m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Krajobraz Beskidu Niskiego końcem lata. Zmierzamy do Czyrnej w Beskidzie Niskim. Cerkiew Św.Paraskewy Męczennicy w Czyrnej.
Cerkiew ta została zbudowana w 1893 według projektu austriackiego architekta Delavo, z pochodzenia Francuza, o czym informuje tablica pamiątkowa wewnątrz cerkwi. 
Obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. Niepokalanego Serca NPM. Parawanowa dzwonnica przed zabytkową cerkiewką Św.Paraskewy.  Zabytkowa cerkiewka św. Paraskewy od strony cmentarza. Cerkiew w Czyrnej od strony prezbiterium. Wieżyczki cerkwi w pełnym słońcu.
Zmierzamy do kolejnej wsi Beskidu Niskiego,a po drodze bywają i takie znaki drogowe:) Banica. Cerkiew parafialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Banicy koło Izb (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki pod tym samym wezwaniem) powstała ok. poł. XVIII. Obecna cerkiew to już czwarta świątynia na tym miejscu ;została przekształcona w tradycji sakralnej architektury zachodniołemkowskiej.  Ściany zrębowe, pokryte gontem. Wnętrze pomalowano w XIX w. jednolitą niebieską barwą. Wyposażenie stanowi rokokowy ikonostas z 1757 lub 1787 r., w prezbiterium ołtarz główny z baldachimem z 1. poł. XIX w., w nawie dwa ołtarze boczne w tradycji barokowej (w południowym obraz Wniebowzięcia NMP z pocz. XIX w.)  Śnietnica. Cerkiew pw. św. Dymitra. Wejście na teren świątyni. Cerkiew tonie w zieleni i trudno zrobić ładne ujęcie całości. Cerkiew parafialną greckokatolicką św. Dymitra w Śnietnicy wzniesiono w 1755 r., przebudowano w XIX w. W latach 1947-97 użytkowana była jako kościół rzymskokatolicki, od 1997 roku jest własnością Kościoła Greckokatolickiego. Cerkiew posiada układ dwudzielny, zdobiąca wnętrze polichromia architektoniczno-figuralna z 1936 r. jest dziełem Józefa Bogdańskiego. W wyposażeniu znajduje się barokowy ikonostas z XVIII w., także autorstwa J. Bogdańskiego, pozostałe ikony, nieznanego autora, pochodzą z 1756 r. W prezbiterium mieści się barokowy ołtarz z rzeźbami św. św. Piotra i Pawła, w nawie późnobarokowe ołtarze boczne. Ciekawostką są namalowane na izbicy tarcze zegarowe.
 Kolejna wioska Beskidu Niskiego to Brunary Wyżne. 
Cerkiew parafialna greckokatolicka św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych (obecnie kościół parafialny rzymskokatolicki NMP Wniebowziętej) datowana jest na 1797 r. Budowla, mimo późniejszych przekształceń, zachowała najważniejsze cechy cerkwi zachodniołemkowskiej.  Wnętrze zwieńczają stropy płaskie z fasetami. Polichromię o rokokowo-klasycystycznych motywach architektonicznych oraz roślinnych wykonali Antoni i Józef Bogdańscy w 1898 r. W nawie widać fragmenty starszej barokowej polichromii z końca XVIII w. Barokowy ikonostas z XVIII w. przemalowany został w czasie remontu w 1831 r. Obiekt w 2013r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Łosie - nowy cmentarz. Łosie. Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łosiu wzniesiona została w 1810 r. W 1876 lub 1928 r. została przebudowana, m.in. poszerzono nawę oraz dobudowano dwie zakrystie przy prezbiterium, przez co jej plan zbliżony został do krzyża greckiego. Jest to cerkiew łemkowska typu północno-zachodniego. Ściany świątyni pobite są gontem. Dach jest nieregularny, kalenicowy, kryty blachą, zwieńczony niewielkimi blaszanymi baniami. Wnętrze nakryte jest płaskimi stropami. Ściany zdobi polichromia z 1935 r. Najcenniejszym elementem wyposażenia jest neobarokowy ikonostas z przełomu XVIII/XIX w. oraz barokowe ołtarze boczne.
Bielanka. Nowa cerkiew prawosławna zbudowana w latach 2012-2014. Nowa cerkiew prawosławna w Bielance. Cerkiew p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny w Bielance.
 Cerkiew Opieki Najświętszej Marii Panny w Bielance zbudowana została prawdopodobnie w 1773 r., w 1913 r. była odnawiana. Kiedy w 1947 r. dachy świątyni strawił pożar, budynek nakryto dachem dwuspadowym. Proces przywracania cerkwi pierwotnego wyglądu rozpoczął się w latach 60. XX w. całościowo udało się go zakończyć dopiero w roku 2000. Obecnie w świątyni odbywają się nabożeństwa prawosławne, greckokatolickie i rzymskokatolickie. Dach świątyni oraz ściany nawy, prezbiterium i wieży podbite są gontem. Wieńczące dachy baniaste hełmy z pozornymi latarniami pokryte są częściowo blachą. Górna część wieży pomalowana jest na kolor niebieski, co dodaje cerkwi wyjątkowego uroku. Wnętrze świątyni zdobi polichromia z 1913 r. Do najciekawszych elementów wyposażenia należy ikonostas z 1783 r. oraz ikony św. Mikołaja oraz Narodzenie Matki Bożej z XVII w. umieszczone na ścianach babińca. Ławeczka z widokiem na Beskid Niski pod Leszczynami.  Leszczyny. Cerkiew greckokatolicka św. Łukasza Ewangelisty pochodzi z 1835 r. Jest to cerkiew jednonawowa, konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna, typu łemkowskiego, północno-zachodniego. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej z izbicą i kruchtą w przyziemiu. Dachy kryte blachą, zwieńczone nad wieżą, nawą i prezbiterium blaszanymi hełmami baniastymi ze ślepymi latarniami i krzyżami.
 W prezbiterium i nawie płaskie stropy z fasetą. Cenne wyposażenie stanowią ikonostas z 1909 r., ołtarz główny z baldachimem oraz mały ołtarzyk z ikoną Chrystusa, a także ołtarz boczny z ciekawą ikoną Matki Bożej z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołów i biskupów. Na zdj. Krzyż Milenijny. Tablica na cerkwi w Leszczynach. Cerkiew greckokatolicka Św.Łukasza w Leszczynach od strony cmentarza. Cerkiew filialna greckokatolicka św. św. Kosmy i Damiana w Skwirtnem (obecnie kościół filialny rzymskokatolicki) zbudowano w 1837 r. Jest to jedna z piękniejszych cerkwi zachodniołemkowskich. Trójdzielną świątynię wzniesiono w konstrukcji zrębowej, ściany i dachy pokryto gontem. Wnętrze zdobi polichromia figuralno-ornamentalna z 1900 r. Między nawą a prezbiterium ustawiono współczesną przegrodę o charakterze ikonostasu, natomiast pozostałości dawnego ikonostasu z przełomu XVIII i XIX w. umieszczono na ścianach. W prezbiterium znajduje się ołtarz główny z baldachimem i tabernakulum z poł. XIX w. Okolice Regietowa. Krowy na pastwisku. Polskie krowy nie są fioletowe :)
Nowa prawosławna cerkiew św. Michała Archanioła w Regietowie Niżnym. Cerkiew zbudowana została w latach 2008-2012 i jest świątynią filialną parafii w Gładyszowie. Nieistniejąca wieś Regietów Wyżny. Kapliczka oraz symboliczne złamane drzewo. Regietów Wyżny - konie huculskie zwane po prostu hucułami na pastwisku. Regietowska stadnina należy do największych w Europie stadnin koni huculskich.Oferuje naukę jazdy konnej oraz grupowe wyjazdy w teren zaawansowanych jeźdźców. Czasownia na starym cmentarzu w nieistniejącej, opuszczonej po wojnie wsi Regietów Wyżny. Dach czasowni czyli kaplicy cmentarnej. Jest to budowla drewniana,dwukopułowa z 1 poł. XVIII wieku,początkowo kaplica cmentarna,obecnie czasownia.
Krzyże i czasownia na starym cmentarzu w Regietowie Wyżnym. Gładyszów. Greckokatolicka cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Beskidzie Niskim. Jest sobota i w cerkwi trwają zaślubiny. Cerkiew parafialna greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego w Gładyszowie została zbudowana w latach 1938-39 przez huculskich cieśli. Ze względu na pochodzenie budowniczych powstał obiekt nietypowy dla Łemkowszczyzny. Bezwieżową cerkiew wzniesiono na planie krzyża greckiego. Ikonostasu, ze względu na wybuch II wojny światowej nie zdążono wykonać. Wyposażenie świątyni stanowią: ołtarz główny z baldachimem i tabernakulum, dwa rokokowe ołtarze boczne z 2. poł. XVIII w., w jednym z nich ikona Ukrzyżowania (XVIII w.), w drugim Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVIII w.) Ostatni rzut oka na piękną cerkiew w Gładyszowie.
Kwiatoń i kolejna piękna cerkiew. To prawdziwa perełka wpisana na listę UNESCO. Cerkiew Św.Paraskewy. Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu to dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka; obecnie używana jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Uściu Gorlickim. Należy do najlepiej zachowanych cerkwi łemkowskich w Polsce. Charakterystyczne cebulaste kopuły cerkwi w Kwiatoniu. Cerkiew została wybudowana w drugiej połowie XVII wieku. Za datę budowy często podawany jest rok 1700. Wieża została dostawiona w 1743 roku.  Świątynia jest wręcz klasycznym przykładem łemkowskiej architektury cerkiewnej, a ze względu na swoje proporcje uważana za jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce. Wystrój wnętrza stanowi polichromia o motywach figuralnych i ornamentalnych z 1811 r. Zachowało się tu kompletne wyposażenie: ikonostas (ściana z ikonami) autorstwa M. Bogdańskiego z 1904 r., w prezbiterium ołtarz główny z XIX w., dwa ołtarze boczne z ikonami Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Zdjęcia z Krzyża. Obiekt w 2013r. został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Cerkiew Św.Dymitra w Czarnej. Cerkiew św. Dymitra w Czarnej wzniesiona została w 1764 r., w 1. poł. XIX w. uległa przekształceniu, m.in. znacznie wydłużono prezbiterium. Obecnie użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki. Ściany nawy, prezbiterium i pochyłej wieży pobite są gontem. Nad nawą wznosi się dach namiotowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Dachy, podobnie jak wieńczące je baniaste hełmy z pozornymi latarniami, pokryte są blachą.
 Wnętrze świątyni nakryte jest płaskimi stropami oraz namiotowymi kopułami. Dekoruje je polichromia z 1. poł. XIX w. Najcenniejszymi elementami wyposażenia są kompletny barokowy ikonostas z XVIII w oraz również barokowy ołtarz z ikoną Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Warto również zwrócić na ozdobiony kolumienkami portal wiodący z prezbiterium do zakrystii. Świątynia otoczona jest urokliwym kamiennym murkiem. Krajobraz Beskidu Niskiego i najwyższy szczyt po polskiej stronie Lackowa. Dziękuję za wspólną wycieczkę po Beskidzie Niskim:)

najbliższe galerie:

 
Gładyszów
1pix użytkownik spaww odległość 1 km 1pix
Małopolskim Szlakiem Cerkwi Łemkowskich 4
1pix użytkownik popekpawel odległość 2 km 1pix
Jesień na Łemkowynie 2
1pix użytkownik popekpawel odległość 3 km 1pix
Beskid Niski - Owczary Magura Małastowska
1pix użytkownik kabaczek odległość 4 km 1pix
Lato na Łemkowynie 4
1pix użytkownik popekpawel odległość 4 km 1pix
Beskid Niski,  luty 2008r - cz. II
1pix użytkownik satan odległość 5 km 1pix

komentarze do galerii (41):

 
voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 06.04.2017 20:18

W losowych się dzisiaj pojawiła.

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 26.03.2017 22:03

Witaj Magdaleno:) Dziękuję za komentarz i pozdrawiam:)
Te zabytkowe cerkwie potrafią zachwycić chyba każdego.

magdalena użytkownik magdalena(wpisów:3734) dodano 26.03.2017 20:13

Cerkiew w Kwiatoniu zachwycająca. W otoczeniu zieleni i przy słonecznej aurze fantastycznie się prezentują te budowle. Piękna kolekcja. Pozdrawiam:-)

popekpawel użytkownik popekpawel(wpisów:3654) dodano 25.03.2017 07:05

Anek11. Niestety nie. Wszystkie pokazane przez Halinę łemkowskie cerkwie znajdują się na terenie BN. Ulucz to już całkiem inna bajka. Z dala od BN i inna ludność. Chyba Ukraińcy to byli, bo Bojkowie zamieszkiwali południowe Bieszczady ale głowy za to nie dam :)

anek11 użytkownik anek11(wpisów:2751) dodano 24.03.2017 22:23

Wydawało mi się że troszkę znam Beskid Niski, ale tylko wydawało...te które tu pokazałaś w większości są mi nieznane. Są przepiękne, dla mnie numerem jeden są w Kwiatoniu i Uluczu, ta ostatnia zdaje się że to również jeszcze Beskid Niski

przemyslaw użytkownik przemyslaw(wpisów:6406) dodano 24.03.2017 21:34

No to się ogrzałem...;) Dobrze, że pomyślałaś o ławeczce na fot.23, przydała się...;)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 24.03.2017 20:48

Witaj Koniczynko:) Masz rację, tam wszędzie jest jakaś dobra,pozytywna energia i czas stoi w miejscu:)
Cerkiewki często stoją na pagórku otoczone zielenią:) Można oczy i duszę ucieszyć i uspokoić:)
Pozdrawiam serdecznie:)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 24.03.2017 20:42

Kabaczku, cieszę się,że przywołałam miłe wspomnienia z Beskidu Niskiego:)
Pozdrawiam!

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 24.03.2017 20:41

Witaj Tereso:) Gorąco polecam tereny Beskidu Niskiego i te śliczne zabytkowe perełki:)
Pozdrawiam serdecznie:)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 24.03.2017 20:39

Fajnie Paweł,że zajrzałeś. Sam dobrze wiesz,jakie to piękne tereny i cerkiewki cudowne:)
Dzięki za zorganizowanie wycieczki:) Jeszcze tam kiedyś wrócimy i uzupełnimy braki.
A o lokalnym wyścigu kolarskim prawie zapomniałam. Pozdrawiam!

popekpawel użytkownik popekpawel(wpisów:3654) dodano 24.03.2017 19:23

Ech. Szkoda, że tak mało czasu było i jeszcze ten wyścig kolarski :( Nie udało się planu zrealizować.

tereza użytkownik tereza(wpisów:3975) dodano 24.03.2017 18:02

Pełen uroku to zakątek Polski,cerkiewki przepiękne.
Chciałabym kiedyś tam dotrzeć Pozdrawiam:)

kabaczek użytkownik kabaczek(wpisów:1310) dodano 24.03.2017 15:37

Pięknie tam... i u Ciebie na zdjęciach też.
Miło było powspominać.
Pozdrawiam.

klavertjevier użytkownik klavertjevier(wpisów:2700) dodano 24.03.2017 15:23

Z tych cerkiewnych galerii bije zawsze pozytywna energia. Są urocze a ich położenie w samym środku natury zawsze mnie urzeka.
Cerkiew Św. Parasekwy bardzo mi się podoba. Taka skromna a zarazem dostojna.
Pogodę miałaś wspaniałą.
Pozdrawiam.

marcin1980 użytkownik marcin1980(wpisów:1991) dodano 24.03.2017 14:14

Piękna kraina.

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 24.03.2017 13:16

nie działał portal jakiś czas, u mnie też

przemyslaw użytkownik przemyslaw(wpisów:6406) dodano 24.03.2017 11:09

Rzeczywiście, chyba była jakaś zawieszka, bo wieczorem bardzo długo nie można było wejść na stronę i nie była to kwestia przeglądarki, bo próbowałem różne.
Dziś znikam znowu, cięcie berberysów, nawet trochę spóźnione, bo już puszczają pąki. Po południu pewnie znowu będę musiał się gdzieś ogrzać - może pod którąś cerkiewką być w Beskidzie...;)

nola76 użytkownik nola76(wpisów:6843) dodano 24.03.2017 10:58

Piękne te cerkwie, zwłaszcza jedna mi się bardzo podoba, ta w Kwiatoniu:) Nigdy nie byłam w tych okolicach, a widzę, że warto tam się kiedyś wybrać, zwłaszcza że lubię takie klimaty:) pozdrawiam:)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 24.03.2017 10:53

Charlie:) I bardzo dobrze zrobiłaś z tym wirtualnym kocykiem na zielonych łąkach BN :)
Tam naprawdę było tak sielsko i gdyby nie ponaglanie mojego towarzystwa,zrobiłabym to samo:)
Lubię zwiedzać,ale nie w takim szalonym tempie. Trzeba tam pojechać na dłużej niż weekend.
Ja też lubię zwiedzać miasta i zabytki jak Ty,ale czasem dobrze jest trochę zwolnić:)
Polecam gorąco na leniwe wakacje w przyszłości Beskid Niski:) Pozdrawiam:)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 24.03.2017 10:48

Satan. Niestety, do Owczar nie dojechaliśmy:( To były tylko 3 dni w Beskidzie Niskim:)
Cieszę się,że do wielu cerkwi w weekend można zajrzeć do środka i pogadać z lokalnym przewodnikiem:)
Pogoda nam faktycznie sprzyjała:) Z domu uciekliśmy przed upałem. Pozdrawiam!

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 24.03.2017 10:14

Witaj Przemku z rana:) Napisałam wczoraj wieczorem odpowiedź i wysłałam,ale widać nie doszła:(
Chyba cały portal się zawiesił i połknął mój komentarz. Piszę więc jeszcze raz.
Cieszę się,że się trochę ogrzałeś w mojej galerii po pracy w ogródku:)
Dziękuję za Twoją wizytę i miłe słowa:) Pozdrawiam wiosennie:)

charlie użytkownik charlie(wpisów:2380) dodano 24.03.2017 10:13

Zalegając wirtualnie na kocyku, na tych zielonych łąkach, pośród cerkiewek, dogrzewałam się wczoraj słoneczkiem.
Dziś przeszłam przez wszystkie cerkwie, tym razem dokładniej :-)
Piękne są. Na żywo nie byłam jeszcze w żadnej. Teraz goni mnie by zwiedzać miasta, muzea, wielkie katedry. Ale chciałabym kiedyś dotrzeć i do tych małych perelek.
Pozdr.

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 23.03.2017 22:03

Witaj Lucy:) Masz rację,każda cerkiewka jest piękna,ale ta w Kwiatoniu najpiękniejsza:)
Dziękuję za wizytę i komentarz:) Pozdrawiam i gorąco polecam Beskid Niski:))

przemyslaw użytkownik przemyslaw(wpisów:6406) dodano 23.03.2017 20:35

W słońcu i cieple tej galerii od razu mi lepiej po całodniowym marznięciu w ogrodzie...:))
A swoją drogą piękny zbiór pięknych perełek architektury sakralnej, gratuluję!
I dziękując za ogrzanie, serdecznie pozdrawiam!
:))

lucy56 użytkownik lucy56(wpisów:3139) dodano 23.03.2017 18:49

Sielsko i pięknie.Parę razy byłam w Beskidach ale wówczas niewiele widziałam cerkiewnyfh obiektów.Zdecydowanie ta w Kwiatoniu wiedzie prym aczkolwiek każda z nich jest urokliwa.Pozdrawiam.

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 23.03.2017 17:51

Ja tam się nie znam, widziałem tylko parę w Rydze, Tallinie itp., wielkim miłośnikiem nie jestem, ale z zewnątrz mi się podoba

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 23.03.2017 17:44

Ta nowa cerkiew ze zdj. nr 20 podobno w środku jeszcze niegotowa ( tak było schyłkiem lata).
Ktoś mi napisał na innym portalu,że wygląda jak z klocków lego:( Aż tak źle?:((
Satan. Niestety, do Owczar nie dojechaliśmy:( To były tylko 3 dni w Beskidzie Niskim:)
Cieszę się,że do wielu cerkwi w weekend można zajrzeć do środka i pogadać z lokalnym przewodnikiem:)
Pogoda nam faktycznie sprzyjała:) Z domu uciekliśmy przed upałem. Pozdrawiam!

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 23.03.2017 17:35

ta nowa z 20 też mi się podoba, ładne kolory

satan użytkownik satan(wpisów:3314) dodano 23.03.2017 17:14

Tych cerkwi jest tam cała masa i to jest wspaniałe! ;-) Te drewniane cerkiewki, to mój konik. Sporo z Twojego zbioru widziałem, ale części nie. Żadnej natomiast nie widziałem przy takiej aurze... ;-)

Numer jeden, to oczywiście Kwiatoń, ale wszystkie są piękne. Np.: taki obiekt w Owczarach... ;-) [ciekawe czy będzie w kolejnych częściach?] ;-)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 23.03.2017 17:01

Witaj Achernar! Wszystkich cerkiewek Beskidu Niskiego chyba i tak nie znaleźliśmy i trzeba tam wrócić:)
Pozdrawiam!

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5724) dodano 23.03.2017 16:52

Śliczne te cerkiewki i jest ich tutaj chyba więcej, niż w Bieszczadach... Pozdrawiam. :)

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 23.03.2017 16:23

Jasne, nie uciekną przecież :)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 23.03.2017 16:22

Sławku-Voy, już mam wgrane zdjęcia do cz.2,ale to będzie teren Beskidu Sądeckiego:)
A teraz czekam na natchnienie do opisów:) Poza tym nie chcę zanudzać cerkiewkami:)
Czasem dobrze jest zrobić dłuższą przerwę i dopiero potem wrócić do tematu:) Hejka!

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 23.03.2017 16:18

To zrób drugą część, jak masz dużo, ja też czasem podmieniam, teraz podmieniłem w najnowszej jedną :)

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 23.03.2017 16:11

Witaj Paweller!
Dziękuję za wizytę i miłe słowa:) Powiem,że trudno wybrać te najpiękniejsze:) Mnie zauroczyło kilka: Kwiatoń i Gładyszów,gdzie widzieliśmy ślub oraz Czyrna i Czarna,a w Bielance aż 2 cerkwie - nowa i stara:) Zdjęć mam mnóstwo i wybór był trudny,a chciałam cerkwie BN pokazać w jednym albumie. Może podmienię jakieś fotki,ale co wyrzucić? Konie czy krowy? Coś trzeba zredukować. Pozdrawiam!

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 23.03.2017 15:59

Witaj Podrozninka!
1. My też byliśmy pod dużym wrażeniem uroku tych cerkiewek:)
2.Wybrałeś prawidłowo Kwiatoń,bo jest najpiękniejsza:)
3.Kiedy jest zielono i słonecznie,to wszystko jest ładniejsze:)
4.Koniki huculskie są tam bardzo popularne i w terenie można je zobaczyć:)
5.Lackowej też jeszcze nie zaliczyłam,ale wiem od miejscowych,że końcówkę trzeba na czworakach:)
Beskid Niski tutaj na PŚ pokazało już kilka osób,a my mieliśmy lokalnego przewodnika,bo czasem trudno trafić:)
Hejka!

paweller75 użytkownik paweller75(wpisów:7607) dodano 23.03.2017 15:54

Bardzo ciekawy temat na galerię ... i co tu dużo mówić, bardzo dobra robota:)))
Gdybym miał wybrać tą jedną naj, to byłaby to Cerkiew Św. Paraskewy w Kwiatoniu. Ale te pozostałe to też prawdziwe cudeńka ..., z wielką przyjemnością obejrzałem:)
Pozdrawiam:)

podrozninka użytkownik podrozninka(wpisów:868) - Użytkownik usunięty. dodano 23.03.2017 15:47

Witam :)
1. Jestem pod dużym wrażeniem.
Galeria pełna pięknych obiektów wtopionych w sielski krajobraz niskich Beskidów.
2. Choć wszystkie przepiękne, to w moim szybkim rankingu wygrała Cerkiew św. Paraskewy w Kwiatoniu. Cudo!
3. Jakąś gigantyczną różnicę w odbiorze dostrzegam, kiedy jest zielono a kiedy nie jest... :))
4. Konie huculskie chciałbym zobaczyć na wolnym wybiegu. To takie nasze mustangi przecież.. :)
5. No i na Lackową muszę się wybrać, bo mi brakuje do kolekcji w KGP.
Bardzo, bardzo fajna prezentacja. Ostatnio też Kabaczek sporo natworzył z Beskidu Niskiego. Wszystkie Wasze galerie bardzo cenne.
Hej.

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 23.03.2017 15:45

ja nie widziałam żadnej

halszka użytkownik halszka(wpisów:2671) dodano 23.03.2017 15:30

Dzięki:) Powiem szczerze,że w Beskidzie Niskim i tych perełkach można się zakochać:)
Piękne tereny i raczej mało uczęszczane. Chętnie tam kiedyś wrócę:)
Nie wszystkie cerkwie widziałam, nie wszystkie cerkwie były otwarte:(

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 23.03.2017 15:28

bardzo ładna kolekcja

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!