m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (46):

 
Katedra pw. św. Elżbiety w Koszycach - gotycka katedra w Koszycach, największa świątynia katolicka na Słowacji. Katedrą jest od chwili utworzenia diecezji (obecnie archidiecezji) koszyckiej w 1804 roku. Świątynia wzniesiona została w latach 1378 - 1508 w stylu późnogotyckim w miejscu wcześniejszego kościoła parafialnego, który spłonął w pożarze w 1370 roku. Katedra koszycka często ponosiła uszczerbek wskutek katastrof, dlatego też w swej historii przechodziła liczne odbudowy. Najważniejsze prace renowacyjne przeprowadzono tu w latach 1877 - 1896. Najważniejsze prace renowacyjne przeprowadzono tu w latach 1877 - 1896. Katedra w Koszycach jest budowlą pięcionawową, posiada transept i wieloboczne prezbiterium. Metaliczna wieża umiejscowiona jest w miejscu przecięcia naw. W południowej części świątyni znajduje się kaplica oraz kruchta, powyżej niej zaś królewska galeria. Strzelista południowa wieża, zwana Matejową, pochodząca z 1461 roku oraz wieża północna zwieńczona rokokowym hełmem z 1775 dopełniają zachodniej fasady budowli. Niezwykle cenne pod względem artystycznym i historycznym jest monumentalne wnętrze katedry.
 Do najwspanialszych zabytków świątyni należy ołtarz główny św. Elżbiety oraz podwieszona pod sklepieniem statua Maryi Niepokalanie Poczętej, późnogotycki ołtarz Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, epitafium rodziny Reinerów, drewniana rzeźba Matki Boskie.... ... fragmenty fresków wyobrażających Ostatnią Wieczerzę, ołtarz św. Antoniego, fresk przedstawiający Zmartwychwstanie, brązowa chrzcielnica, ołtarz z wizerunkiem św. Anny, gotycka kalwaria, lampion króla Mateusza, drewniane polichromowane posągi, ołtarz Pokłonu Trzech Króli, neogotycki kamienny pulpit.
Najcenniejsze dzieła oraz relikwie strzeżone są w skarbcu.
Zachodni portal dekorowany jest płaskorzeźbami wyobrażającymi sceny biblijne: Jezus w Ogrodzie Getsemani, pobożność oraz chustę św. Weroniki. Najbogatszy i najcenniejszy pod względem artystycznym jest portal północny wraz ze swymi dekoracjami rzeźbiarskimi. Przedstawiono tu Sąd Ostateczny wykonaną w dwóch rzędach, ponad innymi wyobrażeniami. . Ponadto zobaczyć tu można również sceny z życia św. Elżbiety, Matkę Boską z kobietami oraz św. Jana w otoczeniu żołnierzy. Wieńczy je scena Ukrzyżowania. W środkowej części północnego portalu znajduje się posąg św. Elżbiety Południowy portal zawiera dwa wejścia, stanowiące integralną część oryginalnej kompozycji architektonicznej, zgodnie z planem południowej kruchty.
W latach 1877 - 1896 poniżej północnej nawy wybudowano kryptę, gdzie w 1906 roku pochowano szczątki Franciszka II Rakoczego oraz jego towarzyszy z Turcji.
W ściany zewnętrzne Wieży Urbana wmurowano 36 nagrobków pochodzących głównie z XIV-XV wieku. Jeden z nich datowany jest na IV wiek, przypisuje mu się pochodzenie z Cesarstwa Rzymskiego.
Kaplica św. Michała - kościół powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie XIV wieku, jako kaplica cmentarna. Jego górna część służyła jako kostnica, a dolna jako ossuarium. Później kaplica służyła celom liturgicznym Słowakom, w odróżnieniu od katedry św. Elżbiety do której uczęszczali Niemcy i Węgrzy. Wieża (św.) Urbana (słow. Urbanova veža) - gotycka kampanila pokryta czterospadowym dachem. Została wzniesiona w XIV wieku. Pełniła funkcję wolnostojącej dzwonnicy dla Katedry św. Elżbiety. W środku zainstalowany jest ważący 7 ton dzwon kościelny poświęcony świętemu Urbanowi, patronowi winiarzy.
Ufundował go Franciscus Illenfeld z Ołomuńca w 1557 roku. Piramidalny dach został skonstruowany w 1775 roku w stylu barokowym; jest zwieńczony żelaznym krzyżem lotaryńskim. W 1912 roku do wieży dobudowano arkadowy pasaż. W 1966 r. pożar uszkodził wieżę, zaś zabytkowy dzwon został zniszczony. Zrekonstruowaną budowlę otwarto ponownie w 1971 r. Odnowiony dzwon umieszczono przed wieżą, zaś jego kopię zawieszono w środku kampanili. Kościół św. Trójcy - kościół ten jest najbardziej wartościowym barokowym obiektem Koszyc, posiada najpiękniejsze w stylu epoki wnętrza. Kościół św. Antoniego Padewskiego, dawny franciszkanów. Kościół zbudowany został w 1333 r. z inicjatywy węgierskiego rodu Perényi dla zakonu franciszkanów. W okresie reformacji był to jedyny katolicki kościół w Koszycach. W 1556 r. kościół został zniszczony przez pożar, następnie w części służył jako magazyn wojskowy. Kościół pełnił też funkcję katedry biskupiej dla biskupa Egeru. Po tym okresie kościół zwrócono franciszkanom i w latach 1714-24 poddano barokizacji oraz poświęcono nowemu patronowi: św. Antoniemu z Padwy. Immaculata (łac. Niepokalana) - kolumna wzniesiona w 1723 roku w miejscu średniowiecznej szubienicy. Upamiętnia ona plagę dżumy z lat 1709-1710.
Kolumna jest wysoka na 14 metrów. Według legendy, znajduje się pod nią ciało św. Walentego.

najbliższe galerie:

 
KOSZYCE 2018
1pix użytkownik wo odległość 0 km 1pix
Koszyce
1pix użytkownik pesteczka123 odległość 1 km 1pix
Kosice
1pix użytkownik popekpawel odległość 1 km 1pix
Koszyce
1pix użytkownik imod odległość 1 km 1pix
KOSZYCE 2013
1pix użytkownik wo odległość 1 km 1pix
KOSZYCE STARÓWKA
1pix użytkownik smorodina odległość 1 km 1pix

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!