m s my mo ms
version_button
| rejestracja | przypomnienie hasła en pl
login: hasło:

zdjęcia w galerii (36):

 
Dawny klasycystyczny ratusz w Sochaczewie, zbudowany w roku 1828 według projektu Bonifacego Witkowskiego (1800-1840), zniszczony w czasie I wojny światowej i następnie odbudowany. Obecnie jest siedzibą Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Pomnik Jana Pawła II i Stefana kardynała Wyszyńskiego na placu Tadeusza Kościuszki. Kościół p.w. św. Wawrzyńca i MB Różańcowej. Parafię sochaczewską erygowano w XIII wieku. Ufundowany przez księżnę mazowiecką Małgorzatę i poświęcony w 1257 roku przez biskupa Bogufała z Czerlina (?-1264) kościół spłonął w 1793 roku. Obowiązki duszpasterskie przejęli dominikanie a w XIX wieku - kapłani diecezjalni. Kościół podominikański został zniszczony podczas I wojny światowej i ponownie - we wrześniu 1939 roku. W 1959 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła, wg projektu Mieczysława Gliszczyńskiego. Kościół konsekrował w 1970 roku Stefan kardynał Wyszyński (1901-1981). Kościół p.w. św. Wawrzyńca i MB Różańcowej. Płaskorzeźba przy wejściu do świątyni, przedstawiająca bł. ks. Jerzego Popiełuszkę (1947-1984). Nawa główna kościoła p.w. św. Wawrzyńca i MB Różańcowej zwieńczona jest prezbiterium z apsydą w kształcie kielicha. Po prawej stronie znajduje się niższa nawa boczna i kaplica MB Różańcowej. W ołtarzu głównym umieszczono krucyfiks, i obraz MB Częstochowskiej. Po lewej stronie mieści się kaplica Miłosierdzia Bożego. Okna zdobią witraże z lat 1965-1975 zaprojektowane przez prof. Zdzisława Kulikowskiego. Prezbiterium zdobi witraż ufundowany na 1000-lecie chrztu Polski. Kościół wyposażony jest w 30-głosowe organy, zbudowane w 1976 roku. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
Plac Tadeusza Kościuszki w Sochaczewie. W głębi widoczny jest kościół p.w. św. Wawrzyńca i MB Różańcowej, a po prawej stronie - budynek Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W pobliskiej Żelazowej Woli przyszedł na świat Fryderyk Chopin (1810-1849). Choć jesienią 1810 roku cała rodzina przeniosła się do Warszawy, to Chopinowie chętnie przyjeżdżali tam na wakacje. Latem 1830 roku podczas swego ostatniego pobytu w Żelazowej Woli, Fryderyk Chopin przyjechał do Sochaczewa na spotkanie z Piotrem Szembekiem (1788-1866). Generał, miłośnik muzyki i dobry skrzypek zaproponował mu wspólny koncert. Chopin zagrał wóczas m.in. adagio z koncertu fortepianowego f-moll i wysłuchał koncertu orkiestry garnizonowej. Na zdjęciu - pomnik Fryderyka Chopina w sochaczewskim parku. Zamek sochaczewski, którego ruiny wznoszą się dumnie na wysokim, prawym brzegu Bzury, jest jednym z najstarszych zabytków miasta. Znajduje się on na wzgórzu, będącym pierwotnie cyplem wysoczyzny, na której położony jest Sochaczew. Od miasta, to jest od północy i wschodu, oddziela go głęboka dolina cieku wodnego, płynącego niegdyś od strony Czerwonki i wpadającego do Bzury u stóp wzgórza. Jedynie od południa, gdzie cypel łączył się z wysoczyzną, nie było naturalnych warunków obronnych, dlatego z czasem przekopano od tej strony głęboką fosę. Widok na miasto ze wzgórza zamkowego. Wzgórze, na którym postawiono zamek, jest pochodzenia lodowcowego i znajduje się na południe od wyższego od niego tarasu rzecznego, gdzie rozlokowało się miasto. Taras miejski oddzielał od wzgórza głęboki wąwóz strumyka wpadającego w tym miejscu do Bzury, tworzącej rozlewisko. Od południowej i od wschodniej strony góra zamkowa z braku naturalnych cech obronnych oddzielona została od skarpy głęboką fosą wypełnioną wodą ze wspomnianego strumienia, utrudniającą dostęp i gwarantującą w ten sposób doskonałe warunki dla przyszłej warowni. Ruiny zamku książąt mazowieckich wzniesionego ok. XIV wieku, zniszczonego przez Szwedów w 1655 roku, odrestaurowanego w latach 1789-1790 i ostatecznie zburzonego przez Prusaków w 1794 roku. W czasie pokoju obsadzała go niezbyt liczna załoga, która oprócz starosty i podstarościego, składała się z burgrabiego i okresowo tu przebywającego wojskiego. Oprócz nich do załogi należeli: klucznik, odźwierny, dwóch nocnych stróżów i woziwoda. Ten ostatni dostarczał wodę do dużego zbiornika zamkowego, gdyż obiekt był pozbawiony studni. Przy dłuższym oblężeniu zmuszało to jego załogę do kapitulacji. Warownia w swej średniowiecznej formie wzniesiona została z cegły, na planie trapezu. Zasadniczą część założenia stanowiły dwie wieże: wschodnia prostokątna o bokach 4,5x7,5 metra oraz północna, której forma i plan nie są nam współcześnie znane. Wieże te początkowo prawdopodobnie nie wystawały ponad koronę grubego na 2,5 metra muru obronnego. W czasach późniejszych podwyższono je o drewnianą kondygnację - drewno zresztą stanowiło podstawowy materiał budowlany na zamku, wystawiono z niego bowiem pozostałe segmenty mieszkalne i gospodarcze.
Do czasów współczesnych z zamku pozostało już bardzo niewiele. Częściowo zachowały się mury domu zachodniego, ze skrzydeł wschodniego oraz południowego ocalały tylko relikty, oktagonalna wieża wschodnia zachowała się w postaci szczątkowej, zaś po wieży północnej nie ma dziś żadnych śladów. Nadal czytelna pozostaje fosa zamkowa, pozbawiona wprawdzie wody i mocno zarośnięta, ale wciąż wyraźnie odcinająca strome wzgórze od otoczenia. Całość pięknie prezentuje się z perspektywy, zwłaszcza po zmroku, gdy oświetlone iluminacją mury nabierają romantycznych cech ponurego tajemniczego zamczyska. Cmentarz, na którym znajduje się sporo ciekawych, starych nagrobków. Cmentarz - pomnik żołnierzy radzieckich. Jeden z nagrobków na miejscowym cmentarzu. Prawosławny grobowiec o architekturze, przypominającej cerkiew. Okazały grobowiec na miejscowym cmentarzu.
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - ekspozycja sprzętu wojskowego. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - ekspozycja sprzętu wojskowego. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - ekspozycja sprzętu wojskowego. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - dąb pamięci. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - ekspozycja sprzętu wojskowego. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą - ekspozycja sprzętu wojskowego.
Cmentarz wojenny poległych żołnierzy Wojska Polskiego, członków ruchu oporu i cywilów. Znajduje się obok cmentarza parafialnego w dzielnicy Trojanów i jest największym cmentarzem żołnierzy poległych w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku. Cmentarz wojenny w dzielnicy Trojanów. Jest tam pochowanych około 4 tysięcy żołnierzy i oficerów armii Poznań i Pomorze. Na cmentarzu znajduje się również kwatera żołnierzy AK, poległych w pobliskich Bronisławach podczas akcji odbioru zrzutu broni w 1944 roku. Cmentarz wojenny w dzielnicy Trojanów. Cmentarz żydowski w Sochaczewie. Od ozdobionych Gwiazdami Dawida furtki i bramy, chodnik wiedzie do odbudowanego w latach 1989-1990 ohelu cadyków Bornsteinów. Trzy tablice epitafijne upamiętniają tam sochaczewskiego cadyka Abrahama ben Zewa Nachuma Bornsteina (1839-1910); jego syna Samuela Bornsteina (1855-1926), cadyka i znawcę prawa halachicznego; Dawida Bornsteina (1878-1942), syna Samuela, który po śmierci ojca przywodził lokalnej społeczności chasydzkiej. Wewnątrz ohelu widać wiele kartek z prośbami do cadyków, tak zwanych kwitlech. W nowej części cmentarza obejrzeć można ohel - kaplicę, będącą mauzoleum m. in. rabina Abrahama Bornsztajna - cadyka, który sprowadził się do Sochaczewa w 1883 roku, twórcy traktatów talmudycznych i opracowań na temat Tory, człowieka słynącego z bogobojności i mądrości. Znany w całej Rzeczpospolitej, a i Europie, cadyk z Sochaczewa założył i prowadził w mieście jesziwę. Każdy z absolwentów tej szkoły mógł zostać nawet rabinem. Obok ohelu Bornsteinów wzniesiono symboliczną ścianę płaczu, uroczyście odsłoniętą w dniu 23 lipca 1991 r. W betonowym murze zatopiono kilka fragmentów potrzaskanych nagrobków. Umieszczone tablice w języku angielskim i hebrajskim głoszą: Pamiętaj! Żydzi z Sochaczewa i okolic żyli tu przez 600 lat. Zostali unicestwieni przez nazistów w latach 1939-1945. Tablica w języku polskim została zapewne skradziona - dziś widać tylko wgłębienie w betonie.
Nieco dalej w pomnik wmurowano kilkadziesiąt ułomków macew. W czasie okupacji i po wojnie zniszczono wiele macew. Zdewastowano również grób Pinkasa (Pawła) Weinberga, pierwszego powojennego wiceburmistrza Sochaczewa i przewodniczącego miejscowego Komitetu Żydowskiego. Weinberg został zamordowany przed swoim sklepem 20 maja 1945 roku, po obchodach Święta Ludowego. Nigdy nie wykryto sprawców tej zbrodni. Po zabójstwie Weinberga większość ocalałych z Holocaustu sochaczewskich Żydów opuściła miasto. Na zdjęciu - pomnik z wmurowanymi częściami macew z cmentarza. Fragment pomnika z wmurowanymi częściami macew z cmentarza. Z tyłu za ohelem znajduje się pomnik poświęcony ofiarom Holocaustu. Wyryto na nim napis: Pamięci pomordowanym w czasie II wojny światowej przez hitlerowców obywatelom polskim narodowości żydowskiej, mieszkańców Sochaczewa i okolic. Postawione w 1989 r. przez rodaków z Izraela z inicjatywy Jehudy Widawskiego. Fragment pomnika poświęconego ofiarom Holocaustu. Idąc równolegle do ogrodzenia, wśród traw można odszukać kilka starych nagrobków, wykonanych z nieociosanych kamieni granitowych. Nieco dalej widać ślady macew, ułamanych tuż nad ziemią. Pozostawione tu śmieci świadczą, że miejsce to upodobali sobie miejscowi pijacy. W 1985 r. na terenie nekropolii odnaleziono macewę, określoną przez Pawła Fijałkowskiego, jako jeden z najciekawszych zabytków sztuki nagrobnej na Mazowszu. Jest to nagrobek mężczyzny o imieniu Eliahu ben Awigdor, przewodniczącego sądu rabinackiego, zmarłego w 1857/1858 roku.

najbliższe galerie:

 
Ostrołęka
1pix użytkownik achernar-51 odległość 14 km 1pix
Nowogród - skansen kurpiowski jesienią.
1pix użytkownik wmp57 odległość 14 km 1pix
Ostrołęka
1pix użytkownik tereza odległość 14 km 1pix
Nowogród - skansen kurpiowski
1pix użytkownik wmp57 odległość 14 km 1pix
Łomża i Drozdowo
1pix użytkownik tereza odległość 21 km 1pix
Nasz łomżing (1)
1pix użytkownik achernar-51 odległość 21 km 1pix

komentarze do galerii (2):

 
achernar-51 użytkownik achernar-51(wpisów:5782) dodano 22.04.2020 00:25

Kiedyś przy okazji wycieczki w okolice Warszawy wpadliśmy i tam... Pozdrawiam. :)

tereza użytkownik tereza(wpisów:3984) dodano 21.04.2020 19:24

Całkiem sporo atrakcji turystycznych w Sochaczewie. Pozdrawiam:)

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować. Jeśli nie jesteś członkiem społeczności, przyłącz się!