m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (50):

 
Dojeżdżąjąc do Pylos od południa z kierunku Methoni, po lewej stronie zobaczymy fragment akweduktu, który dostarczał wodę do miasta do 1907 roku. Akwedukt zbudowany został przez Turków w końcu XVI wieku w celu zaopatrywania w wodę wzniesionej przez nich fortecy. Fragment akweduktu. Widok miasta sprzed Nowego Zamku - Neokástro (Νεόκαστρο).
W Pylos są też pozostałości starszych fortyfikacji, nazywanych Starym Zamkiem - Paleokástro (Παλαιόκαστρο), wzniesionych w latach 80. XIII wieku, z których zachowały się jednak jedynie fragmenty. Znacznie atrakcyjniejszy jest Nowy Zamek, którego mury widoczne są na zdjęciu. Warownia została wzniesiona w latach 1572-1573 przez naczelnego dowódcę floty tureckiej Uluça Alego Reisa (1519-1587). Zaraz przy wejściu do zamku znajduje się niewielkie, ale ciekawe muzeum archeologiczne.
Prezentowane tu są głównie znaleziska z okolic Pylos - ceramika, fragmenty ozdób architektonicznych, fresków, tabliczki z pismem linearnym B oraz inne eksponaty. ... ... W dalszej części wzgórza zamkowego w niewielkim pawilonie można obejrzeć wystawę poświęconą archeologii podwodnej i przedmioty wydobyte z morza. ... Na wzgórzu, w obrębie murów Nowego Zamku znajduje się również wybudowany przez Turków meczet, który po uzyskaniu przez Grecję niepodległości zamieniono na świątynię prawosławną.
Dawny meczet jest obecnie świątynią p.w. Przemienienia Pańskiego (Εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος). Ikonostas w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. Jedna z ikon w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. Ikona w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego, przedstawiająca anioła z głową Jana Chrzciciela. Wnętrze kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego jest dość surowe, by nie powiedzieć - ascetyczne, ale nie pozbawione uroku. Ikona w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego, przedstawiająca św. Łukasza.
Ikona w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego, przedstawiająca św. Mateusza. Ikona w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego, przedstawiająca św. Marka. Podcienia przy wejściu do dawnego meczetu, a obecnego kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego. Widok kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego z drugiej strony. ... Pokazując dalej tereny Nowego Zamku spróbuję nieco przybliżyć dziele Pylos. Miasto ma długą historię. Jego okolice były zamieszkałe już w epoce neolitu, natomiast starożytne miasto Pylos (Πυλος) z okresu mykeńskiego leżało w głębi lądu, w odległości 17 km od współczesnego Pylos. Odkryto tam pozostałości starożytnej mykeńskiej cytadeli, ulokowane na wzgórzu o współczesnej nazwie Ano Englianos (Άνω Αγγλιανός).
Wykopaliska archeologiczne zaczęły się tam w 1939 roku. Pylos z epoki brązu zostało odkopane przez amerykańskiego archeologa Carla Willima Blegena (1887-1971). Po wznowieniu prac w 1952 roku, Blegen kontynuował tutaj wykopaliska do 1965 roku. Odkrywca nazwał pozostałości dużego mykeńskiego pałacu „Pałacem Nestora” od postaci Nestora, który władał Pylos w poematach Homera. Pałac ten powstał w XV wieku p.n.e., lecz główne jego części pochodzą z czasów późniejszych. Mykeńskie państwo Pylos, które istniało w latach 1600-1100 p.n.e. zajmowała obszar około 2.000 km² i liczyło około  50.000 (wg zapisów z tabliczek z pismem linearnym B), a według niektórych badaczy nawet 80.000-120.000 mieszkańców. Odkryte przez Carla Williama Blegena tablice z pismem linearnym B stanowią dowód, że już wówczas miasto było nazywane Pylos przez swych mykeńskich mieszkańców. Miejsce to zostało spalone i opuszczone około VIII wieku p.n.e. Ruiny kamiennej fortecy z czasów mykeńskich na pobliskiej wyspie Sfaktiria (Σφακτηρία) były wykorzystywane przez Spartan w czasie II wojny peloponeskiej w V wieku p.n.e. Jednak - jak relacjonuje Tukidydes - tutejsze okolice były zupełnie wyludnione. W roku 425 p.n.e. ateński polityk Kleion (?-422 p.n.e.) wysłał oddziały, które ufortyfikowały przylądek, znany dziś jako Korifasion (Κορυφάσιο), a po bitwie z okrętami spartańskimi zdobyły całe wybrzeża zatoki. W wyniku tej bitwy, na wspomnianej wcześniej wyspie Sfaktiria w pułapce znalazło się około 1000 Spartan. Po trwającej kilkadziesiąt dni blokadzie Ateńczycy przypuścili atak. Starcie trwało cały dzień i ostatecznie Spartanie poddali się i był to prawdopodobnie jedyny w historii przypadek, gdy nie walczyli do końca, aż do śmierci. Niewiele wiadomo o dziejach Pylos pod panowaniem Bizancjum. Z tego okresu zachowały się świadectwa o rajdach kreteńskich Saracenów w latach 872-873, a w XII wieku muzułmański geograf Abu Abdullah Muhammad al-Idrisi al-Qurtubi al-Hasani as-Sabti (1100-1165), znany bardziej jako al-Idrisi, określił Pylos jako przestronny port. Po zdobyciu Konstantynopola w 1204 roku, krzyżowcy utworzyli na Peloponezie tzw. Księstwo Achai. Wzmianki o Pylos mówią o zbudowaniu przez nich w latach 80. XIII wieku tzw. Starego Zamku - Paleokástro. Jedne źródła mówią, że zamek wzniósł Nicholas II de Saint Omer (?-1294) dla swego bratanka Nicholasa III (?-1314), inne zaś, że budowniczym był ten drugi. Obojętnie jak było, zamek wkrótce stał się własnością księstwa, gdyż Nicholas III zmarł bezpotomnie.
Pylos nie odegrało później w średniowieczu większej roli, z wyjątkiem bitwy morskiej w 1354 roku między Wenecją a Genuą i epizodu z 1364 roku podczas konfliktu Marii de Bourbon (ok. 1315-1387) i księcia Filipa II z Tarentu (1329-1374), gdy Maria usiłowała zdobyć władzę po śmierci swego męża Roberta z Tarentu. Maria otrzymała Pylos (wraz z Kalamatą i Mani) z rąk Roberta w 1358 roku, a lojalny wobec niej miejscowy kasztelan, na krótko uwięził Simona del Poggio, zarządcę wyznaczonego przez nowego księcia. Maria utrzymała kontrolę nad Pylos aż do swej śmierci. Od 1417 do 1500 roku władzę nad Pylos sprawowali Wenecjanie. Jednakże już w roku 1423 miasto doświadczyło pierwszego najazdu Turków osmańskich, dowodzonych przez Turakhana Beja (?-1456). W miarę postępującej inwazji tureckiej, po roku 1460 jedynie fortece w Pylos, Monemvasii i na półwyspie Mani pozostały obszarami Peloponezu, na których władzę sprawowali  chrześcijanie. Panowanie Wenecjan w Pylos przetrwało pierwszą wojnę z Imperium Osmańskim (w latach 1463-1479), ale już nie drugą (w latach 1499-1503). Po klęsce Wenecjan pod Modonem w sierpniu 1500 roku garnizon broniący Pylos poddał się, mimo że był dobrze przygotowany do oblężenia. Wenecjanie odzyskali wprawdzie miasto na krótko w grudniu tego roku, lecz już maju 1501 roku połączone siły lądowe i morskie dowodzone przez Kemala Reisa (ok. 1451-1511) i Hadıma Alego Paszę (?-1511) odebrały miasto. Turcy osmańscy wykorzystywali Pylos (którego włoską nazwę Navarino zmienili na Anavarin lub Avarna) jako bazę morską, zarówno do pirackich rajdów jak i operacji floty na Morzu Jońskim i na Adriatyku. W latach 1572-1573 dowódca tureckiej floty Uluç Ali Reis (1519-1587) zbudował nową fortecę, nazwaną Nowym Zamkiem - Anavarin-i Cedid, lub po grecku Neokástro (Νεόκαστρο), aby zastąpić przestarzały zamek krzyżowców. Wenecjanie na krótko zdobyli Pylos w latach 50. XVII wielu podczas tzw. wojny kreteńskiej, a później odzyskali władzę w roku 1685, gdy Francesco Morosini (1619-1694) i Otto Wilhelm Königsmarck (1639-1688) dokonali inwazji na Peloponez. Miasto pozostawało w ich rękach do roku 1715, gdy Turcy odbili Peloponez. W czasie wojny rosyjsko-tureckiej, prowadzonej w latach 1768-1774 (której celem było m.in. poparcie Turcji dla konfederacji barskiej i wypędzenie wojsk rosyjskich z Rzeczypospolitej), w kwietniu 1770 roku po 6-dniowym oblężeniu forteca Neokástro poddała się Rosjanom. Zgodnie z warunkami kapitulacji, garnizon turecki odpłynął na Kretę, a Pylos dostało się na krótko pod okupację rosyjską. Rosjanie naprawili uszkodzenia fortecy, aby zainstalować w niej swoją bazę, jednakże w czerwcu 1771 roku wycofali się z miasta, które ponownie zajęli Turcy.
Po wybuchu greckiej wojny o niepodległość w 1821 roku, garnizon turecki po 5-miesięcznym oblężeniu przez siły greckie został zmuszony do kapitulacji. Pomimo umowy gwarantującej Turkom swobodne wycofanie się zostali oni zmasakrowani przez Greków. Sytuacja odwróciła się na krótko w 1825 roku, gdy przybyłe z Egiptu oddziały Ibrahima Paszy (1789-1848) odbiły z rąk Greków większą część Peloponezu, łącznie z Pylos. Mimo przegranej przez Turków bitwy morskiej z połączonymi flotami Anglii, Francji i Rosji w październiku 1827 roku, forteca Neokástro pozostała w ich rękach do wiosny 1828 roku. Ostatecznie, jesienią tego roku oddziały tureckie wycofały się z Peloponezu. Warto pamiętać, że Nowy Zamek w XVIII i XIX wieku służył za więzienie, w którym często przetrzymywano Manijczyków, aresztowanych za waśnie klanowe. Nie należeli oni do spokojnych pensjonariuszy, gdyż swe krwawe walki toczyli nawet za kratkami. Ramy współczesnej zabudowy Pylos, poza murami twierdzy Neokástro zostały wytyczone przez oddziały francuskiego generała Nicolasa Josepha Maisona (1771-1840) podczas prac w latach 1828-1833. Na zdjęciu widoczny jest główny plac Pylos - Plac Trzech Admirałów (Πλατεία των Τριών Ναυάρχων). W centrum Pylos. Jedna z urokliwych uliczek, odchodzących od Placu Trzech Admirałów.
Pomnik Trzech Admirałów, upamiętniający zwycięzców bitwy morskiej z Turkami, stoczonej w zatoce Navarino w październiku 1827 roku. Ci trzej admirałowie to: Edward Codrington (1770-1851) - dowodzący okrętami angielskimi, Marie Henri Daniel Gauthier de Rigny (1782-1835) - dowodzący okrętami francuskimi, oraz Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf van Heiden (1772-1850) - holenderski admirał dowodzący flotą rosyjską. Po drodze z Pylos do Marathopoli (Μαραθόπολη), gdzie mieszkaliśmy, mija się malowniczą zatokę Voïdokoiliá (Βοϊδοκοιλιά) z piękną piaszczystą plażą. Warto zrobić sobie relaksującą przerwę w podróży. Nad zatoką Voïdokoiliá. Nad zatoką Voïdokoiliá. Nad zatoką Voïdokoiliá. Nad zatoką Voïdokoiliá.
Nad zatoką Voïdokoiliá. Wydmy na plaży nad zatoką Voïdokoiliá.

najbliższe galerie:

 
Greckie wakacje 2017 - Methoni
1pix użytkownik achernar-51 odległość 10 km 1pix
PELOPONEZ
1pix użytkownik mereks odległość 14 km 1pix
Greckie wakacje 2017 - wodospady Neda i Polylimnio
1pix użytkownik achernar-51 odległość 17 km 1pix
Greckie wakacje 2017 - Marathopoli i okolice
1pix użytkownik achernar-51 odległość 19 km 1pix
Greckie wakacje 2017 - starożytna Messena
1pix użytkownik achernar-51 odległość 35 km 1pix
Kardamili
1pix użytkownik morswin odległość 48 km 1pix

komentarze do galerii (7):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5282) dodano 23.09.2017 23:11

Wasaga - zgadzam się, że Pylos ma swój klimat i jest pięknie położone. Bardzo ładnie wygląda, gdy wjeżdża się do niego od północy, My bylismy w Pylos dwukrotnie - raz jadąc do Methoni, a drugi raz specjalnie po to, by zwiedzić zamek. Ale Marathopoli, w którym mieszkaliśmy leży tylko ok. 25 km od Pylos. Pozdrawiam. :)

Wo - niestety, nie w każde miejsce da się dotrzeć. Nam też do pełni szczęścia zabrakło paru atrakcjo godnych obejrzenia w tym rejonie Peloponezu, choćby Koroni, pałacu Nestora, czy Bassaj. Pozdrawiam. :)

wo użytkownik wo(wpisów:277) dodano 23.09.2017 08:14

nie dotarłem. szkoda....

wasaga użytkownik wasaga(wpisów:664) dodano 23.09.2017 00:30

Pylos to bardzo fajne miasteczko. Nie byłam na zamku, więc z przyjemnością sobie go pozwiedzałam razem z Tobą. Samo centrum jest bardzo urokliwe. Frajdę sprawia nawet siedzenie na platji, popijanie zimnej frapówki w upalny dzień i podziwianie portu. Fajna galeria. Pozdrawiam

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 22.09.2017 23:53

i dobrze

achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5282) dodano 22.09.2017 23:25

AK - starsze kamyki będą jeszcze nie raz... Pozdrawiam. :)

Voyager747 - tak, jest tu masę fajnych zakątków, kilka z nich jeszcze pokażę w kolejnych galeriach. Pozdrawiam. :)

ak użytkownik ak(wpisów:6148) dodano 22.09.2017 08:07

jest super ale... czekam na starsze kamyki :)

voyager747 użytkownik voyager747(wpisów:4620) dodano 22.09.2017 00:00

też ciekawe, ależ ten Peloponez jest atrakcyjny zabytkowo

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!