m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (49):

 
Olsztyńskie Planetarium od blisko czterdziestu lat stanowi jedną z głównych atrakcji turystycznych Olsztyna. Dwa cyfrowe projektory video, wyposażone w odpowiednią optykę, pokrywają obrazem całą kopułę sali projekcyjnej. Obraz otaczający widza dookoła sterowany jest na żywo za pomocą oprogramowania, które pozwala na zaprezentowanie gwieździstego nieba, zachodzących na nim zjawisk widzianych w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca na Ziemi lub w kosmosie. Kamień pamiątkowy na Placu Solidarności, poświęcony NSZZ Solidarność. Plac Solidarności położony jest tuż przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego, naprzeciw Planetarium. Olsztyński Teatr Lalek, mieszczący się przy ulicy Bartosza Głowackiego. Powstał w 1953 roku jako  Stowarzyszenie Teatru Kukłowego Ziemi Warmińsko-Mazurskiej Czerwony Kapturek. Jedna z olsztyńskich kamienic. Jedna z olsztyńskich kamienic.
Jedna z olsztyńskich kamienic. Jedna z olsztyńskich kamienic. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, wybudowany na początku XX wieku w stylu neogotyckim. Budowlę zaprojektował Fritz Heitmann (1853-1921), znany wówczas architekt w Prusach Wschodnich. Jest on twórcą wielu ceglanych kościołów na terenie diecezji warmińskiej, na ogół w formach neogotyckich. Twórczo wykorzystywał elementy zaczerpnięte z gotyckiej architektury Prus Krzyżackich, takie jak wieże kościelne zwieńczone schodkowymi szczytami i sklepienia gwiaździste, śmiało zestawiając je z elementami, które w regionie nigdy nie występowały, jak np. granitowe filary międzynawowe. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Sklepienia w nawie głównej są gwiaździste, w nawach bocznych - trójdzielne, natomiast w prezbiterium - kryształowe. W nawie głownej są one oparte na 10 ceglanych filarach. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ołtarz główny pochodzi z 1911 roku. Wykonany jest w drewnie w kształcie tryptyku szafiastego. Jest polichromowany i posiada bogaty program ikonograficzny. Rzeźby wykonał Heinrich Hartmann (1868-1937), polichromię zaś J.Grewe z Wiedenbrück w Westfalii. On też jest autorem kościelnej ambony. Ołtarz pochodzi z warsztatu firmy braci Büscher. W centralnym punkcie ołtarza widoczna jest figura Chrystusa z otwartymi ramionami i gorejącym sercem. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - jedna z naw bocznych.
Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W witrażach po lewej stronie, umieszczone są wizerunki Ojców Kościoła, po prawej stronie natomiast - proroków Starego Testamentu. W kaplicy św. Józefa malownicze witraże przedstawiają ucieczkę do Egiptu (na zdjęciu), oraz śmierć św. Józefa. W kaplicy chrzcielnej widnieją postaci św. Franciszka i św. Notryburgii. Okna na chórze ukazują narzędzia męki Pańskiej i symbole sakramentu ołtarza: kielich, hostię, pelikana i baranka. Wykonawcą był mistrz Robert Siebert z Królewca. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - witraż w kaplicy św. Józefa, przedstawiający jego śmierć. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Prawy boczny ołtarz, poświęcony Matce Boskiej Różańcowej. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - organy i chór muzyczny. Organy, mające 44 rejestry, zostały zbudowane w latach 1915-1916 przez firmę Bruno Goebel z Królewca. Nawa boczna północna kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wypełniona jest tablicami pamiątkowymi, poświęconymi Polsce Podziemnej, Kresom Wschodnim i Solidarności. Na zdjęciu - tablica upamiętniająca żołnierzy AK walczących na Wileńszczyźnie. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - pamiątki po oficerach rozstrzelanych przez NKWD w Katyniu.
Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - witraż przedstawiający św. Franciszka z Asyżu. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - figura św. Antoniego. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - figura św. Wincentego à Paulo. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - tablica upamiętniająca ofiary represji stalinowskich. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mozaika nad głównym wejściem do kościoła, przedstawiająca Chrystusa jako Króla na złotym tle w postawie stojacej między symbolami 4 Ewangelistów oraz literami alfa i omega. Widniejący tam napis głosi:  Pone me ut signaculum super cor tuum, co oznacza: Połóż mnie jako pieczęć na sercu swoim. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa ma trzy wieże, z których najwyższa liczy 82,5 m wysokości, a kula zdobiąca jej szczyt ma średnicę 1,7 m. Dwie mniejsze mają wyskość 47 m. Kościół to świątynia orientowana, trójnawowa, wzniesiona na rzucie prostokąta z wysuniętym prezbiterium, zamkniętym trójboczną absydą, z wysoką wieżą i dwiema mniejszymi wieżami przy prezbiterium. Kościół jest murowany z cegły czerwonej, osadzony na kamiennej podmurówce z elementami zdobiącymi z zielono glazurowanej cegły i płytek. Dach pokrywają holenderskie dachówki, a wieże - łupki.
Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szybki rozwój Olsztyna u schyłku XIX wieku i związany z tym wzrost liczby mieszkańców, w tym także i katolików, był przyczyną podjęcia decyzji o budowie drugiego kościoła po katedrze p.w. św. Jakuba. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ziemię pod budowę kościoła zakupiono w 1898 roku za 20 tys. marek, a do prac budowlanych wybrano firmę Alberta Schulza. Prace rozpoczęto w czerwcu 1901 roku. W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego uczestniczył biskup warmiński Andreas Thiel (1826-1908). Konsekracja nastąpiła 19 października 1903 roku z udziałem biskupa pomocniczego warmińskiego Eduarda Herrmanna (1836-1916). Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Początkowo kościół był filią parafii p.w. św. Jakuba. Oficjalne ustanowienie samodzielnej parafii nastąpiło w 1916 roku. Wokół kościoła osiedlał się żywioł niemiecki i dlatego parafia była niemiecka. W okolicy światyni zamieszkiwali ludzie zamożni: rzemieślnicy, urzędnicy, nauczyciele. Nabożeństwa i kazania głoszono w języku niemieckim. W ważniejsze uroczystości kościelne wygłaszano także kazania w języku polskim. Olsztyńskie niebo. Sklep odzieżowy, noszący nazwę nawiązującą do czasów PRL-u. Jedna z olsztyńskich kamienic.
Kamienica przy ulicy Dąbrowszczaków, mieszcząca hotel Dyplomat. Komenda Wojewódzka Policji przy ulicy Partyzantów. Kościół p.w. Chrystusa Króla. Świątynia powstała z okazji uczczenia 700 rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu (1181/1182-1226). Obiekt został zbudowany w latach 1926-1927 w stylu renesansu włoskiego. Od samego początku swego istnienia należy do zakonu ojców franciszkanów. Dawniej przy parafii działał szpital. Obecnie jego budynek pełni funkcję klasztorną. Jeden z zaniedbanych zakątków. Olsztyńskie kamienice. Jedno z podwórek.
Zwieńczenie Kolumny Orła Białego - pomnika w centrum Olsztyna, zbudowanego z inicjatywy Andrzeja Sassyna (działacza społecznego i samorządowca) przy Placu Konsulatu Polskiego. Kolumna projektu Andrzeja Matyka została wykonana przez Tadeusza i Zygfryda Sowińskich, właścicieli firmy SOWT-GRANIT. Kapitel wykonano w stylu korynckim, nieco uwspółcześnionym. Figura orła został zaprojektowana przez Urszulę i Ryszarda Szmytów, a odlana w brązie przez Zenona i Pawła Szewczaków z firmy METAKOL. Figurę orła wieńczy pozłacana korona z walorów rodzinnych Sassynów. Gmach w którym w latach międzywojennych mieścił się konsulat RP. Tablica pamiątkowa na gmachu byłego konsulatu RP. Jedna z olsztyńskich kamienic. Jedna z olsztyńskich kamienic. Kamienie koło pomnika Stefana Jaracza (1883-1945), upamiętniające znanych aktorów, związanych z Olsztynem.
Gdzieś w centrum miasta. Teatr im. Stefana Jaracza. Powstał w 1925 roku w podzięce dla mieszkańców Allenstein za wygrany plebiscyt. Stąd jego ówczesna nazwa - „Der Treudanktheater”. Architektem gmachu był August Feddersen (1881-1947). Po wojnie teatr zaistniał jako polska scena pod nazwą Teatru Warmii i Mazur, a od 1946 roku działa pod obecną nazwą. W pierwszym zespole znaleźli się m.in.: Maria Homerska (1925-2010), Hanna Skarżanka (1917-1992), Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa (1898-1981), Karol Adwentowicz (1871-1958), Jan Kurnakowicz (1901-1968), Stanisław Igar (1918-1987). Jedna z olsztyńskich kamienic. Widok sprzed Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej w kierunku ulicy Mikołaja Kopernika. Pomnik Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej, pierwotnie nazwany Pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej, potocznie określany Szubienicami. Stoi w Śródmieściu Olsztyna na placu Xawerego Dunikowskiego. Pomnik odsłonięto w 1954 roku. Składa się z dwóch szarych charakterystycznych pylonów, mających symbolizować niezamknięty łuk triumfalny
Fragment Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej. Projekt pomnika wykonał Xawery Dunikowski (1875-1964). Monument został wykonany z elementów kamiennych, pochodzących z pomnika bitwy pod Tannenbergiem (Tannenberg - Denkmal), przekształconego później na mauzoleum Paula von Hindenburga (1847-1934). Pomnik wykonali krakowscy rzeźbiarze: Tadeusz Sieklucki (1925-1994), Edward Koniuszy i Antoni Kostrzewa.
Fragment Pomnika Wyzwolenia Ziemi Warmińskiej i Mazurskiej. Na pomniku wykuto typowe sceny z walk podczas II wojny światowej, czołg, sylwetkę żołnierza oraz socrealistyczne sceny pracy na roli i w przemyśle, a także sierp i młot - godło ZSRR.

najbliższe galerie:

 
Olsztyn z lotu  balonem
1pix użytkownik gimper odległość 0 km 1pix
Olsztyn zimową porą (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Polskie Miasta - OLSZTYN
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 0 km 1pix
Olsztyńska przechadzka (3)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Olsztyn-Muzeum Warmii i Mazur na zamku
1pix użytkownik mieczysaw odległość 0 km 1pix
Olsztyńska przechadzka (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (18):

 
lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:3135) dodano 04.04.2015 19:58

A na galerie poczekam wiem,ze dopiero beda latem.

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:3135) dodano 04.04.2015 19:57

Achernar-51 zycze takze cieplych i radosnych Swiat oraz serdecznie pozdrawiam z nad Morza Polnocnego.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5706) dodano 02.04.2015 22:58

Lucy56 - dziękuję i życzę miłego wyjazdu i radosnych Świąt Wielkanocnych. Na portugalskie galerie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, bo wyjeżdżamy tam dopiero w końcu czerwca. Pozdrawiam. :)

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:3135) dodano 31.03.2015 01:49

Achernar-51 podrozninka jako pierwszy zauważył, że to Twoja trzecia już setka:) więc zamilkłam. Natomiast przyznam się bez bicia, że wszystkie je obejrzałam.Oczywiście odkąd "zwabiłeś" mnie tutaj Charlestonem :))) Nie od razu. W Olsztynie bywałam często jako dziecko i z tamtych lat też wiele pamiętam. Będąc na koncercie parę godz.mieliśmy na spacery.
Teraz to czekam na Twoje relacje ze słonecznej Portugalii. A OS wciągnął nie na żarty;)Spać się nie chce a jutro lecimy dużo bliżej niż do USA. Pozdrawiam serdecznie.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5706) dodano 22.03.2015 01:02

Tereza - cieszę się, że Olsztyn widziany moimi oczami spodobał Ci się. Pozdrawiam. :)

Lucy56 - zachęcam do wizyty w tym naprawdę sympatycznym mieście. A "Pewex", widziany po ćwierćwieczu był dla mnie wielką niespodzianką. Pozdrawiam. :)

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:3135) dodano 20.03.2015 17:06

Achernar -51 fajnie bylo kolejny raz zabrac sie do Olsztyna. Pewex to tez jakies wspomnienia .Pozdrawiam.

tereza użytkownik tereza(wpisów:3954) dodano 20.03.2015 14:03

Olsztyn odwiedziłam w ubiegłym roku.
Sympatyczne miasto.Galeria czeka na swoją kolejkę.
Ładnie Olsztyn zaprezentowałeś.Pozdrawiam:)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5706) dodano 20.03.2015 07:50

Michal1988 - na moją Portugalię musimy trochę poczekać, bo jedziemy tam dopiero w końcu czerwca. Pozdrawiam. :))

michal1988 użytkownik michal1988(wpisów:909) dodano 19.03.2015 23:23

Achernar jak ktoś czegoś bardzo chce to to prędzej czy później nastąpi :)
Dlatego jestem pewien ze wkrótce zobacze Twoje brazylijskie galerie :)
A póki co czekam w takim razie na portugalskie odsłony :)

Pozdrawiam
Michał

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5706) dodano 19.03.2015 22:43

Afrodyta - myślę, że od czasu do czasu będę Was zanudzał Olsztynem, bo bywam w tym mieście dość często i zawsze można znaleźć cos nowego. Jak choćby ten Pewex (kto z młodych Obiezyświatów - oprócz Ciebie - pamięta co zacz?). Pozdrawiam. :)

Wielkopolanka - dziękuję i pozdrawiam. :)

Michał1988 - dziękuję. Też chciałbym, by Brazylia się kiedyś zmaterializowała. Miło mi, że podobał Ci się Olsztyn. Faktycznie, jedziemy w tym roku do Portugalii, do którego to kierunku skłoniły mnie liczne galerie - zwłaszcza Przemysława. Będziemy i w kontynentalnej części kraju i na Azorach. Pozdrawiam. :)

andred użytkownik andred(wpisów:4779) dodano 19.03.2015 22:37

Chętnie wstąpiłbym do Pewexu :-)....to były czasy, jak się tam coś kupiło, to jakby się z zachodu wróciło :-))))
Poza ty Olsztyn ładnie się prezentuje i mam nadzieję, że nie tylko w taką piękną pogodę.
Pozdrawiam,
andred

michal1988 użytkownik michal1988(wpisów:909) dodano 19.03.2015 21:52

O Achernar jedziesz do Portugalii? :) Jakas moda ostatnio jest na Portugalie ;)
Milo bylo przejsc sie po Olsztynie, ktorego kompletnie nie znam :)
I rowniez trzymam kciuki za spelnienie brazylijskich marzen :)

Pozdrawiam
Michal

wielkopolanka użytkownik wielkopolanka(wpisów:1967) dodano 19.03.2015 21:44

Piękny i ciekawy spacer po Olsztynie! podobało się bardzo!
pozdrawiam:)

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4251) dodano 19.03.2015 20:35

Bardzo mi się podoba. Witraże w kościele przepiękne. Zwróciłam szczególną uwagę na Pewex. To były sklepy :)
Pozdrawiam serdecznie.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5706) dodano 19.03.2015 14:48

Podróżninka - dziękuję! Nie miałbym nic przeciwko temu, by życzenie się spełniło. Pozdrawiam. :)

AK - dziękuję. Wiem, to od Ciebie dość daleko, ale kiedyś warto tu wstąpić. Pozdrawiam. :)

Sona_Dora. Dzięki, ale Brazylia to pieśń przyszłości. W tym roku wybieramy się nieco bliżej, aczkolwiek do kraju, gdzie mówią tym samym językiem. Pozdrawiam. :)

sona_dora użytkownik sona_dora(wpisów:2091) dodano 19.03.2015 14:01

Nooo nawet prawdziwy Pewex w Olsztynie mają, dzięki za spacerek :) Również składam gratulacje i trzymam palce za Brazylię :) Pozdrawiam

ak użytkownik ak(wpisów:6367) dodano 19.03.2015 11:33

Nigdy nie byłem, a kiedyś chciałbym. Bardzo ciekawa jak dla mnie galería.

podrozninka użytkownik podrozninka(wpisów:868) - Użytkownik usunięty. dodano 19.03.2015 09:37

Gratuluję! Ta galeria ma nr 300. Nie dałem rady obejrzeć wszystkich, ale te które mi się udało są kopalnią wiedzy o odwiedzanych miejscach. Zazdroszczę tej "zaznacznikowanej" mapy. Pozostaje życzyć Ci, aby w kolejnej setce znalazła się Twoja wymarzona Brazylia... Pozdrawiam

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!