaliczenia. Dzięki za wizytę.
Pozdrawiam serdecznie.

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7434) dodano 22.01.2015 18:27

Chciałbym zobaczyć zamek Czocha i Książ ..., i to chyba trzeba będzie zaplanować jakąś wyprawę w tamte strony:)
Pozdrawiam:)

agra60 użytkownik agra60(wpisów:1354) dodano 22.01.2015 10:05

Bardzo wdzięczne obiekty do fotografowania -ale przy okazji zamieszczania galerii do jeszcze większego poznawania wiedzy o nich -kiedyś w innym wcieleniu jako jarfry kiedy nie mogłem poruszać się dalej wziąłem się ambitnie za zamki i pałace Polski Południowej .Nawet nie zdawałem sobie sprawy jak dużo jest ich na Śląsku i Zagłębiu nie mówiąc trochę dalej-niektóre z nich pokazujesz tutaj . Ale jak patrzę na Twoje galerie są o wiele bardziej poznawcze ,ładne dla oka.Pozdrawiam

andred użytkownik andred(wpisów:4757) dodano 22.01.2015 00:03

Kilka z tych zamków już zdobyłem, a o niektórych nie miałem pojęcia. Czas na kolejne podboje :-)
Pozdrawiam,
andred

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 21.01.2015 23:17

ak - tak się złożyło :) Mam w zanadrzu zamki, ale muszą poczekać, bo muszę przejrzeć większość zdjęć. Dzięki za odwiedziny w mojej galerii. Pozdrawiam serdecznie.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 21.01.2015 23:16

rozmusiaki- Dzięki :) Będą zamki ze świata, ale nie tak szybko. Galerie kościołów świata, europy i Polski oraz zamków europy i Polski pochłonęły mi ponad 2 miesiące czasu. Wybranie kilkuset zdjęć, opracowanie w kolaże i przygotowanie opisów, a następnie przygotowanie galerii to mrówcza robota. Na razie muszę odpocząć. Teraz będą proste galerie. Może wezmę się za warszawską Pragę.
Pozdrawiam serdecznie.

ak użytkownik ak(wpisów:6290) dodano 21.01.2015 22:15

przewaga pałaców, a wolał bym odwrotnie, no ale to Ty ustawiasz galerię ... jest pięknie :)

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4802) dodano 21.01.2015 21:04

Afrodyto,pozwoliłem sobie obejrzeć wszystkie zamkowe galerie,łącznie z europejskimi i muszę stwierdzić jedno ;
prawdziwa obieżyświatka z Ciebie ! :DDD
Rozumiem,że teraz będzie cykl zamków ze świata :)
Pozdrawiam.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!