m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Dzielnica Gotycka jest bez wątpienia najbardziej klimatyczną częścią miasta. Ciasne uliczki w połączeniu ze średniowieczną zabudową tworzą atmosferę tajemniczości, harmonii i piękna. Kościół Santa María del Pí (Matki Boskiej Sosnowej) to gotycka świątynia przy ulicy Cardenal Casañas. Według legendy, niepotwierdzonej jednak źródłami pisanymi, pierwsza chrześcijańska świątynia na tym miejscu znajdowała się już w roku 413. Pewne jest natomiast, że w roku 987 istniała tu murowana kaplica pod tym samym wezwaniem co dzisiejszy kościół, położona wówczas daleko poza murami miejskimi Barcelony. Obecny kościół Santa Maria del Pi został wzniesiony w latach 1319-1320 i przebudowany w 1391 roku w stylu gotyckim. Kościół wyróżnia się mnogością typowo gotyckich ozdób. Centralnym punktem jego głównej fasady jest wielka rozeta o średnicy 10 metrów. Wejście do świątyni prowadzi przez tympanon i portal utworzony przez szereg niewielkich kolumienek i ostrołukowych blend, którego centralnym punktem jest figura Maryi Dziewicy. W portalu powtarza się zdobniczy motyw sosny, skąd pochodzi wezwanie kościoła. Na przestrzeni stuleci nie były prowadzone prawie żadne zmiany wnętrza lub fasady kościoła Santa Maria del Pi, jedynie w XIX wieku, po pożarze, kościół został częściowo zrekonstruowany w stylu katalońskiego neogotyku. Również pożar w 1936 roku, w czasie wojny domowej, zniszczył oryginalną rozetę na fasadzie obiektu, która została odbudowana w 1940 roku. Kościół Santa Maria del Pi wsparty jest na rzędach przypór oraz elementach portyku, zachowanego z wcześniejszej romańskiej świątyni, stojącej na tym miejscu. Wszystkie okna w kościele mają kształt ostrych łuków i są wypełnione witrażami. Świątynia jest jednonawowa, z rzędem kaplic po obydwu stronach. Mierzy 54 metry długości, 16,5 metra szerokości oraz 27 metrów wysokości. Kościół Santa Maria del Pi. Po pożarze w 1936 roku jego wnętrze nie posiada niemal żadnej dekoracji, zaś w miejscu spalonego XIX-wiecznego ołtarza głównego znajduje się jedynie trzymetrowa figura Matki Boskiej z 1973 roku i starszy o cztery lata skromny ołtarz. W 1986 roku odrestaurowano także część stalli. Ośmioboczna dzwonnica, zaprojektowana została przez Bartomeu Masa i ukończona w  roku 1461. Na wieży tej znajduje się dziś sześć dzwonów, z których najstarszy, Andreua, datuje się na 1669 rok, zaś największy, Antonia, waży 1806 kg. Z kolei wysokość samej dzwonnicy wynosi 54 metry.
Uliczka w pobliżu kościoła Santa Maria del Pi. Odwiedzając Barri Gotic, nie można pominąć jednego z najładniejszych placów Barcelony - Plaza del Pi, znajdującego się tuż obok kościoła Santa Maria del Pi.   Spotkamy tu wielu ulicznych artystów, a także sprzedawców pamiątek, wyrobów rękodzieła i lokalnych smakołyków. Gmach ratusza (Ajuntament de Barcelona) na Plaça de Sant Jaume. Obecny kształt nadała budowli neoklasyczna fasada z 1847 roku, choć historia ratusza sięga roku 1369, kiedy to rozpoczęto budowę tzw. Sali Stu (Salón de Ciento). Autorem fasady jest Josep Mas i Vila (1779-1855). W roku 1929 dokonano przebudowy gmachu, którą kierowali Antoni Falguera i Sivilla (1876-1947), Joaquim Vilaseca i Rivera (1885-1963) i Adolf Florensa i Ferrer (1889-1968). Gmach ratusza na Plaça de Sant Jaume. Od strony Carrer de la Ciutat zachowała się dawna fasada z 1399 roku, wzniesiona przez mistrza Pere Llobet. Urokliwa uliczka Carrer del Bisbe. Detal architektoniczny jednego z budynków na Carrer del Bisbe.
Na Carrer del Bisbe. Na Carrer del Bisbe. Na Carrer del Bisbe. Dochodzimy do katedry p.w. św. Krzyża i św. Eulalii (Cathedral de la Santa Creu i Santa Eulalia). Staromiejski detal architektoniczny. Katedra p.w. św. Krzyża i św. Eulalii, znana bardziej jako barcelońska La Seu, to jeden z najbardziej okazałych obiektów gotyckich w Hiszpanii. Budowana od 1298 roku, tak naprawdę całkowicie ukończona została w latach 80-tych XX-stulecia, kiedy to rozbudowano fasadę.
Patronką barcelońskiej katedry jest św. Eulalia (291-304) - dziewica i męczennica, która według tradycji, zginęła w Barcelonie w czasie ostatnich prześladowań chrześcijan za czasów panowania cesarzy Dioklecjana (ok. 244-313/316) i Maksymiana (ok. 250-310). Zanim zginęła, była torturowana i znieważana. Tradycja mówi, iż została publicznie obnażona, lecz nagle spadł śnieg, który oszczędził jej skromność. Pochowana jest w katedrze w bardzo bogato zdobionym nagrobku wykonanym z alabastru w stylu gotyckim. Dzieło wykonał uczeń Giovanniego Pisano (1245/1248-1319). Katedra jest jednym z cenniejszych przykładów architektury gotyckiej w Hiszpanii. Wzniesiona została w kilku etapach w XIII - XV wieku na miejscu starszej świątyni, wybudowanej przez Rzymian. Znana już od roku 343 świątynia, po upadku cesarstwa została przejęta przez Wizygotów. Nowy kościół powstał w VI wieku i istniał do 985 roku, kiedy to został zniszczony przez Maurów. W roku 1058 wzniesiono na tym miejscu romański kościół, zaś w roku 1298 położono kamień węgielny pod nową, większą świątynię, zachowując fragmenty starszej budowli. Budowa katedry trwała długo - aż do roku 1448. Wówczas powstało obecne gotyckie prezbiterium, transept, trójnawowy korpus oraz zabudowania wraz z krużgankiem. W roku 1500 do kamiennej świątyni dobudowano dzwonnicę. Skromna elewacja zachodnia z późnoromańskim portalem otrzymała w latach 1887-1898 reprezentacyjną fasadę w stylu neogotyckim z ośmioboczną wieżą i wielkim reprezentacyjnym wejściem na osi. Pracami kierowali architekci Augusto Font Carreras (1846-1924) i Josep Oriol Mestres (1815-1895). Oprócz nagrobka św. Eulalii katedra kryje inne dzieła rzeźby gotyckiej, takie jak stalle, czy też portal św. Iwona. W jednej z kaplic znajduje się krzyż pochodzący ze statku, który brał udział w bitwie pod Lepanto w 1571 roku pomiędzy Turcją i Ligą Świętą, zakończoną zwycięstwem chrześcijan. Katedra p.w. św. Krzyża i św. Eulalii (La Seu).
Katedra p.w. św. Krzyża i św. Eulalii (La Seu). Katedra p.w. św. Krzyża i św. Eulalii widziana od strony Placu Katedralnego (Plaça de la Seu). Świątynia jest siedzibą archidiecezji barcelońskiej. Katedra p.w. św. Krzyża i św. Eulalii (La Seu). Katedra p.w. św. Krzyża i św. Eulalii (La Seu). Od strony południowej do katedry przylegają zabudowania dawnej siedziby arcybiskupa, skupione wokół czworobocznego krużganka. W wirydarzu znajduje się mały staw z fontanną, w którym pływa trzynaście gęsi, co ma symbolizować wiek Patronki świątyni. Wnętrze katedry p.w. św. Krzyża i św. Eulalii.
Wnętrze katedry p.w. św. Krzyża i św. Eulalii. Wnętrze katedry p.w. św. Krzyża i św. Eulalii. Wnętrze katedry p.w. św. Krzyża i św. Eulalii. Figura Matki Boskiej we wnętrzu katedry p.w. św. Krzyża i św. Eulalii. W okolicach katedry p.w. św. Krzyża i św. Eulalii. W okolicach katedry p.w. św. Krzyża i św. Eulalii.
Staromiejski zakątek w pobliżu katedry. Staromiejski zakątek w pobliżu katedry. Staromiejski zakątek w pobliżu katedry. Staromiejski zakątek w pobliżu katedry. Konny pomnik Ramona Berenguera III (1082-1131) zwanego Wielkim, hrabiego Barcelony, Girony i Ausony, panującego w latach 1086-1131. Autorem pomnika, wzniesionego w 1950 roku jest kataloński rzeźbiarz Josep Llimona i Bruguera (1864-1934). Staromiejska uliczka. W dzielnicy tej mieszkał i tworzył Pablo Picasso (1881-1973) w latach 1895-1904. Tu też urodził się i spędził swą młodość Joan Miró i Ferrà (1893-1983).
W Dzielnicy Gotyckiej znajdziemy niezliczone bary, kawiarnie i knajpki, w których serwowane są specjały kuchni katalońskiej. Kościół Santa Maria del Mar (Matki Bożej Morza) to gotycka świątynia w dzielnicy La Ribera, tuż obok Barri Gotic. Został wzniesiony w latach 1329-1383 w stylu gotyku katalońskiego. Pierwsza wzmianka o kościele Santa Maria del Mar pochodzi z 998 roku. Budowa obecnej świątyni rozpoczęła się jednak znacznie później. Na skutek zabiegów archidiakona kościoła Bernata Llulla. W 1329 roku król Aragonii Alfons IV (1299-1336) położył kamień węgielny pod budowę. Projekt nowego gmachu kościelnego przygotował Berenguer de Montagut, który równocześnie nadzorował prace budowlane (drugim budowniczym kościoła był Ramon Despuig). Wejście do kościoła wiedzie poprzez bogato zdobiony portal z tympanonem i gotyckimi blendami po obu stronach. Do 1350 roku ukończono mury zewnętrzne kościoła Santa Maria del Mar, kaplice oraz dekorację obu fasad. Prace jednak opóźnił pożar w 1379 roku, który zniszczył dużą część już wybudowanego obiektu. Oficjalne zakończenie budowy oraz pierwsza msza w kościele miały miejsce 3 listopada 1383 roku. W  roku 1428 trzęsienie ziemi zniszczyło imponującą rozetę w oknie na fasadzie zachodniej, która musiała być odbudowana. Dokonano tego w nowym stylu gotyku płomienistego do roku 1459 (witraż jest o rok późniejszy). W późniejszych stuleciach nie dokonywano większych modyfikacji wnętrza świątyni. Wnętrze kościoła Santa Maria del Mar. W czasie hiszpańskiej wojny domowej w 1936 roku pożar zniszczył barokowy ołtarz główny i pozbawił wnętrze kościoła niemal całej dekoracji, co stwarza wyjątkowe w hiszpańskich świątyniach wrażenie prostoty. Na szczególną uwagę zasługuje zachowany zespół witraży. Kościół Santa Maria del Mar jest świątynią typu bazylikowego. Prezbiterium nie jest wyodrębnione. Świątynia ma sklepienie krzyżowe, wsparte na rzędach ośmiobocznych kolumn.
Jeden z ołtarzy we wnętrzu kościoła Santa Maria del Mar. Pomnik na terenie dawnego cmentarza przy kościele Santa Maria del Mar, upamiętniający ofiary obrońców Barcelony, poległych w roku 1714 w czasie walki o miasto, toczonej z siłami Bourbonów podczas wojny o sukcesję hiszpańską.

najbliższe galerie:

 
Barcelona - miasto tłuczonego szkła 2016
1pix użytkownik blackcat84 odległość 0 km 1pix
Barcelona 2015 - Camp Nou
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
królowa Katalonii jesienią...
1pix użytkownik zielas odległość 0 km 1pix
Barcelona 2015 - La Mercè  de Barcelona
1pix użytkownik achernar-51 odległość 0 km 1pix
Barcelona,Pałac Muzyki Katalońskiej
1pix użytkownik voyager747 odległość 0 km 1pix
HISZPANIA Barcelona - La Boqueria
1pix użytkownik paweller75 odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (10):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 11.11.2015 12:09

Lucy56 - to jest ta zwane "embarras de richesse". Też częśto tego doświadczam. Ostatnio wiele galerii wyostrzyło mój apetyt na Chorwację. Ale w planach jest i Rumunia i inne miejsca. Co wybrać? To zawsze jest problem... Pozdrawiam. :)

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:3086) dodano 11.11.2015 06:56

Zachęciłeś bardzo aby zwiedzić Barcelonę.Ba tylko kiedy,jeśli tyle już kierunków w planach.Podobało mi się.Serdecznie pozdrawiam.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5592) dodano 10.11.2015 15:42

Nata14 - Barri Gotic nie leży wcale tak daleko od niektórych zabytków Gaudiego (np. Casa Mila, czy Casa Batlo). Wystarczy wyjść na Placa Catalunya, Rambę i odbić w lewo.. Pozdrawiam. :)

Afrodyta - jw. pierwszy raz też byłem służbowo 20 lat temu (na targach), ale spędziłem tam 10 dni. Teraz byłem tylko 3 dni, ale miałem je tylko dla siebie. Też lubię Barcelonę. Pozdrawiam. :)

Andred - będzie jeszcze kilka galerii, do których zapraszam. A skoro się tam wybierasz, to myślę, że miasto Cię nie rozczaruje. Pozdrawiam. :)

Kordula157 - zachęcam, bo warto. Pozdrawiam. :)

AK, Anek11 - dzięki. Pozdrawiam. :)

Paweller75 - wiem, że lubisz to miasto, bo w końcu i avatar o tym świadczy. Zapraszam do następnych (wkrótce) galerii. Pozdrawiam. :)

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7477) dodano 09.11.2015 18:39

Też biegałem po tych uliczkach Barcelony ..., bardzo fajowa dzielnica, ma niesamowity klimat ..., miło powspominać ..., pozdrawiam:)

anek11 użytkownik anek11(wpisów:2746) dodano 09.11.2015 18:25

Obiecuję sobie od lat wizytę w tym mieście i ciągle nic...a tu takie atrakcje. Fajna ta dzielnica, bardzo mi się podoba

ak użytkownik ak(wpisów:6327) dodano 09.11.2015 17:44

no proszę ! tylko zniknę na łikendowy wypad, a tu takie śliczne galerie ! :)))

kordula157 użytkownik kordula157(wpisów:6138) dodano 09.11.2015 16:23

Moze i ja sie kiedys wybiorę, z cała pewnością wpadnę do gotyckiej dzielnicy. Pozdrawiam:)

andred użytkownik andred(wpisów:4757) dodano 08.11.2015 23:43

Można by powiedzieć "znowu Barcelona!!", ale Twoja galeria jest zupełnie inna i gdyby nie tytuł i opisy, to nie wiedziałbym, że to o Barcelonie.
Dobre uzupełnienie pozostałych galerii, a skoro ja w niej jeszcze nie byłem, a wybieram się, to wiem czego nie powinienem pominąć.
Pozdrawiam,
andred

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 08.11.2015 22:40

Super. Byłam w Barcelonie we wrześniu chwilę (2 dni, służbowo). Kocham to miasto.
Pozdrawiam :)

nata14 użytkownik nata14(wpisów:1093) dodano 08.11.2015 19:47

Zawsze z Barcelony - Gaudi, Gaudi.. a pokazana przez Ciebie dzielnica gotycka jest super. Nawet nie wiedziałam ,że takowa istnieje :) .Barcelona od kilku lat przewija mi się w planach. I dzielnica gotycka na pewno będzie obowiązkowym punktem obok Gaudiego i jego dzieł .
Bardzo mi się podobało.
Pozdrawiam.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!