m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (44):

 
Widok zamku królewskiego, zbudowanego w XII wieku. W XIII wieku dobudowano do niego romański donżon. Zamek był wielokrotnie przebudowywany. Zamek królewski. Widoczny XIII-wieczny romański donżon zwieńczony XIX-wiecznym krenelażem oraz Kaplica Trójcy Świętej, wybudowana z fundacji Kazimierza III Wielkiego (1310-1370) to jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce. Ściany kaplicy pokryte są rusko-bizantyjskimi freskami z 1418 roku, powstałymi na zamówienie Władysława II Jagiełły (1351/1362-1434). Zamek królewski w Lublinie.  Podczas okupacji niemieckiej mieściło się tam więzienie. Po wojnie na takie same cele zamek zaadaptowało NKWD, dopiero w połowie lat 50. XX wieku powstało tu muzeum.  Na lubelskim Starym Mieście przed laty (zdjęcie z sierpnia 1971 roku). U stóp Wzgórza Zamkowego znajduje się kościół p.w. św. Wojciecha wraz z dawnym szpitalem św. Łazarza. Z inspiracji ks. Piotra Skargi (1536-1612) powstały dwa bractwa dobroczynne w Lublinie. Fundatorem pierwszego był Mikołaj Zebrzydowski (1553-1620), drugiego - Stanisław Garwaski. W latach 1599-1603 wybudowano drewniany kościół i klasztor, a murowane budynki wzniesiono w latach 1615-1650. W roku 1736 obiekt został przekazany sprowadzonym z Francji Siostrom Miłosierdzia, zaś w 1815 roku trafił pod nadzór Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych. W XIX wieku nowy właściciel zespołu kościelno-klasztornego, Stanisław Lingenau (1781-1867), urządził w budynkach magazyn i kamienicę. W roku 1923 obiekt objęli Misjonarze Kresowi św. Franciszka, a w roku 1938 - Siostry Kanoniczki. Podczas II wojny światowej gmach nie uległ większym zniszczeniom. Po wojnie w gmachu dawnego szpitala mieściły się różne instytucje świeckie i kościelne. Pracę podjęły tu siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego. W latach 1989-1994 przeprowadzono remont generalny. Dziś funkcjonuje tu Diecezjalny Dom Rekolekcyjny.
Rzeźba na Placu Zamkowym w Lublinie. Widok z Placu Zamkowego na wiadukt ulicy Zamkowej prowadzącej przez tzw. Bramę Grodzką (zwaną także Bramą Żydowską) na Stare Miasto. Pomnik na Placu Zamkowym, upamiętniający majora Hieronima Dekutowskiego (1918-1949) i żołnierzy jego zgrupowania AK - WiN. Mjr Dekutowski (ps. Zapora, Odra, Reżu, Stary, Henryk Zagon) był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnym i legendarnym dowódcą oddziałów partyzanckich walczących z Niemcami, a później z komunistami. Został aresztowany we wrześniu 1947 roku podczas próby przedostania się na Zachód i po okrutnym śledztwie zamordowany w więzieniu mokotowskim w Warszawie w marcu 1949 roku. Pomnik upamiętniający żołnierzy majora Hieronima Dekutowskiego (Zapory) poległych w walkach z hitlerowcami i komunistami w latach 1943-1955. Brama Grodzka jest jednym z pierwszych murowanych obwarowań, wzniesionych w 1342 roku. Przez wieki zwana była także Bramą Żydowską, ponieważ była przejściem pomiędzy Starym Miastem i dzielnicą żydowską. Jest jedną z dwu głównych bram miejskich. Usytuowana jest na zamknięciu ulicy Grodzkiej, na wysuniętym cyplu Wzgórza Staromiejskiego. Pierwotnie miała około 12 metrów wysokości i była założona na planie czworoboku. Nad przejazdem bramnym znajdowała się izba straży miejskiej. W latach 60. XVI wieku zostało dobudowane przedbramie z mostem zwodzonym, prowadzącym do Zamku. W latach 80. XVI wieku przejazd Bramy Grodzkiej przesklepiono i nakryto dachem gontowym. Na początku XVII wieku przebudowano Bramę w budowlę dwukondygnacyjną. W roku 1785 Dominik Merlini (1730-1797) zmienił jej bryłę -
 zrównał przedbramie i część główną i nakrył je wspólnym dachem, przebudował parter, a na piętrze zaprojektował pomieszczenia mieszkalne. W 1873 roku nieruchomość nabył Chaim Kleiman. Rozbudowa kamienic w latach 60. i 80. XIX wieku spowodowała, że Brama przestała być budynkiem wolnostojącym. Po remoncie w 1954 roku zachowano tylko jedno pomieszczenie na piętrze.
Brama Krakowska, pierwotnie zwana Bramą Wyższą, była jedynym wjazdem do Lublina. Jej budowa rozpoczęła się w 1341 roku. Budowla została wzniesiona w stylu gotyckim. W I połowie XVI wieku murator Sebastian Włoch dobudował do budynku przedbramie, zakończone krenelażem z narożnymi wieżyczkami. Do bramy przylegały mury obronne, opasujące całe wzgórze staromiejskie. Przed bramą wykopano fosę, przez którą przerzucono drewniany most. Brama spaliła się w 1557 roku. Po odbudowie posiadała hełm, na którego wierzchołku lśniła z daleka widoczna złota kula. Brama Krakowska miała wspaniały zegar oraz ganki i balustrady dla trębaczy i strażników. Poważne uszkodzenie budowli miało miejsce podczas kolejnego pożaru miasta w 1575 roku. Odbudowę ukończono prawdopodobnie w 1585 roku. Mimo późniejszych remontów,  Brama zaczęła niszczeć. Dlatego, rada miejska postanowiła w 1778 roku przeprowadzić kolejny remont. Zakończył się on w 1782 roku, o czym świadczy data umieszczona pod monogramem Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798). Na początku XIX wieku na fasadzie Bramy od strony Starego Miasta umieszczono obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Około 1820 roku magistrat wybudował w Bramie cztery sklepiki. W 1823 roku podczas reperacji pod nadzorem Jakuba Hempla (1762-1831) zlikwidowano stare wejście od strony Rynku i zastąpiono je nowym. Kolejne zmiany nastąpiły w 1839 roku - wybito framugę, aby umieścić w niej obraz patrona Lublina - św. Antoniego oraz przekształcono front przedbramia - wybito cztery otwory okienne, które umieszczono w płycinach zamkniętych neogotyckim łukiem. W latach 1844-1845 na wysokości ganków dla trębaczy urządzono żelazną galerię otaczającą wieżę. Była ona także punktem widokowym dla straży ogniowej. W XVIII wieku Bramie Krakowskiej nadano rys barokowy. Plac przed Bramą stał się głównym ośrodkiem handlowym miasta. W 1890 roku pobielono tynki i wyzłocono monogram królewski na szczycie. W XVI wieku Brama Krakowska posiadała ganki dla trębaczy i muzyków, którzy dla przyjemności mieszkańców wygrywali piękne pieśni na swych instrumentach. Obecnie w Bramie mieści się Muzeum Historii Miasta Lublina. Widok na ulicę Bramową i Bramę Krakowską na Starym Mieście. Gruntowna restauracja Bramy miała miejsce w 1954 roku. Skasowano wtedy żelazny ganek, przywracając dwa balkony. Natomiast w latach 1959-1964 przeprowadzono regotyzację Bramy, którą zaadaptowano do celów muzealnych. Od 1965 roku Brama Krakowska jest siedzibą Muzeum Historii Miasta Lublina. Ostatni remont Bramy został zakończony w 2007 roku.
Baszta Gotycka, z racji swojego kształtu zwana także Basztą Półokrągłą, stanowi fragment gotyckich murów obronnych Lublina. Zbudowano ją w 1341roku, razem z murami obronnymi, a zrekonstruowano w latach 80. XX wieku. Stare Miasto - ulica Ku Farze. Stare Miasto - widok z ulicy Grodzkiej. Jedna ze staromiejskich kamieniczek. Jedna ze staromiejskich kamieniczek przy ulicy Grodzkiej, za którą wzięli się już konserwatorzy. Detal z jednej z lubelskich staromiejskich kamieniczek.
Staromiejska kamieniczka. Widok z Rynku w kierunku ulicy Grodzkiej. Kamienica widoczna na wprost powstała w XV wieku, prawdopodobnie w wyniku połączenia dwóch gotyckich domów. W 1524 roku należała do rajcy Adama Doydzwona, potem do Barbary Skromowskiej, a następnie do rodziny Chociszewskich, stąd zwana jest Chociszewską. W I połowie XVII jej właścicielem był Jerzy Lemka, wydawca najstarszego lubelskiego kalendarza. Renesansową attykę dobudowano w połowie XVII wieku. Kamienica, zniszczona w czasie II wojny światowej, została odbudowana w 1954 roku. Zrekonstruowano wtedy attykę oraz ozdobiono budynek sgraffitem. Budynek Trybunału Koronnego na Rynku Starego Miasta. Zastąpił on dawny drewniany ratusz, spalony w 1389 roku. Początkowo, nowo wybudowany budynek pełnił funkcję miejskiego ratusza, a od 1578 roku mieścił się w nim Trybunał Koronny dla szlachty z Małopolski. W latach 1781-1787 gmach Trybunału został przebudowany do współczesnej postaci według projektu Dominika Merliniego, nadwornego architekta Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nadano mu wówczas klasycystyczny wygląd. Obecnie w budynku dawnego Trybunału Koronnego mieści się Pałac Ślubów. Jedna ze staromiejskich kamieniczek, widziana od podwórza. Fasada jednej z kamieniczek na Starym Mieście. Wejście do jednej z restauracji na Starym Mieście, serwującej specjały kuchni polskiej.
Restauracja Mandragora na Starym Mieście, specjalizująca się w daniach kuchni żydowskiej. Przed wejściem do restauracji Mandragora na Starym Mieście. Przed wejściem do restauracji Mandragora na Starym Mieście. Zabytkowe kamieniczki na Rynku Starego Miasta i tzw. Wieża Trynitarska, zwana również Bramą Trynitarską. Wchodziła ona w skład zabudowań kolegium jezuickiego. Na początku była tylko furtą klasztorną. W roku 1627 podwyższono ją i przeznaczono na dzwonnicę. Po kasacie zakonu jezuitów przeszła w ręce trynitarzy. Pomimo, że budowla krótko należała do zakonników, zaczęto ją nazywać Wieżą Trynitarską. W XIX wieku wieża wraz z katedrą została przebudowana w stylu neogotyckim. Podczas II wojny światowej uległa ona zniszczeniom. Obecnie znajduje tu się Muzeum Archidiecezjalne. Kamieniczki staromiejskie i Wieża Trynitarska w Lublinie. Zdjęcie niemal identyczne, jak poprzednie, tyle że zrobione 37 lat wcześniej - w sierpniu 1971 roku. Miły zakątek lubelskiego Starego Miasta w pobliżu dawnego kolegium jezuickiego i Bramy Krakowskiej.
Bazylika archikatedralna p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty to największa świątynia Archidiecezji Lubelskiej. Kościół ufundował Bernard Maciejowski (1548-1608). Budowę rozpoczęto w 1586 roku wg projektów Jana Marii Bernardoniego (1541-1605) i Józefa Bricca. Ukończono ją w 1625 roku. Kościół należał do Kolegium Jezuickiego. W roku 1752 został odbudowany w stylu barokowym po pożarze. Po kasacie zakonu jezuitów w 1773 roku kościół i klasztor przejęli ojcowie trynitarze. W 1821 roku Antonio Corazzi (1792-1877) zaprojektował nową fasadę, utrzymaną w klasycystycznym stylu. Kościół rektoralny KUL p.w. św. Krzyża. Wg legendy z 1434 roku, drewniany kościół ufundował kupiec, który chciał wykraść relikwie Krzyża Świętego dominikanom. Przed 1623 rokiem powstał kościół murowany, Od 1697 roku opiekowali się nim dominikanie obserwanci. Po kasacie konwentu w 1800 roku budynki przejęło wojsko. W latach 1934-1935 pod kierunkiem Mariana Lalewicza (1876-1944) przeprowadzono remont. Budynki przeszły na własność KUL w 1997 roku. Bryła świątyni nawiązuje do tzw. renesansu lubelskiego, ale występują tu głównie nawiązania do architektury baroku. Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II to najstarsza uczelnia Lublina. Powstał w 1918 roku z inicjatywy ks. Idziego Benedykta Radziszewskiego (1871-1922), Karola Jaroszyńskiego (1878-1929) i Franciszka Skąpskiego (1881-1966). Początkowo miał 4 wydziały i do roku 1928 nosił nazwę Uniwersytet Lubelski. W czasie wojny Niemcy zajęli gmach KUL na szpital wojskowy. Po wojnie KUL wznowił działalność jako pierwszy uniwersytet w Polsce. W czasach PRL dążono do zahamowania rozwoju Uczelni. Nasilenie szykan nastąpiło w latach 50. i 60. XX wieku. Później polityka władz była łagodniejsza.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Gmach Uczelni przy Alejach Racławickich. Od początków istnienia jej zadaniem jest służba Bogu i Ojczyźnie - Deo et Patriae. W ciągu swojej ponad 90-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i za granicą. KUL dziś jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze. Centrum Kongresowe przy ulicy Akademickiej jest najnowszą inwestycją Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Prowadzone są tu różne formy działalności: dydaktyczna, konferencyjno-kongresowa, kulturalno-artystyczna, organizowane są też imprezy okolicznościowe. Centrum ma aulę z prawie 600 miejscami siedzącymi. Jest wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne. Aula, do której prowadzą 4 osobne klatki schodowe, w razie potrzeby zmienia się w salę widowiskową ze sceną o powierzchni ponad 200 m². W Centrum mogą odbywać się wykłady, spotkania, wystawy. Budynek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uniwersytet jest uczelnią o profilu rolniczym, kształcącą ponad 10 tysięcy studentów na 7 wydziałach, 19 kierunkach i 46 specjalnościach.
Hotel Mercure Unia jest położony przy Alejach Racławickich, niedaleko najważniejszych instytucji, centrum handlowego i wielu atrakcji turystycznych Lublina. Do dyspozycji gości hotelu jest 105 komfortowych pokoi, 5 apartamentów, sale konferencyjne, restauracja, stanowisko internetowe i siłownia. Lubelska jesień.

najbliższe galerie:

 
LUBELSKIE TARGI STAROCI
1pix użytkownik wo odległość 0 km 1pix
Polskie Miasta - LUBLIN
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 0 km 1pix
Lublin- starówka
1pix użytkownik beata-zbychu odległość 0 km 1pix
Lubelszczyzna
1pix użytkownik caroline95 odległość 0 km 1pix
Lublin - moje miasto. [I]
1pix użytkownik krushyna odległość 0 km 1pix
Lublin - Stare Miasto
1pix użytkownik robson odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (11):

 
marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 22.04.2015 14:39

miejsce, które warto odwiedzić a chyba nie jest zbyt doceniane turystycznie.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5620) dodano 21.04.2015 23:11

Halszka - to zachęcam do wizyty w realu, bo miasto jest dużo ładniejsze w rzeczywistości, niż na moich zdjęciach. Pozdrawiam. :)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 21.04.2015 21:36

Nigdy nie byłam w Lublinie,więc spaceruję Twoimi śladami, czytam opisy i poznaję Lublin coraz lepiej:)
Pozdrawiam!:)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5620) dodano 21.04.2015 18:20

Glockerka - ja ją też bardzo lubię. Pozdrawiam. :)

glockerka użytkownik glockerka(wpisów:742) dodano 21.04.2015 10:34

A ja lubię tę miejscami zaniedbaną starówkę, o której wspomina Michał.
Ona jest taka klimatyczna... Pozdrawiam.:-)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5620) dodano 20.04.2015 17:01

Tereza - dziękuję również. Uważam, że miasto musi się podobać, bo jest po prostu ładnie. Pozdrawiam. :)

tereza użytkownik tereza(wpisów:3908) dodano 20.04.2015 15:08

Lublin bardzo mi się podoba.Miło powspominać.
Dziękuję za galerię i pozdrawiam:)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5620) dodano 19.04.2015 22:09

Rozmusiaki - byłem, ale niestety nie mam zdjęć. Ale w 100% zgdadzam się. Pozdrawiam. :)

Lucy56 - dziękuję i też pozdrawiam. :)

Michał1988 - dawniej, gdy pracowałem w dziale eksportu łożysk tocznych w Impexmetalu w Warszawie często w Lublinie bywałem z racji pracy zawodowej (jednym z dostawców łożysk była bowiem fabryka FLT w Kraśniku - zdarzało się dość często, że w Lublinie nocowaliśmy). Kilka razy byłem też w Lublinie czysto turystycznie. Zgadzam się z Tobą, że lubelskie Stare Miasto ma swój niepowtarzalny urok i klimat. Na Noc Kultury będę musiał się kiedyś wybrać, bo nie byłem. Pozdrawiam. :)

michal1988 użytkownik michal1988(wpisów:909) dodano 19.04.2015 21:06

Dzieki Achernar za ta lubelska galerie :) 5 lat mieszkalem w tym miescie jako student :) Bardzo fajnie i klimatycznie jest w pierwszy weekend czerwca kiedy odbywa się tzw. Noc kultury :) Jak nie byłeś to polecam :) Warto :) Miasto się rewitalizuje cały czas i nabiera dawnego blasku :) Starówka jest naprawdę klimatyczna. Wiele niestety regionów jest jeszcze zaniedbanych ale mimo tego warto zobaczyć to miasto :)

Pozdrawiam
Michał

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:3106) dodano 19.04.2015 20:58

Dziekuje za spacer po Lublinie.Bylam pare razy.Pozdrawiam.

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4841) dodano 19.04.2015 20:53

Prześliczne miasto :)
A na zamku i w kaplicy ( tu jest dopiero czad ) byłeś ?
Pozdrawiam.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!