m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Uliczka przy Puerta de Almodóvar. Staromiejski zakątek. Patio jednej z klimatycznych staromiejskich knajpek. Ulica Dobrego Pasterza (Calle Buen Pastor) na Starym Mieście. Szyld knajpki przy Calle Deanes na Starym Mieście. Ulica Wcielenia (Calle de la Encarnación) na Starym Mieście. Dawniej nazywana była ulicą Opatów (Calle de los Abades).
Patio jednego ze staromiejskich domów. Patio jednego ze staromiejskich domów. Staromiejska uliczka. Patio jednego ze staromiejskich domów. Staromiejska uliczka. Staromiejska uliczka.
W staromiejskim zaułku. Drzewka pomarańczowe na jednym ze skwerów. W okolicach Plaza de San Nicolás w centrum miasta. Azulejos na jednym z budynków, noszącym imię Krzysztofa Kolumba (1451-1506), przedstawiające lądowanie Kolumba na wyspie Guanahani w archipelagu Bahamów 12 października 1492 roku. Kolumb nazwał tę wyspę San Salvador. Rzeźba zdobiąca elewację jednej z kamienic, ufundowana przez browary Cervezas Alhambra z Granady, należącą do madryckiej Grupy Mahou San Miguel. Azulejos ufundowane przez jedno z bractw religijnych z tekstem modlitwy w intencji Cyganów.
Ulica Świętej Izabeli (Calle Santa Isabel) w dzielnicy Santa Marina w pobliżu Pałacu Viana. Upamiętnia św. Izabelę Aragońską (1271-1336), królową Portugalii, kanonizowaną w 1625 roku przez papieża Urbana VIII (1568-1644). Uliczka w pobliżu Pałacu Viana. Pałac Viana (Palacio de los Marqueses de Viana), znany dawniej jako Pałac Rejas de Don Gómez (od nazwiska jednego z pierwszych właścicieli). Nie wiadomo dokładnie kiedy powstał ów XIV-wieczny budynek. Jego pierwszym wzmiankowanym właścicielem był Gómez Suárez de Figueroa (1382-1429). Manierystyczna fasada pochodzi z XVI wieku i jej autorstwo jest przypisywane Juanowi de Ochoa (1554-1606). W wieku XIX należał do markizów Villaseca, a w roku 1901 przeszedł w ręce markizów Viana. Dziś mieści muzeum. Plac MB Pokoju i Nadziei (Plaza Nuestra Señora de la Paz y Esperanza) w pobliżu dawnego klasztoru kapucynów oraz tzw. Casa del Bailio. Pałac powstał w I połowie XVI wieku XVI i mieszkał w nim komornik Pedro Núñez de Herrera. Później posiadłość stała się własnością rodziny Almunia, która w roku 1710 sprzedała jej część biskupowi Kordoby na budowę szpitala św. Hiacynta i kościoła p.w. MB Bolesnej. Obecnie w pałacu mieści się tzw. Żywa Biblioteka Al-Andalus (Biblioteca Viva de Al-Andalus ), której celem jest propagowanie wiedzy o wkładzie Andaluzji w dziedzictwo kulturowe ludzkości. Azulejos z wizerunkiem MB Bolesnej umieszczone w pobliżu kościoła pod tym wezwaniem przez Bractwo MB Bolesnej (Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores) w 1924 roku. Calle Carbonell y Morand w pobliżu dawnego klasztoru kapucynów i kościoła p.w. MB Bolesnej. Swą nazwę ulica zawdzięcza przedsiębiorcy Carlosowi Carbonell y Morandowi (1856-1917), założycielowi Kordobańskiej Izby Handlowej (Cámara de Comercio de Córdoba).
Kapliczka przy dawnym klasztorze kapucynów. Krucyfiks Chrystusa Żalu i Miłosierdzia (El Cristo de los Desagravios y Misericordia) na Placu Kapucynów (Plaza de los Capuchinos), popularnie znany jako Chrystus z latarniami (Cristo de los Faroles). Stoi obok klasztoru kapucynów. Jego autorem jest kordobański rzeźbiarz Juan Navarro León, który wykonał go w 1794 roku. Plac Kapucynów jest zamknięty barokowym kościołem p.w. MB Bolesnej (La iglesia de Nuestra Señora de los Dolores) z 1728 roku, zbudowanym pod patronatem biskupa Marcelino Siuri. Plac Kapucynów bywa też nazywany Plaza de Almunia (od nazwiska rodziny, na której gruntach powstał w końcu XVII wieku klasztor kapucynów), a także  Plaza del Corbacho.
Kościół św. Mikołaja (La iglesia de San Nicolás de la Villa). Początki świątyni sięgają XIII wieku. Jednakże na przestrzeni wieków była ona wielokrotnie przebudowywana. Zachowała się wczesna konstrukcja w stylu gotycko-mauretańskim (mudéjar) na planie zbliżonym do kwadratu, z trzema nawami bez transeptu. Główną renesansowo-manierystyczną fasadę zaprojektował Hernán Ruiz Jiménez (1514-1569), znany także jako Hernán Ruiz II. Wieża powstała na pozostałościach minaretu, a jej konstrukcja nosi cechy architektury militarnej z epoki Królów Katolickich. Pomnik na Placu Tendillas, przedstawiający wybitnego dowódcę wojskowego w służbie Królów Katolickich, zwanego Wielkim Kapitanem (El Gran Capitan). Nazywał się on Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar i żył w latach 1453-1515. Brał udział i odznaczył się w wielu kampaniach, prowadzonych przez Izabelę I Kastylijską (1451-1504) i Ferdynanda II Aragońskiego (1452-1516). Autorem pomnika, wzniesionego w 1923 roku, jest kordobański rzeźbiarz Mateo Inurria Lainosa (1867-1924). Budynek przy Plaza de las Tendillas, tzw. Edificio de la Unión y el Fénix, dzieło architektów Benjamína Gutiérreza Prieto (1888-?) i Ramóna Aníbala Álvareza. Zbudowany w latach 1926-1927.
Tzw. Casa Colomera, budynek przy Plaza de las Tendillas wzniesiony w 1928 roku. Jego autorem był Félix Hernández Giménez (1889-1975). Obok niego (z prawej strony) widoczny jest budynek zwany La casa Enriquez Barrios. Został wzniesiony również w 1928 roku, a jego autorami są architekci Aníbal González i Aurelio Gómez Millán (1898-1991).  Plaza de las Tendillas. Na miejscu dzisiejszego placu w XIV wieku wznosiły się zabudowania rycerskiego Zakonu Calatrava oraz małe sklepiki i stragany (tiendas), od których pochodzi nazwa placu. Ozdobny portal w jednym z kościołów Kordoby. Niestety, nie zapamiętałem, w którym... Staromiejska uliczka. Przepływająca przez Kordobę rzeka Gwadalkiwir to największa rzeka Andaluzji. Jej nazwa wywodzi się od arabskiego Wadi al-Kabir, oznaczającego „wielką rzekę”. Ma długość około 550 km. Źródła rzeki znajdują się na stokach Cañada de las Fuentes na wysokości ok. 1400 m n.p.m., na wschód od miasta Cazorla. Uchodzi do Zatoki Kadyksu. Począwszy od Kordoby, jest rzeką  żeglowną. Wieża Calahorra (Torre de la Calahorra) jest warownią, wzniesioną na resztkach arabskiej budowli z czasów Almohadów przez króla Alfonsa XI (1311-1350). W roku 1369 fortyfikację rozbudował król Kastylii i Leónu Henryk II Trastámara (1333-1379), sojusznik króla Aragonii Piotra IV (1319-1387) w wojnie z przyrodnim bratem Henryka, Piotrem I Okrutnym (1334-1369) - tzw.  Wojnie Dwóch Piotrów (Wojna Dwóch Piotrów (La Guerra de los Dos Pedros), toczonej w latach 1356-1375.
Wieża Calahorra wznosi się na południowej stronie Mostu Rzymskiego (Puente Romano). W XVIII wieku pełniła funkcję więzienia, zaś w XIX wieku mieściła się w niej szkoła dla dziewcząt. W roku 1931 została uznana za narodowy zabytek. Dziś w Wieży Calahorra mieści się Muzeum Andaluzji (Museo Vivo de Al-Andalus) prezentujące historię i wielokulturowy dorobek regionu. Fragment ekspozycji w Museo Vivo de Al-Andalus. Fascynująca placówka, jaką jest Museo Vivo de Al-Andalus oferuje ciekawe audiowizualne prezentacje, które obrazowo pokazują życie w Kordobie około X wieku, kiedy to kwitła zgodna koegzystencja przedstawicieli trzech kultur -  chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Fragment ekspozycji w Museo Vivo de Al-Andalus. Z Kordoby pochodziło wielu ludzi, których imiona zapisały się na kartach historii. Warto wymienić: Lucjusza Anneusza Senekę (4 p.n.e. - 65 n.e.) - stoickiego filozofa, wychowawcę i doradcę Nerona (37-68), Marka Anneusza Lukana (39-65) - poetę, Abu Muhammada Abd Allaha bin Muhammada bin Qasima bin Hilala bin Yazida bin Imrana al-Absi al-Qaysiego (?-885/886) - prawnika i teologa muzułmańskiego, Abu Muḥammada Ali ibn Ahmada ibn Saida ibn Hazmiego (994-1064) - poetę, historyka, prawnika i teologa muzułmańskiego. Fragment ekspozycji w Museo Vivo de Al-Andalus. Do znamienitych synów Kordoby należą też: Abu l-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd (1126-1198), znany jako Awerroes - filozof, prawnik, teolog i matematyk, Mundhir bin Saīd bin Abd Allah bin Abd al-Rahman al-Ballutī (887-966) - prawnik, teolog i lingwista, Abu al-Abbas Ahmad bin Abd al-Rahman bin Muhammad bin Said bin Harith bin Asim al-Lakhmi al-Qurtubi, lepiej znany jako Ibn Mada (1116-1196) - lingwista, autor gramatyki arabskiej, Mosze ben Maimon, znany jako Majmonides (1135-1204) - sefardyjski filozof, astronom i lekarz. Fragment ekspozycji w Museo Vivo de Al-Andalus - makieta Alhambry w Granadzie. W późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych Kordoba wydała tak znamienitych ludzi jak: Juan de Mena (1411-1456) - jeden z najwybitniejszych hiszpańskich poetów średniowiecznych, Luis de Góngora y Argote (1561-1627) - poeta epoki renesansu, Abraham Cohen de Herrera (~1570~1635) - filozof i kabalista, Moses ben Jacob Cordovero (1522-1570) - kabalista, Julio Romero de Torres (1874-1930) - malarz.
Fragment ekspozycji w Museo Vivo de Al-Andalus - makieta Mezquity w Kordobie. Listę sławnych ludzi, pochodzących z Kordoby możnaby ciągnąć jeszcze długo. Ze współczesnych nam osób są to m.in.: Antonio Fernández Díaz zwany Fosforito - pieśniarz flamenco, Vicente Amigo Girol - kompozytor i wirtuoz gitary, Paco Peña - kompozytor i gitarzysta flamenco, Juan Serrano - gitarzysta flamenco, Joaquín Pedraja Reyes Joaquín Cortés - tancerz baletowy i wybitny tancerz flamenco, Manuel Laureano Rodríguez Sánchez (1917-1947) - znany torero. Fragment ekspozycji w Museo Vivo de Al-Andalus, przedstawiającej życie w muzułmańskiej Kordobie. Fragment ekspozycji w Museo Vivo de Al-Andalus, przedstawiającej życie w muzułmańskiej Kordobie. Fragment ekspozycji w Museo Vivo de Al-Andalus, przedstawiającej życie w muzułmańskiej Kordobie. Widok z Wieży Calahorra. Widok z Wieży Calahorra na Most Rzymski i Stare Miasto, które otaczają mury obronne, zbudowane jeszcze w czasach rzymskich Z pierwotnych 13 bram zachowały się jedynie trzy: Puerta de Almodóvar, Puerta de Sevilla i Puerta del Puente. Wieże i umocnienia obejmują Wieżę Malmuerta, Wieżę Belén, Wieżę Donceles, Bramę Rincón oraz twierdzę w Wieży Calahorra.
Fragment ekspozycji w Museo Vivo de Al-Andalus. Nowoczesny budynek na Avenida de Cádiz, w pobliżu hotelu, w którym mieszkalismy.

najbliższe galerie:

 
Andaluzja 2016 - Kordoba (2)
1pix użytkownik achernar-51 odległość km 1pix
Andaluzja 2016 - Kordoba (3)
1pix użytkownik achernar-51 odległość km 1pix
Andaluzja 2016 - Kordoba (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość km 1pix
Hiszpania.  Kordoba,  cz. II.
1pix użytkownik strabsenfilm odległość 0 km 1pix
Hiszpania.  Generalife - letnia rezydencja emirów Grenady.
1pix użytkownik strabsenfilm odległość 0 km 1pix
Kordowa
1pix użytkownik figielek odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (6):

 
marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 16.09.2016 17:48

Kolejna piękna galeria ukazująca uroki miejsca.

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5724) dodano 16.09.2016 00:38

Tereza - dziękuję. I miło mi, że prezentacja przypadła do gustu. Następna z kolei będzie Granada, ale za jakiś czas... Pozdrawiam. :)

tereza użytkownik tereza(wpisów:3975) dodano 15.09.2016 11:08

Bardzo ładnie i dokładnie zaprezentowałeś Kordobę.
Fajnie było sobie przypomnieć niektóre znane mi miejsca.
Pozdrawiam:)

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5724) dodano 14.09.2016 19:32

Przemysław - skłamałbym, gdybym twierdził że było chłodno, Temperatury były w granicach +35/+38 stopni. Ale jeszcze cieplej było w Sewilli. Pozdrawiam. :)

Charlie - Zgadzam się całkowicie. Pozdrawiam. :)

charlie użytkownik charlie(wpisów:2380) dodano 14.09.2016 11:56

Taki domek z patio - świetna sprawa. Takie coś to by się chciało mieć :-)
Pozdr.

przemyslaw użytkownik przemyslaw(wpisów:6407) dodano 13.09.2016 21:01

Chyba "ciepło" było?...;)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!