m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (44):

 
Wysiadamy na Dworcu Głównym - jest to jeden z najładniejszych dworców kolejowych w Polsce. O jego oryginalności decydują monumentalna bryła, przestronny hol i zadaszona - wyjątkowa w skali Europy, hala peronowa. Budynek dzisiejszego dworca głównego PKP powstał w latach 1855-1857 według projektu Wilhelma Grapowa. W dwustumetrowej oszklonej hali był jeden peron, znajdowały się tam także punkty obsługi podróżnych. Modernizację obiektu przeprowadzono w latach 1899-1904. Tory przesunięto na południową stronę dotychczasowej hali peronowej, a perony podniesiono o cztery-pięć metrów. Równocześnie trwała budowa estakady kolejowej, prowadzącej do dworca przez zachodnią część Wrocławia. Dzisiaj w jej części przy ul. Bogusławskiego działają popularne puby. Nowy dworzec kolejowy miał cztery perony - każdy po dwa tory pasażerskie oraz dwa perony bagażowe. Nad całością wybudowano olbrzymią przeszkloną halę. Poza dachem znalazł się jeden peron. W powojennej historii Dworca Głównego PKP są i dramatyczne wydarzenia. 8 stycznia 1967 r. do jadącego pociągu usiłował wskoczyć znany aktor Zbigniew Cybulski (zagrał m.in. filmach Popiół i diament, Niewinni czarodzieje, Giuseppe w Warszawie) i wpadł pod koła wagonu. Dzisiaj na 3. peronie dworca znajduje się tablica upamiętniająca tragiczny wypadek. Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu (niem. Breslauer Dom, Kathedrale St. Johannes des Täufers) - rzymskokatolicki gotycki kościół parafialny, a także katedralny biskupów wrocławskich zlokalizowany na wrocławskim Ostrowie Tumskim przy Placu Katedralnym. Obecna, czwarta katedra pochodzi zasadniczo z okresu gotyku, z XIII-XIV w. Poprzedzały ją jednak 3 inne kościoły znajdujące się w tym samym miejscu. Obecny kształt jest efektem barokowych uzupełnień oraz współczesnych restauracji po zniszczeniach wojennych. Uchodzi za pierwszą w pełni gotycką świątynię na ziemiach polskich.
Obecna katedra jest trójnawową gotycką orientowaną bazyliką z otoczonym obejściem (ambitem) i czworobocznie zakończonym chórem o długości 98 m i szerokości 44,5 m. Zarówno zachodnia jak i wschodnia elewacja flankowane są wieżami, z czego wschodnie od późnego średniowiecza pozostają nieukończone. Katedra posiada trzy wejścia: główne, od zachodu, prowadzące przez domek portalowy oraz dwa boczne, od północy i południa. Nawa główna i prezbiterium posiadają jednolity, wspólny dach dwuspadowy. Współczesna więźba dachowa korpusu katedry zbudowana została w latach 1947-1948 w konstrukcji stalowej, w miejsce zniszczonej dwukondygnacyjnej więźby o leżących słupach w dolnej i wieszarze w górnej kondygnacji. Początkowo w toku odbudowy pokryto dach z braku innego materiału dachówką korytkową. Obecnie dach jest pokryty blachą miedzianą pochodzącą z renowacji z końca lat 60. Katedra otoczona jest wieńcem kaplic pochodzących w większej części z okresu gotyku. Posiada ponadto cztery różnej wielkości kaplice barokowe. Elewacje wszystkich barokowych kaplic poddano w 1997, przed kongresem eucharystycznym w 1997 i obchodami roku jubileuszowego 2000 renowacji, nadając im intensywne barwy, zbliżone do tych, jakie posiadały pierwotnie. Warto wyróżnić następujące wielkie kaplice archikatedry. Katedra wrocławska należy do najcenniejszych zabytków miasta. Jej powstanie wiąże się z jubileuszem roku tysięcznego, Zjazdem Gnieźnieńskim i założeniem biskupstwa we Wrocławiu (od 1930 r. arcybiskupstwo). Wzniesiona została na Ostrowie Tumskim, a jej patronem jest święty Jan Chrzciciel. W okresie kontrreformacji wnętrza katedry miały charakter barokowy. W 2 poł. XIX w. przeprowadzono regotyzację. W czasie oblężenia Wrocławia w 1945 r. została poważnie zniszczona. Przez powojenne półwiecze była odbudowywana. Wieże zachodnie otrzymały postmodernistyczne hełmy nawiązującymi do gotyku.
Katedra jest budowlą ceglaną, trójnawową w układzie bazylikowym, z prostokątnym obejściem. Nawa główna wraz z prezbiterium ma 68 m długości, 8 m szerokości i 22,7 m wysokości. Wieże główne mają wysokość 91 m i są najwyższe w mieście. Nawa główna przykryta jest zrekonstruowanym barkowym sklepieniem krzyżowym, prezbiterium - sześciodzielnym, nawy boczne i obejścia - sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W prezbiterium zobaczyć można późnogotycki tryptyk Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny z 1522 r. Powyżej znajduje się figura Madonny, po jej bokach stoją rzeźby świętych: Jadwigi, Krzysztofa oraz Jana Chrzciciela. Na witrażach umieszczono patronów katedry: św. Jana Chrzciciela i św. Wincentego oraz patrona Piastów św. Bartłomieja. Barokową ambonę zdobią płaskorzeźby w alabastrze. Na uwagę zasługują liczne znakomite nagrobki i epitafia z XIV-XVIII w.
W Katedrze znajduje się 20 kaplic. Najwspanialsze z nich to gotycka kaplica Mariacka, oraz barokowe św. Elżbiety i Bożego Ciała, zwana Elektorską.  Znajdują się tu także nagrobki biskupów Przecława i Rotha, zaś w kaplicach barokowych dzieła najwybitniejszych artystów rzymskich (m.in. popiersie kardynała Fryderyka heskiego), czy praskich i wiedeńskich (J. B. Fischer von Erlach, F. M. Brokof). Katedra posiada cztery dzwony. Na jej chórze mieszczą się 151-głosowe organy. Most Piaskowy we Wrocławiu, przerzucony nad południową odnogą Odry stanowi początkowy fragment trasy prowadzącej ze średniowiecznego miasta na północ. Jest to element najstarszej wrocławskiej przeprawy przez Odrę, której odcinek północny stanowią mosty Młyńskie. Most jest stosunkowo wąski, na niespełna sześcioipółmetrowej jezdni poprowadzone są dwa przeciwległe pasy ruch kołowego oraz dwukierunkowa linia tramwajowa. Chodniki umieszczone są po zewnętrznej stronie dźwigarów mostu. Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba.
Hala Targowa we Wrocławiu (właśc. Hala Targowa nr I, niem. Markthalle Nummer 1) - zbudowana według projektu Richarda Plüddemanna i Heinricha Küstera w latach 1906-1908[a]. Mieści się przy ul. Piaskowej (Sandstraße), u zbiegu z pl. Nankiera (Ritterplatz) i ul. św. Ducha (Heiligegeiststraße), w bezpośredniej bliskości wyspy Piasek, mostu Piaskowego i najstarszych dzielnic miasta. Hala stanowi cenny zabytek sztuki inżynierskiej. Halę Targową nr I wzniesiono dla uporządkowania handlu w centrum miasta, który odbywał się wcześniej m.in. na Nowym Targu. Prawie identyczna Hala Targowa nr II tych samych projektantów powstała w tym samym czasie przy ul. Kolejowej, lecz po poważnym uszkodzeniu w 1945 została wyburzona w 1973. Budynek nie był poważnie zniszczony przez działania wojenne w 1945 i praktycznie zaraz po wojnie wykorzystywany był zgodnie z przeznaczeniem. Gruntowny remont przeszedł w latach 1980-1983 i od tego czasu należy do największych miejsc targowych w całym mieście. Katedra greckokatolicka pw. św. Wincentego i św. Jakuba Kościół została ufundowana przez Henryka Pobożnego wraz z klasztorem dla sprowadzonych z Pragi franciszkanów ok. 1240 (być może już w 1232 lub 1234). Początkowo św. Jakuba i w stylu romańskim; jeszcze w trakcie budowy jego krypta stała się miejscem pochówku fundatora, który w 1241 zginął w bitwie z Mongołami pod Legnicą. W wiekach XIV i XV poddany poważnej przebudowie i rozbudowie, która z braku środków ciągnęła się bardzo długo i z przerwami. W tym czasie powstała nawa główna kościoła o dł. 77,5 m i wys. 23 m w przeważającym do dziś stylu gotyckim. Czworobok klasztorny przylega do kościoła od północy, co jest nietypowe dla tej części Europy. Barokowa kaplica Hochberga

W latach 1662-1674 kościół otrzymał bogate wyposażenie barokowe, m.in. w 1667 Franz Zeller i Georg Czermak zbudowali nowy ołtarz. Za rządów opata Andreasa Gebela rozpoczęto w 1673 przebudowę klasztoru w stylu barokowym. Późnobarokowa kaplica pw. Matki Boskiej Bolesnej (później Najświętszego Sakramentu) została natomiast wzniesiona przy południowej elewacji w latach 1723-1727 przez Christopha Hacknera. W ostatnich dniach II wojny światowej kościół uległ ciężkim zniszczeniom, m.in. zawaliła się wieża, a wraz z nią część ściany bocznej i sklepień. Zachowane w dobrym stanie stalle przeniesiono do chóru katedry. Odbudowany kościół (latarnia i hełm wieży ukończony dopiero w latach 80.) przez jakiś czas służył tymczasowo jako garnizonowy, w zastępstwie odbudowywanego po pożarze kościoła św. Elżbiety.
W 1997 papież Jan Paweł II i kard. Henryk Gulbinowicz przekazali świątynię kościołowi greckokatolickiemu jako siedzibę eparchii wrocławsko-gdańskiej. W latach 1997-1999 ostatecznie ukończono renowację, m.in. przełożono dach. Parafia greckokatolicka we Wrocławiu istnieje od 1956 roku. Należy do eparchii wrocławsko-gdańskiej. Plac Uniwersytecki (Sperlingberg, Universitäts Platz/Uniwersiatplätz) - plac położony we Wrocławiu w obrębie Starego Miasta. Przy placu położony jest między innymi Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego. W rejonie dzisiejszego placu przebiegał północy odcinek murów miejskich. Tu wzdłuż murów zbudowany został w średniowieczu tzw. Zamek Cesarski (w drugiej poł. XIII wieku), oraz przebudowano tzw. Bramę Cesarską. W najbliższej okolicy w kierunku południowym znajdowała się także dzielnica (osada) żydowska, co miało swoje odzwierciedlenie w nazwie ulicy biegnącej równolegle do placu, nazywanej do 1824 r. Judenstrasse (obecnie ulica Uniwersytecka).
W miejscu wyburzonego kościoła zbudowano latach 1689-1698nowy kościół. W 1728 roku po północnej stronie placu, wzdłuż murów miejskich, zbudowano gmach kolegium jezuickiego później przekształconego w akademię, a na początku XVIII wieku w uniwersytet (1702 r.[10]). Naprzeciwko kościoła w XVIII wieku (lata 1734-1755) powstał tu nowy, 3-kondygnacyjny budynek dla potrzeb konwiktu jezuickiego. W XIX wieku miała miejsce budowa wysokich kamienic czynszowych. W 1904 roku odsłonięto na placu fontannę Szermierz. Od 1947 roku prowadzono roboty w zakresie obudowy zniszczonych podczas II wojny światowej części kościoła, później także prowadzono prace remontowe i renowacyjne. W latach 1973-1980 odbudowano zniszczone podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku kamienice nr 9-13, odtwarzając historyczne i przestrzenne walory placu.
A co to za krasnal?

najbliższe galerie:

 
   WROCŁAW - WIECZORNY SPACER Z PRZEWODNIKIEM
1pix użytkownik harmony odległość 0 km 1pix
Wrocław Muzeum Przyrodnicze
1pix użytkownik kabaczek odległość 0 km 1pix
Wroclaw ogród botaniczny
1pix użytkownik elise odległość 0 km 1pix
Wrocław miasto świątyń różnych wyznań.
1pix użytkownik elise odległość 0 km 1pix
Wrocław - widok z katedry
1pix użytkownik robson odległość 0 km 1pix
Wrocław w wodnym lustrze
1pix użytkownik romana odległość 0 km 1pix

komentarze do galerii (3):

 
afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 22.02.2019 11:14

Jak byłam we Wroclawiu, to jeden dzień poświęciłam na "poszukiwanie krasnali". Znalazłam ich bardzo dużo. Najwięcej ich jest w okolicach starówki. Są mocno rozproszone i trzeba się rozglądać. Są na witrynach, na latarniach, na chodnikach... są wszędzie :)
Pozdrawiam :)

robson użytkownik robson(wpisów:451) dodano 21.02.2019 23:03

Tak, niewątpliwie Wrocław to jedno z kilku najpiękniejszych polskich miast. Mieszkam dość blisko Poznania, ale obiektywnie muszę stwierdzić, ze Wrocław jest ładniejszy. Podoba mi sie tam bardziej niż w Krakowie. A propos krasnali - jest ich ponad 100 i szukanie ich może być niezłą zabawą :-) Pozdrawiam.

afrodyta użytkownik afrodyta(wpisów:4225) dodano 21.02.2019 20:50

Ach, Wrocław. Pamiętam swój pobyt i jestem zachwycona. Piękne miasto, warte wielokrotnego odwiedzenia. I oczywiście zapomniałam o krasnalach :) :) :)
Pozdrawiam.

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!