m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (40):

 
Z tym Sewastopolem to jest tak,że to naprawdę duże i pełne zabytkowych wręcz ulic miasto,dlatego zabieram Was ponownie ulicami tego miasta,ale tym razem dojdziemy do miejsca,w którym tak naprawdę tętni serce tego miasta. Oczywiście aby tam dotrzeć mogliśmy to zrobić na przykład autobusem,ale po co ? Naprawdę bardzo fajnie nam się szło,tym bardziej że wręcz na każdym kolejnym kroku spotykaliśmy się z coraz większą rosyjskością tego miasta. Ot,choćby takie pomniki,niekoniecznie pochowane w parkach ... Z samych pomników z jednego dnia pobytu pewnie bym potrafił osobną galerię stworzyć :) Ale nie zrobię Wam tego,to już ostatni w tej galerii skamieniały bohater ... W części pierwszej o Sewastopolu trochę szerzej omówiłem historię miasta,natomiast dzisiaj pogadajmy trochę o Krymie jako takim,bo to od momentu aneksji wciąż gorący temat i zdania są mocno podzielone.A przecież było tak ;
Problem współczesnego Krymu jako autonomicznego regionu w granicach Ukrainy,a od tego się zaczęło,był rezultatem burzliwej historii,postsowieckiej polityki i narodowego mitu Tatarów krymskich.Jak by nie spojrzeć na mapę,to obszar ten ,ze względu na swoją strukturę  etniczną i socjoekonomiczną oraz geopolityczne właśnie położenie w trójkącie Rosja - Ukraina - Turcja,tworzy specyficzny mikrokosmos. Jednocześnie,od 1991 roku Krym był jednym z najważniejszych problemów Ukrainy w ramach tzw.state and natio building.Przekazanie półwyspu przez Chruszczowa w 1954 roku Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej miało właściwie małe znaczenie zarówno dla Krymu,jak i samej Ukrainy. Dopiero,gdy Ukraina odzyskała niepodległość,zaczęły się ujawniać  komplikacje związane z tym podarunkiem.Dlaczego ? Bo jeszcze przed rozpadem ZSRR zostało tam przeprowadzone referendum,dotyczące utworzenia Krymskiej Republiki Autonomicznej.Notabene było ono pierwszym referendum dotyczącym statusu terytorialnego ziem którejkolwiek z republik radzieckich. Frekwencja o ile dane nie zostały sfałszowane,a nie było wtedy takiej potrzeby tak myślę,wyniosła 80 % z czego 93 % opowiedziało się za ustanowieniem autonomii.I tak naprawdę to był początek końca ... Parlament ukraiński,chcąc powstrzymać dążenia separatystyczne ludności krymskiej,w kwietniu 1992 roku uchwalił ustawę przyznającą Półwyspowi Krymskiemu autonomie i zapewniającą mu prawo do samostanowienia w zakresie polityki socjalnej i kulturalnej,wydobycia surowców naturalnych oraz spraw dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych. Na skutek tej decyzji Rada Najwyższa Rosji anulowała w maju 1992 roku decyzję Nikity Chruszczowa z 1954 roku o przekazaniu Ukrainie Krymu.Oczywiście na skutek takiej decyzji wywołało to protesty ze strony Kijowa i wzmogło niechęć władz ukraińskich do Wspólnoty Niepodległych Państw.
Z kolei parlament krymski w swojej ustawie z maja 1992 zdefiniował region jako osobne państwo,ale pozostające pod protektoratem Ukrainy jako jej część. Po kilkumiesięcznych zmaganiach politycznych doszło do kompromisu i nowa konstytucja Krymskiej Republiki Autonomicznej przyjęta we wrześniu 1992 roku nie zawierała już kontrowersyjnego stwierdzenia o państwie Krymie,a zależność od Ukrainy została wzmocniona. W połowie stycznia 1994 roku sytuacja znów się zaostrzyła w wyniku przeprowadzonych na Krymie wyborów prezydenckich.Przeważająca ludność rosyjska wybrała na swojego prezydenta rosyjskiego nacjonalistę Jurija Mieszkowa,który w swoim programie podkreślał plany oderwania się Krymu od Ukrainy. Uzyskał on około 73% głosów ,a na drugiego kandydata ,którym był lider partii komunistycznej Nikołaj Bagrow,głosowało zaledwie  około 23% wyborców.Bagrow występował za pozostaniem Krymu przy Ukrainie.Same wybory prezydenckie,a w ich efekcie wybór Mieszkowa,osłabiły więzi z państwem ukraińskim. Umocniły one także i tak już silną,autonomię Krymu.Ponieważ w konstytucji krymskiej nie był przewidziany urząd prezydenta,wybory były wyraźnym ominięciem prawa.Ukraina natomiast zaakceptowała uzurpowane wybory z przekonaniem,że wygra je Bagrow i z pomocą nowego urzędu utrzyma dotychczasową równowagę między Kijowem a Symferopolem. 20 maja 1994 roku parlament Krymu przywrócił konstytucję republiki z maja 1992 roku,co doprowadziło do i tak już napiętych stosunków z Kijowem,nieuznającym niezależności Krymu.A Moskwa co ciekawe,zagroziła Ukrainie użyciem siły,gdy ta spróbuje inną niż dyplomatyczną drogą interweniować na półwyspie.
Po zwycięstwie Mieszkowa Tatarzy krymscy obawiali się dyskryminacji i odrzucali możliwość przyłączenia do Rosji,organizując liczne pochody i manifestacje.Tatarscy aktywiści byli również przeciwni przywróconej konstytucji,która nie chroniła w sposób zadowalający praw mniejszości. W lipcu 1994 roku wybory prezydenckie na Ukrainie wygrał Leonid Kuczma.Władający językiem rosyjskimi i pochodzący ze wschodniej Ukrainy,otrzymał na Krymie aż 96% głosów.Mówił on w swoim programie między innymi o tym ,że język rosyjski uzyskałby status języka oficjalnego,a rola poszczególnych obwodów zostałaby wzmocniona. Dlatego też ludność krymska wiązał z tym kandydatem duże nadzieje. Kiedy Mieszkow i krymski parlament zaproponowali referendum dotyczące całkowitej niepodległości Krymu,Ukraina uznając to za grubą przesadę,zlikwidowała w marcu 1995 roku urząd prezydenta Krymu.Tym samym Kijów przywrócił pełną kontrolę nad samozwańczymi władzami krymskimi. Wkrótce jednak,miłość mieszkańców Krymu,jak i reszty Ukrainy do Kuczmy wygasła,a autonomiczna Republika Krymu,powołana 17 marca 1995 roku,zgodnie ze swoją konstytucją,aż do momentu przyjścia do nich zielonych ludzików,starała się na drodze legislacyjnej uzyskać możliwie jak największą swobodę. Rozgrywka toczyła się ... no właśnie.Jak nie wiadomo o co chodzi,to chodzi o pieniądze ... w tym przypadku o budżet Krymu ...
Podatki jakie odprowadzali mieszkańcy półwyspu,pochodzące głównie z zyskownej turystyki,wracały z Kijowa w cząstkowej postaci dotacji.Z pustego to i Salomon nie naleje,więc i inwestycje i nastroje były po porostu kiepskie. Oczywiście władze Krymu liczyły na zmianę polityki Kijowa.Niestety ... nie doczekały się. My natomiast się doczekaliśmy tak sobie rozważając miejsca,do którego w tej galerii mieliśmy dojść. To właśnie tu bije najmocniej serce Sewastopola,to tu są największe atrakcje dla przeciętnego turysty,to stąd właśnie można wynająć łódkę i podpłynąć do bazy floty czarnomorskiej itd itp.  O flocie następnym razem,a teraz jeszcze trochę o Krymie.Wytrzymacie chyba ;) Republika ma albo raczej miała swój hymn,herb i flagę.W tej materii chyba się nic nie powinno zmienić.
Godłem Krymu jest gryf,zwierzę heraldyczne,które miało w antyku funkcje opiekuńcze.Symbol ten wykorzystywany był na tym obszarze juz w IV w.p.n.e. Kolory flagi krymskiej,dziwnie przypominającą rosyjską,symbolizują ;niebieski - przyszłość,biały - teraźniejszość,czerwony - bohaterską przeszłość. Dzięki silnemu lobbingowi w Kijowie krymska autonomia była i pewnie nadal jest wpisana do ukraińskiej konstytucji,gdzie widnieje zaraz obok artykułu,który mówi,że jednorodne państwo ukraińskie jest republiką. Również specjalna ochrona języka rosyjskiego została zapisana w konstytucji Ukrainy,zaś na terenie Krymu język rosyjski miał status drugiego oficjalnego,a teraz zapewne jest językiem oficjalnym.Przewrotna ta historia ... Na Krymie bardzo silna pozycję miały ugrupowania komunistyczne.Czerwone sztandary wcale nie od święta,pojawiały się pod  dwoma pomnikami Lenina,które w dalszym ciągu stoją w centrum miasta. W czasie tak zwanej Pomarańczowej Rewolucji władze Krymu zachowywały daleko idącą powściągliwość,zaś mieszkańcy Krymu głosowali w ogromnej większości na ówczesnego premiera,Wiktora Janukowycza,który w swojej kampanii wyborczej akcentował związki z Rosją i obiecywał nadanie językowi rosyjskiemu statusu drugiego  języka oficjalnego na terenie Ukrainy oraz opowiadał się za zalegalizowaniem podwójnego obywatelstwa.
Szczególnie ten ostatni argument mógł przemawiać do wyobraźni mieszkańców Krymu,bo wielu z nich ,szczególnie w Sewastopolu posiadało dwa paszporty,ukraiński i rosyjski właśnie, i choć było to nielegalne,niektórzy posługiwali się dowodami osobistymi z sierpem i młotem na okładce. Dodatkowo sprawę komplikowało  otwarcie udzielane poparcie dla Wiktora Juszczenki przez społeczność tatarską,wracającą z wygnania do domu swoich przodków.Wiktor Juszczenko wielokrotnie twierdził w czasie kampanii,że jest przeciwko jakimkolwiek autonomiom na terenie Ukrainy,ale też że nikt nie zamkie ani jednej rosyjskiej szkoły. Mimo wielu gestów pojednawczych ze strony nowego prezydenta,jest on nadal na Krymie uważany za faszystę i banderowca,dążącego do oddania Krymu Tatarom i pełnej ukrainizacji półwyspu.W Sewastopolu niemal codziennie w czasie wyborów i po nich urządzane były protesty przeciw pomarańczowej dżumie,zalewającej kraj ... Dziękuję.

najbliższe galerie:

 
KRYM ( 10 ) - Sewastopol - Flota czarnomorska
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 0 km 1pix
KRYM  ( 08 ) - Sewastopol - Cerkiew św Piotra i Pawła
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 0 km 1pix
Sewastopol
1pix użytkownik dispar odległość 1 km 1pix
KRYM  ( 07 ) - Ulicami Sewastopola
1pix użytkownik rozmusiaki odległość 2 km 1pix
KRYM- UKRAINA_nie moja galeria
1pix użytkownik dreptak odległość 2 km 1pix
Sewastopol
1pix użytkownik witoldson odległość 2 km 1pix

komentarze do galerii (11):

 
romana użytkownik romana(wpisów:5222) dodano 04.05.2016 20:54

Kurcze, tak się zaczytałam, że musiałam zdjęcia oglądać jeszcze raz bo mi umknęły. Bardzo ciekawie piszesz. Szkoda, że nie byłeś moim nauczycielem historii w szkole. Pewnie o wiele bardziej lubiłabym ten przedmiot :)
Pozdrawiam :)

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4941) dodano 04.05.2016 20:39

Dziękuję wszystkim za miłe komentarze oraz oceny :)
Śnieżko,nie chciałbym,abyś Krym kojarzyła z Biedronką :)
Nie taki był mój zamiar ...
Pozdrawiam wszystkich !

sniezka użytkownik sniezka(wpisów:3477) dodano 04.05.2016 17:46

Od razu mi przyszła na myśl biedronka:))))

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:3139) dodano 04.05.2016 07:48

Przerobiłam dzisiaj lekcję historii o Krymie 😊. I nie żałuję. Jak Wy to robicie, że Wasze galerie są takie kolorowe i słoneczne? Pozdrawiam.

doracz użytkownik doracz(wpisów:1308) dodano 03.05.2016 22:09

Znakomita opowieść a miasto ze wszech miar interesujące. Pozdrawiam serdecznie :-)

migawka użytkownik migawka(wpisów:306) dodano 03.05.2016 21:25

Rozmusiaki, potrafisz opowiadać... i to bardzo ciekawie. Wciągnęło mnie ...
Pozdrawiam :)

klavertjevier użytkownik klavertjevier(wpisów:2700) dodano 03.05.2016 21:13

Historyczna opowieść o Krymie, bardzo interesująca.
Ciekawe jak zmienił się Krym ostatnimi czasy...?
Pozdrawiam.

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4941) dodano 03.05.2016 20:41

Paweller,dziękuję i zapraszam do kolejnych moich krymskich odsłon,a z tymi krymiankami to pomyślę kiedyś o Tobie :)
Przecież wiem,że Ty wiesz,że ja też jak Ty lubię ...
Pozdrawiam !

rozmusiaki użytkownik rozmusiaki(wpisów:4941) dodano 03.05.2016 20:39

Przemku,
Jeśli względy finansowe nie pogrążyły mieszkańców,to myślę,że półwysep ma się całkiem dobrze.
A już na pewno rosyjska elita oraz '' biznesmeny'' mają się wyśmienicie.
Krym był dosyć długo przygotowywany na przejęcie.Odpowiednie służby bardzo o to dbały,a i mieszkańcy sami zgłaszali się po paszporty rosyjskie i dumnie nimi wymachiwali po ich otrzymaniu.Sam widziałem.
Pozdrawiam !

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7607) dodano 03.05.2016 20:19

Rozmusiaki ..., no wiesz jak jest, z Tobą mogę gadać otwarcie, bez owijania w bawełnę ..., za dużo tego Krymu, za mało Krymek:))) A tak na serio to świetny opis zrobiłeś ..., widać, masz dużą wiedzę na ten temat ..., pozdrawiam:)

przemyslaw użytkownik przemyslaw(wpisów:6407) dodano 03.05.2016 18:46

Hmm: ciekawe, jak to wszystko teraz wygląda, po powrocie starej-nowej władzy radzieckiej...?
Pozdrawiam!

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!